Konflikti etnik është një situatë shoqërore kur dy (apo më shumë) palë janë duke garuar për burimet

e njejta të pamjaftueshme në të njejtën kohë. Ky kuptim përfshin gjithçka që nga gjërat fizike, sikurse uji apo territori, e deri në gjëra më abstrakte, sikurse fuqia. Gjenocidi ne Ruanda ; Eshte ngjarja ku ne vitin 1994 , u vrane rreth 800.000 tutsi dhe hutu te moderuar , nga hututë ekstremistë(interahamue).Kane kaluar rreth 15 vite pas kesaj por eshte nje nder ngjarjet me tragjike te shekullit qe lame pas dhe qe ne histori ka mbetur si nje pike e zeze .

Në vitin 1973 Ruanda bën ndryshim të kushtetutës sipas së, Ruanda është e populluar nga 3 grupe etnike : Hutu 84% cilës ,president i Ruandës mund të behen vetëm Tutsi 15% dhepjesatrët Tëa 1 % . e Hutuve, ku kjo në kanë thellimin e perçarjeve ndërmjet Hutut janë të ndikoi parët që banuar zonen e liqeneve të grupeve etnike. mëdha , ndërsa Tutsit janë nomad të ardhur nga Etiopia në Më tetor 1990 RPF(Fronti Patriotik Ruandez), me shekullin e1 14-15. Historikisht, Hutut kanë qenë punues të mbështetjëntokave e qeversisë Ugandeze një m të perderisa Tutsit ndërmorri ishin pronar tësul tokave. madh ndaj Ruandës, me një forcë prej 7 mijë ushtarësh. Në vitin 1972 në Ruanda u ngriten tensionet etnike, pas Në gushtë të vitit 1993 pas ndaj shume përpjekejve të qeverive masakrave të tutsit hutuve në Burundin fqinjë. të rajonitRuandez dhe Unionit Afrikan, arrit marrveshja paqes Presidenti akuzohej ngauoponentët politik e për mos në mes të qeverisë Ruandeze dhe së në Arusha te veprime ndaj tustit, dhe gjatë këtij vitiRPFndodh grushtshteti, Tanzanisë, duke u munduar japin fund konfliktit.i dhe në krye të shtetit erdhi Gjeneralt’i Juvénal Habyarimana cili zuri vendin e presidentit dhe vendosi regjimin ushtarak në vend.

Ka shume faktore qe mund te permenden si shkak i ketij rasti te tmerrshem historik. Shkaqet qe quan në gjeoncidin e Ruandës janë të shumta si: jo-toleranca etnike, lufta për kontrollin e qeverisë, shperndarja e kartave identifikuese ne bazë të grupit etnik, shtimi i madh i popullsisë si dhe nevoja për territore. Mirepo , si shkak me parimor padyshim se eshte jo-toleranca etnike si dhe kontrolli i qeverisë. Mirepo,shkak i rendesishem i ketij gjenocidit thuhet se eshte edhe deshira e madhe e hutuve per te marre pjeset e pasura te mbetura ne zonat pjellore te tutsive.Dhe se gjenocidi , masakra eshte perhapur kur hutut deshironin te konfiskojne pasurine e fqinjeve te tyre, tutsive.

t

OKB-ja dështoi të parandaloj dhe ndaloj gjenocidin në Ruanda ngaqë asnjëri nga shtetet antare të OKB-së nuk dontet të merrte përsipër kosotonë e këtij misioni për vendosjën dhe ruajtjen e paqës në Ruanda. Mungesa e vullnetit politik çoi në dështimin e Këshillit të Sigurimit, e cila ka përgjegjësinë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare

t

Ruanda, në mesin e sfidave, është përballur me problemin e një shoqërie të ndarë me forcë dhe njekohsisht të detyruar të jetojnë së bashku me çdo kusht.

Vëzhguesit, e veqanarisht njohsit e konfliteve etnike ishin pesimist, mendonin se nuk kishte asnjë mundësi që viktimat, të mbijetuarit e masakrave dhe autorët e masakrave të jetojnë së bashku.
Gjenocidi në Ruanda ka pasur dhe vazhdonë të ketë një ndikim të madh në marrdhëniet në mes të dy grupeve më të mëdha etnike, frika dhe mosbesimi në mes të dy grupeve etnike ekziston edhe sot.

Gjenocidi në 1994 shkaktoi një fluks prej më shumë se 2 milionë refugjatë në Republikën Demokratike të Kongos. Këta refugjatë ishin pjestarë të etnis Hutu të cilët kishin qenë të implikuar në masakrat. Ruanda dhe në përgjithsi rajoni i liqeneve të mëdha është ballafaquar me shumë sfida të pa-sigurisë në periudhën e post-gjenocidit në Ruanda. Migrimi masiv i popullsisë hutu të Ruandës pas gjenocidit të vitit 1994 ka kontribuar në përshkallëzimin e dhunës etnike në DRC-lindore në mes të 1996 dhe 2006. Si pasojë e gjenocidit, zona e liqeneve të mëdha është bërë streh për forcat e ndryshme kryengritse. Këtu përfshihen Forcat Demokratike per Çlirimin e Ruandës (FDLR); forcave të ndryshme të rebelimit në RDK, në Burundi dhe në Ugandë .

Asnjëri nga antarët e OKB-së nuk ishte i gatshëm të merrte Përkatësia etnike ishte një faktor i rëndësishëm në konflikt, ajo ka shërbyer përsipër koston këtij intervenimi, kjoforcë dëshmoi se samotivuese. e më tepër si një e mjet 'nixitës’,dhe jo si një vendimtare pafuqishme është OKB-ja përball konfliteve. Shkaku i vërtetë i gjenocidit ishte kërcënim për legjitimitetin politik që elita Hutue u dobët përball ndërkombëtare me nënshkrimin e Marrëveshjes së Arushas. Kundërpërgjigjia ndaj kësaj egërsie zbulonë sesa të brishta janë normat ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut në krahasim më normat e mos ndërhyrjes në Kofnlikti në Ruanda ka ndikuar në destabilizimin e gjithë rajonit të liqeneve punët e, brendshme të të shteve, të paktën kur nuk rrezikohen të mëdha pas përfundimit gjenocidit në Ruanda, gjenocidbërsit kan ikur interesat strategjike. në vendet fqinjë duke destabilizuar të gjitha vendet e rajonit, problamatike ka qenë gjendja në Republikën e Kongos, ku hutu kanë qenë nxitës të Ruanda duhet të arrijë të unifikoj kombin si një tërsi politike, së parë Civlile te Republikës Demokratike te Kongos. dhe të zhduk Luftës dallimet etnike, duhet të mërret me riparimin e dëmit psikologjik, dhe krijimin e identitetit të përbashkët kombëtar.

United Nations, Rwanda – UNAMIR John Midelton, Africa an encycolopedia for student, Charles Scribner’s Sons, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unamir_b.htm , qasur me 07/04/2013 New Jersey, 2002 United Human Right Council, Genocide in rwanda http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm, qasur me Alan J. Kuperman, The limits of humanitarian intervention07/04/2013 :Genocide Rwanda, The brookings Washington, 2001 Global Issues, institute, Media, Propagand in Rwanda, http://www.globalissues.org/article/405/media-propaganda-and-rwanda qasur me 07/04/2013 Goldstein Joshua, Marrdhëniet Ndërkombëtare, Dituria, Tiranë , 2003 http://eksisozluk.com/ruanda-soykirimi--1610858 Andrew Heywood, Global Politics, Palgrave Mcmillan, London, 2011 http://kirilmanoktasi.com.tr/Detay.aspx?c=10&i=1391

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful