You are on page 1of 3

Descrierea statistica a variabilelor: 1. Notiuni de frecventa 2. tipuri de frecventa 3.

Reprezentarea grafica a frecventelor Notiunea de frecventa – este o notiune fundamentala in statistica. Aceasta indica cate unitati statistice fac parte din fiecare clasa a unei variabile. Daca avem o caracteristica “a” cu “s” clase, atunci dintre cei “n” indivizi putem spune ca “n1” indivizi fac parte din clasa “s1”, “s2”.... A={a1, a2,......as} multimea claselor unei variabile + = ne ofera distribuita de frecventa n= {n1, n2......ns} multimea unitatilor statistice Distributia de frecventa se exprima printr-un tabel de forma : clase A1 n1 frec v educatie Frecventa Culoarea parului frecventa A2….. n2….. As ns

Nivel scazut 50 Blond 2 brunet 2

Nivel mediu 30 roscat 1

Nivel ridicat 20 saten 10

Reguli pentru crearea intervalelor: 1. sa rezulte intervale echilibrate din punct de vedere al frecventelor 2. sa aiba relevanta teoretica II. Tipuri de frecvente a) frecvente absolute: numarul unitatilor statistice care fac parte din fiecare clasa b) frecvente relative: se exprima prin raportare la un standard; prin raportare la unitate. p1= n1/n2, p2=n2/n...........ps=ns/n p1 + p2+………ps= 1 * la suta…..procent % p1= n1/n * 100 , p2= n2/n * 100.............ps=ns/n *100 p1 + p2………ps=100

ps= ns/n * 1000 p1 + p2 +……ps=1000 frecventele cumulate se folosesc doar pentru variabile ordinale si cantitative. p2= n2/n * 1000……….frecvente cumulate ascendente cate unitati statistice sunt peste un anumit prag – frecvente cumulate descendente Exemplu: persoane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 varsta <25 25-45 >45 total varsta 22 22 23 23 24 25 25 26 45 46 Frecv absolute 5 3 2 10 Frecv abs ascendente 5 8 10 Frecv relative 50% 30% 20% 100% Frecv relative ascendente 50% 80% 100% varsta <25 25-45 >45 total Frecv absolute 5 3 2 10 Frecv abs descendente 10 5 2 Frecv relative 50% 30% 20% 100% Frecv relative descendente 100% 50% 20% Intervale utilizate in statistica : decile – acestea impart distributia de valori in 10 parti egale quartile – impart in 4 parti egale Prezentarea grafica a distributiei de frecvente ..pentru variabilele nominale – grafice de tip placinta . Ele exprima: cate unitati statistice se afla sub un anumit prag .• la promile ….1000%0 p1= n1/n * 1000.

- pentru variabilele ordinale – graficul de tip bare ( raportul intre frecvente) pentru variabilele cantitative – histograma .