‫ַ‬ ‫הָ‬ ‫ַ‬ ‫ּת ּתא‬ ‫הָ‬ ‫כ‬ ‫בע" ֹל‬

‫מ‬

‫מה‬ ‫אי ָ‬ ‫ֵ‬
‫חֹוק‬ ‫צ‬ ‫ְ‬
‫‪A‬‬

‫הָ‬ ‫ַ‬ ‫ּתא‬ ‫ּת‬ ‫ָ‬ ‫כ‬ ‫ֹ‬ ‫ַ‬ ‫ה ל‬
‫בע"מ‬

‫הָ‬ ‫ַ‬ ‫ּתא‬ ‫הָ‬ ‫ַ‬ ‫ּתכֹל‬
‫בע"מ‬

‫עץ‬ ‫ֵ‬

‫ל ָ‬ ‫ה‬

‫קס ַ‬ ‫הַ‬ ‫מי ְ‬ ‫ּב ִית ַ‬ ‫ע‬ ‫קֹו ִ‬

‫בע”מ‬

‫ל ָ‬ ‫הֵ‬ ‫ע‬

‫הַ‬ ‫קס ַ‬ ‫ּב ִית ַ‬ ‫ע‬ ‫מי ְ‬ ‫ֹו ִ‬

‫ץ‬

‫ק‬

‫בע”מ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful