AL-QURAN KAEDAH TASMIK

TASMIK - Pogram membimbing, mendengar dan merekod perkembangan pembacaan al-Quran murid secara individu.

OBJEKTIF 3.1 Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid. 3.2 Murid dapat mengkhatamkan AlQuran.

KAEDAH - Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali di tasmik. - Guru tasmik mendapat bimbingan dari guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan. - Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat. - Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan, murid digalakkan membaca al-Quran setiap hari supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada kualiti bacaan. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan. - mencatat setiap kali bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan mengenalpasti kelemahan dan membuat pemantapan.

DALIL KAEDAH TASMIK
Dalil daripada al-Quran

‫وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحون‬

(

204 :

‫العراف‬

)

Maksudnya : “ Apabila dibacakan al-Quran maka pasangkanlah telinga kamu padanya, dan diamlah semoga akan mendapat rahmat Allah ”.

Satu Hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab

‫الستدرك‬

menyebut

kenyataan Abdullah bin Mas’ud yang menceritakan suatu peristiwa yang berlaku pada Rasulullah ketika baginda berada dalam suatu tempat bernama

‫ ب طن نلة‬dan

sedang

memperdengarkan al-Quran, tiba-tiba datang sekumpulan para sahabat (berjumlah kirakira 9 orang termasuklah seorang yang bernama Zubaah) mereka turut medengar bacaan Rasulullah tetapi dalam pada itu ada beberapa orang yang bercakap lalu ada di antara mereka mengeluarkan kata-kata ansitu yang bermaksud turunlah ayat 29-32 surah ‫الحقاف‬ diam, dengan itu

.

‫وإذا صرفنا إل يك نقرأ من ال ن ي ستمعون القرآن فل ما حضروه قالوا : ان صتوا‬
‫......ال‬
Maksudnya : “Dan ingatlah tatakala kami arahkan sekumpulan jin datang kepada kamu untuk medengar al-Quran. Apabila mereka menghadirkan diri mereka berkata diam ” .

Dalil al-Hadith:-

ُ‫: ِاقْرَأْ عَلَيّ القُرْآنَ ُلْت‬ ‫ق‬

ّ‫عن عَْبد الِ ْبنِ مَسْعوْد رضِى الُ عَْنه قَالَ : قَالَ لِيْ الّبِي‬ ‫ن‬ ُ َ َ ُ ِ

َ‫: آقْرَُ عَلَيْ كَ وَعلَيْ كَ ُنْزِلَ ؟ قَالَ : إِّي أُحبّ أَ نْ أَ سمَعَ ُ مِ نْ غَْيرِي فافتتح تُ سورَة‬ ُْ ‫ْ ه‬ ِ ‫ن‬ ‫َ أ‬ ‫أ‬

ِ‫الّ سَاءِ فَل ّ ا َبلَغَ تْ : " فَكَيْ فَ إِذَا جِئْنَا م نْ كُ ّ ُ ّةٍ ِبشهِيْدٍ وَجِئْنَا ِب كَ عَلَى هؤلَء‬ َُ َ ‫ِ ل أم‬ ‫َم‬ ‫ن‬ [ِ‫شهِْيدًا " قَالَ : حسُْك فَالتَف ّ ِإلَيْه فَإِذَا عَيْنَا ُ َتذرِفَان‬ ْ ‫ه‬ ِ ‫َ ب َ َت‬ َ ( ‫)روَاه الُبخَارِي‬ ُ َ
Maksudnya : Daripada cAbdullah Bin Mascud katanya : Rasulullah s.a.w telah berkata kepadaku : “ Bacalah Al Quran kepadaku” Aku berkata : Adakah aku perlu membaca kepada kamu sedangkan Al Quran itu diturunkan kepadamu. Jawab Nabi : “Sesungguhnya aku suka mendengar bacaan daripada orang lain” Maka aku membuka surah Al Nisa’ ,tatkala sampai kepada ayat : " ْ‫َكيْ ف ِ َا جْئنَا ِ ن‬ ‫ف َ َ إذ ِ م‬

‫ " ك ّ أُمةٍ بِشهْيدٍ وَجئْن َا بِكك علَى هؤُلءِ شهيْدًا‬Nabi berkata : “Cukup!” Maka aku berpaling َِ َ َ َ َ ِ ِ َ ّ ‫ُل‬
kepadanya dan mengalir airmata dari kedua-dua matanya .

ِ‫القُرْآنَ كُ ّ عَامٍ مَ ّةً فَعَرَضَ عَلَْيه‬ ‫ر‬ ‫ل‬

ّ‫]عَنْ أَبِيْ هرَيْرَة قَالَ : كَانَ يَعْرِضُ عَلَى الّبِي‬ ‫ن‬ َ ُ

ْ‫مَ ّتَْي نِ فِ يْ العَا مِ اّلذِي ُبِ ض فِيْ هِ وكَا نَ يَعْتَكِ ُ كُ ّ عَا مٍ عشْرًا فَاعْتَكَ فَ عشْرِيْ ن فِ ي‬ َ ِ َ ‫ف ل‬ َ َ ‫ق‬ ‫ر‬ [ِ‫العَامِ اّ ِي ُبِضَ فِيْه‬ ‫لذ ق‬ (‫)روَا ُ الُب َارِي‬ ‫َ ه خ‬
Maksudnya : Daripada Abi Hurairah berkata : Rasulullah s.a.w dibentangi (dibaca) Al Quran satu kali pada tiap-tiap tahun, dan pada tahun beliau s.a.w wafat beliau dibentangi Al quran sebanyak dua kali .Beliau beriktikaf di sepuluh terakhir pada tiap-tiap tahun di bulan Ramadhan dan beriktikaf dua puluh terakhir pada tahun beliau diwafatkan.

KELEBIHAN - Guru dapat mengetahui tahap pencapaian murid. - Guru dapat menyedari kesilapan bacaan dan membetulkannya. - Dapat meningkatkan kemahiran murid dalam membaca al-Quran. - Guru boleh mengklasifikasikan murid mengikut tahap pencapaian murid. - Guru dapat membetulkan bacaan murid dengan tepat. - Guru dapat mengesan kelemahan bacaan murid. - Guru dapat memastikan murid tidak melakukan kesilapan bacaan dan mendisiplinkan murid dengan baik. - Penumpuan yang lebih bagi seorang murid. KELEMAHAN - Kurangnya pengukuhan dalam bentuk latihan. - Masa yang terhad bagi seorang pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful