You are on page 1of 32

CAILE DE ATAC IMPOTRIVA HOTARARILOR JUDECATORESTI I. Consideratii generale privind caile de atac 1.

Sistemul cailor de atac in legislatia procesual civila romana. Clasificarea cailor de atac. - necesitatea controlului de catre o instanta superioara, pentru a se putea indrepta eventualele erori savarsite de prima instanta; - categorii de cai de atac: - care vizeaza hotarari ale instantelor judecatoresti; - care vizeaza hotarari ale unor organe cu atributii jurisdictionale care nu fac parte din sistemul instantelor judecatoresti; - prin care se exercita controlul asupra “hotararilor” unor organe cu activitate jurisdictionale si care se rezolva de alte organe decat instantele judecatoresti – ex: plangerea adresata Ministerului Finantelor impotriva deciziei prin care directia generala a finantelor publice a rezolvat o contestatie privind impunerea impozitului; (dupa epuizarea cailor de atac in sistemul acestor organe va putea fi sesizata printr-o cale de atac si cel putin o instanta judeactoreasca); Clasificare: a. in functie de conditiile de exercitare: - ordinare – pot fi exercitate, fara ca motivele de exercitare sa fie limitate; pot fi folosite o singura data, in ordinea stabilita de lege; - extraordinare – nu pot fi folosite, in principiu, cat timp este deschisa o cale ordinara de atac. b. in functie de instanta competenta sa solutioneze calea de atac: - cai de reformare – se solutioneaza de o instanta superioara celei care a pronuntat hotararea si prin ele se realizeaza controlul judiciar; - cai de retractare – se adreseaza chiar instantei care a pronuntat hotararea atacata, pentru a o retrage si a pronunta alta. c. in functie de faptul daca provoaca sau nu o noua judecata in fond: - cai devolutive – provoaca o noua judecata in fond (in aceleasi limite) fiind posibila readministrarea probelor de la prima instanta si administrarea oricaror probe noi (apelul); - cai nedevolutive – realizeaza un control asupra hotararii atacate, fara a se administra, in principiu, probe noi (recursul). d. in functie de faptul daca partile au sau nu acces direct la exercitarea caii de atac: - cai de atac comune - cai de atac speciale – recursul in interesul legii si recursul in anulare (pot fi exercitate numai de procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei). 2. Rolul cailor de atac in procesul civil - posibilitatea de a se indrepta greselile dintr-o hotarare, datorata fie partilor (care nu l-au informat corect pe judeactor sau nu s-au aparat complet), fie judecatorului care nu si-a exercitat rolul activ, nu a apreciat corect situatia de fapt sau nu a interpretat corect legea; => protectia dreptului subiectiv civil; - stimuleaza partile sa aiba o pozitie activa; - pentru procuror – mijlocul de a veghea la respectarea legalitatii in activitatea instantelor; - instantele sunt obligate sa aiba un rol activ si sa dea hotarari legale si temeinice. 3. Controlul judiciar si controlul judecatoresc in procesul civil Controlul judiciar = obligatia si dreptul pe care le au, intr-un sistem judiciar, instantele judecatoresti superioare de a verifica, in conditiile si cu procedura stabilita de lege, legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti inferioare lor si de a casa acele hotarari care sunt gresite sau de a le confirma pe cele care sunt legale si temeinice.

1

-

instantele exercita un control de legalitate si temeinicie nu numai asupra hotararilor date de instante, ci si asupra hotararilor date de organe cu activitate jurisdictionala si chiar asupra unor acte administrative obisnuite, fara caracter jurisdictional; => prin controlul judiciar se controleaza hotarari judecatoresti, in timp ce pe cale controlului judecatoresc se exercita controlul asupra unor acte ce emana de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar sau chiar asupra unor acte administrative obisnuite. II. Caile de atac A. Apelul = mijlocul procedural prin care partea nemultumita de hotararea primei instante, sau procurorul, solicita instantei superioare rejudecarea cauzei; - se judeca in complete de 3 judecatori, este suspensiv de executare, este devolutiv. Elementele apelului: - partile: apelant si intimat in apel; se poate exercita de reclamant, de parat, de intervenient (nu si cel accesoriu – apleul lui se socoteste neavenit daca partea pentru care a intervenit nu a facut ea insasi apel) si de procuror (indiferent daca a luat sau nu parte la fond); partea care a renuntat in mod expres la apel sau care a executat de buna voie hotararea, in tot sau in parte, nu mai are dreptul sa declare apel; - pentru a putea exercita apelul – conditii: calitatea procesuala, capacitatea procesuala si existenta unui drept; - apelul nu schimba calitatea partilor; - si in apel se poate transmite calitatea procesuala, legal sau conventional; - tertii care nu au participt la judecata in fond nu pot declara apel; exceptii: - in materie necontencioasa – apelul poate fi facut de orice persoana interesata, chiar daca nu a participat la fond; - dobanditorul cu titlu particular al unui drept sau bun ce formeaza obiectul litigiului daca transmisiunea a avut loc dupa pronuntarea hotararii de fond si inainte de expirarea termenului de aple – are dreptul la apel si la recurs; - creditorul chirografar poate exercita apelul pe calea actiunii oblice in numele creditorului sau, cu exceptia cauzelor cu caracter strict personal. - obiectul: hotararea primei instante (toate hotararile date de judecatorii si tribunale in prima instanta, indiferent daca s-au pronuntat sau nu in fond); - cauza: nemultumirea partii, ce vizeaza hotararea primei instante. Efectele apelului: - este suspensiv (hotararea primei instante nu se pune in executare pe perioada apelului); - este devolutiv (se rejudeca fondul, in tot sau in parte, in functie de nemultumirea partii); - in apel nu se pot formula pretentii noi; exceptii: - cerere de interventie voluntara accesorie; - cerere de interventie voluntara principala (numai cu acordul partilor); - cerere reconventionala, a partilor impotriva intervenientului. - in apel nu se poate schimba calitatea partilor, obiectul si cauza cererii de chemare in judecata. - sesizarea instantei: instanta competenta este instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata; termenul este de 15 zile (termen legal imperativ – daca nu este respectat – apelul este respins ca tardiv) de la data comunicarii; exceptii: - hotararea de declinare a competentei instantei – 5 zile de la pronuntare; - incheierea de asigurare a dovezilor, pe cale principala – 5 zile de la pronuntare (partile au fost in sedinta) sau de la comunicare (nu au fost);

2

incheierea de indreptare a greselilor materiale – 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare; - ordonanta presedintiala – 5 zile de la pronuntare sau de la comunicare; - hotararea de divort – 30 de zile de la comuniacare; - procurorul – 15 zile de la pronuntare (daca a fost prezent) sau de la comunicare (daca nu a fost prezent). - termenul se intrerupe prin: - moartea partii care este interesata sa faca apelul, care urmeaza sa fie exercitat de catre mostenitori (respectiv de la numirea unui tutore sau curator pentru acestia daca sunt minori sau interzisi); - moartea mandatarului – deoarece lui i s-a comunicat hotararea; curge din nou de la comuniacrea hotararii catre parte; - imprejurare independenta de vointa partii – repunerea in termen se face in 15 zile de la incetarea imprejurarii. - cererea de apel cuprinde: - numele, domiciliul partilor; - obiectul cererii (hotararea care se ataca), data pronuntarii, numarul dosarului; - cauza apelului; - aratarea probelor de care intelege sa se foloseasca – sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare – daca nici atunci, apelul este respins ca nemotivat; - semnatura; Se anexeaza inscrisurile (eventual lista martorilor) – ca la prima instanta – se achita taxa de timbru (= 50% din taxa aplicabila in prima instanta), cererea se formuleaza in atatea exemplare cati intimati sunt + 1 pentru instanta; cererea se depune la instanta a carei hotarare se ataca – sub sanctiunea nulitatii. Efectele introducerii cererii de apel: - investeste instanta de apel; - se suspenda hotararea primei instante; - se stabileste cadrul procesual; - hotararea de apel inlocuieste hotararea primei instante. - presedintele instantei de la curtea de apel da termen – minim 30 de zile pentru citare (poate fi redus la 5 zile); - se judeca de 3 judecatori; - pot fi aduse probe noi sau instanta poate dispune refacerea lor; ele se arata in cerere/intampinare, sau, cel mai tarziu la prima zi de infatisare; - in apel vor putea fi invocate pentru prima oara numai exceptii absolute: prescriptia, lipsa de calitate, puterea lucrului judecat; exceptiile relative pot fi invocate NUMAI daca au fost invocate in termen in fata primei instante si aceasta le-a respins sau a omis sa se pronunte cu privire la ele. Incidentele in apel: - suspendarea voluntara sau legala – ca in prima instanta; - perimarea judecatii – ca in prima instanta; de la data pronuntarii hotararii de perimare a apelului se definitiveaza prima hotarare; - renuntarea la judecata – numai cu consimtamantul paratului => se anuleaza prima hotarare; - renuntarea la dreptul subiectiv – fara consimtamantul paratului; - achiesarea; - tranzactia.

-

3

hotararea instantei de apel = decizie. sau impotriva carora nu a fost declarat recurs. hotararea atacata. cazurile in care o terta persoana ce nu a avut calitatea de parte poate declara recurs – cele din apel = recursul impotriva ordonantei de adjudecare -de orice persoana interesata. hotararile date in apel. hotararile de stramutare. desi era competenta. respins.Este sau nu intampinarea obligatorie (Ciobanu – da): . Elementele recursului: . indiferent daca prin ele s-a solutionat fondul ori un aspect procedural si fara a interesa daca apelul a fost admis. chiar daca nu esti multumit de considerentele hotararii. revizuirile si contestatiile la titlu indreptate impotriva hotararilor date in recurs. va putea cere la prima infatisare un termen pentru aceasta. este definitv.pastreaza sau schimba. . hotararile instantei de recurs (indiferent daca vizeaza recursul sau judecata in fond. . revizuire sau contestatie la titlu vor fi susceptibile de recurs numai daca si hotararile ce au format obiectul acestor mijloace procesuale puteau fi atacate cu recurs. lipsita de interes.incheierile premergatoare se ataca odata cu hotararea. nu pot fi insa atacate cu apel hotararile date in prima instanta si care nu au fost apelate.daca intimatul nu a primit in termen comunicare motivelor de apel si a dovezilor aratate. numarul lor nu se poate mari sau micsora in recurs.daca instanta a pronuntat o hotarare de declinare. in privinta celor care nu au declarat recurs. Recursul = calea de atac prin care partea interesata sau procurorul solicita. solutia poate fi: . . .nu este devolutiv.cererea poate fi respeinsa ca inadmisibila. prin care se desfiinteaza sentintele pronuntate in prima instanta si se trimit cauzele spre rejudecare. desfinteaza hotararea si o trimite spre judecare. in principiu. nu este suspensiv de executare (decat pentru anumite motive bine determinate). .hotararile date in apel. 4 .hotararile date fara drept de apel. dupa casare). . deciziile de perimare a recursului. nu se poate declara recurs impotriva unei hotarari care ti-a dat castig de cauza. in conditiile si pentru motivele prevazute de lege. poate fi pusa in executare. . tardiva. hotararea devine irevocabila. insa numai in masura in care si hotararea care ar urma sa se pronunte in cauza este susceptibila de recurs.desfiinteaza hotararea si o trimite spre rejudecare (daca nu a fost cercetat fondul sau s-a judecat in lipsa partii nelegal citate). . exceptie: incheierile prin care s-a intrerupt sau suspendat cursul judecatii – pot fi atacate separat cu recurs. sa se dispuna rejudecarea fondului. . desfiinteaza hotararea si trimite cauza instantei competente.parti – aceleasi. urmarindu-se . .cererea pote fi anulata ca netimbrata etc. (=> in cazul coparticiparii procesuale – principiul independentei procesuale).intimatul nu se va putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive decat cele invocate la prima instanta sau cele aratate in intampinare.daca intimatul lipseste la acest termen si motivele nu au fost communicate – instanta va dispune amanarea cauzei si comunicarea. . in tot sau in parte. . . desfiintarea unei hotarari date fara drept de apel sau de un organ cu activitate jurisdictionala. B.obiectul – hotararea care se ataca: . se comunica partilor. .hotararile pronuntate intr-o contestatie in anulare. anulat sau perimat.daca prima instanta nu a fost competenta.NU hotararile pronuntate in contestatia in anulare.

