Proiect de lecţie

a. Date introductive Data:16.03.2013 Clasa: a-VIII-a A Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Biologie Student practicant: Căluean George-Gabi Titlul lecţiei: Circuitul materiei in ecosistem Durata: 50 minute Tipul lecţiei: predare-invatare-evaluare Competenţe specifice: C1 Să indice substanţele care realizează circuitul materiei în natură C2 Să reprezinte prin schemă circuitul oxigenului şi dioxidului de carbon în natură C3 Să reprezinte printr-o schemă circuitul apei în natură C4 Să reprezinte printr-o schemă circuitul substanţelor minerale şi organice în natură Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii de instruire, elevii vor fi capabili : O1: Să explice termenul de circuit biogeochimic O2: Să prezinte circuitul apei in naura; O3: Să prezinte circuitul carbonului in natura; O4: Să prezinte circuitul azotului in natura; O5 :Sa prezinte exemple de elemente din cadrul circuitelor Metode şi procedee  Expunere  Observaţie  Conversaţie euristică  Învatarea prin descoperire Forme de organizare  Activitate frontală şi individuală Resurse materiale  Manualul;  Tabla;  Caiete; Anexe: Schema lecţiei Bibliografie: Manualul de BIOLOGIE clasa a VII-a A :Gheorghe Mohan si Aurora Mihail;Editura All

oper. -asculta cu atenţie si răspund la întrebări -ascultă cu atenţie şi scriu Metode şi procedee didactice Mijloace de instruire Timp alocat (min) 3 Evaluare 2 5 3 Anunţarea activităţilor desfasurate pe parcursul orei. Întreabă principalele funcţii ale organismului animal . -ascultă cu atenţie. -pregătesc materialele necesare pentru lecţie -răspund la întrebari.organizarea clasei pentru începerea lecţiei -întrebări referitoare la lecţia anterioară.orală 5 Transmiterea noilor cunoştinţe .b.anunţarea titlului lecţiei curente şi a conţinuturilor acesteia -realizează schema lecţiei pe tablă şi explică noţiunile noi. 1 Evenimentele instruirii Organizarea colectivului de elevi Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară Captarea şi întreţinerea atenţiei Enunţarea temei şi a obiectivelor urmărite O1 Productia secundara si consumatori Ob.frontală . crt.notarea absenţelor . . scriu. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare . 5 4 Circuitul materiei in ecosistem 1 5 Circuitul biogeochimic reprezinta circulatia permanenta si reversibila a elementelor chimice intre mediul abiotic si organismele vii ale biocenozei si din organismele vii din nou in biotop. Scenariul didactic Nr.conversaţia euristică .

circuitul reluanduse.fermentatie. Circuitul azotului-bacterii fixatoare de azot.infiltratia si scurgerea sunt cele mai importante procese fizice care permit circulatia apei.învătarea prin descoperire .organismele animale si cele vegetale.frontală .bacterii.orală 10 10 O3 O4 Circuitul azotului in natura reprezinta procesul de circulatie continua a azotului in atmosfera.amoniac sau intra in componenta diversilor compusi organici.Evaporatia.respiratie. -reprezintă pe tablă schematic noile informaţii. precipitatii. nitriti.De exemplu azotul poate exista in stare gazoasa sau ca nitrat.in sol.O2 Circuitul apei in natura este procesul de circulatie continua a apei in cadrul hidrosferei Pamantului. O5 . Circuitul apei-transpiratie. Carbonul intra in compozitia tuturor substantelor organice din corpul vietuitoarelor.scoarta terestra.conversaţia euristică .bacterii nitrifiante. . -notează schema de pe tabla sub supravegherea profesorului.Prin fotosinteza carbonul din CO2 este fixat in materia organica vie iar dupa moartea organismelor .bacterii denitrifiante.compusii organici sunt descompusi si carbonul este redat mediului.nitriti.Apa trece prin toate cele trei stari de agregare pe parcursul acestui circuit. Fotosinteza.Acest proces este pus in miscare de radiatia solara si gravitatie.scurgere Circuitul carbonului-chimiosinteza.amoniu. evaporare.respiratie. in decursul caruia acest element chimic trece prin diverse forme si combinatii.

raspund .conversaţia -aprecierea verbală . Rezolvarea planului de activitate de la sfarsitul lectiei .frontală . Fişă de lucru -ascultă.6 7 8 Fixarea cunoştinţelor şi asigurarea posibilităţilor de transfer Evaluare/ Conexiune inversă Anunţarea temei de lucru pentru acasă şi notarea elevilor -aprofundarea lecţiei prin întrebări şi răspunsuri.conversaţia 6 2 .scrisă -individuală .orală 3 completează spaţiile libere .individuală .conversaţia euristică .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful