LÄÄKEMÄÄRÄYS

Potilaan nimi Syntymäaika

Osa 1
Alle 12-vuotiaan paino

Aaltonen, Jouko
Kysymyksessä on X Sairauden hoito Muu

111245-788O
Työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi (täytetään työtapaturmatapauksissa) Hinnoitus

1 Rec. Lääke, vahvuus, määrä tai hoidon kestoaika, annostus ja käyttötarkoitus

voide OMA 1 mg 1 x 1 Ds. Hydrocortison 1% 1,0 Sulfur. medic. 1,0 Cream Aqualan L ad 100,0
2 Rec.

Voide COI 1 x 10 Ds. Hydrocortison 1% 1,0 Sulfur. medic. Cream Aqualan L ad 100,0 M.D.S. kutiseviin nivusiin riittavan useasti
1 Rec. 2 Rec. Paikka, aika ja allekirjoitus

1,0

PERUSTELUT ERIKSEEN LUETELLUISTA, SELVITYSTÄ VAATIVISTA LÄÄKKEISTÄ SV-KORVAUSTA VARTEN

Nimen selvennys ja yksilöintitunnus Esittelyohjelma Lääketieteen lis. SV Ei rekisteröity

Kerava 13.5.2013
Yhteystiedot Puh. (09) 2747400 TOIMITTAMISMERKINNÄT EI SAA PEITTÄÄ Otetaan 1 Otetaan 2 Otetaan 1 Otetaan 2 Otetaan 1

Otetaan 2

Otetaan 1

Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1

Saamatta 2

Saamatta 1

Saamatta 2

Saamatta 1

Saamatta 2

Saamatta 1

Saamatta 2

UUSIMISMERKINNÄT Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika Allekirjoitus, nimen selvennys ja yksilöintitunnus Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika Allekirjoitus, nimen selvennys ja yksilöintitunnus Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika Allekirjoitus, nimen selvennys ja yksilöintitunnus

Lääkemääräyksen vastaanottanut apteekki, Kela ja työpaikkakassa antavat kukin omalta osaltaan lisätietoja tässä lääkemääräyksessä olevien tietojen käsittelystä. Esittäkää Kela-kortti apteekissa. Samalla kertaa ostetuista lääkkeistä korvataan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Lääkemääräys on voimassa vuoden sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien. Jos olette tyytymätön apteekin lääkkeen hinnasta vähentämään sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, voitte pyytää muutoksenhakua varten kirjallisen päätöksen Kelasta tai työpaikkakassasta 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta.
SV 1 ATK 04.12 Kelan hyväksymä atk-lääkemääräys 843-6

LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN JÄLJENNÖS apteekkia varten
Potilaan nimi Syntymäaika

Osa 2
Alle 12-vuotiaan paino

Aaltonen, Jouko
Kysymyksessä on X Sairauden hoito Muu

111245-788O
Työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi (täytetään työtapaturmatapauksissa) Hinnoitus

1 Rec. Lääke, vahvuus, määrä tai hoidon kestoaika, annostus ja käyttötarkoitus

voide OMA 1 mg 1 x 1 Ds. Hydrocortison 1% 1,0 Sulfur. medic. 1,0 Cream Aqualan L ad 100,0
2 Rec.

Voide COI 1 x 10 Ds. Hydrocortison 1% 1,0 Sulfur. medic. Cream Aqualan L ad 100,0

1,0

PERUSTELUT ERIKSEEN LUETELLUISTA, SELVITYSTÄ VAATIVISTA LÄÄKKEISTÄ SV-KORVAUSTA VARTEN 1 Rec. 2 Rec. Paikka, aika ja allekirjoitus Nimen selvennys ja yksilöintitunnus Esittelyohjelma Lääketieteen lis. SV Ei rekisteröity

Kerava 13.5.2013
Yhteystiedot Puh. (09) 2747400

SV 1 ATK 04.12 Kelan hyväksymä atk-lääkemääräys 843-6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful