LAPORAN LATIHAN KEBAKARAN DI SK TAMAN NUSA DAMAI

1. Nama Program : Latihan Kebakaran Peringkat Sekolah 2. Tarikh : 7 & 8 Mac 2013 3. Hari/Masa : Khamis & Jumaat 4. Tempat : Mini Padang SK Taman Nusa Damai 5. Objektif : 5.1. Untuk mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran setiap individu yang merupakan warga Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai mengenai bahaya kebakaran dan cara-cara bertindak dengan cepat, tepat dan betul semasa kebakaran dari peringkat permulaan hingga keadaan diistihar selamat. 5.2. Mengenal pasti kelemahan–kelemahan yang ada dan mengambil langkahlangkah penambahbaikan bagi mempertingkatkan keselamatan fasilitifasiliti yang sedia ada, prosedur dan keyakinan individu serta organisasi semasa latihan. 5.3. Memberi pendedahan mengenai kebakaran dan langkah keselamatan yang perlu diambil. 6. Sasaran : Murid Dan Semua Warga Sekolah 7. Butiran aktiviti : Program latihan kebakaran ini dijalankan untuk kali yang pertama bagi sesi 2013 iaitu pada bulan Mac. Latihan kebakaran dimulakan dengan membunyikan loceng panjang selama lebih kurang 5 minit. Kemudian semua murid diiringi guru bergerak dengan pantas ke mini padang dan berkumpul di situ. Guru kelas menyemak kehadiran semua murid dan memastikan tiada seorangpun yang tercicir. Setelah itu, penyelaras program memberikan taklimat keselamatan kepada semua murid-murid. Setelah selesai, murid-murid bergerak ke kelas masing-masing untuk menyambung proses P&P.

..................3 Cadangan penambahbaikan -guru yang berada di kelas ketika loceng dibunyikan hendaklah bergerak seiring dengan murid-murid ketika menuju ke mini padang 9.. FADIL BIN NASARUDIN Penyelaras Program 3K (Keselamatan dan Kebakaran) ..................................2 Kelemahan program -ada murid yang tidak menggunakan laluan yang betul semasa menuju ke mini padang 8...... JAUHHARI BIN AB RAHIM Penyelaras Unit Sekolah Selamat Disahkan : ..................... Dokumentasi Bergambar : Sila rujuk lampiran Disediakan : Disemak : ... MOHAMMAD BIN JAAFAR Guru Besar SK Taman Nusa Damai ...1 Kekuatan program -kerjasama yang baik antara guru dan murid 8....................Penilaian program 8....................

. A J K disiplin memastikan semua murid berkumpul dan ada pada t e m p a t y a n g telah ditetapkan.m a s i n g . Program ini telah dijalankan oleh unit HEM. .M u r i d . Guru kelas masing -masing mengambil kedatangan untuk memastikan tiada seorang pun murid yang tertinggal di dalam kelas atau di dalam sekolah. Latihan kebakaran ini juga diadakan bertujuan untuk melatih murid-murid bersedia semasa berlaku kecemasan atau kebakaran di sekolah.m u r i d d i k a w a l o l e h g u r u k e l a s m a s i n g .LAPORAN LATIHAN KEBAKARAN SK TAMAN NUSA DAMAI 2013 SK Taman Nusa Damai telah mengadakan latihan kebakaran b u a t k a l i pertama pada 7 Mac 2013 bagi sesi petang dan 8 Mac 2013 bagi sesi pagi .00 petang dan 8. Latihan ini adalah sebahagian daripada program wajib sekolah pada setiap tahun bagi memastikan murid dan kakitangan SK Taman Nusa Damai sentiasa dalam keadaan bersedia ketika menghadapi bencana kebakaran. semua murid bergegas untuk ketempat yang telah ditetapkan untuk berkumpul. Guru besar telah menetapkan bahawa di pengumpulan murid-murid ketika berlaku kebakaran mini padang bersebelahan dewan utama SK adalah Taman Nusa Damai.Setelah lonceng panjang dibunyikan.30 pagi. Tujuan utama program ini dijalankan untuk memberikan kesedaran kepada warga sekolah cara bertindak apabila berlaku sesuatu kebakaran. Latihan kebakaran telah diadakan kira-kira jam 5.

LAMPIRAN Murid dan guru berkumpul di mini padang sekolah Murid berkumpul mengikut kelas masing-masing .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful