ph =f

Lecţia 1 Reguli de pronunţie

1

th s cu limba între dinţi, (s de peltic ) s z cu lim ba într e din ţi, (z de pel tic) u nt a k w r la in c e p ut d e c u v a nt = n u s e p r o n u nt a w

Formule de salut g o o d m o r n i n g – b u n ă d i m i n e a ţ a g o o d a f t e r n o o n – b u n ă

k n l a i n c e p u t d e c u v a n t = n u s e p r o n
1

ă z i u a g o o d e v e n i n g – b u n ă s e a r a g o o d n i g h t – n o a p t e b u n
1

g o o d b y e – l a r e v e d e r e b y e b y e l a r e v e d e r e b y e l a

r e v e d e r e h e l l o – b u n ă hi – salut Form ule stand ard de mulţ umir e sau folosi te în mom entul când faci cuno ştinţă sau te întâl neşti Than k you – mulţu mesc You`r e welco
1

me – cu plăcere How do you do? – ce mai faci? – încântat să te cunosc (doar când faci cunoştinţă cu cineva) Nice to met you – încântat de cunoştinţă; ce drăguţ să te întâlnesc How are you?– ce mai faci? P r o n u m e p e r s o n a l e Cazul dativ Cazul acuzativ me – mie pe mine, la mine you – ţie pe tine, la tine him – lui pe el, la el her – ei pe ea, la ea it – ei, lui pe el, ea; la el, ea us – nouă pe noi, la noi you – vouă pe voi, la voi them – lor ele; la voi, ele pe ei,

I – eu aşa se scrie oriunde în propoziţie you – tu h e – e l s h e – e a it – el sau ea pentru animale, obiecte, fenomene we – noi you – voi they – ei sau ele Pronume posesive

Adjective posesive(s e află întotdeaun a lângă un substantiv )

m i n e a l m e u , a m e a , a l e m e l e , a i m e i y o u r s – a l t ă u ,
1

a t a , a i t ă i , a l e t a l e h i s a l l u i , a l u i , a i l u i , a l

e lui hers – al ei, a ei, ai ei, ale ei its - al ei(lui),a ei(lui), ai ei(lui), ale ei(lui) ours – al nostru, a noastră, ai noştri, ale noastre yours - al vostru, a voastră, ai voştri, ale voastre theirs – al lor, a lor, ai lor, ale lor

my do g– câi nel e me u yo ur car – ma şin a ta his bo ok car tea lui her fat her – tat ăl ei its tail - coada lui (despre un animal) our friends prietenii noştri your house – casa voastră their computer – computerul lor

a face Negat iv I do not . you haven`t They .subiectul trece după predicat Am I? = eu sunt? Are you? = tu eşti? Is he? = el este? Is she? = ea este? Is it? = el(ea) este? Are we? = noi suntem? Are you? = voi sunteţi? Are they?= ei(ele) sunt? 1. I don`t You do not. I haven`t You have not. we haven`t You have not.a avea Negat iv They have = ei(ele) au Interogativ Do I? Do You? Does He? Does She? Does It? Do We? Do You? Do They? Interogativ I have not.you doesn`t He does not. we don`t You do not . you heven`t He has not. he doesn`t She does not. they don`t To have . he hasn`t She has not. Afirmativ I have = eu am You have = tu ai He has = el are She has = ea are It has = el(ea) are We have = noi avem You have = voi aveţi 2 To do . it doesn`t We do not.you don`t They do not. Afirmativ I do = eu fac You do = tu faci He does = el face She does = ea face It does = el(ea) face We do = noi facem You do = voi faceţi They do = ei(ele) fac 2.Verbe auxiliare pul prezent Afirmativ Forma scurtă I`m = eu sunt you`re = tu eşti he`s = el este she`s = ea este it`s = el(ea) este we`re = noi suntem you`re = voi sunteţi they`re = ei(ele) sunt Negativ Forma scurtă I am not I`m not = eu nu sunt you are not you aren`t = tu nu eşti he is not he isn`t = el nu este she is not she isn`t = ea nu este it is not it isn`t = el(ea) nu este we are not we aren`t = noi nu suntem you are not you aren`t = voi nu sunteţi they are not they aren`t = ei(ele) nu sunt I am you are he is she is it is we are you are they are Interogativ . she doesn`t It does not. it hasn`t We have not. she hasn`t It has not.

have not. they haven`t Have I? Have You? Has He?? Has She? Has It? Have We? Have You? Have They? 2 .

Cuvinte interrogative What? = ce? Which? = care? Who? = cine? When? = când? Where? = unde? Why? = de ce? How? = cum? Prescurtări uzuale Mr(sir) = domnul Mrs(madam) = doamnă Mis = domnişoară Sir = titlu nobiliar Lady = titlu nobiliar C o u ntry Br ita i n Nationality I r e l a n d P o l a n d S p a i n T u r k e y J a p a n P o r t u g a l B r a z i l E g y p t I t a l y G e r m a n y the Unite d States F r a n c e G r e e c e R o m .

a T A F J Q W X Y B ish I r i s h P o l i s h S p a n i s h T u r k i s h J a p a n e s e P o r t u g u e s e B r a z i l i a n E g y p t i a n I t a l i a n G e r m a n A m e r i c a n F r e n c h G r e e k R o m a .

.

Anotimpurile .Z – zed Lecţia 2 Lunile anului Zilele săptămânii January Monday February Tuesday March Wednesday April Thursday May Friday June Saturday July Sunday August S e p t e m b e r O c t o b e r N o v e m b e r D e c e m b e r Lunile anului şi zilele săptămânii se scriu cu majusculă.

ten 9 9 one hundred 11. thirteen 14. 0 ninety 9 nine 9 . seventeen 18. twelve 100 one thousand 0 13. 0 forty-five 4 four 4 . 0 eighty 8 eight 8 . eighteen 19. 1 forty 3 three 4 . 0 thirty-one 2 two 3 . 0 6 six 6 sixty . sixteen 17. 0 seventy 7 seven 7 . 5 five 5 fifty . eleven 10 0 12. 0 ninety-nine 10. nineteen 20.s p r i n g p r i m ă v a r a s u m m e r v a r a a u t u m n t o a m n a w i n t e r - i a r n a N u m e r a l e c a r d i n a l e 1 one 3 thirty . twenty Anii cifrele se citesc grupate câte două 1863 eighteen sixty three A r t i c o l . fourteen 15. fifteen 16.

un A s e f o l o s e ş t e î n f a ţ a c u v i n t e l o r c a r e î n c e p c u o c o nsoană. an = o.ul nehotă rât a. . An se foloseşte în faţa cuvintelor care încep cu vocală.

mothers Excepţii 1. pentru a forma pluralul adăugăm terminaţia es pronunţată iz. sh.Substantivul Pluralul se formează adăugând terminaţia s la forma de singular Ex. x. la plural acestea se transformă în v şi adăugăm terminaţia es. ch. ves.computers mother . Dacă substantivul se termină la singular în y precedat de o consoană – la plural y se transformă în i şi adăugăm es .cats computer . Dacă substantivul se termină la singular în o precedat de o consoană. Radio – radios = radio 4. Tomato – tomatoes = roşii Potato – potatoes = cartofi Hero – heroes = eroi Volcano – volcanoes = vulcani Dacă o precedat de o vocală.boys Day – days 3. la plural adăugăm es. Dacă substantivul se termină la singular în f sau fe. cliff – cliffs = stîncă cuff – cuffs =manşetă chief – chiefs = şef proof – proofs = dovadă roof – roofs = acoperiş dwarf – dwarfs = pitic 5 . baby – babies country – countries Dacă y este precedat de o vocală pentru plural adăugăm s.halves = jumătate calf – calves = viţel wife – wives = soţie life – lives = viaţă knife – knives = cuţit ***atenţie kn la început nu se citeşte k Excepţie la excepţie cuvintele terminate în doi f la plural adăugăm s.pronunţat vs wolfe – wolves =lup half . cat . la plural punem s . z. Boy . Boss – bosses = şef Bus -buses = autobuz Class – classes = clasă Brush – brushes = perie Buzz buzzes = bip Lash -lashes = geană Watch – watches = ceas de mână Church – churches = biserică Fox – foxes = vulpe Box – boxes = cutie 2. Dacă substantivul se termină la singular în s.

handkerchief – handkerchiefs = batistă belief – beliefs = credinta grief – griefs = suparare gulf – gulfs = golf Substantive neregulate Singular Man Woman Child Mouse Louse Tooth Goose Sheep Deer fish pike trout salmon carp cod analysis crisis Plural men = om. bărbat women = femeie children = copil mice = şoarece lice = păduche teeth = dinte geese = gîscă sheep = oaie deer = căprioară fish = peşte din aceeaşi specie fishes = peşte mai multe specii pike = ştiucă trout = păstrăv salmon = somon carp = crap cod = cod(peşte) analises = analiză crises = criză Exerciţiu: Alcătuiţi substantive compuse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 arm = braţ bottle = sticlă fast = repede yelow = galben lawn = gazon telephone = telefon chewing = de mestecat central = central air = aer tea = ceai alarm = alarmă post = poştă a Sitter = îngrijitor b Pages = pagini c Heating = încălzire d Chair = scaun e Directory = director f Mower = care taie iarba g Conditioner = condiţionat h Bag = punguţă i j Opener = care deschide Food = mîncare k Gum = gumă l Clock = ceas 6 .

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 baby = bebeluş heart = inimă burglar = hoţ. substante Milk – lapte Sugar – zahăr Water – apă Substantive care in lb romana sunt numarabile. iar in lb engleza nu: 7 . spărgător fairy = zînă credit = credit bus = autobuz bank = bancă contact = contact m Stop = stop n Tale = poveste o Attack = atac p Office = birou q Lense = lentilă r Card = card s t Alarm = alarmă Acount = cont Lecţia 3 Exerciţiu: Treceţi substantivele la plural Singular dog car watch brush lash ax man cliff Plural Singular Child Tooth Leaf Thief Church Box fox roof Plural Singular Fish Book Radio Chair Compute r Tomato hero chief Plural Singular Country Enemy Boy Eye Taxi Proof dwarf horse Plural Substantive nenumărabile – uncountable nouns Nume de materii.

in lb rom al subst care in engleza nu sunt numarabile a piece of – news (information.Bread – păine Luggage – bagaje Information – informaţii Knowledge – cunoştinţe Advice – sfat Furniture – mobilă News – vesti. knowledge) a bar of – soap (chocolate) a loaf of bread Fruits – fructe Singular apple-măr pear-pară plum-prună De trecut la plural.un baton de A paket of – un pachet A bag of – o pungă A pice of – o bucată 500g of 1 pound of – 450 g a loaf of – o franzelă a slice of – o felie a bunch of – un buchet.ciocolata Substantive care au formă doar la plural şi nu pot fi puse la singular ( se folosesc cu verbul la plural) .obiecte formate din două părţi glasses –ochelari trousers – pantaloni scissors – foarfece overalls – salopetă Substantive care au falsa formă de plural (se folosesc cu verbul la singular) .oreion Expresii ajutătoare pentru a exprima cantitatea Lichide A bottle of – o sticlă A glass of – un pahar A bucket of – o găleată Solide A bar of . Plural Singular blueberry-mură cherry-cireaşă sourcherry-vişină Plural . luggage.boli measles – pojar mumps .o pereche . un ciorchine Pentru a sublinia singularul .obiectelor formate din două părţi A pair of.nume de discipline şcolare gymnastics – gimnastică physies mathematics . stiri Soap – sapun Chocolate . advice.

the boys` book Excepţie la numele proprii care se termină în s se pune şi apostrof şi s James`s sister Dikens`s novels Pluralul neregulat posesor`s+ obiect posedat Ex.caisă strawbery-căpşună rarpberry-zmeură pineapple – ananas kiwi banana peanut – alună de pământ hazelnut.ardei iute Green pepper-ardei gras Onion –ceapă Garlic – usturoi Celery – ţelină Parsnip – păstârnac Pumpkin – dovleac Eggplant .nut. Genitivul sintetic se formează ( `s ) de preferinţă pentru persoane a) pentru un posesor the + posesorul`s+ obiectul posedat Ex. . the boy`s book b) mai mulţi posesori-substantivul regulat + obiect Ex.alună de copac qunce-gutuie melon-pepene galben water melon-pepene roşu lemon – lămâie orange – portocală coconut.piersică apricot.grefe grapes – struguri lime – lămâie verde Vegetables – Legume Singular Cucumber-castravete Tomato –roşie Potato-cartof Pepper-piper Chilly pepper-ardei iute Hot pepper. Plural Singular Beans – fasole Leek –praz Cabbage – varză Lettuce – salată verde Mushroom – ciupercă Olive – măslină Spinach – spanac Dill – mărar Lovage – leuştean Parsley – pătrunjel Corn – porumb Wheat – grâu White beet – sfeclă Plural Lecţia 4 Genitivul 1.nucă de cocos tangerine. –calculatorul fraţilor mei.mingea copiilor My brothers` computer.vânătă De trecut la plural.mandarine grapefruit. the cildren`s ball.nucă peach.

he brother of Jame`s w fe Colours – culori 9 The toyof the child of the friend of t Purple – mov White – alb Black – negru i . fratelui. Ex. Prin alăturare de cuvinte school garden – grădina şcolii school yard . Genitivul prepoziţional – de preferinţă pentru obiecte sau animale articol hotărât + obiect posedat + of + the + posesor the book of the child 3. întunecat Pink – roz .curtea şcolii Când avem în aceeaşi propoziţie mai multe genitive unul după altul ultimul este sintetic( `s) iar restul sunt prepoziţionale(cu of).My brother`s computer. Jucăria copilului prietenei. – calculatorul fratelui meu. soţiei lui James. Brown – maro Cream – crem Beige – bej Light – deschis Dark – închis. 2.

Yes. Oh sorry.Blue – albastru Green – verde Grey – gri Orange – portocaliu Yellow – galben Red – roşu There is pronunţat legat =există.There aren`t any lemons. Oh no! There isn`t …… sugar! .OK. It`s ………. se află..Yes.Right.. there is. Eggs in the fridge. .…… flour in the cupboard. . eggs? . .. There`s . sunt Is there? = se află? este? Are there? =se află? Sunt? There isn`t =nu se află There aren`t = nu sunt Nişte Some – se foloseşte în propoziţiile afirmative la substantive nenumărabile sau substantive la plural Any – se foloseşte pentru substantive nenumărabile sau substantive la plural în Propoziţii negative sau interogative Exerciţiu: Completaţi dialogul .…… milk and ……… butter in the fridge too.Yes . pârjoale Deer – căprioară Milk – lapte Cheese – brânză Youghurt – iaurt Juice –suc Eggs – ouă Pasta – paste 20 Wings –aripioare .Is there a . Alimente Meat – carne Beef – vită Pork – carne de porc Duck – raţă Goos – gâscă Lamb – miel Turkey – curcan Chicken . este There are pronunţat legat =există. there is one.Are there …….OK. flour. Two hundred grams ……. There`s . I think there are ……….pui Breast – piept Liver –ficat Legs –picioare Goat –capră Salame – salam Sansages –cîrnaţi Bacon –şuncă Meat balls – chifteluţe. Table. se află. . .

nothing = nimic. prawn – creveţi. aş vrea I would not like = I wouldn`t like = eu nu aş vrea Lecţia 5 Reguli generale 1. Pancakes –clătite. în mod obişnuit(în fiecare zi. des. 4. Orice timp continuu se formează cu ajutorul verbului auxiliar a fi (pus la timpul respectiv) şi verbul de conjugat primeşte terminaţia ing. Fresh fruit salad –salată de fructe proaspete. Cu excepţia verbelor modale şi a verbului a fi care formează singure negativul (prin adăugarea lui not) şi interogativul (prin inversarea locului cu subiectul) verbele din limba engleză nu pot forma singure negativul şi interogativul: la negativ se adaugă not verbului auxiliar la interogativ verbul auxiliar se aşază în faţa subiectului 5. nowhere = nicăieri) trebuie să punem verbul la afirmativ.Moodles – tăiţei Rice – orez Oil – ulei Flour – făină Sugar – zahăr Jaim – gem Honey – miere Salt – sare Corn flour – mălai Mineral water – apă minerală Vine –vin Brandy – coniac Champagne şampanie Sour cream – smântână Cream –frişcă Meniu Starters –aperitiv . Când într-o propoziţie se află un verb auxiliar acesta suportă toate modificările. Orice timp gramatical în limba engleză are două forme Simplă Continuă 2. nu verbul de conjugat. coktail – cocteil Main courser – feluri principale French onion soup – supă de ceapă franţuzească Steak – friptură Roast lamb – friptură de miel la cuptor All main courses served with chips and fresh vegetables or mixed salad. În limba engleză nu este permis să folosim două negaţii în aceeaşi propoziţie. Strawberry cake – prăjitură de căpşuni Coffee – cafea I would like = I`d like = aş dori. Dacă avem un cuvânt negativ în propoziţie (de exemplu never = niciodată. 3. Prezentul simplu Cu ajutorul acestui timp exprimăm: O activitate care se desfăşoară în mod repetat. -Toate felurile de mâncare servite cu cartofi prăjiţi şi legume proaspete sau salată. câteodată de obicei) 21 . nobody = nimeni. Desserts –desert.

Exerciţii: 1. ………………………………………………… The rivers freeze in winter. I always wake up late. You don`t play footballs. You don`t play with me. They fish in the lake. – Eu nu mă trezesc întotdeauna târziu.O activitate viitoare care face parte dintr-un program oficial (trenul soseşte la ora. omul respiră) Activităţi permanente 1 Propoziţia afirmativă – ordinea cuvintelor: subiect + verbul la infinitivul scurt + ……. They watch TV every night. ……………………………………………………. He goes to school every day. Do you go to school often(des)? Does he watch TV a lot(mult)? 3 Negativ propoziţia va fi formată din : subiect + do not (don`t)/ does not(doesn`t) + verb She doesn`t eat carrots. I don`t always wake up late.. În cazul în care subiectul este la persoana a III a singular verbul primeşte terminaţia s . I go to school every day. câteodată Often – des.. 2 Interogativ propoziţia va fi formată din : verbul auxiliar +„do / does” + subiect + verb. Ex. ………………………………………………………… Elephants never forget. I mix the ingredients together.. . They sometimes miss the bus.. Pune propoziţiile la pers. ………………………………………………………. Elephants don`t forget. avionul decolează la) Un adevăr indiscutabil (soarele răsare. Adverbe de frecvenţă Always – întotdeauna Usually – de obicei Sometimes –uneori.. She watches TV every night.. Ex. adesea. ………………………………………………. a III a singular Do you like boiled eggs?-……………………………………………………. Seldom – rar Occasionally –ocazional Rarely – rar Never – niciodată De cele mai multe ori adverbele de frecvenţă se aşază în propoziţie între subiect şi predicat. Dacă în propoziţie avem verb auxiliar.Eu mă trezesc tărziu întotdeauna. adverbul de frecvenţă se aşează între auxiliar şi verbul principal.

.00……………………………………………………………. fiartă frozen. They sell fresh grape juice here ………………………………………………………….gătit boiled – fiert. He loves her. ……………………………………………………………… You remenber the address. ……………………………………………………………. She cuts her husband`s hair…………………………………………………………. răzuit . The park closes at dark………………………………………………………………. The children like sweets……………………………………………………………. …………………………………………………………………………. She agrees with you.. Do you know the ansver? You don`t know the ansver... He finishes work at 6. He has breakfast at 8. Lecţia 6 Verbe despre mâncare To cook –a găti To boil – a fierbe To freeze -a congela To defrost –a dezgheţa To bake –a coace To grill – a frige pe grătar To grate – a răzui cooked . He misses his mother. ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………… She carries a slleping bag. …………………………………………………………… He tries hard.00.congelat. Transformă propoziţiile în întrebări şi la negativ. Tom looks very well. You know the ansver.... ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. îngheţat defrosted – dezgheţat baked – copt grilled – fript pe grătar grated – ras.2. He charge more than other photographers? ………………………………………….

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mama mea coace pâine în fiecare sâmbătă.prăjit mashed – pisat. Mama dezgheţă frigiderul în fiecare lună.To fry – a prăji To mash – a pisa. .feliat To peel – a decoji Peeled -decojit Chopped – tăiat bucăţele fried . Eu amestec roşiile şi castraveţii ca să fac salată. zdrobit minced . Bătrânul mestecă foarte încet. Ei mănâncă salată mixtă şi şuncă afumată. Noi gătim supă şi omletă de obicei. Noi mâncăm piure de cartofi şi peşte prăjit în fiecare duminică. Noi cumpărăm căpşuni congelate şi coacem o plăcintă cu căpşuni în fiecare iarnă.a amesteca.tocat scrambled -bătut mixed -amestecat stirred burnt smoked chewed eaten Exerciţiu: Traduceţi 1 El fierbe cartofi în fiecare zi. a bate To mix – a amesteca To stir –a amesteca cu lingura To burn –a arde To smoke – a afuma To chew –a amesteca To eat –a mânca To slice – a felia Sliced .a toca la maşină To scramble. în fiecare seară. zdrobi To mince. Noi facem chifteluţe din carne tocată.

Eu mănânc mâncare de regim în fiecare zi. Cartea lui Ion este foarte interesantă. Ei culeg merele în octombrie. nu se află. Ea bea un pahar cu lapte în fiecare seară. Noi mergem la serviciu în fiecare zi. Vecinii lor se plâng adesea.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eu citesc o poezie în fiecare zi. The flour is on the table = făina este pe masă The trousers are on the bed = pantalonii sunt pe pat There is = există. sunt There isn`t = nu există. Câinele lor latră toată noaptea. Este pâine în dulap? . nu se află There aren`t = nu există. Ultimul tren pleacă la miezul nopţii. Ea refuză să discute… Lecţia 7 Pentru substantivele nenumărabile se foloseşte verbul la singular. se află. se află There are = există. Nu sunt morcovi în frigider. 2. Copiii scriu scrisori lui Moş Crăciun. Sunt nişte computere pe masă dar nu sunt imprimante. Uşa face un zgomot ciudat. 3. nu sunt Is there? = există? se află? Are there? = există? se află? Sunt? Exerciţiu: traduceţi 1. cu excepţia substantivelor cu formă de plural Ex. Noi privim la TV trei ore pe zi. Prietenii mamei mele conduc o maşină mare Tata face cafea în fiecare dimineaţă. Tom este bucuros să conducă noaptea. El se relaxează în wekend.

Voi vă uitaţi la TV în fiecare seară. Este 4 şi 10 19. Nu este cafea în ceaşcă. Este 11 fără 10. 12. Eu locuiesc în Constanţa. Este 7 fără un sfert. 17. Este ora 8. 16.4. Eu citesc o carte în fiecare săptămână. 18. In the morning = dimineaţa In the afternoon = după amiaza In the evening = seara At noon = la prânz At night = noaptea Lecţia 8 The house Floor = etaj Bedroom = dormitor Kitchen = bucătărie Balcony = balcon Cupboard = dulap Fridge = frigider Freezer = congelator pot = oală cooker = aragaz Door = uşă Bathroom = baie Window = geam Attic = pod. Este ceai în ceainic? 5. El fumează? 10. 9. Esta 6 fără 25.30 dimineaţă. El pleacă la ora 5 in fiecare zi. Noi mergem la şcoală întotdeauna cu maşina. 15. 13. masardă In the kitchen Table = masă Refigerator = frigider Chair = scaun sink = chiuvetă pan =tigaie Hall = hol Ceiling = tavan Wall = perete Floor = podea match = chibrituri glass = pahar jar = borcan ladle = polonic jug = cană mare Dining room (sală de mese)– sitting room – living room = sufragerie . 7. 8. Este 5 şi un sfert. 6. Voi mâncaţi brânză rasă? 11. Cît este ceasul? 14.

bath tub = cadă bed = pat night table = noptieră wardrob = şifonier In the bathroom mirror = oglindă comb = pieptăn toilete = toaletă towel = prosop hair brush = perie de păr washbasin = chiuvetă baie tooth brush = perie de dinţi Tooth paste = pastă de dinţi pillow = pernă blanket = pătură mattress = saltea Hostel = cămin. jaluzea plate = farfurie întinsă knife = cuţit teaspoon = linguriţă In the living room lamp = veioză. bol. pensiune On the ground fllor =parter Next to = alături de Near = aproape de Opposite = vizavi.oven = cuptor fork = furculiţă spoon = lingură bowl = castron. lustră bookcase = bibliotecă shelf = raft carpet = covor cover = capac saucer = farfurie mică cup = ceaşcă microwave oven = cuptor cu microunde In the bedroom duvet = pilotă sheet = cearceaf desk = birou Shower = duş Shampoo = şampon Soap = săpun Tub. în faşa Between = între What about the garden = dar grădină au? The first = the 1 = primul The third = the 3rd = al treilea The fourth = the 4th = al patrulea The fifth = the 5th = al cincilea st Numeralul ordinal The second = the 2nd = al doilea . perdea. sofa = canapea Armchair = fotoliu Bookshelf = raft ptentru cărţi Coffee table =măsuţă (de cafea) Curtain = draperie. farfurie adâncă Couch.bath.

2. 9. 5. 3. Staţia este între şcoală şi cinematograf. Baia este alături de sufragerie. Lecţia 9 PRESENT CONTINUOUS – Prezentul continuu Cu ajutorul acestui timp exprimăm: 1. O activitate viitoare planificată în prezent. 6. O activitate în curs de desfăşurare în momentul vorbirii. 2. Interogativul se formează: 28 . She is smoking (now)-nu este necesar. Camera de jocuri este la etajul 4. Camera mea este vizavi de camera lui John. zile se foloseşte întotdeauna numeralul ordinal Exerciţiu: Traduceţi 1. 3. 7. Dormitorul lui Sally este alături de baie.The eleventh = the 11th = al unsprezecelea The twelweth = the 12th = al 12 The twenty first = the 21st = al 21 The fifty second = the 52nd = al 52 31 ianuarie 2004 = January (the) 31st 2004 La date. Casa noastră este lângă staţie. O activitate temporară. 4. Voi aveţi un cafe bar? El nu are televizor. 8. Afirmativul se formează: Subiect + verbul a fi la prezent + verbul de conjugat cu terminaţia ing Ex. I am watching TV (now)-nu este necesar doar prin simpla folosire a acestui timp se subînţelege că activitatea are loc acum. Eu am o maşină mare.

= Ei nu ascultă muzică. a deranja to agree = a fi de acord cu to need = a avea nevoie de to appreciate = a aprecia to notice = a observa to believe = a crede to own = a deţine to belong = a aparţine to possess = a poseda to care = a ţine la to prefer = a prefera to concern = a privi.coming to have . are legătură cu to realize = a realza. Are you studying? = Înveţi? Is she cooking lunch? = Ea găteşte prânzul? Is she smoking? = Ea fumează ? Negativul se formează: Subiect + a fi la negativ + verbul de conjugat cu terminaţia ing Ex. (a-şi da seama) to consist = a consta to recognize = a recunoaşte to contain = a conţine to refuse = a refuza to desire = a dori to remember = a aminti to dislike = a displăcea to see = a vedea to fear = a se teme to seem = a părea to forgive = a ierta to signify = a semnifica to forget = a uita to smell = a mirosi to hate = a urî. Dacă verbul este format dintr-o singură silabă (nu diftong) şi se termină într-o singură consoană înainte să adăugăm ing dublăm consoana finală Atenţie! Ex. Dacă verbul se termină în y adăugăm terminaţia ing Ex. a interesa. EX. = Ea nu fumează.having 2. to make – making to come . REGULI de ortografie la adăugarea terminaţiei ing 1. She isn`t smoking. to study – studying 3.planting to swim – swimming – a înota VERBE CARE NU POT FI PUSE LA UN TIMP CONTINUU to mean = a însemna to adore = a adora to mind = a supăra. They aren`t listening to music.Verbul a fi la preyent + subiect + verbul de conjugat cu terminaţia ing Ex. a nu plăcea foarte mult to suppose = a presupune to hear = a auzi **to think = a crede (doar cand arata o parere) to know = a şti to understand = a înţelege to like = a plăcea to want = a vrea 19 to wish = a dori . to get – getting = a lua to sleep – sleeping to plan – planning – a planifica to plant . Dacă verbul se termină în e mut (nu se aude) acesta dispare înainte să adăugăm ing.

= Mama se odihneşte acum.to love = a iubi. = Ce face Tom acum? El îşi curăţă pantofii. Mă spăl pe mâini. she (swim) in the river. He (teach) his boy to ride. = ce citeşti acum? Eu citesc Crimă şi Pedeapsă.Well. = Nu fac nimic. = Ann face cumpărăturile de obicei. It is a lovely day. What Tom (do) now? He (clean) his shoes. 8.= Esta o zi minunată. 20 . Why Ann (not wear) her new dress? = De ce nu poartă Ann rochia sa nouă? 4. Ţi-ar face plăcere să mergi cu mine? 11. dar azi le fac eu deoarece ea nu se simte bine. 13.= Cineva bate la uşă. I just (wash) my hands. Soarele străluceşte şi păsărelele cântă.= De ce tastezi aşa repede? Faci o mulţime de greşeli. = Ea nu lucrează. The sun (shine) and the birds (sing). ea înoată în râu. Ea se odihneşte întotdeauna după prânz. 12.= Doamna Jones mătură treptele din faţa casei sale. a plăcea foarte mult to mattter = a conta Atenţie! **To think = a gandi –> dacă nu arată o opinie poate fi pus la continuu Exerciţiu: puneţi propoziţiile la prezentul continuu 1. She (not work).Shall I answer it? I (come) in a minute. 2. but I (do) it today as she isn`t well. Some one (knock) at the door. Mrs Jones (sweep) the step outside her house. Woud zou like to come with me. = El îl învaţă pe băiatul său să călărească 3. Ann usually does the shopping.You (do) anything this evening? = Faci ceva diseară? . 6. .No I`m not. 9. 7. Trebuie să răspund? Vin într-un minut. She always rest after lunch. Mother (rest) now. 10. .Why you (tipe) so fast? You (make) a lot of mistakes. Why you (mend) that old shirt? = De ce cârpeşti cămaşa aia veche? 5. What you (read) now? I (read) Crime and Punishment. I (go) to the cinema. = Eu mă duc la cinema.

= Tu nu spui adevărul (minţi). vizavi after după against împotriva along dea lungul among dintre(mai multe) and şi around în jurul at la(static) at the bottom pe fundul away from departe de because deoarece.= Ei sapă o groapă enormă chiar în faţa porţii mele. Can I borrow your pen or you (use) it at the moment? = Pot să folosesc stiloul tău sau îl foloseşti tu pentru moment? 15. de la(timp) 14. Probabil caută petrol. cam above deasupra across peste. circa. = Nu ştiu. 20 . Perhaps they (look) for oil. What they (do) that for? = Pentru (de) ce fac ei asta? I don`t know. pentru că before înainte behind în spate 21 if in in front of inside into like near next to of on on top of out out of over since dacă în în faţă înăuntru în ca aproape alături de de pe pe fundul afară afară din peste din.How do you know that I (not tell) the truth? = De unde ştii tu că nu spun adevărul? 16.You (not tell) the truth. .Lecţia 10 Cuvinte de legătură: about despre. . They (dig) an enormous hole just outside my gate.

El de obicei bea cafea dar azi bea ceai. Ana îşi face o rochie pentru ea acum. She (make) all her own clothes. Ea îşi face întotdeauna hainele. Ann (make) a dress for herself at the moment. They (use) the nest of other birds. What she (do) in the evening? She usually (play) cards or (watch) TV. Ei folosesc cuiburile altor păsări You can`t see Tom now. Nu-l poţi vedea pe Tom acum. Î-ţi place de ea? 1 32 . El de obicei vorbeşte aşa repede încât eu nu-l înţeleg. pe sub unless dacă nu up sus while în timp ce with cu without fără 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuckoos (not build) nests. să fac ceaiul? I (wear) my sunglasses today because the sun is very strong.below beneath beside between but by by my side down during for from dedesupt pe sub pe lângă.00. He usually (drink) coffee but today he (drink) tea. Eu port ochelarii de soare azi deoarece soarele este foarte puternic.00. till până când. în apropiere de între (două) dar cu lângă mine jos în timpul pentru din. Ultimul tren pleacă din gară la 13. spre through prin under sub underneath dedesupt. până la to la(în mişcare) towards către. Exerciţiu: Traduceţi. he is having a bath. Cucii nu-şi construiesc cuiburi.. de la(distanţă) Exerciţiu: Puneţi propoziţiile la timpul prezent simplu sau prezent continuu. Ce face ea serile? Ea de obicei joacă cărţi şi se uită la televizor. The kettle (boil) now. el face baie. He usually speaks so quickly that I (not understand) him. shall I make the tea? Ceainicul fierbe acum. The last train (leave) the station at 13.

Ce citeşti? Nu te înţeleg. Sună telefonul. Stop! Nu vezi semnul? 33 . Auzi vântul? Eu de obicei mănânc un morcov şi beau un pahar cu apă.2 3 4 5 6 7 8 Vara viitoare îi vizitez pe părinţii tăi.

Ea a sosit la 6 ieri. îmi place de el dar nu-l iubesc. Unde mergi? Ana citeşte o poezie în fiecare seară. Tu îl ştii pe el? Tu visezi noaptea? Da întotdeauna visez noapte şi dacă mănânc mult am coşmaruri. The children woke up late yesterday. 2 O activitate care avea loc în mod obişnuit în trecut dar s-a încheiat. Ei se bat.. Copiii s-au trezit târziu ieri. Ce faci? Eu folosesc un computer.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Noi nu bem vin. Ele se îmbracă bine. AFIRMATIV Subiect + verb + terminaţia ed (dacă este verb regulat)+ ………………… Forma a-II-a din listă dacă este verb neregulat +…………. Îl iubeşti? Nu . Noi locuim în Constanţa. Noi locuim în Constanţa deoarece studiem la Universitate. Lecţia 11 PAST SIMPLE – TRECUTUL SIMPLU 1 Cu ajutorul acestui timp exprimăm o activitate trecută care s-a încheiat într-un moment cunoscut din trecut. Ei pescuiesc. She arrived at six yesterday. 34 . Copiii te cred. Ex.

Did the children woke up late yesterday? Did she arrive at six yesterday? Reguli de ortografie la adăugarea terminaţiei ed Dacă verbul de conjugat se termină la infinitiv în y precedat de o consoană. a naşte a bate a deveni a începe a (se) îndoi a paria a lega a musca a sângera a sufla. The children didn`t woke up late yesterday. She didn`t arrive at six yesterday.? Ex. acesta se transformă în i şi apoi adăugăm ed. Dacă verbul de conjugat este monosilabic(cu o vocală şi nu diftong) şi se termină într-o singură consoană. a bate a (se) sparge a creste. Dacă verbul de conjugat se termină la infinitiv în e mut. acesta dispare înainte să adăugăm ed. a educa a aduce a emite. VERBE NEREGULATE – IRREGULAR VERBS INFINITIV arise awake be bear beat become begin bend bet bind bite bleed blow break breed bring broadcast 35 PAST TENSE arose awoke was/were bore beat became began bent bet bound bit bled blew broke bred brought broadcast PAST PAR TI arisen awoken been borne beaten become begun bent bet bound bitten bled blown broken bred brought broadcast TRADUCERE a se ridica a se trezi a fi a purta. aceasta se dublează înainte de a adăuga ed.. INTEROGATIV Did + subiect + verb la infinitiv simplu +………………. Ex. a transmite .NEGATIV Subiect + did not(didn`t) + verb la infinitiv simplu + ………….

a aşeza a conduce .build burn burst buy cast catch choose cling come cost creep cut deal dig do draw dream drink drive eat fall feed feel fight find fly forbid forecast forget INFINITIV forgive freeze get give go grind grow hang have hear hide hit hold hurt keep kneel knit know lay lead built burnt/burned burst bought cast caught chose clung came cost crept cut dealt dug did drew dreamt/dreamed drank drove ate fell fed felt fought found flew forbade forecast forgot PAST TENSE forgave froze got gave went ground grew hung had heard hid hit held hurt kept knelt/knelled knit knew laid led built burnt/burned burst bought cast caught chosen clung come cost crept cut dealt dug done drawn dreamt/dreamed drunk driven eaten fallen fed felt fought found flown forbidden forecast forgotten PAST PAR TI forgiven frozen got given gone ground grown hung had heard hid/hidden hit held hurt kept knelt/knelled knit know laid led 25 a construi a arde a izbucni. a cunoaşte a pune. a se furişa a tăia a trata. a se ocupa de a sapa a face a trage. a sofa a manca a cădea a hrăni a (se) simţi a (se) lupta a găsi a zbura a interzice a prevedea a uita TRADUCERE a ierta a îngheţa a primi. a navali a cumpăra a arunca a prinde a alege a se agata a veni a costa a se tari. a obţine a da a merge a măcina a creşte a atârna a avea a auzi a (se) ascunde a lovi a ţine a răni. a păstra a îngenunchea a tricota a şti. a desena a visa a bea a mana. a durea a ţine.

a lăsa a da cu împrumut a lăsa. a (se) furişa . a permite a zăcea. a tremura a străluci a împuşca. a filma TRADUCERE a atârna a se strânge a închide a adormi a mirosi a semăna a vorbi a grăbi.lean leap learn leave lend let lie light lose make mean meet pay put read ride ring rise run saw say see seek sell send set sew shake shine shoot INFINITIV show shrink shut sleep smell sow speak speed spell spend spill spin spit split spoil spread spring stand steal lent leapt learnt left lent let lay lit/lighted lost made meant met paid put read rode rang rose ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook shone/shined shot PAST TENSE showed shrank. a petrece a vărsa a toarce a scuipa a despica a răsfăţa a (se) întinde a izvorî. a accelera a ortografia a cheltui. sprijini a sări a învăţa a pleca. shrunk shut slept smelt/smelled sowed spoke sped spelt / spelled spent spilt / spilled spun spat split spoilt / spoiled spread sprang stood stole lent leapt learnt left lent let lain lit/lighted lost made meant met paid put read ridden rung risen run sawn/sawed said seen sought sold sent set sewn/sewed shaken shone/shined shot PAST PAR TI shown shrunk shut slept smelt/smelled sown/sowed spoken sped spelt / spelled spent spilt / spilled spun spat split spoilt / spoiled spread sprung stood stolen 26 a se apleca. a sări a sta (în picioare) a fura. a se afla a aprinde a pierde a face a însemna a (se) întâlni a plăti a pune a citi a călări a suna a răsari. a(se) ridica a fugi a tăia cu fierăstrăul a spune a vedea a căuta a vinde a trimite a pune a coase a scutura.

1 Eu am mâncat o friptură cu cartofi prăjiţi şi salată. We spoke about past simple yesterday. a preda a rupe. Did I eat a steak with chips and salad? Noi am văzut un film foarte bun. I ate a steak with chips and salad. I bought two loaves an hour ago. Did I buy two loaves an hour ago? 2 3 4 38 . We didn’t see a very good film. I didn’t eat a steak with chips and salad. We didn’t speak about past simple yesterday. Did we see a very good film? Ieri am vorbit despre trecutul simplu. sfâşia a spune. I didn’t buy two loaves an hour ago. Did we speak about past simple yesterday? Am cumparat doua franzele acum o oră. povesti a (se) gândi a arunca a înfige a înţelege a (se) trezi a purta a ţese a plânge a câştiga a răsuci a (se) retrage a stoarce a scrie Exerciţiu: Alcătuiţi propoziţii la trecut simplu.stick sting stink strike string strive swear sweat sweep swell swim swing take teach tear tell think throw thrust understand wake wear weave weep win wind withdraw wring write stuck stung stunk struck strung strove swore sweat swept swelled swam swung took taught tore told thought threw thrust understood woke wore wove wept won wound withdrew wrung wrote stuck stung stunk struck strung striven sworn sweat swept swollen/ swelled swum swung taken taught torn told thought thrown thrust understood woken worn woven wept won wound withdrawn wrung written a lipi a înţepa a mirosi urât a lovi a înşira (pe o aţă) a năzui a jura a transpira a mătura a se umfla a înota a legăna a lua a învăţa (pe cineva). We saw a very good film.

El părăseşte casa la 9. Did I drink two bottles of beer yesterday? Sambata trecuta am mers la teatru. I meet her on Tuesdays. He understands me. 5. I thought that English was very difficult to learn. Eu fac prăjituri în fiecare săptămână. I drove my car to get to the English class. He leaves the house at 9. My mother didn’t send a packet for me. Did my mother send a packet for me yesterday? Ieri am baut doua sticle cu bere. I didn’t drive my car to get to the English class. Ea se trezeşte la 6. 1. 2. My mother sent a packet for me. I didn`t think that English is very difficult to learn. Did we go to the theatre last Saturday? Eu credeam ca engleza este foarte greu de invatat. El mă înţelege pe mine. yesterday. 3. 39 .00. I didn’t wear a necktie yesterday Did I wear a necktie yesterday? Pentru a ajunge la cursul de engleză am condus masina mea. He always wears black.00 8. 9.00. We didn’t go to the theatre last Saturday.30. 4. We went to the theatre last Saturday. She speaks slowly. I wore a necktie yesterday.5 Ieri. Did I think that English is very difficult to learn? Ieri am purtat cravata. el închide magazinul la 6. Ea vorbeşte rar. Eu merg la serviciu cu autobuzul. I go to work by bus. She got up at 6. I drank two bottles of beer yesterday. I didn’t drink two bottles of beer yesterday. El întotdeauna se îmbracă în negru. Eu mă întâlnesc cu ea marţea. He shuts the shop at 6.00. I make cakes every week. 6.30. yesterday. 7. Did I drive my car to get to the English class? 6 7 8 9 10 Lecţia 12 Exerciţiu: Identificaţi verbele din propoziţie şi puneţi-le la trecutul simplu. mama mi-a trimis un pachet.

8 He wrote a novel.10. I sent it to the laundry. Jack kept the money. Băieţii alergau acasă. 4 He looked at the picture. Exerciţiu: Treceţi următoarele propoziţii la negativ şi interogativ şi traduceţi forma de afirmativ. 7 He hid the letter. 9 The boys ran home. Lecţia 13 Exerciţiu: Treceţi următoarele propoziţii la negativ şi interogativ şi traduceţi forma de afirmativ.00. She lost her way. Noi auzim un zgomot teribil. 2 We heard a terrible noise. He shook the bottle. 1 She found her watch. 10 He forgave her. El a iertat-o. El priveşte pictura. 1 She saw your. Poliţia a prins hoţul.00. He lost his wallet. El a ascuns scrisoarea. She sold the car. El a scris un roman (o nuvelă). 3 He slept till 10. . 5 They drank all wine. Ei au băut tot vinul. el doarme până la 10.00. His wife came at 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 He forbade her to live. I read a chapter every night. 6 The police caught the thief. Eu citesc un capitol în fiecare seară. He broke his arm.

Mă doare capul îngrozitor. Are o durere de dinţi îngrozitoare. PARTS OF THE BODY . 41 6 .11 Manuela got married. Traduceţi 1 Am răcit. Eu cred că-l doare în gât. Jane se duce la dentist. Ei au o tuse rea. 2 3 4 5 John are gripă.PĂRŢILE CORPULUI head = cap Chest = piept face = faţă Hips = şolduri eye = 1 ochi Back = spate eyes = ochi Bellybutton = burtă nose = nas Leg = picior mouth = gură Thigh = coapsă tooth = dinţi Knees = genunchi tongue =limbă Ankle = gleznă lip = buze Foot =laba piciorului cheeks = obraz Heel = călcâi chin = bărbie Toes = degetele de la picior eyelids = pleoape Thumb = degetul mare eyebrows = sprâncene Stomach = stomac eyelashes = gene Liver = ficat Lungs forehead = frunte = plămâni Heart = ears = urechi inimă Kidneys = hair = păr rinichi Intestines = neck = gât intestine throat = în gât Bladder = vezică urinară shoulders = umeri Bones = oase Ribs body = corp = coaste Vertebra = arm = braţ vertebră Spine = elbow = cot şira spinării Brain = hand = mână creier wrist = încheietura mâinii Nerves = nervi fingers = degetele de la mână Muscles = muşchi fingernail = unghiile de la mâni Blood = sânge waist = talie Blood vessels breast = sâni Vase de sânge earache = durere de urechi headache = durere de cap stomachache = durere de stomac sore throat = durere în gât sore toe = durere deget picior toothache = durere de dinţi(măsele) a cold = am răceală a caught = răceală the flu = gripă Exerciţiu.

Lecţia 14 Describing people = descrierea persoanelor tall = înalt Întrebările care se pun: What do you look like? = C u m a ră ţ i? What does he/she look like?sh = Cum o rt arată = s el/ea? c und bald = chel fat = gras He is/ she is El este / ea este thin = subţire. Sarah şi-a tuns părul. Ieri am mâncat ficat prăjit. Sângele a curs prin vase de sânge spre inimă. Nasul lui a sângerat. El şi-a vândut un rinichi.7 8 9 10 11 12 13 14 15 James şi-a rupt piciorul. suplu. Am auzit că picioarele de broască erau delicioase. slab long short t l ari 31 a moustache = mustaţă a beard = barbăblack = negru glasses = ochel brown = şaten . Am folosit fard pentru ochi ca să-mi colorez pleoapele. Am stat jos(m-am aşezat) deoarece mă durea un deget de la picior.

black = negru whi e = a b blond = blond green = verzi red = roşcat blue = albaştri grey = grizonat black = negri brown = căprui straight = drept wavy = ondulat hair .

2. 3. slim and beautiful. with grey hair and brown eyes. 1.He/she has got El/ea are Eyes = ochi Exerciţiu: Puneţi întrebările şi descrieţi persoanele din imagine. El are ochi căprui. What does Jackie look like? She is black. brown wavy hair. short blond hair and a short blond moustache. 7. He has got green eyes and a short brown beard. tall and slim. short red hair and short brown moustache. lung şi drept. short and slim. înaltă şi slabă. actress and TV presenter. He has got glasses too. What does Gere look like? He is white. Ea are ochi căprui şi părul blond. 4. scundă şi slabă. What does Jimmy look like? He is white. What does Jerry look like? He is white. Yanks and Pretty Woman. El are ochi verzi şi barbă scurtă şatenă. slab şi chel. He has got blue eyes and short brown hair. What does Ann look like? She is black. She has got black eyes. înalt şi slab. slim and bald. păr lung ondulat negru. înaltă şi slabă. lung. Ea este albă. tall and slim. păr blond scurt şi o mustaţă blondă scurtă. What does John look like? He is white tall and slim. His films include An Officer and a Gentleman. El este alb. Ms Crawford has got a long brown hair and brown eyes and is tall. Ea este neagră. He is married to the model. handsome man. El este alb. short and slim. El are de asemenea ochelari. He has got glasses too. El are ochi albaştri. drept. păr scurt roşu şi mustaţă scurtă şatenă. El are ochi albaştri şi părul scurt căprui. tall and slim. Cindy Crawford. Ea are ochi căprui şi părul şaten. Richard Gere and Cindy Crawford live in the USA. What does Cindy look like? She is white. She has got brown eyes and long straight blond hair. 5. long black wavy hair. scund şi slab. he is especially popular with female audiences. He has got brown eyes. Ea este neagră. Exerciţiu: Traduceţi textul următor STAR COUPLE One of the most successful film stars I Hollywood today is Richard Gere. tall. She has got brown eyes and long . He has got blue eyes. 6. înalt şi slab. El este alb. A slim. Ea are ochi negri. înalt. They’ve got a flat in New York and a house 44 . El este alb.

45 .in California.

. as long as. pretty – prettied. sad – sadder. 46 Lecţia 15 THE DEGREES OF COMPARISON GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR Adjectivul este partea de vorbire care arată o însuşire. 3 De inferioritate: a mai puţin …………. not so nice as. persoană sau fenomen). big – bigger. ca se formează astfel not so/as + adj/adv + as Exemple: not so/as interesting as. o calitate a unui substantiv (obiect. decât than = decât a Pentru adjective/adverbe scurte se adaugă terminaţia er. b Pentru adjectivele/adverbele se pune în faţă more Exemple: more beautiful. decât se formează astfel – less + adj/adv Exemple: less interesting. more comfortable. unde. happy – happier La adăugarea terminaţiei er se respectă aceleaşi reguli ca la adăugarea terminaţiei ing.. cum are loc o activitate (însuşirea unei activităţi). not so good as. as good as. Exemple: hard –harder.. nice –nicer. as well as. more interesting. Adverbul este partea de vorbire care arată când. less comfortable b nu aşa de ……. as intelligent as. Gradele de comparaţie sunt comparativul şi superlativul care se formează astfel: COMPARATIV 1 De superioritate mai ………. more handsome 2 De egalitate la fel de………… ca Se formează astfel: As + adj/adv + as Exemple: as nice as.I. as long as.

pentru adjectivele scurte se formează astfel: the + adj/adv + est Exemple: the hardest – cel mai tare the nicest – cel mai drăguţ the biggest – cel mai mare the happiest – cel mai fericit La adăugarea terminaţiei est se respectă aceleaşi reguli ca la adăugarea terminaţiei ing. the most interesting. b. 2 Absolut foarte………. the most successful.ultimul ADJECTIVE/ADVERBE NEREGULATE II. pentru adjectivele lungi se formează astfel the most + adj/adv Exemple: the most beautiful.SUPERLATIVUL 1 Relativ cel mai …… a.pt Aproape / Near Nearer distanţe The next apropiat The latest – mai recent Late Later Târziu The last .. ca se formează astfel very + adv/adj Exemple: very nice = foarte drăguţ very beautiful = foarte frumos very well = foarte bine Adj / adv M Cel Traducere ai good / well better the best mai bun / bine bad / ill worse the worst rău / bolnav elder –pentru membrii eldest familiei old bătrân/vechi = mai în vârstă older the oldest Farther – pentru distanţă The farthest departe / far Further –pentru în continuare The furthest îndepărtat Much / many More The most Mulţi / mult Little Less The least Puţin / mic The nearest. 47 .

ghete sandale adidaşi tenişi pălărie CLOTHES . sacou hanorac pulover bluză cămaşă fustă rochie pantaloni (engl) pantaloni (engl sua) blugi curea şosete ciorapi de damă.HAINE cap gloves scarf pyjamas nightgow robe bathrobe underwear cuffs sleeves pocket laces buttons zipper ring wedding ring earrings bracelet necklace chain slippers La fel de Nu aşa ca Cel mai Foarte Traducer e şapcă mănuşi eşarfă.Exerciţiu: puneţi adjectivele la toate gradele de comparaţie Mai hard small beautiful Indifferent good different mild bad near coat jacket cardigan sweater blouse shirt skirt dress trousers pants jeans belt socks stocking tighs shoe boots sandals trainers snikers hat haină. geacă. palton jachetă. şal. dresuri pantofi cizme. dresuri ciorapi de damă. fular pijama halat halat de baie lenjerie intimă manşete mâneci buzunar şireturi nasturi fermoar inel verghetă cercei brăţară colier lănţişor papuci 48 .

1. 6. eldest) The ………. well) Mother Theresa is world famous for being a ……… person. 4. 7. last) The is the ……… time I’ll invite her. (much. less) We have…………money than last year. 8. (nearest. 2. next) The ……… concert is in August. Gas station is behind those buildings. (oldest. (latest. sister took care of the family. 3.. many) There isn’t ……. well) Despite her advanced age she is…………. (nearest. (good. (little.. 5. 49 ..HOMEWORK Alegeţi adjectivul sau adverbul potrivit şi traduceţi. (good. coffee in the cups. next) The ………….

Lecţia 16 Exerciţiu: traduceţi. 7. 6. 1. Acestea sunt cele mai dulci cireşe. Unde este cel mai apropiat restaurant? 2. Când este următoarea întâlnire? 4. 3. Foarte interesant. Acesta este fiul meu cel mai mare. O R D I N E A A D J E C T I V E L O R Deter minan tDeter miner Q u a l i t y O p i n i o n Size / Mări me A g e V â r s ne w old yo un g S h a p e F o r Co lou r/ cul oar e my his this that thos e thes e the a/ an som e beautif ul nice ugly interesti ng boring big sm all hu ge enormo us little roun d oval squa re blue red gold en silve r dark light ru c ro a Când descriem un obiect folosind mai multe adjective acestea se aşează în propoziţie în ordinea prezentată în tabel 50 . Ea poartă (acum) o pălărie albă. 5. Ea este prietene mea cea mai bună.

spacious)They live in a house. 1. (embroidered. Some big round French dinning tables. . little) Carry is a girl. Gothic) The post card showed a cathedral. 2.o r d i n e a c o r e c t ă Exemple: 1. H O M E W O R K P u n e ţ i a d j e c t i v e l e î n 51 ş i t r a d u c e ţ i . – Nişte mese mari rotunde franţuzeşti. 6. (red. 5. 2. (gigantic. 4. German) He is dreaming about the car he saw. (black. 3. lovely) What a tablecloth. 3. A new oval plate. ugly) Look at that spider.– Un interesant instrument de ridicat din metal(oţel) negru. (stone. – O farfurie ovală nouă. (lively. An interesting black steel lifting device.

these.7. old) Mark hates novels. 3 7 . (boring.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful