You are on page 1of 3

REFLEKSI [MOHAMAD IDAD BIN ZAHARI .. PISMP SEM 3 PA1 ..

IPGKB :S15A-1006-0458]

Aktiviti Kokurikulum bagi Unit Beruniform yang dijalankan di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu melibatkan semua guru pelatih PISMP semester 3 . Aktivti ini dibahagikan pada dua peringkat iaitu sebahagian aktiviti asas dijalankan semasa PISMP semester 3 dan sebahagian lagi di PISMP semester 4 termasuk dengan Tauliah Kursus.Semua guru pelatih yang terlibat diwajibkan memakai pakaian lengkap badan beruniform mereka pada hari tersebut iaitu pada hari Rabu. Ini bagi memastikan setiap guru pelatih diterapkan dengan disiplin di samping menimbulkan rasa semangat dalam diri mereka semasa menjalani aktiviti kokurikulum di sekolah. Aktiviti kokurikulum ini dijalan pada setiap hari Rabu setiap minggu. Selain itu juga, aktiviti ini bertujuan bagi memberi pengalaman dan pengiktirafan untuk guru pelatih sebagai bakal guru pembimbing unit berunifom di sekolah masing-masing nanti.

Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, guru pelatih dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran, di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Untuk memastikan semuaaktiviti kokurikulum berjalan dengan lancar dan teratur, pensyarah pembimbing kami bagi Persatuan Kadet Remaja Sekolah iaitu Encik Norman Bin Mohd Nor yang telah banyak memastikan dan memantau setiap perjalanan aktiviti supaya berjalan dengan baik dan lancar. Pemantauan yang dijalankan adalah bagi memastikan setiap guru pelatih menjalankan aktiviti dalam keadaan selamat dan berjaya. Selain itu juga, semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, pihak penyelaras persatuan perlu memberi perhatian terhadap perkara-perkara seperti semua aktiviti perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah IPG KKB , kebenaran bertulis daripada ibu bapa, pensyarah penasihat perlu sentiasa mengawasi guru pelatih sepanjang aktiviti dijalankan dan juga guru pelatih perlu diberitahu tentang segala peraturan dan undang-undang penyertaan aktiviti kokurikulum.

Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang semester ini ialah bermulanya latihan asas kawat. Daripada pemerhatian yang telah saya buat, sebahagian guru pelatih kurang mahir dengan kawat terutamanya dari segi hukuman dan pergerakan kawat. Namun begitu, ramai juga yang dapat kawat dengan baik terutamanya bagi guru pelatih yang telah menyertai askar wataniah di IPG KKB walaupun terdapat sedikit perbezaan dari segi pergerakan diantara Askar Wataniah dan Kadet Remaja Sekolah. Namun begitu mereka masih mampu lagi bagi yang terbaik sepanjang latihan kawat dijalankan. Ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar yang kurang mahir dan menghidupkan unit uniform Persatuan Kadet Remaja Sekolah.

pengalaman sudah memberi erti yang tiada tandingan dan nilainya jika hendak dibandingkan dengan nilai wang ringgit. kami juga turut diajar cara untuk hidup didalam hutan atau dengan bahasa mudahnya cara memasak secara tradisional di dalam hutan. Bagi saya pengalaman memasak ini sangat berharga bagi saya kerana sebelum ini saya tidak pernah memasak menggunakan cara yang sedemikian iaitu dengan menggunakan kayu api dan ada makanan yang dibakar terutamanya telur dibakar dalam tanah. Bagi memenuhi sukatan pembelajaran bagi Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah. Program ini berlangsung selama 1 hari bermula dari pagi hinggalah ke petang. sebagai amali bagi latihan kawat seramai 33 orang guru pelatih telah menyertai perbarisan pada hari Kejohanan Olahraga Tahunan IPG KKB. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah pembimbing terutamanya iaitu Encik Norman yang telah banyak membantu saya. . ia dapat dibuat dengan jayanya dengan izin Allah.Selain itu. Berkat kesungguhan dan usaha dapat juga saya siapkan dan menempuhi perjalanan sepanjang aktiviti yang dijalankan. Sebagai bakal guru pengalaman inilah yang akan kita guna terutamanya ketika kita dipostingkan dan dihantar di sekolah pedalaman yang mana kita tahu kekurangannnya kemudahan dari segenap aspek. Di samping itu. Walaupun kami tidak mendapat johan dalam perbarisan tersebut. Kelantan. Ia bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar sekolah mengenai bagaimana untuk memasak ketika berada di hutan yang serba kekurangan kelangkapan memasak. Pengalaman inilah yang boleh digunakan ketika di sekolah nanti. Alhamdulillah. Dengan menyertai perbarisan ini kami telah mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan di samping membentuk disiplin yang jitu dalam pasukan. Kami juga dapat belajar apa itu erti kerjasama dalam pasukan bagi menyeragamkan pergerakan. pasukan kami iaitu Kadet Remaja Sekolah seramai 60 orang telah merancang satu program yang diberi nama Ikhtiar Hidup di Sekolah Kebangsaan Tanjung Emas di Pengkalan Chepa. Dengan berakhirnya program tersebut kami juga dikehendaki untuk menempuhi peperiksaan unit uniform dan dikehendaki melengkapkan dan menghantar buku aktiviti persatuan.

17050 PASIR MAS. TOK UBAN. PONDOK SIPOL. SELANGOR DARUL EHSAN : IPGKB :S15A – 1006 – 0458 : 920510-03-5409 : PISMP PENGAJIAN AGAMA 1 SEM 3 : UNIT BERUNIFORM (KRS) : 019-9811468 SEKOLAH NO MATRIK NO I/C KURSUS NAMA MATAPELAJARAN NO TELEFON .BIODATA DIRI NAMA ALAMAT : MOHAMAD IDAD BIN ZAHARI : KG. KELANTAN : SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG.