You are on page 1of 3

ASPS

< prof. univ. Felicia Alexandru > Finantarea Sistemelor de Asigurari si Protectie Sociala

TEMA:

Finantarea acestor sisteme se face prin intermediul unui complex de planuri financiare denumite generic bugete, fonduri. Resursele de finantare provin de la angajati, angajatori, si stat. Pentru Romania, reglementarea contribuabililor si a modului de calcul si de plata a contributiilor sociale obligatorii este reglementata unitar prin Codul Fiscal. Persoanele obligate la plata contributiilor sociale obligatorii sunt denumite generic contribuabili si sunt stabilite prin imbinarea mai multor criterii. 1)Criteriul statutului juridic; platitorului (contribuabilului): * Persoane fizice - angajati, sunt titulari ai dreptului de a obtine venituri - angajator, sunt titulari ai obligatiei de plata pentru venituri datorate unor angajati - pensionari cu venituri >740 lei * Persoane juridice - angajator, titulari ai obligatiei de plata pentru venituri datorate unor angajati * Institutiile publice - actioneaza in contul si numele statului , conform unor atribitii stabilite prin lege vizand plata unor drepturi banesti catre persoane fizice aflate in situatii speciale. 2) Criteriul nationalitatii(fiscal) • Persoana fizica - romane, straine sau apatrizi • Persoana juridica - criteriul nationalitatii combinat cu cel al locului desfasurarii activitatii

3) Criteriul rezidentei/ domiciliului •Persoana fizica/ juridica au rezidenta/ domiciului in Romania. 4) Criteriul originea venitului : locul de defasurare a activitatii care genereaza venituri este in Romania 5) Instrumentele juridice internationale(IJI) la care Romania este parte •Regulamentele comunitare privind coordonarea sitemelor de securitate sociala •Orice acorduri/ conventii/ tratate internationale la care Romania este parte (ONU, OIM, PNUD) Institutiile –apar in calitate de contribuabili, institutii care potrivit legii calculeaza, retin, platesc sau suporta contributiile sociale obligatorii (CSO) in numele asiguratului. Institutii 1)ANOFM Persoanele pentru care le revine obligatia de plata: - beneficiari indemnizatia de somaj - beneficiari alte drepturi de asigurari sociale - beneficiari indemnizatia de asigurare sociala de sanatate Conditie: aceste drepturi se platesc din Bugetul Asigurarilor pt Somaj.

. •orice sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor.beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului. Indemnizatii •obtinute ca urmare a desfasurarii unei activitati corespunzatoare unei functii de demnitate publica. acordata in functie de starea de sanatatea si varsta copilului : •ingrijirea copiilor cu varsta pana la 2 ani •ingrijirea copiilor cu varsta pana la 3 ani •ingirjirea copiilor cu varste intre 3-7ani .personalul monahal al cultelor recunoscute. b) BC pentru persoanele fizice care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei.pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei persoane aflate in executare a unei pedepse private de libertate sau in 4)Ministerul Justitiei arest preventiv 5)Secretariatul de Stat pentru Culte . Asociatii). .de regula sunt diferentiate pentru angajat si angajator.cotele de contributii sunt prevazute in Codul Fiscal. •pentru persoane care desfasoara activitati ca urmare a alegerii in cadrul unor persoane juridice fara scop nepatrimonial(Fundatii.2)ANPS Bugetul de Stat . BC este denumita generic castigul brut lunar si curpinde urmatoarele categorii de drepturi banesti: 1. pensie sau alte surse. raportul de servicii sau contract special. numai pentru angajat.administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate din .se modifica prin legile anuale ale bugetelor de tip social. . au calitatea de angajati.cota de CAS este diferentiata si in functie de conditiile de munca. 6) Alte institutii – a se consulta Codul Fiscal Mod de calcul al CSO Cota de CSO aplicata asupra unei Baze de calcul ( %CSO*BC ) a) Cotele . .beneficiari de ajutor social in baza legii privind venitul minim garantat 3) CNPP . •prevazute in contractele individuale de munca care contin clauze de nonconcurenta. •platile compensatorii platite de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca. •plati compensatorii platite de la BA de somaj in conditii prevazute de lege. 2. daca nu realizeaza venituri din munca. Venituri •salarii in bani si/ sau natura si asimilate salariilor. se obtin in baza unui contract individual de munca.

regiunilor autohtone. • primite de directorii care au contract de management. comitetele de audit. •acordate managerilor in baza contractului de management. 6. patronatul. Remuneratii •drepturi banesti obtinute de administratorii societatilor comerciale. Sume •primite de reprezentantii in Adunarile Generale ale Actionarilor(AGA) si in Consiliul de Administratie. •de asigurari sociale de sanatate suportate de la FNUAS. Ajutoare • primite de catre personalul militar. B=2. statul). • de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator (cazul sumelor suportate de angajator pentru plata concediilor medicale cu exceptia cazurilor de accident de munca sau de boli profesionale).la trecerea in rezerva .la trecerea in retragere . • care revin reprezentantilor in organisme tripartite( sindicatele. companiilor. pe mail.suma prevazuta pentru acea indemnizatie prin HG pentru persoanele din sectorul public.5*S . Drepturi • de solda lunara acordate personalului militar. politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor . 4. TEMA: studiu individual privind regulile stabilite in Codul Fiscal pentru stabilirea bazei de calcul (BC) in cazul angajatorilor si a insstitutiilor publice care au calitatea de contribuabili CSO Nota: transmiterea unei sinteze proprii . •cuvenite salariatilor ca participare la profit •care reprezinta salarii sau diferente de salarii stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.inainte de examen. societatilor nationale. poate constitui un factor de succes! . 3.•primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului Indemnazatia primita pe perioada delegarii/ detasarii=A BC=A-B. 5. toate 3 cu/fara drept de pensionare. •pentru persoanele care sunt membri in comisiile de cenzori. S.incetarea raporturilor de serviciu .