GEOGRAFIE, CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞT. ŞI DIDACTICA ACESTORA Prof. coord. Asist.drd. Carmen ALEXANDRACHE EXCURSIA DIDACTICĂ 1.

ARGUMENT Excursia didactică are un impact covârşitor asupra dezvoltării cognitive şi afective a preşcolarului. Argumentele care dau valoare acestui mijloc didactic sunt:  Excursia stimulează curiozitatea şi spiritul de explorare al copiilor;  Excursia facilitează adaptarea comportamentului copiilor la realitatea înconjurătoare;  Acumulările se realizează mai firesc, datorită împletirii elementelor recreative, ludice cu cele educative;  Copiii dobândesc reprezentări cu valoare de amintire chiar pentru toată viaţa. 2. CONTRIBUŢIA EXCURSIEI DIDACTICE LA DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI AFECTIVĂ A PREŞCOLARILOR Excursia didactică este mijlocul prin care se asigură organizarea activităţii în mijlocul naturii şi al vieţii sociale şi presupune confruntarea copiilor cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, a unor zone geografice şi locuri istorice, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător. Copiii examinează cu atenţie şi curiozitate, răspund la solicitarea de a efectua analize şi comparaţii pentru a determina caracteristicile esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact, de a observa spontan unele fenomene ale naturii în mişcarea şi dezvoltarea lor şi, ajutaţi, sesizează unele cauze care le determină. Astfel, ei dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre frumuseţi şi bogăţii ale patrie, despre trecutul istoric al poporului român etc. Organizând excursii didactice se favorizează formarea treptată la preşcolari a sentimentelor de respect şi dragoste pentru natură. Copilul care a învăţat să admire frumuseţile unei pajişti înflorite, să asculte cântecul păsărelelor, sunetul greierului sau al broaştelor, clipocitul unui izvoraş va deveni prietenul naturii şi apoi protectorul ei. Desfăşurarea activităţii într-un alt cadru decât cel obişnuit, al sălii de grupă, se asigură o mai mare coeziune a grupului, copiii descoperind „lumea” împreună. O excursie îi pune pe copii în situaţia de a interacţiona, de a trăi experienţe comune. Socializarea determină legarea mai uşoară de prietenii, copiii devenind liberi şi independenţi, responsabili şi cu iniţiativă. 3. ETAPELE EXCURSIEI DIDACTICE Pentru realizarea unei excursii eficiente este nevoie să se parcurgă etapele: 1. Pregătirea, documentarea, studierea traseului, organizarea etc.; 2. Culegerea datelor şi cercetarea la faţa locului; 3. Trierea, selecţia, prelucrarea şi valorificarea rezultatelor. 1. O bună pregătire a unei excursii didactice presupune din partea educatoarei cunoaşterea în detaliu a locului, a vremii, a duratei, a datelor plecării şi sosirii. Pentru aceasta se face o documentare aprofundată utilizându-se cât mai multe surse şi mijloace de informare (imagini, hărţi, albume, pliante de prezentare, materiale documentare etc.).