a acordat mai mult sau a acordat ce nu i s-a cerut. .individualizarea hotararii care se ataca. daca recursul nu se motiveaza el este nul si recurentul nu se va putea plange nici pe calea contestatiei in anulare speciala.temenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii (termen imperativ – daca nu – decaderea). . se depune la instanta a carei hotarare se ataca – sub sanctiunea nulitatii.cererea se timbreaza la 50%.daca o parte face recurs inainte de comunicarea hotararii. instanta inainteaza instantei de recurs dosarul. • cand hotararea se intemeiaza pe o greseala grava de fapt. • cand instanta a interpretat gresit actul dedus judecatii si a schimbat intelesul sau natura juridica a acestuia. • cand prin hotarare instanta a incalcat norme de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii. . pana la incheierea dezbaterilor in fata acesteia (decis si dupa expirarea termenului de recurs). Motivele de casare: • cand instanta nu a fost alcatuita conform dispozitiilor legale. in 15 5 .indicarea motivelor de casare (direct in cerere sau intr-un memoriu depus ulterior) – termenul pentru motivare se socoteste de la data comunicarii hotararii. • cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante.hotararea de divort – 30 de zile de la comunicare. pornind de la o apreciere eronata a probelor administrate. Cererea de recurs cuprinde: .termenele incep sa curga impotriva partii care a cerut comunicarea. • cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina . • cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au judecat fondul pricinii.termenul de recurs curge chiar daca comunicarea hotararii a fost facuta odata cu somatia de executare. • cand instanta nu s-a pronuntat asupra unei probe administrate sau asupra unui mijloc de aparare care erau hotaratoare. .hotararea referitoare la conflictul de competenta – 5 zile de la pronuntare.numele si domiciliul partilor. dupa implinirea termenului de recurs. sau cuprinde motive contradictorii sau straine de natura pricinii.indicarea inscrisurilor noi (unde este cazul). .ordonanta presedintiala – 5 zile de la pronuntare sau de la comunicare. exceptii: . • cand hotararea este lipsita de temei legal. Termenul se intrerupe – in acelasi conditii ca la apel.cauza recursului – nelegalitatea sau netemienicia hotararii atacate cu recurs.actul comunicarii este inlocuit uneori de acte echivalente (principiul echipolentei): . Sanctiunea – respingerea recursului ca tardiv – se poate solicita repunerea in termen daca se dovedeste o imprejurare mai presus de vointa partii. aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de recurs.se judeca de instanta superioara celei care a pronuntat hotararea atacata . . . • cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. • cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui capat de cerere .. . . numai motivele de ordine publica pot fi invocate inaintea instantei de recurs. de la data cand a cerut-o. . Sesizarea instantei de recurs: .

.perimarea judecatii – ca in prima instanta.casarea cu trimitere – regula pentru CSJ.la casarea cu trimitere – se rejudeca in functie de motivele de drept aratate in prima instanta si de cele stabilite prin decizia de casare. . . respectiv la dezbaterea fondului – se retrimite primei instante. se da cuvantul partilor (recurentul. .casarea cu retinere – regula pentru tribunale si pentru Curtile de Apel. 6 . . . .presedintele dispune citarea. altei instante sau altui organ cu activitate jurisdictionala. primei instante. .cand tribunalul sau Curtea de Apel caseaza hotararea pentru lipsa de competenta a primei instante in judecarea pricinii – o trimite la instanta de fond competenta. intimatul.la casarea cu retinere – pricina poate fi judecata chiar de acelasi complet. . .achiesarea. . motivele de fapt sunt lasate la latitudinea instantei de fond. de la data pronuntarii hotararii de perimare a recursului hotararea recurata devine irevocabila.instanta verifica hotararea pe baza probelor administrate si a celor noi (daca este cazul). .recurentul dezvolta oral motivele. . in mod obligatoriu cauza trebuie judecata de un alt complet.retragerea recursului.respingerea recursului ca tardiv. Efectele intoducerii cererii: .suspendarea executarii (numai in cazurile expres prevazute de lege) Procedura de judecata: . demonstrandu-se ca a procedat gresit – o trimite instantei respective.renuntarea la dreptul subiectiv – fara consimtamantul paratului. fixeaza termenul. Solutiile ce se pot pronunta: .au loc dezbaterile. casandu-se hotararea initiala.renuntarea la judecata – numai cu consimtamantul paratului => se anuleaza prima hotarare. intimatul raspunde. .se rezolva exceptiile. . .respingerea recursului ca inadmisibil (ex: in cazul hotararii data cu drept de apel.(sau se poate apara oral.hotararea data = decizie.care poate fi depusa cu cel putin 15 zile inainte de termenul de judecata.cand instanta a solutionat cauza fara a intra in judecata fondului. . .suspendarea voluntara sau legala – ca in prima instanta. neapelata). . in tot sau in parte.zile de la comunicare intimatul face intampinare . . alege un judecator care trebuie sa intocmeasca raportul care trebuie depus la dosar cu minim 5 zile inainte de termen.investirea instantei.grefierul striga pricinile si arata daca procedura a fost legal indeplinita.tranzactia – dar numai in scris. dupa caz.cand instanta a solutionat procesul in lipsa partii neregulat citate la administrarea probelor. .admiterea recursului. iar hotararea atacata va ramane irevocabila de la data expirarii termenului de recurs. la casarea cu trimitere. . instanta se retrage pentru deliberare. exceptii: . procurorul).cand este necesara administrarea de alte probe decat inscrisurile. . .respingerea recursului ca nefondat. in fata instantei).se pronunta hotararea in sedinta publica.se da citire raportului. retrimiterea se face.se judeca in complet de 3 judecatori. . . mentinandu-se hotararea atacata. Incidentele in recurs: .

. suspendarea executarii hotararilor judecatoresti.judecata se face dupa regulile de la recurs. .Sectiile Unite – in cazul in care completul de 9 judecatori a solutionat un recurs ordinar. participarea procurorului si concluziile sale sunt obligatorii .principiul neagravarii situatiei in propira cale de atac (din penal).legitimitatea procesuala apartine numai procurorului general. C. 7 . expres si limitativ prevazute: . iar dupa introducerea recursului in anulare. . partile se pot adresa cu memorii procurorului general (iar daca. . .competenta apartine CSJ – Sectii Unite. pana la incheierea dezbaterilor. Recursul in anulare .motivele recursului – 2.obiectul recursului = hotararea ramasa irevocabila. ramase irevocabile. .cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti (imixtiunea in atributiile puterii legislative sau executive) ex: pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de autorizatie de construire – constituie motiv de casare si pentru recursul ordinar.hotararea pronuntata de CSJ nu produce efecte asupra partilor. D. se cere CSJ sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti. participarea procurorului este intotdeauna obligatorie – expune motivele recursului si pune concluzii. . procurorul general isi retrage motivat recursul. . dezlegarea data problemelor este obligatorie pentru instante si le este adusa la cunostinta prin Ministerul Justitiei. pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe teritoriul tarii. . se poate declara in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. . . tribunale si Curti de Apel.decizia CSJ este obligatorie pentru instante. se aplica.competenta apartine CSJ: . instanta poate ea sa dispunsa aceasta sau sa revina asupra masurii. .cauza recursului = incalcarea legii. . pe timp limitat.cand s-au savarsit infractiuni de catre judecatori in legatura cu hotararea pronuntata .obiectul recursului – numai hotarari judecatoresti irevocabile. hotararea pronuntata dupa casare este irevocabila. .completul de 9 judecatori – in cauzele in care sectiile Curtii au pronuntat sentinte ramase definitive prin nerecurare sau decizii in solutionarea recursurilor ardinare.se poate declara in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila. Recursul in interesul legii = o cale extraordinara de atac care poate fi exercitata doar de catre Procurorul General al Romaniei. direct sau din dispozitia Ministerului Justitiei. se redacteaza in 15 zile de la pronuntare (mai poate fi atacata doar prin: contestatia in anulare sau revizuire).sectiile Curtii – daca este vorba de hotararile pronuntate de judecatorii. desi nu este reglementat expres in cevil.pentru incalcarea legii prin hotararile pronuntate de instanta sau de alte organe cu activitate jurisdictionala.procurorul general poate dispune.- hotararea pronuntata dupa casarea cu trimitere poate fi atacata cu recurs. partile din proces pot cere continuarea judecatii). . care poate actiona din oficiu sau la cererea ministrului justitiei. a normelor de drept substantial sau a normelor procesuale prin hotararea atacata.

. in contestatia la executare. in contestatia in anulare. NU si tertii care nu au participat. dar nu mai tarziu de 1 an de la data la care a ramas irevocabila. .hotararile instantelor de recurs.instanta competenta = instanta care a pronuntat hotararea atacata. 2. recursul fiind respins sau admis partial – instanta desfiinteaza prima hotarare si dispune cercetarea motivului de recurs omis. respectiv hotararea a fost data cu incalcarea competentei generale. .pentru hotararile care nu se aduc la indeplinire prin executare silita – in 15 zile de la data la care contestatarul a luat cunostinta de hotarare. cand prin hotararea atacata. chiar daca ar fi avut interes sa introduca contestatia in anulare. 8 .cererea se formuleaza ca o cerere de chemare in judecata. prin rejudecarea lui.cauza: motivele introducerii ei si indeplinirea conditiilor de admisibilitate. .hotararile instantei de recurs privitoare numai la solutionarea recursului. date fara drept de apel. . intimatul in contestatia in anulare (si succesorii lor in drepturi). bazata pe o greseala materiala esentiala (ex: a fost respins recursul ca tardiv. .partile: contestatorul. lipsa totala a citarii partii pentru care s-a judecat pricina – instanta anuleaza prima hotarare si dispune rejudecarea pricinii.E.contestatia in anulare speciala – poate fi introdusa NUMAI pentru urmatoarele motive: 1. materiale sau teritoriale exclusive – instanta anuleaza prima hotarare si pronunta o hotarare de declinare a competentei in favoarea instantei competente. dispunand rejudecarea recursului. .contestatia in anulare de drept comun – poate fi introdusa pentru urmatoarele motive: 1. . . hotararea a fost data de o instanta necompetenta absolut. procurorul.pentru contestatia in anulare speciala: .pentru contestatia in anulare de drept comun: . pronuntata in recurs. cand instanta de recurs a omis cercetarea unuia din motivele de casare. . s-a pronuntat o solutie eronata.pentru hotararea cu executare silita – se poate formula inainte de inceperea execuatarii si in tot timpul ei.doua categorii de contestatii in anulare: . niciodata instanta superioara. .termenul de exercitare difera dupa cum hotararea atacata este susceptibila sau nu de executare silita: . nu si cele prin care s-a solutionat fondul pricinii. toate ramase irevocabile.hotararile primei instante date fara drept de apel si recursul respins sau anulat.hotararile instantelor de apel recurate si recursul respins sau anulat. desi nu era) – instanta va desfiinta prima hotarare. 2. efectele introducerii ei: reinvestirea instantei ce a pronuntat hotararea atacata. . Contestatia in anulare = cale extraordinara de atac prin care se cere instantei ce a pronuntat hotararea atacata sa isi desfiinteze propria hotarare sau sa rejudece cauza. . tertii de la judecata in prima instanta. nu suspenda executarea. Pentru a putea fi introdusa trebuie ca: hotararea atacata sa fi ramas irevocabila si motivele pentru care se cere anularea sa nu fi putut fi valorificate prin caile ordinare de atac.hotararile in cererile de revizuire.hotararile pronuntate de judecatorii.. Elementele contestatiei in anulare: .obiectul: . pana la efectuarea ultimului act de executare.

incapabilii (6 luni de la data la la care isi redobandesc capacitatea de exercitiu) – rejudecarea si pronuntarea unei noi hotarari. 9 . sau daca s-a revizuit hotararea unei instante penale sau administrative pe care ea s-a intemeiat (termen de 1 luna. recurs. 4.hotararea instantei de apel. se poate exercita numai pentru motivele strict prevazute de lege. a fost savarsita o infractiune referitoare la pricina de catre judecator.1 luna de la ultimul act de executare savarsit. dupa casarea cu retinere. s-a dat mai mult. expert . daca dupa pronuntarea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare . prin care evoca fondul.cauza reviziuirii si motivele de reviziure: 1. instanta va pronunta o hotarare prin care modifica dispozitivul la cat a cerut reclamantul. in instanta trebuie demonstrata pieirea bunului pentru a se schimba condamnarea de la predarea bunului la despagubiri. instanta va pronunta o hotarare cu un dispozitiv corect.hotararea instantei de recurs. se va anula a doua hotarare – instanta competenta este cea mai inalta in grad dintre cele doua. Elementele revizuirii: . 5. pronuntata cu ocazia primei judecati sau dupa casare cu trimitere. termenul este de 1 luna de la dat ala care partea interesata a aflat de falsul inscrisului. dispozitivul hotararii atacate contine dispozitii contradictorii. . retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor (termenul este de 1 luna. necunoscute de instanta la data pronuntarii hotararii atacate => se cere instantei sa revina. cauza. se rejudeca daca inscrisurile erau hotaratoare) – 3 conditii. exista contrareitate de hotarari – doua hotarari definitive contradictorii date de doua instante in dosare diferite. ce au rezolvat fondul. pronuntata la prima judecata. obiectul pricinii nu mai exista – termenul de exercitare . creditorii chrografari ai partilor. se judeca de aceeasi judecatori. mai putin sau ce nu s-a cerut – termenul de revizuire – 1 luna de la comunicare.hotararea primei instante.obiectul: o hotarare definitiva prin care s-a rezolvat fondul: . intimat in revizuire.hotararea pronuntata in contestatia in anulare de drept comun poate fi atacata cu apel. termen de 1 luna de la comunicarea celei de-a doua hotarari. hotararea pronuntata in contestatia in anulare speciala este irevocabila. nu s-a invocat exceptia de lucru judecat in judecarea celei de-a doua hotarari. . organele statului (1 luna de la comunicare). martor. nu au fost aparati. sau au fost aparati cu viclenie : statul (1 luna de la comunicare). F.partile: revizuent. cu revizuire. Reviziurea = cale extraordinara de atac. se cere anularea celei de-a doua hotarari – 5 conditii. 7. exercitata numai impotriva hotararilor definitve.- procedura de judecata – este aceeasi ca la judecata in prima instanta. cu tripla identitate de subiecte. contestatia in anulare. . procurorul. . 2. numai ca se judeca de urgenta (termene mai scurte). . pentru care a fost condamant irevocabil – se cere in termen de 1 luna de cand partea interesata a aflat de hotararea penala. . ce nu se pot implini – revizuirea se poate formula in termen de o luna de la comunicarea hotararii initiale. in baza noilor imprejurari. se rejudeca – hotarare noua). 3. disparutii (6 luni de la data la care revin). 6.datorita unor imprejurari noi. instanta va desfiinta hotararea si va rejudeca. sau in urma casarii cu trimitere. succesorii partilor (daca transmisiunea a avut loc dupa pronuntarea hotararii atacate). obiecte. daca un inscris hotarator folosit ca proba a fost declarat fals – se rejudeca pe baza altor probe.

partea sa fi fost in imposibilitate de a veni la judecata si de a instiinta instanta – termen 15 zile de la incetarea motivului. restrictii si respectarea unor reguli legale sau conventionale de buna-vecinatate. procedura este identica cu judecata in prima instanta.este posibila transformarea judecatii ordonantei intr-o actiune de drept comun dar NUMAI la cererea reclamantului si in conditiile in care paratii au fost incunostiintati in mod expres despre transformarea intervenita. . b. 2.dar se poate suspenda. sa nu prejudece fondul. capacitatea. iar la tribunale si curti de apel – de 2 judecatori.ordonanta este executorie => apelul indreptat impotriva ei nu suspenda de drept executarea . cu precadere. PROCEDURILE SPECIALE I. eventual a copiilor. c. la cerere. cu citarea partilor. la alocatia penru copii si la folosirea locuintei (in practica este folosita si pentru reintegrarea sotului. 10 . Domeniul de aplicare al ordonantei presedintiale a.cererea se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului (INDIFERENT daca exista sau nu judecata asupra fondului).sunt admisibile atat apelul cat si recursul. restituirea bunurilor proprii de stricta necesitate). Conditii de admisibilitate a. instanta competenta = instanta care a pronuntat hotararea care se ataca – cu exceptia pct-lui 8. b. instanta va desfiinta hotararea initiala si va rejudea fondul. la obligatia de intretinere. calitatea. care sa rezolve in fond litigiul. dar cu unele derogari: termenul de exercitare este de 5 zile de la pronuntare / comunicare. trebuie sa mentina o situatie de fapt => au o limita in timp (solutionarea litigiului). . in locuinta comuna. 3. dar judecata are loc numai daca procedura de citare a fost legal indeplinita. taxa de timbru este de 50% din ce a aprimei cereri.la acestea se adauga conditiile generale ale actiunii: interesul. . in materia raporturilor de familie – pe tot timpul procesului de divort instanta poate lua masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori. . termenul de citare poate fi redus (si cel de 30 de zile si cel de 5 zile). . instanta poate sa oblige partea la depunerea unei cautiuni (al carui cunatum il fixeaza tot ea). . motivul sa fi fost independent de vointa partii. in materia raporturilor de vecinatate si de proprietate – care impun anumite sarcini. . Sesizarea instantei si procedura de judecata . Ordonanta presedintiala 1. apelul si recursul se judeca de urgenta si.nu este admisibila revizuirea.judecata – la judecatorie – de 1 singur judecator. conditii: partea sa fi fost legal citata. .- 8. masura luata de instanta sa aiba un caracter vremelnic – nu se pot lua masuri definitive. urgenta – atunci cand masura solicitata este necesara pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere => este o procedura mai sumara. pentru care partea nu a venit la judecata si nici nu a putut instiinta instanta. exista un motiv independent de vointa partii . cererea de revizuire se formuleaza ca o cerere de chemare in judecata.nu este admisibila chemarea in garantie.investirea instantei – prin cererea de chemare in judecata care este supusa taxei de timbru si timbrului judiciar.

incheierea de refacere poate fi atacata doar odata cu fondul.refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute – fara sa intereseze daca disparitia se datoreaza unor acte de neglijenta.dosarele sau inscrisurile referitoare la o pricina in judecata (a). . II.obiectul: .sa fie facuta de o persoana capabila de a plati. oprirea actelor de concurenta neloaiala. iar creditorul pentru anularea ofertei si consemnarii. Oferta de plata .dosarele si inscrisurile referitoare la pricinile in care s-a pronuntat o hotarare irevocabila (c). .c.dosarele sau inscrisurile care privesc pricina in care a-s pronuntat o hotarare in prima instanta ce a fost atacata cu apel (b).pentru (b) – hotararea se reface dupa al doilea exemplar tinut in mapa de hotarari.pentru (a) – refacerea este de competenta instantei investita cu judecarea pricinii. . . .=> conditii: .pot fi folosite copiile legalizate aflate la parti (instanta poate dispune din oficiu sa se dea publicitatii invitarea celor care detin astfel de copii.oferta sa fie facuta in locul ce s-a hotarat pentru plata. Refacerea inscrisurilor .dupa consemnarea sumei. . sau celui care are dreptul de a primi pentru dansul.sa fie facuta creditorului. care fixeaza termen. . in situatiile in care acesta ar incerca sa impiedice liberarea pentru a contiuna luarea dobanzilor. e.se incepe prin o somatie in care se arata ziua.sa fie facuta pentru toata suma exigibila. . pentru suspendarea din functie a administratorilor unei societati. . pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. . sau in vederea pastrarii lucrului primit in gaj. 581 (masuri vremelnice in cazuri grabnice.daca creditorul primeste plata – pv ce va fi semnat si de catre creditor. . cere copii de pe inscrisuri. daca nu se poate – se refac ca la pct a. daca nici asa nu se poate – se rejudeca. III. 11 . sustragere sau a unor imprejurari de forta majora .pentru (c) – se foloseste procedura de la pct a si b. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere. . ce are capacitatea de a primi. in materia raporturilor locative – daca sunt indeplinite prevederile art. ori pentru a gasi motive de desfiintare a conventiei din vina debitorului etc. debitorul se poate adresa instantei pentru validarea platii. . inscrisurile care au fost refacute tin locul originalelor. .oferta sa fie facuta printr-un executor judecatoresc competent pentru astfel de acte. pentru dobanzile datorate.a fost socotita admisibila pentru: predarea unui spatiuncomercial si evacuare. precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executari). somatia e supusa unei taxe de timbru (pentru fiecare exemplar care se comunica) si timbrului judiciar.in scopul de a da posibilitatea liberarii debitorului de buna-credinta de obligatia sa fata de creditor. . iar daca acesta a disparut . pana la gasirea acestora. chiar si din oficiu si dispune citare partilor. locul si ora cand si unde suma sau obiectul va fi predat. in materie comerciala – pentru celeritate. pentru cheltuielile lichide si pentru o suma oarecare in privinta cheltuielilor nelichide.actele notariale disparute. . d. in materia executarii silite – pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executarii.

Instanta competenta in materia divortului . pentru faptele petrecute pana la aceasta data. si daca constata ca nu mai domiciliaza acolo – dispune citarea la noul domiciliu si daca este cazul si la locul de munca. Taxa de timbru . . poate lua incuviintarea instantei sa il depuna in alta parte.- daca lucrul datorat este un corp cert care trebuie predat in locul in care se gaseste si creditorul nu s-a prezentat sa il ridice. cererea reconventionala poate fi facuta pana la prima zi de infatisare. cu conditia ca din dovezi sa reiasa ca a fost vina ambilor soti. IV. intampinarea nu este obligatorie.in plus fata de cererea obisnuita trebuie sa cuprinda numele copiilor minori nascuti din casatorie sau al celor cu aceeasi situatie legala. este de stricta interpretare => nu pote fi aplicata prin analogie la alte materii). daca ulterior introducerii cererii de divort.reconventionala se judeca impreuna cu cererea principala => nu se pot disjunge. . insa numai daca la data introducerii actiunii cel putin unul din soti mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla ultimul domiciliu comun – nu intereseaza daca sotii au avut facuta mutatia in evidentele politiei.actiunea are caracter personal: nimeni nu o poate exercita in locul sotului reclamant. . . Particularitati privind faza de judecata . iar ca parat nu poate fi chemat decat celalalt sot.cererea de divort se prezinta de catre reclamant personal presedintelui judecatoriei.daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca. instanta poate deface casatoria chiar sotul parat nu a facut reconventionala. 12 . in sedinta publica. ci daca au locuit efectiv in acea localitate (norma imperativa => nici partile si nici instanta nu o pot inaltura. sotul reclamant isi pierde luciditatea – el va fi reprezentat in fata instantei de un tutore. Sesizarea instantei de divort . Procedura divortului este o procedura speciala 2.daca paratul nu se prezinta la primul termen de judecata (chiar daca citarea nu s-a facut prin publicitate. dupa ce a fost somat.in cazul in care un sot este disparut – citarea lui se face prin publicitate. . nici unul din soti nu mai locuieste in circumscriptia judeactoriei ultimului domiciliu comun – judecatoria de la domiciliul sau resedinta sotului parat. obligatorie. 4.presedintele fixeaza termen. . sau precizarea ca asemenea copii nu exista. in acelasi timp. dar.daca partile au copii va fi citata si autoritatea tutelara spre a fi ascultata in legatura cu incredintarea acestora.interzisul judecatoresc aflat in momente de luciditate poate sau nu sa porneasca o asemenea actiune? – pareri impartite (Ciobanu – da). Cererea de divort. . la data introducerii cererii. instanta trebuie sa ceara dovezi sau sa dispuna cercetari pentru a verifica daca paratul isi are domiciliul la locul indicat in cerere.daca sotul parat are domiciliul sau resedinta in strainatate – judecatoria in raza careia domiciliaza reclamantul (numai daca paratul care domciiliaza in strainatate nu are o resedinta cunoscuta in tara) 3. Procedura divortului 1. . . care va stabili si taxa de timbru (vezi mai sus) Cererea reconventionala . in principiu.sotul parat poate cere si el desfacerea casatoriei prin divort. iar debitorul are nevoie de loc.reconventionala nu este.dispozitii derogatorii – in ceea ce priveste competenta teritoriala – instanta de la cel din urma domiciliu comun al sotilor. dar procedura de citare s-a indeplinit prin afisare).

procesul se va suspenda. chiar in lipsa cererii partilor. 13 . .sotii nu pot sta in proces prin mandatar. dar daca nu fost prezent si nu a depus nici un raport scris.in ceea ce priveste incredintarea copiilor minori (cerere accesorie.daca la primul termen lipseste reclamantul – cererea va fi respinsa ca nesustinute.se stinge prin impacare in orice faza a procesului.daca in cursul judecatii lipsesc ambele parti. . vor fi ascultati parintii. exceptii: . . iar apelul ori recursul nu sunt timbrate conform legii.sedinta – se desfasoara dupa regulile de drept comun. . Luarea unor masuri provizorii pe timpul judecarii divortului . . . la solicitarea sotului interesat.instanta ia act de invoiala sotilor ca cel care a purtat in timpul casatoriei numele celuilalt sot sa poarte acest nume si dupa.cererea se judeca in sedinta publica. G. . pronuntarea si redactarea hotararii – dupa dreptul comun. Publicitatea .Obligativitatea infatisarii personale a partilor .prezenta reclamantului este obligatorie pe tot parcursul procesului. E. . Hotararea de divort si efectele ei. chiar daca vine in apel sau recurs. B. D. . F. A.daca este pus sub interdictie.pensia de intretinere. hotararea este casabila) si minorii. .daca sotii s-au invoit cu privire la imparteala bunurilor – instanta se poate pronunta si in legatura cu aceasta.deliberarea. . C. pronuntarea hotararii se face in sedinta publica. Regimul probelor Derogari: . cu exceptia descendentilor – pot fi martori.daca unul din soti executa o pedeapsa privativa de libertate.daca are resedinta in strainatate. autoritatea tutelara (prezenta efectiva a delegatului nu este obligatorie – poate sa isi expuna parerea in scris.cererile accesorii sunt: . Prezenta obligatorie a reclamantului .se pot lua masuri vremelnice si inainte de sesizarea instantei de divort – presupun dovedirea urgentei.rudele si afinii partilor. .prin hotarare. Particularitati privind actele de dispozitie in procesul de divort . Judecarea unor cereri accesorii .incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori. precum si asupra cererilor accesorii formulate de parti. care se solutioneaza din oficiu de catre instanta).interogatoriul nu este admis pentru dovedirea motivelor de divort. instanta se va ponunta si asupra aspectelor pe care trebuie sa le rezolve in mod obligatoriu. . daca partile solicita instantei aceasta. hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva.daca este impiedicat de o boala grava.in cazul in care divortul se pronunta fara vina vreunuia din soti – implicatii asupra cheltuielilor de judecata (nu se poate aplica dreptul comun). daca au implinit varsta de 10 ani (ascultarea se face in camera de consiliu). . totusi. .la cererea partilor – asupra beneficiului contractului de locatiune.

H. . .o singura derogare in privinta cailor extraordinare de atac: hotararea nu este supusa revizuirii.sa fie continua (in mod regulat si fara intermitente anormale.nu exista copii minori rezultati din casatorie. de a restrange sau chiar de a anihila posesia exercitata de alta persoana (altfel ar putea justifica. Divortul prin consimtamantul sotilor Conditii: . ramanad la aprecierea judecatorului.intentia de a nega.judecata actiunilor petitorii – dupa regulile procedurale de drept comun. => apara posesia si nu intereseaza cui apartine dreptul de proprietate.presedintele fixeaza termen in sedinta publica de 2 luni. prin care reclamantul solicita inlaturarea unei tulburari obisnuite a posesiei pasnice prin incalcarea ei de catre parat .sa fie exercitata in nume propriu. prin care reclamantul pretinde sa fie repus in situatia anterioara.sa fie neintrerupta (posesorul sa nu fi fost lipsit de folosinta asu exercitiul dreptului prin fapta unui tert). 14 . care poate fi dovedita prin orice mijloace de proba. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare.conditia comuna: existenta unui act de tulburare (= acte sau fapte prin care se contesta posesia. . Caile de atac . nu are calificarea de actiune reala. . .ceea ce trebuie sa caracterizeze tulburarea . 2.actiunea posesorie = ansamblu de mijloace procesuale prin care reclamantul solicita instantei sa il oblige pe parat sa inceteze orice acte de tulburare a posesiei sale asupra unui bun imobil sau sa ii restituie in posesie bunul imobil atunci cand a fost deposedat. V.actiuni in complangere (actiunea generala) – actiunea posesorie generala de drept comun. Actiunile posesorii 1. daca la termen sotii staruie in desfacerea casatoriei. . cel mult o actiune in despagubiri).se clasifica in: . 5.pentru apel si recurs – 30 de zile de la comunicarea hotararii. b. c.judecata actiunilor posesorii – procedura speciala: . reclamantul trebuie sa probeze ca a posedat cel putin 1 an inainte de tulburare sau deposedare (cu orice mijloc de proba).actiuni de reintegrare (actiunea speciala) – actiunea posesorie speciala. fara a se administra probe cu privire la motive => desfacerea casatoriei se va dispune fara a se pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti. se trece la judecarea cererii.tulburarea – problema de fapt. . .pentru actiunea in complangere – 3 conditii care trebuie indeplinite cumulativ: a. .chiar daca apara uneori indirect un drept real imobiliar. poate fi de fapt sau de drept) sau de deposedare (mai energica – duce la pierderea completa a posesiei). atunci cand a intervenit o deposedare sau o tulburare cu violenta. de a modifica. . apta sa duca la dobandirea proprietatii prin uzucapiune: . posesia sa fie utila. Conditiile de exercitare a actiunilor posesorii . Actiunile reale imobiliare se impart in actiuni petitorii (urmaresc ralizarea dreptului de proprietate asupra unui imobil sau a altui drept real imobiliar) si actiuni posesorii (urmaresc apararea posesiei bunului imobil= o situatie juridica de fapt) .pana la data cererii de divort a trecut cel putin 1 an de la incheierea casatoriei. .

daca situatia a ramsa neschimbata.pe cale incidentala (in cadul contestatiei la executare).partajul judiciar se poate realiza: . pe calea principala – instanta de la domiciliul paratului. derogari: . . .de regula – judecatoria. 2.la judecatorie – complet de 1 judecator (dar in apel si recurs se aplica regula – complet de 3 judecatori).pentru actiunea in reintegrare (tulburare sau deposedare cu violenta) – 1 singura conditie – sesizarea instantei in termen de 1 an de la tulburare sau deposedare.hotararea pronuntata are putere de lucru judecat fata de actiunea posesorie ce s-ar introduce ulterior. .cu privire la cererea de chemare in judecata – se aplica regulile de drept comun.sa fie publica. numai in masura in care nu se inteleg vor recurge la partajul judiciar. Partile in partaj .pentru un partaj succesoral – instanta de la ultimul domiciliu al defunctului (chiar daca in masa succesorala s-ar afla un bun imobil aflat in raza altei instante. - 15 .nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune. Sesizarea instantei . . acesta sa nu o poata cunoaste). . . . nu clandestina (ascunsa in raporturile cu adversarul.cei interesati pot recurge la un partaj voluntar. Sediul materiei. coposesie: .judecatoria in raza careia se afla bunul imobil. Cazurile in care partajul judiciar este obligatoriu si caile procesuale de reazlizare . .un coerede poate cere oricand imparteala succesiunii. .cererile se judeca de urgenta si cu precadere.partajul judiciar este obligatoriu: . altfel partajul va fi nul. Sesizarea instantei . . .sa fie netulburata – sa nu fie intemeiata sau pastrata prin acte de violenta fata de adversar sau din partea acestuia.daca vreunul din proprietarii comuni lipseste.daca printre proprietari se gasesc si persoane lipsite de capacitate exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa si nu exista autorizarea autoritatii tutelare pentru un partaj voluntar. .daca se cere in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia. cel care cere partajul va trebui sa cheme pe toti ceilalti coproprietari.pe cale accesorie (in procesul de divort).pentru partajul unor bunuri comune sau a bunuilor dobandite prin coachizitie. Particularitati privind judecata si hotararea Judecata – regulile de drept comun. prin buna invoiala si. .daca partajul se solicita pe cale accesorie sau incidentala – instanta care solutioneaza cererea principala (chiar daca in masa bunurilor s-ar afla si un imobil din alta circumscriptie). Partajul judiciar 1. 3.pe cale principala.in ceea ce priveste competenta teritoriala: . VI. 4. .i. .in cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei. a. la cererea unuia din soti ori a creditorilor unuia din soti.

se tine cont de anumite criterii cum ar fi : ocupatia copartasilor – pentru o mai buna valorificare economica a bunului. . 3. a unei cereri reconventionale sau a unei interventii principale – apare necesitatea includerii si a altor bunuri in masa partajabila). datoriile si creantele comostenitorilor catre defunct. spre ex daca datorita conexarii. . numele si calitatea celor indreptatiti la succesiune (si cotele lor). daca nu exista un acord al partilor cu privire la valoarea bunurilor.daca instanta nu deleaga un judecator. . .actele de procedura indeplinite de o instanta necompetenta sunt nule.daca incheierea de admitere nu se pronunta la termenul la care a avut loc judecata – este necesar sa existe si incheierea de dezbateri. Procedura partajului Doua etape: . Cererea de chemare in judecata .calitatea de copartas a partilor. de imobile.admiterea in principiu – se face printr-o incheiere si va constata: . iesirile din indiviziune sau cererile de partaj atunci cand partile nu contesta bunurile de impartit – taxa fixa + timbru judiciar.modalitatile de realizare a partajului: . care nu mai poate reveni asupra celor pe care le-a stabilit prin incheiere (poate insa sa o completeze.timbrarea cererii – pentru stabilirea masei succesorale.daca dupa pronuntarea incheierii de admitere in principiu instanta isi declina competenta sau hotararea este desfiintata pentru necompetenta – instanta competenta este obligata sa pronunte o noua incheiere. de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare.partajul in natura – trebuie sa constituie regula. toate probele necesare stabilirii acestei valori. cu citarea partilor.cota parte ce se cuvine copartasilor.- in procesul de partaj pot interveni terte persoane. . se timbreaza distinct cererile care au o individualitate proprie (ex: cererea de reducere sau anulare a liberalitatilor) . . . fie la cererea uneia din partile initiale. . daca nu – capata carcterul unei cereri in revendicare – se va taxa la valoare.judecatorul poate numi un expert (daca partile nu se inteleg sau daca apreciaza ca expertiza este necesara). averea ramasa de la acesta (inclusiv bunurile supuse reductiunii sau raportului). impotriva ei se pot opune numai existenta unui partaj voluntar si prescriptia achizitiva.cererea de partaj este imprescriptibila extinctiv (poate fi introdusa oricand). judecatorul este dator sa le explice consecintele ce decurg din neluarea in calcul a valorii de circulatie a bunurilor su sa administreze. .bunurile supuse impartelii (in cazul partajului succesoral – si datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct). fie din proprie initiativa. toate atributiile acestuia vor reveni completului.incheierea are caracter interlocutoriu – leaga instanta. la formarea si compunerea loturilor trebuie sa se dea in fiecare lot.daca indiviziunea provine din succesiune.incheierea este premergatoare – nu poate fi atacata cu apel decat odata cu hotararea finala. . impartirea loturilor pote fi facuta prin tragere la sorti sau prin atribuire (de 16 . nu i se poate acorda tot acestuia locuinta.se deleaga un judecator pentru executarea partajului (alcatuirea loturilor) asemanarea sau inlocuirea se poate face de catre presedintele instantei. la cerere. daca unul are locuinta. . masina se acorda unuia care are permis de conducere etc. .judecatorul delegat – loturile in camera de consiliu. cererea trebuie sa cuprinda: numele defunctului.partajul propriu-zis: . aceeasi cantitate de mobile.

total sau partial. pe propria raspundere (cuprinde bunuri proprii. este regelementata si procedura controlului averii acestora in cazul in care exista dovezi certe ca unele bunuri sau valori nu au fost dobandite in mod licit. pentru demnitarii de la art. care presupun validarea – inaintea validarii). desemnati de catre presedintele acesteia. Procedura de control . VII. . indiferent daca in cererea de partaj s-a cerut sau nu aceasta predare. bunuri comune si bunuri detinute in indiviziune). functionari publici si unele persoane cu functii de conducere din regiile autonome. toate bunurile ce ii sunt atribuite prin partaj. Procedura de control a averii demnitarilor.doua faze: . magistrati.cercetarea – de catre comisii constituite in acest scop (si care functioneaza pe langa fiecare curte de apel). 2. si ca nu a fost niciodata proprietarul celorlalte bunuri atribuite celorlalti coerezi.partajul succesoral are efect declarativ (= fiecare coerede este prezumat ca a mostenit singur. se compenseaza prin sume de bani. sub sanctiunea revinderii bunului in contul sau. desemnat de primul procuror al acestui parchet. . 17 . desemnati de presedintele curtii (recursul se solutioneaza de catre CSJ – in complet de 9 judecatori) 3. Hotararea de partaj. si un procuror de la parchetul care functioneaza pe langa curtea de apel. in complet de 3 judecatori. ministrul finantelor si procuror. FPS. . inca de la data decesului acestuia.atribuirea bunului unui copartas – in situatia in care impartirea bunului in natura este imposibila.faza judecatii – competenta curtii de apel in raza careia domiciliaza cel cercetat (sentintele pot fi atacate cu recurs de catre partile interesate. Justificarea controlului averilor . prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata – va fi publicata in Monitorul Oficial. . 4. nedepunerea declaratiei din motive imputabile => declansarea din oficiu a procedurii. Persoanele supuse controlului.daca nu se realizeaza o vanzare prin buna-invoiala – se recurge la vanzarea la licitatie (licitarea si adjudecarea bunurilor imobile urmarite). Executare . functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere 1. de la defunct. in raport de cotele stabilite prin hotararea de partaj.sumele rezultate – se impart de instanta.hotararea ramasa definitiva – titlu executoriu si este susceptibila de executare.2 alin 1 – CSJ. . executarea cu privire la predarea bunurilor impartite – poate fi ceruta in termen de 3 ani. in termen de 15 zile de la comunicare. hotararea instantei de judecata irevocabila.regula se recurge la atribuire. daca nu se poate realiza partajul prin celelalte doua posibilitati: . formata din 2 judecatori de la curtea de apel.obligatia declararii averii pentru: demnitari. pentru a se putea tine mai bine seama de interesele tuturor).vanzarea bunurilor – modalitatea extrema. Efecte.ordonanta de clasare a comisiei de cercetare sau.declaratia de avere – in scris. . . BNR si bancile cu capital de stat.daca adjudecatar este unul din copartasi – depune drept pret cota celorlalti si cheltuielile ocazionate cu licitatia. dupa caz. magistratilor. in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie (iar in situatia functiilor eligibile. Consecinte ale controlului si dispozitii privind executarea silita . la CSJ). in termen de 30 de zile de la adjudecarea definitiva.

executarea silita – dispozitiile speciale prevazute de lege + prevederile Cpc + prevederile privind executarea creantelor bugetare (dispzitivul hotararii irevocabile se comunica organului fiscal de la domiciliul persoanei). in functie de obiectul reglementarii: de organizare.urmarirea frcutelor prinse de radacini. b. . va fi destituita/revocata din functie (deputatul sau senatorul va fi declarat incompatibil). .este parte a procedurii civile. Executarea silita indirecta (executarea obligatiei pecuniar): . Clasificarea normelor executionale: a. cu ajutorul organelor de stat competente. = procedura prin intermediul careia titularul dreptului subiectiv civil recunoscut printr-un titlu executoriu constrange. pe acel ce-i incalca dreptul. asigurand in acest fel respectarea dreptului si restabilirea ordinii de drept incalcate. Modalitatile si formele executarii silite 2 modalitati: a. tertele persoane direct interesate. 18 .participantii sunt: partile. cheltuielile facute se scad din vanzarea bunurilor. de competenta si de procedura propriu-zisa). bunurile confiscate se vor valorifica prin vanzarea la licitatie – sumele se fac venit la bugetul de stat. . . creditorul. anumite organe de stat.daca hotararea este cu o singura condamnare.imobiliara.mobiliara.mobiliara. pentru a realiza aceasta transformare. sa execute prestatia specificata in titlu.Codul de procedura civila – sediul general al materiei – exista si reglamentari speciale.- persoana a carei avere a fost declarata.daca exista o hotarare cu condamnare alternativa = o condamnare principala – de predare a bunului in natura si o candamnare alternativa = daca obligatia principala nu mai poate fi executata in natura. executarea silita directa (in natura): . I. in functie de intinderea camplui de aplicare: generale si speciale. .decontarea bancara. nejustificata. pretul de pornite nu poate fi mai mic decat valoare bunului stabilita de instanta pe baza de expertiza. EXECUTAREA SILITA . . . .este a doua faza a procesului civil – are ca scop realizarea practica a drepturilor stabilite prin hotarare si se exercita atunci cand debitorul nu isi executa de buna-voie obligatiile stabilite de instanta. in tot sau in parte. ea va fi executata in bani (contravaloarea bunului). . organele de executare. trebuie sa obtina un nou titlu executoriu (prin revizuirea hotararii initiale sau prin formularea unei noi cereri de chemare in judecata). altele decat instantele judecatoresti. b. dupa caracterul obligatoriu sau susceptibil de derogare al normei: imperative si dispozitive.imobiliara.urmarirea veniturilor unui imobil. c.executarea altor obligatii de a face sau a nu face. .transformarea executarii silite directe in indirecta se poate face: . .

decesul a survenit inainte de a incepe executarea – hotararile si titlul executoriu nu se vor putea executa impotriva mostenitorilor (sub sanctiunea nulitatii) mai devreme de 8 zile din momentul in care s-a facut o incunostiintare colectiva a titlului/hotararii la domiciliul deschiderii succesiunii. . poate exista NUMAI o coparticipare activa – mai multi debitori sa urmareasca acelasi creditor. cu titlu universal. executarea a inceput asupra bunurilor => se va continua in contra mostenitorilor la 8 zile dupa ce. dobanda). ca venitul curent al imobilelor sale pe timp de 1 an este de ajuns pentru plata capitalului datoriei. procurorul – poate cere punerea in executare a hotararilor judecatoresti. prin contracte de arenda autentice. afara de cazul cand acele bunuri fac parte din una si aceeasi exploatare.decesul a survenit dupa inceperea executarii – si au ramas mostenitori care toti sunt majori. .judeca contestatia la executare (ce se formuleaza pentru litigii in timpul executarii silite). creditorul are dreptul de a alege bunurile debitorului pe care vrea sa le urmareasca – determina si metoda de urmarire – exceptii: .creditorul nu poate urmari vanzarea imobilelor care nu ii sunt ipotecate decat in cazul in care bunurile ce ii sunt ipotecate nu ajung pentru acoperirea creantei.judeca cererile de poprire.judeca cererile de executare silita imobiliara. posibila in faza de judecata.controleaza activitatea executorilor judecatoresti. mostenitorii debitorului (in cazul in care au acceptat succesiunea pur si simplu. . . printr-o notificare au fost instiintati colectiv la ultimul domiciliu al defunctului. pot fi urmariti si garantii. in cazul in care debitorul a decedat. . ei efectueaza executarea silita din ordinul instantei sau la cererea creditorului (bazata pe titlul executoriu). hotarare se executa prin mijlocirea tribunalului din localitatea in care isi are sediul curtea de apel. cu titlu particular. .imobilul unui minor sau interzis nu poate fi pus in vanzare inaintea vanzarii mobilelor sale. si daca el da delegatie creditorului de a percepe acel venit. atributiile ei: . dobanzilor si cheltuielilor. ce functioneaza pe langa judecatorii si tribunale si sunt numiti de ministrul justitiei. inceteaza in faza executarii silite (explicatia – caracterul unipatrimonial al executarii silite). 19 . poate pune concluzii in procedura executarii. sume de bani (datorie.pentru persoanele incadrate in munca – dreptul de urmarire al persoanelor juridice creditoare este limitat la procedura de retinere a unei parti limitate din salariu.- - - - - partile: creditor urmaritor si debitor urmarit. in numele colectiv al succesorilor. coparticiparea procesuala. judecatoria poate suspenda urmaririle (care pot fi continuate daca se prezinta vreun obstacol sau vreo opozitie la plata datoriei).daca debitorul justifica.vanzarea silita a bunurilor situate in diferite raze teritoriale nu poate fi provocata decat succesiv. daca exista mostenitori minori. . transmisiunea poate fi universala. organele de executare silita = executorii judecatoresti. instanta competenta – prima instanta de fond . exercita cai de atac specifice (contestatia la executare). fara a se arata numele si calitatea fiecarui succesor. daca prima instanta este curta de apel. mostenitorii cu titlu particular – doar pentru bunul mostenit. si daca obligatia este in legatura cu bunul respectiv). este posibila transmisiunea dreptului => executarea silita poate fi ceruta de succesorii sau creditorii debitorului. executarea se susepnda pana la numirea unui reprezentant legal. tertii – pot interveni pentru urmarirea bunurilor proprietatea lor. sub beneficiu de inventar – numai in limita mostenirii. trebuie facuta distinctia dupa cum: . . precum si datorita obligatiei impuse de lege de a comunica date despre bunuri.

) 20 .sa fie definitiva. . Pornirea executarii silite . . Titlurile executorii = actele ce servesc la pornirea executarii silite.stinge obligatia organului de executare de a da curs executarii.debitorul – sa fie instiintat prealabil de pornirea executarii silite.la instanta care a pronuntat ultima hotarare asupra fondului – aceasta va trimite cererea si hotararea pentru investire si executare la prima instanta. .sa existe un titlu executoriu.sa fie investita cu formula executorie de prima instanta de fond (se face pe baza unei cereri a creditorului. executarea nu se poate face pana la sosirea acelui termen – creditorul va putea sa ceara executarea inainte de termen daca: . fara citarea partilor). . iar pentru stramutarea de hotare si toate celelalte asezari sunt hotararile judecatoresti ramase irevocabile.debitorul a fugit. 1. . la cerere se anexeaza titlul executoriu. Instiintarea prealabila a debitorului . Cererea de executare. pv de contraventii. .debitorul risipeste averea sa. II. .in principiu.actul procedural prin care se declanseaza executarea .la prima instanta – in cazul hotararilor definitive si irevocabile. . introdusa la prima instanta.stinge dreptul creditorului de a obtine executarea silita. sau nu a dat asigurarile promise. . respectiv la realizarea drepturilor prevazute in act. biletele la ordin. . . hotararea de partaj.titluri executorii: hotararile judecatoresti. actele autentice. titlurile executorii notariale.stinge obligatia debitorului de a se supune executarii silite. precum si unele mentiuni cu privire la titlul executoriu. . iar instanta da o incheiere.creanta sa fie certa (suma datorata sa rezulte chiar din act). exceptii – vezi mai jos. timbrata. cuprinde toate mentiunile unei cereri de chemare in judecata. incuviintate sau e in stare de insolvabilitate notorie.alti creditori executa alta hotarare asupra averii sale. contractul de imprumut.prin fapta sa debitorul micsoreaza asigurarile date creditorului.conditii pentru ca hotararea judecatoreasca sa poate fi pusa in executare: . sunt hotararile judecatoresti ramase definitive. cambiile. contractele de prestari servicii. contractele de v-c.) 2.cererea de executare – formulata in termenul de prescriptie. . ce produce urmatoarele efecte juridice: .sa nu existe impedimente la efectuarea executarii. .cererea trebuie formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita (prescriptia este o institutie si o sanctiune de drept procesual civil = cauza legala de stingere a fortei executorii a titlului executoriu. exigibila (ajunsa la scadenta – cand s-a dat un termen.conditii: . CEC-urile. pentru a se intocmi somatia. hotarari arbitrale investite cu formula executorie. lichida (suma sa rezulte din act. contractele de inchiriere de locuinte de stat. banii sau bunurile debitorului (cu exceptii) ce urmeaza sa fie vandute la licitatie (pentru executarea silita indirecta). catimea sa fie determinata). .- obiectul executarii silite – obligatia in natura (la executarea silita directa). cererea se depune: .

suspendare voluntara: . . respinsa. intre soti.pentru hotararile cu prestatie succesiva.cand creditorul a facut cerere de executare silita.expresa (cand creditorul comunica executorului judactoresc sa suspende executarea silita). in cazul hotararilor cu executare vremelnica. Dupa suspendare – la perioada viitoare se adauga perioada trecuta pana la suspendare.de regula. aflate pe picior de razboi. .cand debitorul sau creditorul se afla in fortele armate ale Romaniei.forta majora.cursul prescriptiei se intrerupe cand: . .cand debitorul recunoaste datoria si promite plata benevola. daca debitorul executa de buna-voie obligatia.de drept – in cazurile de suspendare legala de drept.repunerea in termenul de prescriptie – se poate cere intr-o luna de la incetarea imprejurarii. nu mai are dreptul sa ceara prestatia inapoi. de la ramanerea definitiva a hotararii.daca termenul de prescriptie s-a implinit – obligatia nu se mai poate executa silit.judecatoreasca – la latitudinea instantei sesizata cu cererea celui interesat (in cazul exercitarii revizuirii. executarea isi reia cursul firesc.instiintarea – nici o hotarare nu se va putea executa decat dupa instiintarea debitorului odata cu somatia sau comandamentului – sub sanctiunea nulitatii. . printro cerere de repunere in termen si o cerere de executare.se face primul act de executare silita. de organul de executare silita).pentru hotararile cu termen de gratie pentru debitor – de la expirarea termernului de gratie. . ea poate fi: a. . iar hotararea judecatoreasca nu mai are putere de lucru judecat (prescriptia se constata si din oficiu. . contestatiei la executare. de la data cand a devenit exigibila. la staruinta creditorului. cu conditia ca ea sa nu fie anulata.tacita (cand creditorul este dezinteresat de executarea silita – ex: nu participa la anumite operatiuni unde prezenta lui era obligatorie) b.termenul de prescriptie se poate suspenda pentru: .cat timp incapabilul nu are orcotitor legal. III. . suspendare legala: . Dupa intreruperea termenului de prescriptie. . in cazul urmaririi bunurilor imobile) – dupa incetarea motivului. curge un nou termen de prescriptie. . suspenda sau sting executarea silita Prescriptia dreptului de a cere executarea silita – 3 ani. contestatiei in anulare. Incidente care impiedica. . termenul curge pentru fiecare din aceste prestatii. 21 .iar pentru hotararile cu executie vremelnica sau hotararile executorii de drept – de la pronuntarea hotararii. . Suspendarea executarii silite = oprirea provizorie a executarii obligatiei pe calea executarii silite.termenul incepe sa curga: . . iar pentru drepturile reale si cele personale nepatrimoniale = 30 de ani. . . ambele depuse la prima instanta de fond. . perimata.cat timp socotelile ocrotitorului legal nu au fost date si aprobate. .in timpul casatoriei.- instanta trimite cererea executorului judecatoresc. impreuna cu titlul executoriu – pentru indeplinirea formelor de somare. la care nu se adauga cel scurs anterior.

cursul perimarii poate fi intrerupt – printr-un nou act. avand in vedere ca patrimoniul are si functia de a constitui dreptul de gaj general al creditorilor chirografari => oricine este obligat personal este tinut sa indeplineasca datoriile sale cu toate bunurile sale.concursul de urmariri impotriva aceluiasi debitor: cand sunt mai multi creditori pentru mai multe imobile ale debitorului: debitorul cere sa i se acorde timp pentru a pune in vanzare un imobil care i-ar indestula pe toti. el va suporta eventuala insolvabilitate a unor fidejusori. . . .cand exista un motiv de suspendare a executarii silite. trebuie efectuat partajul. se aplica pentru discontinuitatea actelor executarii silite. comandament = 1 zi.cand exista un motiv independent de vointa partilor. daca creditorul face de la sine in putere diviziunea. cel care este urmarit poate cere creditorului sa isi divida urmarirea si pe ceilalti fidejusori.distinctie intre : .decesul debitorului inainte de pornirea executarii silite. Obiectul executarii silite .termenul de gratie. . 30 de zile). executarea fiind amanata pana la rezolvarea succesiunii. . creditorul va face o noua cerere la executorul judecatoresc. beneficiul de discutiune poate fi opus si cand creditorul personal al unuia sdin soti urmareste bunurile comune inainte de a urmari bunurile proprii ale sotului debitor. mobile si imobile. facut pana la implinirea celor 6 luni: ori un act de executare facut de debitor. IV. Alte impedimente care duc la intarzierea executarii silite: . . prezente si viitoare. . apoi celelalte imobile. care trimite o noua somatie debitorului => se va putea incepe executarea silita.in cazul beneficiului de discutiune – detinatorul unui bun ipotecat poate cere creditorului sa se indrepte mai intai asupra celorlalte imobile ipotecate ale debitorului. .obiectul executarii silite indirecte – bunurile care pot fi urmarite silit pentru realizarea creantei.beneficiul de discutiune (atunci cand fidejusorul ii cere creditorului sa ii urmareasca prima oara imobilele creditorului si apoi pe ale sale) si cel de diviziune in cazul fidejusiunii (cand sunt mai multi fidejusori. . . deoarece dupa aceea el nu mai este raspunzator.depunerea unei cautiuni de catre creditor.obiectul executarii silite directe – bunurile mobile/imobile din titlul executoriu.in cazul in care nu a expirat termenul de a putea cerere executarea silita. ori o noua staruinta a creditorului. . Efectul perimarii executarii silite = stingerea executarii silite in faza in care se afla. indiferent de momentul aparitiei acesteia).cand asupra bunului urmarit exista proprietate comuna.imobilul minorului sau interzisului nu se poate pune in vanzare pana cand nu s-au vandut bunurile mobile ale acestora. . pe care debitorul trebuie sa le predea creditorului sau o alta obligatie de a face/a nu face la care debitorul este obligat prin hotarare/alt titlu. daca unul dintre fidejusori este insolvabil – acesta trebuie urmarit inainte de a se cere divizarea. din vina creditorului. pot fi urmarite toate bunurile care nu sunt expres exceptate de lege: 22 .Perimarea executarii silite = sanctiune procedurala ce consta in stingerea executarii silite inceputa.termenul de instiintare prealabila a debitorului (prin somatie. pe o perioada de 6 luni. 8 zile.cursul perimarii poate fi suspendat: . .

2. ajutorul pentru sarcina. . regimul veniturilor debitorului: . celelalte drepturi banesti cuvenite angajatilor de orice fel. bursele de studii. nu se vor putea urmari/vinde pentru orice fel de datorie: . remuneratiile membrilor cooperativelor mestesugaresti.lucrurile trebuincioase pentru culcatul datornicului si a familiei sale care traieste in casa. inventator. arenzi sau alte creante privilegiate asupra bunurilor mobile: instrumente de arat. => toate acestea pot fi urmarite: . echipamentele. a. dar numai pana la ½ din salariul lunar net. imbracamintea ofiterilor. d. faina. c. bunurile supuse unei insesizabilitati conditionate si relative – pot fi urmarite numai pentru anumite datorii si numai in cazul inexistentei altor bunuri. chirii: sumele. . profesia debitorului etc. pana la restituirea integrala a creditului). pensiile care s-au acordat de instanta sau au fost stabilite ca pensie alimentara. portrete de familie. . 1 vaca.1. bunurile insesizabile datorita caracterului inalienabil (dreptul de uz si de abitatie. . instrumente sau carti neceasre pentru stiinta. sechestra. pensiile de orice fel. lehuzie. bunurile cumparate in rate.vesmintele cu care sunt acoperiti sau care le slujesc la trebuinta de fiecare zi. ele pot fi toate acoperite pana la o suma ce nu depaseste ½ din slariul lunar net. sau 2 boi sau 5 capre sau 4 porci sau 10 oi la alegerea debitorului. compensatia in caz de desfacere a contractului de munca si ajutorul de somaj – nu pot fi urmarite DECAT pentru sume ca obligatia de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vatamare corporala. malaiul.pana la 1/5 . bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si absolute . chirii. ingrijirea copilului bolnav.veniturile supuse insesizabilitatii absolute si totale – nu se pot urmari pentru nici o datorie: ajutorul pentru caz de deces. pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere.venituri supuse unei insesizabilitati absolute si partiale : salariile.veniturile debitorului supuse insesizabilitatii relative si partiale: ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. b. animale. Cand asupra aceluiasi venit exista mai multe urmariri. arta. bunurile insesizabile datorita scopului pentru care sunt folosite .pana la 1/3 din salariul lunar net pentru repararea daunelor pricinuite proprietatii publice.icoane. instanta poate stabili ce cota din ele se urmareste. . sumele cuvenite in baza dreptului de autor. decat numai pentru datorii de alimente.nu intereseaza daca debitorul mai are sau nu alte bunuri care pot fi urmarite. bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si relative .pentru orice alte datorii. 23 . .pana la ½ din salariul lunar net. ingrasaminte pentru cultivarea pamantului. . inovator. ex: nu se pot urmari si vinde decat in lipsa de alte bunuri si pentru datorii de alimente. seminte.nu se vor putea urmari. rentele viagere daruite debitorului sub conditia de a nu se putea urmari. alte produse pentru hrana debitorului si a familiei sale pentru o luna.armele. => cand aceste sume pot fi urmarite.

intr-o zi de la primirea somatiei sa plateasca. la locul unde se afla bunurile sau in alte locuri destinate licitatiilor). 2. daca veniturile depuse la CEC se bucura de secretul bancar .creditorul someaza debitorul prin executor – ii pune in vedere ca daca in 8 zile de la primirea somatiei nu evacueaza. . sau deschide dar refuza sa evacueze – pv de impotrivire si se trece la evacuarea fortata: bunurile imobile sunt scoase din imobil si incredintate unui custode si creditorul este pus in posesia bunului.daca debitorul nu executa. . .depune la instanta originalul pv si al listei. Executarea silita mobiliara . iar instanta dispune ziua si locul unde se va face vanzarea la licitatie (nu in mai putin de 2 saptamani de la ridicarea bunurilor – nulitatea vanzarii – timp pentru debitor sa isi achite totusi obligatia. creditor si debitor. Executarea silita directa 1. .ele nu pot fi urmarite decat daca urmarirea se face in baza hotararilor penale sau a hotararilor civile decurgand din cele penale. ii identifica si sechestreaza o cantitate de bunuri mobile (valoarea cuantumului obligatiei).se incheie pv de predare a imobilului in 3 execmplare: instanta. instanta – da incheierea ultimului act de executare. dar refuza sa predea bunul.creditorul face somatie.prin valorificarea bunurilor mobile ale creditorului la licitatie: . .executorul. Executarea silita directa imobiliara (predarea silita a imobilelor) . prin executor pentru ca creditorul. va fi evacuat fortat. iar aceasta pronunta o incheiere a ultimului act de executare. .daca debitorul refuza sa deschida usa executorului. executorul ii va lua bunul in prezenta a doi martori.daca debitorul nu indeplineste obligatia de a face – creditorul poate fi autorizat sa o aduca el la indeplinire. dupa care il preda creditorului => incheierea a 2 pv (unul de ridicare a bunului si al doilea de predare a acestuia catre creditor) pe care le depune la instanta de executare. Urmarirea silita mobiliara .intocmeste pv de sechestru si o lista a bunurilor sechestrate (o copie pentru custode). V. pe cheltuiala debitorului + despagubiri. executorul se deplaseaza la domiciliul acestuia si il deposedeaza de bunul care face obiectul executarii. . 3. . .creditorul poate cere sa se distruga ce s-a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face – poate fi autorizat sa distruga el.creditorul face somatie debitorului.executorul constata ca obligatia nu s-a executat – se deplaseaza la domiciliul debitorului.in cazul in care deschide.daca debitorul refuza sa deschida. prin executorul judecatoresc pentru ca. se va trece la executarea silita. in cazul in care nu preda intr-o zi bunul.obligatia de a face/a nu face se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare. Executarea silita indirecta (urmarirea silita) a. Executarea silita a altor obligatii de a face/a nu face . VI. .e. locul licitatiei poate fi: in fata judecatoriei. insotit de politist si de creditor – evacueaza fortat debitorul. . pe cheltuiala debitorului (in cazul in care nu este vorba de o obligatie care sa implice faptul personal al debitorului). dar nu in mai mult de 1 luna de la ridicare). acesta trebuie sa se deplaseze obligatoriu cu un politist pentru a intra. 24 .

de un judecator). . Procedura popririi executorie .distribuirea pretului: (1) sumele pentru executor. .pe baza titlului si a unei cereri de poprire formulata de creditor (care cuprinde: cauza pe baza careia se face poprirea.in ziua licitatiei.pentru obligatii de intretinere. suma de la tertul poprit se imparte creditorilor cu titluri executorii. instanta va incuviinta poprirea. prin care creditorul urmareste suma pe care un tert o datoreaza debitorului urmarit.despagubiri pentru moarte sau vatamare corporala. la Primarie.daca sunt mai multi creditori .ceilalti creditori. Poprirea = acea forma de executare silita indirecta. . in scopul satisfacerii creantei sale. executorul se duce la locul unde se afla bunurile – ii da custodelui o chitanta de eliberare.impozite si taxe datorate statului. ordinea de preferinta este: . dupa ce a vandut toate bunurile care acopereau creanta .daca poprirea actioneaza asupra tertului poprit.alte datorii. toate pana la ½ din salariul net. ceilalti urmand sa se indestuleze dupa ce au obtinut titlu executoriu. executorul depune banii la CEC iar recipisa si pv – la instanta.pv despre modul in care s-a desfasurat licitatia. iar executorul lipeste afise (afipte) pentru publicitatea vanzarii: pe strazi.subiectele popririi: creditorul popritor.se plateste custodele. unii cu titluri executorii si altii fara. .se caracterizeaza prin existenta titlului executoriu. . .are doua faze: (1) infiintarea popririi si (2) validarea porpririi. iar restul bunurilor le preda debitorului. dupa ce instanta valideaza poprirea.instanta finalizeaza executarea.plata pagubelor provocate domeniului public. . ordinea de preferinta a platii este urmatoarea: . ia bunurile si le duce la locul vanzarii. indiferent de natura si valoarea creantei) judeca cererea (in camera de consiliu. . .daca poprirea este supra altor sume decat salariul. NU se pot urmari imobile. .- instanta instiinteaza debitorul de data si locul vanzarii cu 3 zile inainte. . . la locul vanzarii (in caz contrar executorul – amenda si despagubiri). . . in prealabil judecarii cererii sunt citati creditorul. .alti creditori care au facut declaratie ca urmaresc si ei averea debitorului.creditorul urmaritor caruia i se achita cheltuielile cu executarea silita si suma datorata de debitor. (2) suma ce reprezinta creanta creditorului si sumele pe care acesta le-a cheltuit cu executarea. suma creantei si titlul executoriu anexat) instanta de executare ( in a carei raza se afla domiciliul debitorului. pronuntand ordonanta/incheierea de poprire (care are ca efect indisponibilizarea totala a sumelor pe care le datoreaza tertul – pentru protejarea de concursul altor creditori). debitorul poprit si tertul poprit. iar la termenul de validare au loc dezbateri 25 . la usa judecatoriei. tertul si debitorul pentru termenul la care o valideaza. => se naste un nou raport juridic – cel intre creditor si tert. b. dand ultimul act de executare.licitatie: executorul striga pretul minim – le adjudeca cel care ofera pretul cel mai mare. . .in cazul popririi executorii (cea bazata pe titlu executoriu si cand creditorul nu depune cautiune) suma obtinuta de la tertul poprit se da creditorului. sau cea de la domiciliul tertului = judecatoria. .obiectul popririi: oricare sume urmaribile si oricare bunuri mobile sesizabile datorate de tert debitorului.daca cererea este admisa. . .

creditorul introduce cererea de executare silita. instanta da incheierea ultimului act de executare.urmarirea sa fie in perioada cu minim 6 saptamani inaintea coacerii fructelor. orice parte interesata poate face contestatie la poprire PANA la validarea acesteia.pentru a interveni aceasta urmarire silita: . . . iar la termenul din citatie.pe baza hotararii definitive investita cu formula executorie (titlu executoriu) – instanta dispune efectuarea popririi printr-o incheiere care este executorie de drept si care se comunica din oficiu tertului poprit.daca este admisa cererea de poprire – instanta pronunta o ordonanta de poprire. de sechestrare a veniturilor imobilului.cererea se introduce la instanta unde se afla cererea principala sau. la instanta in a carei raza teritoriala se afla imobilul. . semnat de cei prezenti la urmarire. Poprirea asiguratorie . Urmarirea veniturilor unui bun imobil . . stabileste un custode in grija si administrare caruia se da recolta.- contradictorii. DAR nici in cadrul contestatiei si nici in cadrul validarii nu se poate pune in discutie legalitatea si temeinicia titlului executioriu (DECAT daca acesta este un act care nu este rezultatul judecarii contradictorie) executarea popririi se face atunci cand hotararea de validare a ramas definitiva. restituirea alocatiilor pentru copii.executorul judecatoresc se deplaseaza la recolta. se face publicitatea vanzarii. . .daca creditorul are titlu executoriu – nu trebuie sa plateasca cautiune. .fructele sa fie neculese.se urmaresc chiriile. . se rezolva contestatii la poprire.este o forma speciala de poprire si se incuviinteaza pentru: pensii de intretinere. . daca creditorul nu a introdus inca cererea de chemare in judecata – la instanta domiciliului paratului sau la cea de la domiciliul tertului poprit. aparari.creditorul nu are inca titlul executoriu si depune cautiune => poate fi o masura de asigurare a creantei sale ce se afla in faza de judecata. se poate face apel in 15 zile de la comunicare. se administreaza probe. tertul poprit va instiinta noua instituite – trimite titlul executioriu prin scrisoare recomandata. . Poprirea executorie fara validare .suma obtinuta din vanzarea fructelor va fi distribuita de instanta de executare creditorilor. 26 . insotit de 1 politist si 2 martori. apoi – pv referitor la operatiunile facute. originalul pv se depune la instanta care citeaza partile.creditorul trebuie sa faca cererea (care sa fie incuviintata de instanta) si sa trimita somatie debitorului ca acesta in 2 zile sa isi plateasca datoria. daca debitorul se muta cu seviciul. in urma dezbaterilor stabileste ziua si locul vanzarii.creditorul trebuie sa aiba titlu executoriu (daca nu – nu se va pune sub sechestru). d. . Urmarirea fructelor prinse de radacini .debitorul sa fie proprietarul sau uzufructuarul fondului. arenzile si orice alte venituri ale imobilului al carui proprietar sau uzufructuar este debitorul. c. daca sunt mai multi creditori le conexeaza cererile => se pronunta hotararea de validare a popririi (prin care se naste raportul juridic dintre creditor si tertul poprit). .consta in indisponibilizarea unor sume de bani pe care debitorul parat la are de primit de la un tert datornic.

acesta va primi bunul. incep strigarile. somatia sa plateasca datoria. dupa ce creditorul declara in fata instantei ca doreste vanzarea imobilului. . . cel care a castigat licitatia depune la CEC sau al administratia financiara pretul + taxa pentru executorul judecatoresc (in termen de 1 luna de la data adjudecarii). daca nu – dupa trecerea celor 8 zile – adjudecatarul provizoriu devine definitiv). se adjudeca imobilul la pretul cel mai mare oferit. . . . este inaintat judecatorului pentru a-l transcrie in registrul de transcriptiuni-inscriptiuni.comandamentul cuprinde mentiuni referitoar la: titlul executoriu. instiintarea ca daca nu va palti imobilul va fi vandut la licitatie. instanta rezolva eventualele contestatii privind tablolul de ordine. . imobilul este incredintat debitorului sau altei persoane.vanzarea se poate amana: .la data stabilita are loc licitatia in sedinta publica: se verifica modul in care a fost facuta publicitatea. instanta da incheierea ultimului act de executare. in termen 27 .in care se arata si valoarea imobilului. la a treia licitatie – bunul va fi vandut la pretul maxim oferit (bunul se adjudeca provizoriu. daca se prezinta o persoana care ofera cu cel putin 10% mai mult decat adjudecatorul provizoriu. .daca prin contestatie se cere desfiintarea urmaririi pentru nulitatea titlului pe baza caruia se urmareste. . dupa indisponibilizare. cand creditorul si-a indestulat creanta. care ii citeaza pe creditori si pe debitori. au loc dezbateri.cand executarea hotararii sau a actului pe baza caruia se face urmarirea s-a suspendat. daca bunul nu se vinde – la urmatoarea licitatie pretul se scade cu cca 10%. cand instanta admite cererea de executare pronunta o hotarare de validare a urmaririi. .dupa expirarea celor 30 de zile.executorul se deplaseaza la imobil si intocmeste pv din care sa rezulte ca i-a instiintat pe chiriasi de infiintarea sechestrului si de obligatia de a depune chiriile la CEC sau la instanta. valoarea imobilului. ordonanta se transcrie in Cartea funciara.partile pot face opozitii la executare (cu cel putin 20 de zile inainte de ziua fixata pentru adjudecarea provizorie). care are urmatoarele efecte: transfera dreptul de proprietate si il pune in posesie pe cel care a castigat licitatia.instanta da ordonanta de adjudecare. pentru a fi indisponibilizat imobilul. in regim de urgenta. apreciata de creditor sau de un expert. strigarile incep de la pretul strigat de creditor. ce a fost publicat – 75% din valoarea de circulatie a bunului. iar creditorii care au intervenit nu se impotrivesc.cand amanarea se cere de creditor si de debitor. . . . instanta fixeaza data vanzarii si se face publicitate prin ziare si prin afisare (data vanzarii – mimim 4 saptamani de la data primei publicatii). executorul se deplaseaza la imobil – pv. Urmarirea silita imobiliara . se citesc conditiile de vanzare ale imobilului. e. prin care se dispune plata periodica de sume pana la indestularea creantei creditorului.cerere de executare – la instanta in a carei raza se afla imobilul . iar prin incheiere se stabileste un termen de 8 zile de supralicitare.- daca instanta incuviinteaza sechestrul se va trece la publicitate si instanta da hotararea de incuviintare a sechestrului. care va fi transcrisa in registul imobiliar. .originalul pv se preda la instanta. care va fi depus la instanta de executare. daca nu se vinde.instanta face adresa de executare catre biroul executorilor judecatoresti.in 4 saptamani de la instiintarea vanzarii se intocmeste de catre un judecator delegat de instanta tabelul cu creditorii. peste pretul stabilit de creditor. la cererea crditorului.creditorul face somatia catre debitor (= primul act de executare) si il someaza sa isi plateasca datoria.

respectiv urmarirea silita). poate formula o actiune pe calea principala. . debitorul purtand raspunderea fata de adjudecator. in vederea intocmirii tabloului de creditori. este aparat impotriva evictiunilor. bunuri ce constituie proprietatea tertului. in sensul ca au fost urmarite ca fiind bunuri ale debitorului.dupa ce ordonanta de executare a ramas definitiva si executorie. .cauza contestatiei: .la poprire – ramanerea definitiva a hotararii de validare a popririi. . impotriva ordonantei se poate exercita recurs pentru motivele aratate de lege.in cazul contestatiei la executare – instanta care executa hotarare (prima instanta de fond).pv de sechestru – la executarea silita indirecta mobiliara. tertul). . creditorii semneaza pe mandatul de plata si pe marginea extrasului de pe tablolul de imparteala.contestatia la executare propriu-zisa (cand se contesta hotararea propriu-zisa. . iar daca tertul a pierdut termenul pentru exercitarea contestatiei. VII.instanta competenta: . . . procurorul.obiectul contestatiei: . se pot exercita si caile speciale de atac => legea exclude doar apelul. . .in cazul contestatiei la executare – desfiintarea actelor de excutare nelegale.primul act de executare: .contestatia la titlu (cand se solicita clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu). 28 . tertul – in cazul in care este vatamat prin executare. creditorii depun titlurile executorii. CEC –ul le trimite instantei .imobilul adjuidecat nu se transmite libr de orice sarcina (ex: un contract de locatiune trebuie respectat de adjudecator). imobilul este degrevat doar de ipotecile sau privilegiile la care era suspus. . confirmand ca au primit sumele. Contestatia la executare = mijlocul procedural prin care partea vatamata sau procurorul solicita desfiintarea actelor de executare silita nelegale sau clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu. tot in acest scop instanta citeaza creditorii.in cazul contestatiei la titlu – instanta ce a pronuntat hotararea ce se executa. iar instanta emite mandatele de plata.comandamentul – la executarea silita indirecta imobiliara. . NU poate fi folosita contestatia la titlu cand exista contradictii intre considerente si dispozitiv – calea aleasa este apelul (daca hotararea este de prima instanta ) sau recursul (daca hotararea este definitiva).de 40 de zile de la transcriere. . .somatia – la executarea silita directa.in cazul contestatiei la titlu – clarificarea dispozitivului hotararii.trebuie facuta distinctia intre ipoteza in care dispozitivul nu este suficient de clar => contestatia in anulare si ipoteza in care dispozitivul cuprinde dispozitii potrivnice.orice cerere de evictiune totala sau partiala a bunului adjudecat se prescrie in 5 ani din momentul executarii ordonantei de adjudecare .termenul de exercitare: in intervalul dintre primul si ultimul act de executare. ce nu pot fi aduse la indeplinire => revizuirea. in acest caz contestatia are caracterul unei actiuni in revendicare. creditorul. creditorii merg cu mandatele de plata si cu un extras de pe tabloul de imparteala la CEC sau la administratia financiara – se fae plata. impreuna cu chitantele de plata – finalizarea urmaririi silite a imobilului.ultimul act de executare: .subiectele: vatamatul (debitorul. . . au loc discutiile in contradictoriu.

la toate celelalte tipuri de executare – incheierea de executare.- - - - la urmarirea silita imobiliara indirecta – ramanerea definitiva a ordonantei de executare. se citeaza partile. .pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la titlu – poate fi atacata cu aceleasi cai cu care putea fi atacata hotararea al carei dispozitiv se cere a fi lamurit. .pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la executare – apel in 15 zile de la comunicare. . VIII.hotararilor definitive desfiintate prin contestatia in anulare.hotararilor cu executie vremelnica. formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine condamnarea paratului (3 ani).se administreaza probele (in cazul contestatiei la titlu – proba este numai hotararea a carei interpretare se cere. in cazul in care nu se refera la un drept imprescriptibil.daca este admisa contestatia – se va executa hotararea conform celor stabilite in actuala hotarare. in cazul contestatiei la executare – orice proba). pe cale incidentala. se timbreaza. termenul incepe sa curga de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a desfiintat titlul executoriu ce a fost pus in executare.hotararilor definitive casate. . Intoarcerea executarii are loc atunci cand titlul executoriu a fost desfiintat si urmeaza ca partile sa fie repuse in situatia anterioara introducerii cererii de chemare in judecata. intoarcerea executarii este dispusa cand exista cererea debitorului de intoarcerea a executarii.in cadrul contestatiei la executarea se poate realiza. .exista repunere in termen – care se poate cere in termen de 15 zile de la incetarea motivului impiedicarii. revizuire sau contestatia la executare. . .au loc dezbaterile. impartirea bunurilor comune ale sotilor. creditorul trebuie sa inapoieze debitorului ceea ce a luat prin executarea obligatiei de catre acesta. in cazul in care a vandut bunurile – creditorul va restitui contravaloarea acestora.se judeca in regim de urgenta. se aplica: . se arata pe larg motivele plangerii. . se anexeaza actele doveditoare.daca ii respinge contestatia – se reia urmarirea (in cazul in care fusese suspendata) si se vor achita despagubiri pentru intarzierea executarii. . . se pronunta hotararea. cererea – este ca o cerere de chemare in judecata. - 29 . efectele hotararii in cazul contestatiei la executare propriu-zisa: . procedura de judecata: .

organele de executare: . prin incasare efectiva. socotit pe 3 luni de iarna.pentru alte creante bugetare – prin imputernicitii propri ai organelor administratiei publice centrale/locale. daca debitorul nu plateste in 15 zile. inclusiv cele necesare muncii agricole. pentru celelalte creante – 3 ani. contributii. in primul rand. somatia – caracterul unui act incepator de executare. titlul executoriu il constituie actul prin care acestea se stabilesc. taxe. instiintarea prealabila a debitorului . .combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei.alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 2 luni. . . . taxe. sunt prevazute cazuri de intrerupere si de suspendare a termenului de prescriptie – deosebite fata de dreptul comun. . contributii. in cazuri exceptionale – executorul judecatoresc – in cazul confiscarilor dispuse prin hotarari judecatoresti sau prin acte de urmarire penala.unitatile subordonate directiei generale a vamilor. nu se pot urmari urmatoarele categorii de bunuri: . de regula – sunt titluri de creanta care dobandesc acesta calitate de la data la care creanta bugetara devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege. competenta – organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. amenzi si alte venituri ce reprezinta venituri publice. pentru obligatiile bugetare. prescriptia dreptului de a obtine executarea silita – 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita – pentru creantele provenind din imopozite. daca asupra acelorasi venituri sau bunuri ale debitorului este pornita atat executarea pentru realizarea titlurilor executorii privind creante bugetare. se realizeaza.- - - IX. executorul ii va comunica o somatie prin care este invitat sa plateasca in 15 zile. sumele achitate de debitor in cazul achitarii unor obligatii bugetare dupa implinirea termenului de prescriptie nu se restituie. cat si titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale.directiile de specialitate din MF. Executarea creantelor bugetare se executa creantele constand in impozite. intreaga executare se va face potrivit OG 11/1996. iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura – alimentele strict neceare pana la urmatoarea recolta. precum si obiectele de cult religios.bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale.incunostiintare de plata = act premergator executarii silite.organele de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice si unitatile subordonate acestora.bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala si la exercitarea profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent. majorarile aferente. . si numai cand e cazul prin executarea silita. titluri executorii = actele emise de organele competente sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste calitatea de titlu executoriu.pentru creantele bugetare administrate de MF si de institutii publice: . 30 .

printr-un proces verbal care are ca efect indisponibilizarea bunului.modalitatile de executare – pot fi folosite succesiv sau concomitent: poprirea. pentru creantele bugetare – tertii care detine conturi bancare pot fi urmariti prin decontare bancara. se poate numi o persoana sechestru. . tertul poprit este obligat ca in termen de 5 zile sa instiinteze organele de executare daca datoreaza vreo suma debitorului. in termen de 30 de zile de la incheierea pv. creanta urmand sa fie stinsa. . pe baza de probe. organul de executare sau alte persoane interesate – sesizeaza instanta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul/sediul tertului poprit. impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu.obiectele necesar persoanelor handicapate sau destiante ingrijirii persoanelor bolnave. . odata cu aplicarea sechestrului organul de executare va face si evaluarea bunului – prin persoane specializate. prin vanzarea in regim de consignatie. cu acordul organului de executare. Executarea silita a bunurilor imobile . ea trebuie sa fie adusa la cunostinta publica prin anunturi in ziare de larga circulatie si afisarea anuntului. . . prin licitatie sau prin alte modalitati admise de lege. . . tertul poprit poate fi amendat daca nu isi respecta obligatiile. iar cu 5 zile inainte de a trece la executare I se va comunica o somatie. vanzare directa.daca vanzarea se face prin licitatie publica. impreuna cu anexele si terenul din jur (daca are mai multe – se excepteaza doar cea folosita). bunurile se restituie debitorului. chiar debitorul poate proceda la vanzarea bunurilor.se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa trimisa tertului poprit. care. Executarea silita asupra bunurilor mobile .daca bunurile nu au putut fi valorificate. . . - 31 .desfasurarea licitatiei – pv => document justificativ pentru cumparatori. .se poate proceda la valorificare potrivit intelegerii partilor. aceasta poate fi urmarita numai daca executarea se face pentru stingerea creantelor bugetare rezultate din savarsirea de infractiuni. .se face evaluare – ca si in cazul bunurilor mobile.masura premergatoare – organul de executare va intocmi un pv de identificare a bunurilor mobile. va mentine poprirea sau o va desfiinta. executarea silita a bunurilor mobile sau executarea silita a bunurilor imobile. alte moduri admise de lege. stabilit de organul de executare. cu exceptia situatiilor in care instanta a dispus desfiintarea sechestrului.daca tertul poprit instiinteaza ca nu datoreaza nimic sau nu face retinerile.daca obligatia nu se achita in termen de 30 de zile de la data incheierii pv de sechestru se va proceda la valorificarea bunului. iar poprirea se considera infiintata la data instiintarii – tertul este obligat sa faca retinerile de indata. iar daca nici acum nu se vinde – bunul va fi vandut la cel mai bun pret oferit. .casa locuita de debitor si de familia sa.dupa adjudecarea bunurilor.daca la primul termen de licitatie nu se obtine cel putin pretul de inceput. Poprirea . .poprirea nu e supusa validarii. suspendarea sau amanarea executarii.vanzarea la licitatie – la locul unde se afla imobilul sau la alt loc. in cel mult 60 de zile se fixeaza un nou termen – la care pretul de inceput va fi mai mic cu 10%.valorificarea se face prin vanzare la licitatie publica.sechestrul se aplica de organul de executare.creditorul trebuie sa il instiinteze pe debitor. . adjudecatorul este obligar sa depuna intregul pret in numerar/ordin de plata. .prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile ale debitorului – care nu sunt exceptate. prin vanzarea directa unui cumparator. bunul poate fi lasat in custodie sau ridicat. .

se poate cere impartirea bunurilor comune ale sotilor sau a bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane. . si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act incepator de executare in conditiile legii. amatorii trebuie sa prezinte in scris organului de executare oferte de cumparare + dovada platii unei sume de 10% din valoarea imobilului.la judecarea contestatiei se citeaza si organul de executare. . ziare. sau de actul de executare pe care il contesta. 32 . pana la judecare. . daca nu se obtine acest pret – un nou termen in 30 de zile – incepe de la acelasi pret. instanta poate sa suspende executarea silita cu sau fara plata unei cautiuni. . .se poate face impotriva oricarei executari silite.cu acordul organului de executare si al creditorului care participa pentru realizarea altor creante – cumparatorul pf poate plati pretul in cel mult 12 rate lunare. organul de executare va repeta procedura de executare cel putin 1 data pe an in cursul termenului de prescriptie. poate fi facuta si impotriva titlului executoriu (daca nu e vorba de o hotarare judecatoreasca sau de hotararea altui organ de jurisdictie si daca impotriva lui nu exista o procedura jurisdictionala). cu cel putin 10 zile inainte se face publicitatea prin afisare. iar pv = titlu executoriu. a fiecarui act de executare.daca bunul nu a putut fi valorificat.in cazul in care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra imobilului urmarit.contestatia se poate introduce la instanta judecatoreasca competenta. se va trece la executarea silita impotriva lui. bunul ramanand indisponibilizat. ei vor primi pv de licitati dupa plata avansului. de refuzul indeplinirii unui act de executare sau de eliberarea/distribuirea sumelor pe care le contesta. . in 15 zile de la data cand cel interesat a luat cunostinta de executare. contestatia poate fi introdusa cel mai tarziu in 15 zile dupa efectuarea executarii. daca nu plateste la termen. .instanta care a admis contestatia va dispune odata cu desfacerea executarii sa i se restituie celui indreptatit sumele cuvenite din valorificarea bunului sau din retinerile din poprire (daca nu se mai poate face restituirea in natura). si nu pot instraina bunul decat dupa plata integrala. Contestatia la executare .licitatia va incepe de la cel mai mic pret din oferte (daca este superior celui stabilit prin evaluare). .organul de executare – pv de licitatie = titlu de proprietate pentru cumparator.- primul termen este stabilit numai dupa 30 de zile de la comunicarea somatiei. procedura de urmarire va inceta daca bunul nu a putut fi valorificat. daca nu – al treilea termen – cand bunul mobil poate fi vandut la cel mai mare pret obtinut. cu un avans minim de 50% din pret + dobanda la nivelul dobanzii de referinta a BNR. .