You are on page 1of 2

Stagiar Expert contabil anul I-Chelariu Simona-Ioana

Evaluarea întreprinderilor
1. Care din urmãtoarele ajustãri aduse profitului din bilant, în vederea determinãrii capacitãtii beneficiare a întreprinderii, este inexactã: a) corectii legate de politica de amortizare a întreprinderii; b) corectii legate de politica de salarizare a întreprinderii; c) corectii legate de politica de comercializare a întreprinderii. RASPUNS : c) corectii legate de politica de comercializare a întreprinderii. 2. Se constatã cã o halã industrialã, în valoare rãmasã de 145.000 mii lei, nu mai are utilizare de peste trei ani, iar situarea ei în partea perifericã a uzinei face posibilã vânzarea terenului încã liber de orice sarcinã. Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei, iar transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeazã obtinerea din vânzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sumã urmeazã a fi ajustat (corijat) în minus, bilantul contabil: a) 265.000 mii lei; b) 75.000 mii lei; c) 220.000 mii lei.

Profit din recuperare materiale = 45.000 -35.000 = 10.000 mii lei Suma corijată in minus in bilanţul contabil = 85.000 – 10.000 = 75.000 mii lei Bilanţul economic oferă masa de date necesară aplicării metodelor de evaluare. Rolul bilanţului economic in evaluarea unei întreprinderi: - oferă masa de date necesară aplicării metodelor de evaluare; - este instrumentul de lucru pe baza căruia se evaluează o întreprindere; - reprezintă patrimoniul, rentabilitatea întreprinderii, actualizate şi corectate in funcţie de exigenţele pieţei, pe baza constatărilor din diagnosticul de evaluare; - reprezintă patrimoniul adus la nivelul pieţei. RASPUNS : b) 75.000 mii lei;

3. Definiti valoarea substantialã. 1

realizarea obiectului de activitate la care se adauga bunurile date in locatie si se scad toate elementele corporzle si necorporale care nu sunt necesare exploatarii. . 4.Stagiar Expert contabil anul I-Chelariu Simona-Ioana RASPUNS: Valoarea bunurilor materiale folosite de firma pt.ca medie a profiturilor anuale din unele perioade trecute si viitoare. .ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale previzionate.ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute. .ca medie a profiturilor anuale previzionate. 2 . Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitãtii beneficiare a unei întreprinderi? RASPUNS: Capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: .