SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SLIM, 35800 SLIM RIVER, PERAK.

KERTAS KERJA
“CERAMAH GURU INSAN MULIA”

TEMPAT: MAKMAL KOMPUTER SK ULU SLIM, SLIM RIVER, PERAK.

HARI / TARIKH: KHAMIS ( 14 MAC 2013 )

ANJURAN:

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

PELAJAR PPG PEMULIHAN 4.7 AMBILAN JUN 2011 ( IPGM Kampus Ilmu Khas, Cheras )

KERJASAMA:

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SLIM,SLIM RIVER, PERAK.

ISI KANDUNGAN

PERKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pengenalan Nama program Matlamat Objektif Butiran perlaksanaan Sasaran penyertaaan Sember kewangan Jawatankuasa induk Ahli jawatankuasa Senarai tugas ~2~

MUKA SURAT 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

11. 12. 13.

Anggaran penerimaan dan perbelanjaan Tentatif program Penutup

7 7 8

1.0

PENGENALAN Ceramah Guru Insan Mulia adalah bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat kepada guru agar menjadi seorang guru yang berdedikasi dan dapat menjalankan tanggungjawab mendidik sebaik yang mungkin untuk melahirkan insan yang seimbang. Selaras dengan tajuk Guru Insan Mulia menjadikan warga pendidik bangga dengan profesion seterusnya berusaha menjadikan ianya satu realiti bagi menjamin kualiti anak bangsa negara Malaysia. Dunia pendidikan semakin mencabar dan seharusnya guru perlu lebih komited untuk menyahut cabaran agar dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.

2.0

NAMA PROGRAM

~3~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

“Ceramah Guru Insan Mulia” 3.0 MATLAMAT Matlamat program ini adalah : 1. Memupuk disiplin dan semangat kerjasama sesama rakan. 2. Membina keyakinan dalam diri apabila berhadapan dengan situasi mencabar. 3. Menerapkan nilai murni seperti hormat-menghormati sesama insan. 4. Menanamkan sifat kemulian ya ng sebenar bagi seorang pendidik 4.0 OBJEKTIF Pada akhir program ini, para peserta akan dapat : 1. Memberi kesedaran bahawa guru sebagai insan yang mulia. 2. Dapat meningkatkan kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. 3. Memberi penghayatan bahawa pembelajaran adalah berterusan dan seluas hayat. 5.0 BUTIRAN PERLAKSANAAN Ceramah tersebut akan diadakan seperti butiran berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. Hari Tarikh Masa Tempat Jumlah Peserta Cadangan Aktiviti : Khamis : 14 Mac 2013 : 2.00 hingga 4:00 petang : Makmal Komputer SK Ulu Slim : 17 orang guru : 1. Ucapan Pengerusi : 2. Penyampaian ceramah : 3. Sesi soal jawab : 4. Penyampaian cenderahati / saguhati vii. Borang : 1. Pendaftaran peserta : 2. Borang cadangan viii. Surat : 1. Kebenaran penggunaan premis ~4~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

: 2. Jemputan penceramah : 3. Jemputan majlis penutup : 4. Penghargaan 6.0 SASARAN PENYERTAAN Program ceramah ini mensasarkan kepada 20 orang guru di SK Ulu Slim. 7.0 SUMBER KEWANGAN Sumber kewangan bagi program ini adalah sumbangan ikhlas daripada Pentadbir dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Ulu Slim serta pelajar PPG yang terlibat. Sumbangan ini bagi tujuan menampung perbelanjaan seperti : i. ii. 8.0 Makanan dan minuman Pengurusan program

JAWATAKUASA INDUK

PENAUNG Encik Muhammad Razif bin Shaari (Guru Besar SK Ulu Slim)

PENASIHAT Encik Gobalakrishnan A/L Mahalechumanan (GPK SK Ulu Slim)

PENGERUSI Encik Muhamod Fahmir bin Mat Amin

NAIB PENGERUSI Encik Abd Ghani bin Abdullah

SETIAUSAHA ~5~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

Encik Shaiful Rizal bin Ramlan

BENDAHARI Puan Norfadilah binti Bahaudin

9.0

AHLI JAWATANKUASA

PERALATAN 1. Cik Puteri Nurai’naa binti Ab Samad 2. Encik Rosman bin Ishak

MAKANAN DAN MINUMAN 1. Puan Norlaila bt Zainal Abidin 2. Puan Nafiza binti Abu Seman

CENDERAHATI / SAGUHATI 1. Encik Muhamod Fahmir bin Mat Amin

PENGESAHAN PENDAFTARAN 1. Encik Abd Ghani bin Abdullah 2. Encik Shaiful Rizal bin Ramlan

JURUKAMERA / DOKUMENTASI 1. Encik Muhamod Fahmir bin Mat Amin 2. Encik Abd Ghani bin Abdullah

~6~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

3. Encik Shaiful Rizal bin Ramlan

10.0 BIL

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA TUGASAN KERJA Membentuk jawatankuasa; Mempengerusikan mesyuarat; Merujuk kepada penasihat.

1.

PENGERUSI

2. 3.

NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA

Membantu pengerusi menjalankan tugastugas. Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaan; Mengurus surat menyurat dan borang. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan berkaitan program; Memastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yang sepatutnya. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program; Memastikan segala peralatan tersedia sebelum bermula sesuatu aktiviti; Memastikan peralatan dijaga dengan baik dan disimpan semula setelah selesai digunakan. Merancang dan menentukan menu makanan; Merancang jadual makan dan minum

4.

BENDAHARI

5.

PERALATAN

6.

MAKANAN DAAN MINUMAN

~7~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

peserta dan tetamu; Memastikan urusan semasa makan dan minum berjalan dengan lancar. 7. 8. CENDERAHATI / SAGUHATI PENGESAHAN PENDAFTARAN Menyediakan cenderahati / saguhati untuk penceramah program. Memastikan para peserta sudah berada di Bilik Wawasan; Mencatat segala aktiviti yang berjalan; Mengambil foto untuk setiap aktiviti; 9. JURUKAMERA / DOKUMENTASI Menyediakan laporan dan dokumentasikan; Berhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk didokumentasikan. 11.0 ANGGARAN PENERIMAAN DAN PERBELANJAAN PERKARA PENERIMAAN Sumbangan 1. Makan tengahari 2. Cenderahati / Saguhati 3. Pengurusan Program PEMBAYARAN 12.0 TENTATIF PROGRAM 26X 5 1 RM330.00 RM130.00 RM150.00 RM50.00 RM330.00 KUANTITI JUMLAH CATATAN RM330.00

~8~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

MASA 1.05 – 1.45 ptg 1.45-2.00 ptg 2.00 ptg – 2.05 ptg 2.05- 3-45 ptg 3.45 – 4.00 ptg Jamuan Makan Tengahari

AKTIVITI

Pendaftaran Ucapan Pengerusi Penyampaian Ceramah Guru insan Mulia oleh Encik Saiful Fazli bin Abdul Shukor, Guru cemerlang daerah Slim River. Sesi soaljawab Penghargaan dan Bersurai

13.0

PENUTUP

Adalah sangat diharapkan melalui program Ceramah Guru Insan mulia ini dapat melahirkan insan yang cemerlang dengan jiwa yang bersemangat serta menjadi permulaan bagi meningkatkan kualiti peribadi dan profesionalisme sebagai seorang guru. Semoga segala perancangan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengeratkan hubungan yang sedia terjalin di kalangan guru-guru SK Ulu Slim.

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

................................................................ (SHAIFUL RIZAL BIN RAMLAN) Setiausaha, Program Ceramah (BIG) 2013.

.................................................. (MUHAMOD FAHMIR BIN MAT AMIN) Pengerusi, Program Ceramah (BIG) 2013.

Disahkan oleh;

Disahkan oleh;

~9~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

.......................................................

.......................................................

(GOBALKRISHNAN AL MAHALECHUMANAN) (MUHAMMAD RAZIF BIN SHAARI) GPK Pentadbiran, SK Ulu Slim, Slim River, Perak. Guru Besar, SK Ulu Slim, Slim River, Perak.

GAMBAR SEKITAR PROGRAM CERAMAH GURU INSAN MULIA

~ 10 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

Menjamu Selera Makan Tengahari

Makmal Komputer

~ 11 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

Sebelum ceramah

Sebelum Ceramah

~ 12 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

Penceramah sedang menyediakan Bahan Ceramah

Sesi Ceramah

~ 13 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

~ 14 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

~ 15 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

REFLEKSI BIG PROGRAM CERAMAH Pada 14 Mac 2013 yang lalu, satu program ceramah untuk para guru telah dilaksanakan oleh kami pelajar PPG Institut Perguruan Khas dengan kerjasama pihak sekolah SK Ulu Slim di bawah program Bina Insan Guru. Ceramah ini bertajuk ‘Guru Insan Mulia’ yang disampaikan oleh Encik Saiful Fadzli bin Abdul Shukor iaitu Guru Cemerlang daerah Slim River. Ceramah ini diadakan di makmal komputer Sekolah Kebangsaan Ulu Slim pada pukul 2 petang. Oleh kerana aktiviti ini dijalankan di sekolah rakan saya Encik Muhamod Fahmir bin Mat Amin, maka kami telah pun awal-awal lagi mengadakan perbincangan disamping menyiapkan kertas kerja untuk program ini. Segala persiapan tempat untuk dijalankan aktiviti ceramah ini memang telah diuruskan oleh rakan saya Encik Muhamod Fahmir. Pada hari tersebut, saya telah memohon perlepasan pulang awal dari pihak sekolah untuk membolehkan saya sampai ke tempat program ini dijalankan tepat pada masanya. Memandangkan saya dan rakan saya Encik Abdul Ghani dari Kuala Lumpur, maka kami telah berpakat untuk pergi bersama ke SK Ulu Slim. Kami bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 11.00 pagi. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana semua guru-guru dapat memberi kerjasama yang jitu dalam merealisasikan program ini. Ceramah yang telah disampaikan pada kali ini mempunyai kekuatannya tersendiri. Ceramah ini memberikan keseronokan bukan sahaja kepada penceramah malah kepada peserta program itu sendiri. Hal ini demikian kerana penceramah boleh mendengar respons yang pelbagai daripada para peserta. Sebagai contoh, apabila penceramah bertanya tentang contoh-contoh guru yang mulia, beliau dapat mendengar pendapat yang berbeza daripada kelas-kelas yang berbeza ini. Secara tidak langsung, kepelbagaian pendapat ini menjadi input kepada peserta-peserta program. Selain itu, ceramah yang bertempat di makmal ini telah memudahkan lagi proses penyampaian ceramah ini dengan berkesan. Hal ini demikian kerana kedudukan para peserta yang berdekatan dengan kedudukan penceramah memudahkan kontak mata di antara kedua-dua pihak. Dengan adanya kontak mata yang berkesan, para peserta dapat memberikan fokus terhadap ceramah yang ingin

~ 16 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

disampaikan. Malah, kedudukan tempat duduk ala-ala auditorium ini memudahkan penceramah untuk meluaskan pandangan ke seluruh ruang dalam dewan. Dalam setiap program yang dilaksanakan, sudah pastinya ada kelemahannya yang tersendiri. Begitu juga dengan program ceramah ini yang mempunyai kelemahannya tersendiri. Walaupun terdapat pelbagai jenis gangguan ketika pelaksanaan ceramah ini, namun di sini para peserta program telah sedaya upaya untuk memberikan fokus terhadap sesi ceramah ini. Gangguan yang terdapat di sekitar telah kami gunakan sebagai peluang untuk fokus dan mendengar dengan lebih baik setiap perkara yang disampaikan dan dibincangkan. Selain itu, penglibatan semua guru juga telah memberikan peserta-peserta program peluang untuk mendengar pendapat yang pelbagai dan juga memberikan respons yang pelbagai kepada penyampai ceramah. Melalui interaksi dua hala ini, kami dapat menerima banyak input yang berguna untuk kegunaan pada masa akan datang. Alternatif seterusnya ialah dalam pelaksanaan program seperti ceramah, haruslah kiranya ada pemantau yang boleh memantau pergerakan para peserta. Hal ini demikian supaya pemantau dapat memantau dan menegur perlakuan para peserta yang tidak memberikan fokus terhadap sesi ceramah ini. Sebagai contoh, sekiranya ada dalam kalangan para peserta yang bermain komputer dan telefon bimbit, perkara ini haruslah ditegur oleh pemantau. Para peserta program yang membuat bising juga perlu ditegur supaya peserta-peserta lain lebih selesa dan seterusnya dapat mendengar ceramah dengan baik. Secara kesimpulannya, pelaksanaan program ceramah ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Walaupun terdapat kekangankekangan dalam penyampaian ceramah ini, hal itu bukan menjadi penghalang kepada peserta-peserta program untuk menerima ilmu dan input-input baharu. Malah, ia telah menjadi satu cabaran bagi para peserta untuk menjadi lebih fokus dan lebih peka ketika ceramah ini dilaksanakan.

~ 17 ~

Program Ceramah “Guru Insan Mulia” 2013

~ 18 ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful