Bilant

Problema nr.1. Pe baza bilantului prezentat mai jos calculate indicatorii de echilibru financiar lichiditate – exigibilitate:

Active ACTIV IMOBILIZAT NET STOCURI CLIENTI CREANTE DIVERSE VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT DISPONIBILITATI TOTAL Rezolvare:

Sume Capitaluri Proprii+Datorii 918,1 CAPITAL PROPRIU 17,2 PROVIZIOANE 696,6 IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG 335,9 FURNIZORI 1.254,6 ALTE DATORII PE TERMEN SCURT 350,5 DIVIDENDE DATORATE CREDITE BANCARE CURENTE 3.572,9 TOTAL

Sume 930,3 72,6 513,2 97,2 1.586,7 81,3 291,6 3.572,9

SN= Capitalul propriu = AN ctb= Total Active – Total Datorii = 3572,9-2642,6 = 930,30 lei Intrpretare: Avem un rezultat pozitiv, din active se pot acoperi toate datoriile, societatea este solvabila,avem o gstiune economica sanatoasa.

Bilantul financiar

NEVOI • NEVOI PERMANENTE: 918,1 918,1

RESURSE • CAPITALURI 1516,1 PERMANENTE: 930, 513,2 72,6

Imobilizari corporale

Capitalul propriu Credite pe termen lung Provizioane

• Stocuri Creante

NEVOI TEMPORARE: 2654,8 17,2 1032,5 1605,1 3572,9

RESURSE TEMPORARE: 2056,8 Obligatii nefinanciare Obligatii financiare 1765,2 291,6

Disponibilitati TOTAL

TOTAL

3572,9

1

100 75. Realizati conversia bilant contabil – bilant financiar si calculate indicatorii de echilibru financiar lichiditate –exigibilitate.900-475.1=598 lei Interpretare: Situatie favorabila.100 1. din active se pot acoperi toate datoriile.500 46.Indicatori : FR = Capitalul permanent – Nevoile permanente = 1516. societatea este solvabila.900 Capitaluri Proprii+Datorii Capital social Rezultatul exercitiului (3) Provizioane Datorii financiare (4) Furnizori Alte datorii pe termen scurt Sume 582.200 173.000 117.600 TOTAL 1. TN = Disponibilitati – Credite pe termen scurt = 1605.avem o gestiune economica sanatoasa. 10.5 lei TN = FR .1 -918.100 lei pentru fonduri proprii. dispune de lichiditati.000 lei 2) din care mai mari de un an 22.400 lei pentru dividend si restul se va reporta in exercitiul urmator 4) din care credite bancare curente 50.600 21. sursele de finantare acopera nevoile permanente.000 402.7-1765.NFR=598 – 715.800 154.600 lei 3) din care 49. Problema nr.000 150. utilizand informatiile din table: Active Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare (1) Stocuri Clienti (2) Alte creante pe termen scurt Valori mobiliare de plasament TOTAL Sume 100.132. Bilantul economic 2 .5 = 1313. fac fata activului imobilizat.2=715.132.000 253.600 lei Interpretare: Avem un rezultat pozitiv.5 lei Interpretare: Sursele pe termen scurt nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile pe termen scurt.1-291.900 1)din care mai mici de un an 13.000lei Rezolvare: Indicatorii calculati pe baza bilantului contabil: SN = Capitalul propriu = ANctb = Total Active – Total Datorii = 1.900 156.5 lei Intrepretare: Societate are autonomie financiara.2.132.300=657.6= 1313.000 33. NFR = Nevoi temporare excusiv disponibilitati – Resurse temporare exclusiv credite pe termen scurt = 1049.

000 253.300 CAPITALURI DATORII Capitalul propriu Credite pe termen lung Provizioane Credite pe termen scurt Furnizori Alte datorii pe termen scurt Total datorii PROPRII+ SUME 557.600 475.000 +22.032.000 266.000 156.900 0 172.600+0+0= 557.600 -13.100 840.000 33.000 -22.600 20.000 150.032.000 401.132.600 0 -100.032.800 173.300 = 557.600 104.000 192. Intocmirea bilantului economic ACTIVE Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Stocuri Creante Disponibilitati Total active circulante SUME 172.Intocmim un tabel de corectii: Element Valori contabile (Vctb) Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Creante Disponibilitati Total 100.600 lei 3 .900-475.600 lei Metoda substractiva: AN corectat = Activul reevaluat – Total datorii = 1.100 1.000 117.800 50.600 20.200 173.000 2.300 TOTAL ACTIV 1.900 Valori economice (Vec) Diferente (Vec –Vctb) -100. Indicatori pe baza bilantului economic AN corectat: Medota aditiva: AN corectat=Capitalul propriu+Diferente din reevaluare-Activele fictive = 557.100 1.000 +13.00 423.900 46.1.200 173.000 401.032.900 3.900 TOTAL PASIV 1.600 266.

societatea este solvabila. TN = Disponibilitati – Credite pe termen scurt = 173. NFR = Nevoi temporare excusiv disponibilitati – Resurse temporare exclusiv credite pe termen scurt = 667.600 172.600 20.800 1032.500 557.N bilantul unei intreprinderi se prezinta astfel: Active Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Clienti Efecte de primit Brut 80 1.3. Bilantul financiar NEVOI • NEVOI PERMANENTE: 192.200– 320.100 1032.100-50.000 46. dispune de lichiditati. Problema nr.600 50.500 -192600 = 469.900 lei Interpretare: Situatie favorabila.avem o gestiune economica sanatoasa.900 Indicatori : FR = Capitalul permanent – Nevoile permanente = 662.900 – 346.000= 123.12.600 104.900 Imobilizari corporale Imobilizari financiare • Stocuri Creante Disponibilitati TOTAL Capitalul propriu Credite pe termen lung NEVOI TEMPORARE: 840.200 173.900 RESURSE TEMPORARE: 370.Interpretare: Avem un rezultat pozitiv exprimat in valori economice si nu istorice. La 31. din active se pot acoperi toate datoriile.100 lei TN = FR .000 401. fac fata activului imobilizat. sursele de finantare acopera nevoile permanente.NFR=469.300 266.800 = 123.400 Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Provizioane TOTAL 273.000 RESURSE • CAPITALURI PERMANENTE: 662.000 400 320 180 151 Amortizari / ajustari 60 300 50 20 30 Net 20 700 350 300 150 Capitaluri Proprii+Datorii Sume 500 100 60 32 800 50 4 Capital social Reserve Rezultatul exercitiului Provizioane Imprumuturi pe termen lung 151 Furnizori .100 lei Intrepretare: Societate are autonomie financiara.400 = 346.800 lei Interpretare: Sursele pe termen scurt nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile pe termen scurt.

Impozite si taxe de incasat Debitori diversi Disponibilitati TOTAL 20 7 2 2.700 TOTAL SN= Capitalul propriu= ANctb = Total Active – Total Datorii = 1. din active se pot acoperi toate datoriile. Bilantul economic: ACTIVE Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Clienti SUME CAPITALURI DATORII 700 Capitalul propriu 350 Credite pe termen lung 300 Provizioane 150 Credite pe termen scurt PROPRII+ SUME 640 800 32 20 5 . societatea este solvabila.700 700 350 300 150 Reserve Rezultatul exercitiului Provizioane Imprumuturi pe termen lung 151 Furnizori 20 Efecte de plata 7 Tva de plata 2 Creditori diversi Credite bancare curente 1.700 1) Calculati fondul de rulment net global prin cele doua metode 2) Determinate nevoia de fond de rulment si trezoreria neta 3) Descompuneti nevoia de fond de rulment totala in nevoie de fond de rulment din exploatare si nevoie de fond de rulment din afara exploatarii 4) Explicati cum este finantata nevoia de fond de rulment Bilantul contabil: Active Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Clienti Efecte de primit Impozite si taxe de incasat Debitori diversi Disponibilitati TOTAL Net Capitaluri Proprii+Datorii 20 Capital social Sume 500 100 60 32 800 50 120 12 6 20 1.700 TOTAL 120 12 6 20 1.160 460 20 Efecte de plata 7 Tva de plata 2 Creditori diversi Credite bancare curente 1.700 – 1008 = 660 lei Interpretare: Avem un rezultat pozitiv.avem o gestiune economica sanatoasa.

NFR = Resurse temporare exclusiv credite pe termen scurt – Nevoi temporare exclusive disponibilitati = 220 .NRF = 390 – 408 = . fac fata activului imobilizat.628= . din active se pot acoperi toate datoriile.avem o gestiune economica sanatoasa. societatea este solvabila.Efecte de primit Impozite si taxe incasat Debitori diversi Disponibilitati TOTAL ACTIV de 151 Furnizori 20 Efecte de platit 7 Tva de plata 2 Creditori diversi 1. TN = FR .18 lei TN = Disponibilitati – Credite pe termen scurt = 2-20 = . sursele de finantare acopera nevoile permanente.18 lei 6 . Bilantul financiar: NEVOI • NEVOI PERMANENTE: 1050 lei 700 350 RESURSE • CAPITALURI PERMANENTE: 1440 lei 640 800 Imobilizari corporale Imobilizari financiare Capitalul propriu Imprumuturi pe termen lung NEVOI TEMPORARE: 630 lei Stocuri Creante Disponibilitati TOTAL NEVOI 300 328 2 1680 lei RESURSE TEMPORARE: 240 LEI Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Provizioane TOTAL RESURSE 188 20 32 1680 lei FR = Capitaluri permanente – Nevoi permanente = 1440– 1050 = 390 lei Interpretare: Situatie favorabila.408 lei Interpretare: Sursele pe termen scurt nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile pe termen scurt.680 TOTAL PASIV 50 120 12 6 1680 AN corectat: Metoda aditiva = Capitalul propriu+ Diferente din reevaluare – Active fictive = 640 + 0+0= 640 lei Metoda substractiva = Activul reevaluat –Total Datorii = 1680 – 1040= 640 lei Interpretare: Avem un rezultat pozitiv exprimat in valori economice si nu istorice.

700 Disponibilitati = 2 TOTAL = 1. adica trebuie acoperit prin noi credite rezultand o crestere a gradului de indatorare.Este un dezechilibru financiar.952 – 1.480 = 472 7 .000 + 400 = 1.480 FRNG = 1.952 Mijloacele stabile (în valori brute) = imobilizări necorporale (în valoare brută) + imobilizări corporale (în valoare brută) + imobilizări financiare (în valoare brută) = 80 + 1.700 1) FRNG = RESURSE DURABILE – MIJLOACE STABILE 2) FRNG = ACTIVE CIRCULANTE (inclusiv activele de trezorerie) –(DATORII DE EXPLOATARE + DATORII ÎN AFARA EXPLOATĂRII +PASIVE DE TREZORERIE). ACTIV: 1088 Capitaluri proprii = 660 Credite pe termen lung = 800 • FUNCTIA DE EXPLOAT.Interpretare: Avem deficit monetar. NFREX = Active circulante din exploatare – Datorii de exploatare NFRAX = Active circulante in afara exploatarii – Datorii in afara exploatarii NFR = NFREX+ NFRAX Bilantul functional plecand de la bilantul contabil: • FUNCTIA DE INVESTIII : 1.460 Imobilizari necorporale = 20 Imobilizari corporale = 700 Imobilizari financiare = 350 • FUNCTIA DE EXPLOAT.070 • FUNCTIA DE FINANTARE: 1. Resurse durabile (în valori brute) = capital social + rezerve + rezultatul exerciţiului + provizioane pentru riscuri + provizioane pentru cheltuieli +împrumuturi pe termen lung + amortizări şi provozioane (de activ) = 500 + 100 +60 + 20 + 12 + 800 +460 = 1. PASIV: 220 Stocuri = 300 Provizioane = 32 Furnizori = 50 Clienti = 150 Efecte de primit = 151 Impozite si taxe de incasat = 20 Debitori diversi = 7 • FUNCTIA DE TREZORERIE: 2 Efecte de platit = 120 Tva de plata = 12 Creditori diversi = 6 FUNCTIA DE TREZORERIE: 20 Credite pe termen scurt = 20 TOTAL = 1.

020 = 472 Activele circulante (în valoare brută) = stocuri + clienţi + efecte de primit+ TVA deductibilă + debitori diverşi + banca. Contul de profit si pierdere 8 .Resurse durabile (în valori nete) = capital social + rezerve + rezultatul exerciţiului + provizioane pentru riscuri + provizioane pentru cheltuieli +împrumuturi pe termen lung = 500 + 100 + 60 + 20 + 12 + 800 = 1. rezultând şi un excedent de trezorerie de 2 lei.492 Mijloacele stabile (în valori nete) = imobilizări necorporale (în valoare netă) + imobilizări corporale (în valoare netă) + imobilizări financiare (în valoare netă) = 20 + 700 + 350 = 1.492 – 1. casa = 320 +180 + 135 + 16 + 27 + 2= 680 Datorii de exploatare = furnizori + TVA de plată + efecte de plată = 50 +12 + 140 = 202 Datorii în afara exploatării = creditori diverşi = 6 FRNG = 680 – (202 + 6) = 472 NFR = ACTIVE CIRCULANTE (exclusiv activele de trezorerie) –PASIVE CIRCUALANTE (exclusiv pasive de trezorerie). Active circulante (exclusiv activele de trezorerie) = stocuri + clienţi +efecte de primit + TVA deductibilă + debitori diverşi = 320 +180 + 135 + 16 + 27= 678 Pasive circulante (exclusiv pasivele de trezorerie) = furnizori + efecte de plată + TVA de plată + creditori diverşi = 50 + 140 + 12 + 6 = 188 NFR = 678 – 208 = 470 NFR de exploatare = ACTIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE – PASIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE NFR în afara exploatării = ACTIVE CIRCULANTE ÎN AFARA EXPLOATĂRII – PASIVE CIRCULANTE ÎN AFARA EXPLOATĂRII Active circulante de exploatare = stocuri + clienţi + efecte de primit +TVA deductibilă = 320 + 180 + 135 + 16 = 651 Active circulante în afara exploatării = debitori diverşi = 27 NFR de exloatare = 651 – 202 = 449 NFR în afara exploatării = 27 – 6 = 21 NFR de exploatare + NFR în afara exploatării = 449 + 21 = 470 = NFR TN = FRNG – NFR = 472 – 470 = 2 TN = active de trezorerie –pasive de trezorerie = 2 – 0 = 2 Nevoia de fond de rulment este finanţată în întregime prin fondul de rulment.020 FRNG = 1.

000 lei. dobanzi platite 640 lei. impozit pe salarii datorat 1.000 lei. stocuri finale de materii prime 1.100 3.900 lei.800 CALCULE: • inregistrat achizitia de stocuri: % = 401 301 4426 • inregistrat consum de stocuri: 601 • inregistrat cheltuielile cu salarii: 641421 • inregistrat plata salariilor: 2.100 641 = 2.720 3. produse vandute in prêt vanzare dar nefacturate 80.Problema nr. servicii nefacturate primate de la terrti 4.800 lei. stocuri de produse nevandute in cost de productie 35. produse vandute in prêt de vanzare facturate 35. ajustari pentru deprecierea stocurilor reluate 1.800 2.000 720 421 = 5121 • inregistrat serviciile primite de la terti nefacturate: 9 .1.000 lei.000 701 = 34. produse finite obtinute la cost de productie 60.800 6811 = 600 666= 800 TOTAL = 13. salarii platite 2.400 lei.000 lei. rezultatul net.000 lei.000 lei. valoarea adaugata si excedentul brut din exploatare: achizitie stocuri de materii prime 3. servicii facturate primate de la terti 1.000 711 D = 45000 7814 = 1. stocuri initiale de produse finite la cost de productie 20. dividend incasate 800 lei. reducere comerciala acordata 1. dividend de primit 1.000 lei.600 lei.800 CHELTUIELI 601 = 2.800 lei.000 lei. amenzi platite 680 lei. produse incasate in prêt de vanzare 38. salarii datorate 2. Rezolvare: VENITURI 711 C= 60.600 301 2. Pe baza informatiilor de mai jos sa se calculeze rezultatul contabil brut. amortizare 600 lei. stocuri initiale de materii prime 500 lei. dividend platite 680 lei.600 628 = 4. dobanzi de platit 800 lei.000. amenzi datorate autoritatilor ramane 1.800 lei.400 lei.000 701 = 80.800 761 = 1.000 628 = 1.000 TOTAL = 131.000 lei.

% = 408 628 4428 • 4.200 80.000 960 inregistrat serviciile primate de la terti cu factura: % = 401 628 4426 2.000 8.000 • inregistrat vanzarea de produse pe aviz de insotire: 418 = % 701 99.200 • inregistrat vanzarea de produse finite pe factura: 411 = % 701 4427 • inregistrat incasarea clientilor: 5121 = 411 38.232 1.160 .160 34.800 432 • inregistrat amortizarea mijloacelor fixe: 6811 = 281X 600 • inregistrat amenzile datorate autoritatilor: 6581 = 446 1.900 • inregistrat plata amenzilor: 446 = 5121 680 • inregistrat dobanzile de platit: 666 = 1681 800 • inregistrat plata dobanzilor: 1681 = 5121 640 • inregistrat produsele finite la cost de productie: 345 = 711 60.000 4428 19.000 10 42.960 4.

800 • inregistrat dividendele de primit: 461 = 761 1.62 = 80.800 = 118 000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul ctb + Ch neded.100-4.900 = 19.000 +1.100 20.000 45.800 = 121. 63.000-2.100 Sfd 1.000 Sfd 35.900 – 1.024 lei Rezultatul net = 118.100 – 2.600 = 118.976 lei VA = gr.500 Tsc 2.000-45.000-1.000+60.100 lei EBE = VA-gr. 61.000 D 711 C 45.000 60.000 Rezultatul ctb brut = V – CH= 131.800 – 13.64+ct 7411 = 121.70.900.000 Tsd 3.400 Tsd 80. – V neimpozabile = 118.19.• inregistrat descarcarea de gestiune a produselor vandute: 711 = 345 45.72 – gr.000 Tsc 60.900 lei Impoziul pe profit = 16% * 118.000 • inregistrat dividendele incasate: 5121 = 461 800 • inregistrat plata dividendelor: 457 = 5121 680 D Si 2.000 Tsd 45.000 • inregistrat anularea provizionului pentru deprecierea stocurilor 397 = 7814 1.000 Tsc 45.000 Sfc 15.000+34.024 = 18.000 60.71.500 lei 11 .000 345 C D Si 500 301 C 3.000 = 118. 60.

Situatia fluxurilor de numerar 12 .

Problema nr.000 – incasare vz. dobanzi platite legate de activitatea de exploatare 1. +50.000 – plata impozit 176.000 – plata furniz.2.600 lei.600 13 .000 – major. impozit pe profit platit 1. clienti: sold initial 4.500 = . dividend incasate 120. venituri din investitii financiare = .000 – plata furniz. societatea nu poate face fata pe termen scurt datoriilor. activ. incasari de la clienti 200. Rezolvare: • • Profit inainte de impozitare = 25. plati privind: achizitii de terenuri 100.1. investitii si finantare. Determinate fluxul din exploatare.sold final 3.000 lei. cheltuieli cu diferentele de curs valutar = +1.000.3.000 +8.000 lei.200 de lei. Imob.500 lei.700 • Elimin elementele de V si CH care nu apartin exploatarii: 1. +120000 – incasare dividende Flux de finantare +7.400 -330.600 lei.500 Flux de investitii -100.000 lei. expl -6. Echip.000 lei.000 – plata furnizori -2.000 – incasari clienti -15. Imob.000 lei sold final 1. Problema nr. venituri din emisiuni de capital social incasate 7.000 lei. venituri din investitii financiare 3. impozit pe profit platit 6.100 lei Este o situatie nefavorabila.500 – plata salarii -100 – plata dob. achizitii de instalatii 400. Trezoreria neta = Flux de exploatare +Flux de investitii+Flux de finantare = 176. cheltuieli cu amortizarea 1. plati catre furnizori 15. af.400 lei. Determinati fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare. incasari din vanzarea echipamentelor 50. pierderi din diferente de curs valuatr 1. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit inaintea impozitarii 25.700 de lei.500 – incasare impr.500 lei. l. dobanzi platite legate de activitatea de exploatare 100 lei.600 lei .000 lei.000 Elimin elementele nemonetare de V si CH: 1. incasari din imprumuturi pe termen lung 1500 lei.000 lei.145.200 2. furnizori: sold initial 4. -400. t.sold final 4.000lei. capital social +1.400 – 330.200 lei. Rezolvare: Flux de exploatare +200. stocuri: sold initial 7. Dispuneti de urmatoarele informatii.500 lei.000 lei .000 + 8. plati catre angajati 2. cheltuieli cu amortizarea = + 1. asigurare incasata 200 lei.

000 lei. variatia 301 = 1.500 – 7.500 – 4.1. Determinate fluxul din investitii. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 4. plata impozitului pe profit = . achita datoria fata de un furnizor in valoare de 500 lei primind un scont de 10%.600 lei.500 lei. vinde titlurile de participare inainte de eliberarea si achitarea totala.4. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 1. In cursul anului N o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: achizitioneaza actiuni ca titluri de participare la cost total de 1.000 = + 5.400 lei din care 850 lei legate de activitatea de exploatare. numerar 2.200 2.600 lei.200 FLUX DE INVESTITII = . plata de dobanzi aferente exploatarii = .000 Achizitii de cladiri = . furnizori 1. variatia 411 = 4. Au fost efectuate plati in valoare de 4.1.600 = .600 – 4. variatia furnizori = 3. restul neeliberate.500 3.000 lei. Valorile juste ale activelor achizitionate si obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 1.6.4.000 = -600 2.3.700 lei Problema nr. incaseaza dobanzi si dividend in valoare de 1200 lei din care 700 legate de activitatea de exploatare.100 • Alte incasari si plat ice apartin exploatarii: 1. creante 200 lei.• Elimin variatia NFR: 1.000 lei din care 60% eliberate si achitate imediat.4.400 3.200 lei pentru achizitia cladirilor.500 lei. incasari asigurari = + 200 FLUX DE EXPLOATARE = 25.800 Problema nr. plateste dobanzi si dividend in valoare de 1. 14 .1. prêt de cesiune 900 de lei si le incaseaza. terenuri si cladiri 4.600 Numerar intrat de la filiala = + 2. Rezolvare: • • • Plata achizitie filiala = .

1.1.200 – 700 expl. incasate .600 .plata dobanzi -600 Flux de investitii .850 . + 400 .incasare dobanzi divid.450 = .500 inv.600 + 400 – 1.200 1. In conditiile in care nu se tine cont de TVA determinati fluxurile de numerar provenite din activitatea de exploatare. .000 5121 600 269 • Inregistram vanzarea titlurilor de participare % = 7641 461 269 • 900 500 400 400 Inregistram incasarea din vanzarea titlurilor de participare 5121 = 461 500 • Inregistram plata datoriei la furnizor 401 = % 5121 450 767 50 • Inregistram incasarea dobanzilor 5121 = 766 1.900 – rambursare capital Trezoreria neta = .450 – plata furnizori + 700 – dobanzi divid.incasare titluri participare + 500 .550 – plata dobanzi .plata actiuni + 500 . investitii si finantare. CALCULE: • Inregistrat achizitia de actiuni 263 = % 1.450 Flux de finantare . Rezolvare: Flux de exploatare .650 lei Este o situatie nefavorabila.vinde marfuri pe credit 300 lei si ramburseaza actionarilor o parte din capital 900 lei. societatea nu poate face fata pe termen scurt datoriilor. 15 .

400 – 850 expl. • Inregistram vanzarea pe credit 411 = 707 300 • Inregistram rambursarea capitalului social 1012 = 453 900 456 = 1011 900 16 .• Inregistram plata dobanzilor 666 = 5121 1. .400 1.550 fin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful