http://video.google.com.au/videosearch?

q=psalm&hl=en&emb=0&aq=f#

Psalms: Chapters16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tikkun_HaKlali

Psalms Chapter 16
‫חָסִיתִי‬-‫ כִי‬,‫ שָמְרֵנִי אֵל‬:‫ א מִכְתָם לְדָוִד‬1 Michtam of David. Keep me, O God; for I
ְ‫בָך‬.
have taken refuge in Thee.
-‫ בַל‬,‫טובָתִי‬
ָ‫עָלֶיך‬.

;‫ אֲדֹנָי אתָה‬,‫ ב אמַרְתְ לַיהוָה‬2 I have said unto the LORD: 'Thou art my
Lord; I have no good but in Thee';

,‫בָארֶץ הֵמָה; וְאדִירֵי‬-‫ אֲשֶר‬,‫ ג לִקְדושִים‬3 As for the holy that are in the earth, they
‫בָם‬-‫חֶפְצִי‬-‫כָל‬.
are the excellent in whom is all my delight.
4 Let the idols of them be multiplied that
‫ אחֵר מָהָרו‬,‫ד יִרְבו עַצְבותָם‬:
make suit unto another; {N}
-‫אֶשָא אֶת‬-‫אסִיךְ נִסְכֵיהֶם מִדָם; ובַל‬-‫בַל‬
their drink-offerings of blood will I not
‫שְפָתָי‬-‫ עַל‬,‫שְמותָם‬.
offer, nor take their names upon my lips.
ְ‫ תומִיך‬,‫אתָה‬
‫גורָלִי‬.

--‫חֶלְקִי וְכוסִי‬-‫ מְנָת‬,‫ ה יְהוָה‬5 O LORD, the portion of mine inheritance
and of my cup, Thou maintainest my lot.

,‫נַחֲלָת‬-‫ בַנְעִמִים; אף‬,‫לִי‬-‫ו חֲבָלִים נָפְלו‬
‫שָפְרָה עָלָי‬.

6 The lines are fallen unto me in pleasant
places; yea, I have a goodly heritage.

-‫ אֲשֶר יְעָצָנִי; אף‬,‫יְהוָה‬-‫אֶת‬--ְ‫ז אֲבָרֵך‬
‫ יִסְרונִי כִלְיותָי‬,‫לֵילות‬.

7 I will bless the LORD, who hath given me
counsel; yea, in the night seasons my reins
instruct me.

‫ כִי‬:‫ח שִוִיתִי יְהוָה לְנֶגְדִי תָמִיד‬
‫אֶמוט‬-‫ בַל‬,‫מִימִינִי‬.

8 I have set the LORD always before me;
surely He is at my right hand, I shall not be
moved.

-‫וַיָגֶל כְבודִי; אף‬--‫ שָמַח לִבִי‬,‫ט לָכֵן‬
‫ יִשְכֹן לָבֶטַח‬,‫בְשָרִי‬.

9 Therefore my heart is glad, and my glory
rejoiceth; my flesh also dwelleth in safety;

‫תִתֵן‬-‫לֹא‬

10 For Thou wilt not abandon my soul to the

;‫תַעֲזֹב נַפְשִי לִשְאול‬-‫ לֹא‬,‫י כִי‬

nether-world; neither wilt Thou suffer Thy
godly one to see the pit.

‫ לִרְאות שָחַת‬,ָ‫חֲסִידְך‬.

11 Thou makest me to know the path of life;
‫ אֹרַח חַיִים‬,‫יא תודִיעֵנִי‬:
{N}
ָ‫פָנֶיךָ; נְעִמות בִימִינְך‬-‫ אֶת‬,‫שֹבַע שְמָחות‬
in Thy presence is fulness of joy, in Thy
‫נֶצַח‬.
right hand bliss for evermore. {P}

Psalms Chapter 32
‫פֶשַע; כְסוי‬-‫אשְרֵי נְשוי‬
‫חֲטָאה‬.

:‫ מַשְכִיל‬,‫א לְדָוִד‬

;‫לֹא יַחְשֹב יְהוָה לו עָו‍ֹן‬--‫ב אשְרֵי אדָם‬
‫וְאֵין בְרוחו רְמִיָה‬.
,‫בְשַאֲגָתִי‬
‫הַיום‬-‫כָל‬.

1 [A Psalm] of David. Maschil. Happy is he
whose transgression is forgiven, whose sin
is pardoned.
2 Happy is the man unto whom the LORD
counteth not iniquity, and in whose spirit
there is no guile.

--‫ בָלו עֲצָמָי‬,‫הֶחֱרַשְתִי‬-‫ ג כִי‬3 When I kept silence, my bones wore away
through my groaning all the day long.

ָ‫ יָדֶך‬,‫ תִכְבַד עָלַי‬--‫ יומָם וָלַיְלָה‬,‫ד כִי‬:
‫ בְחַרְבֹנֵי קַיִץ סֶלָה‬--‫נֶהְפַךְ לְשַדִי‬.

4 For day and night Thy hand was heavy
upon me; {N}
my sap was turned as in the droughts of
summer. Selah

‫כִסִיתִי‬-‫ וַעֲו‍ֹנִי לֹא‬,ָ‫ה חַטָאתִי אודִיעֲך‬-‫ אודֶה עֲלֵי פְשָעַי לַיהוָה‬,‫;אמַרְתִי‬
‫וְאתָה נָשָאתָ עֲו‍ֹן חַטָאתִי סֶלָה‬.