Propunător: student Pipp, anul II – Bărbuţă (Ichim) Carmen

1

etc. Pentru asigurarea unei cât mai bune implicări personale se vor repartiza sarcini individuale atât copiilor. zăcământ. acum totul se aşază:  Informaţiile se sedimentează (se păstrează ceea ce este cu adevărat valoros şi se îndepărtează informaţiile nesemnificative). Carmen ALEXANDRACHE Educatoarea va stabili de la început obiectivele urmărite. credeam că. o pepinieră.GEOGRAFIE. ci după trierea. ele sunt prezentate părinţilor dovedindu-le buna cunoaştere a activităţii şi arătându-le că este utilă şi merită costurile respective (dacă este cazul). de exemplu: mi-a fost frică.  Se conştientizează trăirile emoţionale pe care le-au avut. un fenomen atmosferic. prăpastie.). cât şi părinţilor (în caz că sunt părinţi care însoţesc copiii). o rezervaţie. eram încordat. o grădină zoo etc. Dacă în etapa de cercetare impresiile sunt multiple. m-am mirat. anul II – Bărbuţă (Ichim) Carmen 2 . să se bucure de descoperirile făcute. Propunător: student Pipp.. salină. În etapa de cercetare şi culegere a datelor. se vor distribui materialele şi instrumentele comune care se vor lua în excursie şi va avea loc ultima întâlnire.drd.  Se sortează obiectele colectate şi se clasifică. copiii sunt încurajaţi să relateze. stabilindu-se asemănările şi deosebirile. să miroasă.  În urma excursiei. Pe parcursul desfăşurării excursiei copiii sunt încurajaţi să pună întrebări. Educatoare urmăreşte să obţină impresionarea maximă a copiilor prin diverse accentuări şi intervenţii: Îţi place? Ai mai văzut? Poţi cuprinde cu privirea? etc. să măsoare. peşteră. 2. un bazin piscicol. coord. Astfel. copiii sunt conduşi să cunoască aspecte diferite. când se vor da sfaturi privind conţinutul şi aranjarea bagajului şi medicamentelor. păreri. curiozitatea spontană a copiilor se va transforma într-o activitate intelectuală intensă. numărul de participanţi şi vârsta acestora. o creastă. 3. sunt îndrumaţi să perceapă cât mai complet: să asculte. selecţia.  Se utilizează informaţiile în întreaga activitate ulterioară.  Se emit raţionamente. să se mire. o alunecare de teren etc.  Se compară anumite aspecte comparabile. astfel excursiile pot prezenta şi studia:  Un fenomen/ aspect geologic (vulcan. a mesei şi cazării (după caz). ŞI DIDACTICA ACESTORA Prof. se va preocupa din timp de asigurarea transportului. o pădure. un lac. un deal. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞT. copiii fiind copleşiţi de multitudinea de obiecte şi fenomene care le asaltează puterea de percepţie. un baraj natural sau artificial.. prelucrarea şi valorificarea informaţiilor şi impresiilor acumulate. concluzii. carieră de piatră. să cântărească.  Se ordonează întâmplările şi obiectele după o anumită ierarhie. Asist. Excursia didactică nu se încheie la întoarcerea acasă. va stabili traseul. Odată clarificate aceste date. să atingă. să comunice întâmplări de pe parcurs sau să creeze povestiri în care să folosească experienţa acumulată. se fac generalizări asupra descoperirilor făcute.  Un fenomen/ aspect geografic (un curs de râu..).  Se fac aprecieri. un munte. mină.

cu care au vorbit. dar şi de colaborarea indispensabilă între familie şi educatoare.  Au văzut la lucru ţapinarii. pereţi abrupţi).  Au aflat ce efecte au exploatările neraţionale ale lemnului şi zăcământului de cărbune.  Au aflat de unde vine energia electrică pe care o folosim acasă. serpentine. formă (stejar.  Au găsit melci pe care i-au luat şi i-au hrănit câteva zile.  Au admirat amenajarea turistică a lacului (debarcader.  Au trăit emoţii puternice de-a lungul excursiei şi datorită traseului spectaculos (prăpăstii.  Au cules fructe de pădure. anul II – Bărbuţă (Ichim) Carmen 3 .  Au ascultat foşnetul odihnitor al pădurii şi sursurul izvorului. Activitatea omului  Au poposit la cabana pădurarului. Fenomenele geografice  Copiii au comparat culmile line ale dealurilor cu crestele ascuţite ale munţilor.  Au sesizat efectele altitudinii asupra organismului (înfundarea urechilor. 3. Aspecte economice  Copiii au înţeles rolul unui baraj artificial. Vegetaţia specifică zonei de deal  Copiii au remarcat şi comparat stejari falnici cu mlădiţe de stejar.  Au studiat activitatea dintr-un muşuroi de furnici. Propunător: student Pipp. Exemplu 1. lipsa de aer). Exemplul 2. Vieţuitoarele întâlnite în pădure  Copiii au urmărit zborul fluturilor. coord. pătlagină.drd. Excursia didactică „Barajul Vidraru” Conţinutul cercetării locale şi colectarea datelor 1.  Au simţit asperitatea scoarţei copacilor.  Au admirat un lac de acumulare. alun.  Au comparat diferite frunze după mărime. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞT. gărgăriţelor. libelulelor.  Au ascultat şi au cules înformaţii de la localnici despre împrejurimi şi mină. restaurand plutitor). Carmen ALEXANDRACHE Reuşita unei excursii didactice este dată de buna gestionare a tuturor etapelor ei. ŞI DIDACTICA ACESTORA Prof.  Au descoperit şi au cules plante medicinale.  Au ascultat ciripitul păsărelelor şi sunetul greierului. 2. Asist. 2.GEOGRAFIE. vapor. Drumeţie la „Mina Şotânga” (închisă) Conţinutul cercetării locale şi colectarea datelor 1. lipan).

anul II – Bărbuţă (Ichim) Carmen 4 . CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞT.  Pâclă.  Descărcări electrice. Propunător: student Pipp. 4. ŞI DIDACTICA ACESTORA Prof. Carmen ALEXANDRACHE 3. coord.  Au colecţionat pietre felurite. Evenimente neprevăzute – fenomene ale naturii  Ploaie torenţială. Aspecte geologice  Copiii au comparat stâncile golaşe cu zonele împădurite.GEOGRAFIE.drd. Asist.  Au privit o prăpastie (cu precauţiile ce se impun). abur deasupra copacilor şi lacului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful