S.C. GRAMPET SERVICE S.A.

Brazi, str.Trandafirilor, nr.43 bis,jud.Prahova,cod 107080 Tel. / Fax: 0244 577 473; Mobil: 0724.038.798 http://www.vagoane.ro; office@vagoane.ro PUNCTUL DE EXPLOATARE IASI NR:28.01.2013
Certificat seria SMC nr. 200/25.07.2006 SR EN ISO 9001:2008

APROBAT: SEF PUNCT EXPLOATARE HARATU SANDU

PLAN DE LECTII TRIMESTRUL I, SEDINTA 1
FUNCTIA : REVIZOR TEHNIC VAGOANE

Februarie -2013
D U R A T A M

Nr. crt

DENUMIREA TEMEI

BIBLIOGRAFIE

E T O D A
4 C O N V E R S A T I E , E X P U N E R E ,

M A T D I D 5 T A B L A C R E T A

0

1

2

3

I

Moment organizatoric : -efectuarea prezentei ; -verificarea conspectelor ; -moment de destindere .

5’

I

UTILIZAREA NOTIUNILOR GENERALE ALE SISTEMULUI FEROVIAR COMUNICAREA IN TERMINOLOGIA SPECIFICA SISTEMULUI FEROVIAR Dispozitii generale privind : Reguli fundamentale de desfasurare a operatiunilor de transport feroviar- Regulamentul de exploatare tehnica feroviara Ce stabileste RETF 002/2001? - regulile fundamentale de desfasurare a operatiunilor de transport feroviar; - principiile de organizare a circulatiei trenurilor si de semnalizare; - norme generale de constructie, modernizare, exploatare tehnica, intretinere si reparare; - conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile, calea ferata, vehiculele feroviare si constructiile necesare desfasurarii operatiunilor de 1 RETF- 002/01 art 1-3 50’

1.1

1

2
3

4

5

6

transport feroviar. Pentru cine sunt obligatorii prevederile R002/2001? - pentru toti cei care participa la desfasurarea operatiunilor de transport feroviar. Care este scopul prevederilor R002/2001? - asigurarea functionarii normale si continue a transportului feroviar, pentru satisfacerea interesului public, social si de aparare a tarii, in conditiile de SC trenurilor si securitate a transporturilor, calitate a serviciilor de transport public, sanatatea oamenilor si protectie a mediului. Pentru ce linii si viteze se aplica R002/2001? - liniile de cale ferata din Romania care au ecartamentul normal-1435mm-si pentru viteze de pana la 160 km/h. Ce reprezinta infrastructura feroviara ? -ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar. Din ce se compune infrastructura feroviara ? -a)-liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii, precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii ; -b)-podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei, precum si terenurile aferente acestora ; -c)-lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate ; -d)-instalatiile fixe de siguranta, de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei feroviare si cele fixe de alimentare cu energie electrica a liniei de contact, constructiile si facilitatile aferente acestora, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate ; -e)-cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate ; -f)-statiile de triaj si terenurile aferente acestora ; -g)-alte constructii, cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.

art 21

art 22

7

Ce este gabaritul de libera trecere ? -gabaritul de libera trecere este conturul geometric transversal limita, in plan vertical perpendicular pe axa longitudinala a caii, in interiorul caruia, afara de materialul rulant, nu se admite sa patrunda nici o parte a constructiilor (poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele, semnale, coloane) si nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau in statii. 2

art 26

Ce este gabaritul CFR de vagon ? -este gabaritul de material rulant admis pe pe liniile infrastructurii feroviare publice romane. Ce obligatii are personalul care participa la circulatia trenurilor si activitatea de manevra? -sa cunoasca si sa respecte intocmai regulamentul de 3 art 28 art 38 art 40 art 207 art 209 art 216 17 R 004/06 art 1 18 19 20 . Ce reprezinta indicatia semnalului? -este un ordin care trebuie sa fie indeplinit imediat. Din ce este alcatuita infrastructura caii ferate? -din straturile de repartitie. intr-o proportie care sa asigure utilizarea acestor vagoane in cazurile in care trenurile trebuie sa fie deservite de agent la urma. construite. lucrarile de arta si terenurile de baza. Cum trebuie intretinute vehiculele feroviare? -permanent in stare de functionare. Pentru ce servesc semnalele? -pentru organizarea si desfasurarea circulatiei trenurilor si a activitatii de manevra. aparatele de cale si materialul marunt de cale. traversele. sinele de cale ferata. de regula. in conditii de siguranta. in care trebuie sa se inscrie atat vagonul cat si incarcatura sa. Ce este ecartamentul? -distanta dintre fetele interioare ale sinelor. Cum trebuie sa fie proiectate. exploatate. Din ce este alcatuita suprastructura caii ferate? -din prisma de piatra sparta. modernizate sau reparate capital? -trebuie sa fie prevazute cu ghereta de frana. modernizate. Regulile fundamentale de semnalizare la calea ferataRegulamentul de semnalizare Ce se intelege prin semnal? -instalatia sau mijlocul prevazut in regulamentul de semnalizare. neconditionat. amenajarile destinate colectarii si indepartarii apelor de suprafata. Ce conditii trebuie sa indeplineasca suprastructura caii ferate? -sa permita. masurata la 14 mm sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de 1435 mm. sarcina pe osie de cel putin 25 tone. Ce conditii trebuie sa indeplineasca vagoanele de marfa nou construite. cu ajutorul caruia se transmit sau se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asigura desfasurarea traficului feroviar.8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ce asigura gabaritul de libera trecere ? -circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare in deplina siguranta fara limitarea vitezei de circulatie sau alte restrictii. prin toate mijloacele posibile de catre personalul care asigura desfasurarea traficului feroviar. astfel incat sa se asigure parametrii de exploatare stabiliti in reglementarile specifice pentru siguranta circulatiei. in conformitate cu actele normative si reglementarile specifice aprobate de autoritatea de stat in transporturilor feroviare. terasamentele. intretinute si reparate vehiculele feroviare? -conform documentatiei tehnice avizate de catre AFER.

sa detina avizul medical si cel psihologic de aptitudine. conducerea vehiculelor feroviare motoare. Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare21 R 005/05 22 23 Continutul si sfera de aplicare Ce contine R 005/2005? -reglementarile in baza carora se executa circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din Romania. Ce este linia curenta? -portiunea de linie cuprinsa intre doua semnale de intrare din sensuri opuse a doua statii vecine. precum si pe liniile ferate industriale cu acces la aceasta. bunurile incredintate la transport. Ce este linia directa? 4 art 1 art 2 art 4 24 anexa 4 25 26 27 28 . Conditii pentru exercitarea functiilor si desfasurarea activitatilor in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare Ce conditii trebuie sa indeplineasca personalul care desfasoara pe propria raspundere activitati in legatura cu circulatia trenurilor sau cu manevra vehiculelor feroviare? -sa aiba atestare profesionala de specialitate. personalul care desfasoara operatiuni de transport feroviar. 005/05 ? -pentru viteze maxime de circulatie de pana la 160 km/h. Ce reprezinta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor? -concepte conform carora circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare trebuie sa se desfasoare fara pericol pentru: calatori. -sa dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevra in toate cazurile in care viata oamenilor este amenintata sau siguranta circulatiei este pusa in pericol . care desfasoara activitati in legatura cu circulatia trenurilor. vehiculele feroviare. precum si pentru mediul inconjurator. precum si de manipulare a instalatiilor sau echipamentelor de siguranta circulatiei. infrastructura feroviara. efectuarea manevrei.semnalizare. Ce este cupla? -aparat de tractiune si legare prin intermediul caruia se leaga doua vehicule feroviare intre ele. in conditii de siguranta circulatiei si securitate a transporturilor. Pentru ce viteze maxime de circulatie se aplica prevederile REG. precum si autorizatiile necesare exercitarii/executarii functiei/activitatii si/sau manipularii instalatiilor de siguranta circulatiei. Definitia unor notiuni de exploatare folosite in REG 005/05 Ce este agentul? -salariat calificat si autorizat pentru indeplinirea unei functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

in plan vertical perpendicular pe axa longitudinalaa caii in interiorul caruia. potrivit functiei pe care o exercita. Ce se inpune constructiilor si instalatiilor feroviare aflate linga calea ferata? Nu trebuie sa intre cu nici o parte alor . care stabileste limita zonei de stationare a vehiculelor feroviare pe o linie. Ce este panta? -portiunea de linie de cale ferata inclinata fata de orizontala pe care vehiculele feroviare o parcurg. Ce asigura gabaritul de libera trecere ? Gabaritul de libera trecere asigura circulatia trenurilor si manevrarea vehicolelor feroviare in deplina siguranta fara limitarea vitezei de circulatiei sau alte restrictii. Ce este locul plan? -zona plana pe suprafata de rulare a rotilor vehiculelor de cale ferata.superioare. remorcarea si franarea trenurilor? -sa cunoasca si sa respecte intocmai prevederile regulamentului R 006/05. Cum trebuie depozitate marfurile si materialele 5 RETF 002/2001 PARTEA AII ASectiunea 2 Limitele gabaritelor Partea IV Cap I Vehicole feroviare 35 36 37 .tuneluri.afara de materialul rulant nu se admite sa patrunda nici o parte a constructiilor cum sunt:podurile. fara ca acestea sa afecteze gabaritul de libera trecere.producand zgomot puternic si saltarea violenta a boghiului si/sau a vagonului.29 30 31 32 -linie situata in incinta statiei aflata in prelungirea liniei curente. fara abatere la intrare sau iesire. Ce este rampa? -portiune de linie de cale ferata inclinata fata de orizontala pe care vehiculele feroviare o parcurg in sensul urcarii acesteia.pasarelei si alte constructii tehnologice sau a instalatiilor fixe-semnale coloane si altele-si nici material sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau in statii. in sensul coborarii acesteia.\. care face ca roata vagonului sa nu ruleze normal. REG:006/2005 Remorcarea si franarea trenurilor Ce stabileste regulamentul de remorcare si franare? -regulile ce trebuie respectate in circulatia trenurilor si activitatea de manevra privind remorcarea si franarea trenurilor care circula pe infrastructura feroviara din Romania. Ce este marca de siguranta? -element de semnalizare amplasat intre doua linii alaturate.in limitele gabaritului de libera trecere. Ce obligatie are personalul de specialitate autorizat care lucreaza direct sau in legatura cu compunerea.pasaje. REG:006/05 art 1 33 34 30’ RETF 002/2001 PARTEA AII ASectiunea 2 Limitele gabaritelor Partea iv Cap I Vehicole feroviare Ce este gabaritul de libera trecere ? Gabaritul de libera trecere este conturul geometric tranversal limita.

de incarcare ? Transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon.in afara caruia nu trebuie sa iasa nici un punct al materialului rulant sau al incarcaturii. Cum trebuie proiectate.38 39 40 41 42 descarcate? Marfurile si materialele descarcate trebuie depozitate linga linie in asa fel incit sa fie respectat gabaritul de libera trecere sa nu inpiedice activitatea personalui. construite.a 6 Art 210 Art 210 .al vehiculului feroviar . Ce este gabaritul de material rulant ? Gabaritul de material rulant este conturul geometric transversal limita asezat in pozotie mediana intrun plan vertical perpendicular pe axul longitudinal . construite.vizibilitatea semnallelor si indicatoarelor. De catre cine se face verificarile si incercarile pentru omologarea de tip si certificarea de conformitate ale vehicolelor feroviare nou construite sau modernizate .astfel incit sa nu depaseasca termenele de reparatii planificate si durata normal de utilizare stabilita conform actelor normative. modernizate exploatate intretinute si reparate conform documentatiei tehnice avizate de catre AFER.buna functionare a aparatelor de cale si a semnalelor.de incarcare se admit in circulatie numai in conditiile stabilite prin actele normative si reglementarile specific in vigoare. Partea IV Cap I Vehicole feroviare. Cum trebuie intretinute vehicolele feroviare ? Vehicolele feroviare trebuie sa fie intretinute permanent in stare de functionare. in asa fel incit sa se asigure parametri de exploatare stabiliti in reglementarile specific pentru siguranta circulatiei trenurilor. in conformitate cu actele normative si reglementarile specific aprobate se stat in transporturile feroviare. Se admit in circulatie transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon. modernizate exploatate intretinute si reparate vehicolele feroviare? Vehicolele feroviare trebuie proiectate. Partea IV Cap I Vehicole feroviare Art 207 43 44 Art 209 45 Ce obligatii au agentii economici care detin vehicole feroviare si desfasoara operatiuni de transport feroviar? Trebuie sa tina permanent evident acestor vehicole . Ce este gabaritul CFR de vagon-de incarcare ? Gabaritul CFR de vagon-de incarcare este gabaritul de material rulant admis pe liniile infrastructurii feroviare publicii romine in care trebuie sa se inscrie atit vagonul cit si incarcatura sa. Cum se stabilesc distantele si modul de depozitarea materialelor fata de linia de cale ferata? Prin reglementari specific.atit in stationare cit si in misacre in aliniament si in curba.

46 47 48 49 materialelor.vagoane de marfa.2 1 2 3 4 5 . Definitii: Ce este accidentul? -un eveniment neprevazut. ducand la decesul a 5 sau mai multe persoane. 7 50 1. intrastructurii sau mediului si orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii sigurantei. care are consecinte daunatoare. calatori? De catre operatorii de transport feroviar licentiati si Art 213 propietarii acestor vagoane.a actelor normative si a reglementarilor specifice sistemului de transport pe caile ferate.componentelor instalatiilor si echipamentelor din structura acestora? Se vor efectua de catre laboratoarele AFER sau de catre alte laboratoare autorizate sau atestate de catre AFER. denumite norme nationale art 6 de siguranta feroviara. pentru infrastructura. accidentari ale persoanelor produse de materialul rulant in miscare. ori producand pagube importante ale materialului rulant. Cum se tine evidenta vagoanele de catre agentii economici? Art: 215 In baza fiselor de inventariere in care se inscriu principalele caracteristici tehnice de constructie precum si datele de baza privind exploatarea si reparatia lor. Cine tine evidenta parcului de locomotive. incendii.conform normelor international sau interne aprobate de catre autoritatea de stat in transporturile ferovtare. pentru vehiculele art 5 feroviare. Ce este accidentul grav? -orice coliziune sau deraiere de trenuri. In cate categorii se impart accidentele? -coliziuni.in baza certificatelor de inmatriculare eliberate de catre AFER. nedorit sau neintentionat ori un lant specific de asemenea evenimente. etc. precum si pentru mediul inconjurator.automotoare rame electrice si dizel. Ce trebuie sa poarte vehicole feroviare pentru identificare si folosirea acestora conform Art 212 reglementarilor UIC? Trebuie sa poarte inscriptiile si semnele reglementare. HG: 117/2010 INSUSIREA PRINCIPIILOR DE SIGURANTA HG: 117/2010 art 3 FEROVIARA CARE STAU LA BAZA REGULAMENTELOR FEROVIARE Conceptul de siguranta feroviara Ce este siguranta feroviara? -conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe caile ferate trebuie sa se desfasoare fara pericol pentrubunurile si marfurile incredintate la transport. deraieri. care cuprind cerinte obligatoriide siguranta feroviara. Cum se realizeaza siguranta feroviara? -prin aplicarea si respectarea de catre toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar. accidente la trecerile de nivel.

astfel: grupa A (incidente produse in circulatia trenurilor). cu exceptia celor care pot fi scoase de pe linie cu bratele. Exemple: -GRUPA A-a). precum si cu obstacole aflate in gabaritul de libera trecere.vatamarea grava a unui numar cel putin 5 persoane. situatiile sau faptele care nu se incadreaza la accidente grave. dupa caz: . In categoria coliziunilor de trenuri se includ acostarile intre trenuri sau cu vehicule feroviare in stationare sau in miscare.cel putin o persoana decedata. . Cum se clasifica accidentele in functie de consecinte? -accidente grave. cu exceptia celor care pot fi scoase din gabaritul liniei cu bratele. care au avut ca urmare decesul a cel putin unei persoane. asociat cu exploatarea trenurilor si afectand siguranta sigurantei in exploatare. grupa C (alte incidente produse in legatura cu siguranta feroviara). care se angajeaza pe parcursul de primire sau expediere. -loviri ale vehiculelor rutiere.situatiile care au avut ca urmare. altul decat un accident sau un accident grav. 8 art 8 .la trecerile la nivel de catre trenuri in circulatie. grupa B (incidente produse in activitatea de manevra). pe linia curenta sau pe linia de evitare/scapare. scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de sectionare cu depasirea marcii de siguranta. precum si orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii acesteia.pagube importanta produse vehiculelor feroviare.Sunt considerate accidente si situatiile sau faptele produse in activitatea de manevra feroviara. -deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor in circulatie. -loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare aflate in miscare. -incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie. . Ce este avizarea? -procesul de instiintare a personalului cu functii de conducere si a celor cu atributii de instruire. Cum se clasifica incidentele feroviare? -in grupe. art 7 8 9 Clasificarea accidentelor si incidentelor feroviare In cate categorii se clasifica accidentele? -coliziuni ce pot avea loc intre trenuri sau coliziuni intre trenuri si vehicule feroviare in miscare sau in stationare. infrastructurii feroviare sau mediului.6 7 Ce este incidentul? -orice eveniment. indrumare si control cu privire la producerea unui accident sau incident pe infrastructura feroviara publica si/sau privata specifica transportului pe calea ferata.scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curenta sau din punctele de sectionare.accidente. . cu exceptia cazurilor de suicid.

fara asigurarea procentului de masa franata pentru mentinerea pe loc sau cu conducta generala de aer intrerupta. precum si a indicatoarelor care ordona .oprirea”. respectiv de catre piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale incarcaturii din acestea. -c)-parasirea postului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare. dupa depasirea duratei de lucru reglementata. constructiilor. fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice. pentru activitatea pe care o presteaza sau la instalatia pe care o deserveste. sau a marcilor de siguranta. a constructiilor. in functie. fara respectarea reglementarilor specifice. -GRUPA B-a)-depasirea semnalelor fixe sau mobile care ordona .. respectiv de catre piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale incarcaturii acestora. -b)-executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare aflat sub influienta consumului de bauturi alcoolice sau a substantelor halucinogene. -e)-efectuarea serviciului in legatura directa cu siguranta circulatiei. de catre transporturi cu gabarit depasit. indiferent daca procentul de masa franata este asigurat sau nu. -GRUPA C. fara a fi autorizat. de catre convoaiele de manevra sau alte vehicule feroviare la manevra. potrivit reglementarilor specifice. fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice. pe perioada incetarii temporare a valabilitatii autorizatiei sau fara a detine aviz medical si/sau aviz psihologic. in urma carora nu au fost inregistrate deraieri de vehicule ferovire. de catre transporturi cu gabarit depasit. de aptitudine. fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice. -b)-deraieri de vehicule feroviare. a indicatoarelor care interzic trecerea.-b)-depasirea de catre trenuri a semnalelor fixe sau mobile.manevra interzisa’’. instalatiilor sau altor vehicule feroviare. -e)-indrumarea trenurilor cu procentul de masa franata neasigurat in conformitate cu livretul de mers corespunzator categoriei trenului respectiv. de catre vagoane cu incarcatura deplasata sau cu partile mobile neasigurate sau neinchise.. in termen de valabilitate. -c)-lovirea lucrarilor de arta. -f)-darea in exploatare a vehiculelor feroviare cu defecte 9 50’ . instalatiilor sau altor vehicule feroviare. -d)-executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare.oprirea’’sau . de catre vagoane cu incarcatura deplasata ori cu parti mobile neasigurate sau neinchise.a)-neexecutarea de catre personalul feroviar a atributiilor de serviciu stabilite in cadrul de reglementare specific si care ar putea conduce la producerea de accidente sau incidente feroviare. -d)-lovirea lucrarilor de arta. -c)-depasirea de catre trenuri a marcii de siguranta in cazul semnalelor de iesire de grup..

-i)-defecte si deranjamente in activitatea de exploatare feroviara: ruperi de osii. care au avut ca urmare perturbarea activitatii de transport feroviar. --scurgeri din continutul vagoanelor incarcate cu substante chimice care pot afecta mediul si sanatatea personalului. distrugerea si/sau sustragerea de piese sau materiale din componenta vehiculelor sau infrastructurii feroviare. precum si abaterile produse in activitatea de transport feroviar in legatura cu siguranta circulatiei feroviare si modul de 10 art 9 art 10 art 16 12 13 art 22 . care au pus in pericol siguranta feroviara.indrumarea transporturilor cu gabarit depasit sau a vagoanelor incarcate fara respectarea reglementarilor specifice (sarcina pe osie depasita. -g)-caderea pieselor apartinand vehiculelor feroviare sau a incarcaturii din vagoane (partial sau total) si altele similare. accidentele si incidentele. indiferent de domeniul de activitate feroviar in care s-a produs. --ruperea trenului. ruperi de roti sau de bandaje. --defectarea vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor aflate in circulatie sau la manevra. de copaci sau alte obstacole neprevazute. incarcatura deplasata sau neasigurata si altele similare). inzapeziri. orice neregula observata in legatura cu siguranta feroviara pe calea ferata. in cadrul carora se prelucreaza. -d)-in cazul in care neregula sesizata pune in pericol iminent siguranta pe calea ferata trebuie sa ia personal masuri de indata de prevenire a situatiei de pericol si sa o avizeze pe orice cale conducerii subunitatii celei mai apropiate. Ce reprezinta analizele de siguranta circulatiei? -o componenta a sistemului de management al sigurantei pentru calea ferata. -b)-sa ia masuri potrivit competentelor pe care le are. -c)-sa sesizeze verbal si in scris prin raport de eveniment. alunecari de teren. pentru a asigura respectarea acestora. cu respectarea prevederilor din reglementarile specifice. Obligatiile si raspunderile personalului operatorilor care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata Care sunt obligatiile personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare in timpul serviciului? -a)-sa isi exercite atributiile de serviciu. din trenuri. care afecteaza siguranta feroviara. ori de cate ori constata o incalcare a prevederilor din reglementarile specifice referitoare la siguranta feroviara. Care alte fapte nu se incadreaza ca accidente/incidente? -faptele produse de terte persoane fizice sau juridice. pentru acestea sunt aplicabile prevederile legislatiei in vigoare.10 11 sau lipsuri care afecteaza siguranta feroviara. incendii de vegetatie). prin materiale educative. -h). caderi de stanci. cutremure. Care situatii sau fapte care au condus la inchiderea circulatiei feroviare in mod accidental? -situatiile sau faptele produse din cauzele urmatoarele: --naturale (inundatii. adresat conducatorului subunitatii din care face parte. supraincalzirea cutiei de osie.

Ce obligatie are personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar care a luat la cunostinta despre producerea unui accident sau incident in linie curenta ? .02. Cum se realizeaza avizarea ? -in doua etape: instiintarea verbala ( cuprinzand primele informatii. din cadrul structurii organizatorice a administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. .se prezintă la serviciu şi dă semne că a consumat băuturi alcoolice.este surprinsă asupra faptului. Avizarea accidentelor si incidentelor Ce obligatie are personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar care a luat la cunostinta despre producerea unui accident sau incident in incinta unei subunitati? -personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar. consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului (indiferent cantitatea 1.sa sesizeze de indata prin raport de eveniment pe seful statiei celei mai apropiate sau pe inlocuitorul acestuia. Constatarea se face în cazurile când 11 . de indata ce acesta a luat la cunostinta despre producerea accidentului/incidentului) si avizarea propriuzisa (transmisa prin telefonograma). Conditii pentru exercitarea serviciului Ce conditii trebuie sa indeplineasca personalul operatorilor de transport feroviar pentru a putea exercita serviciul? -sa posede autorizatie pentru functia pe care o exercita. Ce constituie avizarea producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara pentru personalul feroviar care a luat la cunostinta despre acesta? -atributie de serviciu. 855 din 24 februarie 1986 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei ORDINUL 855 / 24.14 15 16 17 18 19 aplicare a masurilor stabilite in urma actiunilor de control care au vizat activitatea proprie.în timpul serviciului dă semne că a consumat băuturi alcoolice. Cine face avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata? -seful statiei sau inlocuitorul acestuia. sa fie apt medical si psihologic art23 Nr.1986 în unităţile Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor Cind se face constatarea consumului de bauturi alcolice? 20 persoana încadrată în muncă: . . care a luat la cunostinta despre producerea unui accident sau incident produs in incinta unei subunitati. este obligat sa anunte de indata conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.

. mecanici.2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei. Care este perioada de examen a personalului in functia de RTV ? 23 Anexa II Medical: 24 pina la virsta de 45 ani=la 2 ani peste virsta de 45 ani =la 1 un an Psihologic: pina la virsta de 45 ani=la 5 ani peste virsta de 45 ani =la 3 ani ORDIN Nr.12. lăcătuşi de revizie.consumată).) are obligaţia ca la predarea serviciului să verifice starea personalului căruia îi predă serviciul să sesizeze organul ierarhic superior.2005 12 .2003 Prezentele instrucţiuni privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei . Ce obligatie are personalul la predarea serviciului cu caracter de continuitate ? 21 Personalul care îndeplineşte funcţii şi activităţi cu caracter de continuitate (impiegaţi de mişcare. precum şi organizarea. atunci când constata ca este sub influenţa consumului de băuturi alcoolice şi să nu predea serviciul celui în cauză. ORDIN nr.2262 din 29. d) controlul medical şi psihologic la termenele de revizuire stabilite. b) examinarea medicală şi psihologică la angajarea în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.03. acari etc.03. c) examinarea medicală şi psihologică la schimbarea locului de muncă sau pentru participarea la cursuri de pregătire profesională dacă prin reglementări specifice fiecărui mod de transport aceste examene sunt prevăzute în mod expres.447 din 24. Ce stabilesc prezentele instructiuni? Stabilesc conditiile in care se efectuiaza: a) examinarea medicală şi psihologică periodică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei specifice fiecărui mod de transport.a comis abateri care au produs evenimente nominalizate de conducerea Departamentului căilor ferate. funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei Ce reglementeaza ord 447 ? 22 Ordinul 447/ 24. sau care au pus în pericol siguranţa circulaţiei.

după caz se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când: a) pe durata cercetării cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare. Secţiunea a 3 – a Suspendarea / retragerea autorizaţiilor Cind se suspenda autorizatia ? Autorizaţia / autorizaţiile. Secţiunea a 2 – a Autorizarea personalului Secţi: a 2 – a Autorizarea personalului Art 2 26 De catre cine se face autorizarea personalului? Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare activităţile prevăzute la Art. dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare – până la termenul dispus prin dosarul de cercetare. de manipulare a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei.2005 ? Cuprinde reglementari privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar 25 În scopul asigurării cerinţelor privind siguranţa circulaţiei trenurilor. de conducere şi de deservire a vehiculelor feroviare motoare.12. prin dotări proprii sau pe bază de contracte încheiate cu unităţile feroviare.Ce cuprinde ord 2262/29. denumit în continuare CENAFER. Care sunt conditiile? Condiţiile pentru derularea examenului de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se asigură de către Centrul Naţional de calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER. c) personalul autorizat care conform deciziei comisiei medicale / psihologice de siguranţa circulaţiei eliberează un aviz „inapt temporar” din punct de vedere medical şi / sau psihologic pentru funcţia în care a fost autorizat – 27 Secţiunea a 3 – a Suspendarea / retragerea autorizaţiilor Art 8 13 . în condiţiile prezentelor norme. b) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare. de întreţinere şi/sau de revizie tehnică a elementelor infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare ce conditii trebuie sa indeplineasca personalul? Personalul trebuie să fie autorizat în condiţiile prezentului ordin. la solicitarea scrisă a unităţii feroviare sau a persoanelor fizice.1 din prezentele norme se efectuează de către Autoritatea Feroviară Română – AFER. comisia de cercetare solicită acest lucru – până la termenul dispus de comisia de cercetare. de verificare. denumită în continuare AFER. securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor în transportul feroviar. personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar de organizare.

dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare. care sunt înscrise în autorizaţie – până la promovarea examenului de reautorizare. care se formează-califică.815 din 12 octombrie 2010 28 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. după caz. b) personalul autorizat devine „inapt” din punct de vedere medical şi / sau psihologic pentru funcţia în care a fost autorizat. f) personalul autorizat a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv în activităţile specifice funcţiei pentru care a fost autorizat.până la obţinerea avizului din partea comisiei medicale/ psihologice a avizului „apt”. e) personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform reglementărilor specifice sau a fost declarat „necorespunzător” în urma verificării profesionale periodice – până la obţinerea rezultatului „corespunzător” la verificarea profesională periodică. în conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare. perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER Ce cuprinde acest ordin? Cuprinde norme privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România Nr. în desfăşurarea operaţiilor specifice altor activităţi şi în manipularea tipurilor de instalaţii de siguranţă a circulaţiei. d) personalul autorizat are avizul medical şi / sau psihologic expirat pentru funcţia în care a fost autorizat – până la prezentarea avizului „apt”. Nr.815 din 12 octombrie 2010 29 30 Ce se impune personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei? Pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor 14 . (2) Autorizaţia / autorizaţiile. se retrag şi îşi încetează definitiv valabilitatea atunci când: a) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare. în desfăşurarea activităţilor specifice de manevră şi / sau conducerea a trenurilor (inclusiv pe pante mari şi în sistem simplificat).

. sub formă de calificativ.calificativul D = competenţă deficitară.profesionale la un nivel calitativ ridicat şi în scopul respectării cerinţelor privind siguranţa feroviară.instruirea practică de serviciu.calificativul C = competenţă minimă. . 35 Ce reprezinta instruirea practica de serviciu? Instruirea practică de serviciu este o modalitate de instruire a personalului cu responsabilităţi în siguranţa 15 . se impune ca personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. se organizează module de instruire suplimentare ale căror durată şi tematică sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu D. . . Aceste module de instruire suplimentare se organizează după o perioadă necesară desfăşurării unui studiu individual de către personalul implicat. astfel: . 32 33 Cum se procedeaza cu personalul care in urma evaluarii a fost apreciat cu clificativul D sau a absentat? Pentru personalul care a absentat de la modulul de instruire sau care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competenţe. . precum şi alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România să fie cuprinse şi integrate într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale.instruirea profesională teoretică. 34 Cum se procedeaza cu personalul care in urma reevaluarii a fost apreciat cu clificativul D sau a absentat? Dacă şi după modulul de instruire suplimentar există personal care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competenţe.autoinstruirea profesională continuă.calificativul A = competenţă maximă. Personalul în cauză se poate adresa organismului de certificare a competenţelor profesionale în vederea reinstruirii şi/sau evaluării competenţei respective.calificativul B = competenţă medie. dar nu mai mult de 10 zile. Prin ce se defineste evaluarea cunostintelor corespunzatoare unei competente? Evaluarea nivelului de cunoştinţe corespunzătoare unei competenţe profesionale se defineşte. 31 Prin ce se efectuiaza programele de formare profesionala continua din domeniul feroviar ? Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar se efectuează prin: a) instruirea profesională realizată prin: . acesta va fi retras din activitate până la redobândirea cunoştinţelor teoretice necesare ridicării nivelului competenţei deficitare.

corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. 37 38 Cum se trateaza personalul care in urma evaluarii periodice profesionale a optinut calificativul D la una sau mai multe competente? 39 Obţinerea calificativului D la una dintre competenţele profesionale generale duce la necertificarea periodică a competenţelor profesionale. 36 Cum va fi tratat personalul care la instruirea practica de serviciu a fost apreciat cu calificativul D? Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la pierderea valabilităţii documentelor prevăzute la articolul 4 aliniatul (1) literele c) – g). conform articolului 4 aliniatul (1) literele d). cu durata egală cu cea din coloana 2 din anexa nr.2. Cum se procedeaza cu personalul declarat necertificat la evaluarea periodica profesionala? Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut certificarea periodică a competenţelor profesionale generale poate solicita o noua evaluare a competenţelor deficitare. ale personalului care nu a obţinut certificarea periodică a competenţelor profesionale. deţinute de personalul în cauză. f).circulaţiei legată în mod nemijlocit de locul de muncă. Programarea la o noua evaluare se face la minimum 15 zile de la data desfăşurării evaluării anterioare. Cum se procedeaza cu personalul care nu a optinut nici la adoua evaluare certificarea periodica a competentelor profesionale generale? Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut nici la a doua evaluare certificarea periodică a competenţelor profesionale generale va fi programat la o nouă evaluare numai după efectuarea unui curs de instruire profesională teoretică.1. se consideră suspendate şi îşi încetează temporar valabilitatea în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. până la dobândirea abilităţilor practice specifice competenţei profesionale respective. Cum se procedeaza cu personalul care nu a optinut nici la o noua evaluare certificarea periodica a competentelor profesionale generale? 40 41 Documentele specifice. corespunzător funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. e). Pe durata suspendării este 16 . la organismul de certificare a competenţelor profesionale. cu eficienţă imediată asupra nivelului de cunoştinţe şi deprinderi necesare fiecărei competenţe profesionale dobândite.

-de triere. de ramificatie.3 1 interzisă utilizarea acestui personal în activităţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. -ALB-LUNAR – permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor. -de trecere. -ALBASTRU-ordona oprirea pentru miscarile de manevra. -de iesire. Care sunt tipurile de semnalizare utilizate pe infrastructura feroviara? -semnalizarea cu doua trepte de viteza si semnalizarea cu trepte multiple de viteza. -semnale repetitoare. REG: 004/2006 R 004/2006 INSUSIREA PRINCIPIILOR SI TIPURILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARA Principiile semnalizarii. pentru permiterea sau interzicerea miscarilor de triere.tipul de semnalizare utilizat Cum se clasifica semnalele fixe dupa destinatia lor ? -semnale pentru circulatie. Care sunt semnalele pentru operatiunile de manevra si triere ? -de manevra. pentru permiterea si interzicerea miscarilor de manevra. Care este semnificatia culorilor de baza folosite in semnalizare? -ROSU. Pentru ce sunt utilizate semnalele de avarie ? -pentru semnalizarea pericolului pentru circulatia trenurilor la trecerile de nivel sau prin tuneluri. La ce folosesc semnalele repetitoare ? -pentru repetarea indicatiilor semnalelor de intrare. -semnale pentru manevra si triere. -pitice. -de parcurs. cu viteza prevazuta in reglementarile specifice. de parcurs.1. -semnale de avarie. Cum se clasifica semnalele fixe dupa constructia lor ? -semafoare si semnale luminoase. daca nu este asigurata vizibilitatea prevazuta a semnalului pe care il preced. de trecere sau de triere. -de ramificatie. 17 art 2 2 3 4 5 6 7 art 3 art 6 8 art 8 9 10 art 19 . de iesire. Care sunt semnalele pentru circulatie ? -de intrare. -prevestitoare.ordona oprirea. -GALBEN-permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei in vederea opririi la semnalul urmator sau continuarea mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea. De cate tipuri sunt semnalele luminoase? -pe stalp sau pe consola. -VERDE-permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

INSUSIREA PRINCIPIILOR CARE GUVERNEAZA ACTIVITATILE SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR.trei sunete scurte. respectiv stabilita sau redusa. -b)-fiecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula dupa semnal. repetate. functia si tipul constructiv ale acestor semnale. precum si reglementari privind circulatia informatiilor intre statiile de compunere si descompunere a trenurilor. -in sensul spre Bucuresti. numar fara sot. Cum se atribuie numerele de circulatie pentru trenuri ? -in sensul de la Bucuresti.trei sunete scurte. sarcinile de specializare a curentilor de vagoane si marfuri. Unde este stipulate graficul de circulatie? In livretele cu mersul trenurulor. Ce cuprinde planul de mers? -planul de formare si graficele de circulatie. felul si compunerea trenurilor. -e)-trenul s-a rupt-un sunet scurt. numar cu sot. semnalizat cu semnale de cap si fine de tren si deservit de cel putin doi agenti. 18 art 180 art 191 RETF 002/2001 art 154 art 156 1 2 3 art 157 4 5 6 art 158 7 art 161 8 art165 . unul lung si unul scurt. Organizarea circulatiei trenurilor Cum se face organizarea circulatiei trenurilor? -pe baza planului de mers. -c)-slabeste frana-doua sunete lungi. in vederea realizarii cerintelor de transport. din care unul este mecanicul vehicului feroviar de tractiune.4 Ce principiu se aplica la semnalizarea cu doua trepte de viteza? -principiul semnalizarii de viteza. precum si asupra vitezei indicate de semnalul luminos urmator cu care este in dependenta. -d)-pericol. Ce se numeste tren ? -un grup de vehicule feroviare legate regulamentar intre ele si de vehiculul feroviar de tractiune. Care sunt rangurile trenurilor ? -a)-peste orice rang. -b)-strange frana. sectiile de circulatie. la care: -a)-indicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt aceleasi indiferent de locul. Ce stabileste planul de formare? -prin planul de formare se stabilesc numarul. repetate. care sta la baza coordonarii operatiunilor de transport feroviar. Care sunt semnalele acustice date cu fluierul. rutele de circulatie.11 12 1. -f)-agentul de la urma trenului sa plece la acoperirea obstacolului-patru sunete lungi. Ce se stabileste prin graficul de circulatie? -trasa trenului. claxonul sau trompeta locomotivei? -a)-pornire sau atentie – un sunet lung.trenuri de serviciu puse in circulatie pentru restabilirea circulatiei. Care sunt rechizitele de semnalizare prevazute de personalul de revizie tehnica a trenurilor? -lanterna cu lumina alba si ciocan.

sistemul de circulatie si modul de lucru.incepand cu prima linie de la cladirea statiei spre exterior. trenuri pentru care dispune conducerea autoritatii de stat in transporturi feroviare.9 10 11 12 13 14 15 -b)-rangul I. iar posturile de macazuri si macazurile aparatelor de cale vor fi numerotate cu numere cu sot.dotarea tehnica. Cum se stabileste numarul de ordine pentru capetele statiilor ? -capetele statiilor din directia Bucuresti vor fi considerate cap X al statiei. la interval de timp. -d)-rangurile de la V la VII – celelalte trenuri. -c)-rangurile de la II la IV. in ordinea crescatoare. de parcurs sau de iesire de la liniile directe ? -cu cifre romane. Cum se face numerotarea liniilor? -cu cifre romane pentru liniile directe si arabe pentru celelalte linii. duble sau multiple? -cu cifre romane. incepand cu litera A pentru semnalul de intrare dinspre Bucuresti. Ce contine PTE-ul? PTE contine prevederi de amanunt specific activitatii fiecarei statii. iar in cazuri exceptionale.dinspre capatul statiei spre axa sa. -numerotarea se va face in ordine crescatoare. capatul opus statiei se considera cap Y. iar macazurile aparatelor de cale vor fi numerotate cu numar fara sot.verificare avizare a PTE? Prin reglementari specific astfel incit: a) Sa nu contravina reglementarilor in vigoare 19 .determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata. REGUL: 005/2005 Art=1-8 REGULAMENTUL 005/2005 Partea I cap II Sectiunea I 16 17 18 PLANUL TEHNIC DE EXPLOATARE AL STATIEI Ce stabileste PTE? PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi din reglementarile specifice. Cum se numeroteaza liniile curente simple.trenuri de calatori. la aceasta adaugandu-se cifra pentru precizarea numarului de brate ale semafoarelor. Cum se numeroteaza semnalele de intrare. Cum se face circulatia trenurilor ? -la distante separate prin puncte de sectionare. Prin ce este stabilit modul de intocmire.in functie de modul de organizare a activitatii. Cum se face numerotarea semnalelor mecanice de circulatie? -in ordine alfabetica. ca si posturile de macazuri. Dar semnalele de la celelalte linii ? -cu cifre arabe.referitoare referitoare la aplicarea reglementarilor specific obligatorii privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.

b) Sa nu repete si sa nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglementarile in vigoare 19 20 21 22 23 24 Cind se actualizeaza PTE-ul? Se actualizeaza oro de cite ori se modifica organizarea activitatii. Pentru cine sunt obligatorii prevederilerile din PTE? Prevederilerile din PTE sunt obligatorii pentru urmatorul personal? a)administratorul infrastructurii feroviare b)gestionarul infrastructurii feroviare c)operatorilor de transport feroviar d)operatorilor de manevra feroviara e)operatorieconomici. Care sunt punctele de sectionare? a) Statiile b) Haltele de miscare c) Posturile de miscare in linie curenta d) Semnale luminoase de trecere ale BLA e) Semnalele de parcurs din statii Cind sunt statiile puncte de sectionare? 20 REGUL: 005/2005 Partea III cap I Sectiunea I 25 26 .detinatori de infrastructura feroviarasi/sau vehicole feroviare. operatorii demanevra feroviara si operatorii economici interesati de PTE? La cere acestora au obligatia sa puna la dispozitie prescriptii din PTE sau extrase in vederea organizarii activitatii desfasuri activitatii ? Seful statiei poate sa verifice prin sondaj daca se respecta prescriptiile din PTE? Da poate sa verifice prin sondaj daca se respecta prescriptiile din PTE atit prsonalul din subordine cit si personalul operatorilor de transport feroviar. operatorilor de manevra opratorilor economici. Ce obligatie are personalul administratului/gestionarului infrastructurii feroviare cere urmeaza sa-si desfasoare activitatea in statia respective? Trebuie sa –si insuseasca sub semnatura prevederile din PTE. Cu cit timp se avizeaza operatorii economoci daca se executa lucrari de instalatii in statia respective? Cu zece zile inaitea inceperii lucrarilor. Ce obligatie are administratorul infrastructurii feroviare fata de operatorii de transportferoviar.sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respective sau reglementarilespecifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.instalatiile din dotare. REGULAMENTUL 005/2005 Partea III cap I Sectiunea I PUNCTE DE SECTIONARE Cum se face circulatia trenurilor? Circulatia trenurilor se face la distante separate prin puncte de sectionare iar in cazuri exceptionale la interval de timp.

REGULAMENTUL 005/2005 Partea III cap I Sectiunea a. -Prelucrat : Nota de constatare nr 2208/3.ramificatii in linie curenta care deserves linii apartinind operatorilor economici. Intocmit Zaharia Costica 21 REGUL: 005/2005 Partea III cap I Sectiunea a 10-a .11. Cind sunt puncte de sectionare posturile de miscare in linie curenta? Cind deserves ramificatii in alte directii de mers.traversari incalecari si descalecaride linii acoperite cu semnale.02. -Acordarea calificativelor -Cuvintul de incheiere. -Prelucrarea notelor de constatare . -Reprelucrat act nr11/597 din28.02.5/669/2013 Inspecte de stat la conf OMT 650/1998. -Prelucrarea unor nereguli produse in ramura de vagoane la revizia si pregatirea tehnica atrenurilor -Prelucrat act nr :MC49/08.La PE Constanta.2013.2013 Material educative privind defectele si neregulile constatate la vagoane cu ocazia transmiterii in traffic international care au constituit motiv de refuz la frontier a -prelucrarea planului tematic pentru sedinta a-II-a din trmestru II Mai 2013.12.Masuri pentru prevenira introduceri apei in inst de frina a trenurilor (prevenirea mersului frinat necomandat in parcurs) -Prelucrat act nr :D2/574/15.efectuarii operatiunilor de manevra si a altor operatiuni de transport feroviar Cind sunt puncte de sectionare haltele de miscare? Cind au cel putin doua linii pentru incrucisari si trceri inaite de trenuri.10-a Care sunt sistemele folosite la organizarea circulatiei trenurilor ? a) Circulatia trenurilor pe baza intelegerii telefonice-cale libera.avind rolul de a elibera linia curenta dupa ce trenul sau convoiul de manevra a deposit aceste posture.2013 –DISPOZITIE Privind unele masuri de inbunatatire a activitatii de revizuire a vagoanelor si intocmirea formularului BUN PENTRU EXPORT.2/24/13. e)Conducerea centralizata a circulatiei trenurilor.cu sau fara tehnica de calcil.2012. Masuri privind instruirea/verificarea a intregului personal de la SC GPS SA.27 28 29 30 Cind au linii destinate circulatiei trnurilor. d) Circulatia trenurilor pe baza deinstalatei dispecer. b)Circulatia trenurilor pe baza de BLA c) Circulatia trenurilor pe baza de bloc de linie semiautomat. -Prelucrat act nr SC i.

22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful