You are on page 1of 10

Infiinarea unei firme Pentru a pune bazele unei afaceri si a derula o activitate comerciala in conformitate cu reglementarile legale in vigoare,

este absolut necesar sa parcurgem urmatorii pasi, si anume identificarea activitatii si infiintarea firmei, care consta in:

stabilirea obiectelor de activitate alegerea formei juridice alegerea denumirii firmei verificarea denumirii firmei redactarea actutului constitutiv depunerea capitalului social la banca (unde este cazul) depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor publicarea in MO a incheierii judecatorului delegat inregistrarea la ORC obtinerea certificatului de inmatriculare si a autorizatiilor de functionare obtinerea stampilei si a formularelor fiscale tipizate speciale

Extras din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata cu privire la inmatricularea societatilor comerciale: ART. 36 (1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. (2) Cererea va fi insotita de: a) actul constitutiv al societatii; b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv; c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei; d) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.

Actele pe care trebuie sa le cuprinda dosarul de infiintare sunt urmatoarele:


Copia dupa B.I./C.I./Pasaport asociatului/asociatilor Copia dupa B.I./C.I./Pasaport administratorului/administratorilor Copia dupa Contractul de spatiu pentru locatia in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor) si, daca este cazul, al spatiului unde este punctul de lucru Rezervarea de denumire a firmei Contractul de comodat ( imprumutul spre folosinta al spatiului unde va fi sediul social, adica unde va fi inregistrata firma; daca nu aveti, va putem asigura noi sediul social Actul Constitutiv al firmei Declaratia de asociat sau de asociat unic (si de administrator daca este cazul); aceasta declaratie este data in fata notarului Specimenul de semnatura al asociatului/asociatilor Dovada depunerii capitalului social Acordul asociatiei de proprietari/locatari (este necesar atat pentru sediul social, cat si pentru punctul/-ele de lucru daca locatiile sunt separate si daca este cazul) Cererea de infiintare a firmei Anexa privind inregistrarea fiscala a firmei Declaratia pentru obtinerea autorizatiilor

Documentele trebuie sa indeplineasca criterii stricte de continut si de forma, in caz contrar ajungandu-se la respingerea/amanarea dosarului.

Declaratia de asociat/asociat unic (si administrator, daca este cazul), precum si Specimenul de semnatura, se dau in fata notarului, sau in fata judecatorului

IMPORT-EXPORT / REGLEMENTARI OPERATIUNILE DE IMPORT-EXPORT SE POT EFECTUA NUMAI DE CATRE AGENTII ECONOMICI CARE AU PREVAZUT IN OBIECTUL LOR DE ACTIVITATE EFECTUAREA UNOR ASTFEL DE OPERATIUNI.

Index Coduri CAEN 2008


Sectiunile principale
Cod Descriere

A B C D E F G H I

Agricultura, Silvicultura si Pescuit Industria extractiva Industria prelucratoare Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat Distributia apei. Salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare. Constructii Comert cu ridicata si cu amanuntul. Repararea autovehiculelor si motocicletelor. Transport si depozitare Hoteluri si restaurante

J K L M N O P Q R S T U

Informatii si comunicatii Intermedieri financiare si asigurari Tranzactii imobiliare Activitati profesionale, stiintifice si tehnice Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport Administratie publica si aparare. Asigurari sociale din sistemul public Invatamant Sanatate si asistenta sociala Activitati de spectacole, culturale si recreative Alte activitati de servicii Activ. ale gospodariilor private ca angajator de personal casnic, de producere de bunuri si servicii pentru consumul propriu Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Exportul si importul marfurilor din si in teritoriul Romaniei sunt liberalizate, nefiind supuse, in principiu, nici unui fel de restrictii. Pentru unele produse se elibereaza licente in scop statistic. REGIMUL LICENTELOR DE EXPORT SI IMPORT - EXCEPTIE DE LA PRINCIPIU 1. Licente de import Titei si produse petroliere. Documente necesare: - cererea de licenta de import - certificat de abilitare, in fotocopie lizibila, pentru efectuarea operatiunilor cu titei si produse petroliere, emis de Comisia de abilitare din cadrul MECMA, cf. H.G. 340/1992

- declaratia pe propria raspundere a importatorului privind originea si destinatia finala a marfii importate. Substante chimice esentiale si precursori. Documente necesare: - cererea de licenta de import - avizul, in fotocopie lizibila, al Inspectoratului General al Politiei-Directia de combatere a crimei organizate - declaratie scrisa, pe propria raspundere, a importatorului, atestand faptul ca avizul Inspectoratului General al Politiei-Directia de combatere a crimei organizate nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de import pentru produsul respectiv Metale radioactive, instalatii nucleare, aparate cu raze X, alfa sau beta, altele decat cele considerate produse strategice. Documente necesare: - cererea de licenta de import - autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear, in fotocopie lizibila, eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilotr Nucleare - declaratia scrisa pe proprie raspundere, a importatorului, atestand faptul ca autorizatia respectiva nu a mai fost utilizata pentru obtinerea unei alte licente de import

2. Licente de export Metale pretioase si pietre pretioase Licenta de export pentru metale si pietre pretioase, precum si cele pentru obiectele confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de prelucrare activa in Romania, se poate acorda pentru o cantitate globala, avand ca termen de valabilitate, de regula, 6 luni de la data eliberarii acesteia, cu avizul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei. Titei si produse petroliere In vederea eliberarii licentelor de export pentru titei si produse petroliere, precum si pentru produsele siderurgice, pe copia pentru Ministerul Afacerilor Externe a formularului albastru al cererii pentru licenta va fi inscris acordul producatorului marfii. Documentele necesare: - formulare de licenta export (3 ex.) - contract sau precontract cu partenerul strain - actele firmei exportatoare: statut... Metale neferoase. Documente necesare: - autoriatia de achizitie, conform prevederilor O.U.G. 11/2001, pentru deseuri neferoase reciclabile si aliajele acestora

- autorizatia de valorificare, conform prevederilor O.U.G. 16/2001, pentru deseuri feroase reciclabile, metale neferoase si aliajele acestora obtinute prin topire-turnare - formular de licenta export (3 ex.) - contract sau precontract incheiat cu partenerul strain - actele de firma ale exportatorului Produse lemnoase. Documente necesare: - cererea pentru licenta export - documente in fotocopie lizibila care sa ateste provenienta licita a marfii: - cerere pentru licenta export - factura fiscala sau borderoul de achizitie a masei lemnoase avizat de filiala silvica locala - declaratie scrisa pe propria raspundere a exportatorului, atestand faptul ca documentul respectiv nu a mai fost utilizat pentru obtinerea altei licente de export - contract sau precontract cu partenerul strain - actele firmei exportatoare Substante chimice esentiale si precursori. Documente necesare: - cerere de licenta de export - avizul Inspectoratului General al Politiei-Directia de arme, explozibil si substante toxice - avizul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice pentru precursori si produse cu dubla utilizare - declaratia scrisa, pe propria raspundere, a exportatorului , atestand faptul ca avizul Inspectoratului General al Politiei-Directia de combatere a crimei organizate nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de export pentru produsul respectiv - contract sau precontract cu partenerul strain - actele firmei exportatoare

3. Licente de operatiune pentru: Perfectionare activa. In cazul eliberarii licentei de export pentru marfuri supuse licentierii, rezultate din operatiuni de perfectionare activa (lohn sau processing) a unor marfuri importate temporar in Romania, se vor prezenta urmatoarele documente: - cererea de licenta - declaratii vamale de import, din care sa rezulte ca importul este efectuat in regim temporar

- declaratie scrisa pe propria raspundere a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sa rezulte ca din materialele importate s-au obtinut cantitati de produse pentru care se solicita licenta de export - declaratie scrisa pe propria raspundere a exportatorului, atestand faptul ca declaratiile vamale de import nu au mai fost utilizate pentru obtinerea unei alte licente de export sau daca declaratiile vamale de import au mai fost folosite partial, declaratie din care sa rezulte ca licenta de export care se solicita este numai pentru soldul de marfa ramasa neexploatata - avizul dupa caz al ministerului sau institutiei de specialitate. Prelucrare pasiva. In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de prelucrare pasiva (processing sau lohn) sunt necesare urmatoarele documente: - cerere de licenta, cu valoare FOB in valuta plati - avizul ministerului de specialitate sau al Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz - expertiza emisa de un laborator autorizat, declaratie pe proprie raspundere referitoare la provenienta marfii, pentru metale si obiecte confectionate din metale pretioase - facturi de provenienta a marfii, in original Licentele de export pentru operatiuni de prelucrare pasiva se elibereaza conditionat de returnarea integrala in tara a produsului sau a produselor rezultate. Admiterea temporara. Regimul de admitere temporara poate fi autorizat atunci cand sunt indeplinite conditiile pentru identificarea marfurilor straine. Autorizatia pentru admiterea temporara se elibereaza de birourile vamale la cererea persoanei care, direct sau prin intermediul altei persoane utilizeaza marfurile straine. Regimul de admitere temporara poate fi acordat cu exonerarea totala sau partiala a platii taxelor vamale si a drepturilor de import. Cazurile si conditiile in care regimul de admitere temporara se acorda cu exonerarea totala a platii taxelor vamale si a drepturilor de import (art.256270 Cod Vamal): - materiale profesionale, bunuri destinate sa fie prezentate sau utilizate la expozitii, targuri, congrese sau la alte manifestari similare, materiale pedagogice si stiintifice, piese de schimb si accesorii pentru materiale pedagogice, materialul medico-chrurgical si de laborator (in anumite conditii),materiale destinate sa fie utilizate pentru inlaturarea efectelor unor catastrofe care afecteaza teritoriul Romaniei, ambalajele (in anumite conditii), tipare, matrite, clisee, instrumente de masura si control, scule si instrumente speciale puse gratuit la dispozitia unei persoane juridice romane

pentru a fi utilizate la fabricarea marfurilor care sa fie exportate in totalitate, bunuri de orice natura ce urmeaza a fi supuse incercarilor,mostre, mijloace de productie pentru inlocuire,marfuri de ocazie, filme cinematografice, benzi magnetice, efecte personale, bunuri introduse in tara in scopuri sportive, animale vii pentru transhumanta sau pasunat, reproductie sau dresaj. Pentru bunurile care nu se incadreaza in prevederile art. 256-270 Cod Vamal, regimul de admitere temporara se acorda cu exonerarea partiala a taxelor vamale si a altor drepturi de import. Regimul de admitere temporara cu exonerarea partiala a platii taxelor vamale si a drepturilo de import nu se poate acorda produselor si marfurilor consumabile, care pot fi introduse in tara numai sub regim de import. Cererea de autorizare a regimului de admitere temporara se depune la biroul vamal la care se prezinta marfurile pentru vamuire si trebuie sa cuprinda toate elementele privind utilizarea marfurilor,precum si locul unde se prevede folosirea marfurilor admise temporar.

IMPORT-EXPORT / REGLEMENTARI DOCUMENTE UTILIZATE IN MOD OBISNUIT LA EXPORT SI IMPORT 1. Documente necesare la export - factura comerciala externa (se completeaza in cel putin 3 ex. in original nu se calculeaza TVA la export!)

factura de transport si asigurare marfa document de transport si asigurare marfa actele firmei exportatoare licenta, daca e cazul certificat de origine a marfii certificat de conformitate, de calitate certificat de garantie contract extern declaratie de incasare in valuta

- packing list - alte avize, daca e cazul (certificate fito-sanitare, certificate sanitarveterinare, certificate de abilitare etc.) - declaratie vamala de export Certificarea marfurilor romanesti la export Pentru a beneficia de un tratament tarifar preferential, autoritatile din tara importatoare solicita, de regula, un certificat de origine. Acesta este completat in mod uzual de exportator sau producator, deoarece reprezinta persoana cea mai calificata sa cunoasca originea marfurilor. Certificatele de origine pot fi: - Tip EUR 1: eliberate numai de biroul vamal. Aceste certificate de origine sunt necesare exportatorilor pentru exportul in tarile UE si CEFTA. In cazul in care autoritatile din tara importatoare nu cer in mod expres acest document, eliberat de biroul vamal al tarii exportatoare, el poate fi inlocuit cu certificatul de origine eliberat de Camera de comert. - Tip "formulare roz", eliberate de Camerele de comert. Aceste certificate sunt necesare exportatorilor pentru exportul in tarile SGPC, Moldova, Turcia si in toate tarile cu care Romania a incheiat acorduri internationale Actele necesare eliberarii certificatelor de origine: - copie dupa facuta externa - declaratie pe propria raspundere (formular care se obtine de la Camera de comert) - set de formulare de certificat de origine (4-5 formulare), completat de catre exportator (nu se admit greseli sau corecturi pe certificatul de origine). Un exemplar este semnat si stampilat de firma exportatoare si este pastrat de Camera de comert si sunt necesare apoi la biroul vamal in vederea efectuarii exportului. Utilizarea carnetelor ATA Una dintre cele mai eficiente metode de derulare a exporturilor temporare, in vederea participarii agentilor economici la targuri si expozitii internationale este cea de utilizare a carnetelor ATA. Carnetul ATA este un document eliberat pe teritoriul Romaniei, numai de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti. Actele necesare: - adresa cu antet din partea firmei, catre CCIRMB, pentru emiterea carnetului ATA, la expozitia respectiva. Adresa trebuie sa contina scopul deplasarii, mijlocul de transport, ruta, tara de sedere, localitatea de vama si responsabilul de carnet - lista produselor prezentate la expozitie (in romana si engleza) care va cuprinde denumirea produsului, cantitatea si valoarea

Observatii: - carnetul ATA este valabil 1 an de la data emiterii - este posibila suplimentarea carnetului cu alte file - nu este posibila modificarea listei de produse - inainte de fiecare deplasare, in functie de tara unde se desfasoara expozitia, agentul economic trebuie sa depuna la CCIRMB o garantie sub forma unei sume de bani, care va fi restituita la intoarcerea in tara. 2. Documente necesare la import - factura comerciala externa - de la exportator - factura de transport (daca acesta e platit separat) - de la exportator - document de transport si asigurare marfa - actele firmei exportatoare - de la exportator - actele firmei importatoare - licenta de import, daca e cazul - de la Ministerul de Externe - certificat de origine a marfii - de la biroul vamal sau camerele de comert ale tarii exportatoare - certificat de conformitate, de calitate - de la producator - certificat de garantie - de la producator - contract extern - packing list - de la exportator - alte avize, daca e cazul (certificate fito-sanitare, certificate sanitarveterinare, certificate de abilitare etc.) - declaratia vamala de import