CHIEN LI LING LAW CHII CHIN 5 PISMP PC/PJ/MT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK Tarikh : 10 Mac 2013 Masa : 8.00-9.

00 pagi Bilangan murid : 20 orang Tahun/ kelas : 1 merah Mata pelajaran : matematik Bidang pelajaran : Nombor asas Tajuk : Operasi tambah Subtajuk : Tambah dalam lingkungan 10 Objektif pembelajaran :Murid-murid akan belajar: 1. Melaksanakan pengiraan tambah dalam lingkungan 10. Hasil pembelajaran : Pada akhir pelajaran, supaya murid dapat: 1. Menjawab 8 daripada 10 soalan yang berkaitan dengan operasi tambah dalam lingkungan 10 di lembaran kerja dengan betul. Pengetahuan sedia ada: Murid boleh membilang nombor sehingga 10. Nilai murni : Berani mencuba Kemahiran berfikir : Menjana idea Alat bantu mengajar : Video “Mari Mengira”, persembahan slaid, pensel gambar epal, lembaran kerja.

4. Guru matematik memberitahu dengan murid simbolmenggunakan simbol yang akan sombol yang digunakan dalam ditunjukkan operasi tambah. yang diberitahu 6. Murid Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti murid 1.Murid A ada 4 pensel. Guru meminta berdasarkan murid membilang situasi yang pensel yang ada dikatakan oleh dalam kumpulan guru. Murid sekali lagi mendemonstasik dengan an proses persembahan pengumpulan slaid. murid B ada 3 pensel. Murid mendengar B untuk penjelasan guru mendapat jumlah tentang simbol pensel yang ada yang digunakan dalam kumpulan dalam operasi C iaitu 5 pensel. menyanyi bersama-sama 1. Berapakah jumlah pensel murid C dapat? . A dan kumpulan 4. Murid membilang untuk membuat jumlah ais kream.Murid A 2 pensel. Murid B 4 pensel . Selepas itu. Persembahan slaid . cara menulis ayat 5.Langkah/ Isi kandungan masa Set Video “Mari CHIEN LI LING induksi Mengira” LAW CHII ( 5 minit) -CHIN Lirik lagu 5 PISMP PC/PJ/MT nombor 1 hingga 10. tambah. Selepas melihat oleh guru. Langkah 1 (15 minit) Konsep operasi tambah Proses pengumpulan semula Situasi-situasi . Murid menonton menayangkan video sambil video dan menyanyi lagu meminta murid secara kumpulan. Guru 1. semula” dengan 2. Guru meminta 3 orang keluar 5. pengumpulan jumlah epal. catatan ABM: Video “Mari Mengira” ABM: Pensel. dalam persembahan slaid. Murid membilang mengumpulkan 3 pensel yang ada batang pensel di dalam kumpulan tangan kiri A dan kumpulan dengan 2 batang B untuk pensel di tangan mendapat jumlah kanan untuk pensel yang ada mencari jumnlah.Murid A 3 pensel. dalam kumpulan 2. semula 3. Murid mendengar menjelaskan penjelasan guru konsep tentang konsep “pengumpulan operasi tambah. menjelaskan 3. guru C iaitu 5 pensel. semula jumlah balloon menggunakan denga satu per pensel sebenar satu untuk mengikut situasi mendapat jumlah. Guru 1. Murid A dan B membagikan pensel kepada murid C.

CHIEN LI LING LAW CHII CHIN 5 PISMP PC/PJ/MT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful