INTERNACIONALNI UNIVERZITET U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

RED VOŽNJE NOVE GRADSKE AUTOBUSKE LINIJE PARK – PODHRASTOVI
SEMINARSKI RAD

Predmet: Javni gradski transport Mentor: Prof.dr. Ibrahim Jusufranić Student: Faruk Tahmiščija Br. indexa: 51/10-I
Travnik, januar 2013

Dužina trase 3.4. Lokacija terminusa i stajališta 3.5.2. PRORAČUN 3. Red vožnje analitički 3. Vremena vožnji između stajališta 3. Red vožnje grafički 4. Broj vozila na radu 3.SADRŽAJ Strana 1.6.3. SITUACIJA (prilagođeno sa Google earth) 5. POSTAVKA ZADATKA 3.1. LITERATURA 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 2 .7. Vrijeme obrta 3. UVOD 2.

UVOD U ovom radu obrađena je nova lijija javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji Općine Centar. 3 . Zbog konfiguracije i regulacije saobraćajnica povratna linija bi se na jednoj dionici razlikovala od polazne linije a što se vidi iz situacije trase. Linija je obrađena kao redovna gradska linija koja bi se obavljala redovno. svaki dan u periodu od 07:00 sati do 23:00 sati. i to na relaciji PARK – PODHRASTOVI.1.

1. .. radnici.. na teritoriji lokalne zajednice u kojoj ste nastanjeni.) Vrijeme zadržavanja vozila na stajalištima je 1. studenti... motiva za svakodnevnim i povremenim putovanjima. Višnjik (4).građani) odnosno na bazi gustine naseljenosti. broj vozila u radu. Medicinski fakultet (2).2. gravitaciona područja. Klinički centar Koševo (3). Na bazi zahtjeva korisnika usluga (učenici.. Lokacija terminusa i stajališta Terminusi linije su: PARK (terminus A) i PODHRASTOVI (terminus B) Vrijeme čekanja u terminusima: tčt = 15 min Vs = 20 km/h (smanjena za 50% zbog gradskih uslova vožnje) Vrijeme zadržavanja vozila na svim stajalištima: tčs = 1 min Stajališta na relaciji PARK – PODHRASTOVI: Alipašina (1). Višnjik (4). lokaciju.00 minut a saobraćajna brzina kreatanja vozila na trasi linije je 40 km/h. Klinički centar Koševo (3). vremena obrta. Medicinski fakultet (2) lB-5 = 250 m l5-4 = 350 m l4-3 = 400 m l3-2 = 300 m l2-A = 750 m 4 . POSTAVKA ZADATKA Utvrditi red vožnje nove autobuske linije (analitički i grafički) i režime saobraćanja autobusa na sedmičnom i godišnjem nivou posmatranja. utvrdite: − Statičke elemente linije (trasu linije. Studentski domovi (5) lA-1 = 450 m l1-2 = 750 m l2-3 = 300 m l3-4 = 400 m l4-5 = 350 m l5-B = 250 m Stajališta na relaciji PODHRASTOVI – PARK: Studentski domovi (5). 3.. PRORAČUN 3. lokaciju terminala. raspored i broj stajališta... broj dnevnih obrta.

Relaciji PARK – PODHRASTOVI l ⋅ 60 0.25 = 135 sec ≈ 3 min Vs 20 3.30 ⋅ 60 = = 0.75 ⋅ 60 = = 2.75 = 45 sec ≈ 1 min Vs 20 Relaciji PODHRASTOVI – PARK l ⋅ 60 0.35 ⋅ 60 = = 1.90 = 54 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.45 ⋅ 60 t A−1 = A−1 = = 1.30 ⋅ 60 = = 0.05 = 63 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.25 = 135 sec ≈ 3 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.40 ⋅ 60 = = 1.35 = 81sec ≈ 2 min Vs 20 t1−2 = t 2 −3 = t 3− 4 = t 4−5 = t 5−B = l A−1 ⋅ 60 0. Vremena vožnji između stajališta Vremena vožnji između stajališta su uvećana i zaokružena slobodnom procjenom radi uslova odvijanja saobraćaja kao što su: zadržavanja na semaforima.25 ⋅ 60 = = 0. uključenja u saobraćaj sa stajališta.05 = 63 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.35 ⋅ 60 = = 1.3.3.20 = 72 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.90 = 54 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0.20 = 72 sec ≈ 2 min Vs 20 l A−1 ⋅ 60 0. Vrijeme obrta T0 = t A−1 + t č 1 + t1−2 + t č 2 + t 2−3 + t č 3 + t 3−4 + t č 4 + t 4 −5 + t č 5 + t 5− B + t tB + t B −5 + t č 5 + t 5−4 + t č 4 + t 4−3 + t č 3 + t 3−2 + t č 2 + t 2 − A + t čA T0 = 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 15 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 3 + 15 T0 = 61 min ≈ 1h 5 .2.40 ⋅ 60 = = 1.75 = 45 sec ≈ 1 min Vs 20 t 5 −4 = t 4−3 = t 3− 2 = t 2− A = l A−1 ⋅ 60 0. gustina saobraćaja i sl.25 ⋅ 60 t B −5 = A−1 = = 0.75 ⋅ 60 = = 2.

.60 0. Broj vozila na radu Radni dani i subota.00 0. Red vožnje grafički 6 . T 60 N= 0 = = 4vozila i 15 3.15 7:18 7:22 7:25 7:28 7:31 7:32 3 7.7.00 7:03 7:07 7:10 7:13 7:16 7:17 2 7.00 5 7:46 − 7:43 7:40 7:37 7:34 7:32 6 8:01 − 7:58 7:55 7:52 7:49 7:47 7 8:16 − 8:13 8:10 8:07 8:04 8:02 8 8:31 − 8:28 8:25 8:22 8:19 8:17 „Peglanje“ vremena obrta sa 61 na 60 minuta može se izvršiti u terminusima npr.50 Nedjelja i praznici T 60 N= 0 = = 2vozila i 30 TERMINUS Stajalište PARK Alipašina Medic.30 7:33 7:37 7:40 7:43 7:46 7:47 4 7.30 7:33 7:37 7:40 7:43 7:46 7:47 km 0.00 0.60 0.90 2.00 7:03 7:07 7:10 7:13 7:16 7:17 2 7.90 2.30 1. Nedjelja i praznici 1 7.00 0.30 1.50 TERMINUS Stajalište PARK Alipašina Medic. Dužina trase L = l A−1 + l1−2 + 2 ⋅ l 2−3 + 2 ⋅ l3−4 + 2 ⋅ l 4−5 + 2 ⋅ l 5−B + l 2 − A L = 450m + 750m + 2 ⋅ 300m + 2 ⋅ 400m + 2 ⋅ 350m + 2 ⋅ 250 m + 750m L = 4.20 1.45 1.3. fakultet KC Koševo Višnjik Student. fakultet KC Koševo Višnjik Student.05 1.25 0.5.4. vrijeme čekanja u terminusu A (PARK) skratiti na 14 minuta.25 2. Red vožnje analitički Radni dani i subota 1 7.05 1.00 0.6. U skladu sa tim na radu su angažovana 2 vozila.25 0.45 7:48 7:52 7:55 7:58 8:01 8:02 km 0.20 1.550m 3.50 1.50 1. domovi PODHRASTOVI km 2. domovi PODHRASTOVI km 2.00 3 7:46 − 7:43 7:40 7:37 7:34 7:32 4 8:16 − 8:13 8:10 8:07 8:04 8:02 Za nedjelju i praznike je predviđeno vrijeme čekanja u terminusima 30 minuta uz isti interval slijeđenja.45 1. 3.25 2.

Radni dani i subota Nedjelja i praznici 7 .

8 .

4. 2007 9 . Internacionalnog univerziteta u Travniku. Saobraćajni fakultet. Travnik. Dr. Ibrahim Jusufranić. Osnove drumskog saobraćaja. LITERATURA [1] Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful