You are on page 1of 11

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

TESZT

matematikából
a 2012/2013-es tanévben

UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ • Egy 20 feladatból álló tesztsort kell megoldanod. A munka elvégzésére 120 perc áll rendelkezésedre. • A feladatokat nem szükséges a megadott sorrendben oldanod. • Felhívjuk a figyelmed arra, hogy különböző feladatokra különböző módon kell a válaszokat megadni (van ahol kitölteni kell, bekarikázni, összekötni, aláhúzni vagy valami mást csinálni). • A munka során használhatsz grafit ceruzát, törlőgumit, egyenes vonalzót, háromszög vonalzót és körzőt, de nem használhatsz zsebszámológépet. • A végleges válaszokat és a számolás menetét golyóstollal írd le! • Azt a választ, amelyet csak grafit ceruzával írsz le, nem fogják figyelembe venni, sem pedig az áthúzott válaszokat. • Ne írj semmit erre az oldalra, sem az utolsóra, sem pedig abba a négyzetbe, amely a feladattól jobbra található! • Ha előbb befejezed a munkát, akkor add át a tesztet és csendben hagyd el a termet. Sok sikert kívánunk a teszt megírásához!

MAT MADJ

1.

Hogy kell leírni a két egész öt ezred számot? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 2,5000 b) 2,0500 c) 2,0050 d) 2,0005

2.

 1 9 4 5 4 11 3  Adott az А =  , , , , , ,  halmaz. 2 7 5 7 3 8 4 Melyek azok a számok az A halmazban, amelyek nagyobbak az 1 számnál?

Az А halmazban a következő számok nagyobbak az 1 számnál ____________________.

3.

Dénesnek 1 500 dinárja volt, аz öccsének, Zsombornak pedig 2 250. Dénes elköltötte a saját pénzének felét, Zsombor pedig a saját pénzének ötöd részét. Abból a pénzből, ami kettejüknek megmaradt, közös születésnapi ajándékot szeretnének venni az anyukájuknak. Az ajándék, amit kiválasztottak, 2 600 dinárba kerül. Hány dinár hiányzik még a testvéreknek ahhoz, hogy meg tudják vásárolni ezt az ajándékot? Írd le a számolás menetét!

A testvéreknek még _________ dinár hiányzik. 2

MAT MADJ

4.

A 7-es, 9-es és 11-es számú villamosok 6 órakor indulnak el ugyanarról a végállomásról. A 11-es villamos 72 perc alatt tesz meg egy körutat, a 9-es villamos 90 perc alatt teszi meg saját körútját, a 7-es villamosnak pedig 120 percre van szüksége ahhoz, hogy megtegye saját körútját. Hány órakor lesz először újra együtt a három villamos a végállomáson? Írd le a számolás menetét!

A három villamos _____ órakor lesz először újra együtt a végállomáson.

5.

Írd be az üres körökbe a ∙ vagy : jelek valamelyikét úgy, hogy igaz egyenlőséget kapj!

54

52

57

53

56

54

25 3

MAT MADJ

6.

Adott a függvény az y = ‒2x + 4 formulával. Töltsd ki a táblázatot! x y 2 1 0 –2

7.

Oldd meg az egyenletet! Írd le a számolás menetét!
2 x + 3 3x − 2 – =2 2 3

x = ________

8.

Számold ki a következő számkifejezés értékét! Írd le a számolás menetét!

2 ⋅ 18 + 3⋅ 8 − 50 + 3⋅ 32

A számkifejezés értéke ______. 4

MAT MADJ A következő feladat szövege a 9-es, 10-es, 11-es és 12-es kérdésekhez tartozik. Az ábrán egy asztali lámpa látható.

Lámpaernyő

25 cm

Lámpatartó 8 cm 17 cm 11 cm

9.

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! A lámpatartó egy olyan téglatest, amelyből kivágtak egy darabot. A kivágott darab alakja: a) henger b) gömb c) téglatest d) kör

10.

A lámpatartó alapjának méretei az ábrán láthatók. Mekkora felületet foglal el a lámpa az asztalon? Írd le a számolás menetét!

A lámpa __________ cm2 felületet foglal el az asztalon. 5

MAT MADJ

11.

Az ábrán látható lámpaernyő alakja egy henger palástjának felel meg. Ennek a hengernek a sugara 12 cm, magassága pedig 32 cm. Mekkora a lámpaernyő felülete? Írd le a számolás menetét!

A lámpaernyő felülete ___________ cm2.

12.

Számold ki a lámpatartó térfogatát az ábrán látható adatok alapján! (π ≈ 3) Írd le a számolás menetét!

A lámpatartó térfogata __________cm3. 6

MAT MADJ

13.

Hány perc van egy napban? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! а) 24 perc b) 60 perc c) 720 perc d) 1 440 perc e) 86 400 perc

14.

Nimródnak két 5000 dináros bankjegye van. Vásárolt egy számítógépes programot, amely 8 950 dinárba került. Az eladó a lehető legkevesebb számú bankjegy segítségével adta neki oda a visszajáró pénzt. Hány bankjegyet kapott Nimród? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

15.

Ha a mondat helyes, akkor karikázd be az IGEN szót, ha pedig nem helyes, akkor a NEM szót! A 19,47 számhoz legközelebbi egész szám a 19. Az 1,4142 számhoz legközelebbi két tizedes számjegyű szám az 1,42. A 9999,7 számhoz legközelebbi egész szám a 10,000. A 105,51 számhoz legközelebbi egész szám a 106. IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM

7

MAT MADJ

16.

A táblázatban bemutatjuk egy helyi számítógép hálózat felszereléséhez szükséges vezetékek számát és azok hosszúságát. Vezetékek száma 22 12 4 1 Vezeték hosszúsága 45 cm 15 dm 5,25 m 830 mm

A hálózat felszerelése után 270 mm felhasználatlan vezeték maradt meg. Hány méter vezetéket szereztek be a hálózat felszereléséhez? Írd le a számolás menetét!

Összesen ___________ méter vezetéket szereztek be.

17.

Gyuri egyetemi előadásainak kezdete keddenként 10 h, szerdánként 13 h, és péntekenként 11 h, а gyakorlatok kezdete pedig hétfőnként 11 h és keddenként 12 h. Töltsd ki Gyuri órarendjét hasonló módon, mint ahogy elkezdtük! P az előadást jelenti, GY pedig a gyakorlatokat. 10 h Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 11 h GY 12 h 13 h

MAT MADJ

18. A grafikonon bemutatjuk egy gyermek képregény kiállítás adott hét alatti látogatottságát.
Töltsd ki a táblázatot a grafikon adatai alapján!
120 100 Látogatók száma 80 60 40 20 0 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök A hét napjai Péntek Szombat Vasárnap

Látogatók száma 40‒60 61‒80 81‒100 101‒120

Nap/Napok

9

MAT MADJ

19.

A táblázatban bemutatjuk a „Könyvmoly” könyvesboltban egy hét adott napjain eladott könyvek számát. Nap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Mennyi a könyvek eladásának napi átlaga az adott hét folyamán? Írd le a számolás menetét! 10 könyvet jelent Eladott könyvek száma

A könyvek eladásának napi átlaga az adott hét folyamán _____.

20.

A 250 tanuló közül, akik részt vettek az iskolai versenyen, 75-en jutottak tovább a községi versenyre. A tanulók hány százaléka jutott tovább a községi versenyre? Írd le a számolás menetét!

A községi versenyre a tanulók ____%-a jutott tovább. 10

A teszt eredménye matematikából
Megjegyzés: A tanulók NE töltsék ki ezt az oldalt! Az oldalt a kinevezett bizottság tölti ki. Az egyes feladatok pontszáma:
Kitöltetlen A feladat sorszáma 0,5 pont 0 pont 1 pont

Összpontszám:
,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

                   

                   

                   

                   

A megfelelő helyre  jel kerül!