Salam para pembaca yang budiman, Saperti yang fakir sebutkan didalam ENTRI terdahulu, fakir memang meminati

pemikiran Ibnu Arabi. Perlu juga fakir sebutkan bahawa sejak zamannya ( Ibn Arabi ) hinggalah kehari ini pandangan dan pendirian masyarakat Islam terutamanya yang bertaraf ulamak terbahagi kepada dua kumpulan / golongan utama yakni :Satu golongan yang dipimpin ( pada zaman Ibn Arabi ) oleh Ibn Taimiyyah dan lain lain menganggap Ibnu Arabi itu saorang ZINDIK bahkan Atheis ( tak percaya pada wujudnya Tuhan ) dan menghinakan Tuhan Satu golongan lagi yang dipimpin ( pada zaman Ibnu Arabi ) oleh Firuzabadi Sayuti dan lain lain menganggap Ibnu Arabi ini bukan sahaja saorang muslim yang warak tetapi juga Wali Allah Yang Agung. Kata kata diatas bukanlah kata kata fakir tetapi merupakan kata kata Tuan Haji Abdul Majid Khatib. Kata Tuan Haji Majid : maka terpulanglah kepada anda ( pembaca ) untuk membuat penilaian sendiri / menghakimkannya. Fakir juga ingin meminjamkan kata kata Syeikh Gazur – i – Ilahi saorang sufi dari India ( yang meyakini Ajaran Ibn Arabi ) yang memberi penjelasan berkaitan Allah saperti berikut :Apabila Ia ( Allah ) keluar daripada GHAIB Ia berkata KAMU. Apabila Ia kembali kepada Ghaib Ia mengenangkan DiriNya sebagai DIA. Apabila Ia memandang pada HakikatNya secara perkumpulan Ia menggelar DiriNya sebagai KAMI. Didalam Al-Quran Allah merujuk DiriNya sebagai : AKU, KAMU, DIA dan KAMI . Inilah yang dijelaskan oleh Syeikh Gazur – i Ilahi. Mengikut Ibn Arabi dan pengkaji pengkaji ajarannya Ibnu Arabi telah menulis banyak kitab.( Ibn Arabi menyebut sebanyak 317 manakala pengkaji ada yang mengatakan sebanyak 817 buah ) Antara yang paling terkenal ialah Futuhat Al Makiyyah dan Fusus Al-Hikam Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang perkataan yang baik sebagai sebuah pohon yang baik, yang akarnya kokoh dan dahan-dahannya menjulang tinggi? (Q.S. Ibrahim, 24)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Yang Tunggal dan Hanya Tunggal dalam Hakikat-Nya serta unik dalam Sifat-sifat-Nya. Maha Suci Dia yang Rahmat-Nya meliputi semua, yang menyebar ke semua arah. Kemurnian-Nya bebas dan bersih dari segala sesuatu yang dapat dilihat dan dibayangkan. Dia bergerak ke tempat-tempat yang tak terbatasi oleh enam penjuru. Dia melakukan apa yang Dia lakukan tanpa bertindak atau berbuat. Dia melihat segala sesuatu tanpa memandang. Dia sangat jauh diatas makna dari segala sesuatu ini. Keunikan-Nya tidak memperkenankan apa pun menyerupai Dia, dan juga tak ada apapun yang bisa memiliki atau melekatkan dirinya pada Nya. Kekuasaan-Nya selalu mencapai tujuannya dan tak pernah sia-sia. Kehendak-Nya yang mendominasi semua tidaklah memiliki kesamaan dengan hasrat-hasrat rendah sifat manusia, juga Kehendak-Nya senantiasa tidak akan berubah dengan kehendak makhluk-Nya; demikian juga tidak akan menjadi lawan terhadap permohonan makhluk-Nya. Sifat-sifat Ilahiah-Nya, yang Dia manifestasikan pada makhluk-Nya, tidak bertambah atau berkurang ketika dibagi diantara mereka, karena segala Sifat-Nya tidak lain adalah tunggal. Dia adalah sebab segala sesuatu. Dan ketika Dia berkehendak sesuatu terjadi, semua yang Dia perlu lakukan adalah berkata kun (Jadilah !), maka terjadilah semua yang ada. Semua yang maujud lahir dari makna rahasia terdalam yang tersembunyi dari kata KUN ini. Bahkan semua yang tersembunyi dari mata dan pikiran adalah tidak lain kecuali hasil dari suara misterius ini. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : Ketika Kami menghendaki sesuatu terjadi, Kami hanyalah berkata kun, maka jadilah ia. (Q.S An-Nahl, 40) Perkataan-Nya dalam dirinya sendiri adalah Perbuatan. Sekarang saya memperhatikan alam semesta yang mengelilingi kita dan berpikir bagaimana segala sesuatu terjadi (tercipta) dan berusaha untuk memecahkan misteri yang disandikannya, Dan perhatikanlah! saya melihat bahwa seluruh alam semesta ini tidak lain adalah sebuah Pohon. Pohon yang cahaya kehidupannya datang dari sebuah benih yang pecah ketika Allah berkata kun! Benih dari huruf K dipupuk dengan huruf N dari nahnu (Kami), tercipta ketika Allah berfirman : Kami lah yang telah menciptakanmu (Q.S Al-Waqi’ah,57)

Kemudian dari gabungan dua benih ini tumbuh dua tunas yang bersesuaian dengan janji Allah : Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan fithrahnya (Q.S Al-Qamar, 49) Tetapi akar dari dari dua tunas ini hanyalah tunggal. Akar itu adalah Kehendak Sang Pencipta, dan apa yang menumbuhkannya adalah Kekuasaan-Nya. Kemudian dari esensi huruf K dari kata ilahiah kun, lahirlah dua makna yang berlawanan : Kamaliyah, kesempurnaan, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya : Pada hari ini telah Ku sempurnakan agamamu dan telah Kulengkapkan Rahmat-Ku padamu serta Kupilihkan Islam sebagai agamamu. (Q.S. Al-Ma’idah,3) dan kufriyyah, keingkaran (kekufuran), sebagaimana firman Allah: Maka sebagian dari mereka beriman dan sebagian lagi kufur (Q.S. Al-Baqarah, 253) Demikian juga dari hakikat kata N beremanasi makna-makna berlawanan dari nur al-ma’rifah (cahaya pengetahuan) dan nakirah (gelapnya kebodohan). Karena itu ketika Allah mengeluarkan mahluk-Nya dari Harta Tersembunyi ketidakberadaan menuju eksistensi, bersesuaian dengan keadaan dan bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya (kodratnya), Dia memancarkan cahaya ilahiah-Nya terhadapnya. Siapapun yang terkena cahaya itu dapat melihat Pohon Eksistensi yang tumbuh dari benih perintah ilahiah kun yang melingkupi seluruh alam semesta. Dan mereka yang tercerahkan ini mengetahui rahasia K dalam kata kuntum (kamu), sebagaimana firman Allah : Kamu sekalian adalah ummat terbaik yang dilahirkan, yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran dan kamu beriman kepada Allah (Q.S. Ali ‘Imran, 109) Mereka juga menembus makna tersembunyi dari kata terakhir N dari kun sebagai nur (cahaya), sebagaimana firman Allah : Apakah dia yang hatinya telah Allah bukakan kepada Islam sehingga dia mengikuti cahaya dari Tuhan-nya (tidak lebih baik dari dia yang keras hatinya)? (Q.S Az-Zumar,22) Tetapi mereka yang menyembunyikan dirinya sendiri dari cahaya ilahiah ketika Allah memancarkannya pada mahluk-Nya juga berkewajiban mengetahui makna tersembunyi dari hurufhuruf kata kun sebagaimana Allah mengucapkannya.

Barangsiapa yang dirinya tetap ada dalam kegelapan akan gagal mengetahui kebenaran dan membayangkan huruf K singkatan dari kufr, yang maknanya kegelapan dimana mereka berdiri didalamnya, menyembunyikan segala sesuatu dari mata. Mereka akan membayangkan bahwa huruf N singkatan dari nakirah, yang berarti kebodohan. Mereka menjadi putus asa, dan dalam keputusannya tidak dapat mempercayai Pencipta-nya. Dengan demikian banyak dari segala sesuatu yang diciptakan tergantung pada bagian pemahamannya atas misteri dua huruf tersebut, yang menjadi penyebab setiap eksistensi. Buktinya ada dalam kata-kata Rasulullah, yang bersabda : Sesungguhnya Allah menciptakan mahluk dalam alam kegelapan total, kemudian memancarkan cahaya ilahiah-Nya terhadapnya. Barangsiapa yang terterangi oleh cahaya tersebut akan tercerahkan dan terbimbing dengan baik. Dan barangsiapa tersembunyi dari cahaya tersebut dan tak tersentuh dengannya akan sesat dan rugi. (Ahmad bin Hanbal) Ketika bapak kita Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, membuka matanya – ketika Allah meniupkan ruh-Nya padanya- dia memperhatikan eksistensi lainnya. Dan dia melihat bahwa itu adalah sebuah lingkaran. Segala sesuatu berevolusi sekitar lingkaran Kemenjadian dan Kemengadaan. Kenyataannya ada dua lingkaran, yang satu berupa api dan lainnya adalah tanah yang basah. Dan dia melihat bahwa evolusi alam semesta adalah manifestasi dari perintah ilahi kun – sebab, kekuatan, urutan kemenjadian sebab akibat, tanpa gagal dan selamanya datang darinya. Sebagaimana tidak ada dan tak ada sesuatu pun yang keluar dari lingkaran berputar ini, begitupun tidak ada yang dapat dikecualikan, ia adalah apa yang mereka lihat dan mereka peroleh. Sebagian akan melihat K sebagai Kesempurnaan dan berjuang untuk sempurna, dan sebagian akan melihatnya sebagai Kekufuran dan menjadi orang kafir. Sebagian akan mendapat pencerahan dalam makna huruf N dan menjadi bijak, yang lainnya akan menemukan kenyamanan dalam ketidakpeduliannya dan mengira huruf N sebagai pilihan pada kebodohan atas kesadaran. Tak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari akibat kepercayaannya pada apa yang mereka pandang sebagai kebenaran. Ini ditetapkan oleh Dia yang menciptakan mereka dan apa yang mereka lihat, serta apa yang mereka pahami dari apa yang mereka lihat. Setiap orang terikat untuk tetap dalam keliling lingkaran yang diatasnya mereka berputar. Tak ada yang bias menjadi selain dari apa yang Dia kehendaki yang berkata Jadilah!, dan semuanya terjadi.

Segala sesuatu menghadap ke pusat lingkaran kun dan tergantung padanya dalam segala perwujudannya. Kemudian engkau juga melihat pada Pohon Eksistensi itu, yang dahan-dahannya melingkupi seluruh alam semesta. Meskipun setiap dahan, setiap daun, setiap buah berbeda, mereka semua berasal dari benih tunggal, benih cinta yang dinamakan kun. Ketika bapak kita Adam dibawa Allah ke sekolah untuk belajar, untuk menjadi manusia yang ditetapkan menjadi khalifah Allah di alam semesta ini, pertama kali dia diajarkan semua nama segala sesuatu yang eksis./ wujud Kemudian dalam kekaguman dia berjumpa dengan kata kun, perintah ilahiah Jadi, sebab dari semua yang ada. Apa artinya? Dia mencari maksud Dia yang membawa semua ini menjadi ada dan melihat bahwa huruf pertama K berhubungan dengan kata kanziyyah (Harta Yang Tersembunyi), ketika Allah berfirman : Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan Aku suka untuk dikenal, maka Aku ciptakan mahluk sehingga dengan demikian Aku dapat dikenal. Dan dalam kata terakhir N, dia melihat identitas Pencipta, ketika Dia berkata Ana Allah (Aku adalah Allah) Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku (Q.S. Thaa Haa, 14) Kemudian setelah beberapa kejadian, diturunkan padanya bahwa K pada kanziyyah menunjukkan pemberian dari Allah atasnya dan keturunannya dalam kata karam (kemuliaan) Tuhannya, seperti yang dijanjikan dalam firman-Nya: Dan sesungguhnya Kami memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizki dari yang baik baik, dan Kami lebihkan mereka jauh diatas kebanyakan mahluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (Q.S Bani Isra’il, 70) Dan juga, K berarti untuk Adam adalah kuntiyyah (menjadi, dari ‘Saya menjadi’) dalam janji Allah, ketika Dia berfirman : Ketika hamba-Ku yang beriman datang mendekat pada-Ku dengan melakukan ibadah tambahan, dia mencintai-Ku dan Aku mencintainya; dan ketika Aku mencintainya, Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang…. Dan dia memahami bahwa huruf N pada Ana Allah dimaksudkan untuk memancarkan nur, cahaya ilahi, atasnya dan atas mereka yang seperti dia, sebagaimana Allah berfirman :

Tetapi Guru Ilahiah berkehendak bahwa dia semestinya bergantung pada kekuatan dirinya dan merasa yakin dan bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri.S. Kita hanya menyebutkan sedikit dari yang sedikit. sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah.S.S Tha Haa. dia meninggalkan semuanya kecuali berpegangan pada dahan Sesungguhnya Aku adalah Allah. . sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhannya: Dia dengan bangga menolak untuk tunduk pada Allah dan menyombongkan diri… (Q.Apakah sama orang yang sudah mati lalu Kami hidupkan dan Kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. meneliti rahasia-rahasia dalam huruf-huruf dari kata kun. sedangkan Engkau menciptakannya dari tanah. dan dia berkata : Aku lebih baik daripada Adam: Engkau telah menciptakanku dari api. Ibrahim. nikmat dari Allah. dalam firman-Nya : Dia telah memberikan padamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya.S. Sekarang Setan yang terkutuk pergi ke sekolah yang sama di surga. 34) Dan dia melihat dalam huruf N sifat dasar dirinya yang berapi-api dalam kata nar (api).S. Al-Baqarah. sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? (Q. 94) Ketika bapak kita Adam melihat pada Pohon Eksistensi.S. tidak ada tuhan melainkan Aku (Q. dan selama empat puluh ribu tahun dia belajar. 34) Inilah beberapa yang bapak kita Adam pelajari tentang kata ilahiah kun dalam sekolah Allah di surga – bukan semuanya. dan ketetapannya serta ketetapan yang seperti dirinya telah ditentukan : Maka mereka dilemparkan kedalam api Neraka (Q. 122) Dan N dalam kun menunjuk pada N dalam kata ni’mah. (Q. Maka dia berlindung dalam keselamatan dari kesendirian dalam ketunggalan Tuhannya. dalam keindahan berbagai macam bunga dan buah-buahan yang ada pada sebegitu banyak dahan-dahannya. Selebihnya akan dibahas kemudian. 14) Dia mengetahui bahwa itu hanyalah satu-satunya yang meyakinkan dan tak dapat diubah. (Q. Al-A’raf. Maka ketika dia meneliti makna dari huruf K dia menghubungkannya dengan kebergantungannya hanya pada dirinya sendiri dan atas keingkarannya pada setiap kekuatan lain selain dirinya sendiri. 12) Dengan begitu kufr yang setan identifikasikan dalam huruf K memaksanya kepada nar yang dengannya dia melihat dalam huruf N. Al-An’am. Asy-Syura.

mereka menerima perkataan dalam bentuk buah buahan yang manis yang tumbuh darinya: Kemudian Adam menerima perkataan dari Tuhannya lalu Dia pun menerima tobatnya. Yang Mahaperkasa. Yang Menjaga Keamanan. setiap jiwa akan mendengar Tuhannya berfirman : Apakah Aku ini Tuhanmu? (Q. tiada tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci. Asy-Syura. Pemelihara Keselamatan. mereka bergantung pada dahan penyesalan dan berkata : Tuhan kami. Maka ketika mereka tergelincir dari kedamaian persatuan mereka dengan Tuhannya. tinggalah kamu dan istrimu di surga dan makanlah dari apa yang kamu suka. kami semua bersaksi. dan membuat Adam dan Hawa makan dari pohon terlarang.Nya akan berkata : Dialah Allah. 172) Tetapi mereka akan bersaksi sebatas apa yang mereka pernah lihat dan ketahui. kami telah menganiaya diri kami sendiri.S Al-Hasyr. (Q.S.S. 19) Tetapi Setan yang terkutuk tidak akan tinggal diam. meskipun mereka semuanya menjawab dalam persetujuan. dan jika Engkau tidak memaafkan kami atau tidak memberi rahmat pada kami. sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. dia dan ibu kita Hawa: Wahai Adam. (Q. Yang Maha Sejahtera.S AlA’raaf.S Al-A’raaf. ‘Ya.S Al-Baqarah. berita tanpa suara dan tanpa kata datang kepada keduanya. Yang Memiliki Segala Keagungan. tapi janganlah kamu dekati pohon ini (Q. Dan mereka melanggar perintah Tuhannya : …janganlah mendekati pohon ini Tetapi mereka sadar apa yang telah mereka perbuat adalah salah. 23-24) . Maha Penyayang (Q. Mereka yang telah melihat kecantikan Hakikat Tuhannya akan berkata : Tak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya (Q. 172) Dan mereka semua berkata : Ya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. dan pada saat itu dibawah semua saksi mata. dengan berkata. menyaksikan. yang menyelamatkannya. sungguh Dia Maha Penerima tobat. 37) Ada suatu saat yang disebut Hari Penyaksian. Yang Mahakuasa. sesungguhnya’.Sementara dalam keadaan persatuan. Dia berpegangan pada dahan imajinasi palsu.23) Dan berpeganganlah pada dahan tersebut. Dalam kenyataannya dia berhasil.11) Mereka yang telah melihat kecantikan Sifat-Sifat Ilahiah. Dialah Allah Yang Menciptakan… (Q.S Al-A’raaf. Al-A’raaf. dia berkehendak untuk menggoda mereka.

