UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

A. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal, prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. Este activă oral, nu este metabolizată de COMT, datorită lipsei substituenţilor fenolici E. Pătrunde uşor în SNC, produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. Fenilefrina B. Nafazolina C. Isoxsuprina D. Izoprenalina E. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal, cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. alfa-2-presinaptici C. ß-1-postsinaptici D. ß-2-postsinaptici E. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. Lipoliza B. Creşterea secreţiei de renină C. Stimularea SNC D. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia: A. este inactiva oral B. se administreaza i.m. sau s.c. C. actioneaza selectiv, in functie de doza D. nu trece bariera hemato-encefalica E. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. izoprenalina B. oximetazolina C. prenalterol D. isoxuprina E. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. tolazolina B. nicergolina C. fentolamina D. isoxuprina E. ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele, cu exceptia : A. stimulare SNC B. stimularea miocardului contractil C. stimularea miocardului excitoconductor D. stimularea lipolizei E. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. astm bronsic B. insuficienta circulatorie acuta hipertona

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

C. colaps D. hipotensiune cronica E. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. alfa-1 B. alfa-2 C. alfa-2 presinaptici D. beta-1 E. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. astm bronsic B. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. tahicardie paroxistica D. hipotensiune cronica E. hipotensiune posturala Dobutamina: A. se administreaza oral B. este medicatie de substitutie in parkinson C. se indica in soc cardiogen D. este agonist beta-2 adrenergic E. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. anxietetate B. vasodilatatie C. tahicardie D. hiperglicemie E. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. adrenalina B. aspirina C. dopamina D. neostigmina E. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A. teofilina B. cromoglicatul de sodiu C. adrenalina D. fenoterolul E. beclometazona Nafazolina: A. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. B. Este un simpatomimetic predominent beta. C. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. E. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic; E. este un vasoconstrictor. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic;

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. orciprenalina B. fenoterol C. ritodrin D. metoxamina E. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta- adrenomimetic neselectiv ? A. xilometazolina B. oximetazolina C. isoxuprina D. prenalterol E. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele, cu exceptia: A. tremor B. palpitatii C. hipoglicemie D. hipercolesterolemie E. hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele, cu exceptia: A. insuficienta circulatorie periferica B. insuficienta circulatorie cerebrala C. travaliu prematur D. hipotensiune arteriala E. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate, cu exceptia: A. este beta- adrenergic neselectiv B. este adrenomimetic cu predominanta alfa C. determina tahifilaxie D. este indicat exclusiv local E. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate, cu exceptia: A. este inactiva oral B. T1/2 aprox. 2 minute C. nu difuzeaza in SNC D. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E. este indicata in socul cardiogen

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
1. Adrenomimeticele produc: A. stimularea functiilor miocardice B. mioza C. vasoconstrictie prin alfa-1 D. bronhoconstrictie E. hiperglicemie 2. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. in afectiuni alergice B. in stop cardiac si soc cardiogen C. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

D. in hipertensiune arteriala E. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. tolazolina B. oximetazolina C. efedrina D. bametanul E. nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. bronhoconstrictia B. relaxarea uterului C. hipoglicemia D. vasoconstrictia E. deprimarea miocardului Dopamina: A. este o catecolamina B. are efecte selective pe beta 1 C. este indicata in socul cardiogen D. se adminstreaza intravenos E. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. se poate administra pe cale orala C. este o catecolamina D. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. stimula receptorii alfa B. bloca receptorii beta C. bloca receptorii noradrenalinei D. favoriza eliberarea noradrenalinei E. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. pot agrava cardiopatia ischemica D. pot creste efectul anestezicelor locale E. diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. tahicardie; B. hipertensiune arteriala; C. cresterea metabolismului bazal; D. bronhoconstrictie; E. hipoglicemie. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. actioneaza in ganglionii simpatici; B. activeaza receptorii adrenergici; C. au efecte inhibitoare asupra inimii; D. stimuleaza lipoliza; E. au efect bronhodilatator. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. au actiune bronhospastica; B. au actiune directa;

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C. au actiune indirecta; D. au actiune mixta; E. scad tensiunea arteriala. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. contracta muschiul circular al irisului; B. produc mioza; C. creste forta de contractie a miocardului; D. produc hipertensiune arteriala; E. relaxeaza miometrul. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice; B. au efecte alfa adrenergice; C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza; D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc, E. produc hipoglicemie. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. produc vasoconstrictie; B. inhiba SNC; C. scad forta de contractie a inimii; D. scad tensiunea arteriala; E. sunt bronhodilatatoare. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. hipotensiune; B. cardiopatie ischemica; C. astm bronsic; D. rinita; E. hipertensiune. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive; B. scad efectul antihipertensivelor; C. cu derivatii xantinici deprima SNC; D. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor; E. diminua efectul hipoglicemiantelor. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. adrenalina; B. dobutamina; C. fluvoxamina; D. nizatidina; E. salbutamol. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. salbutamol; B. propranolol; C. fenoterol; D. terbutalina; E. neostigmina. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. hipotensiune arteriala; B. hipertensiune arteriala; C. tahiaritmie; D. hipoglicemie; E. hipercolesterolemie. Adrenalina: A. provoacă o deprimare a SNC B. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. contractă musculatura netedă bronşică D. creşte minut volumul respirator E. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. difuzează în SNC

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

B. produce bronhospasm C. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A. este activă pe cale orală, având un T1/2 = 4-6 ore B. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. are o difuziune bună în SNC D. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. efedrina nu difuzează în SNC D. calea de administrare a adrenalinei este per os E. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. este un simpaticomimetic tocolitic B. este predominent alfa adrenomimetic C. este forma de prezentare a nafazolinei D. nu are efecte adverse pe termen lung E. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. este predominent beta 1 adrenomimetic B. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. nu are efecte D1 dopaminergice E. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. se administrează numai prin injectare iv B. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. are acţiune vasoconstrictoare locală E. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. nu traversează bariera hematoencefalică C. este contraindicată în şocul cardiogen D. la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. paloarea tegumentară B. fotosensibilizarea C. hiperglicemie D. tahiaritmii E. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A. inhibă toate funcţiile miocardului B. produce bronhodilataţie C. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. produce bronhoconstricţie E. este medicaţie de elecţie în HTA

32. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A. etilefrina B. dopamina C. dobutamina D. metoxamina E. nafazolina 33. Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. vasoconstricţie arteriolară în piele, mucoase, rinichi, viscere, muşchi B. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. contracţia muşchilor piloerectori D. mioză E. relaxarea miometrului 34. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. stimularea miocardului contractil B. stimularea aparatului juxtaglomerular C. relaxarea miometrului D. stimularea lipolizei E. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. Efedrina: A. are biodisponibilitate bună per os B. nu difuzează în SNC C. produce excitaţia SNC D. produce bronhoconstricţie E. este vasoconstrictor general şi local 36. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. şoc anafilactic B. insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. stop cardiac D. criza de astm bronşic E. ca stimulator al SNC 37. Isoxuprina este indicată în: A. boala Raynaud B. rinite şi conjunctivite C. insuficienţa circulatorie cerebrală D. iminenţa de travaliu prematur E. declanşarea travaliului 38. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A. adrenalina B. fenilefrina C. metoxamina D. nafazolina E. clonidina 39. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. antidepresive triciclice B. antidepresive IMAO C. clonidina D. digoxina E. guanetidina 40. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. Contracţia uterului gravid B. Ejacularea C. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. Stimularea miocardului contractil E. Glicogenoliza 41. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. Relaxarea miometrului C. Creşterea lipolizei D. Contracţia muşchiului neted ciliar

E. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42. Sunt efecte de tip metabolic, care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A. Stimularea lipolizei B. Glicogenoliza hepatică C. Glicoliza anaerobă D. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E. Retenţia de sodiu şi apă, cu creşterea consecutivă a volemiei 43. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Nafazolina B. Ritodrina C. Isoxsuprina D. Dobutamina E. Noradrenalina 44. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. Terbutalina B. Terbinafina C. Terfenadina D. Fenoterolul E. Salmeterolul 45. Adrenalina produce următoarele efecte: A. Bronhodilataţie B. Stimularea miocardului contractil C. Lipoliză D. Gliconenoliză hepatică E. Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. Hidroxilii fenolici în poziţile 3,4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică, creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Efedrina: A. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Stimulează SNC E. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. Nafazolina: A. Are acţiune vasoconstrictoare locală, utilă în rinite şi conjunctivite B. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic, în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. Se utilizează preponderent ca tocolitic, relaxează musculatura netedă uterină 49. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina, sunt valabile afirmatiile: A. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A. noradrenalina

51.

52.

53.

54.

55.

56.

B. izoprenalina C. adrenalina D. orciprenalina E. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. tahiaritmii B. agitatie motorie C. paloarea tegumentelor D. hiperglicemie E. hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. glicogenoliza hepatica, cu hiperglicemie C. stimularea miocardului contractil D. stimularea miocardului excito-conductor E. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. se poate administra per os B. trece usor bariera hemato-encefalica C. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i.v. D. nu are efecte de tip beta-2 E. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina, efedrina prezinta: A. difuziune mai buna in SNC B. mecanism mixt de actiune, atat direct, cat si indirect C. durata de actiune mai mare D. stimulare SNC mai intensa E. bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. derivati xantinici de tip teofilina B. digitalice C. antidepresive triciclice D. antihipertensive E. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic, central C. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. sunt folosite in astmul bronsic E. sunt folosite local, ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara

57. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. colaps D. hipotensiunea posturala E. hipotensiunea cronica 58. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. fenilefrina B. etilefrina C. adrenalina D. efedrina E. dopamina 59. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. infiltratiile locale cu cocaina C. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. intravenos etilefrina

E. intravenos ser glucozat 60. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. vasoconstrictoare generala B. vasoconstrictoare locala C. bronhodilatatoare D. tocolitica E. cardiotonica 61. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. salbutamol B. fenoterol C. salmeterol D. prenalterol E. terbutalina 62. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. vasodilatator periferic B. beta2-adrenomimetic C. tocolitic D. alfa-adrenolitic E. vasoconstrictor local 63. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A. parasimpatolitic B. simpatomimetic C. beta-1- adrenomimetic D. beta-2-adrenomimetic E. antihistaminic H1 64. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. salbutamol B. efedrina C. fenoterol D. adrenalina E. terbutalina 65. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. hipotiroidie B. diabet C. cardiopatie ischemica D. hipertensiune arteriala E. tahiaritmii 66. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. potenteaza efectele haloperidolului C. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. se administreaza i.v. si s.c E. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. 67. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. adrenalina B. izoprenalina C. salbutamolul D. fenilefrina E. efedrina 68. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. adrenalina B. efedrina C. nafazolina D. dobutamina E. terbutalina 69. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A. stimularea miocardului

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

B. scaderea secretiei de renina C. stimularea lipolizei D. bronhodilatatie E. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. este simpatomimetic B. este o catecolamina C. se administreaza oral D. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. produc bronhoconstrictie B. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. contracta detrusorul D. stimuleaza miocardul E. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. ß-feniletilamine. B. Acizi propionici. C. Etilimidazoline. D. Amine aromatice primare. E. Acizi fenilpropionici. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. B. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica. C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. D. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. E. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. Compusii au caracter hidrofob, este favorizata difuziunea in SNC. B. Largeste spectrul de activitate. C. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. E. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. In cazul derivatilor feniletilaminici, cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). B. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. C. Substituirea in pozitia alfa. D. Substituirea in pozitia beta. E. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A. Fenilefrina. B. Nafazolina. C. Efedrina. D. Xilometazolina. E. Efedrina. Noradrenalina: A. Are structura de catecolamina, fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

B. Se poate administra per os, avand biodisponibilitate orala foarte buna. C. Nu se administreaza per os, biodisponibilitatea fiind redusa. D. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. E. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. C. Este indicata in stop cardiac. D. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. E. Se poate administra per os, sublingual, intravenos sau subcutan. Efedrina: A. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. B. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. C. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. D. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. E. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. Este un alfa1 adrenomimetic. B. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. C. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. D. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar, periferic si central. E. Se poate utiliza si ca tocolitic. Isoxuprina: A. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica. C. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. D. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. E. Prezinta efect tocolitic. Dobutamina: A. Este un derivat de imidazolina. B. Se administreaza oral. C. Are efect predominant beta-1 adrenergic. D. Este indicat in soc cardiogen, infarct miocardic, decompensare cardiaca. E. Este inactivata la administrate orala. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. Adrenalina B. Dobutamina C. Nafazolina D. Xilometazolina E. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. B. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. C. Nafazolina este administrata numai local. D. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. E. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie.

86. Efedrina: A. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. B. Nu se absoarbe la administrare orala. C. Este un adrenomimetic neselectiv, si actioneaza prin mecanism mixt. D. Este stimulator la nivel SNC. E. Prezinta efect bronhodilatator, stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. 87. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. Nafazolina B. Noradrenalina C. Adrenalina D. Efedrina

E. Oximetazolina 88. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. Este un derivat de beta-feniletilamina. B. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. C. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. D. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. E. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. 89. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. Isoxuprina B. Xilometazolina C. Bufenina D. Bametan E. Fenilefrina 90. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. Scaderea secretiei de insulina. B. Dilatarea muschilor netezi vasculari. C. Relaxarea miometrului. D. Stimularea lipolizei. E. Relaxarea muschiului neted ciliar. 91. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. Adrenalina B. Efedrina C. Oximetazolina D. Izoprenalina E. Dobutamina. 92. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. adrenalina; B. dobutamina; C. fluoxamina; D. nizatidina; E. salbutamol. 93. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. actioneaza in ganglionii simpatici; B. activeaza receptorii adrenergici; C. au efecte inhibitoare asupra inimii; D. stimuleaza lipoliza; E. au efect bronhodilatator. 94. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice; B. au efecte alfa adrenergice; C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza; D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc, E. produc hipoglicemie. 95. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. au actiune bronhospastica; B. au actiune directa; C. au actiune indirecta; D. au actiune mixta; E. scad tensiunea arteriala. 96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. contracta muschiul circular al irisului; B. produc mioza; C. creste forta de contractie a miocardului; D. produc hipertensiune arteriala; E. relaxeaza miometrul. 97. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive; B. scad efectul antihipertensivelor; C. cu derivatii xantinici deprima SNC;

D. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor; E. diminua efectul hipoglicemiantelor. 98. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. produc vasoconstrictie; B. inhiba SNC; C. scad forta de contractie a inimii; D. scad tensiunea arteriala; E. sunt bronhodilatatoare. 99. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. salbutamol; B. propranolol; C. fenoterol; D. terbutalina; E. neostigmina. 100. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. tahicardie; B. hipertensiune arteriala; C. cresterea metabolismului bazal; D. bronhoconstrictie; E. hipoglicemie. 101. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. hipotensiune; B. cardiopatie ischemica; C. astm bronsic; D. rinita; E. hipertensiune. 102. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. hipotensiune arteriala; B. hipertensiune arteriala; C. tahiaritmie; D. hipoglicemie; E. hipercolesterolemie. 103. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. vasoconstrictie; B. midriaza; C. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv; D. cresterea secretiei de renina; E. scaderea secretiei de insulina. 104. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. midriaza; B. stimularea lipolizei; C. stimularea glicogenolizei hepatice; D. scaderea secretiei de insulina; E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. 105. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. vasoconstrictie; B. stimularea inimii; C. stimularea SNC; D. bronhoconstrictie; E. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati.; 106. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. vasodilatatie; B. stimularea lipolizei; C. bronhodilatatie; D. relaxarea muschiului circular al irisului; E. relaxarea miometrului. 107. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. hipotensiune arteriala acuta si cronica; B. astmul bronsic;

C. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala; D. travaliu prematur; E. aritmii cardiace. 108. Dobutamina: A. are structura chimica de catecolamina B. inactiva per os C. indicata exclusiv local D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E. este indicata in socul cardiogen 109. Efedrina: A. este derivat de beta- feniletilamina B. nu difuzeaza in SNC C. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. hipotensiunea posturala B. sindrom Adams- Stokes C. ca miotic in oftalmologie D. boala Raynaud E. narcolepsie 111. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A. hipotensiune arteriala B. paloarea tegumentelor C. tahicardie D. deprimarea respiratiei E. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. Noradrenalina: A. prezinta biodisponibilitate per os buna B. are actiune vasoconstrictoare generala C. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. este indicata in aritmii cardiace E. se administreaza intravenos in perfuzie 113. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. edem Quincke B. insuficienta circulatorie cerebrala C. criza de astm bronsic D. stop cardiac E. aritmii 114. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. aplicare de gheata local B. infiltratii locale cu hialuronidaza C. infiltratii locale cu fentolamina D. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. adrenalina intravenos

SIMPATOLITICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Beta-blocantele neselective se indică în: A. hipotensiune arterială B. tahiaritmii cardiace C. bradicardie D. tulburări de circulaţie periferică

E. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. Beta-blocantele pot da: A. fenomene depresive B. hiperglicemie C. tahicardie D. glaucom E. obisnuinta 3. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. pentoxifilina B. nicergolina C. ergotamina D. propranololul E. clonidina 4. Ergotamina A. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. produce vasodilataţie cerebrală C. se indică în hipertensiunea arterială D. relaxează uterul gravid E. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. metil-dopa formează dobutamina, care stimulează receptorii β1 E. doxazosinul blochează receptorii β1 6. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. alfa-adrenolitic; B. scade fluxul sanguin cerebral; C. scade rezistenta vasculara; D. diminua zgomotele in urechi; E. amelioreaza memoria. 7. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. este alfa-adrenolitic; B. vasodilatator; C. antiagregant plachetar; D. favorizeaza procesele metabolice neuronale; E. scade circulatia in creier. 8. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. mecanism direct de actiune; B. au afinitate pentru receptorii adrenergici; C. au activitate intrinseca; D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice; E. blocheaza receptorii adrenergici. 9. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. fentolamina; B. dihidroergotoxina; C. nicergolina; D. propranolol; E. prazosin. 10. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1- adrenolitice: A. hipertensiune arteriala B. bloc atrio-ventricular gradul I C. angina pectorală D. aritmiile cardiace E. glaucom 11. Prazosinul este un: A. agonist beta1-adrenergic B. agonist beta2-adrenergic C. agonist alfa2-adrenergic

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

D. antagonist alfa1-adrenergic E. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A. hipertensiunea arterială B. migrenă C. insuficienţă circulatorie periferică D. hipotensiune ortostatică E. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. insuficienţa circulatorie cerebrală B. accidente cerebrale ischemice C. retinopatia de etiologie vasculară D. hipotensiunea arterială E. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A. ergotamina B. nicergolina C. fentolamina D. fenoxibenzamina E. dibenamina Nicergolina: A. nu se absoarbe per os B. produce vasoconstricţie C. este vasodilatator D. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A. nu se administrează per os B. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. se administrează în insuficienţa hepatică E. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. are T 1/2 mic (circa o oră) B. determină vasoconstricţie C. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. este indicată în tratamentul HTA E. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia: A. metildopa produce efecte toxice hepatice B. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C. clonidina are acţiune antihipertensivă D. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. Tolazolina B. Nafazolina C. Moxonidina D. Oximetazolina E. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici, având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. Tolazolina B. Tamsulosinul C. Terazosinul D. Fentolamina E. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

B. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. Diminuarea lipolizei, scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. Glicogenoliza E. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. Relaxarea musculaturii netede vasculare C. Scăderea presiunii intraoculare D. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. Atenolol B. Sotalol C. Timolol D. Pindolol E. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. Propranolol B. Pindolol C. Atenolol D. Sotalol E. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse, cu exceptia: A. somnolenta B. hipotensiune ortostatica C. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. cresterea presiunii intraoculare, cu agravarea glaucomului E. diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A. prazosin B. terbutalina C. fenoterol D. noradrenalina E. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. hipertensiunea arteriala B. tahiaritmiile C. cardiopatia ischemica D. hipertiroidismul E. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. clonidina B. prazosin C. fenoxibenzamina D. pindolol E. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. nicergolina B. dihidroergotoxina C. naftidrofuril D. terlipresina E. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele, cu exceptia :

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

A. bradicardie B. bloc atrio-ventricular grad II C. astm bronsic D. diabet E. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. prazosin B. atenolol C. doxazosin D. salbutamol E. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. scaderea debitului cardiac B. cresterea secretiei de renina C. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. scaderea volemiei E. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. prazosinul B. atenololul C. rezerpina D. ergotamina E. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. hipertensiune arteriala B. tahiaritmii C. glaucom D. bloc atrio-ventricular E. angina pectorala Nicergolina: A. Este un derivat xantinic. B. Este un vasoconstrictor C. Este un beta-adrenolitic. D. Este un alfa-adrenolitic. E. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. Ergocornina, ergocriptina si ergotoxina. B. Dihidroergocriptina, dihidroergocornina si dihidroergotamina. C. Ergotamina, ergocornina, ergocriptina. D. Dihidroergocornina, dihidroergocristina si dihidroergocriptina. E. Dihidroergotamina, dihidroergometrina si dihidroergocornina. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. mecanism direct de actiune; B. au afinitate pentru receptorii adrenergici; C. au activitate intrinseca; D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice; E. blocheaza receptorii adrenergici. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. fentolamina; B. dihidroergotoxina; C. nicergolina; D. propranolol;

E. prazosin. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. este alfa-adrenolitic; B. vasodilatator; C. antiagregant plachetar; D. favorizeaza procesele metabolice neuronale; E. scade circulatia in creier. 42. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. alfa-adrenolitic; B. scade fluxul sanguin cerebral; C. scade rezistenta vasculara; D. diminua zgomotele in urechi; E. amelioreaza memoria. 43. Sunt beta-adrenolitice: A. fentolamina; B. propranololul; C. prazosinul; D. dihidroergotoxina; E. tolazolina. 44. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate, cu exceptia: A. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. stimuleaza miocardul C. deprima centrul respirator D. nu se administreaza pe nemancate E. se asociaza cu cafeina 45. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. se absoarbe bine per os C. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. este antiagregant plachetar E. este contraindicat in hemoragii acute 46. Tolazolina: A. se administreaza exclusiv injectabil B. face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. este contraindicat in feocromocitom D. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic, cu exceptia: A. reducerea debitului cardiac B. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. diminuarea lipolizei 48. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic, cu exceptia: A. bronhospasm la astmatici B. tulburari ischemice periferice C. tendinta spre hipoglicemie D. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. scaderea tensiunii intraoculare 49. Metildopa: A. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. are efecte centrale simpatomimetice C. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. nu are efecte toxice hepatice E. nu se asociaza cu saluretice

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
1. Beta-blocantele: A. stimuleaza functiile miocardului

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B. influenteaza negativ profilul lipidic C. au proprietati antihipertensive D. fac parte din clasa I de antiaritmice E. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. se pastreaza si la doze mari B. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. ergotamina B. atenololul C. prazosinul D. dopamina E. salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. deprimarii miocardului C. coronarodilatatiei D. efectului hipocolesterolemiant E. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. creşterea debitului cardiac B. scăderea secreţiei de renină C. efect simpatolitic central D. creşterea sintezei de bradikinină E. coronarodilataţie Prazosinul: A. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. creste postsarcina C. creste colesterolul si trigliceridele D. produce hipotensiune intensa la prima doza E. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A. este un inhibitor al enzimei de conversie B. are efect antihipertensiv C. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. poate da fenomenul primei doze E. se contraindica in astm Propranololul: A. este un alfa-1-adrenolitic B. este un beta-adrenolitic selectiv C. se indica in hipertensiunea arteriala D. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A. blocanti de calciu tip verapamil B. hipoglicemiante C. inhibitori ai enzimei de conversie D. beta-simpatomimetice

E. diuretice 11. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici; B. activeaza receptorii adrenergici; C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor; D. blocheaza receptorii adrenergici; E. produc hipertensiune. 12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici; B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici; C. blocheaza receptorii beta-adrenergici; D. impiedica eliberarea mediatorilor; E. diminua actiunea simpatomimeticelor. 13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. blocheaza receptorii beta-adrenergici; B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei; C. au actiune cronotrop negativa; D. diminua formarea umorii apoase; E. cresc presiune intraoculara. 14. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. alfa-adrenolitic; B. antihipertensiv; C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza; D. creste trigliceridele; E. nu se administreaza in sindromul Raynaud. 15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. este alfa-1-adrenolitic; B. este un parasimpatomimetic; C. este un neurosimpatolitic; D. este beta-2-adrenolitic; E. are actiune hipotensiva. 16. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. este un antiulceros; B. impiedica recaptarea noradrenalinei; C. este un antiparkinsonian; D. are actiune hipotensiva; E. are actiune simpatomimetica. 17. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. propranolol; B. atenolol; C. metoprolol; D. timolol; 18. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. oxprenolol; B. propranolol; C. betaxolol; D. atenolol; E. metoprolol. 19. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. stari depresive; B. cresterea trigliceridelor; C. tahicardie; D. impotenta; E. bronhoconstrictie. 20. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. hipertensiune arteriala; B. aritmii cardiace; C. angina pectorala; D. astm bronsic;

E. astenie. 21. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. hipertensiunea arteriala; B. ateroscleroza; C. angina pectorala; D. aritmii cardiace; E. astm bronsic. 22. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1- adrenolitic se datorează: A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. creşterea frecvenţei cardiace D. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. vasodilataţiei coronariene 23. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. creşterea reninei B. scăderea reninei C. scăderea debitului cardiac D. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. deprimarea respiraţiei B. risc de hipotensiune arterială posturală C. tahicardie reflexă D. gust metalic E. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. bronhodilataţie B. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C. tendinţă la hipoglicemie D. scăderea tensiunii intraoculare E. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. Ergocepsul este: A. un medicament simpaticomimetic B. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. un beta adrenomimetic D. un alfa adrenolitic E. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27. Ergotamina: A. este ocitocică puternică pe uterul gravid B. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. produce tahicardie D. se administrează pe stomacul gol E. este sedativă SNC 28. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A. fentolamina B. dobutamina C. nafazolina D. nicergolina E. tolazolina 29. Clonidina: A. are acţiune antihipertensivă B. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. nu determină somnolenţă D. se administrează la conducătorii auto E. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. hipertiroidism B. astm bronşic C. bloc atrioventricular

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

D. anxietate de stres E. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B. scăderea debitului cardiac C. scăderea secreţiei de renină D. efect simpatolitic central E. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. reduce depozitele de noradrenalină B. nu produce retenţie hidrosalină C. are efecte toxice hepatice D. se administrează în HTA forme medii şi severe E. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. are T 1/2 mare (câteva zile) C. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic, hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. biotransformare hepatică masivă D. T 1/2 relativ mic E. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. absorbţie digestivă redusă B. biotransformare hepatică masivă, cu efect al primului pasaj ridicat C. biodisponibilitate foarte mare per os D. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. atenolol B. nadolol C. reserpina D. prazosin E. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. Arteriolodilataţie, scăderea tensiunii arteriale B. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL, VLDL C. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E. Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. Are acţiune vasoconstrictoare, mai evidentă la nivelul venelor C. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. Are efecte sedative la nivel SNC E. Are efecte deprimante asupra cordului, prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. Arteriopatii, boala Raynaud B. Retinopatii de origine vasculară

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

C. Metroragii post-partum D. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic, datorită efectului vasoconstrictor E. Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. Tahicardie reflexă C. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D. Arterioloconstricţie intensă, cu creşterea rezistenţei periferice E. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. Are efect adrenomimetic, produce vasoconstricţie la nivel cerebral B. Produce vasodilataţie sistemică, datorită efectului adrenolitic C. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid, prin stimularea receptorilor alfa D. Creşte fluxul sanguin cerebral E. Este utilă în retinopatii de origine vasculară, datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. Blocarea eliberării noradrenalinei E. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. Este vasodilatator prin efect direct, musculotrop D. Are acţiune antiagregantă plachetară E. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. Diabet B. Gută C. Astm bronşic D. Insuficienţă hepatică E. Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B. Are efecte de tip parasimpatomimetic C. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Are acţiune neurosimpatolitică E. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A. labetalol B. metoprolol C. timolol D. acebutolol E. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei, au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. dihidroergotoxina B. ergotoxina C. nicergolina D. ergometrina E. ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. are si efect antiagregant plachetar E. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile:

A. are o biodisponibilitate mare per os B. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D. produce retentie hidrosalina E. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. cardiopatia ischemica B. tahiaritmiile C. glaucomul D. anxietatea de stres E. hipotiroidismul 52. Spre deosebire de atenolol, propranololul prezinta: A. biotransformare hepatica ridicata B. timp de injumatatire relativ mic C. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. efect asociat de tip chinidinic E. efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. metoprolol B. timolol C. propranolol D. sotalol E. atenolol 54. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. hipotensiune arteriala ortostatica B. constipatie C. stari depresive D. sindrom neurologic parkinsonian E. retentie hidrosalina 55. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, sunt contraindicate in astmul bronsic: A. timolol B. atenolol C. propranolol D. fenoterol E. salbutamol 56. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. hipertensiune arteriala, stadiul II B. hipertensiune arteriala forme grave C. boli psihiatrice - psihoze D. boli psihiatrice - depresii E. insuficienta circulatorie cerebrala 57. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. neurosimpatolitic B. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. neuroleptic D. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. tahiaritmii cardiace B. insuficienta cardiaca C. cardiopatie ischemica D. insuficienta circulatorie periferica hipertona E. astm bronsic 59. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici, datorita riscului de coma hipoglicemica: A. propranolol B. atenolol C. timolol

D. izoprenalina E. adrenalina 60. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. astm bronsic B. bradicardie C. bloc atrio-ventricular D. diabet insipid E. tahicardie 61. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. oxprenolol B. timolol C. propranolol D. atenolol E. metoprolol 62. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. simpatolitic B. alfa-1-adrenolitic C. antihipertensiv D. antiastmatic E. antitahicardic 63. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. cardiopatie ischemica B. insuficienta cardiaca C. bloc atrio-ventricular D. astm bronsic E. hipercolesterolemie 64. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei, apare la asociere cu: A. guanetidina B. tolazolina C. beta-adrenolitice D. antidepresive triciclice E. captopril 65. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. adrenalina B. tolazolina C. clonidina D. amfetamina E. alfa metildopa 66. Clonidina: A. este un parasimpatomimetic B. creste tensiunea arteriala C. se contraindica in glaucom D. produce sedare, somnolenta E. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. potenta mare B. lipsa efectului rebound C. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. se prefera la diabetici E. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A. ergotamina B. dihidroergotoxina C. nicergolina D. dihidroergotamina E. fentolamina 69. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica:

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

A. vincamina B. nicergolina C. isoxuprin D. dihidroergotoxina E. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. Xantene. B. Butirofenone. C. Imidazoline. D. Chinazoline. E. Esteri ai acidului nitric. Dihidroergotoxina: A. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi. B. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. C. Are proprietati vasoconstrictoare. D. Este un alfa-adrenolitic. E. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. Efect inotrop pozitiv. B. Efect inotrop negativ. C. Cresterea debitului cardiac. D. Reducerea debitului cardiac. E. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. Actiune antihipertensiva. B. Actiune antianginoasa. C. Actiune antiaritmica. D. Actiune antiglaucomatoasa. E. Actiune excitanta SNC. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. B. Au efect proaritmogen. C. Cresc presiunea intraoculara, sunt contraindicate in glaucom. D. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. E. Pot fi administrate numai parenteral. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. Propranolol. B. Reserpina. C. Cimetidina. D. Tolazolina. E. Metildopa. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A. Este un ß-blocant neselectiv. B. Are actiune antihipertensiva. C. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. D. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. E. Are actiune diuretica. Moxonidina: A. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. B. Este un alfa-adrenolitic. C. Este un ß-blocant. D. Este utilizata ca antihipertensiv. E. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A. Fenoxibenzamina B. Fentolamina C. Prazosin D. Pindolol

E. Terazosin 79. Nicergolina: A. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. B. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic. C. Este conditionata in produsul Sermion. D. Este indicata in hipotensiune ortostatica. E. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. 80. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune, ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. Hipercolesterolemie B. Diabet C. Astm bronsic D. Insuficienta hepatica E. Cardiopatie ischemica. 81. Mentionati afirmatiile corecte: A. Clonidina are actiune antihipertensiva. B. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. C. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. D. Clonidina produce retentie hidro-salina. E. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. Isoxuprin B. Atenolol C. Timolol D. Izoprenalina E. Adrenalina 83. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A. Paracetamol B. Atenolol C. Sotalol D. Metoprolol E. Propranolol 84. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. Sedare la nivel central B. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. C. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. D. Determina scaderea tensiunii arteriale. E. Cresc necesitatea de oxigen a inimii, la efort. 85. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. Oxprenolol B. Pindolol C. Timolol D. Atenolol E. Metoprolol 86. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. Hipertiroidism B. Hipertensiune arteriala C. Anxietate de stres D. Glaucom E. Bradicardie 87. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. Clonidina B. Propranolol C. Alfa-metildopa D. Reserpina E. Ergotamina 88. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici; B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

C. blocheaza receptorii beta-adrenergici; D. impiedica eliberarea mediatorilor; E. diminua actiunea simpatomimeticelor. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. alfa-adrenolitic; B. antihipertensiv; C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza; D. creste trigliceridele; E. nu se administreaza in sindromul Raynaud. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. blocheaza receptorii beta-adrenergici; B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei; C. au actiune cronotrop negativa; D. diminua formarea umorii apoase; E. cresc presiunea intraoculara. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. propranolol; B. atenolol; C. metoprolol; D. timolol; E. oxprenolol. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. hipertensiunea arteriala; B. ateroscleroza; C. angina pectorala; D. aritmii cardiace; E. astm bronsic. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. stari depresive; B. cresterea trigliceridelor; C. tahicardie; D. impotenta; E. bronhoconstrictie. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici; B. activeaza receptorii adrenergici; C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor; D. blocheaza receptorii adrenergici; E. produc hipertensiune. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. hipertensiune arteriala; B. aritmii cardiace; C. angina pectorala; D. astm bronsic; E. astenie. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. este un antiulceros; B. impiedica recaptarea noradrenalinei; C. este un antiparkinsonian; D. are actiune hipotensiva; E. are actiune simpatomimetica. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. este alfa-1-adrenolitic; B. este un parasimpatomimetic; C. este un neurosimpatolitic; D. este beta-2-adrenolitic; E. are actiune hipotensiva. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. oxprenolol;

B. propranolol; C. betaxolol; D. atenolol; E. metoprolol. 99. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala; B. bradicardie reflexa; C. reducerea debitului cardiac; D. scaderea presiunii intraoculare; E. mioza pasiva. 100. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. vasodilatatia; B. hipotensiunea arteriala; C. scaderea secretiei de renina; D. bronhodilatatia; E. mioza. 101. F2318157. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A. astm bronsic; B. bradicardie; C. insuficienta respiratorie; D. tulburari ischemice periferice; E. diabet. 102. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A. antihipertensive; B. antianginoase; C. antiaritmice; D. tocolitice; E. bronhodilatatoare. 103. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A. guanetidina B. clonidina C. reserpina D. guanfacina E. fentolamina 104. Propranolol: A. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. este beta-adrenolitic lipofil C. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. se excreta renal 90% in forma netransformata E. are efect chinidinic mediu 105. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. are T1/2 mare (cca. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. labetalol B. propranolol C. metoprolol D. nadolol E. timolol 107. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. absorbtie digestiva inalta B. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D. excretie renala in forma netransformata E. T1/2 relativ mic (3-5 h)

108. A. B. C. D. E. 109. A. B. C. D. E. 110. A. B. C. D. E. 111. A. B. C. D. E.

Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i.v. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i.v. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate

PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. pirenzepina B. sibutramina C. adrenalina D. ipratropiu E. salbutamolul 2. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A. midriază B. scăderea presiunii intraoculare C. cicloplegie D. diminuarea reflexului cornean E. contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 4. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 5. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. ca efecte adverse atropina produce constipaţie, uscăciunea gurii, retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. uscăciunea gurii B. hiperplazia gingivală C. constipaţia D. retenţie urinară E. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. bradicardie B. greţuri, vărsături C. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. micţiuni frecvente E. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. bloc atrio-ventricular B. astm bronşic C. glaucom D. colici gastrointestinale E. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. pilocarpina B. timolol C. fizostigmină D. cafeina E. reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. Care anume? A. antidepresive triciclice B. neuroleptice C. antihistaminice D. antiinflamatoare nesteroidiene E. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A. eumidrina B. butilscopolamina C. propantelina D. ipratropium E. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele, cu excepţia: A. astm bronşic B. diaree C. atonia intestinală D. bloc atrioventricular E. hipotensiune arterială

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

44.

45.

46.

47.

48.

B. isopropamida C. oxifenoniu D. tropicamida E. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. deprimarea miocardului B. cresterea secretiei glandelor bronsice C. scaderea presiunii intraoculare D. intarzierea golirii stomacului E. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. bradicardie B. colici abdominale C. fasciculatii si hipertonie musculara D. transpiratii E. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. este acetilcolinomimetic sintetic B. produce relaxarea muschiului ciliar C. favorizeaza vederea de aproape D. inhiba secretia glandelor exocrine E. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. neostigmina B. piridostigmina C. edrofoniu D. ecotiofat E. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. eumidrina B. emeproniu C. hiosciamina D. tropicamida E. ipratropium

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
1. Anticolinergicele se pot indica in: A. glaucom B. astm bronsic C. miastenia gravis D. constipatie atona E. voma din raul de miscare 2. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. in tratamentul glaucomului B. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. ca antispastice D. in miastenia gravis E. in Parkinson 3. Atropina: A. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. este un protector al mucoasei gastrice C. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. produce midriaza insotita de cicloplegie E. creste peristaltismul tubului digestiv 4. Care din afirmatii sunt adevarate: A. atropina poate fi administrata in preanestezie B. tropicamida este folosita ca antispastic C. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

D. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. pilocarpina B. acetazolamida C. tropicamida D. atropina E. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. ele au acţiune parasimpatomimetica B. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. se pot folosi în tratamentul glaucomului E. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. La nivelul aparatului respirator atropina: A. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. produce bronhoconstricţie C. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D. se poate indica în astmul bronşic E. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. rrelaxarea musculaturii netede digestive B. retentie urinara C. hiposecretie a glandelor exocrine D. mioza E. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. bronhodilatatie B. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. contractia musculaturii netede digestive D. mioza E. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. bronhodilatatie B. bradicardie C. cresterea presiunii intraoculare D. mictiuni frecvente E. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. antidepresivele triciclice B. neurolepticele C. penicilinele D. antihistaminicele H1 E. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. cicloplegie B. constipaţie C. sialoree D. bronhoconstricţie E. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. acetilcolina este un mediator colinergic; B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice;

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare; D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice; E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. este un alcaloid; B. produce uscaciunea gurii; C. scade presiunea intraoculara; D. produce cicloplegie; E. deprima SNC. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. sunt antagonisti; B. blocheaza receptorii muscarinici; C. inhiba miocardul; D. au actiune miotica; E. sunt antispastice. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. sunt agonisti; B. sunt antagonisti; C. activeaza receptorii muscarinici; D. blocheaza receptorii nicotinici; E. inhiba acetilcolinesteraza. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. antihistaminic H2; B. anticolinergic selectiv; C. inhibitor al pompei de protoni; D. inhiba secretia gastrica; E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. stimuleaza SNC; B. midriaza; C. activa in parkinsonism; D. eficace in raul de miscare; E. se indica in glaucom. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. bronhospasm; B. bradicardie; C. hiposecretie salivara; D. colici abdominale; E. mioza. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. hipersecretia glandelor; B. scaderea peristaltismului digestiv; C. midriaza; D. au efecte muscarinice; E. stimulator cardiac. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. pirenzepina; B. scopolamina; C. propantelina; D. carbamazepina; E. fenitoina. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. este un agonist; B. scade secretia salivara; C. produce midriaza; D. relaxeaza musculatura neteda; E. scade presiune intraoculara. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. reste un anticolinesterazic reversibil;

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

B. are efecte antimuscarinice; C. se recomanda in atonia intestinala; D. este antidot al curarei; E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. stimularea SNC C. creşterea secreţiei de adrenalină D. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. atropina B. scopolamina C. fizostigmina D. pilocarpina E. metacolina Pilocarpina: A. este indicată în glaucom B. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. la nivelul ochiului produce midriază D. se indică în intoxicaţia cu atropină E. forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. se prezintă sub formă de colir 1% B. are efectele parasimpatolitice ale atropinei, dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. suferă hidroliză enzimatică hepatică, la ester D. se utilizează în răul de mişcare E. este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. sunt derivaţi organofosforici C. au durata de acţiune scurtă D. sunt utilizate în glaucom E. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. hipersecreţie salivară B. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. creşterea presiunii intraoculare D. mioză E. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. glaucom B. hipersialie C. spasme şi colici gastrointestinale D. retenţie urinară E. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. carbacol B. fizistigmina C. pilocarpina D. neostigmina E. betanecol Neostigmina se administrează în: A. retenţie urinară B. Parkinson C. miastenia gravis

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

D. astm bronşic E. glaucom Neostigmina: A. se absoarbe foarte bine per os B. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. este contraindicată în glaucom D. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. atonie intestinală E. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. constipaţie B. hipersalivaţie C. uscăciunea gurii D. enurezis nocturn E. retenţie urinară Scopolamina este: A. parasimpatolitic B. parasimpatomimetic C. utilizată în boala Parkinson D. indicată în glaucom E. utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. Metacolina este hidrolizată lent D. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid, având efecte de durată scurtă E. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală, parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. Miotic (în glaucom) B. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. Antispastic D. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. Este utilă în atonia intestinală, constipaţia atonă C. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. Contracţia muşchiului circular al irisului B. Contracţia muşchiului radial al irisului C. Contracţia musculaturii netede digestive

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

D. Erecţia E. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. Contracţia musculaturii striate B. Relaxarea musculaturii netede C. Stimularea SNC D. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. Bronhoconstricţia, dispneea B. Rinoreea C. Retenţia de urină D. Hipersecreţia gastrică E. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A. Accelerarea tranzitului intestinal, diareea B. Stimularea SNC C. Hipersalivaţia D. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. Ionii de calciu B. Inozitoltrifosfatul C. AMPc D. Diacilglicerolul E. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. hipersecretie gastrica, cu arsuri epigastrice B. colici abdominale C. mictiuni frecvente D. uscaciunea gurii E. stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival, pilocarpina produce: A. mioza pasiva, prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. mioza activa, prin contractia muschiului circular al irisului C. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. relaxarea muschiului ciliar, cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. pilocarpina B. neostigmina C. piridostigmina D. fizostigmina E. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. are o biodisponibilitate redusa per os, deoarece are o structura polara B. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. este contraindicata in parkinson D. este indicata in miastenia gravis E. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. relaxarea sfincterului anal, cu diaree B. relaxarea vezicii biliare C. relaxarea muschilor netezi gastrici D. hipersecretie salivara E. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A. este deprimanta SNC, la doze mari

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

B. inhiba centrul respirator bulbar, la doze terapeutice, cu deprimare respiratorie C. stimuleaza centrul vagal bulbar, cu bradicardie si hipotensiune slaba D. este anticolinergica, cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. in cazul intoxicatiei, pot aparea hipertermie, agitatie, delir, convulsii, moarte Comparativ cu atropina, scopolamina prezinta: A. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. stimularea mai intensa a centrului respirator C. efect anticolinergic central, mai intens decat atropina pe tremor D. efect inhibitor SNC, la doze mici E. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. este un antispastic digestiv B. este un bronhodilatator C. este un antispastic urinar D. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei, bazate pe efectele de tip muscarinic: A. atonia intestinala postoperatorie B. antidot anticurarizant C. retentia urinara postoperatorie D. miastenia gravis E. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. miastenia gravis C. diagnosticul miasteniei D. atonia intestinala postoperatorie E. retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. scaderea presiunii intraoculare B. cresterea tonusului muschilor intestinali C. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. relaxarea muschilor striati E. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. ulcer gastro - duodenal B. astm bronsic C. hipotensiune arteriala D. glaucom E. tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. midriaza pasiva B. cresterea tensiunii intraoculare C. cicloplegie D. midriaza activa E. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. midriaza activa B. tulburarea vederii pentru aproape C. retentie urinara D. hipertermie E. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. hipersalivatie B. hipersudoratie C. hiposecretie gastrica D. hipomotilitate digestiva E. mioza activa

62. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. antiparkinsoniene anticolinergice B. antidepresive triciclice C. anticolinesterazice D. fenotiazine neuroleptice E. fenotiazine antihistaminice 63. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv, sunt: A. cresterea tonusului si peristaltismului B. hiposecretie salivara C. antispastic intens D. hiposecretie gastrica slaba 64. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens, sunt: A. isopropamida B. pirenzepin C. emepronium D. ipratropium E. eumidrina 65. Parasimpatomimeticele: A. cresc secretia salivara B. produc bradicardie C. scad tonusul musculaturii netede D. produc midriaza E. produc contractia detrusorului 66. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. dispnee B. colici abdominale C. retentie urinara D. hiposecretie gastrica E. tahicardie 67. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. atropina B. pilocarpina C. clonidina D. timololul E. acetazolamida 68. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. Metacolina. B. Fizostigmina. C. Neostigmina. D. Paraoxon. E. Carbacolina. 69. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. B. Bronhodilatatie. C. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal, relaxarea sfincterelor. E. Mioza, scaderea presiunii intraoculare. 70. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. Este un parasimpatomimetic direct. B. Este un anticolinesterazic. C. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. D. Este indicata in glaucom. E. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. 71. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. Glaucom. B. Astm bronsic. C. Stari de atonie intestinala. D. Miastenia gravis. E. Boala Parkinson.

72. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. B. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. C. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. D. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. E. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. 73. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. Tropicamida. B. Nafazolina. C. Emeproniu. D. Ipratropiu. E. Atenolol. 74. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. B. Relaxarea musculaturii netede bronsice. C. Bronhospasm. D. Hipersecretia glandelor salivare. E. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal, efect antispastic la acest nivel. 75. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. Atropina este un ester al tropinei. B. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. C. Atropina este forma levogira, mai activa a hiosciaminei. D. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. E. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. 76. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. Pilocarpina B. Atropina C. Metacolina D. Carbacol E. Fisostigmina 77. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. Paraoxon B. Scopolamina C. Neostigmina D. Terazosin E. Piridostigmina 78. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A. Hiosciamina B. Ergotamina C. Pilocarpina D. Fizostigmina E. Metacolina 79. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. B. Stimuleaza secretia gastrica acida. C. Determina scaderea tensiunii arteriale. D. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. E. Determina contractia vezicii urinare. 80. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Astm bronsic B. Constipatie C. Ulcer gastro-intestinal D. Hipertensiune arteriala E. Bradicardie. 81. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. Scopolamina B. Arecolina

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

C. Atropina D. Pirenzepina E. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. Contracta musculatura bronsica C. Cresc secretiile gastrice D. Stimuleaza miocardul E. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. In enurezis nocturn se indica propantelina. C. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. D. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. E. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. Atropina: A. Este un alcaloid, ce se gaseste sub forma izomerului levogir. B. Este un ester al tropinei. C. Are actiune midriatica, fiind utilizat in glaucom. D. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. E. Este conditionata sub forma de fiole, colir. Pirenzepina: A. Este un compus cu structura triciclica. B. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. C. Este conditionat in produsul Axid fiole. D. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. E. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. relaxeaza musculatura neteda digestiva B. relaxeaza muschii ciliari C. stimuleaza secretia gastrica D. intarzie golirea stomacului E. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. este un antispastic musculotrop B. scade secretia gastrica C. are efect anticolinergic D. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E. se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. este esterul tropinei forma cis B. are actiune antiparkinsoniana C. deprima respiratia D. se poate utiliza in preanestezie E. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. sunt agonisti; B. sunt antagonisti; C. activeaza receptorii muscarinici; D. blocheaza receptorii nicotinici; E. inhiba acetilcolinesteraza. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. sunt antagonisti; B. blocheaza receptorii muscarinici; C. inhiba miocardul; D. au actiune miotica; E. sunt antispastice. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina?

A. este un alcaloid; B. produce uscaciunea gurii; C. scade presiunea intraoculara; D. produce cicloplegie; E. deprima SNC. 92. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. stimuleaza SNC; B. midriaza; C. activa in parkinsonism; D. eficace in raul de miscare; E. se indica in glaucom. 93. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. antihistaminic H2; B. anticolinergic selectiv; C. inhibitor al pompei de protoni; D. inhiba secretia gastrica; E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. 94. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. hipersecretia glandelor; B. scaderea peristaltismului digestiv; C. midriaza; D. au efecte muscarinice; E. stimulator cardiac. 95. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. acetilcolina este un mediator colinergic; B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice; C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare; D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice; E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. 96. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. are efecte antimuscarinice; C. se recomanda in atonia intestinala; D. este antidot al curarei; E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. 97. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. este un agonist; B. scade secretia salivara; C. produce midriaza; D. relaxeaza musculatura neteda; E. scade presiune intraoculara. 98. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. pirenzepina; B. scopolamina; C. propantelina; D. carbamazepina; E. fenitoina. 99. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. bronhospasm; B. bradicardie; C. hiposecretie salivara; D. colici abdominale; E. mioza. 100. Se indica in oftalmologie, ca antiglaucomatose: A. pilocarpina; B. atropina; C. fizostigmina; D. carbacolul; E. tropicamida.

101. A. B. C. D. E. 102. A. B. C. D. E. 103. A. B. C. D. E. 104. A. B. C. D. E. 105. A. B. C. D. E. 106. A. B. C. D. E. 107. A. B. C. D. E. 108. A. B. C. D. E. 109. A. B. C. D. E. 110. A. B. C.

Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic; miastenia gravis; retentia urinara; ulcer gastro-intestinal; supradozarea curarizantelor depolarizante. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului, prin cresterea tonusului simpatic; midriaza pasiva; bronhodilatatia; hiposecretia glandelor exocrine; midriaza activa. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza; cresterea presiunii intraoculare; cicloplegie, cu tulburarea vederii pentru aproape; midriaza; scaderea presiunii intraoculare. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul, dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa, are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente, involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa

111.

112.

D. retentia urinara E. ileus paralitic Atropina: A. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. stimuleaza centrul respirator bulbar C. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A. sunt anticolinesterazice ireversibile B. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. se indica exclusiv local, in glaucom D. au exclusiv efecte muscarinice E. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. procaina B. cocaina C. lidocaina D. morfina E. pilocarpina 2. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. lidocaina B. benzocaina C. procaina D. bupivacaina E. tetracaina 3. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. lidocaina B. ropivacaina C. tetracaina D. proparacaina E. benzocaina 4. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. interventii chirurgicale fara pierderea constientei B. interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. tehnici de investigare invaziva D. manevre endoscopice E. farmacoterapia anemiei 5. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate, cu exceptia: A. procaina are potential mare alergizant, la aplicarea pe tegumente si mucoase B. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C. produce HTA D. are actiune antispastica, spasmolitica E. are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. tetracaina are potenta si toxicitate mare C. benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. tetracaina are debut lent si durata lunga E. benzocaina este utilizata externsub forma de creme, in plagi, arsuri, ulcere cutanate 7. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca

B. actiune vasodilatatoare locala C. actiune euforizanta D. stimulant SNC la doze mici E. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle, cu exceptia: A. anestezia locala de suprafata B. anestezia locala de infiltratie C. aritmii ventriculare la adm. i.v. D. stimulant SNC E. tinnitus 9. Notati afirmatia falsa: A. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. grupare aminica B. grupare hidrofila C. grupare alcool D. grupare ester sau amida E. radical aromatic 2. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. grupare ester B. grupare amina C. radical aromatic D. grupare amida E. grupare alcool 3. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. cocaina B. lidocaina C. benzocaina D. procaina E. bupivacaina 4. Care sunte anestezice cu structura amide A. cloroprocaina B. tetracaina C. lidocaina D. bupivacaina E. benzocaina 5. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. forma disociata este lipofila E. forma disociata este hidrofila 6. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale, cu disparitia efectului anestezic local, are viteza mai mare, in urmatoarele situatii: A. solutii diluate in volum mare B. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D. la aplicarea pe mucoase congestionate E. tesut bogat vacularizat 7. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

B. difuzeaza prin placenta C. toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B. cocaina are efecte simpatolitice C. cocaina produce tahicardie si HTA D. lidocaina are efect spasmolitic, prin mecanism musculotrop E. procaina la administrarea i.v. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i.v. sunt: A. antiaritmic (lidocaina) B. stimulant SNC (cocaina) C. antiaritnic (procaina) D. spasmolitic (procaina) E. spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. este hidrolizata rapid in sange B. eficienta la administrate p.o. C. are actiune anestezica locala de supragata slaba D. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i.v. E. are actiune antiaritmica la asministrarea i.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i.v. sunt: A. parasimpatolitica B. antiinflamatoare, antihistaminica C. antitermica D. trofic tisular E. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A. anestezic local de infiltratie B. anestezic general C. in geriatrie ca trofic tisular D. i.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E. p.o ca spasmolitic, antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. antagonism de efect, cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C. antagonism de efect cu suxametoniu D. sinergism de potentate cu morfina E. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. cocaina produce dependenta fizica mare B. cocaina produce dependenta psihica mare C. cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. la cocainomani apare perforarea septului nazal E. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A. Sufera biotransformare hepatica prin N- dezalchilare B. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E. Actiune antifibrilanta la administrarea i.v. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A. eficient ca anestezic local de suprafata B. toxicitate relativ mare la nou nascut C. potenta mare D. latenta foarte scurta (sub un minut) E. anestezic local de infiltratie si de conducere

17. Bupivacaina A. potenta si toxicitate mare B. toxicitate cardiaca marcata C. la adminstrare i.v. produc aritmiii si deprimare cardiaca D. este un anestezic general E. debut lent si durata lunga 18. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A. durata lunga B. bloc semzitiv prelungit, cu analgezie postoperatorie C. bloc motor D. cardiotoxicitate E. posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. Ropivacaina A. anestezic local de tip ester B. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C. utilizat ca anestezic in chirurgie D. este necesara asocierea adrenalinei E. actiune vasoconstrictoare ...

ANESTEZICE GENERALE

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. Eter etilic B. Protoxid de azot C. Halotan D. Enfluran E. Sevofluran 2. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele, cu exceptia: A. toate reflexele absente B. paralizie bulbara C. puls imperceptibil D. miscari automate si intense ale globilor oculari E. relaxarea sfincterelor 3. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale, cu exceptia: A. reserpina B. antibiotice aminoglicozice C. heparina D. anticoagulante orale E. antidiabetice orale 4. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan, enfluran) B. poate fi produsa de N2O C. tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii, acidoza si rigiditate musculara E. este o reactie idiosincrazica 5. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A. enfluran B. ciclopropan C. sevofluran D. halotan E. N2O 6. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i.v sunt adevarate, cu exceptia: A. midazolamul este un antagonist GABA –A B. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. midazolamul produce euforie D. tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. protoxid de azot B. eter etilic C. halotan D. ciclopropan E. isofluran 2. Anestezice generale administrate i.v. derivati barbiturici: A. tiopental B. ketamina C. midazolam D. hexobarbital

E. tiamilal 3. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. anticolinergice B. simpatomimetice C. atiemetice? D. Opioide E. Deprimante cardiace 4. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. miorelaxante B. curarizante C. nicotinomimetice D. benzodiazepine E. parasimpatomimetice? 5. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. faza de analgezie B. faza de somn superficial C. faza de alarma (pretoxica) D. faza de excitatie E. faza de somn profund 6. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A. deprimarea maduvei spinarii B. abolirea reflexului cornean C. paralizie bulbara D. TA si puls relativ normal E. Relaxarea sfincterelor 7. Indicatiile anestezicelor generale A. miastenia gravis B. interventii chirurgicale C. intoxicatii cu deprimante SNC D. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. endoscopii 8. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i.v in care: A. starea de constienta este pastrata B. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. starea de constienta este perduta D. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. Sindromul anticolinergic central, efect secundar al anesteziei generale, poate fi indus cu: A. enfluran B. protoxid de azot C. isofluran D. atropina E. ketamina 10. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. antihipertensive B. stimulante SNC C. aminoglicozide D. saluretice E. deprimante SNC 11. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. N2O are lipofilia cea mai inalta C. Sufera o distributie bifazica D. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12. Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. deprimare cardiovasculara B. extrasistole ventriculare

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

C. vasoconstrictie D. scad debitul cadriac E. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A. Hipertermie maligna B. Toxicitate renala C. Deprimarea respiratiei D. Deprimare cardiaca E. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A. anestezie incompleta B. inductie rapida C. miorelaxare buna D. revenire rapida E. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D. eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. halotanul prezinta lipofilie inalta D. enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B. esofluranul prezinta potential aritmogen C. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. isofluranul sufera o metabolizare intensa B. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. anestezic local B. derivat barbituric C. inductie si durata ultrascurte D. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. anestezic i.v. Midazolamul A. este un derivat al acidului tiobarbituric B. este un agonist GABA-A C. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. este indicat ca hipnotic E. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. nu induce euforie B. produce anestezie disociativa C. produce stimulare cardiaca D. i.v. indicat la pacientii cu AVC

E. durata scurta de actiune

Hipnotice
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie. C. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i.v. D. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. Barbituricele produc dependenţă. 2. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. Nitrazepam B. Amobarbital C. Zolpidem D. Triclofos E. Zopiclon 3. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. Fenobarbital B. Ciclobarbital C. Tiopental D. Cloralhidrat E. Flunitrazepam 4. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. au efecte gradate in functie de doza; B. produc datorie de somn paradoxal; C. deprimare selectiva a SNC; D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri); E. produc inductie enzimatica. 5. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. inhibitie enzimatica; B. obisnuinta; C. deprimarea respiratiei; D. "datorie" de somn paradoxal; E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). 6. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. nitrazepam; B. fenobarbital; C. indometacina; D. flunitrazepam; E. ciclobarbital. 7. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hiperpolarizare postsinaptica; B. potentarea transmisiei GABA-ergice; C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale; D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. 8. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. amobarbital; B. ciclobarbital; C. pentobarbital; D. fenobarbital; E. tiopental. 9. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. inductie enzimatica; B. inhibitie enzimatica; C. deplasarea de pe proteinele plasmatice; D. mecanism farmacodinamic; E. mecanism farmacotoxicologic. 10. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 - 10 ore)?

A. hexobarbital B. pentobarbital C. secobarbital D. amobarbital E. fenobarbital 11. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 - 20 min) de acţiune? A. secobarbital B. hexobarbital C. ciclobarbital D. amobarbital E. fenobarbital 12. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. insuficienţă renală acută B. crize convulsivante de mare rău epileptic C. coma hepatică D. accident cerebral hemoragic E. scăderea acuităţii vizuale 13. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele, cu excepţia: A. anestezia generală B. epilepsie C. insomnii D. insuficienţă renală severă E. preanestezie 14. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. inducţie enzimatică C. inhibiţie enzimală D. sindrom de abstinenţă E. insuficienţă hepatică 15. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. toleranţa dobândită B. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. sindromul de abstinenţă D. insuficienţa hepatică E. insuficienţa renală 16. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. Alcalinizante urinare B. Acidifiante urinare C. Hormon antidiuretic D. Vasoconstricţia la nivel renal E. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. Metaqualona B. Zopiclona C. Amfepramona D. Naloxona E. Canrenona 18. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Meropenem B. Zolpidem C. Imipenem D. Carumonam E. Tigemonam 19. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. Buspirona B. Nalbufina C. Butorfanolul D. Metaqualona E. Zopiclona 20. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt.

A. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. Excitaţie centrală B. Convulsii epileptiforme C. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. Hipertensiune arterială E. Toleranţa 22. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. Zolpidemul B. Barbitalul C. Hidroxidiona D. Bromizovalul E. Carbamida 23. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse, cu exceptia: A. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. obisnuinta D. inductie enzimatica E. efect rebound cu vise neplacute, la oprire brusca 24. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. instalarea inhibitiei enzimatice B. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. hetero "down" reglare D. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele, cu exceptia: A. deprima selectiv SNC B. au efecte gradate în functie de doza C. reduc somnul paradoxal REM D. produc "datorie" de somn paradoxal E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. potentarea transmisiei GABA C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. hiperpolarizare postsinaptica 27. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse, cu o exceptie: A. deprimarea respiratiei B. obisnuinta C. inhibitie enzimatica D. "datorie" de somn paradoxal E. efect rebound, cu vise dezagreabile 28. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. farmacodinamic B. farmacotoxicologic C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. inhibitie enzimatica E. inductie enzimatica 29. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv, cu o exceptie: A. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. reduc durata de somn N REM D. produc "datorie de somn paradoxal" E. deprima gradat doza-dependent respiratia, aparatul cardio-vascular si temperatura 30. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice:

A. analeptice respiratorii B. analeptice cardiovasculare C. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%, i.v. E. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31. Precizati hipnoinductoarele: A. nitrazepam B. clordiazepoxid C. flunitrazepam D. medazepam E. oxazepam 32. Nitrazepamul: A. este hipnocoercitiv B. este hipnoinductor C. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. Barbiturice. B. Bromuri. C. Benzodiazepine. D. Chinazolone. E. Compusi cuaternari de amoniu. 34. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Ciclobarbital. B. Fenobarbital. C. Amobarbital. D. Pentobarbital. E. Barbital. 35. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. Secobarbitalul B. Triclofos C. Glutetimida D. Cloralhidrat E. Diazepam 36. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. Glutetimid B. Zolpidem C. Metaqualona D. Secobarbital E. Nitrazepam 37. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. Zopiclon B. Metaqualona C. Ciclobarbital D. Zolpidem E. Glutetimid 38. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. B. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. C. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. D. Nu prezinta efecte sedative. E. Nu provoaca inductie enzimatica. 39. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. nitrazepam; B. fenobarbital; C. indometacina; D. flunitrazepam; E. ciclobarbital. 40. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. amobarbital; B. ciclobarbital;

C. pentobarbital; D. fenobarbital; E. tiopental. 41. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hiperpolarizare postsinaptica; B. potentarea transmisiei GABA-ergice; C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale; D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. 42. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. au efecte gradate in functie de doza; B. produc datorie de somn paradoxal; C. deprimare selectiva a SNC; D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri); E. produc inductie enzimatica. 43. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. inhibitie enzimatica; B. obisnuinta; C. deprimarea respiratiei; D. "datorie" de somn paradoxal; E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). 44. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. inductie enzimatica; B. inhibitie enzimatica; C. deplasarea de pe proteinele plasmatice; D. mecanism farmacodinamic; E. mecanism farmacotoxicologic. 45. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. tranchilizanta; B. benzodiazepina; C. hipnoinductoare; D. miorelaxanta; E. ciclopirolona. 46. Alegeti afirmatiile corecte: A. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. Care afirmatii sunt false? A. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina C. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. Administrarea de furosemid i.v. C. Administrare de excitante ale SNC D. Perfuzie cu glucoza hipertona E. Administrarea de metoclopramid i.v. 49. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. Glutetimida B. Metilpentinolul C. Benzactizina D. Bromizovalul E. Meprobamatul 50. Hipnoinductoare sunt: A. Zopiclona B. Metaqualona

C. Naloxona D. Imipenem E. Metilprilona 51. Nitrazepamul: A. este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina B. are actiune tranchilizanta C. are durata scurta de actiune D. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Care afirmatii sunt corecte? A. Amobarbitalul are efect sedativ, hipnotic, cu durata lunga de actiune. B. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. B. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. D. Sunt inductori enzimatici. E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. 3. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. Starea de conştienţă este suprimată B. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Motilitatea reflexă este diminuată D. Pragul reflex este scăzut E. Metabolismul bazal este crescut 4. Derivaţii barbiturici determină A. Deprimarea respiraţiei celulare B. Accentuează oxidarea glucozei C. Blochează sinteza de ATP D. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. 5. Hipnocoecitivele: A. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. Deprimă respiraţia D. Nu modifică EEG nocturn E. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. Hipnoinductoarele A. Nu produc somn narcotic B. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D. Efectele asupra SNV, circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Produc o inducţie enzimatică marcată. 7. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Ureide ciclice B. Aldehide C. Alcooli D. Benzodiazepine E. Imidazopiridine 8. Indicati afirmatiile corecte: A. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. C. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata.

9. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. E. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. Barbiturice B. Benzodiazepine. C. Ciclopirolone D. Imidazopiridine. E. Pirazolon 11. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. Nootrope B. Sedative C. Hipnotice D. Psihostimulente E. Anxiolitice 12. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate; B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC; C. potentarea efectului bauturilor alcoolice; D. durata lunga de actiune; E. toleranta prin mecanism farmacocinetic. 13. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. contraceptive orale; B. propranolol; C. anticoagulante cumarinice; D. teofilina; E. medicamente antiacide. 14. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. pentobarbital; B. fenobarbital; C. amobarbital; D. hexobarbital; E. ciclobarbital. 15. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. latenta si durata a efectului scurte; B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce); C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen); D. este indicata administrarea timp indelungat; E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. 16. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului; B. obisnuinta; C. cresterea metabolismului bazal; D. inhibitie enzimatica; E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). 17. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. flumazenil; B. un diuretic osmotic; C. haloperidol; D. alcalinizarea urinii; E. alcool etilic. 18. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. blocarea receptorilor dopaminergici; B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA); D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare; E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO).

19. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. alcool etilic; B. diazepam; C. anticoagulante cumarinice; D. rifampicina; E. cimetidina. 20. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. are actiune hipnotica; B. are durata scurta de actiune; C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic; D. reduce durata somnului paradoxal (REM); E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina; 21. Bromurile: A. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. nu au risc alergizant D. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. produce somnolenţă diurnă reziduală B. la doze mari provoacă convulsii C. are şi efect inhibitor enzimatic D. se administrează exclusiv oral E. dezvoltă farmacodependenţă 23. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. medazepam B. lorazepam C. nitrazepam D. flunitrazepam E. bromazepam 24. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. maprotilina B. moclobemida C. cloralhidratul D. nitrazepam E. selegilina 25. Ciclobarbitalul: A. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C. are latenţă şi durată scurtă D. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. se administrează exclusiv parenteral 26. Cloralhidratul: A. are efect timoanaleptic B. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. este o substanţă cu efect hipnotic D. are efect iritant pe mucoasă E. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. în preanestezie C. la conducătorii auto D. la pacienţii epileptici E. în insuficienţa renală severă 28. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. preanestezie B. enurezis nocturn C. epilepsie D. anestezie generală E. atacul de panică 29. Hipnoticele hipnoinductoare: A. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici

B. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. Hipnoticele hipocoercitive: A. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. trezirea din somn este uşoară E. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. Nitrazepamul: A. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durată de 6-8 ore C. prezintă şi activitate timoanaleptică D. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. febră B. cianoză tegumentară C. midriază D. hipotensiune arterială până la colaps E. deprimare respiratorie 33. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A. hipotensiune B. halucinaţii C. insomnie D. diaree E. stare de agitaţie psihică 34. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. tiopental B. ciclobarbital C. fenobarbital D. amobarbital E. pentobarbital 35. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. furosemid iv B. perfuzie cu NaHCO3 C. perfuzie cu glucoză hipertonă D. soluţie de manitol 5% E. metoclopramid iv 36. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A. tiopental B. amobarbital C. flunitrazepam D. barbital E. hexobarbital 37. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. fenobarbital B. nitrazepam C. cloralhidrat D. triclofos E. flunitrazepam 38. Ciclobarbitalul: A. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. se administrează pe termen nelimitat C. este lipsit de efecte adverse D. se utilizează ca anestezic general E. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39. Fenobarbitalul: A. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. este utilizat ca antiepileptic

D. este puternic inductor enzimatic E. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40. Hipnoticele barbiturice determină: A. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. inhibă eliberarea de GABA 41. Hipnoticele benzodiazepine: A. sunt reprezentate de cloralhidrat B. modifică structura somnului C. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. preanestezie B. insomnii C. miastenia gravis D. glaucom E. anestezia generală 43. Nitrazepamul: A. nu se absoarbe digestiv B. are T 1/2 lung, peste 20 de ore C. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. modifică structura somnului E. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. hipertensiune arterială E. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. Substituenţi simetrici la C5 B. Halogeni C. Substituenţi ramificaţi la C5 D. Desfacerea nucleului pirimidinic E. Lipsa substituenţilor la C5 46. Hipnocoercitivele: A. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. Hipnoticele: A. Sunt deprimante selective ale SNC B. Sunt deprimante neselective ale SNC C. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Acţionarea unor receptori specifici B. Potenţarea acţiunii GABA C. Blocarea receptorilor NMDA D. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. Medicamentele sedative: A. Sunt deprimante neselective ale SNC B. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV

E. Produc reacţii vegetative marcate 50. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. Excitaţie SNC B. Convulsii de tip epileptiform C. Stupoare D. Aritmii cardiace E. Hipotermie severă 51. Sunt hipnocoercitive: A. Ciclobarbitalul B. Amobarbitalul C. Glutetimida D. Zopiclona E. Zolpidemul 52. Sunt hipnoinductoare: A. Nitrazepam B. Flunitrazepam C. Metaqualona D. Zolpidem E. Glutetimida 53. Sunt hipnocoercitive: A. flunitrazepam B. fenobarbital C. zolpidem D. glutetimida E. bromizoval 54. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. hipnocoercitiv B. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. se biotransforma la metaboliti activi E. nu reduce durata somnului de tip REM 55. Zopiclon este: A. imidazopiridina B. ciclopirolona C. hipnoinductor D. hipnocoercitiv E. antiepileptic 56. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. hipnoinductoare B. sedativa C. anticonvulsivanta D. antipsihotica E. antidepresiva 57. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. inhibarea transmisiei GABA C. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. hiperpolarizare postsinaptica 58. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. fenobarbital B. ciclobarbital C. amobarbital D. metohexital E. tiopental 59. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. farmacocinetic B. inductie enzimatica C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. inhibitie enzimatica E. stimularea activitatii SOMH

60. Precizati hipnocoercitivele: A. hipnoticele piperidindione B. tranchilizantele dicarbamati C. hipnoticele barbiturice D. antidepresivele sedative E. neurolepticele fenotiazine 61. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. deprima selectiv SNC B. au efecte gradate in functie de doza C. reduc somnul paradoxal REM D. produc "datorie" de somn paradoxal E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. hipnotica B. sedativa C. anticonvulsivanta D. antipsihotica E. miorelaxanta 63. Zopiclona este: A. benzodiazepina B. ciclopirolona C. tranchilizanta D. hipnoinductoare E. miorelaxanta 64. Zolpidem este: A. imidazopiridina B. ciclopirolona C. hipnoinductor D. hipnocoercitiv E. antiepileptic 65. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. hetero-reglare "up" D. auto-reglare "down" E. instalarea inductiei enzimatice 66. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor, la asocierea cu: A. diazepam B. alcool C. cimetidina D. rifampicina E. anticoagulante cumarinice 67. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. beta-adrenolitice B. digoxina C. anticoagulante cumarinice D. teofilina E. contraceptive orale 68. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina B. hipnoinductor C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. T1/2 scurt si durata scurta E. reduce durata somnului de tip REM 69. Barbituricele: A. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. sunt hipnocoercitive C. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. sunt hipnoinductoare E. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. Hipnoticele:

A. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. produc pierderea temporara a cunostintei C. in doze mici au efect sedativ D. produc analgezie E. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. zolpidem B. nitrazepam C. lidocaina D. clorpromazina E. loratadina 72. Bromurile: A. au eliminare rapida B. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. pot produce impotenta D. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. Nitrazepamul: A. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. nu sufera un circuit enterohepatic C. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. este un hipnocoercitiv E. induce un somn de 6-8 ore 74. Barbituricele: A. potenteaza transmisia glutamatergica B. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. sunt hipnocoercitive E. favorizeaza sinteza de ATP 75. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. B. Hipnoticele, la doze mici au efect sedativ. C. Hipnoticele, la doze mici au efect stimulant SNC. D. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. E. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. 76. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. Barbituricele. B. Ureidele aciclice. C. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. D. Bromurile E. Benzodiazepinele. 77. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC, care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. B. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. C. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei, aparatului cardiovascular si temperaturii. D. Produc obisnuinta, cu tendinta de marire a dozelor. E. Produc inductie enzimatica. 78. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. C. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. D. Produc inductie enzimatica. E. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. 79. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. B. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. C. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. D. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. E. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. 80. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. Sunt derivati ai acidului barbituric.

B. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). C. Prezinta un singur substituent la C5. D. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla legatura. E. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla legatura. 81. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. B. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. C. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. D. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. E. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. 82. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Sunt derivati de 7nitro 1,4 benzodiazepina B. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. C. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. D. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. E. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. 83. Terapia insomniilor consta in: A. Tratarea cauzelor (anxietate, depresie, durere) B. Administrarea de sedative. C. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. D. Psihoterapie E. Masuri igieno-dietetice 84. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. Simptomatica B. Toxica C. Cronica D. Pasagera E. Neurologica 85. Mentionati afirmatiile corecte A. Barbituricele se administreaza ca sedative, in doze mici. B. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. C. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. D. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. E. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. 86. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Medazepam B. Nitrazepam C. Amobarbital D. Flunitrazepam E. Meprobamat 87. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A. Zolpidem B. Nitrazepam C. Zopiclon D. Ciclobarbital E. Bromura de sodiu 88. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. Pentobarbital B. Barbital C. Hexobarbital D. Secobarbital E. Tiopental 89. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. B. Diazepamul este un hipnocoercitiv. C. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. D. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1,5-benzodiazepina. E. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). 90. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte?

A. Ciclobarbital B. Tiopental C. Tiobutabarbital D. Ketamina E. Midazolam 91. Indicati afirmatiile corecte: A. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. B.Toleranta proprie si incrucisata, in cazul derivatilor barbiturici, se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. C. Barbituricele sunt hipnocoercitive. D. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. E. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. 92. Indicati afirmatiile corecte: A. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. B. Barbituricele produc inductie enzimatica. C. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. D. Barbituricele sunt hipnoinductoare. E. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. 93. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. Triclofos B. Nitrazepam C. Ciclobarbital D. Flunitrazepam E. Barbital 94. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Nu modifica structura somnului. B. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. Au timp de injumatatire scurt. D. Sunt derivati de 7-nitro-1,4-benzodiazepina. E. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. 95. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Glutetimida B. Pentobarbital C. Diazepam D. Fenobarbital E. Ciclobarbital 96. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Sunt derivati de 2,4,6-tricetohexahidropirimidina. B. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. C. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. D. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. E. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble, triple, halogeni, substitienti ramificati 97. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. Barbituricele sunt hipnoinductoare. B. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Zoplicone este hipnoinductor. E. Nitrazepam este hipnoinductor. 98. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Sunt hipnocoercitive B. Difuzeaza prin placenta. C. Produc inductie enzimatica D. Nu dau toleranta E. Durata de actiune nu este influentata de structura. 99. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. B. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat. C. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. D. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. E. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. 100. Barbituricele:

A. sunt inhibitori enzimatici B. pot produce anestezie generala C. inhiba actiunea GABA D. deprima respiratia la doze mari E. nu se pot administra intravenos 101. Barbituricele se pot indica in: A. insomnii B. epilepsie C. hipertensiune arteriala D. intoxicatia acuta cu alcool E. preanestezie 102. Hipnocoercitivele: A. modifica EEG nocturna B. cresc durata somului REM C. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. forteaza somnul si la indivizii normali E. stimuleaza respiratia 103. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. ciclobarbital; B. zolpidem; C. glutetimida; D. bromizoval; E. zopiclona. 104. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. hipnocoercitiv; B. anticonvulsivant (antiepileptic); C. imidazopiridina; D. ciclopirolona; E. hipnoinductor. 105. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. fenobarbital; B. amobarbital; C. nitrazepam; D. ciclobarbital; E. tiopental. 106. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. blocarea receptorilor dopaminergici; B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA); D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare; E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). 107. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate; B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC; C. potentarea efectului bauturilor alcoolice; D. durata lunga de actiune; E. toleranta prin mecanism farmacocinetic. 108. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. flumazenil; B. un diuretic osmotic; C. haloperidol; D. alcalinizarea urinii; E. alcool etilic. 109. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului; B. obisnuinta; C. cresterea metabolismului bazal; D. inhibitie enzimatica; E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). 110. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. latenta si durata a efectului scurte; B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce);

C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen); D. este indicata administrarea timp indelungat; E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. 111. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. pentobarbital; B. fenobarbital; C. amobarbital; D. hexobarbital; E. ciclobarbital. 112. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. alcool etilic; B. diazepam; C. anticoagulante cumarinice; D. rifampicina; E. cimetidina. 113. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. contraceptive orale; B. propranolol; C. anticoagulante cumarinice; D. teofilina; E. medicamente antiacide. 114. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. are actiune hipnotica; B. are durata scurta de actiune; C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic; D. reduce durata somnului paradoxal (REM); E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina; 115. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. anticonvulsivanta (antiepileptica); B. miorelaxanta; C. sedativa; D. antipsihotica; E. hipnotica. 116. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. enurezis nocturn B. insomnii C. preanestezie D. epilepsie E. incontinenta urinara 117. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. insomnia B. cianoza tegumentelor C. mioza D. HTA E. deprimarea respiratiei 118. Hipnocoercitivele: A. sunt deprimante SNC selective B. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. reduc durata somnului NREM E. reduc durata somnului REM 119. Bromurile: A. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. nu prezinta potential alergizant D. se administreaza i.v., p.o. si intrarectal E. se elimina lent 120. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. alcool etilic B. branzeturi fermentate C. cimetidina

D. fenotiazine E. rifampicina 121. Hipnoinductoarele: A. produc somn narcotic la doze mari B. reduc durata somnului REM C. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. secobarbital B. hexobarbital C. pentobarbital D. metohexital E. tiobutabarbital 123. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. anxiolitice B. neuroleptice C. nootrope D. psihostimulente E. hipnotice 124. Alegeti afirmatiile corecte: A. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. insomnia este extrem de frecventa D. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute

CURARIZANTE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Curarizantele actioneaza la nivelul receptorilor colinergici: A. M1; B. M2; C. M3; D. N1; E. N2. 2. Curarizante antidepolarizante sunt urmatoarele, cu exceptia: A. d-tubocurarina; B. decametoniu; C. pipecuonium; D. galamina; E. pancuronium. 3. Care din urmatoarele curarizante este de origine naturala: A. suxametoniu; B. d-tubocurarina; C. atracurium; D.decametoniu; E. rocuronium. 4. Profiul farmacocinetic al curarizantelor derivati de cuaternari de amoniu cuprinde urmatoarele caracteristici, cu exceptia: A. absorbtie lenta si ineficienta la administrarea per os; B. difuziune buna prin bariera hematoencefalica; C. eliminare renala; D. se adminisreaza exclusiv i.v.; E. difuzeaza in 2 spatii hidrice.

5. Notati afirmatia adevarata: A. suxametoniu are durata lunga de actiune; B. mivacuronium are durata lunga de actiune; C. doxacuronium este eliminat exclusiv pe cale biliara; D. suxametoniu poate produce apnee prelungita la pacientii cu enzimopatie genetica; E. atracuroniu se elimina in totalitate in forma nemetabolizata. 6. Care din urmatoarele curarizante sunt epurati exclusiv pe cale renala: A. doxacurium; B. d-tubocurarina; C.galamina; D.decametoniu; E. suxametoniu. 7. Care din urmatoarel e afirmatii sunt adevarate: A. curarizantele antidepolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor antidepolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 8. Care din urmatoarele curarizante are durata lunga de actiune: A.suxametoniu; B. mivacurium; C. d-tubocurarina; D.atracurium; E. rapacurium; 9. Care din urmatoarele substante este un curarizant depolarizant: A. d-tubocurarina; B. decametoniu; C. pipecuonium; D. galamina; E. pancuronium. 10. Antidot in intoxicatia cu curarizante antidepolarizante este: A. neostigmina; B. muscarina; C. d-tubocurarina; D. nicotina; E. atropina. 11. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu exceptia: A. d-tubocurarina are actiune histaminoeliberatoare; B. galamina are actiune parasimpatolitica; C. la doze terapeutice curarizantele produc paralizia muschilor respiratori; D. d-tubocurarina are actiune ganglioplegica la doze mari; E. d-tubocurarina este un curarizant cu durata lunga de actiune. 12. Indicatiile curarizantelor sunt urmatoarele, cu exceptia: A. diagnosticul miasteniei gravis; B. reducerea fracturilor; C. endoscopie; D. tratamentul miasteniei gravis; E. interventii chirurgicale. 13. Care din urmatoarele curarizante are durata ultrascurta de actiune: A.suxametoniu; B. mivacurium; C. d-tubocurarina;

D.atracurium; E. rapacurium; 14. Care din urmatoarel e afirmatii sunt adevarate: A. curarizantele antidepolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor antidepolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 15. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata: A. anticolinesterazicele antagonizeaza efectele curarizantelor depolarizante; B. anticolinesterazicele potenteaza efectele curarizantelor antidepolarizante; C. aminoglicozidele antagonizeaza efectele curarizantelor; D. anticolinesterazicele potenteaza efectele curarizantelor depolarizante; E. diureticele hipokalimiante antagonizeaza efectele curarizantelor. 16. Apare sinergism la asocierea curarizantelor cu: A. aminoglicozide; B. clorura de potasiu; C. atropina; D.pilocarpina; E. neostigmina. 17. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. curarizantele antidepolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor depolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 18. La administrarea urmatoarelor antibiotice concomitent cu curarizante apare un sinergism de potentare: A. peniciline; B. cefalosporine; C. aminoglicozide; D. cloramfenicol; E. eritromicina. 19. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina sunt adevarate, cu exceptia: A. durata lunga; B. potenta mare; C. potenta intermediara; D. substanta naturala; E. actiune ganglioplegica. 20. Nu se administreaza in tratamentul intoxicatiei cu d-tubocurarina: A. respiratie artificiala; B. atropina; C. antihistaminice; D. neostigmina; E. pilocarpina.

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
21. Sunt curarizante depolarizante: A. pipecuronium; B. decametoniu; C. suxametoniu; D. d-tubocurarina;

E. galamina. 22. Profiul farmacocinetic al curarizantelor derivati de cuaternari de amoniu cuprinde urmatoarele caracteristici: A. absorbtie lenta si ineficienta la administrarea per os; B. difuziune buna prin bariera hematoencefalica; C. eliminare renala; D. se adminisreaza exclusiv i.v.; E. difuzeaza in 2 spatii hidrice. 23. Notati afirmatiile adevarate: A. suxametoniu are durata ultrascurta de actiune; B. mivacuronium are durata lunga de actiune; C. doxacuronium este eliminat exclusiv pe cale biliara; D. suxametoniu poate produce apnee prelungita la pacientii cu enzimopatie genetica; E. atracuroniu se elimina in totalitate in forma nemetabolizata. 24. Care din urmatoarele curarizante sunt epurati exclusiv pe cale renala: A. doxacurium; B. pancuronium; C.galamina; D.decametoniu; E. suxametoniu. 25. Curarizante antidepolarizante sunt urmatoarele: A. d-tubocurarina; B. decametoniu; C. pipecuonium; D. galamina; E. pancuronium. 26. Care din urmatoarel e afirmatii sunt adevarate: A. curarizantele depolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor depolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 27. Care din urmatoarele curarizante au durata lunga de actiune: A.suxametoniu; B. mivacurium; C. d-tubocurarina; D.pancuronium; E. rapacurium; 28. Sunt curarizante antidepolarizante: A. pipecuronium; B. decametoniu; C. suxametoniu; D. d-tubocurarina; E. galamina. 29. Profiul farmacocinetic al curarizantelor derivati de cuaternari de amoniu cuprinde urmatoarele caracteristici: A. absorbtie lenta si ineficienta la administrarea per os; B. difuziune buna prin bariera hematoencefalica; C. eliminare renala; D. se adminisreaza exclusiv oral; E. difuzeaza in toate spatiile hidrice ale organismului. 30. Notati afirmatiil false:

A. suxametoniu are durata lunga de actiune; B. mivacuronium are durata lunga de actiune; C. doxacuronium este eliminat exclusiv pe cale biliara; D. suxametoniu poate produce apnee prelungita la pacientii cu enzimopatie genetica; E. atracuroniu se elimina in totalitate in forma nemetabolizata. 31. Care din urmatoarel e afirmatii sunt adevarate: A. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor antidepolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 32. Curarizante antidepolarizante sunt urmatoarele: A. d-tubocurarina; B. decametoniu; C. pipecuonium; D. suxametoniu; E. pancuronium. 33. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina sunt adevarate: A. actiune histaminoeliberatoare; B. potenta mare; C. potenta intermediara; D. substanta naturala; E. actiune ganglioplegica. 34. Tratamentul intoxicatiei cu d-tubocurarina consta in: A. respiratie artificiala; B. atropina; C. antihistaminice; D. neostigmina; E. pilocarpina. 35. Sunt curarizante antidepolarizante: A. rocuronium; B. decametoniu; C. suxametoniu; D. alcuronium; E. galamina. 36. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina sunt adevarate: A. produce bronhospasm; B. se administreaza la astmatici; C. nu produce reactii alergice; D. substanta naturala; E. actiune ganglioplegica. 37. Care din urmatoarel e afirmatii sunt false: A. curarizantele antidepolarizante sunt agonisti ai receptorilor N2; B. curarizantele depolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2; C. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N1; D. efectul paralizant al curarizantelor antidepolarizante urmeaza dupa o faza initiala de stimulare cu fasciculatii musculare; E. curarizantele antidepolarizante sunt antagonisti ai receptorilor N2. 38. D-tubocurarina este contraindicata in: A. interventii chirurgicale; B. endoscopii; C. astm bronsic; D. teren alergic;

E. miastenie gravis. 39. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. d-tubocurarina are actiune histaminoeliberatoare; B. galamina are actiune parasimpatolitica; C. la doze terapeutice curarizantele produc paralizia muschilor respiratori; D. d-tubocurarina are actiune ganglioplegica la doze mari; E. d-tubocurarina este un curarizant cu durata scurta de actiune. 40. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina sunt adevarate: A. nu produce bronhospasm; B. este contraindicata la astmatici; C. produce reactii alergice; D. durata ultrascurta de actiune; E. actiune ganglioplegica.

41. Urmatoarele afirmatii referitoare la pancuronium sunt adevarate A. potenta mare; B. actiune parasimpatolitica; C. numeroase reactii adverse; D. durata lunga de actiune; E. durata scurta de actiune. 42. Efecte ale suxametoniului care apar la doze mari sunt: A. potential histamino-eliberator; B. efecte nicotinice; C. efecte muscarinice; D. efect paralizant asupra musculaturii striate; E. tahicardie. 43. Suxametoniu: A. latenta lunga; B. durata lunga de actiune; C. efectul paralizant apare intr-o singura faza; D. latenta ultrascurta; E. durata ultrascurta. 44. Potenta mare au urmatoarele curarizante: A. alcuronium; B. galamina; C. suxametoniu; D. mivacurium; E. pancuronium. 45. D-tubocurarina este contraindicata in: A. endoscopii; B. miastenie gravis; C. astm bronsic; D. interventii chirurgicale; E. teren alergic. 46. Apare sinergism la asocierea curarizantelor cu: A. aminoglicozide; B. clorura de potasiu; C. amfotericina B; D.pilocarpina; E. neostigmina. 47. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina sunt adevarate A. se acumuleaza in caz de insuficienta renala; B. este indicat in miastenie gravis;

C. prouce hTA la doze mari; D. este contraindicata la pacientii cu teren alergic; E. nu produce bronhospasm. 48. Dozele mari de suxametoniu pot produce: A. tahicardie; B. bradicardie; C. hiposecretie glandulara; D. hipersecretie glandulara; E. hTA 49. Curarizante antidepolarizante sunt urmatoarele: A. demetiltubocurarina; B. decametoniu; C. pipecuonium; D. galamina; E. succinilcolina. 50. Indicatiile curarizantelor sunt urmatoarele: A. diagnosticul miasteniei gravis; B. reducerea fracturilor; C. endoscopie; D. tratamentul miasteniei gravis; E. interventii chirurgicale. 51. Urmatoarele afirmatii referitoare la pancuronium nu sunt adevarate A. potenta mare; B. actiune parasimpatolitica; C. numeroase reactii adverse; D. durata lunga de actiune; E. durata scurta de actiune. 52. la dozele terapeutice curarizantele produc paralizia: A. muschilor respiratori; B. globilor oculari; C. muschilor masticatori; D. muschii cefei; E. muschii membrelor superioare. 53. Apare sinergism la asocierea curarizantelor cu: A. diuretice hipokaliemiante; B. clorura de potasiu; C. anestezice generale; D.polimixine; E. neostigmina. 54. Produc o potentare a efectelor curarizantelor: A. neostigmina B. lincomicina; C. diureticele hipokaliemiante; D. sarurile de Mg E. clorura de potasiu. 55. Urmatoarele curarizante sunt alcaloizi naturali sau semisintetici: A. pancuronium; B. d-tubocurarina; C. alcuronium; D. succinilcolina; E. vecuronium. 56. Apare antagonism la asocierea curarizantelor cu: A. aminoglicozide;

B. clorura de potasiu; C. atropina; D.pilocarpina; E. neostigmina. 57. Urmatoarele afirmatii referitoare la d-tubocurarina nu sunt adevarate: A. nu produce bronhospasm; B. este contraindicata la astmatici; C. produce reactii alergice; D. durata ultrascurta de actiune; E. actiune ganglioplegica.

58. Farmacoterapia miorelaxantelor periferice cuprinde: A. interventii chirurgicale; B. endoscopie; C. reducerea fracturilor; D. tratamentul miasteniei gravis; E. diagnosticul miasteniei gravis. 59. Urmatoarele afirmatii referitoare la pancuronium sunt adevarate A. potenta mica; B. actiune parasimpatolitica; C. practic fara reactii adverse; D. durata lunga de actiune; E. durata scurta de actiune. 60. Indicatiile curarizantelor sunt urmatoarele: A. reducerea fracturilor; B. diagnosticul miasteniei gravis; C. interventii chirurgicale; D. tratamentul miasteniei gravis; E. endoscopie.

Simpatomimetice
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. C 2. C 3. B 4. A 5. E 6. A 7. D 8. C 9. E 10. E 11. C 12. D 13. E 14. C 15. E 16. D 17. A 18. B 19. C 20. A 21. C 22. D 23. B 24. D 25. D 26. E 27. C 28. D 29. B 30. C 31. E 32. E 33. D 34. D 35. C 36. D 37. E 38. E 39. C 40. E 41. C 42. D 43. A 44. D

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 45. A,C,E 46. A,B,C,E 47. A,C,E 48. B,C,E 49. A,C,E 50. A,C,D 51. C,D 52. A,D,E 53. A,C,D,E 54. A,B,C 55. B,D,E 56. B,C,D 57. C,D,E 58. D,E 59. A,E 60. A,C,D 61. A,B,E 62. A,B,E 63. A,C,D 64. B,C,E 65. B,D,E 66. A,C,D 67. B,D 68. B,C,D 69. B,C,E 70. A,C,D 71. B,C 72. B,D,E 73. A,C 74. A,C,D 75. B,C 76. A,D,E 77. A,B,C 78. A,B,D 79. A,C,E 80. A,C,D 81. A,C,D 82. B,C 83. A,B,E 84. A,B 85. A,B 86. B,D 87. B,C 88. A,D,E

89. A,B,C,D 90. A,B,C,E 91. A,C,D 92. A,C 93. A,C 94. D,E 95. A,B,C,D 96. A,B 97. D,E 98. A,B,C,D 99. A,B,C 100. B,C,E 101. A,C 102. B,D 103. A,C 104. A,B,C,D 105. A,B,C,E 106. A,B,C 107. B,D 108. B,D 109. B,C,D,E 110. A,C,E 111. A,D,E 112. A,B,C 113. A,C,E 114. C,D 115. B,E 116. C,E 117. A,C 118. A,C,D 119. A,C,D 120. B,C 121. B,D 122. A,C,D 123. A,B,C,D 124. A,C,D 125. B,D,E 126. A,B,E 127. C,D,E 128. A,B,E 129. B,E 130. C,D,E 131. A,E 132. A,D,E 133. A,C,D 134. B,C,E 135. A,B,C 136. A,B,E 137. B,D,E

138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

D,E B,C,D C,D,E A,B,E A,E A,C,D A,B,C A,C,D B,C,E A,B D,E B,C A,C,E A,B,C,D A,B,E A,C,E A,B,E B,C,E B,E A,C,D B,C

Simpatolitice
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. B 2. A 3. B 4. E 5. C 6. B 7. E 8. C 9. D 10. B 11. D 12. C 13. D 14. C 15. C 16. C 17. D 18. B 19. C 20. E 21. A

22. C 23. E 24. B 25. A 26. D 27. A 28. E 29. A 30. E 31. E 32. C 33. A 34. D 35. D 36. D 37. D 38. D 39. C 40. D 41. E 42. B 43. B 44. B 45. C 46. B 47. C 48. D 49. C INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 50. B,C 51. B,C 52. B,E 53. B,C 54. A,B 55. B,C 56. A,D 57. B,D 58. C,D 59. A,B,D 60. A,C,D 61. A,C,E 62. A,C,D 63. A,B,C 64. A,E 65. B,D 66. B,C 67. C,D,E

68. A,B,D,E 69. A,B,C 70. B,E 71. A,B,D 72. B,C,E 73. B,C 74. B,C,D 75. B,D,E 76. A,B,E 77. A,D,E 78. A,B,E 79. B,C,E 80. B,C,D,E 81. A,C,D 82. B,C,D 83. A,C,E 84. A,B,E 85. B,D 86. C,E 87. A,B,C,E 88. B,D 89. A,B,E 90. B,C 91. A,C 92. A,B,D 93. B,C,D 94. A,B,C,E 95. A,B,E 96. A,B,D,E 97. A,C 98. A,D,E 99. D,E 100. A,B,C,D 101. A,B,C,D 102. A,B,C 103. A,C,D,E 104. A,C 105. A,C 106. A,B,C,E 107. A,C 108. A,C 109. A,B,C 110. A,B,C 111. A,B,C 112. B,C,D,E 113. B,C,D 114. C,E 115. D,E 116. C,D

117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

A,D B,D,E C,D A,D,E B,D,E A,B,C,D A,D B,E B,C,D A,D C,E A,B,C,E A,B,C A,B,D B,C B,C A,C,D D,E A,B,C,D C,D A,C,E A,B,C A,C,D B,C B,E A,B,D,E A,C,D A,B,C B,D A,E C,D,E A,E B,C A,C,D,E A,B,C B,D B,C,E A,C,E B,C,D B,C,D A,B,C,E B,C B,C,E A,C,D,E

Parasimpatomimetice si parasimpatolitice
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. D

2. B 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. C 11. E 12. D 13. D 14. C 15. D 16. E 17. D 18. C 19. D 20. B 21. C 22. E 23. D 24. C 25. C 26. A 27. B 28. D 29. A 30. A 31. E 32. A 33. B 34. D 35. C 36. A 37. C 38. D 39. C 40. B 41. A 42. E 43. D 44. D 45. C 46. C 47. D 48. B INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

49. B,E 50. A,D 51. A,D 52. A,C,E 53. C,D 54. A,C,D 55. B,C 56. C,D 57. A,B,C 58. C,D,E 59. B,D 60. A,B,D 61. A,B 62. B,D 63. A,B,D 64. A,B,E 65. A,C,E 66. B,D,E 67. B,C,D 68. A,B,D,E 69. B,C,E 70. A,B,C 71. A,E 72. A,C,D 73. A,D 74. A,B 75. A,D,E 76. B,D 77. B,D,E 78. B,C 79. B,C 80. A,C,E 81. A,C,E 82. B,D 83. B,C,D 84. A,C,E 85. A,C,E 86. D,E 87. B,D,E 88. B,C,D 89. B,C,E 90. A,C,D 91. A,C,D 92. A,B,D 93. B,E 94. A,B,D 95. A,B,C 96. B,D

97. A,E 98. A,C,D 99. B,C,E 100. C,D,E 101. B,C,D 102. C,D 103. A,C 104. A,B,C 105. A,B,C,E 106. A,B,C 107. A,B,C 108. B,C,D,E 109. A,B,E 110. A,B,C 111. B,C,D 112. A,C 113. A,B,E 114. A,B 115. B,C,D,E 116. B,C,D 117. D,E 118. A,D,E 119. A,C,D 120. B,C,D,E 121. A,C,D 122. A,B,E 123. A,B,D 124. A,C,D 125. C,E 126. C,D 127. B,C,E 128. A,C,E 129. A,C 130. A,D,E 131. B,C,E 132. B,D,E 133. A,B,D 134. A,B,D,E 135. B,C,E 136. A,B,D,E 137. A,C,E 138. A,B,E 139. A,B,D 140. B,C,D 141. B,D,E 142. B,C,E 143. B,D 144. A,C,D 145. A,E

146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

A,B,C A,B,D,E A,C,D A,D,E A,B,C,D B,C,D A,B,C A,C B,D A,C,D B,C A,C,E A,B,C A,B A,C,E

Anestezice locale
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. B 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. B 8. D 9. B INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 10. ABDE 11. AD 12. ACD 13. CD 14. ABE 15. BDE 16. ABDE 17. AC 18. AD 19. ACD 20. ABD 21. ACD 22. ABDE 23. BCD 24. ABE 25. ABCE 26. ABCE

27. ABCE 28. BCE

Anestezice generale
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 7. BCE 8. ADE 9. ACD 10. ABD 11. AD 12. ABD 13. BE 14. ABDE 15. BE 16. ACDE 17. ACD 18. ABDE 19. AE 20. BCDE 21. ADE 22. ACE 23. ACD 24. BDE 25. BCDE 26. BD 27. BCE

Hipnotice
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. 2. 3. 4. 5. 6. C E E C A C

7. C 8. E 9. A 10. E 11. B 12. B 13. D 14. D 15. C 16. A 17. B 18. B 19. D 20. B 21. C 22. D 23. B 24. B 25. A 26. D 27. C 28. E 29. C 30. C 31. C 32. B 33. C 34. A 35. D 36. B 37. A 38. C 39. C 40. E 41. C 42. C 43. A 44. A 45. C 46. A 47. E 48. A 49. D 50. A 51. A

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

52. D,E 53. A,C,D,E 54. A,C 55. A,C,E 56. B,C,E 57. A,B 58. D,E 59. A,C,D 60. B,C 61. A,B,C,D 62. B,C,E 63. A,E 64. A,B,C,D 65. A,E 66. A,C 67. A,B,E 68. B,D 69. B,C,D 70. A,B,E 71. A,C,E 72. A,D 73. A,E 74. C,D 75. C,D 76. B,C 77. B,C,D 78. A,C,E 79. A,C,D 80. A,B,E 81. B,C 82. B,D,E 83. B,D,E 84. B,C,E 85. B,E 86. B,D 87. A,E 88. B,E 89. A,E 90. B,C,D 91. A,C,D 92. C,D 93. A,B,E 94. B,C 95. A,B,E 96. B,C 97. A,B,C,D 98. B,C,E 99. A,B 100. A,B,C

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

A,B A,B,C A,B,D B,D,E B,C,E B,C B,C A,C,E D,E A,B,E A,C B,C,D,E A,B,C B,D A,C A,C A,B,C A,C,D,E A,B,C B,C,E B,C,E A,B,D B,C,D A,C,E B,C,D A,B,D A,B,C A,D,E A,B,C,E A,D,E A,B,D A,C,E A,C,D A,B,D,E A,B,E A,C B,D A,B,C A,D A,E B,C A,B,C B,E B,D A,B,D,E B,D,E A,B,C,E B,C,D,E A,B,C

150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.

A,C,E B,D A,B,C,E A,C,D A,C,D C,E B,C,D B,C,D A,E B,D A,B,E A,C A,E A,B,E A,B,C,D A,C,E A,C,E B,C,D B,C,E B,C,E A,B,E A,C,D D,E B,D,E A,E A,B,D

Curarizante
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. E 2. B 3. B 4. B 5. D 6. A 7. E 8. C 9. B 10. A 11. C 12. D 13. A 14. B 15. D 16. A 17. D 18. C

19. B 20. E INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 21. BC 22. ACDE 23. AD 24. AB 25. ACDE 26. ADE 27. CD 28. ADE 29. AC 30. ABCE 31. AB 32. ACE 33. ACDE 34. ABCD 35. ADE 36. ABDE 37. ABCD 38. CDE 39. ABD 40. BCE 41. ABD 42. ABCE 43. DE 44. DE 45. BCE 46. AC 47. ACD 48. AD 49. ACD 50. ABCE 51. CE 52. BCDE 53. ACD 54. BCD 55. BC 56. BE 57. AD 58. ABCE 59. BCD 60. ABCE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful