ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

1.

ΔΕΚ 2012 ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ 11.289.795.930 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΝΑ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ !! ( ΠΟΣΟΝ ΓΙΑ 2η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ )
2. 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ. ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΜΕ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΙΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΙΠΕΔ. ΔHΛAΔH ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΚΟΥΡEΥΤΗΚΕ ΜΕ
ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
3. ΕΠΙΚΕΦΑΛHΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ EFSF OI DEUTSCHE
BANK AG & MORGAN STANLEY &CO
ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ :

OI ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΟΥΝ
ΟΤΙ

ΕΧΕΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ

ΜΕ

ΙΔΡΩΤΑ

ΑΙΜΑ

ΚΑΙ

ΠΟΛΕΜΟΥΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ Μ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ?

Στην πραγματικότητα όμως δεν θα υποθηκευτεί
μόνο η δημόσια περιουσία υπέρ των δανειστών,
αλλά το παρόν και το μέλλον των σημερινών και
των επόμενων γενεών.

ΦΕΚ 240 12.12.2012
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ/ΣΑΜΑΡΑ/ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ/ΚΟΥΒΕΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
Tηλ.: 210-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
3332553/4

Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013
Δελτίο Τύπου
Σελ 5


Τιτλοποίηση
μελλοντικών
εσόδων
από
τις
αποκρατικοποιήσεις.
Πρόκειται για τη δυνατότητα αποπληρωμής του ελληνικού χρέους,
μέσω
της
τιτλοποίησης
μελλοντικών
εσόδων
από
τις
αποκρατικοποιήσεις. Η αρχή θα γίνει για τα κεφάλαια που
δανείστηκε η Ελλάδα για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα
επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων ύψους 11,3 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, προσπαθούμε να εφαρμοστεί στο μέλλον
για την εξόφληση και άλλων χρεών, ενώ στην παρούσα φάση τα
περιουσιακά στοιχεία, που θα αξιοποιηθούν κατ’ αυτό τον τρόπο,
είναι τα ακίνητα του Δημοσίου.
Το όφελος από τη διαδικασία αυτή θα είναι διπλό:
Πρώτον, θα μειώνεται το χρέος και θα μπορεί να διασφαλίζεται η
ταμειακή ρευστότητα του Δημοσίου, που τα τελευταία χρόνια
αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και
δεύτερον θα υπάρχει ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση των
αποκρατικοποιήσεων.
ΤΟ ΛΑΜΠΡΑΚΙΣΤΑΝ ΛΑΓΟΣ ΤΩΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΙΩΝ
4.2.2013
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=496493
Με ομόλογα τιτλοποίησης θα καλυφθεί μέρος του δανείου των 11,3 δισ.
ευρώ
Ο Ρέγκλινγκ του ESM τίθεται υπέρ του σχεδίου
Με «ομόλογα τιτλοποίησης» σχεδιάζει να καλύψει η Κυβέρνηση μέρος του
δανείου των 11,3 δισ. ευρώ που έλαβε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.
Τα «ομόλογα τιτλοποίησης» θα εκδοθούν από μία ή περισσότερες
εταιρείες ειδικού σκοπού ή επενδυτικά κεφάλαια που θα συσταθούν από
το Ελληνικό Δημόσιο ή το TAIΠEΔ και οι οποίες θα κατέχουν μετοχές
εταιρειών που θα ιδιωτικοποιηθούν ή θα έχουν στην κατοχή τους
οικόπεδα και κτίρια.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σημειώνουν πως το σχέδιο
εκδόσεως ομολόγων τιτλοποίησης βρίσκεται σε πρώιμη φάση και
μελετάται το πλαίσιο λειτουργίας του. Ξεκαθαρίζουν δε πως στους
σχεδιασμούς δεν περιλαμβάνεται επί της παρούσης η τιτλοποίηση
μελλοντικών εσόδων από την πώληση ποσοστών του Δημοσίου σε
δημόσιες επιχειρήσεις.
Τα «ομόλογα τιτλοποίησης» φέρεται να στηρίζει ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στηρίξεως (ESM) κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, ενώ για
το ζήτημα υπήρξαν την παρελθούσα εβδομάδα στην Αθηνά διαβουλεύσεις
μεταξύ στελεχών του ESM, του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΔΔΗΧ.

Αποπληρωμή τίτλων EFSF

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι τίτλοι που εξέδωσε το EFSF για την
ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων λήγουν την 17η Ιουνίου.
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας ως γνωστόν χρησιμοποιείται
για τις διασώσεις κρατών εκδίδοντας όμως χρεόγραφα.
Πρακτικά δηλαδή χρηματοδοτεί χρέος κρατών εκδίδοντας το δικό του
χρέος, το οποίο διαπραγματεύεται ελεύθερα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Το ερώτημα επομένως που προκύπτει είναι ποιός θα αποπληρώσει
τους βραχυπρόθεσμους τίτλους που λήγουν σε σαράντα ημέρες;
Το EFSF είτε θα χρησιμοποιήσει μέρος της ρευστότητας που διακατέχει
είτε θα εκδώσει νέα χρεόγραφα για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού.
Όμως το άνοιγμα θα παραμένει.
Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι αν θα επισπευσθούν οι
διαδικασίες για την έκδοση των ομολόγων τιτλοποίησης από την
ελληνική πλευρά προκειμένου να παραδοθούν στον EFSF, δυνατότητα που
όπως αναφέρθηκε παραπάνω προβλέπεται από την ΠΝΠ 240.

Αποτελέσματα τιτλοποίησης

Στην περίπτωση έκδοσης των τιτλοποιημένων ομολόγων η περιουσία του
δημοσίου, που δημιουργήθηκε σε βάθος δεκαετιών από τους κόπους και
τις θυσίες του ελληνικού λαού, θα υποθηκευτεί και θα περιέλθει
ουσιαστικά στα χέρια των δανειστών με τον πλέον επίσημο και
ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο.
Πρέπει

να

διαδικασία

δοθεί
δεν

έμφαση
θα

στο

γεγονός

αποσκοπεί

στην

ότι

η

συγκεκριμένη

χρηματοδότηση

πχ.

αναπτυξιακών προγραμμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν
νέες

θέσεις

απασχόλησης

αλλά,

αποκλειστικά

για

την

εξυπηρέτηση του μη βιώσιμου χρέους και την αποκατάσταση
μέρους του χρηματοδοτικού κενού που προκάλεσε η επαναγορά ανταλλαγή ομολόγων (11,29 δις.€).
Στην περίπτωση αδυναμίας καταβολής έστω μιας από τις προβλεπόμενες
μελλοντικές

δόσεις

των

τιτλοποιημένων

χρεογράφων,

οι

κάτοχοι-

δανειστές θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν την εκποίηση της
δημόσιας περιουσίας προκειμένου να λάβουν πίσω τα χρήματα τους.
Παράλληλα στο ενδεχόμενο εκλογής αντιμνημονιακών κυβερνήσεων,
εκείνες θα βρεθούν εγκλωβισμένες από την συγκεκριμένη εξέλιξη διότι τα
τιτλοποιημένα

ομόλογα

και

οι

συνεπακόλουθες

υποχρεώσεις

(πχ.

καταβολή τόκων) θα αποτελούν δεσμεύσεις για την χώρα, λόγω του
νομικού καθεστώτος που θα τα διέπει.
Αν υποθέσουμε ότι η προσδοκία των νέων κυβερνώντων θα είναι να
χρησιμοποιήσουν την δημόσια περιουσία (όποια θα έχει απομείνει μέχρι
τότε στην ιδιοκτησία του κράτους) για αναπτυξιακούς σκοπούς και
μείωση της ανεργίας, την ίδια στιγμή θα είναι υποχρεωμένες να βρουν
εναλλακτικούς

τρόπους

για

την

αποπληρωμή

των

ομολόγων

τιτλοποίησης.
Διαφορετικά θα τεθεί - στο δυσχερές σενάριο - κίνδυνος χρεοκοπίας και στην καλύτερη περίπτωση - χρόνιες δικαστικές περιπέτειες με άγνωστη
κατάληξη.
Στόχευση της σημερινής κυβέρνησης είναι σε μεταγενέστερο
χρόνο

και

για

τιτλοποιηθούν

τον

ίδιο

επίσης

τα

σκοπό
οποία

(εξυπηρέτηση
μελλοντικά

χρέους)

έσοδα

από

να
την

ιδιωτικοποίηση δημοσίων εταιρειών και την εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων που κρύβει το ελληνικό υπέδαφος, είτε στην
ηπειρωτική χώρα (πχ. ορυκτά) είτε στον υποθαλάσσιο χώρο
(φυσικό αέριο και πετρέλαιο).
Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, σε συνδυασμό με την
πρόσφατη εξέλιξη της μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ 300 ακινήτων-"φιλέτων"
του Δημοσίου, γίνεται αντιληπτό ότι η έκδοση των τιτλοποιημένων
ομολόγων ενδεχομένως να βρίσκεται προ των πυλών.
Το κλείσιμο του ανοίγματος των 11,29 δις.€ κρίνεται ως επιτακτική
ανάγκη τόσο για την ικανοποίηση των δανειστών όσο και για την κάλυψη
του συνεπακόλουθου χρηματοδοτικού κενού και της ρευστότητας που
προκάλεσε η χρήση του ανώτερου ποσού για μη προϋπολογισμένους
σκοπούς.
Επικοινωνιακά, στην περίπτωση επιτυχημένης έκδοσης (υπερκάλυψη
έκδοσης, ύψος επιτοκίων κ.α.) η τρικομματική κυβέρνηση θα επιχειρήσει

να την εμφανίσει ως μια ακόμη απόδειξη της αναστροφής του κλίματος
υπέρ της Ελλάδας και των προοπτικών της οικονομίας.

Η πραγματική εικόνα

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το γεγονός ότι μέσω της
δανειακής διευκόλυνσης η τρόϊκα έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των
υποχρεώσεων της χώρας προς τρίτους (χρέος προς ΕΚΤ, ιδιώτες κλπ.),
ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει την δέσμευση μηδενισμού των ελλειμμάτων
και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, μέσω του προγράμματος
δημοσιονομικής σταθερότητας.
Η επαναγορά - ανταλλαγή ομολόγων συνέβαλε μεν στον περιορισμό του
χρέους και τη μείωση των απαιτούμενων πληρωμών τόκων, ωστόσο την
ίδια στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό (11,29
δις.€) για το οποίο απαιτείται η εύρεση του κατάλληλου τρόπου κάλυψης
του.
Η ταμειακή ρευστότητα του κράτους έχει μειωθεί δραματικά με
αποτέλεσμα η αποπληρωμή των χρεών προς τον ιδιωτικό τομέα αφενός
να καθίσταται δυσχερής αφετέρου να διογκώνεται συνεχώς. Απόδειξη
αποτελούν οι μειωμένες επιστροφές φόρων όπως δείχνουν και τα στοιχεία
εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο, ενώ το
ύψος των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπερνάει τα 8 δις.€.
Την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με
την πλέον ενδεδειγμένη λύση να αποτελεί η νέα μείωση του με τη
συμμετοχή αυτή τη φορά και του επίσημου τομέα (Official sector
Involment) προκειμένου να καταστεί πραγματικά βιώσιμο.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδιορίζεται χρονικά είτε για το τέλος του
έτους είτε για το πρώτο τρίμηνο του 2014, σίγουρα πάντως μετά τις
εκλογές του Σεπτεμβρίου στην Γερμανία, διάστημα που θεωρείται κρίσιμο
αν λάβουμε υπόψη την τραγική εικόνα της οικονομίας και την έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά.
Όπως όλα δείχνουν, για την επίλυση του γόρδιου δεσμού η κυβέρνηση σε
αγαστή συνεργασία με την τρόϊκα προκρίνει την έκδοση ομολόγων

τιτλοποίησης με εγγύηση τα μελλοντικά έσοδα - σε πρώτη φάση - από την
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ.

ΠΠ
CEMENT THEM ALL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.