dan kesirnaan api cinta dari para pecinta Allah. kepekaan pada keindahan.S Al-Waqi’ah. kedekatan pada Tuhannya dari mereka yang mengenal Tuhannya. Jika seseorang ingin memvisualisasikan semua. keadaan kemurnian. Sesuatu menjadi lebih.segala sesuatu yang menjadi eksis dan apa yang menyebabkan mereka semua terjadi. alangkah sengsaranya golongan kiri itu (surat AlWaqi’ah. berputar sekitarnya. Sebagian akan menempatkan Tuhan dalam kerangka ruang dan waktu yang terbatas.41) . Dan sebagian akan membuat suatu bentuk dari batu dan menyangkanya sebagai Dia. perbuatan mereka serta perkataan mereka. yang tercipta dari sebuah benih tunggal. Tingkatan-tingkatan pencapaian kesalehan. dan ketika dari pusatnya tumbuh Pohon Eksistensi.ini adalah sebagian dari buahbuah Pohon Eksistensi. tiga tunas tumbuh dari benih suci Pohon tersebut.S. sebagian terlihat. yang berfirman kun! Sebagaimana Pohon tumbuh. sesuatu menjadi kurang. 27) Tunas lainnya tumbuh ke kiri… dan golongan kiri. Satu dari tunas-tunas tersebut condong ke kanan dan tumbuh dalam arah tersebut. Pohon Eksistensi? Pohon yang mengandung semua yang terjadi dalam alam semesta. Itu akan menghasilkan buah-buah…dan golongan kanan.Mereka yang hanya berpikir tentang Allah dalam hubungannya dengan keindahan segala sesuatu yang telah Dia ciptakan akan membayangkan Tuhan mereka dengan berbeda. suara dan makna dari perkataan yang indah. dan sebagian lainnya tersembunyi: keimanan dan kekufuran. kata kun menjadi benih yang darinya itu tumbuh. hidup mereka. Celaka bagi mereka yang ketetapannya adalah ini! Dan mereka berkata : … tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami (Q. ada suatu kemenyeluruhan. keadaan mereka. Pertama. sifat yang baik dan perilaku mulia. keinginan-keinginan dan harapan yang baik. persetujuan hak orang-orang yang benar. At-Taubah. sesuai dengan kesankesan mereka atas sesuatu yang mereka lihat.51) Sungguh kebanyakan mereka juga termasuk diantara segala sesuatu yang terjadi ketika Pencipta melafalkan kata kun dan kata itu menjadi pusat dari semua alam semesta yang tercipta. dan interaksi mereka – apakah ada perumpamaan yang lebih baik daripada sebuah pohon. terbuat dari kalam Tuhan kita. dan pengetahuan akan realitas adalah sebagian dari daun-daun dan bunga bunganya. buah dari amal-amal yang baik. Sebagian bahkan akan berpikir bahwa Dia tidak ada. segala sesuatu muncul darinya. alangkah mulianya golongan kanan itu! (Q.

dan kesalahan yang mereka perbuat. Dan ketika Dia menciptakan alam semesta. tapi bukan Dia. merekalah yang paling dahulu. bahkan tidak dekat dengan-Nya. Jika semua akan sirna. diatas dan dibawahnya.Nya.Tunas yang ketiga tumbuh tegak lurus. Dia ada sekarang sebagaimana Dia ada dulu dan selamanya akan ada. dan Dan orang-orang yang terdahulu. didepan dan dibelakangnya. Yang paling jelek dari yang terjelek adalah batas terbawahnya. semuanya dari Dia. jabarut. dan menebarkan rahmat-Nya atas mereka. Dia selalu ada. menjulang tinggi. Dan getah yang memberikan kehidupan berjalan dalam pembuluh darahnya. 10-11) Dan Pohon Eksistensi tumbuh. Alam dimana kita hidup hanyalah kulit kayu Pohon tersebut. Dia memanifestasikan keadilan-Nya kepada para pembangkang dan kemurkaan-Nya atas orangorang yang tak beriman. dimana rahasia kata kun tersembunyi. ketika tiada sesuatu pun yang mengada. Dia menciptakan para pendosa. alam semesta mahakuasa. dan dengan demikian termanifestasilah sifat Maha Mengampuni. yang paling baik dari yang terbaik adalah pada tingkatan yang paling tinggi. Dia tidak akan kehilangan apa pun. dan taubat mereka. Maka segala sesuatu dari Keindahan Nama-Nama dan sifat-sifat-Nya termaterialisasi dan termanifestasi. Karena persatuan dan . Meskipun Dia tidak bersama dengan manifestasi-Nya dalam sifat-sifat sesuatu yang Dia ciptakan. dahan dahan yang lebih tinggi menjadi alam ide dan makna dari segala sesuatu. Meskipun manifestasi sifat-sifat-Nya dalam ciptaan-Nya tidak melahirkan kesamaan dengan-Nya atau menempel pada. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah (Q. dimana tindakan adalah wakil-wakilnya. Dia menciptakan kebaikan dan amal-amal mereka. inti bagian dalam adalah tempat dimana ruh bersemayam.S Al-Waqi’ah. Apa yang kita lihat adalah sifat-sifat dan nama-nama. tidaklah Dia berkembang atau memperoleh sesuatu pun. Dia menciptakan hamba-hamba-Nya yang taat dan melimpahkan Rahmat-Nya pada mereka. mencapai surga yang jauh Dahan-dahan yang lebih bawah menjadi alam materi. demikian pula Dia tidak terpisah dari sesuatu yang datang dari-Nya. kekuatan yang membuatnya tumbuh dan memberikan bunga dan buah adalah alam yang tidak diciptakan. Pohon Eksistensi terlindungi dalam sebuah dinding yang mengelilinginya pada sisi kanan dan sisi kirinya. Itu adalah alam dimana hakikat terjaga.

Semua dalam ciptaan mempunyai maqam. AshShaffat. Semuanya mempunyai takdir yang menuntun kehidupan mereka. Pergerakan ini melibatkan perubahan ruang dan waktu serta keadaan. besar atau tak berarti. pahala. ketetapan ketetapan. Yang Unik dan Sendirian. hukuman yang patut diperoleh dan yang akan menerimanya. dan mengirimkan kepada-Nya apapun yang sampai pada mereka dari semua mahluk dibawahnya. yang busuk tetap tinggal dibawahnya. yang memuat semua keputusan-keputusan. Persatuan dan perpisahan melibatkan gerak menuju dan menjauh dari satu dan lainnya. …Sidratul mutaha yang paling jauh (Q. Kekal dan Sempurna. Pada dahan tersebut sebuah salinan dari apa yang tertulis dalam Lauhul mahfudz menggantung. 49) . Dan diletakkanlah kitab…kitab apakah ini! Tidak ada yang tertinggal apakah yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat semuanya (Q. suatu bentuk yang telah ditentukan sebelumnya. dan semua yang dikirim dari bawah. Apapun yang terjadi pada Pohon Eksistensi tidak dapat melampaui titik tersebut. sebuah tempat yang terbatas yang diketahui. 164) Tidak ada buah-buahan dari Pohon Eksistensi tersebut yang dapat tumbuh diluar tempat yang telah ditentukan. mewah atau sederhana. Sidratul Muntaha adalah dahan yang paling tinngi dari Pohon Eksistensi. ketentuan dari masing-masing ditulis dalam salinan Lauhul Mahfudz yang menggantung pada dahan tersebut.S An-Najm. Yang tumbuh. yang matang. Apakah itu cantik atau jelek. yang bertahan. Di bawah bayang-bayangnya adalah para malaikat yang menyampaikan apa yang datang dari Allah kepada yang dibawahnya. aneh atau biasa. Unik. karena Tidak ada satu pun diantara mereka melainkan masing-masing mempunyai kedudukan yang telah ditentukan (Q.yang akan diciptakan.perpisahan adalah tindakan-tindakan milik mahluk yang telah maujud. dan bahkan ketidakmunculan. Allah menciptakan Lauhul mahfudz dan Pena untuk menuliskan peraturan-peraturan kerajaan-Nya yang universal. Kemudian Allah membuat batasan yang tak satu mahluk atau pengetahuan pun pernah bisa melampauinya dengan menanam Sidratul Muntaha diatas Tujuh Langit.14) Semua yang datang dari Allah. berhenti disini. yang akan mati dan musnah. sedangkan Pencipta semuanya adalah Tunggal.S Al-Kahf. bukan pada Dia Yang Maha Wujud Yang Kekal. dan peraturan-Nya tentang segala sesuatu yang telah diciptakan.S. Semua ini adalah sifat-sifat ketidaksempurnaan.

dan ujungnya mencapai permulaannya. adalah sebuah tempat dimana Tuhan memperlihatkan bunga bunga pilihan Pohon Eksistensi. 7) Surga ada di sisi kanan gunung dimana Tuhan berbicara kepada Musa. dan indah ditempatkan di Surga yang tinggi: Sesunggunya catatan orang-orang yang benar ada di tempat yang tinggi (Q.S.dan berbuat apa yang Dia kehendaki (Q.S. 18) Dan buah-buahan yang busuk disimpan di Neraka bawah : Seungguhnya catatan orang-orang yang durhaka ada di penjara neraka (Q. Bukankah Allah berkata : . yang merupakan makanan orang Berdosa (Q. yang didalamnya kita tinggal. tumbuh ke segala arah. dan menyebutnya dengan Surga dan Neraka.S An-Nazi’at.Tidak ada yang tidak tercatat apa pun yang tumbuh pada Pohon tersebut. 60) Dimana orang-orang menderita pada sisi kiri bertempat tinggal. Hari Akhir. 43-44) …pohon yang terkutuk dalam Al-Qur’an (Q. Dunia yang kita miliki. Buah yang murni. Dinding. Al-Mutaffifin. dengan demikian tidak ada sesuatu pun kecuali Dia yang dapat menyentuhnya. Ad-Dukhan. untuk menyimpan buahnya yang dipelihara dengan abadi.S Bani Isra’il. mengelilinginya. Fusshilat.S Al-Mutaffifin. setiap orang dipelihatkan hanya untuk sementara saja. Dan Dia telah menciptakan alam berikutnya.S Adz-Dzariyat. juga tidak ada apapun yang terbuang. yang tidak cacat. Ali ‘Imran.S. Sesungguhnya Allah menetapkan apapun yang Dia kehendaki (Q.S. batas untuk melindungi Pohon Eksistensi. karena Hanya pada Tuhanmu lah tujuan itu (Q. 39) Ketika kebenaran dari pohon tersebut berakar kuat dan dahan-dahannya telah sepenuhnya terbentuk. 1) …. 54) Dan Dia meletakkan lingkaran disekitarnya. dimana Orang-orang yang dirahmati pada sisi kanan bertempat tinggal Dan Neraka ialah …pohon Zaqqum. 44) Pohon tersebut tumbuh sehingga bagian depan mencapai bagian belakang. Maka Tuhan telah menetapkan bahwa buah-buahan Pohon tersebut disimpan dalam dua tempat berbeda. sebagaimana Sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu (Q.

Tak menjadi masalah seberapa banyak dahan yang ia punyai. Ketika seseorang yang telah diberi eksistensi mulai melahirkan eksistensi baru yang datang dari ketiadaan.Untuk apa pun yang Kami kehendaki. Maka. Sedangkan Adam dan keturunannya. . dahan dahannya melahirkan buahbuahan yang telah ditetapkan. Alam semesta tumbuh dari dua konsonan kata Ilahiah kun. tapi mereka berbuat sesuai yang diperintahkan. kesehatan dan kesakitan menimpa mereka. tidak lain Kami hanya mengatakan Terjadilah (Kun) dan jadilah ia (yakun) (Q. memberi makan mereka dengan gizi dari Kebijaksanaan-Nya. 6) Setan dan para pengikutnya dilahirkan dalam kegelapan. An-Nahl. dan dalam tindakan-tindakan mereka terletak sesuatu yang bermanfaat maupun berbahaya. Allah meniupkan pada mereka Napas Kekuatan-Nya. Kemudian sesuai dengan sifat alamiah mereka. Dengan demikian semua akan menerima apa yang telah ditetapkan bagi mereka dari sumber yang sama. Bayangan maqam terakhir yang menyegarkan di Surga untuk yang terbaik dari kita terhubung dengan asap hitam berkabut Neraka dimana yang terburuk dari kita akan pergi menujunya.S At-Tahrim. Pohon surgawi yang disebut Tuba yang tumbuh di Surga terhubung dengan akarnya pada pohon beracun Zaqqum yang tumbuh di Neraka. Semua kebaikan datang dari cahaya tersebut dan semua yang jahat datang dari cahaya tersebut. dan hanya setan yang datang darinya. sebagian minum dari cangkir yang seharusnya tertutup rapat untuk mereka.S. dan mencuci mereka dengan hujan dari awan-awan Kehendak-Nya. jika kamu bersungguh-sungguh melihat dan mencari realitas. dan diakhiri dengan Menjadi. kamu akan melihat segala sesuatu saling berkaitan dan sesungguhnya satu. Ketika semua yang dirahmati ini menyentuh Pohon Eksistensi. tumbuh dari sebuah benih tunggal yang dinamakan kun. Sebagian minum dari cangkir yang terbaik untuk mereka. (Q. ia hanya mempunyai satu akar. tanah liat yang darinya mereka dibuat adalah campuran cahaya dan kegelapan. Dan ada diantara mereka yang dilarang minum sama sekali. Ada kebaikan dan kejahatan dalam sifat alamiahnya. Dinginnya angin sepoi sepoi Qatb bercampur dengan panas api neraka dari angin panas membara Simum. 40) Dengan demikian dimulai dengan perintah ilahiah Jadilah. maka hanya kebaikan datang darinya. Seseorang mendapatkan cahaya dan lainnya kegelapan. dan Mereka tidak mengingkari Allah yang dengannya Dia perintahkan.

Dalam kehidupan mereka. Dia menepuk bagian belakangnya untuk memisahkan yang bersih dari yang berdebu. Dia menghiasi cahaya ini dengan cahaya-cahaya dari alam malakuti tertinggi untuk menambah kecantikan dan kilauannya. semoga shalawat dan salam tercurah padanya dan keluarganya. Ketika ia menjadi lebih murni dari yang termurni. Maka. adalah diantara pilihan Allah yang pertama dan yang terakhir muncul sebagai nabi diantara umat manusia untuk membawa mereka berita gembira di dunia ini.w. Dia menyinarinya dengan cahaya kebijaksanaan. Kemudian darinya Dia mencipta cahaya Nabi kita Muhammad s. mungkin memilih untuk datang mendekat pada Tuhannya atau untuk menolak-Nya. Ketika Dia yang menanam Pohon Eksistensi pertama kali mengeluarkan saripati dari benihnya. Dengan demikian orang baik dari tangan kanan jatuh pada sisi kanan. Asal muasalnya tetap tersimpan tercatat dalam kitab suci Allah sebagai Yang Dicintai-Nya. alih-alih melewatkannya beberapa kali melalui sebuah saringan untuk menyaring setiap ampas yang mungkin ada di dalamnya. Dia mengaduknya sampai krim terangkat pada permukaan. kemudian mereka tereduksi dibawah tingkatan hewan. Ketika Allah mengambil sekepalan tanah yang mengandung kata kun-Nya dan membuatnya menjadi bentuk Adam. dan untuk menjadi perantara mereka pada hari pembalasan. Tetapi bila tubuh mereka menenggelamkan ruhnya dan kegelapan sifat alamiah mereka memadamkan cahaya dalam eksistensinya. mencari asal muasal mereka atau mengacuhkannya.a.w. ruh mereka menjadi pemimpin atas tubuhnya.a. dan Dia mencelupnya kedalam lautan rahmat-Nya sedemikian sehingga seluruh mahluk dapat memperoleh bagian rahmatnya. dalam kacamata Tuhan mereka. untuk menaruh mahkota keimanan diatas kepala mereka. dan orang jahat dari tangan kiri pada sisi kiri. ruh-ruh merek membumbung tinggi diatas langit-langit. Dan tidak seorang pun bisa melawan kehendak Allah atau bertanya mengapa. mereka menjadi lebih baik dari para malaikat. . Cahaya ini adalah asal muasal – sumber dari semua dan segala sesuatu yang maujud. Dia hidup dalam surga kedekatan pada Tuhannya. Ruh-nya ada dengan Penciptanya. Maka pemimpin kita Muhammad s. jika cahaya dalam hakikat mereka merupakan hal yang dominan. Tidak ada seorang pun dari anak Adam yang dapat melewati sisi selain yang Tuhan kehendaki. Ia menjadi hidup. Itu adalah jalan-jalan yang mereka tergantung padanya yang merupakan bagian dari sifat alami yg mendominasinya. satu tingkat diatas Setan yang terkutuk. tapi tersembunyi dibawah kemiripannya dengan manusia lain.

meskipun segala sesuatu yang diketahui. bintang-bintangnya seperti bunga-bunganya. yang dengannya Pohon tertutupi dua kali dalam sehari. Tujuh langit adalah seperti daun-daunnya. Dan Dia yang membuat Pohon tidaklah ada disini atau disana. sebuah sumber kekuatan yang tak pernah habis yang melindunginya. ia akan memberikan cahaya pada mata. dan mereka tidak akan terjerumus dan tersesat. sejauh mata memandang. cara mereka berperilaku. segala sesuatu mengelilingi kita. bersemayam. Dimanapun mereka berada. bertasbih sambil memuji Tuhannya… (Q. walaupun bukan Dia. adalah bintang-bintang di langit. mengharapkan ampunan untuk kegagalan mereka dalam melayani dan memohon pertolongan dari Pembuat Pohon. adalah dari-Nya.S Az-Zumar. ‘Arsy Ilahi adalah tempat dimana Pohon Eksistensi menerima semua yang diperlukan.Dia dikirim sebagai rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. alam semesta tidak akan ada. mereka terbang di sekitarnya dan menunjuk ke arahnya. Ketika tirai hitam menyelimutinya. Itu adalah tempat dimana para malaikat. . Dan engkau akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ‘Arsy. Bila ‘Arsy bukanlah sebuah arah yang kepadanya para malaikat menghadapkan wajahnya ketika mereka melayani Pohon Eksistensi atas nama-Nya dan untuk kepentingan-Nya. Malam dan siang bagaikan dua penutup. karena tidak ada tempat kembali selain pada-Nya. para malaikat mengangkat tangan kepada ‘Arsy. mereka yang memeliharanya. 75) Maka para malaikat menghadap ‘Arsy dan menerima apa saja yang diperlukan. Inilah harta yang tak terbatas yang mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sekitar Pohon yang dirahmati ini. ‘ Arsy Ilahi adalah manifestasi dari Kekuatan-Nya. yang Tuhan ciptakan untuk kepentingannya. Ketika terselimuti dengan yang putih. kapan saja sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia tidak dapat terlihat atau diketahui . bukan dimana tempat Dia bersemayam. tapi ada dimana-mana. salah satunya hitam dan yang lainnya putih. dan apa yang mereka perbuat terhadap satu sama lain. mereka belum akan mengetahui kemana mereka berbalik untuk meminta pertolongan dan memberikan kepatuhannya. maka hilanglah dari pandangan. Kapan saja sesuatu gagal dalam keharmonisan ilahiah dari Pohon eksistensi. Jika itu bukan untuknya. para pelayan Pohon Eksistensi. yang ingin melihat pemandangan indah. yang memberi bayangan. nama-nama yang dengannya mereka dipanggil.

bukan karena Dia membutuhkan padanya. dan kesempurnaan kebijaksanaan-Nya. Dan Dia yang cinta untuk diketahui ada dalam hati yang Dia kasihi. juga demikian dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka layani. Semua dahan Pohon ini menghasilkan buah yang berbeda. Satu dari Nama-nama-Nya adalah yang Maha Rahman. 30) Hanya manusia dari semua ciptaan yang disebut Dialah yang telah membuatmu sebagai penerus. dalam bentuk manusia. Karena itu setiap yang diciptakan senantiasa berbeda antara satu dan yang lainnya. maka Aku ciptakan mahluk sehingga Aku dapat dikenal. Satu dari nama-namaNya adalah Yang Maha Rahim.Nya yang pertama. Satu dari Nama-nama-Nya adalah yang Maha Pemaaf: karena itu Dia menciptakan sesuatu yang akan menerima maaf. Al-An’am. apa yang sesuai bagi mahluk adalah untuk mengetahui Pencipta-Nya. Apakah Dia berkata sesuatu yang lain yang Dia hidupkan Aku akan menempatkannya sebagai khalifah alam semesta (Q. Karena itu Dia menciptakan seseorang yang ada dalam keperluan dan kebutuhan-kebutuhannya: untuk memanifestasikan kasih sayang-Nya pada mereka. bukan sebagai sebuah tempat untuk Hakikatnya bersemayam.Maka Pencipta segala sesuatu menciptakan ‘Arsy Ilahi.S. yang cahayanya adalah ciptaan. 166) Maka tujuan penciptaan kemanusiaan dan rahmat yang dicurahkan pada umat manusia adalah untuk membawa diantara mereka cahaya Muhammad yang pertama diciptakan. ketika Allah berfirman : Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan Aku menyukai untuk dikenal. Dia adalah realisasi dari K dalam kata ilahiah kun dan kata kanz (harta tersembunyi).S Al-Baqarah. untuk menerima apa saja yang mereka butuhkan. .Nya di daratan (Q. tapi supaya Sifat-sifat-Nya terlihat dan Nama-nama-Nya yang indah diketahui. Dia menciptakan mahluk. yang dengannya Dia tidak mempunyai kebutuhan. Ini adalah perbedaanperbedaan dalam penciptaan seperti banyaknya Sifat-sifat Dia yang menciptakannya Ketika Sang Khalik menciptakan alam semesta ini.Nya. tapi bagaikan sebuah sumber kekuatan untuk ciptaan-Nya berpaling padanya. dan padanya Dia telah memperlihatkan Diri-Nya pada malam mi’raj. Maka kemudian. sehingga kehidupan datang dari bumi dan air. Dia bermaksud untuk memanifestasikan Kekuasaan-Nya padanya.

Tapi untuk yang tak dirahmati pada tangan kiri. 29) Dibawah pengawasan Tuhannya dan dengan pertolongan. Semoga shalawat dan salam Allah tercurah pada jungjunan kita Muhammad! Maka Allah menciptakan yang paling Dia cintai. akan mendengar ketika angin berita Allah mencapai jalan mereka. dan menghirup wewangian pucuk bunga-bunganya Pada hari Muhammad s. pada sisi jauh Pohon tersebut.w. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (Q. 107) Dan harapan. . tuhan-tuhan palsu yang diciptakan oleh tangan manusia jatuh pada muka-muka mereka dan musnah. (Q.Dengan keimanan dan kepercayaan padanya. Allah menurunkan Al-Qur’an untuk menegaskan keberadaannya. serta manusia serta jin. dan daun-daunnya menjangkau jauh dan luas. 29) Dan memperkokohnya dengan sahabat-sahabat yang dirahmatinya dengan hati-hati yang kokoh. tanpa adanya perhatian baik dalam tubuh maupun jiwa. Bahkan manusia yang ada pada sisi kiri. dari benih perintah ilahiah kun: …seperti sebuah benih yang mengeluarkan tunasnya. lalu menjadi besar dan tegak lurus diatas batangnya Q. yang sifat alamiahnya menuntun mereka menuju kejahatan. orang melihat cahayanya dan mengenal Tuhannya sebagaimana dia melihat-Nya. bagaimana buruknya keterkejutan ketika menemukan diri mereka sendiri layu dan mengering. kebahagian pada wajahnya berubah menjadi meringis dan jelek.Nya. Mereka melihat diri mereka sendiri berbuah. sepeti pohon yang …semakin kokoh.a. Tapi janji ini hanya untuk …orang-orang yang telah ada ketetapan baik dari Allah (Q.S Al-Anbiya’.101) Dengan demikian mereka yang ditetapkan menjadi baik adalah mereka yang akan mencium parfum dari taman yang dijanjikan dalam angin sepoi-sepoi manis yang datang dari Nabi. dan semua memujinya. Sekarang ketika dahan Muhammad yang perkasa muncul pada Pohon Eksistensi. dan dari ruh cabang tersebut datang ruh mutiara cahaya Muhammad. serta harapan kekayaan mereka berubah menjadi kemiskinan dan keputusasaan! Ada rahasia dari dahan Muhammad pada Pohon Eksistensi: ia datang ketika ia dicabangkan dari pohon eksistensi bebas. Dan semua yang diciptakan. dan bergerak menujunya dengan cinta. awan-awan penerimaan tertarik olehnya dan mencurahkan hujan atas Pohon Eksistensi tersebut.S AlFath.S. angin sepoi-sepoi yang sama akan kembali menjadi sebuah angin puyuh kermurkaan ilahiah dan meniup jauh mereka.S Al-Fath. dan agama-agama lama dibatalkan. dilahirkan. bersatu. Al-Anbiyaa. dan Pohon Eksistensi pecah menjadi bunga-bunga dan buah-buahan kegembiraan. Muhammad.

45-46) Maka dia adalah matahari.w.S Fushshilat. dan Hakim Ilahi bertanya : Bukankan Aku ini Tuhanmu? Mereka akan berkata Ya. dan pemberi peringatan. pada Hari Kesaksian tidak ada yang mampu berkata : Ya. dalam diri mereka. dan sebagaian tanah liat yang putih. ia menjadi ukuran dan bentuknya. Sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira yang baik.Wahai Nabi!. sifat-sifat dan tindakan-tindakannya . mereka membawa tanah dari semua iklim. sebagian merah. Dalam penciptaan semua manusia lainnya Allah mencampur tanah liat tersebut dengan tanah liat Adam dan diaduknya sampai menjadi seperti roti donat: demikianlah Dia menciptakan umat manusia. kami bersaksi (Q. (Q.S Al-A’raf. berkata : Saya adalah nabi ketika Adam masih ada diantara air dan bumi (Tirmizi) Maka sifat alami yang baik dan rahmat dalam setiap orang serta apapun yang telah mengada adalah karena rahmat dari jejak Muhammad s. Tapi ketika Tuhannya akan mendandani bentuk junjungan kita Muhammad s. Tetesan dari tanah liat tubuh Nabi mereka akan mendominasi Tubuh tubuh mereka.w. lidahnya. tanah diambil dari sisi Ka’bah suci. Ketika Allah mengutus para malaikat-Nya untuk membawa sekepalan tangan tanah dari dunia ini untuk mendandani bentuk Adam. Rasulullah s.172) ketika Allah bertanya: Bukankah Aku ini Tuhanmu? (Q. sebagian hitam. dan menjadi penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi. pusat dari kepercayaan hakiki pada Allah. dan turun serta menjadi pusat kepercayaan hakiki di bumi. dan ketika mereka dilahirkan ke dunia ini.a. tanpa berpikir apakah itu baik atau buruk. di langit. Maka ia tumbuh di dalamnya. sukarela atau terpaksa.172) Berkenaan dengan misteri penciptaan Adam ini junjungan kita. kehidupannya. Keduanya berkata: kami datang dengan sukarela (Q. dan jiwa dalam tubuh eksistensi.a. 11) Ka’bah di bumi dan Ka’bah diatasnya.S Al-Ahzab. memancarkan cahaya atas alam semesta yang gelap.w. Jika anak cucu Adam tidak mempunyai jejak dari junjungan kita Kekasih Allah dalam diri mereka. Dan pada hari itu ketika setiap bagian dari masing-masing orang akan menjadi saksi terhadap mereka. kami bersaksi.S Al-A’raf. memenuhi perintah Allah ketika Dia menyapa langit dan bumi: Datanglah kamu berdua.a. juga mendengar dan taat. jika sifat sifat alamiah yang telah ditetapkan membuat mereka dapat memegang dan mempertahankannya.

linangan air mata untuk kesalahan yang telah lalu. membenarkan Tuhan mereka.a. Ini adalah pencapaian terpuji dari seseorang yangmengenal asal muasal sesuatu.rahasia-rahasia Ilahi yang diperoleh oleh seseorang yang dekat kepada Tuhannya. Seperti sabda Rasulullah s. (Bukhari. dan runtuh. tetapi hanya dalam hati orang yang beriman saja yang tetap ada. Tuhanku.a. jami’) Awalnya. keinginan. bunga kebijaksanaan yang mekar. Ini adalah penyucian diri. semua orang berkata “Ya” ketika mereka ditanya. dimana angin sepoi-sepoi manis mencumbu pipi seseorang. tapi mereka akan segera lupa. hati manusia seluas dan sedamai lapangan hijau.w : Setiap anak dilahirkan sesuai fitrahnya sebagai seorang Muslim. Tirmidhi. Ini adalah kehendak Tuhan mereka. Seperti ini. Dengan demikian tetesan rahmat akan membusuk dalam tanah tercemar dalam sifat alami yang jahat. begitu pun tidak akan tumbuh di dalamnya. Aku menjadi pelayanan-Mu Tapi seseorang yang tanah liatnya tercemari tidak akan dapat menjaga tetesan dari tanah liat Muhammad ini. tingkatan yang dicapai oleh para shiddiqin. Pada saat pertama mereka juga akan menjawab “Ya”. akal yang mencekram makna sesungguhnya dari perkataan sakral. Tapi hanya mereka yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhannya dan bekerja keras untuk menjaga pemberian ini dapat menjaganya. Itu seperti seseorang yang mempercayakan sesuatu yang berharga kepada seseorang yang korup dan kemudian mengambilnya kembali karena orang itu tidak layak menjaganya. Karena Allah telah menetapkan bahwa mereka yang terpilih akan menjaganya. rahmat mengetahui kebenaran yang mengangkat jauh keatas. tak ada paksaan dalam dunia yang sesuai dengannya Cara Pohon Eksistensi tumbuh dan berbunga serta berbuah adalah manifestasi dari pikiran. dan maqam yang di dalamnya terdapat jejak Nabi. melebihisemuanya. hasrat-hasrat rahasia. mereka dapat berkata dalam ketaatan total: Aku disini dan sekarang.“Bukankan Aku ini Tuhanmu?” karena awalnya setiap bagian dari wujudnya memuat jejak-jejak tanah liat Rasulullah s. dan harapan –kesenangan yang diambil dari sesuatu yang indah.w.usaha-usaha dalam melakukan amal baik. .mata batin melihat realitas batin. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhannya. dan yang tak terlihat dilihat oleh orang yang tenggelam dalam lautan cinta. pada permulaan keimanan juga terdapat dalam hati orang yang tak beriman. tapi lingkungannya lah yang membuatnya menjadi seorang yahudi atau Kristen atauMajusi. Ini adalah penemuan misteri-misteri tersembunyi .Kemudian ruh indah mereka bersinar melalui kegelapan daging.

sedikit sorotan dari cahayanya. api yang kedalamnya Ibrahim dilemparkan berubah menjadi sebuah taman mawar. Itu tidak akan diubah sampai akhir nanti. baik itu untuk mereka yang mengikutinya dan juga mereka yang berpaling. sebuah perkataan tunggal yang dipelajari dalam sekolah bimbingannya. Allah merayakan dimana saja di seluruh alam semesta kebesaran Muhammad. dan peraturan Allah untuk kebaikan semua manusia yang diturunkan padanya adalah hukum. Allah berkata tentang hubungan Muhammad yang terpilih yaitu: Yang terdahulu. Ketika Adam berbuat dosa dan dikeluarkan dari Surga dan dikirimkan ke dunia diasingkan. Dengan rahmat bahwa Muhammad akan datang dari keturunan Ibrahim. mengandung semua yang Dia turunkan sebelumnya. Seperti Tuhannya berkata tentang dia Maka Rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Hazrat Muhammad Mustafa? Semua ornamen pada Pohon Eksistensi ini tidak lain adalah buah dari pencabangan dari dahan Muhammad. dia dimaafkan hanya ketika dia memohon ampun atas nama Muhammad. dan kebenaran yang ditawarkannya. Dan ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. .S Al-Waqi’ah. diterima. Siang dan malam bekerja hanya untuknya. yang akhir. 10-11) Yaitu buah-buahan dari tunas yang tumbuh lurus keatas pada Pohon Eksistensi: Muhammad adalah Utusan Allah. yang awal. Semua yang berpegang pada kata-kata Allah datang dari bibirnya yang dirahmati seperti seseorang yang tenggelam yang berpegangan pada pelampung yang dilemparkan padanya. rahasia-rahasia dan ketentuan-ketentuan yang dibawa olehnya dihormati. Pembatas dipasang sekitar daratan dimana misinya akan berbuah dan dimana namanya disucikan. Semua nabi yang datang sebelumnya mengikuti misinya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang orang kafir. sekerat dari pesta kedermawanannya.Tapi apa semua ini dibandingkan dengan apa yang ada dalam hati Kekasih Allah. diturunkan padanya. tetapi berkasih sayang sesama mereka. dan siapa saja yang mengikuti jalurnya akan dipimpin jauh dari kejahatan menuju penghambaan. Dia adalah Nabi terakhir dan Penutup Kenabian sampai akhir zaman. secangkir dari air mancurnya di surga untuk melepas dahaga dari semua yang beriman. dan yang terbaik dari mahluk-Nya. mereka yang paling dekat dengan Allah (Q. Perkataan Allah dalam Qur’an. Ismail diselamatkan atas nama Muhammad. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Maka siapa saja yang berlindung padanya selamat dan aman.

Al-Fath. MahaMengetahui (Q. yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Dua tangan yang menggantung dari dua sisinya masing-masing merupakan bentuk huruf H.yaitu Muhammad s. buah dari tunas yang condong ke kanan ketika ia bertunas dari benih kun:…Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai -Nya.S. dan yang tidak takut kepada celaan orang orang yang suka mencela. Dia menciptakan mahluk untuk kepentingan Muhammad. Semua gunung di bumi mempertahankan bumi pada tempatnya seperti tulang tulangnya yang menyangga tubuhnya yang diberkati dan semua air dalam dunia ini. (Q. . sebagian manis. yang menolak lalat dan serangga. dan alam ruhani diinspirasi oleh jiwanya yang diberkati.Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. dan kaki yang terjulur adalah dari huruf Arab D. adalah seperti darah yang mengalir dalam pembuluhnya. dan dalam bentuknya. 29) Dan dia berfirman tentang orang dari golongan kanan yang dirahmati. Karena itu. selama engkau (Muhammad) berada diantara mereka. dengan rahmat. dan bersikap lemah lembut terhadap orangorang yang beriman.w. yang berjihad di jalan Allah.Nya. kemudian tunas itu semakin kuat. atau asin seperti air mata yang melembabkan dan melindungi mata. Bentuk Adam dan anak cucunya tercipta dari bentuk namaMuhammad. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya). Perut seperti M yang kedua dalam tulisan Muhammad. sebagian mengalir. dan seperti sistem pengeluaran dari tubuh: manis seperti air liurnya.S Al-Ma’idah. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum mereka. sebagian diam. Tubuh Muhammad menjadi model untuk alam yang tampak. 54) Dan Allah berfirman tentang mahluk-mahluk golongan kiri yang tak beruntung. tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tuhan menulis nama Kekasih-Nya dalam bentuk manusia Sekarang pikirkan bagaimana cipataan lainnya. atau tegak pada sendi-sendinya. Tuhan melingkupi seluruh dunia. yakni Islam. Bulatnya kepala mereka datang dari huruf arab M. Satu adalah alam materi dan yang lainnya adalah alam ruhani. itu tidak lain adalah duplikat dari tubuh dan jiwanya. sebagian pahit. buah-buah busuk dari tunas yang condong ke kiri ketika ia bertunas dari benih yang samaTetapi Allah tidak akan menghukum mereka.33) Karena itu. atau pahit seperti cairan dalam telinga.a. yang membuat manis apa yang diminum dan dimakan. Dan keindahan serta keanggunan surgawi alam ruhani adalah seperti jiwa ilahiahnya.S Al-Anfaal. Dengan demikian kerapatan dan berat sesuatu dalam alam yang lebih rendah adalah seperti beratnya eksistensi materialnya diantara kita semua. Pesan-Nya pada umat manusia dituntaskan dalam Al-Qur’an. lalu menjadi besar dan tegak lurus diatas batangnya…Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan diantara mereka. yaitu alam yang tampak dan yang kasat mata. ampunan dan pahala yang besar. Karena alam tidak tunggal tetapi ada dua. dan menyempurnakan agama. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. sedang mereka memohon ampuna (Q.

pendengaran. 4) Dimana Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. 15-16) Dengan cara serupa.Permukaan bumi ini seperti tubuhnya yang diberkati. yang menjaganya tetap hidup. Akal manusia seperti bulan: pada saat tertentu lebih suram. Disana Tuhan telah menempatkan matahari dan bulan memancarkan cahaya kepada manusia: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? Dan dari sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita (yang cemerlang)? (Q.S Nuh. Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Jupiter. yang akan Tuhan panggil sebagai saksi pada Hari Pembalasan Kemudian jauh diatasnya. dan kemudian tereduksi menjadi tidak ada. mencapai semua bagian dari tubuhnya yang diberkati. sebuah tanda yang kepadanya tangan seharusnya diangkat dalam shalat. tanah kering seperti tempat dimana tidak ada sesuatu. 14-16) Saturnus.(Q. Aku bersumpah demi bintang-bintang (Q. Mars. Langit diatas adalah seperti simbol yang terlihat dari alam spiritual yang tidak dapat kita lihat. seperti akal anak-anak. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. kemudian Dia bersemayam diatas ‘Arsy (Q.S As-Sajdah. Demikianlah manusia memperoleh kekuatan penuh pada umur empat puluh tahun dalam pertengahan hidup. adalah seperti jantungnya yang memompa darahkedalam arteri dan pembuluh darah kecil. Allah telah menciptakan lima planet di langit: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Tuhan telah membuat ‘Arsy dan Kursyi Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam enam masa. yang terbagi kedalam sungai-sungai kecil. Kemudian mereka menurun. ketika ruh pergi. mayat ditinggalkan dalam kegelapan. dan pada saat lain lebih terang. Kemudian ia tumbuh menjadi bulan purnama. Ketika pertama kali muncul ia adalah suatu yang suram. Itu bukanlah . Dan pada akhirnya. dalam langit yang tak terlihat. dan perasa pada seorang manusia. untuk mencari jalan yang benar dalam kehidupan. penciuman.S At-Takwir. apa yang turun dari langit dan apa yang naik kesana. 4) Dia tempatkan ‘Arsy sebagai sebuah petunjuk yang kepadanya hati orang yang beriman seharusnya menghadap. bulan sabit tipis. Venus. dan Merkurius adalah seperti panca indera penglihatan. Tanah yang subur seperti tempat dimana rambut tumbuh.S Al-Hadid. Dia telah menempatkan ruh dalam tubuh untuk membuatnya bersinar. seperti malam pada bumi ketika matahari terbenam. Dan danau yang besar yang darinya air mengalir. perabaan. yang membasahi tanah untuk kepentingan umat manusia.

tapi Aku muat kedalam hati hamba-Ku yang beriman. dimana semua pengetahuan masuk dan keluar untuk digunakan. dan sesungguhnya adalah manifestasi dari Hakikat-Nya. Allah berfirman Aku tidak muat kedalam langit dan bumi yang Aku ciptakan. dan Dia Maha Tinggi Maha Besar. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya.S Al-Baqarah. yang bersemayam diatas‘Arsy (Q.‘Arsy adalah sesuatu yang diciptakan. atau memerlukannya. tapi ‘Arsy-Nya dalam hati dibuat untuk menjadi rumah-Nya. Ia tidaklah disandarkan pada-Nya. tentu saja tidaklah Dia duduk diatasnya.dimana Hakikat-Nya dan bukan pula dimana Sifat-sifat-Nya bersemayam. dihasilkan dari dada. 5) Yang Maha Pengasih tidak lain adalah satu dari sifat-sifat-Nya dan eksis dalam pujian kepada-Nya. .(Q. yang dengannya Dia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ia seperti halaman depan dengan dua pintu: yang satu menuju pada hati dan lainnya menuju jiwa yang menyuruh pada kejelekan. sebagaimana firman Allah: Dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan (Q. dan Dia mencurahkan Rahmat-Nya padanya dari langit. 10) Dia telah membuat hati manusia sebagai model dari ‘Arsy di langit. Maka semua kebaikan yang masuk dan semua tindakan yang salah yang memasuki jiwa. 255) Dia telah membuat dada manusia seperti model untuk Kursyi-Nya. dan Neraka dibentuk dalam gambaran semua kecelakaan yang disebabkan oleh semua penghuninya. dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. bahkan tidak pula dekat dengan Dia. Dia mendandani Surga-Nya dengan keindahan dan menyiapkannya untuk kesenangan dan kedamaian seseorang yang Dia cintai. Tapi ‘Arsy-Nya dalam hati manusia selalu ada dalam penglihatan-Nya: itu dimana Dia menurunkan dan memanifestasikan Dirinya sendiri. dan juga dimanifestasikan dalam ciptaanNya. Sementara Hakikat-Nya tidak diciptakan.S Al-‘Adiyat. yang keluar sebagai tindakan baik dan buruk. ‘Arsy-Nya di langit tidak memuat Dia. Surga adalah refleksi dari semua amal baik yang telah dilakukan. Dia membuat Neraka menjadi sebuah gambaran kemurkaan-Nya untuk hukuman orang orang jahat. itu merupakan sebuah gerbang menuju rahasia-rahasia-Nya dan tirai yang menutupi cahaya ilahiah-Nya. Sedangkan Kursyi. ‘Arsy di langit diketahui ada. Dia berfirman : Yang Maha Pengasih.S Tha Haa. (Hadits Qudsi) Kemudian Allah menciptakan Surga dan Neraka untuk kehidupan di Akhirat kelak. Kursyi-Nya meliputi langit dan bumi.

Lidah diberi tugas menjadi penterjemah hati. Mereka mendengar dari Tuhannya tentang penciptaan. mendengarkan rahasia-rahasia. ia tersembunyi dari mata: tak ada seorang pun mengetahui dimana dia. dan apa saja keinginan hati diangkat ke lidah.a. Dalam kegelapan totalnya seseorang ditipu oleh imajinasinya. memerlukan jiwa sebagai rajanya. yang telah ada. siapa yang masuk dan keluar dengan segala sesuatu tanpa bersama dengan . maka ciptaan lainnya juga memerlukan pemimpin yang kualitasnya seperti jiwa manusia: satu dan unik. konfirmasi. tidak seperti sesuatu yang diketahui atau dapat diketahui. semua yang telah terjadi. Jiwa membuatnya bergerak pada kali pertama. maka Allah menciptakan jiwa untuk mengaturnya. menetapkan segala sesuatu yang ada. dimana wahyu dan inspirasi ilahiah turun. Sesuatu yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya dan penyebab semua yang terjadi. dan tak ada yang terlihat atau dirasakan atau dilakukan. ia adalah sumber cahaya ilahiah yang menunjukkan jalan yang benar. Dan Tuhan menciptakan properti tertentu pada manusia sebagai bukti Tuhannya dan kebenaran akan kenabian Muhammad s. dimana doa yang tulus datang.Seperti halnya Surga dalam kehidupan ini. perubahan. penyusutan. yang Dia ciptakan sebagai lambang alam semesta. Pemimpin ini sendirian. Telinga adalah mata-mata hati. Dan Neraka terkunci dalam jiwa manusia yang menyuruh pada kejahatan: kemauan terdalam yang gelap dari keinginan keinginan kotor. dimana pandangan jahat mengobarkan api dosa. Lidah manusia seperti Pena. kehidupan. adalah sebuah alam. melihatnya sebagai sebuah realitas. lambang alam semesta terlihat dan tak terlihat. Manusia. yang sedang terjadi. yang melaluinya hati berbicara dalam kata-kata yang orang dapat pahami. Itu adalah jiwa. sebuah kerajaan dalam dirinya sendiri. Mata dalam hati diperkejakan sebagai pengawas dan penjaga. Kemudian Allah menciptakan Lauhul Mahfudz dan Pena untuk menulis. dan yang akan terjadi sampai akhir zaman. Apa saja yang dikatakan ditulis dalam dada sebagai ingatan untuk diingat. dan yang akan terjadi dalam semua ciptaan-Nya. melainkan semuanya tersimpan dalam jiwa Sekarang sebagai kerajaan manusia. harta dari semua kebaikan ada dalam titik hitam didalam hati itu – hati dari hati hamba-Nya yang beriman.w. Allah memilih indera sebagai pembawa berita dari hati. kematian. tambahan. Dan Dia menciptakan para malaikat untuk melakukan apa yang Dia perintahkan pada mereka untuk dilakukan. yang menginterpretasikannya secara batin. dan dada manusia seperti Lauhul Mahfudz. tersembunyi dari mata. Kerajaan ini memerlukan raja untuk mengendalikannya. Tidak ada sehelai rambut yang bergerak dalam tubuh tanpa sepengetahuan jiwa. pemusnahan. Disanalah tempat Dia mewahyukan Diri-Nya.

ada lima kali shalat dalam Islam. pertanian. hidup sesuai dengan hukum. dan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. yang membawa wahyu-wahyu Allah kepada Muhammad tanpa terdengar atau terlihat atau dikenali. ruh. Dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat (Q. pemimpin kerajaan manusia. kamu akan mengetahui bahwa semua dan segala sesuatu dihasilkan dari lima prinsip dalam Islam.dan bahkan semua ini tak ada hubungannya dengan Dia: Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. satu yang tak terlihat dan lainnya material. dan lidah untuk merasakan manisnya. siang. tak terlihat. . Hasan dan Husayn Rahmat Allah atas mereka semua. Yang tersembunyi adalah kehendak. tak tersentuh. lambang penciptaan.mereka. telingamu untuk mendengarnya. tanganmu untuk merabanya. logam berharga. Allah menempatkan pada akar tanganmu lima tulang yang darinya lima jari tangan keluar. eksistensi hukum ilahiah yang dia tetapkan. Pondasi hukum Islam yang suci ditegakkan atas lima pilar: bersaksi bahwa tidak tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya. Maka carilah makna dari segala sesuatu dalam dirimu sendiri.a. Kamu akan memperoleh dalam inti dirimu kebenaran kenabiannya dan risalah ilahiah yang dia bawa. serta dalam mencintai dan meniru Nabi dan mereka yang dia cintai dan yang mencintainya.Nabi. Lima pilar Islam direpresentasikan dalam dirimu dengan lima indera: matamu untuk melihatnya. 11) Allah mengirimkan pada ciptaan-Nya dua khalifah. Dengan demikian Allah telah membuat dalam telapak tanganmu sendiri tanda-tanda yang atasnya peribadatanmu tergantung. ia ada dalam posisi utusan Allah. Fathimah. Jiwa. Satu yang hadir diantara mereka.S AsySyura. sore. Zakat berkenaan dengan lima hal: hewan ternak. dalam kesangat wujudan dirimu. Dan ketika lidah mengungkapkan apa yang kehendak telah turunkan.w. sedangkan yang material adalah lidah. utusan Allah. sangat berkuasa…. Kehendak manusia mempunyai maqam Jibril dalam kehidupan manusia. Maka jika kamu menggunakan lima inderamu dengan cara yang benar. Kamu akan menemukan kesamaan dalam sifat alamiah dirimu atas apa yang dia lakukan dan katakan. hidungmu untuk mencium wanginya. Yang lainnya tersembunyi dari mata. Kamu juga akan mendapatkan. Seperti lima ruas tulang pada jarimu.a. mempunyai dua wakil. masingmasing dalam lima bagian. Yang tersembunyi adalah malaikat Jibril. puasa di bulan Ramadhan. Demikian juga manusia. maghrib. buah-buahan. yang membawa wahyu dari suara hati ke kesadaran yang diucapkan oleh lidah. pada waktu fajar. seperti mereka.w. diluar pencapaian. dan barang jual beli. Dan anggota ahlul bait Rasulullah yang diberkati juga ada lima : Muhammad s. zakat. shalat harian. ‘Ali. dan malam. Yang jelas adalah Muhammad s.

dan kilatan cahaya ilahiah bersinar dari ujung jari telunjuk Adam.S At-Taubah. Ketika kamu merasakan sesuatu. Dia menempatkan cahaya Muhammad. Semoga Allah memberimu kesadaran atas apa yang kelima indera persepsi.Dan dengan melaksanakan lima kewajiban agama itu kamu akan mengetahui kebenaran segala sesuatu dan menerima bagian keuntunganmu dari apa pun yang kamu lihat. Kekasihmu. Dia mengangkatnya dan berkata : Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaMu dan rasul-Mu . Aku cinta untuk melihat cahaya jiwa Muhammad. mahluk-Nya yang pertama diciptakan. dengar. 103) Dan kamu akan memberi sedekah. kamu akan diajari makna segala sesuatu.S Al-Hajj. yang meminta Nabi-Nya untuk menyeru : Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji (Q. dan akan mengalami serta mengenal Tuhanmu dan dirimu sendiri. mentaati perintah Allah Ambilah zakat dari harta mereka. mereka akan mengingatkanmu pada panggilan Penciptamu. Maka dia berdoa pada Pembuatnya seraya berkata : Oh Tuhanku. karena tidak dapat melihat cahaya ilahi mereka memberi hormat dan salam atas Muhammad bersinar pada dahinya sendiri. tanganmu akan mengetahui bahwa apa yang mereka pegang bukanlah kepunyaanmu. Kemudian Allah menerima doanya.akan mengundangmu dalam penghormatan untuk melaksanakan shalat lima waktumu. cium. Ketika Allah menciptakan bapak kita Adam. hidungmu akan memanggilmu untuk mencari napas rahmani Yang Maha Kasih. sebagaimana Nabi pernah berkata : Sesungguhnya Aku mencium wangi napas Yang Maha Pengasih datang dari arah Yaman. yang akan Kau bawa ke bumi sebagai salah seorang anak masa depanku. 27) Dan ketika kamu mencium sesuatu. guna membersihkan dan menyucikan mereka (Q. lidahmu akan mengingatkanmu pada mereka yang lapar dan mengundangmu untuk melakukan puasa. Ketika para malaikat bertemu Adam cahaya tersebut. as-suyuti) Ketika kamu menyentuh sesuatu. Nabi bersabda : Shalat adalah cahaya mataku (Al-Jami. tapi Adam mengacuhkannya. Ketika telingamu mendengar seseorang menyeru. Matamu. dalam keindahan dari semua yang mereka lihat. dan rasa. Maka mohon gerakkanlah itu dari dahiku ke tempat dimana aku dapat melihatnya. pada dahi Adam. Diatas semua itu. raba.

yang darinya Allah membersihkan semua ketidakmurnian. Kemudian kita bermimpi. Fatimah. Yaitu tidur. pentingnya shalat dan memberi zakat adalah penghambaan yang sepadan pada Tuhanmu selama kehidupanmu di dunia ini.dan mimpimu ketika tidur. Hasan. Lima jari kaki kananmu bermakna untuk tetap mengingatkanmu akan shalat lima waktu yang Allah telah wajibkan padamu. sebagaimana Dia berfirman: Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu.S. . Hasan dan Husayn.33) Dan Nabi berkata : Ayat ini tentang kami. ‘Ali. Dalam mimpi kita. Sebagaimana Penciptamu telah menjadikan kakimu berdampingan dengan kokoh di atas bumi. Al-Ahzab. supaya kamu berdiri diatas kakimu menghadap Tuhan dalam shalat dan dalam penghambaanmu pada Tuhan di dunia ini dan dalam kehidupan ini. tidak dapat mendengar. yaitu lima koin perak untuk setiap dua ratus koin yang kamu punya. ahlul bait – tentang aku. dan Husayn (As-Suyuthi) Lima jari dari masing-masing kakimu juga sebagai pengingat. Tuhanmu juga telah memberimu sesuatu dalam kehidupanmu untuk mengingatkanmu akan kematian dan kebangkitan kembali serta rasa kedamaian dari kesengsaraan/ siksaan yang kamu akan rasakan dalam kuburmu. dan‘Ali. persis seolah-olah kamu sedang menunggu dalam pusaramu sebelum kebangkitan kembali. Ketika tertidur. Fatimah.Untuk mengingatkanmu atas lima anggota ahlul bait Nabi: Muhammad. makan dan minum di tempat lain. wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sesuci-sucinya (Q. dan mendengar dengan telinga selain dari yang biasa kita punya. kita diberi sebuah penglihatan selain dari apa yang kita lihat ketika terbangun. Kamu bergembira atau menderita. di saat lain. apakah akan ada sesuatu dari cahaya Ilahiahmu yang ditinggalkan dalam diriku untuk kelahiranmereka yang terpilih lainnya? Dan Tuhan bersabda : Ya Demikian yang kamu pegang sebagai sesuatu yang benar sebagaimana apa yang mereka pegang sebagai kebenaran. Kita datang dan pergi. seseorang seolah-olah meninggal. melihat atau bertindak.Karena itu mengapa jari telunjuk disebut “yang indah” dan diangkat dalam penegasan ketunggalan Allah dan keunikannya dalam Islam Kemudian Adam memohon pada Penciptanya: Ya Tuhanku. Lima jari kaki kirimu adalah pengingat untuk membayar zakat.

. sebagaimana kamu akan dibangkitkan dari kematian pada Hari Pembalasan apakah kamu suka atau tidak.Langit yang tujuh. Dan mereka yang punya empat kaki tidak dapat berdiri atau sujud. dan yang lainnya bengkok seolah. atau berbaring… (Q. artinya menjadi yang terbaik dari semua yang ada. 44) Manusia berbeda. Mahluk hidup yang merangkak tidak dapat berdiri atau membungkuk (rukuk). Apakah kamu lihat bahwa Sang Pencipta telah menciptakan mahluk hidup dari tiga keturunan? Dia berfirman : Allah menciptakan setiap yang hidup dari air. Pada kemanusiaan. Kamu ada di puncak. 191) Dalam dirimu. An-Nur. Kamu adalah yang terpilih diantara semua hamba-hamba Allah. Mereka yang menolak hari kebangkitan. Dan dalam semua yang mereka lakukan. segala puji dari semua ciptaan-Nya dimanifestasikan. bukan oleh kehendak dirimu sendiri atau pilihanmu. yang untuknya Dia telah ciptakan semua ciptaan lainnya. Dan tidak adasesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya. (Q.rukuk. Sebagian dari mereka merangkak diatas perutnya…Seperti ular dan cacing Dan sebagiannya adalah mereka yang berjalan dengan dua kakinya Seperti manusia dan burung. Maka sebagian dari mereka ada pada mukanya seolah-olah mereka sujud dalam shalat. mereka memuji-Nya.S Ali ‘Imran. sedemikian sehingga kamu dapat memperoleh berbagai keuntungan.S Bani Israil. sebagian dari mereka berdiri seperti dalam posisi berdiri dalam shalat. Maka Dia mentakdirkanmu sebuah cara untuk berdoa yang menggabungkan cara-cara segala sesuatu berdoa. yang Dia ciptakan dalam bentukmu dan untuk kepentinganmu. biarkan mereka tidur tanpa terbangun! Biarkan para pemimpi di siang bolong yang percaya hanya pada kehidupan di dunia ini menolak pengadilan Hari Pembalasan. 45) Seperti hewan berkaki empat lakukan. sekarang perhatikanlah sekelilingmu.begitu juga segala sesuatu yang Dia ciptakan. tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Pohon-pohon dan batu-batu yang tegak hanya dapat berdiri.olah sedang membungkuk dalam shalat.Kemudian kamu terbangun dari tidur lelapmu. Allah telah memberikan sebuah kehendak. Bagaimana mereka akan menjawab Hakim pada Hari Pembalasan? Setelah memperhatikan dirimu sendiri. Hal itu sedemikian sehingga dirimu sendiri bisa memilih untuk memuja-Nya dalam semua cara seperti semua ciptaan-Nya lainnya mengingat-Nya: …ingatlah Dia ketika berdiri. Kamu adalah tujuan dari seluruh ciptaan lainnya.S.tetapi semua mereka itu tidak mempunyai keinginan mereka sendiri dan hanya tunduk pada kehendak Sang Penciptanya saja. Dan sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan empat kaki(Q. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.

sebagian mengisi lautan. sehingga Pohon tersebut mencapai ketinggian yang Penciptanya telah tetapkan baginya.a. sebagian menarik tirai malam dari bumi dan yang lainnya menyinari cahaya hari. . “Sujudlah kamu kepada Adam. dan dipilih untuk menjadi saksi atas apa yang mereka saksikan. Sebagian mencatat sebagai amal baik dosa-dosa dari para pendosa ketika mereka taubat. Sebagian membagikan roti harian untuk orang-orang sehingga mereka akan berterima kasih. Mereka diberi tugas untuk melayani Pohon Eksistensi untuk menyatakan terima kasihnya. Semua ini adalah dalam rahmat dari satu cabangnya yang disebut Muhammad. Sebagian menjaga Pohon Eksistensi dari ketidakmurnian. Maka para malaikat melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. selamanya. 5) Tetapi yg lainnya adalah para malaikat penjaga yang melindungi apa yang tertulis dalam ketetapan umat manusia. Maka mereka melayani Muhammad. yang menulis perkataan Allah dalam kitab suci. apakah sesuai dengan mereka atau bertentangan dengan kehendak mereka. Sebagian mengendalikan anggota masyarakat dari berbuat dosa.S Asy-Syura. dan sebagian ditugaskan memberi api pada Neraka. Karena itu Dia telah ciptakan bapak kita Adam dalam bentuk nama Muhammad. 34) Dan para malaikat bersaksi: Muhammad adalah raja yang bersemayam diatas ‘Arsy.S Al-Baqarah. Dia menempatkan sebuah noktah cahaya dari matahari Muhammad pada dahi bapak kita Adam. Ketahuilah bahwa semua mahluk surgawi yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia diwajibkan untuk melayani Pohon Eksistensi. yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagian adalah para pembawa yang membawa amal-amal baik dari hambahamba Allah. sebagian menghilangkan bencana dalam jalan mereka. yang lainnya mencuci wajah-wajah mereka dari jejak-jejak dosanya. para malaikat bersujud Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat. sebagian menggiring awan. Pada saat melihatnya. Tujuan dari eksistensi mereka adalah untuk bekerja keras bagi keuntungannya.” mereka semua bersujud kecuali Setan. Mereka diminta oleh Tuhan untuk menghormati cahaya Muhammad di kepala Adam. dan sebagian lainnya …memohonkan ampun bagi mereka di bumi (Q. Sebagian meniupkan angin.Dan Muhammad s. dan menjauhi apa yang Tuhannya larang dalam kerajaan alam semesta-Nya. benih dan jiwa dari Pohon Eksistensi. dan alam semesta dalam bentuknya yang diberkati.w adalah yang terbaik diantara kita semua: Kekasih Allah. (Q. “yang dipuji oleh Allah” dan cahaya ilahiah yang ia kandung disebut Ahmad – cahaya yang sama yang Allah pertama kali ciptakan untuk memisahkan cahaya keberadaan dari gelapnya kekosongan ketiadaan. Sebagian menolong dalam menghiasi taman-taman surga. Sebagian adalah para ahli tulis surgawi.

dia memohon pada Tuhannya untuk sebuah pengecualian.S. kamu (Iblis) tidak kuasa atas hambahamba. iri dan kebohongan. 42) Mungkin Setan sudah dapat dihancurkan disana dan pada kesempatan lain – tetapi itu bukanlah takdirnya. hilang harapan baik dalam jalan yang dia tempuh dan juga orang yang mengikutinya. berpakaian dengan busana kesukaannya. menyangka dia terlalu baik untuk itu. 119) Tapi suara Tuhan menenggelamkan suaranya yang jelek. Sekarang Setan. Dalam kegelapan dia mencari dalam ingatannya apa yang dia pernah lakukan dengan benar. godaan dan penipuan. dan berpikir bahwa hanya dialah yang dapat melihat dan mengerti. Tepat ketika dia telah meyakinkan dirinya sendiri tentang betapa rendahnya segala sesuatu itu. Gambaran tunggal yang dia temukan dalam kejatuhannya adalah kemarahan dan pembalasan dendam. . Tetapi dia tidak dapat menemukan apa-apa. tanpa ada dahan tempat berpegang dalam kejatuhannya. yang telah diciptakan dari tanah liat yang basah. dia jatuh kedalam jurang kehilangan pertolongan. Tamu pertama yang datang adalah Setan. Tuhannya menyuruh dia untuk bersujud di depan Adam. memperlihatkan kesetiaan dan pujian bagi Tuhannya sedangkan dibawah penyamaran ini adalah kesombongan yang tersembunyi. Hijr. Tuhan memanggil semua mahluknya masuk dan melewatkan cangkir kehendak-Nya ke sekelilingnya. Karena itu dia meninggalkan kelompok yang baik itu dan keindahan dibelakangnya serta bergerak menuju alam kegelapan imajinasi. Semua ini masih tidak terungkap. terbuat dari tanah dan air. Dia melihat sekelilingnya dan melihat betapa indahnya dia. tidak mampu lebih lama lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Dia menjerit dalam kesakitan: Sungguh akan kusesatkan mereka. dan akan kubangkitkan angan angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. dalam pemberontakan. Terjerumus dibawah tiupan apa yang telah dia lakukan.S. untuk semua mereka minum dan dihibur. dia menolak hadiah Allah yang ditawarkan dalam cangkir kehendak-Nya. kesetiaan.Ku (Q. dan amalamal yang dia telah bualkan. tersembunyi dibawah raut muka yang wajar dan bersinar. kemarahan dan pemberontakannya. Tapi kecantikan yang dia lihat hanya menambah iri. Dalam kegelapan kebodohannya. Dia berkata : Sungguh. dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah (Q. sehingga dia bisa mendapat kesempatan untuk memikat orang yang tak beriman kedalam Api Neraka. semua pengetahuan. An-Nisaa.Maka ketika segala sesuatu sudah tertata dan bumi ini berubah menjadi tempat tinggal.

16) Waktu berlalu. dan Adam datang karena dia melakukan apa yang dilarang. Tetapi ada batasan yang ditetapkan baik untuk Adam dan Setan. Maha Penyayang (Q.Dan Tuhan mengijinkannya. Keduanya berkata. tetapi Allah benar-benar memaafkan mereka. 15) Dengan demikian yang mempunyai kesempatan. maka ampunilah kami (Q. sebagaimana dijanjikan dalam keringanan ilahiah. bahwa para pendosa dan penjahat mungkin bergantung padanya.S Qashshash. tapi kehendak -Nya berlainan.S A’raf. 23) Dan Yang Maha Pemaaf mendengarkan keluhannya : Kemudian Adam menerima perkataan dari Tuhannya. Ali ‘Imran. sesungguhnya aku telah menganiaya diri kami sendiri. Perintah Tuhan dan kehendak-Nya datang dari arah yang berbeda. Kemudian dia pasang tendanya. Maha Penyantun. dia akan bertobat. Setan ada disana karena dia tidak melakukan apa yang diperitahkan. diikat dengan tali penentangan. dalam lembah kejatuhan dari kemuliaan. Takdir mereka membawa mereka bersama. Dan apa yang Dia kehendaki meniup terbang apa yang Dia perintahkan. Dialah Yang Maha Pengampun.S Qashshash. (Q. Dia perintahkan sesuatu. Siang dan malam dia berduka berurai air mata. 16) Dan harapan Tuhannya akan mengampuni dan …mengampuninya. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. dan takdir membawa Adam dan Setan kembali bersama lagi dihadapan ketidaktaatan. Sungguh. Sedangkan Adam rindu pada rumah yang dia telah hilangkan di taman Surga. 37) Dan Dia memaafkan bapak kita Adam. dia dapat berkata : …sesungguhnya mereka digelincirkan oleh Setan. seraya berkata Ya Tuhanku.S. Maha Penyayang (Q. menumpukkan kesalahan pada dirinya sendiri. niscaya kami termasuk orang-orang yang Merugi (Q. Sungguh Allah Maha Pengampun. . Allah Maha Penerima tobat. “Ya Tuhan kami. Sungguh.S Qashshash. dan itu menjadi tempat permanennya.S. Allah. ia ditakdirkan bahwa dia akan tetap selamanya dalam pelanggaran hukumnya. disebabkan oleh kesalahan (dosa) yang telah mereka perbuat. Ketika setan pergi melewati batas. 155) …ini adalah perbuatan Setan… (Q. dan demikian kapan saja seseorang dari mereka tergelincir. Al-Baqarah. kami telah menzalimi diri kami sendiri. Lalu Dia pun menerima tobatnya.

Ketika Allah berkehendak menciptakan bapak kita Adam.7) Maka ketika tiba saatnya.S Al-Baqarah. yang tak ada keraguan di dalamnya.(Q.Sedangkan untuk Setan yang sial. Aku telah merasakan racun ketidaktaatan ketika aku dibesarkan di Surga. kotoran tetap ada pada permukaannya dan tidak dapat masuk. Maka apa yang mereka lihat dan apa yang mereka ketahui menyelamatkannya dari ketidaksetiaan.…Hari Kebangkitan. jejak pertemanan tetap ada pada keduanya pada suatu tempat mereka bertemu dan dalam masing-masing diri mereka. Tapi mereka yang ada pada sisi kanan Adam akan diselamatkan. Sebagian akan ada di Surga dan sebagian lagi dalam api yang membakar. infeksi tersebut tidak akan pernah lolos. mengirimnya berita bahwa ia dilemparkan dan dikirim jauh dari tempat yang sekarang dia pijak. mereka jatuh kedalam jurang keingkaran dan ketidaktaatan. dalam keputusasaan total. Allah mengirimnya kuda -kuda kriminal yang terlepas dari tali kekangnya. juga. Adam mungkin diciptakan. Ketika mereka bertemu. dan pada perpanjangan kebutaan mereka dalam kedekatan ke Setan. Tapi ada alasan lain mengapa orang baik berdosa. yaitu tempat dimana jalan menuju ke kanan dan ke kiri bercabang. bersalah dan berdosa. . dan memohon : Ya Tuhanku. Jejak-jejak karakter mereka yang ada dalam kegelapan dari mereka yang ada pada sisi kiri. jatuh dari Surga. (Q. Dia memerintahkan supaya sekepalan tanah bumi diambil dari dunia. karena sebelum jalan mereka terpisah mereka sempat bersamasama.38) Adam juga. Maka mereka yang asal muasal atau kecenderungannya adalah belok ke kiri akan mengambil jalan yang digelapkan oleh bayangan hitam kejahatan. seperti seseorangyang memimpin mereka. Adam mengambil orang-orang pada sisi kanan dan Setan datang mengambil orang-orang yang ada pada sisi kiri menuju tempat dimana mereka seharusnya berada. darinya.S. Tetapi karena esensi mereka itu bersih awalnya. Mereka akan melihat kebenaran dalam cahaya yang bersinar pada dahi Adam. Tapi pada satu titik Adam dan Setan bertemu.. Allah berkata padanya Pergilah dari tempat ini…. Maka mereka yang ada pada sisi kanan. sebagian masih tetap ada. sekarang selamatkanlah diriku dari api kesedihan dalam keterpencilanku dari Mu Dan Adam mendengar jawaban atas doa-doanya: Jangan takut sampai…. Sayangnya. cahaya yang menjaga kegelapan kejahatan tetap berada pada jarak aman. terobek dalam kegelisahan. Asy-Syura. karena mereka terinfeksi oleh mereka yang ada pada sisi kiri ketika mereka sempat bersama-sama.

sebelum dia memberontak. yang menyebabkan kejatuhannya. dan satu yang ada di tengah. tak tersentuh.8-12) Hakikat dalam benih Pohon Eksistensi adalah jiwa Muhammad. cabang orang -orang yang merugi pada golongan kiri.dan siapa saja yang mengikuti Setan sungguh menyuruh kepada kebohongan dan kejahatan. Ketika tanah liat diaduk bersama dan Adam terbuat darinya. lebih rendah dibanding dia. Ini adalah alasan bahwa daging adalah tempat nafsu syahwat.Untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. An-Nuur. Setan menolak. Al-Waqi’ah. sebagaimana Pencipta berfirman: Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai Rahmatbagi seluruh alam semesta (Q. mereka yang sangat dekat kepada Allah dalamSurga Kebahagiaan (Q.S. Ia memikul jejak-jejak kejahatan dan Setan mempunyai kuasa atasnya karena jejak kakinya ada didalamnya. terbuat dari tanah yang bersih tak tercemar oleh jejak kaki Setan. alangkah gembiranya mereka yang ada pada golongan kanan! Dan mereka yang ada pada golongan kiri. tapi Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki. Dan jika bukan karena Rahmat Allah padamu serta Ampunan-Nya. janganlah mengikuti langkah-langkah Setan . Dan dia pikir bahwa api. cabang orangorang yang baik pada golongan kanan. diberkati karena menjadi orang-orang pertama diantara Muslim. 107) . Allah berfirman: Mereka yang ada pada golongan kanan. Al-Anbiyaa’. Tapi Setan yang terkutuk sudah ada disana. Untuk waktu yang lama dia tinggal di bumi. dan hasrat-hasratnya tercemar dengan kotoran yang ada dibawah kaki setan. yang darinya dia dibuat. jauh lebih unggul dibanding lumpur. Dia berpikir bahwa mahluk yang terbuat dari lumpur yang sempat dia pijak. Allah telah mengirimnya semasa dia masih sebagai jin. tapi sebagian lainnya bersih. tapi hatinya tetap murni. yang menyebar ke seluruh cabangcabangnya. Dagingnya. yang tumbuh lurus keatas dan itu adalah cabang orang orang yang terdahulu. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q. Hal itu juga mengapa. satu ke kiri.S. sebagian dari tubuhnya tercemar dengan tanah yang terinjak kaki setan. ketika Allah memerintahkan para malaikat bersujud di depan Adam. Maka ketika Malaikat Pencabut Nyawa mengambil sekepalan tanah bumi untuk Tuhan guna menciptakan Adam. demikian saja terjadi bahwa pada sebagian tanah itu Setan menginjaknya dengan kakinya. melaksanakan ketaatannya. tak ada seorang pun yang terbebas dari dosa. 21) Ingatlah ketika Pohon Eksistensi pertama kali mulai tumbuh.S. personalitasnya. bersama dengan sekelompok malaikat untuk melayaninya. Malaikat Pencabut Nyawa datang ke bumi. Dengan demikian mengabaikan peringatan Allah! Hai orang-orang yang beriman. alangkah ruginya mereka yang ada pada golongan kiri! Dan yang terdahulu adalah orang terdahulu. tiga cabang tumbuh darinya: satu ke kanan.

cabang-cabangnya tumbuh. dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu (Q. memuliakannya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Sekarang bagian dari cabang orang-orang yang baik pada sisi kanan adalah ruh penyembahan dalam mengikuti sunah Rasul.35) . An-Nisaa’. dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.S. untuk datang mendekat kepada-Nya.Tapi setiap cabang Pohon Eksistensi menerima bagian secara proporsional sesuai dengan kapasitas untuk menerimanya. maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya.S. yang diangkat oleh Tuhannya menuju tempat di Surga Yang dengan karunai-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Al-A’raf. Dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara engkau (Muhammad) ada diantara mereka. dan juga Allah tidak akan menghukum mereka sedangkan mereka memohon ampunan (Q. dan dalam mengikuti hukum yang dia bawa: Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul.112) Maka kebajikan menjadi sifat alami dan jalan Rasul. memberikan perintah: Maka tetaplah engkau sebagaimana telah diperintahkan kepadamu.157) Dan bagian dari ruh Muhammad yaitu bagian dari cabang yang tumbuh naik keatas pada pusat Pohon Eksistensi.S Huud. Al-Anfal. yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan mengahalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka dari segala yang buruk. Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. bersama-Nya: Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya.69) Cabang dari orang-orang golongan kiri juga mempunyai bagian ruh Muhammad.S. Menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan padanya. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. para pecinta kebenaran.w untuk lahir ke dunia ini dalam bentuk tubuh dan jiwa. yaitu para Nabi. Kepunyaan mereka itu merupakan pelindung dalam kehidupan di dunia ini dari hukuman yang disegerakan atas dosadosa mereka. Kemudian akar-akarnya menjadi kokoh. Fathiir.a. dedaunan hijau berkembang. cabang yang paling ujung adalah untuk tumbuh menuju Pencipta. tanpa perkenannya tidak akan menggerakkan sebuah daun.33) Ketika waktunya tiba bagi Muhammad s. tunas kedatangannya muncul dari benih Pohon Eksistensi. (Q. Tuhan. mereka itulah orangorang yang beruntung(Q. di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu (Q.S.

Tempat pertama yang dia datangi adalah dunia material ini. di Sidratul Muntaha. bersabarlah. Buah dari pohon adalah hasil dari benihnya. (Q.79) Dan dia diangkat ke tingkat ‘Arsy. Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.. diairi. dan bersihkanlah pakaianmu. dibajak. dia telah melihatnya pada waktu yang lain. datang begitu dekat. 35) Dan akhirnya dia dibawa ke tingkat keempat. berdiri tegak. Maka bila kita melihat keseluruhan ciptaan sebagai Pohon. tumbuh berkembang. dan janganlah engkau memberi untukmemperoleh yang lebih banyak. lalu bertambah dekat lagi. sedang dia berada di ufuk yang tinggi.menempatkan kami dalam tempat yang kekal (Q.. Dan karena Tuhanmu.3) Sekarang Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke maqam yang terpuji (Q. . dengan demikian dia bisa memberi kesaksian atas apa yang dia sudah lihat dengan mata sendiri. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh..Nya apa yang telah diwahyukan Allah. dimana dia akan menjadi saksi bagi para pendosa pada Hari Pembalasan.S Al-Ma’idah. dia mendengar: Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu. (Q. menuju tempatnya di Surga . 5-15) Hanya dia diantara semua manusia yang dipilih untuk diangkat sedemikian tinggi.S Fathiir.S An-Najm.Ketika dia mencapai maqam persatuan total. lalu berilah peringatan.yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Dalam kebenaran dia diangkat dari satu ketinggian ke ketinggian lain. baik kepada dunia ini maupun akhirat kelak. Bangunlah. dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Yang mempunyai keteguhan. Ini karena dia adalah satu-satunya tujuan penciptaan segala sesuatu yang tercipta. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.. batang dan cabang-cabang terbentuk. Ketika benih ditanam. dimana dia muncul dalam daging dan darah. Disini dia dikatakan: Wahai orang yang berselimut. dan menghasilkan buah.S Bani Isra’il. kemudian dia mendekat. kemudian dedaunan dan bungabungaan bersemi. dia bertunas. dia meninggalkan perhatiannya.S Muddatstsir. benih dari Pohon Eksistensi. di dekatnya ada Surga tempat tinggal. telah Ku cukupkan nikmat-Ku bagimu.1-7) Dan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan dan tugasnya diselesaikan dengan baik. dia adalah kehidupan. Kemudian dia diangkat dari maqam fana ke maqam baqa. dan telah Ku ridhai Islam sebagai agamamu (Q. dimana dia melihat Tuhannya: . maka dia menampakkan diri dengan rupa yang asli. dan diperlihatkan Tuhannya. Dan Agungkanlah Tuhanmu.

untuk membimbing manusia menuju penghambaan Sekarang ketika Dia yang menanam benih Pohon Eksistensi menghendaki untuk menumbuhkan didalamnya dahan kenabian. junjungan kita Muhammad s.w. tersembunyi di dalam semua apa yang tercipta dari semenjak sangat awal. Maka berfirman Dia yang menciptakan semua dari ketiadaan. sedemikian sehingga permadai yang pertama yang dia letakkan akan menjadi permadani terakhir dan terbaik yang akan dia keluarkan untuk diperlihatkan. Sama halnya dengan ruh Muhammad s. Kapan saja angin berhembus dari daerah yang membakar dari orang gologan kiri – angin dosa dan kejahatan yang menghangguskan – atau manakala ada prahara pemberontakan.w. Demikian halnya dengan kemunculan pemimpin umat manusia. menjaganya dalam pot Perlindungan-Nya.Apakah kamu melihat benih ketika kamu melihat pohon tersebut? Semua pohon yang besar dahulunya ada dalam inti yang kecil. .a. dahan yang berbuah dari Pohon yang dirahmati itu berguncangdan bergerak. Dia memberi makan dahan tersebut dengan pupuk murni Kasih-Nya. Benih juga ada di dalam buah. diairinya dari cangkir Kasih Sayang.Nya. yang pertama dan terbaik dari semua ciptaan. yang darinya keluar menjadi pohon. ia menjadi air mancur dimana para pendosa mencuci kotoran mereka dan melepaskan dahaga mereka. dan merawatnya sampai ia tumbuh dan berbunga. Karena itu mengapa dia berkata: Aku adalah Nabi ketika Adam masih berada diantara air dan tanah. Dia menyingkap yang terbaik ketika saatnya telah tiba untuk diperlihatkan.a. yang menjadi gizi bagi jiwa-jiwanya. Mereka yang mengetahui kebenaran menciumnya dan menghirup aromanya. memujinya sebagai mahluk yang terbaik. Ia berubah bentuk menjadi wangi manis yang keluar dari para pecinta Allah. untuk menjadi pohon bagi kelanggengannya. yang menyimpan permadani terbaik dibawah tumpukan. dan muncul dalam segala sesuatu ketika ia dilahirkan. tapi menjadi yang terakhir muncul dan dilahirkan sebagai manusia. Maka ketetapan Pohon Eksistensi adalah ada dalam dia dari sangat awal. sampai yang paling akhir. Wangi bunga-bunganya semerbak menjauh dan meluas. ketika orang beriman bernapas. Sebuah alegori seperti pedagang permadani. Di sembarang tempat yang ia dapat menciumnya menjadi tempat perlindungan diamana para perompak berkumpul. Parfum ini. serta menutup amal-amal jahat dari orang-orang golongan kiri. menajamkan cahaya dalam akal-akal mereka.

Cahaya diatas cahaya. walaupun tidak disentuh api. gelas yang didalamnya bersinar adalah raganya yang diberkati. bukan cahaya yang dinyalakan oleh cahaya lainnya. Pelita itu di dalam tabung kaca. dahan keimanan yang telah lesu akan melahirkan daun-daun baru. Dan ruh yang membela akan muncul dan membelanya – seseorang yang Allah telah turunkan sebagai perantara para pendosa. sebuah lampu yang ditempatkan dalam alam semesta. jika tujuan-tujuan itu benar. Cahaya matahari yang menerangi pemunculan fisik tergantung dari pandangan mata dan tidak permanen. Kemudian jika penyesalan itu tulus. 1-2) Dahan rahmat itu. Secara kebetulan. Allah memberi petunjuk kepada cahaya. Nabi Allah adalah lampu yang bersinar. Maka cabang-cabangnya melengkung diatas mereka yang berdosa. untuk menebarkan cahaya atas seluruh jiwa semua yang ada.S. berfirman: Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. dan telah kami turunkan padamu cahaya yang terang benderang. tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. haus. sumber cahaya spiritual. jatuh. membersihkan dan mendinginkan dirinya sendiri dengan embun rahmat wangi yang menetes dari dedaunan dan bunga-bunga dahan layu tersebut yang menyelamatkannya. Dia akan berdiri tegak lurus. Cahaya Utama. yang menyinari semua jiwa kita. begitu kuat. . 174) Cahaya itu adalah hati Muhammad. Tapi karena akarnya kokoh dalam tanah keimanan. menjaga mereka aman dari kerusakan yang lebih jauh yang mungkin akan menimpa mereka.35) Allah. (Q. Ketika Allah. diterjang oleh angin dosa yang menghangguskan. Tapi jiwanya begitu murni.S.Nya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang didalamnya ada pelita besar. adalah cahaya Dirinya Sendiri. Dipaparkan dalam makna rahasia perkataan Dia yang menciptakannya: Allah cahaya langit dan bumi. yang diterangi oleh Cahaya-Nya. yang tentangnya Allah Sendiri bersumpah: Demi bintang ketika terbenam! Sungguh kawanmu itu tidak sesat dan tidak pula keliru (Q. An-Nisaa. Perumpamaan cahanya. jika tobat diterima. Pohon Esistensi menjadi selamat. An-Nur. AnNajm. Maka esensinya bersinar melalui perkataan dan tindakan serta kehadirannya. mungkin menerima dan menjadi sadar dibawah bayangan dahan keimanan. yang segar dan hijau.S. terbuat dari material yang darinya semua jiwa tercipta.Daun-daunnya yang hijau serta bunga-bunganya yang wangi dihangguskan dan layu. yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi.Nya bagi orang yang Dia kehendaki (Q. disebut Muhammad pada Pohon Eksistensi. yaitu pohon Zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. yang terbakar.

makan. ada buihnya seperti itu.Al-Mu’minuun. akan hilang sebagai sesuatu tidak ada gunanya. bercinta seperti orang-orang lainnya lakukan dalam kesehariaannya – semua yang orang-orang lakukan hari demi hari. Dan bagi setiap jiwa manusia ada rangkaian cahaya pengetahuan. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.S. minum. sebagian megah sekali dan sebagian sederhana. maka arus itu membawa buih yang mengambang. . Dalam setiap palung sungai hati dimana air kehidupan mengalir – sebagian kurang. sebagian lebih. kebijaksanaan. dan petunjuk yang bergradasi Cahaya diatas cahaya Takdir setiap orang ditentukan dalam hubungannya dengan kedekatan mereka pada Cahaya tersebut – ketaatan mereka mengikuti bintang yang cemerlang itu pada jalan kebenaran dan kehidupan mereka yang bersesuaian dengan aturan ilahi yang Cahaya tersebut manifestasikan. pesediaan cahaya yang tidak ada habis-habisnya yang akan menerangi jiwa-jiwa selamanya. Ia bersinar laksana bintang terang. cahaya Muhammad memberi kehidupan pada setiap hati. dan eksistensinya adalah Rahmat Allah atas alam semesta. yang berlalu dan sirna. Hati mereka seperti palung sungai dimana air Rahmat Allah dari Surga disalurkan dan dialirkan.18) Seperti air memberi kehidupan pada segala sesuatu. untuk menunjukkan jalan pada manusia untuk diikuti.Keberadaannya adalah murni dan transparan. tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil.60) Maka Tuhan menyamakan wujud fisik Muhammad dengan busa yang timbul pada permukaan ketika semburan air murni mengalir. Allah berfirman bahwa: Allah telah menurunkan air dari langit. maka mengalirlah ia di lembahlembah menurut ukurannya. Ar-Ra’du. Tapi sebagian hati mereka luas dan sebagiannya lagi sempit. sesuai dengan kemampuan yang sanggup masing-masing pikul. dimurnikan oleh api Cahaya Ilahiah dalam hatinya.S. Itu adalah simbol kemanusiaannya . Dan dari apa mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Adapun buih. Minyak dari pohon zaitun yang diberkati adalah ruh kenabian. 17) Dia menyamakan Muhammad yang Dikasihi-Nya dengan …air yang Dia turunkan dari langit menurut suatu ukuran… (Q. Al-Baqarah. Maka jiwa seluruh manusia disinari oleh cahayanya. dimana saja.S. Sungai-sungai ini berjalan kemana saja dan setiap suku mengetahui tempat minumnya (Q. (Q.

yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". melihat rahasia-rahasia dibawah cahaya Ketunggalan Tuhannya. di dunia ini dan di akhirat kelak. berat terasa olehnya penderitaanmu. Allah dalam kebijaksanaan-Nya menciptakan Muhammad sebagai seorang manusia. At-Taubah. pengetahuannya. memanjat ke puncak-puncak ketinggian bahkan lebih dekat pada kemegahan Tuhan. Karena itu baik ruhruh yang tak pernah meninggalkan maqam-nya yang dekat kepada Allah begitu juga para malaikat yang datang dan pergi diantara langit dan bumi mengenalnya. menjadi semua kemanusiannya dan tapi pada saat yang sama seperti mereka. menghirup wangi Kasih sayang-Nya. menggunakan materi yang kasar dan juga yang baik untuk membuat bentuk dan karakternya. seperti malaikat atau sebuah cahaya. Disana Tuhannya menempatkan didalamnya keilahiahan dan ketuhanan Dirinya Sendiri supaya menambah kedekatannya pada-Nya melalui sifat-sifat umum. dia dapat mempunyai kekuatan untuk menanggungnya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. tidak ada seorang pun akan dapat menerimanya sebagai Utusan Allah – begitu juga mereka yang ditakdirkan tergelincir tidak akan menolaknya.Tapi apa yang dia perintahkan untuk dilakukan oleh manusia – membawa mereka perkataan Allah.S Kahf. Tuhannya mengangkat dia melebihi tingkatan jasmaniah dan ruhaniyah. sedemikian sehingga ketika Dia membawanya dekat dengan Dia dan berbicara dengannya.110) Andaikan dia muncul pada mereka dalam aspek spiritualnya.128) Tuhannya juga memberi dia kekuatan untuk mencapai alam-alam yang tinggi sehingga penduduk langit-langit yang tak terlihat bisa menyaksikan kehadirannya. campur tangannya – akan selalu tetap. dan rahmatnya meluas ke ujung yang paling jauh dari langit dan juga ke dunia ini. amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (Q. Dengan kekuatan tersebut dia dapat merenungkan Kehadiran Ilahiah. dan dalam sifat-sifatnya dia lah yang terbaik. Dia diciptakansebagai simbol manusia paripurna sedemikian sehingga yang lainnya menganggapnya seperti itu dan mendengarkannya Tuhannya telah memberi dia kekuatan untuk mengabdi. sehingga dia dapat berkata kepada mereka semua : Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. kebijaksanaannya. sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu. perhatiannya.S. menyelamatkan. Penampakannya adalah yang paling indah diantara manusia. agamanya. . Karena itu Allah memberi dia berita gembira. seorang manusia diantara manusia. mendengarkan akan tanda-tanda dalam Perkataan-Nya. (Q. Bahkan Muhammad dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi lagi.

67) Dia mengajarkan orang-orang yang beriman jawaban atas pertanyaan yang mereka tanyakan pada hari Pembalasan. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi petunju kepada orang-orang yang kafir (Q. bagaimana memberikan mereka cinta Semua ini dan selebihnya dilakukan di atas muka bumi ini dan dalam kehidupan ini pada tahap awal maqam terpuji yang diberikan pada junjungan kita Muhammad. berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. dia bersabda: Aku tidak seperti salah satu dari kalian. Tahap kedua yang padanya dia diangkat adalah di Hari Akhirat. Ini adalah sebuah cangkir yang darinya tidak ada selain dia yang diperbolehkan minum. tidak ada yang berbicara kecuali dia yang Tuhan Yang Mahapengasih ijinkan.sebagaimana Allah berkata tentangnya: Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Maidah. dan dia . Pada hari ketika Ruh dan para malaikat berdiri berjejer. dimana dia berdiri diantara manusia dan menginspirasi orang dengan kedamaiannya. Dia menasehati mereka bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini adalah tempat yang dibuat hanya untuknya pada puncak empat tingkatan yang menujunya dia diangkat.meninggalkan semua manusia di belakangnya. Ini adalah pengantin wanita yang tidak akan diperlihatkan pada yang lainnya.Dengan demikian. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu. Dan dia diperintahkan berdiri diatas panggung dan diamanatkan: Hai Rasul. Ketika umat manusia dibangkitkan dan berdiri pada pengadilan akhirat di Hari Penghakiman dia akan ada disana untuk mejadi perantara (pemberi syafaat) bagi seluruh umat manusia. bagaimana menyembuhkan mereka yang sakit hatinya. Tiga tingkatan dibawahnya mungkin dicapai oleh yang lainnya: disana mereka yang berhak atas Kemurahan Allah dapat berkumpul. Tahap pertama diperoleh dalam alam materi ini. dimana mereka mengambil keuntungan dari risalah suci yang dia bawa dan diberkati oleh kehadirannya semata diantara mereka. Karena Aku punya waktu dengan Tuhanku yang tak ada yang lainnya dapat masuk kecuali Tuhanku.S. menjadi kagum Dan apa itu Maqam Terpuji yang padanya Tuhan berjanji untuk mengangkatnya ketika Dia berfirman : Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke maqam terpuji. bahkan tidak pula para malaikat yang sangat dekat denganNya atau para nabi lainnya yang telah Tuhan turunkan dengan sebuah misi.

buah-buahnya terbentuk dan matang. wahai anak yatim di dalam rumah Abu Thalib. Rahmat-Ku atas mereka Langkah ketiga Maqam Terpuji membimbing ke Surga. dalam kegugupan. rumah abadi para shidiqin. Sekarang buah yang berharga Pohon Eksistensi sudah matang. hijabhijab terangkat. Tuhannya berkata: Berdirilah. Dalam mi’rajnya : Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tujuannya adalah buah tunggal. puncak terakhir dari Maqam Terpuji. memperhatikan dia yang berjalan diantara mereka. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Penghuninya akan memperoleh hak mereka. mutiara unik rahasia rahasianya dibentuk. buah-buahan matang. menyingkap rahasia-rahasia ilahi.38) Maka dia berdiri diatas kursyi sedangkan para malaikat dengan heningnya berdiri dengan penuh perhatian pada sisi kanannya. Yaitu sebuah tempat dimana Allah Ta’ala Terkasih dapat dilihat. Maka ia dicuci dan dipoles dan didandani dengan indah seperti pengantin wanita dekat dengan para hadirin yang suci. Kemudian dia mendekat. semua dipersiapkan untuk diarahkan menuju Pembuatnya.a. Semuanya berbahagia dan damai. bunga-bunga tamannya mekar. Dia yang menginginkanmu dengan-Nya telah merendahkan Dirinya Sendiri untuk menerimamu. Bidadari surgawi akan bermekaran. Dan dia memohon pada Tuhannya untuk mengampuni mereka: Oh umatku! Oh umatku! Dia berkata. An-Najm. (Q. Dengan demikian ia diperhatikan.maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Maka undangan datang. ditujukan dan dijaga dengan secara seksama ketika bunga-bunganya bermekaran. semua karena kehadirannya. tidak ada gangguan. adalah sebuah tempat yang hanya Muhammad s. Langkah keempat dimana dia naik.berbicara dengan benar (Q. lalu bertambah dekat lagi. Ketika Allah mengucapkan perkataan suci kun! dan Pohon Eksistensi menjadi. berkumpul mengitarinya. Dan jawaban datang: Rahmat-Ku.w bisa mencapainya.S An-Naba’. dari tangan Muhammad. Surga kesenangan menjadi lebih manis. dalam lautan peluh mereka. 710) Dan Muhammad melihat Tuhannya.S. semua manusia. Pohon itu bukan tujuan dari penciptaannya. Dalam kerang eksistensi. sedemikian sehingga satu buah dapat dipetik dengan hati-hati untuk dipersembahkan kepada Pemiliknya. .

64) Milik-Nya apa yang sebelum kita dan apa yang dibelakang kita dan apa yang ada diantara semua ini. Semua penduduknya telah mengumumkan kedatanganmu diantara mereka. Engkau adalah buah dari Pohon Eksistensi. Segala sesuatu yang diinginkan diharapkan karena ada jejakmu didalamnya. Dan ketika dia datang kepadanya. Para malaikat melantunkan kasidah pujianmu.Dan Tuhannya mengirimkan pembantu terbaik kerajaan surgawi-Nya untuk membawa Muhammad kepada-Nya. Tidak ada lagi jarak atau ruang antara engkau dan Dia yang memanggilmu. Engkau adalah bulan purnama keanggunan. Kecantikan dunia ini terjadi untuk merayakan kedatanganmu. “dimana” sudah tidak ada. dan engkau adalah yang sangat diinginkan karena Dia yang membuatmu sebagai yang terbaik dari semua ciptaan.S. Dia yang Maha Pemurah yang memanggilku. Engkau adalah mentari pengetahuan yang bersinar. Engkau adalah kristal jernih dari cangkir cinta. dia mendapatinya tertidur di ranjang. Maka datanglah untuk menghormati kerajaan surgawi sebagaimana engkau telah menghormati dunia lebih rendah ini. Sebagaimana dunia yang tandus ini diberkahi oleh sentuhan kakimu. Cangkir cinta dipenuhi hanya untukmu meminumnya. Aku hanya diutus sebagai pembawa berita dari Dia Yang Kekal. mereka rindu untuk melihat raga dan jiwamu. Bumi dihamparkan dibawah kakimu hanya untuk engkau berdiri diatasnya. Dia berkata: Wahai Jibril. apa yang akan Dia lakukan terhadapku .Nya. Muhammad bertanya: Apa yang Tuhanku inginkan dariku? Jibril menjawab: Kamu sendiri adalah apa yang diinginkan oleh kehendak Pencipta dari semua keinginan.. Engkau adalah mutiara dari manifestasi-Nya. mari datang berdiri diatas puncak langit-langit untuk memberkahi alam malakuti Kemudian Muhammad bertanya: Wahai Jibril.. Maryam. Meskipun mereka telah melihat namamu tercantum dekat dengan Tuhan mereka di udara surga dan menghirup napas ruhmu. Maka berdirilah! Pesta dipersiapkan menghormatimu di surga. Aku tidak lain hanyalah satu dari para hamba-Nya dan kami turun ke bumi Tapi dengan perintah dari Tuhanmu (Q.. kemana saya sedang dibawa? Jibril menjawab: Wahai Muhammad.

sekatang hatiku merasa tenang.2) Kemudian dia bertanya: Tapi apakah semua ini hanya untuk menghormatiku? Apakah ada untuk orang-orangku. Semua puji hanya bagi Allah yang akan menuntunku menuju-Nya dan memperkenanku mencapaiNya! Bagaimana mahluk yang lemah seperti ini mengangkut beban dia yang dirinya sendiri diberati oleh cinta yang mendalam pada Tuhannya dan kepercayaan-Nya. lalu (hati) kamu menjadi puas. dan ekor burung merak turun seperti cahaya dan berdiri didepannya. Kemudian mahluk asing dengan muka manusia. gelapnya malam akan menunjukkanku jalan. Adh-Dhuhaa. bertanya Mahluk apakah ini? Apa yang harus aku lakukan? Jibril menjawab: Ini adalah kuda surgawi yang disebut Buraq.Nya kepadamu.5) Dan Muhammad berkata: Baiklah.a.S. Wahai Jibril.S.S. . Aku siap menemui Tuhanku. Al-Ahzab. AlFath. bumi dan gununggunung. tubuhkuda. maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu (Q. anakanakku. bagaimana kamu menuntunku menuju-Nya? Kamu mengetahui bahwa diluar batas Sidratul Muntaha ada tujuh puluh ribu hijab cahaya dan api yang akan membakarmu menjadi debu. (Q. Muhammad s. Dan Rasulullah berkata: Cinta dan kerinduanku cukup untuk mengantarkanku menuju Tuhanku. mereka yang kecil? Bukankah dia yang makan sendirian adalah orang yang paling jelek? Jibril menjawab: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia.Jibril menjawab: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus (Q. Wahai Jibril. dan oleh segunung wahyu yang telah Tuhan turunkan? Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit.w. dan semua yang aku perlukan dalam perjalananku adalah keinginanku.72) Sepertimu. dikirimkan untuk membawa pecinta menuju yang dicintai.

S. Dia berkata: Ya Muhammad. dan aku telah dibuat untuk mencapai mereka yang padanya aku bawakan pesan. Aku telah dikirimkan padamu hanya untuk melayani kemegahanmu dan menjadi teman pendamping yang penuh rasa hormat. Najm. sebenarnya Engkau dapat pergi sendiri. tidak juga diperlihatkan dimana. oleh dia yang mengetahui. semua penduduk dari langit-langit yang tinggi mengharapkanmu. Semua dipersiapkan – pesta dan kemeriahan untuk kedatanganmu. Dia tidak bergerak. supaya memperlihatkan rasa hormat dan menghargai mereka. sudah menjadi tradisi untuk mengirimkan pembantu yang spesial untuk menyertai mereka dan tunggangan hewan yang terbaik untuk ditungganginya. Engkau tahu bahwa jika seorang raja mengundang seorang tamu atau teman. selalu dan dimana saja. melewati semua ciptaan. tak masalah betapa jauh ketaktercapaian itu. menghiasi mahkamahnya. Dan Aku telah menunggu malam ini semenjak aku diciptakan. Ini dikatakan hanya diketahui. Seukuran dua busur atau lebih dekat lagi (Q. Dan tunggangan seperti hewan ini dikirimkan padamu untuk ditunggangi. ada dalam kesalahan yang serius. tapi untuk menghormatimu dan untuk memperlihatkan kemulianmu. Seseorang yang mengenadarai kuda untuk mencakup jarak dan memerlukan pembimbing untuk menunjukkan jalan. bahkan hanya satu saat saja.11) Aku juga tidak sama dengan satu pun dari kalian. Dan tidak ada sesuatu pun yang manyamai-Nya (Q. Kesucian Dia yang Kucintai adalah disini dan sekarang. telah memutuskan dirinya dari rahmat Allah Dia melanjutkan Oh Muhammad. Dan malaikat Jibril kagum. karena Aku mempunyai waktu dengan Tuhanku yang tak ada lainnya selain aku dan Tuhanku disana. Maka kami datang untuk menjemputmu dalam kemegahan yang layak bagi tingkatanmu Sungguh siapa pun yang percaya bahwa Tuhan dapat dicapai dengan melingkupi jarak. Malam ini. Aku diciptakan untuk membawa pesan pesan Tuhanku. .Tapi tidak ada batasan-batasan itu untukku.S. Aku juga dekat dengan Tuhanku. milik engkau. semua yang ada didalamnya adalah demi kemurahanmu.5) Tapi datanglah! Mari kita pergi. Asy-Syuraa. Dan siapa pun membayangkan bahwa dia terpisah dari Tuhannya. cangkircangkir dipenuhi dengan madu. tapi kemana Aku dipanggil bukanlah waktu atau ruang. bukanlah semata-mata untuk memberi tunggangan pada mu. mendandani penghuninya. Sebagaimana yang Kucintai tidak ada persamaannya dengan yang Dia telah ciptakan. Taman-taman surga telah membuka pintunya.

Tapi dia tidak tahu perluasan Ketunggalan Tuhannya. Mikail. Akalku membingungkan. dalam kesia-siaan. seperti dia. karena Dia tidak dapat dicapai apakah itu dalam ruang dimana ada jarak atau dalam waktu dimana kejadian-kejadian dihitung. Kemudian aku bertanya apa yang dia lakukan disana dan mengapa dia datang. seberapa banyak garam seharusnya ada dalam lautan dan seberapa banyak busa seharusnya ada pada ujung masing-masing ombak.. Meskipun dia tidak mengangkat matanya untuk melihat Dia yang mengajarnya. Ketika aku bilang apa yang aku cari.Tapi aku tidak mempunyai akses kepada Dia yang mengirimkan pesan. Aku menemukan diriku pada tempat yang sama ketika aku mencari-Nyapada permulaan. Dia berkata bahwa dia ditempatkan disana bertanggungjawab atas lautan dan hujan. Dan Jibril melanjutkan cerita tentang dirinya kepada Muhammad. ‘Arsy.. diluar penghormatan. tapi tak berdaya menemukan caranya. membaca pikiran mereka dan mendengar keluhannya. Demikian aku katakan tentang keadaanku mengharap bahwa engkau adalah solusiku. Semua pintu tertutup dan semua jalan diblok. Seluruh langit bergoyang ketika ‘Arsy bergetar dengan kekuatiran dan berkata: . Dan aku rindu untuk bertemu dengan-Nya! Aku sudah mencoba segala cara dan mencari pertolongan kemana saja. dia berkata bahwa pencarianmu itu sia-sia. aku datang menemui Mikail: dia bertanya kemana aku pergi.) Seperti seorang anak yang belajar membaca. Mikail berkata bahwa dia di sekolah.Pada satu dari beberapa lintasan. sedang belajar apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfudz Rahasia yang Sakral – apa yang akan terjadi dan apa yang akan hilang dalam semua penciptaan. yang mereka pikir sangat jauh. Kemudian aku mencari-Nya pada titik akhir. pikiran-pikiranku kesukaran. Begitu juga dia tidak dapat menghitung atau mengukur keunikan Dia dan Hanya Dia Yang Tunggal. penghiburku! Aku tinggal dan duduk dalam lapangan Ketakterbatasan. hatiku terbakar dengan kerinduan pada-Nya. menunggu Dia. seperti ia Peraturan dari Yang Maha Besar lagi Maha Mengetahui (Q. mengharapkan bahwa itu bukan lah jalan buntu lainnya. Itu adalah rahasia tanpa solusi. rindu melihat Tuhannya. jiwaku memalukan. untuk menyebarkannya kesegenap penjuru dimana mereka seharusnya menuju. Kemudian aku ingin tahu jika Israfil tahu. Aku pergi menuju permulaan mengharapkan untuk menemukan-Nya: Aku menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut dengan permulaan. dia mengulang keras apa yang ia baca sehingga Guru dapat mendengar. Karena itu mereka memutuskan pergi dan bertanya kepada ‘Arsy untuk petunjuknya – barangkali membuat map untuk menemukan jalan mereka. Aku tidak pernah mendengar atau melihat-Nya. Hatinya begitu pula matanya dibungkukkan untuk membaca takdir universal sampai waktu ketika dia akan diminta untuk mengangkat dan meniup Sangkakala guna menandai akhir zaman. dan Dia diluar batas-batas Ketakterbatasan. dan bertanya dimana dia.S. untuk mengukur seberapa banyak air masing-masing peroleh..

Bahkan jika aku diatas langit-langit aku tidak lebih dekat dengan-Nya dibandingkan dengan kedalaman yang paling rendah dari mahluk-Nya. dan semuanya tunduk pada Hukum tersebut.S. dan . Celaka aku. kemudian diletakan bersama oleh Kekuasaan-Nya yang tak terbatas. Kemudian ‘Arsy melanjutkan cerita sedihnya: Aku bersumpah dengan Kekuasaan dan Kebesaran Allah bahwa aku tidak lain hanyalah sesuatu yang diciptakan yang tenggelam dalam lautan ketunggalan Dia yang menciptakanku. Aku tidak diberi kekuatan melihat apa yang dikandung oleh Kekuasaan-Nya. Dan Dia berkata pada mereka beserta bumi: Datanglah dengan sukarela atau terpaksa Mereka berdua berkata: Kami datang dengan sukarela. dan tak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya (Q. Aku adalah saat diantara dua kejadian. bahkan jangan berpikir tentang mereka! Ini seperti misteri sakral yang tidak bisa dikuak.S. tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. tapi baru saja kemarin aku bukanlah apa-apa. Kadang-kadang Dia muncul laksana matahari dalam horison kekekalan-Nya danmengangkat ruhruhku.Jangan berbicara tentang yang seperti itu. Pada kesempatan lain Dia menutup Dirinya dengan hijab-hijab Kebesaran-Nya dan membuatku takut dalam kesunyianku. mengetahui tentang Dia Yang Kekal. Fushshilat. Dan masih pada kesempatan lainnya juga Dia menawarkan secangkir cinta-Nya. Kadangkadang dalam doaku pada-Nya. begitu juga tidaktahu kemana ia diarahkan.S. Al-Ikhlas) Dengan pengetahuan-Nya tentang apa yang sebelumnya. bahwa kamu harus datang bertanya padaku! Siapa diriku melainkan mahluk yang terjadi ketika dua huruf K dan N ditarik bersama ketika Dia berkata kun. Andaikan bukan untuk Keselarasan Ilahiah-Nya. bagaimana mungkin aku bisa cukup stabil menjadi tempat duduk Kekuasaan-Nya? Dan Dia naik ke langit ketika mereka hanya kekosongan. tanpa jejak. Aku tidak mempunyai pengetahuan siapa yang duduk diatasku. Bahwa aku berada dibawah-Nya tidak membuatku lebih dekat dengan-Nya. dan tidak pula dilahirkan. yang adalah sebelum dari sebelumnya dan akan menjadi sesudah dari sesudahnya? Dia tidak melahirkan. Thahaa. Diluar tirai yang menyembunyikannya t idak ada pintu. merendahkan Dirinya. Bagaimana aku tahu yang akhir dan yang awal? Bagaimana seseorang yang bukan siapa-siapa sesaat sebelumnya. dansegala sesuatu terjadi? Aku disini sekarang. (Q. Aku tidak lain kecuali satu dari para pelayan-Nya. Maka Yang Maha Pengasih bersamayam diatas ‘Arsy (Q. Pertanyaanmu tidak punya jawaban: tanya pada siapa pun yang kamu mau. Dia membisikanku rahasia dan memenuhiku dengan kegembiraan. Aku tercampak di padang pasir tak bertepi keabadian-Nya. dan semua masing-masing pelayan dapat harapkan untuk diterima hanyalah pelayanan yang ia lakukan.5) Dia membuat ‘Arsy dan mengambil tempat duduk-Nya hanya untuk medemonstrasikan KekuasaanNya. Kadang-kadang Dia mendekat padaku.11) Karena ada dan hanya ada satu Hukum dari Dia dan Hanya Dia Yang Esa. untuk membuatku membiasakan diri pada-Nya. aku diantisipasi.

S. Al-A’raaf. aku mendengar dalam bahasa Ketunggalan. yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malamdari Al Masjidilharam ke Al Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Jibril berkata: Wahai Muhammad. dan ketika dalam manisnya kemabukan aku rindu melihat Yang Terkasih. yang membawanya diatas atmosfir bumi.1) Dan aku diperintahkan pergi dan menunggu pada jalan ketika dia naik menuju Tuhannya. Ketika dia ingin melihat Tuhan-Nya. terhijab darimu.S. Tidak ada seorang pun akan melihatnya kecuali dia yang dicintai oleh Yang Terkasih. Kemudian dia mengendarai sayap-sayap malaikat dari satu langit ke langitlainnya sampai dia mencapai langit ketujuh. kecintaan yang ingin kamu lihat itu tersembunyi. Bani Israil. Barangkali aku akan melihat hanya dia yang akan melihat Tuhannya. Cinta-Nya merobek robek diriku.143) Dan aku merasa tertolak dan melebur dalam kekaguman serta rindu pada-Nya. di berkata: "Maha Suci Engkau.Nya: Engkau tidak akan melihat-Ku (Q. . Aku berharap kerlingannya jatuh padaku sehingga aku dapat diberkahi oleh diayang tidak pernah menatap sesuatu pun tanpamelihat jejakjejak Tuhannya.membiarkanku meminumnya. Al-A’raaf. Aku menjadi mabuk dengan cinta-Nya.S. Maha Suci Allah. Dia adalah yang terpilih: seorang yatim piatu yang Dia angkat. dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali. Ia membawanya dengan secepat kilat dari Mekkah ke kota suci Yerusalem. yang menghalangi jalan pada batas penciptaan dari yang dibawahnya. Pada langit ketujuh Jibril sendiri membawa Kekasih Allah diatas punggungnya menuju Sidratul Muntaha. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". aku kasmaran seperti Musa. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. (Q. apa lagi yang dapat aku lakukan selain menjadi pelayanmu? Dan dia membawanya menaiki kuda surgawi Buraq. jika ‘Arsy dipenuhi dengan hasrat membara seperti itu padamu.143) Dan ketika dia bangun dari pingsannya dia mendengar suara yang mengatakan: Wahai pecinta yang kalah. dia disuruh: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku. aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman"(Q. tapi lihatlah ke bukit itu. Disana dia menaiki hewan mistis yang kedua disebut Mi’raj.

memberi dorongan terakhir pada Kekasih Allah untuk menerobos melalui tujuh puluh ribu hijab cahaya. Malam ini Dia telah membawamu diatas sayap-sayap malaikat-Nya dan menaikkan mu diatas permadani terbang Kasih Sayang-Nya. (Q. . salam atasnya. Tapi katakan padaku. “Inilah engkau. apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Ya. dia tidak dapat pergi lebih jauh.S. Muhammad s. yang disebut Rafraf. Ash-Shaffat. Allah berfirman: Tiada seorang pun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu.w berkata: Wahai Jibril. merindukanmu. Bagaimana dia yang mengundangku meninggalkan dia yang diundang? Apakah ini tempat dimana temanmeninggalkan sahabatnya? Jibril menjawab: Engkau adalah tamu Tuhan Yang Maha Pemurah. Di atasnya dia kendarai sampai dia mencapai ‘Arsy. betapa riang dan gembiranya! Berapa lama engkau akan meneguk madu murni kesempatan ini yang sudah dipesan hanya untukmu? Aku telah mengetahui bahwa Kekasihmu akan turun ke langit dunia yang terendah. aku akan terbakar menjadi debu. malam ini kami adalah tamumu. ‘Arsy menangkap Rafraf dengan rumbai-rumbai dan menyetopnya serta menyapa Nabi. meliputi semua ruang antara timur dan barat. dan ketika kamu mendengar Dia berkata. Diluar itu kendaraan kelima sedang menunggunya: permadani terbang yang terbuat dari cahaya jamrud. sedangkanjika aku bergerak satu inci saja kedepan dari titik ini.a.Itulah tempat dimana Jibril berhenti. dan Inilah Aku!” Aku memohon padamu untuk mengingatku dihadapan Tuhanmu. 164) Kemudian Rasulullah berkata: Maka tetaplah disana. bukan dengan kata-kata tapi dengan bahasa cinta tanpa suara: Ya Muhammad. Malaikat Jibril. Engkau telah diundang kesini sejak permulaan zaman. Masingmasing dari kita mempunyai maqam yang telah ditentukan dan pelayanan diluarnya yang tidak dapat kita capai. Ketika engkau dibawa menuju kekasih-Mu pada jalan yang tak berakhir itu dimana tidak ada lagi batasan. dia menjawab.

S. Seperti namamu tertulis pada diriku membawaku semua kebahagiaan ini. ketika aku melihat Wajah Cantik-Mu? Oh Muhammad. An-Najm.S. Lihatlah aku: bagaimana mungkin Dia yang Esensinya melampaui ruang dan tak terbatas. (Q. bahwa aku ada disini.S Bani Israil. Ini adalah saat pemulihan setelah sekian banyak penderitaan. tak dapat ditemukan. Meskipun Dia menciptakanku sebagai yang tertinggi dan terbesar dari semua ciptaan. dan bahwa aku dapat memuat Dia yang sepenuhnya tidak diketahui. An-Najm. yang sifat-sifat-Nya melampaui bilangan dan tak dapat dihitung. inilah saat tepat seperti ketika seseorang akan pingsan karena kehausan lalu menemukan air mancur. Pada saat aku mengenal diriku sendiri.S. bersemayam diatas diriku? Bagaimana mungkin Dia membutuhkanku dalam berbagai cara. Oh.Maha Suci Dia yang membawa hamba-Nya pada malam hari (Q. Hai Muhammad.10) Dan akan menarikmu mendekati-Nya.11) Keindahan Kekekalan-Nya dan Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. sekarang takdir apa gerangan yang menungguku. diatas ‘Arsy yang sederhana – Dia menulis Muhammad adalah utusan-Nya Aku menemukan ketenangan dan keamanan dan perasaan gelisahku berhenti.9) Ya Muhammad. sedangkan Dia tidak mempunyai bentuk atau rupa. sampai engkau sedemikian dekat. engkau diutus Sebagai rahmat bagi seluruh ciptaan Maka apakah aku tidak mendapat bagian dari Keagungan-Nya malam ini? Aku memohon padamu supaya menjadi saksi atas nama diriku terhadap mereka yang berbohong yang menyifati sifat salah dan kemasyhuran pada diriku: selamatkanlah aku dari Api Neraka! Aku takut beberapa orang bodoh telah tersesat dan membayangkan bahwa aku adalah ‘arsy lebih besar dari Dia yang tak mempunyai batas dan bahwa Dia bersemayam diatasku. Tapi ketika Dia menulis namamu dengan-Nya. tapi aku tidak tahu kemana menemukan-Nya. Tidak ada tuhan selain ALLAH Aku berguncang dan gemetar bahkan lebih dari biasanya dalam ketakutan melihat nama-Nya pada diriku. sedangkan Dia adalah Yang Maha Esa yang mencukupi semua kebutuhan dan tidak membutuhkan Dirinya Sendiri? Sedangkan Dia adalah Yang Maha Penyayang yang kasih sayang-Nya meliputi dan memuat segala sesuatu. tapi aku adalah yang paling takut pada-Nya.S. Kemudian Dia menulis diatas kakitempat aku berdiri. maka jadilah dia dekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). tak dapat diketahui. An-Najm. .1) Dia akan memperkenankanmu melihat keindahan Ketunggalan-Nya dan Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya (Q. aku mulai gemetar dan menggigil dalam ketakutan serta segan karena Keagungan-Nya. Aku juga kehausan dan merana karena-Nya. (Q. An-Najm. (Q.Nya.17) Dan Dia akan memperlihatkan rahasia-rahasia kerajaan surgawi-Nya Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. bahkan semua mahlukNya.

tidak dapat dimengerti. Dan ketika dia merasakannya.Nya. tidak pula seseorang dapat menemukan dalam diriku sesuatu yang menyamai-Nya. Dia membuatku dari rasa kasihan-Nya. Jangan! Jangan ganggukedamaian dan ketidakberpihakanku. mahluk yang disebut Ta’yid: Konfirmasi. Dan dia mendengar suara dari atas. lidah kelu. . Semua keabadian.S. Sesungguhnya pendengaran. seperti sebuah tanda Kebaikan hati. serta kekuasaan atas semua dan segala sesuatu. bukan pula aku orang yang perlu menjawab semua itu. Begitu juga aku tidak cukup jauh dari-Nya untuk dipisahkan dari-Nya. bukan pula aku seukuran untuk memegang-Nya. lebih dingin dari salju.17) Kemudian kendaraan keenam muncul didepannya.36) Dan Rasulullah berkata kepada ‘Arsy. sebagai sebuah penghormatan.S. milik Allah. Ini bukanlah waktu dan tempat untuk mempertimbangkan keluhan-keluhanmu. Seandainya Dia membuatku musnah. Disinilah: engkau dan Tuhanmu! Maka dia berdiri keheranan. simbol dari kekuatan dan keyakinan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilahirkan dirinya sendiri membawa Dia yang melahirkannya? Maka apa yang sebagian orang katakan tentangku tidak usah dipercaya. dalam rasa hormat. An-Najm. Aku dibuat oleh Kebijaksanaan-Nya dan dilahirkan oleh Kekuasaan.penglihatan dan hati. lebih wangi dari gaharu. meskipun dia tidak melihat seorang pun yang berbicara. tidak pula dia membacakan satu huruf pun dari apa yang diwahyukan kepadanya. aku sedemikian berhutang budi padamu.bagaimana mungkin aku dilekatkan pada-Nya atau dipisah dari Dia? Aku ini adalah mahluk: kita bukan bagian dari-Nya meskipunkita dari-Nya Wahai Muhammad! Aku bersumpah dengan Kebesaran -Nya: meskipun aku ditempatkan lebih tinggi dari mahluk lainnya. jangan menyusahkan kemurnian pikiranku. Sungguh tidak sekedipan mata pun Kekasih Allah melihat ‘Arsy. Allah berfirman: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk membawa-Nya. aku tidak lebih dekat kepada-Nya. Al-Isra’.lebih halus dari krim. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya(Q. semua kebijaksanaan dan pengetahuan seluruh para nabi dan rasul Allah diberikan padanya. tapi kewajibanku untuk mencapai Tuhanku membuatku tidak mempunyai waktu mendengar ratapanmu. dalam bahasa hati: Wahai ‘Arsy diatas langit. Dan lidahnya tidak kelu serta perkataan pujian dan penghormatan tercurah dari bibirnya.Nya. itu diluar kebaikan dan keadilan-Nya. Kemudian sebuah tetesan jatuh pada bibirnya – lebih manis dari madu. Suara itu mengatakan: Penjagamu ada di depanmu. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya (Q.

Wahai Muhammad! (Q. sehingga Dia mengangkatnya pada Dirinya Sendiri. Kasih Sayang. seseorang bertanya kepada sahabatnya Abu Bakr. yang menuntunnya menuju Dia. Siapa yang tahu? Tapi yang pasti jalan kepada Tuhan tidak melalui daratan dan lautan serta angkasa.(Q. Ia mengatakan Datanglah mendekat. “Memang.8) Kemudian dia mendekat. dan memohon: Semoga penghormatanmu atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang benar.Dia berkata: Semua keagungan dan pujian. Namun Dia dekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). bahkan lebih dekat lagi! Seberapa dekatkah dia datang pada Tuhannya dan bagaimana dia mendekatinya? Dia begitu menghendaki dan menginginkan dengan cinta yang membakar seperti itu sehingga Tuhan-Nya merendahkan diri dan turun padanya. apakah benar bahwa dia melihat Tuhannya.S. ketika mi’raj-nya menuju Tuhannya menjadi diketahui. Dan dia menerimannya Saat dia kembali. semoga Allah ridho padanya.9) . semua perkataan danamal baik milik-Nya. An-Najm. Muhammad mengingatkan semua nabi lainnya dan mereka yang mencintai Tuhan-Nya. karena tidak ada “dimana”. Dia berharap menerima rahmat Allah untuk mereka juga. atau “diantaranya”. An-Najm.atau “waktu” atau “ruang”. Atau dia begitu memfanakan dirinya demi kepentingan kemanusiaandalam syafaat yang diterima oleh Tuhannya.S. Dan dia mendengar: Salam atasmu Wahai Nabi. seraya berkata ‘Semoga rahmat Allah atas hamba-hambanya yang benar” dan Allah menerimanya” Mendengar saling memberi hormat antar Tuhan dan Nabi. Cinta. Dia berkata. dan Rahmat Allah Ketika semua penghormatan jatuh padanya. Atau pengabdian seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan menyiapkan jalan bagi kemurahan hati dan rahmat Allah. karena aku bersama dengannya ketika dia memasukan kami. malaikat seperti paduan suara melantunkan: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya! Diatas suara-suara mereka datang panggilan tanpa suara dan kata-kata.

dengan demikian engkau dapat melihatnya itu eksis. Dia bertanya: Apakah cahaya ini? Suara itu menjawab: Ini bukanlah cahaya. sekarang.mana dan dibawah kakinya.Jika dia telah mencapai hanya sejarak dua ujung busur panah. Maka dia ada bersama Tuhannya dimana tidak ada tempat. penyelamatannya dari kesalahan konsepsi oleh mereka yang berpikir bahwa ia tidak disini. atau waktu yang eksis. ia bangkit agar kakimu menjejak diatasnya. jarak dan batas. Dan sekali lagi Suara yang tak berbunyi dan tanpa katakata. ruang.. tidak ada lagi jarak dari dua busur panah antara engkau dan Aku. Aku yang sekarang menjadi Penunjukmu. Maka bahwa semua yang kau tahu bahwa Aku diluar jangkauan tempat dan waktu. siang dan malam. ketika engkau tertutup dalam waktu dan ruang.berkata: Wahai Muhammad. ia ada disini sekarang. Aku kirimkan Jibril untuk menjadi penunjukmu dan Buraq untuk ditunggangi. dan akan ada disini ketika semua yang lainnya akan lenyap. dimanakah seharusnya aku menjejakkan kaki? Suara tersebut menjawab: Taruhlah kaki kananmu diatas kaki kirimu. majulah selangkah Dan dia berkata: Wahai Tuhanku. dunia dan angkasa. ketika ada “disini” dan “disana”. Wahai Muhammad. Sekarang engkau mengetahui bahwa ia selalu eksis.. karena menjadi ada dibawah kakimu adalah penebusan Surga. aku tidak melihat tempat untuk melangkah. dan melihat cahaya banyak sekali dimana. Tapi dia harus mendekati “lebih dekat lagi”: ini menegasikan semua tempat. Kemudian Suara itu berkata: Wahai Muhammad. perhatikanlah! Dia memperhatikan. seseorang dapat mensifati posisi yang tetap pada Tuhan. ketika tidak ada “disini” atau “disana” atau “diantaranya” serta dua lengkungan dari dua busur yang saling menghadap satu sama lainnya bertemu dan menjadi sebuah lingkaran. Tapi ketika tempat dan waktu tertinggal di belakang dan engkau tersembunyi dari mata jin dan manusia. Ini adalah Taman di puncak Surga. . Sebagaimana engkau diangkat menuju-Ku. semua yang engkau ketahui dan akan tetap diketahui.

3) Dan jika matamu tidak dapat memusatkan perhatian pada realitas yang nyata.Wahai Muhammad. 50) Dan ia tidak akan Berbicara menurut hawa nafsunya (Q. yang Aku siapkan bagi musuh-musuh-Ku.45) Saksi harus menyaksikan yang padanya dia saksikan. dan tidak pula melampaui batas Kebenaran. Karena itu Aku telah memperlihatkan padamu Surga-Ku. serta kebijaksanaan pertemuan Kita. . menyaksikan setelah datang dan menemui-Ku.S Maryam.S Al-Ahzaab. maka Kami akan memberimu Lidah Kebenaran (Q. yang Dia ajarkan padanya. dan dalam cahaya tersebut engkau akan melihat Kecantikan -Ku dimana saja. Hadiah ini Aku anugerahkan padamu. Serta engkau akan mempunyai sedemikian keheningan sehingga engkau akan selalu mendengar apa yang Aku katakan. Dan Aku akan mengajarmu bahasa jiwa. Dan dalam bahasa jiwa tersebut. sedangkan hanya Engkau yang dapat memuji Dirimu Sendiri? Suara itu berkata: Jika lidahmu tidak dapat mengungkapkan apa yang engkau mau. Dan Aku akan mengelilingimu dengan cahaya. Nabi berkata: Aku berlindung dalam Kesukaan-Mu dari Kesendirian-Mu Dan Suara itu berkata: Tidaklah tepat berkata seperti itu bagi dia yang menegaskan Kesatuan Kita. meskipun mungkin itu adalah doa yang cocok bagi para pendosa dari umatmu. dan Neraka. sedemikian sehingga matamu tidak mengesampingkan. karena engkau sepenuhnya beriman pada-Ku dan menyatakan Ketunggalan-Ku yang mengambil Kebenaran atas keimanan. yang akan membuatmu memahami misteri diangkatnya dirimu pada-Ku. dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan (Q. Allah berfirman: Wahai Muhammad Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi.S An-Najm. Aku akan selalu menuntun mereka. Setelah mendengar ini. yang Aku persiapkan bagi teman-teman-Ku. Dan Muhammad berkata: Bagaimana aku dapat memuji-Mu sebagaimana seharusnya. tanpa mengetahui-Ku. Tidak diperkenankan baginya menyaksikan sesuatu yang dia belum lihat. aku buka pintu bagimu dan Aku angkat hijab-hijab serta berbicara padamu seperti Aku belum pernah berbicara pada siapa pun. Maka sekarang.

atau mungkin dicapai atau bergabung dengan. (Q. tidak eksis. (Q. tidak datang dari manapun. dan tidak pula ada sesuatu didalamnya. tanpa ruang.. AsySyuraa. dan yang lainnya tidak setuju dengan mereka yang membuat bayangan tentang-Ku dan memutuskan bahwa Aku ini bukanlah sesuatu.11) Dan ketika dia beradu mata. terbatas atau terukur. Sebagian mengklaim: Uzair adalah anak Allah (Q.64) Sebagian mengklaim bahwa Aku mempunyai isteri dan Isa Al-Masih adalah anak Allah (Q. cahaya yang menyinari dirinya sendiri. Wahai Muhammad! Aku ciptakan mahluk sedemikian sehingga mereka dapat mengenal-Ku. mereka tidak selayaknya diberitahu. Tuhannya berkata padanya: Wahai Yang Kucintai.S At-Taubah. tunggal. tidak terbuat dari sesuatu. tidak ada sesuatu pun yang terlihat di dalamnya. dilihat atau disentuh atau sesuatu lainnya yang dapat dibayangkan. tanpa ukuran. yang mempunyai bentuk atau ukuran atau mungkin dihitung dengan angka. Sebagian berpikir tentang-Ku sebagai sesuatu berbentuk fisik. tak dapat ditembus. Sekarang ketahuilah siapa Diriku.Ku dan pandangan pada Kecantikan-Ku. dan bibir dia bersatu dengan BibirNya. tidak pula ada diatas sesuatu atau di dalam sesuatu. Aku telah bukakan pintu-Ku dan menyingkap hijab-hijab-Ku: perhatikanlah Aku Wahai yang Kucintai! Apakah kamu melihat sesuatu yang terkenang dengan apa yang mereka klaim? Apa yang dia lihat adalah cahaya: dimana saja.Aku akan membuatmu merenungkan Kebesaran. Tak ada seorang pun pernah datang kesini atau pernah akan Dan kemudian .. sebagian berpikir seperti cahaya. tak dapat berubah. sehingga engkau bisa mengetahui bahwa dalam Kesempurnaanku Aku bebas dan terbebaskan dari sesuatu yang mungkin dicerap sebagai kemiripan atau menyamai.66) Sebagian memberi-Ku bentuk yang bertubuh dan membayangkan-Ku melakukan sesuatu sebagaimana mereka lakukan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya. ada rahasia-rahasia yang kamu dapat ketahui yang tak seorang pun seharusnya tahu.S AtTaubah. datang kepada atau tertinggal di belakang. bertatap muka dengan Tuhannya.S Yunus.S. tanpa bentuk. Saat ini tidak pernah dapat dibagi. Yang Maha Mendengar. Tapi manusia tertipu tentang-Ku. tak dapat dicapai. tidak seperti sesuatu: sebuah cahaya yang dengannya segala sesuatu terlihat. Maha Melihat.30) Tangan Allah terbelenggu (Q. 30) Sebagian menganggap sekutu pada-Ku dan beribadah sebagai Sekutunya selain dari Allah.S Al-Maidah.

Yang Maha Besar dibawah bumi dan diatas langit. sehingga kita terbebas dari semua penderitaan. jalan lurus peraturan-Mu. dan Ia adalah Pelindung Yang Terbaik (Q. sehingga kita mencapai tujuan kita.Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. sehingga buhul dalam hati kita terurai. suara yang menyuarakan Ketunggalan-Mu.Mu atas yang paling mulia dari ciptaanMu. AnNajm. Diterjemahkan oleh AAUWABDDAM (Ayatullah Al Uzma Wa’Arif Billah Deddy Djuniardi Antafani Masyhadi) . Ya Tuhan. sampaikan shalawat dan salam-Mu serta rahmat.S Ali ‘Imran. tujuan penciptaan.S. *** Dari buku The Tree of Being (Shajarat al-Kawn) An Orde to the Perfect Man karangan Ibn’ Arabi. sebagaimana dia ridha pada-Mu. sehingga harapan kita terpenuhi.10) Yang akan tetap menjadi rahasia antara Dia dan dia. Yang Maha Tinggi diatas semua alam semesta ciptaan-Nya Yaa Allah! Sampaikan salam dan shalawat atas junjugan kita Muhammad dan atas ahul baitnya dan juga para sahabatnya. Allah cukup bagi kita. penunjuk dan junjungan kami Muhammad. cermin yang merefleksikan cahayaMu. perhiasan Kerajaan-Mu. Dan semoga keanggunan dan kemuliaan atasnya kekal.Mu. Dan semoga Engkau ridha padanya.lautan cahaya ilahiah-Mu. (Q.173) Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Ya Allah. sumber rahasia-rahasiaMu. sebagai cerminan dari Kekekalan-Mu. matahari siang Surga. Amiin Disinilah perkataan kami tentang Pohon Eksistens berakhir. dan semoga Engkau ridha dengan kami. kebahagiaan mereka yang mencintai-Mu. mata yang dengannya Kebenaran terlihat. dan semoga kerendahhatian kemanusiaan terbagi dalam keridhaan-Mu. rumah harta Kasih Sayang-Mu. muliakanlah dia dengan kekuatan yang menjadi satu dengan-Mu selamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful