You are on page 1of 7

RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU FAPTA PROPRIE

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI CIVILĂ DELICTUALĂ

INTRODUCTIVE

PRIVIND

RĂSPUNDEREA

SECŢIUNEA 1: ASPECTE PRELIMINARII PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1. Noţiunea răspunderii juridice 1.2. Răspunderea civilă – parte integrantă a răspunderii juridice SECŢIUNEA 2: REGLEMENTAREA INSTITUŢIEI, TERMINOLOGIE DOMENIUL DE APLICARE AL RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE ŞI

SECŢIUNEA 3: NATURA JURIDICĂ ŞI FUNCŢIILE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE 3.1. Natura juridică a răspunderii civile delictuale 3.2. Funcţiile răspunderii civile delictuale SECŢIUNEA 4: COMPARAŢIE ÎNTRE RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ ŞI RĂSPUNDEREA CIVILĂ CONTRACTUALĂ SECŢIUNEA 5: FELURILE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE

CAPITOLUL 2: RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE: FORMĂ A RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE SECŢIUNEA 1: REGLEMENTAREA LEGALĂ ŞI ASPECTE GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE SECŢIUNEA 2: PREJUDICIUL 2.1. Noţiunea de prejudiciu şi importanţa acestuia 2.2. Tipologie: prejudiciul material şi prejudiciul moral 2.3. Prejudiciul ca rezultat al încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim 2.4. Condiţii necesare pentru obţinerea reparării prejudiciului

1. Trăsăturile caracteristice faptei ilicite 3.4. Caracterul cert al prejudiciului B.1. Importanţa şi necesitatea raportului de cauzalitate 4.3.6. Definiţia şi elementele vinovăţiei 5. Stabilirea raportului de cauzalitate 4. Capacitatea delictuală – condiţie a vinovăţiei 5. Faptele ilicite: acţiuni şi inacţiuni SECŢIUNEA 4: RAPORTUL DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI PREJUDICIU 4. Vinovăţia – condiţie necesară pentru angajarea răspunderii civile delictuale 5. Criterii de determinare a prejudiciului B.A. Noţiunea şi importanţa existenţei unei fapte ilicite pentru angajarea răspunderii 3. Împrejurări care înlătură vinovăţia CAPITOLUL 3: RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU FAPTA PROPRIE A PERSOANEI JURIDICE .2. Problema reparării daunelor morale SECŢIUNEA 3: FAPTA ILICITĂ 3.1.2. Criterii propuse pentru determinarea raportului de cauzalitate SECŢIUNEA 5: VINOVĂŢIA CELUI CARE A CAUZAT PREJUDICIUL 5.3.2.3.5. Gradele culpei şi criterii pentru stabilirea vinovăţiei 5. Repararea prejudiciului A. Prejudiciul să nu fi fost reparat încă 2.5. Formele vinovăţiei 5.

CONDIŢIILE ŞI DOMENIUL DE APLICARE SECŢIUNEA 2: RĂSPUNDEREA PROPRIE A PERSOANELOR FIZICE CARE INTRĂ ÎN COMPONENŢA ORGANELOR PERSOANELOR JURIDICE CAPITOLUL 4: PROBA ELEMENTELOR DELICTUALE PENTRU FAPTA PROPRIE SECŢIUNEA 1: SARCINA PROBEI RĂSPUNDERII CIVILE SECŢIUNEA 2: ASPECTE SPECIFICE PRIVIND DOVADA VINOVĂŢIEI CAPITOLUL 5: CONCLUZII BIBLIOGRAFIE .SECŢIUNEA 1: REGLEMENTARE.

nimeni nu-si poate face singur dreptate. Desi juridica. ci este din cele mai indepartate vremuri. expresia unor cerinte pe care societatea le impune subiectului. "Oare crezi-intreba Socrate-ca este cu putinta sa dainuiasca si sa nu se . o institutie vie care s-a format in societatile omenesti de-a lungul timpului. si la cele mai diferite comunitati si orinduiri sociale. Scopul raspunderii este conservarea sistemului de relatii. masura si influenta raspunderii legale a nivelului constiintei societatii. civica si cu deosebire al celei juridice. In societatea omeneasca nu-i este nimanui ingaduit sa incalce sfera drepturilor altei persoane. provocindu-i acesteia vreun prejudiciu prin activitatea sau abtinerea sa. prin acest principiu sanctionandu-se in general o conduita reprobabila. nu poate fi judecator in propria sa cauza. ca o conditie vitala a existentei in soceitate. Aceasta norma elementara de conduita nu este circumscrisa exclusiv raporturilor juridice. Agentul percepe si resimte normele ca reguli impuse. Raspunderea deriva din sanctionarea pe care legiuitorul o prevede in continutul normei. Raspunderea este. in cel mai inalt grad. Raspunderea juridica este o categorie istorica. ea este insa departe de a se fi despartit pe de-antregul de influenta moralei. de vreme ce la temelia ei sta si astazi intr-o masura apreciabila. Corolar al normelor de conduita sociala-morala. Sanctiunea. reflecta stadiul de evolutie al intregii vieti sociale si indica. al atitudinii si al responsabilitatii oamenilor in multiplele lor raporturi sociale. Transpusa pe planul dreptului civil. aceasta regula se formuleaza in termenii principiului raspunderii civile. Raspunderea si sanctionarea apar ca doua fete ale aceluiasi mecanism social. in aceasta lumina. antisociala. de ordine normativa. trebuie sa restituie credinta zdruncinata de fapte antisociale. institutia raspunderii care da expresie dreptului in forma cea mai concentrata. notiunea morala de vinovatie (greseala). Raspunderea este intotdeauna legala.CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ Aparitia institutiei.

dupa caz. raspunderea civila delictuala este urmarea prejudiciului creat printr-un fapt ilicit. printr-o evolutie indelungata. la randul ei. ideea si respectiv institutia raspunderii au cunoscut diferite faze de dezvoltare :de la razbunarea privata la sistemul compozitiei voluntare. prin scopurile urmarite si intrucatva prin mijloacele folosite. raspunderea civila se distinge atat de celelalte forme ale raspunderii juridice sus-mentionate cat si alte institutii ale dreptului civil. Daca raspunderea civila contractuala rezulta din nerespectarea clauzelor unui contract. care se caracterizeaza printrun sistem exprimat intr-o regula generala si nu printr-o enumerare de cazuri asa cum era in vechime. nefiind vorba de enumerarea unor cazuri de speta ci de un sistem general de raspundere. Raspunderea civila. de drept intern). in ciuda folosirii aceleiasi denumiri ce i s-a dat in cadrul diferitelor orinduiri sociale. Institutia raspunderii civile are un caracter istoric si. administrativa . Aceasta evolutie este cunoscuta in dreptul roman (Legea celor XIII table) precum si in legislatia ateniana. de la faza primitiva a raspunderii private s-a ajuns. forma sub care se prezinta astazi institutia raspunderiii civile fiind rezultatul unei evolutii. statul aplica sanctiuni corporale sau pecuniare si la cererea victimei.1 . Astfel. scopul raspunderii civile consta in repratia integrala a prejudiciului cauzat. poate fi contractuala sau delictuala (extracontractuala). a unor transformari continue. apoi la sistemul compozitiei legale. Evolutie. constituind domenii distincte. la conceptia actuala. acorda reparatiunea pentru prejudiciul cauzat. raspunderea civila este net delimitata de raspunderea penala. marcate de schimbari calitative. ci sunt calcate si nimicite de fiecare particular?" In sistemul codului nostru civil din 1864. Inrudita cu celelalte forme de raspundere (penala. in afara existentei oricarei legi juridice preexistente intre victima si autor.surpe statul in care legile faurite n-au nici o putere. Pana la forma sub care se infatiseaza astazi. iar mai tarziu-dispare complet conceptia razbunarii la dreptul statului de a aplica sanctiunea. continutul ei a variat de la o orinduire sociala la alta.

O trasatura comuna a institutie raspunderii civile. Aceasta evolutie a continuat in vechiul drept civil francez cutumiar si a fost exprimata. Solidaritatea de familie a fost inlaturata. . cine este "aparat de raspundere" si chiar teoria abuzului de drept intr-o forma embrionara. in codul napoleonian din anul 1804.In dreptul roman. Spre sfarsitul nduirii feudale apar in dreptul roman "Legiuirea lui Caragea" (1 septembrie 1818) si "Codul Calimach" (1817). subiectiva. evolutia. 998-1003). obiectiva. asemenea legislatiei din vestul Europei. in toate oranduirile sociale a constituit-o faptul ca ea reprezinta o forma a constringerii de stat. civila. dintre care art 998 si art 999 reprezinta temeiul legal al raspunderii pentru fapta proprie. amintindu-se. principiul general al raspunderii delictuale. O idee foarte importanta adusa de acest cod este aceea ca raspunderea presupune o greseala. In evolutia istorica ajungem la Codul civil din 1864 care reglementeaza raspunderea delictuala in capitolul V. la cea individuala. ca atare. penala. intentia a fost avuta in vedere mai mult decat cauzalitatea materiala. iar reparatia a fost disociata de sanctiunea celui vinovat. Capitolul treizeci si sapte sub titlul "Pentru dritul despagubirii si a satisfactiei". a mers de la raspunderea colectiva. "Despre delicte si cvasidelicte”(art. aceste doua articole constituind baza pentru stabilirea conditiilor generale ale raspunderii. Codul Calimach isi gaseste principalul izvor de inspiratie in Codul civil general austriac si consacra raspunderii civile delictuale si contractuale. monumente legislative care statornicesc. Aici intilnim pentru prima data in legislatia romana ideea de raspundere pentru fapta proprie si aceasta idee este dezbatuta pe larg. de asemenea.

1.SECŢIUNEA 1: ASPECTE PRELIMINARII PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1. Noţiunea răspunderii juridice .