You are on page 1of 1

UMEL INTELIGENCIA

zopr definci: Umel inteligencia je veda o vytvran strojov alebo systmov pouvajcich pri rieen lohy postup, ktor, ak by ho pouil lovek, by sme povaovali za prejav jeho inteligencie . Umel inteligencia je veda o potaom realizovanch javoch, ktor dostatone presvedivo pripomnaj prirodzen fenomn udskej inteligencie pri rieen rznych problmov.

v zaiatkoch (50.roky 19.storoia) panovala domnienka, e so zvujcou sa vpotovou silou bud potae schopn vyriei akkovek problm postupne sa prilo na to, e rozsah problmov, ktor potae doku vyriei, nie je vymedzen vpotovou silou, ale schopnosou vytvori algoritmus rieenia problmu zrozumiten pre pota na rozdiel od loveka, pota doke iba v malej miere abstrahova, pracova s neplnmi dajmi, vykonva mylienkov opercie, zskava sksenosti a ui sa cie: pota nem len slepo vykonva intrukcie, ale m psobi dojmom, e prema a vie, o rob UI zaha: expertn systmy riadenie robotov rozpoznvanie a spracovanie obrazu a rei komunikcia s potaom v prirodzenom jazyku navigcia v znmom a neznmom terne plnovanie adaptcia a uenie smantick web data mining (= nachdzanie svislost a zvislost vo vemi rozsiahlych sboroch dajov) v niektorch oblastiach je UI spen (napr. GPS, expertn systmy), v inch vvoj napreduje len vemi pomaly (napr. komunikcia v prirodzenom jazyku) prklady: robot mus vedie reagova aj na neakan situcie, ktor neboli dopredu znme (pohybuje sa po Marse a zrazu sa pred nm zosunie pda) pri rozpoznvan rei nejde len o to, aby pota rozoznal a zapsal slovo koruna, ktor vyslovme, ale aj o to, aby vedel, o tm vlastne myslme (Stromu? Mena? Krovsk?) GPS doke bra do vahy nielen dku trasy, ale aj kvalitu ciest, dopravn obmedzenia, pecilne priania pouvatea (chce sa zastavi tam a tam) a pod. a na za zklade toho uri najvhodnejiu trasu viac info (EN): http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html