5 I acknowledged my sin unto Thee, and
mine iniquity have I not hid; {N}
I said: 'I will make confession concerning
my transgressions unto the LORD'-- {N}
and Thou, Thou forgavest the iniquity of my
sin. Selah

6 For this let every one that is godly pray
--ָ‫חָסִיד אֵלֶיך‬-‫ יִתְפַלֵל כָל‬,‫זֹאת‬-‫ו עַל‬
unto Thee in a time when Thou mayest be
‫לְעֵת מְצֹא‬:
found; {N}
‫ לֹא יַגִיעו‬,‫ אֵלָיו‬--‫ לְשֵטֶף מַיִם רַבִים‬,‫רַק‬. surely, when the great waters overflow, they
will not reach unto him.
‫ מִצַר תִצְרֵנִי‬--‫ סֵתֶר לִי‬,‫ז אתָה‬:
‫רָנֵי פַלֵט; תְסובְבֵנִי סֶלָה‬.

7 Thou art my hiding-place; Thou wilt
preserve me from the adversary; {N}
with songs of deliverance Thou wilt
compass me about. Selah

;ְ‫זו תֵלֵך‬-ְ‫בְדֶרֶך‬--ָ‫ וְאורְך‬,ָ‫ח אשְכִילְך‬
‫אִיעֲצָה עָלֶיךָ עֵינִי‬.

8 'I will instruct thee and teach thee in the
way which thou shalt go; I will give counsel,
Mine eye being upon thee.'

‫אֵין הָבִין‬

9 Be ye not as the horse, or as the mule,

--‫ כְסוס כְפֶרֶד‬,‫תִהְיו‬-‫ט אל‬:

‫ קְרֹב‬,‫בַל‬
ָ‫אֵלֶיך‬.

;‫וָרֶסֶן עֶדְיו לִבְלום‬-‫בְמֶתֶג‬

which have no understanding; {N}
whose mouth must be held in with bit and
bridle, that they come not near unto thee.

ַ‫ וְהַבוטֵח‬:‫ לָרָשָע‬,‫י רַבִים מַכְאובִים‬
‫ יְסובְבֶנו‬,‫חֶסֶד‬--‫בַיהוָה‬.

10 Many are the sorrows of the wicked; but
he that trusteth in the LORD, mercy
compasseth him about.

;‫ צַדִיקִים‬,‫יא שִמְחו בַיהוָה וְגִילו‬
‫לֵב‬-‫יִשְרֵי‬-‫ כָל‬,‫וְהַרְנִינו‬.

11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye
righteous; and shout for joy, all ye that are
upright in heart. {P}

Psalms Chapter 41
‫ מִזְמור לְדָוִד‬,ַ‫א לַמְנַצֵח‬.

1 For the Leader. A Psalm of David.

,‫דָל; בְיום רָעָה‬-‫ מַשְכִיל אֶל‬,‫ב אשְרֵי‬
‫יְמַלְטֵהו יְהוָה‬.

2 Happy is he that considereth the poor; the
LORD will deliver him in the day of evil.

)‫יאשר (וְאֻשַר‬--‫ יִשְמְרֵהו וִיחַיֵהו‬,‫ג יְהוָה‬
‫ בְנֶפֶש אֹיְבָיו‬,‫תִתְנֵהו‬-‫בָארֶץ; וְאל‬.

3 The LORD preserve him, and keep him
alive, let him be called happy in the land;
and deliver not Thou him unto the greed of
his enemies.

-‫עֶרֶש דְוָי; כָל‬-‫ עַל‬,‫יִסְעָדֶנו‬--‫ד יְהוָה‬
‫ הָפַכְתָ בְחָלְיו‬,‫מִשְכָבו‬.

4 The LORD support him upon the bed of
illness; mayest Thou turn all his lying down
in his sickness.

‫ יְהוָה חָנֵנִי; רְפָאה‬,‫אמַרְתִי‬-‫ה אֲנִי‬
ְ‫חָטָאתִי לָך‬-‫ כִי‬,‫נַפְשִי‬.

5 As for me, I said: 'O LORD, be gracious
unto me; heal my soul; for I have sinned
against Thee.'

‫ וְאבַד‬,‫מָתַי יָמות‬
‫שְמו‬.

6 Mine enemies speak evil of me: 'When
shall he die, and his name perish?'

;‫יֹאמְרו רַע לִי‬--‫ו אויְבַי‬

,‫לִבו‬--‫ שָוְא יְדַבֵר‬,‫בָא לִרְאות‬-‫ז וְאִם‬
‫אוֶן לו; יֵצֵא לַחוץ יְדַבֵר‬-‫יִקְבָץ‬.

7 And if one come to see me, he speaketh
falsehood; his heart gathereth iniquity to
itself; when he goeth abroad, he speaketh of
it.

--‫שֹנְאי; עָלַי‬-‫ כָל‬,‫עָלַי יִתְלַחֲשו‬--‫ ח יַחַד‬8 All that hate me whisper together against
‫יַחְשְבו רָעָה לִי‬.
me, against me do they devise my hurt:
,‫ יָצוק בו; וַאֲשֶר שָכַב‬,‫בְלִיַעַל‬-‫ט דְבַר‬
‫יוסִיף לָקום‬-‫לֹא‬.

9 'An evil thing cleaveth fast unto him; and
now that he lieth, he shall rise up no more.'

--‫בָטַחְתִי בו‬-‫ אֲשֶר‬,‫אִיש שְלומִי‬-‫י גַם‬
‫;אוכֵל לַחְמִי‬
‫הִגְדִיל עָלַי עָקֵב‬.

10 Yea, mine own familiar friend, in whom I
trusted, who did eat of my bread, {N}
hath lifted up his heel against me.

;‫ חָנֵנִי וַהֲקִימֵנִי‬,‫יא וְאתָה יְהוָה‬

11 But Thou, O LORD, be gracious unto

me, and raise me up, that I may requite
them.

‫וַאֲשַלְמָה לָהֶם‬.

12 By this I know that Thou delightest in
-‫ כִי לֹא‬:‫חָפַצְתָ בִי‬-‫ כִי‬,‫יב בְזֹאת יָדַעְתִי‬
me, that mine enemy doth not triumph over
‫יָרִיעַ אֹיְבִי עָלָי‬.
me.
‫ תָמַכְתָ בִי; וַתַצִיבֵנִי‬,‫בְתֻמִי‬--‫יג וַאֲנִי‬
‫לְפָנֶיךָ לְעולָם‬.

13 And as for me, Thou upholdest me
because of mine integrity, and settest me
before Thy face for ever.

14 Blessed be the LORD, the God of Israel,
,‫מֵהָעולָם‬--‫ אֱלֹהֵי יִשְרָאֵל‬,‫יד בָרוךְ יְהוָה‬
from everlasting and to everlasting. Amen,
‫ אמֵן וְאמֵן‬:‫וְעַד הָעולָם‬.
and Amen. {P}

Psalms Chapter 42
‫קֹרַח‬-‫ מַשְכִיל לִבְנֵי‬,ַ‫א לַמְנַצֵח‬.

1 For the Leader; Maschil of the sons of
Korah.

‫ כֵן‬--‫מָיִם‬-‫אֲפִיקֵי‬-‫ תַעֲרֹג עַל‬,‫ב כְאיָל‬
‫נַפְשִי תַעֲרֹג אֵלֶיךָ אֱלֹהִים‬.

2 As the hart panteth after the water brooks,
so panteth my soul after Thee, O God.

‫ לְאֵל חָי‬--‫ לֵאלֹהִים‬,‫ג צָמְאה נַפְשִי‬:
‫ פְנֵי אֱלֹהִים‬,‫מָתַי אבוא; וְאֵרָאֶה‬.

3 My soul thirsteth for God, for the living
God: {N}
'When shall I come and appear before God?'

4 My tears have been my food day and
‫ יומָם וָלָיְלָה‬,‫לִי דִמְעָתִי לֶחֶם‬-‫ ;ד הָיְתָה‬night, {N}
ָ‫ איֵה אֱלֹהֶיך‬,‫הַיום‬-‫בֶאֱמֹר אֵלַי כָל‬.
while they say unto me all the day: 'Where is
thy God?'
‫ וְאֶשְפְכָה עָלַי‬,‫ה אֵלֶה אֶזְכְרָה‬
‫נַפְשִי‬-‫בֵית אֱלֹהִים‬-‫ אֶדַדֵם עַד‬,ְ‫כִי אֶעֱבֹר בַסָך‬:
‫רִנָה וְתודָה; הָמון חוגֵג‬-‫בְקול‬.

5 These things I remember, and pour out my
soul within me, {N}
how I passed on with the throng, and led
them to the house of God, {N}
with the voice of joy and praise, a multitude
keeping holyday.

‫ וַתֶהֱמִי עָלָי‬--‫ נַפְשִי‬,‫תִשְתוחֲחִי‬-‫ו מַה‬:
‫ יְשועות‬--‫עוד אודֶנו‬-‫ כִי‬,‫הוחִלִי לֵאלֹהִים‬
‫פָנָיו‬.

6 Why art thou cast down, O my soul? and
why moanest thou within me? {N}
Hope thou in God; for I shall yet praise Him
for the salvation of His countenance.

‫ נַפְשִי תִשְתוחָח‬,‫ עָלַי‬--‫ז אֱלֹהַי‬:
;‫ מֵאֶרֶץ יַרְדֵן‬,ָ‫אֶזְכָרְך‬--‫כֵן‬-‫עַל‬
‫ מֵהַר מִצְעָר‬,‫וְחֶרְמונִים‬.

7 O my God, my soul is cast down within
me; {N}
therefore do I remember Thee from the land
of Jordan, and the Hermons, from the hill
Mizar.

ָ‫ לְקול צִנורֶיך‬,‫תְהום קורֵא‬-‫אֶל‬-‫;ח תְהום‬
‫ עָלַי עָבָרו‬,ָ‫מִשְבָרֶיךָ וְגַלֶיך‬-‫כָל‬.

8 Deep calleth unto deep at the voice of Thy
cataracts; {N}
all Thy waves and Thy billows are gone
over me.

,‫ ובַלַיְלָה‬,‫ יְצַוֶה יְהוָה חַסְדו‬,‫ט יומָם‬
‫שִירֹה עִמִי‬-‫ לְאֵל חַיָי‬,‫תְפִלָה‬.

9 By day the LORD will command His
lovingkindness, and in the night His song
shall be with me, {N}
even a prayer unto the God of my life.

10 I will say unto God my Rock: 'Why hast
‫ לָמָה שְכַחְתָנִי‬--‫ לְאֵל סַלְעִי‬,‫י אומְרָה‬: Thou forgotten me? {N}
‫ בְלַחַץ אויֵב‬--ְ‫קֹדֵר אֵלֵך‬-‫לָמָה‬.
Why go I mourning under the oppression of
the enemy?'
‫ חֵרְפונִי צורְרָי‬--‫ בְעַצְמותַי‬,‫;יא בְרֶצַח‬
ָ‫ איֵה אֱלֹהֶיך‬,‫הַיום‬-‫בְאמְרָם אֵלַי כָל‬.

‫תֶהֱמִי‬-‫ ומַה‬--‫ נַפְשִי‬,‫תִשְתוחֲחִי‬-‫יב מַה‬
‫עָלָי‬:
‫ יְשועֹת‬--‫עוד אודֶנו‬-‫ כִי‬,‫הוחִילִי לֵאלֹהִים‬
‫ וֵאלֹהָי‬,‫פָנַי‬.

11 As with a crushing in my bones, mine
adversaries taunt me; {N}
while they say unto me all the day: 'Where is
thy God?'
12 Why art thou cast down, O my soul? and
why moanest thou within me? {N}
Hope thou in God; for I shall yet praise Him,
the salvation of my countenance, and my
God. {P}

Psalms Chapter 59
:‫ לְדָוִד מִכְתָם‬,‫תַשְחֵת‬-‫א לַמְנַצֵחַ אל‬
‫;בִשְלֹחַ שָאול‬
‫ לַהֲמִיתו‬,‫הַבַיִת‬-‫וַיִשְמְרו אֶת‬.

1 For the Leader; Al-tashheth. [A Psalm] of
David; Michtam; when Saul sent, {N}
and they watched the house to kill him.

‫ב הַצִילֵנִי מֵאֹיְבַי אֱלֹהָי; מִמִתְקומְמַי‬
‫תְשַגְבֵנִי‬.

2 Deliver me from mine enemies, O my
God; set me on high from them that rise up
against me.

,‫ומֵאנְשֵי דָמִים‬
‫הושִיעֵנִי‬.

3 Deliver me from the workers of iniquity,
and save me from the men of blood.

;‫ מִפֹעֲלֵי אוֶן‬,‫ג הַצִילֵנִי‬

‫ יָגורו עָלַי‬--‫ לְנַפְשִי‬,‫ד כִי הִנֵה ארְבו‬
‫;עַזִים‬
‫חַטָאתִי יְהוָה‬-‫פִשְעִי וְלֹא‬-‫לֹא‬.

4 For, lo, they lie in wait for my soul; the
impudent gather themselves together against
me; {N}
not for my transgression, nor for my sin, O
LORD.

‫ יְרֻצון וְיִכונָנו; עורָה‬,‫עָו‍ֹן‬-‫ה בְלִי‬
‫לִקְרָאתִי ורְאֵה‬.

5 Without my fault, they run and prepare
themselves; awake Thou to help me, and

behold.
‫ אֱלֹהֵי‬,‫אֱלֹהִים צְבָאות‬-‫ו וְאתָה יְהוָה‬
‫הַגויִם‬-‫ לִפְקֹד כָל‬,‫ הָקִיצָה‬--‫;יִשְרָאֵל‬
‫בֹגְדֵי אוֶן סֶלָה‬-‫תָחֹן כָל‬-‫אל‬.

6 Thou therefore, O LORD God of hosts, the
God of Israel, arouse Thyself to punish all
the nations; {N}
show no mercy to any iniquitous traitors.
Selah

‫ יֶהֱמו כַכָלֶב; וִיסובְבו‬,‫ז יָשובו לָעֶרֶב‬
‫עִיר‬.

7 They return at evening, they howl like a
dog, and go round about the city.

,‫חֲרָבות‬--‫ יַבִיעון בְפִיהֶם‬,‫ח הִנֵה‬
ַ‫מִי שֹמֵע‬-‫ כִי‬:‫בְשִפְתותֵיהֶם‬.

8 Behold, they belch out with their mouth;
swords are in their lips: 'For who doth hear?'

,‫לָמו; תִלְעַג‬-‫ תִשְחַק‬,‫ט וְאתָה יְהוָה‬
‫גויִם‬-‫לְכָל‬.

9 But Thou, O LORD, shalt laugh at them;
Thou shalt have all the nations in derision.

,‫אֱלֹהִים‬-‫כִי‬
‫מִשְגַבִי‬.

10 Because of his strength, I will wait for
Thee; for God is my high tower.

:‫ אֵלֶיךָ אֶשְמֹרָה‬,‫י עֻזו‬

;‫יא אֱלֹהֵי חסדו (חַסְדִי) יְקַדְמֵנִי‬
‫ יַרְאֵנִי בְשֹרְרָי‬,‫אֱלֹהִים‬.

11 The God of my mercy will come to meet
me; God will let me gaze upon mine
adversaries.

‫הֲנִיעֵמו‬--‫ פֶן יִשְכְחו עַמִי‬,‫תַהַרְגֵם‬-‫יב אל‬
‫ מָגִנֵנו אֲדֹנָי‬:‫ וְהורִידֵמו‬,ָ‫בְחֵילְך‬.

12 Slay them not, lest my people forget,
make them wander to and fro by Thy power,
and bring them down, O Lord our shield.

‫שְפָתֵימו‬-‫ דְבַר‬,‫פִימו‬-‫יג חַטַאת‬:
‫וְיִלָכְדו בִגְאונָם; ומֵאלָה ומִכַחַש‬
‫יְסַפֵרו‬.

13 For the sin of their mouth, and the words
of their lips, {N}
let them even be taken in their pride, and for
cursing and lying which they speak.

‫ כַלֵה וְאֵינֵמו‬,‫יד כַלֵה בְחֵמָה‬:
;‫ מֹשֵל בְיַעֲקֹב‬,‫אֱלֹהִים‬-‫כִי‬--‫וְיֵדְעו‬
‫לְאפְסֵי הָארֶץ סֶלָה‬.

14 Consume them in wrath, consume them,
that they be no more; {N}
and let them know that God ruleth in Jacob,
unto the ends of the earth. Selah

‫ יֶהֱמו כַכָלֶב; וִיסובְבו‬,‫טו וְיָשֻבו לָעֶרֶב‬
‫עִיר‬.

15 And they return at evening, they howl
like a dog, and go round about the city;

‫לֹא‬-‫ אִם‬--‫ ינועון (יְנִיעון) לֶאֱכֹל‬,‫טז הֵמָה‬
‫ וַיָלִינו‬,‫יִשְבְעו‬.

16 They wander up and down to devour, and
tarry all night if they have not their fill.

,‫ וַאֲרַנֵן לַבֹקֶר‬--ָ‫ אשִיר עֻזֶך‬,‫יז וַאֲנִי‬
ָ‫חַסְדֶך‬:
‫לִי‬-‫ בְיום צַר‬,‫הָיִיתָ מִשְגָב לִי; ומָנוס‬-‫כִי‬.

17 But as for me, I will sing of Thy strength;
yea, I will sing aloud of Thy mercy in the
morning; {N}
for Thou hast been my high tower, and a
refuge in the day of my distress.

‫אֱלֹהִים‬-‫ כִי‬:‫ אֵלֶיךָ אֲזַמֵרָה‬,‫יח עֻזִי‬
‫ אֱלֹהֵי חַסְדִי‬,‫מִשְגַבִי‬.

18 O my strength, unto Thee will I sing
praises; for God is my high tower, the God
of my mercy. {P}

Psalms Chapter 77
‫ידיתון (יְדותון); לְאסָף‬-‫א לַמְנַצֵחַ עַל‬
‫מִזְמור‬.

1 For the Leader; for Jeduthun. A Psalm of
Asaph.

-‫אֱלֹהִים וְאֶצְעָקָה; קולִי אֶל‬-‫ב קולִי אֶל‬
‫ וְהַאֲזִין אֵלָי‬,‫אֱלֹהִים‬.

2 I will lift up my voice unto God, and cry; I
will lift up my voice unto God, that He may
give ear unto me.

‫ אֲדֹנָי דָרָשְתִי‬,‫ג בְיום צָרָתִי‬:
‫וְלֹא תָפוג; מֵאֲנָה‬--‫ לַיְלָה נִגְרָה‬,‫יָדִי‬
‫הִנָחֵם נַפְשִי‬.

3 In the day of my trouble I seek the Lord;
{N}
with my hand uplifted, [mine eye] streameth
in the night without ceasing; my soul
refuseth to be comforted.

,‫ד אֶזְכְרָה אֱלֹהִים וְאֶהֱמָיָה; אשִיחָה‬
‫וְתִתְעַטֵף רוחִי סֶלָה‬.

4 When I think thereon, O God, I must
moan; when I muse thereon, my spirit
fainteth. Selah

‫ וְלֹא‬,‫נִפְעַמְתִי‬
‫אֲדַבֵר‬.

5 Thou holdest fast the lids of mine eyes; I
am troubled, and cannot speak.

;‫ שְמֻרות עֵינָי‬,ָ‫ה אחַזְת‬
--‫ו חִשַבְתִי יָמִים מִקֶדֶם‬.

6 I have pondered the days of old, the years
of ancient times.

‫לְבָבִי‬-‫ עִם‬:‫ בַלָיְלָה‬,‫ז אֶזְכְרָה נְגִינָתִי‬
‫אשִיחָה; וַיְחַפֵש רוחִי‬.

7 In the night I will call to remembrance my
song; I will commune with mine own heart;
and my spirit maketh diligent search:

‫יֹסִיף‬-‫ יִזְנַח אֲדֹנָי; וְלֹא‬,‫ח הַלְעולָמִים‬
‫לִרְצות עוד‬.

8 'Will the Lord cast off for ever? And will
He be favourable no more?

‫ לְדֹר‬,‫גָמַר אֹמֶר‬
‫וָדֹר‬.

9 Is His mercy clean gone for ever? Is His
promise come to an end for evermore?

‫ עולָמִים‬,‫שְנות‬

;‫ט הֶאפֵס לָנֶצַח חַסְדו‬

‫ רַחֲמָיו‬,‫קָפַץ בְאף‬-‫אִם‬
‫סֶלָה‬.

;‫ י הֲשָכַח חַנות אֵל‬10 Hath God forgotten to be gracious? Hath
He in anger shut up his compassions?' Selah

‫ יְמִין‬,‫ שְנות‬--‫ חַלותִי הִיא‬,‫יא וָאֹמַר‬
‫עֶלְיון‬.

11 And I say: 'This is my weakness, that the
right hand of the Most High could change.

12 I will make mention of the deeds of the
‫אֶזְכְרָה‬-‫ כִי‬:‫יָה‬-‫יב אזכיר (אֶזְכור) מַעַלְלֵי‬
LORD; yea, I will remember Thy wonders
ָ‫מִקֶדֶם פִלְאֶך‬.
of old.
ָ‫ובַעֲלִילותֶיך‬
‫אשִיחָה‬.

;ָ‫פָעֳלֶך‬-‫יג וְהָגִיתִי בְכָל‬

13 I will meditate also upon all Thy work,
and muse on Thy doings.'

,‫אֵל גָדול‬-‫מִי‬
‫כֵאלֹהִים‬.

;ָ‫ בַקֹדֶש דַרְכֶך‬,‫יד אֱלֹהִים‬

14 O God, Thy way is in holiness; who is a
great god like unto God?

ָ‫ עֹשֵה פֶלֶא; הודַעְת‬,‫טו אתָה הָאֵל‬
ָ‫בָעַמִים עֻזֶך‬.

15 Thou art the God that doest wonders;
Thou hast made known Thy strength among
the peoples.

‫יַעֲקֹב‬-‫טז גָאלְתָ בִזְרועַ עַמֶךָ; בְנֵי‬
‫וְיוסֵף סֶלָה‬.

16 Thou hast with Thine arm redeemed Thy
people, the sons of Jacob and Joseph. Selah

;‫רָאוךָ מַיִם יָחִילו‬--‫ אֱלֹהִים‬,‫יז רָאוךָ מַיִם‬
‫ יִרְגְזו תְהֹמות‬,‫ אף‬.

17 The waters saw Thee, O God; the waters
saw Thee, they were in pain; the depths also
trembled.

;‫ נָתְנו שְחָקִים‬,‫קול‬--‫ עָבות‬,‫יח זֹרְמו מַיִם‬
‫ יִתְהַלָכו‬,ָ‫חֲצָצֶיך‬-‫אף‬.

18 The clouds flooded forth waters; the
skies sent out a sound; Thine arrows also
went abroad.

‫הֵאִירו בְרָקִים‬--‫ בַגַלְגַל‬,ָ‫יט קול רַעַמְך‬
‫תֵבֵל; רָגְזָה וַתִרְעַש הָארֶץ‬.

19 The voice of Thy thunder was in the
whirlwind; the lightnings lighted up the
world; the earth trembled and shook.

20 Thy way was in the sea, and Thy path in
‫ בְמַיִם‬,)ָ‫ושביליך (ושְבִילְך‬--ָ‫כ בַיָם דַרְכֶך‬
the great waters, and Thy footsteps were not
‫ לֹא נֹדָעו‬,ָ‫רַבִים; וְעִקְבותֶיך‬.
known.
‫מֹשֶה‬-‫בְיַד‬
‫וְאהֲרֹן‬.

--ָ‫כא נָחִיתָ כַצֹאן עַמֶך‬

21 Thou didst lead Thy people like a flock,
by the hand of Moses and Aaron. {P}

Psalms Chapter 90
‫הָאֱלֹהִים‬-‫ לְמֹשֶה אִיש‬,‫א תְפִלָה‬:
‫ הָיִיתָ לָנו; בְדֹר וָדֹר‬,‫מָעון אתָה‬--‫אֲדֹנָי‬.

1 A Prayer of Moses the man of God. {N}
Lord, Thou hast been our dwelling-place in
all generations.

‫ וַתְחולֵל אֶרֶץ‬--‫ הָרִים יֻלָדו‬,‫ב בְטֶרֶם‬
‫;וְתֵבֵל‬
‫ אתָה אֵל‬,‫עולָם‬-‫ומֵעולָם עַד‬.

2 Before the mountains were brought forth,
or ever Thou hadst formed the earth and the
world, {N}
even from everlasting to everlasting, Thou
art God.

‫ שובו‬,‫וַתֹאמֶר‬
‫אדָם‬-‫בְנֵי‬.

3 Thou turnest man to contrition; and sayest:
'Return, ye children of men.'

;‫דַכָא‬-‫ עַד‬,‫ג תָשֵב אֱנוש‬

,‫ כְיום אֶתְמול‬--ָ‫ בְעֵינֶיך‬,‫ ד כִי אֶלֶף שָנִים‬4 For a thousand years in Thy sight are but
‫;כִי יַעֲבֹר‬
as yesterday when it is past, {N}
‫וְאשְמורָה בַלָיְלָה‬.
and as a watch in the night.
‫ כֶחָצִיר‬,‫בַבֹקֶר‬
‫יַחֲלֹף‬.

;‫ שֵנָה יִהְיו‬,‫ה זְרַמְתָם‬

‫ יְמולֵל‬,‫ יָצִיץ וְחָלָף; לָעֶרֶב‬,‫ו בַבֹקֶר‬

5 Thou carriest them away as with a flood;
they are as a sleep; in the morning they are
like grass which groweth up.
6 In the morning it flourisheth, and groweth

up; in the evening it is cut down, and
withereth.

‫וְיָבֵש‬.
‫ובַחֲמָתְךָ נִבְהָלְנו‬

;ָ‫כָלִינו בְאפֶך‬-‫ז כִי‬.

7 For we are consumed in Thine anger, and
by Thy wrath are we hurried away.

8 Thou hast set our iniquities before Thee,
,‫ח שת (שַתָה) עֲו‍ֹנֹתֵינו לְנֶגְדֶךָ; עֲלֻמֵנו‬
our secret sins in the light of Thy
ָ‫לִמְאור פָנֶיך‬.
countenance.
‫ פָנו בְעֶבְרָתֶךָ; כִלִינו‬,‫יָמֵינו‬-‫ט כִי כָל‬
‫הֶגֶה‬-‫שָנֵינו כְמו‬.

9 For all our days are passed away in Thy
wrath; we bring our years to an end as a tale
that is told.

‫ וְאִם‬,‫שְנותֵינו בָהֶם שִבְעִים שָנָה‬-‫י יְמֵי‬
‫בִגְבורֹת שְמונִים שָנָה‬-‫ עָמָל וָאוֶן‬,‫וְרָהְבָם‬:
‫ וַנָעֻפָה‬,‫גָז חִיש‬-‫כִי‬.

10 The days of our years are threescore
years and ten, or even by reason of strength
fourscore years; {N}
yet is their pride but travail and vanity; {N}
for it is speedily gone, and we fly away.

,ָ‫ עֹז אפֶךָ; וכְיִרְאתְך‬,ַ‫יודֵע‬-‫יא מִי‬
ָ‫עֶבְרָתֶך‬.

11 Who knoweth the power of Thine anger,
and Thy wrath according to the fear that is
due unto Thee?

‫ לְבַב‬,‫וְנָבִא‬
‫חָכְמָה‬.

;‫ כֵן הודַע‬,‫יב לִמְנות יָמֵינו‬

12 So teach us to number our days, that we
may get us a heart of wisdom.

-‫ עַל‬,‫וְהִנָחֵם‬
ָ‫עֲבָדֶיך‬.

;‫מָתָי‬-‫ עַד‬,‫יג שובָה יְהוָה‬

13 Return, O LORD; how long? And let it
repent Thee concerning Thy servants.

‫יד שַבְעֵנו בַבֹקֶר חַסְדֶךָ; ונְרַנְנָה‬
‫יָמֵינו‬-‫ בְכָל‬,‫וְנִשְמְחָה‬.

14 O satisfy us in the morning with Thy
mercy; that we may rejoice and be glad all
our days.

‫ רָאִינו‬,‫שְנות‬
‫רָעָה‬.

15 Make us glad according to the days
wherein Thou hast afflicted us, according to
the years wherein we have seen evil.

:‫ כִימות עִנִיתָנו‬,‫טו שַמְחֵנו‬

,ָ‫עֲבָדֶיךָ פָעֳלֶךָ; וַהֲדָרְך‬-‫ טז יֵרָאֶה אֶל‬16 Let Thy work appear unto Thy servants,
‫בְנֵיהֶם‬-‫עַל‬.
and Thy glory upon their children.

‫ עָלֵינו‬--‫ נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינו‬,‫יז וִיהִי‬:
‫ כונְנָה עָלֵינו; ומַעֲשֵה‬,‫ומַעֲשֵה יָדֵינו‬
‫ כונְנֵהו‬,‫יָדֵינו‬.

17 And let the graciousness of the Lord our
God be upon us; {N}
establish Thou also upon us the work of our
hands; yea, the work of our hands establish
Thou it. {P}

Psalms Chapter 105

‫ קִרְאו בִשְמו; הודִיעו‬,‫א הודו לַיהוָה‬
‫ עֲלִילותָיו‬,‫בָעַמִים‬.

1 O give thanks unto the LORD, call upon
His name; make known His doings among
the peoples.

-‫ בְכָל‬,‫לו; שִיחו‬-‫ זַמְרו‬,‫לו‬-‫ב שִירו‬
‫נִפְלְאותָיו‬.

2 Sing unto Him, sing praises unto Him;
speak ye of all His marvellous works.

‫ לֵב‬,‫ בְשֵם קָדְשו; יִשְמַח‬,‫ג הִתְהַלְלו‬
‫מְבַקְשֵי יְהוָה‬.

3 Glory ye in His holy name; let the heart of
them rejoice that seek the LORD.

‫בַקְשו פָנָיו תָמִיד‬

4 Seek ye the LORD and His strength; seek
His face continually.

;‫ד דִרְשו יְהוָה וְעֻזו‬.

5 Remember His marvellous works that He
,‫עָשָה; מֹפְתָיו‬-‫נִפְלְאותָיו אֲשֶר‬--‫ה זִכְרו‬
hath done, His wonders, and the judgments
‫פִיו‬-‫ומִשְפְטֵי‬.
of His mouth;
‫בְנֵי יַעֲקֹב‬
‫בְחִירָיו‬.

:‫ אבְרָהָם עַבְדו‬,‫ו זֶרַע‬

,‫הָארֶץ‬-‫בְכָל‬
‫מִשְפָטָיו‬.

;‫ יְהוָה אֱלֹהֵינו‬,‫ז הוא‬

‫ לְאֶלֶף‬,‫דָבָר צִוָה‬
‫דור‬.

;‫ח זָכַר לְעולָם בְרִיתו‬

6 O ye seed of Abraham His servant, ye
children of Jacob, His chosen ones.
7 He is the LORD our God; His judgments
are in all the earth.
8 He hath remembered His covenant for
ever, the word which He commanded to a
thousand generations;

‫אבְרָהָם; ושְבועָתו‬-‫ אֶת‬,‫ט אֲשֶר כָרַת‬
‫לְיִשְחָק‬.

9 [The covenant] which He made with
Abraham, and His oath unto Isaac;

,‫י וַיַעֲמִידֶהָ לְיַעֲקֹב לְחֹק; לְיִשְרָאֵל‬
‫בְרִית עולָם‬.

10 And He established it unto Jacob for a
statute, to Israel for an everlasting covenant;

:‫כְנָעַן‬-‫אֶרֶץ‬-‫ אֶתֵן אֶת‬,ָ‫לְך‬--‫יא לֵאמֹר‬
‫ נַחֲלַתְכֶם‬,‫חֶבֶל‬.

11 Saying: 'Unto thee will I give the land of
Canaan, the lot of your inheritance.'

‫ וְגָרִים‬,‫כִמְעַט‬
‫בָה‬.

;‫ מְתֵי מִסְפָר‬,‫ יב בִהְיותָם‬12 When they were but a few men in
number. Yea, very few, and sojourners in it,

,‫גוי; מִמַמְלָכָה‬-‫ מִגוי אֶל‬,‫יג וַיִתְהַלְכו‬
‫עַם אחֵר‬-‫אֶל‬.

13 And when they went about from nation to
nation, from one kingdom to another people,

‫הִנִיחַ אדָם לְעָשְקָם; וַיוכַח‬-‫יד לֹא‬
‫עֲלֵיהֶם מְלָכִים‬.

14 He suffered no man to do them wrong,
yea, for their sake He reproved kings:

-‫ אל‬,‫וְלִנְבִיאי‬
‫תָרֵעו‬.

15 'Touch not Mine anointed ones, and do
My prophets no harm.'

;‫תִגְעו בִמְשִיחָי‬-‫טו אל‬

-‫מַטֵה‬-‫הָארֶץ; כָל‬-‫ עַל‬,‫טז וַיִקְרָא רָעָב‬
‫לֶחֶם שָבָר‬.

16 And He called a famine upon the land;
He broke the whole staff of bread.

‫ נִמְכַר‬,‫לְעֶבֶד‬
‫יוסֵף‬.

;‫יז שָלַח לִפְנֵיהֶם אִיש‬

17 He sent a man before them; Joseph was
sold for a servant;

;)‫יח עִנו בַכֶבֶל רגליו (רַגְלו‬

18 His feet they hurt with fetters, his person
was laid in iron;

‫ בָאה‬,‫בַרְזֶל‬
‫נַפְשו‬.
‫אִמְרַת יְהוָה‬
‫צְרָפָתְהו‬.

--‫דְבָרו‬-‫עֵת בֹא‬-‫יט עַד‬

19 Until the time that his word came to pass,
the word of the LORD tested him.

,‫מֹשֵל עַמִים‬
‫וַיְפַתְחֵהו‬.

;‫ וַיַתִירֵהו‬,ְ‫כ שָלַח מֶלֶך‬

20 The king sent and loosed him; even the
ruler of the peoples, and set him free.

‫קִנְיָנו‬-‫ בְכָל‬,‫כא שָמו אדון לְבֵיתו; ומֹשֵל‬.

21 He made him lord of his house, and ruler
of all his possessions;

‫וזְקֵנָיו יְחַכֵם‬

22 To bind his princes at his pleasure, and
teach his elders wisdom.

;‫כב לֶאְסֹר שָרָיו בְנַפְשו‬.

‫ גָר‬,‫וְיַעֲקֹב‬
‫חָם‬-‫בְאֶרֶץ‬.

;‫ כג וַיָבֹא יִשְרָאֵל מִצְרָיִם‬23 Israel also came into Egypt; and Jacob
sojourned in the land of Ham.

,‫וַיַעֲצִמֵהו‬
‫מִצָרָיו‬.

;‫עַמו מְאֹד‬-‫כד וַיֶפֶר אֶת‬

24 And He increased His people greatly, and
made them too mighty for their adversaries.

,‫לְהִתְנַכֵל‬
‫בַעֲבָדָיו‬.

;‫ לִשְנֹא עַמו‬,‫כה הָפַךְ לִבָם‬

25 He turned their heart to hate His people,
to deal craftily with His servants.

-‫ אֲשֶר בָחַר‬,‫אהֲרֹן‬
‫בו‬.

;‫ מֹשֶה עַבְדו‬,‫ כו שָלַח‬26 He sent Moses His servant, and Aaron
whom He had chosen.

,‫ דִבְרֵי אֹתותָיו; ומֹפְתִים‬,‫בָם‬-‫כז שָמו‬
‫בְאֶרֶץ חָם‬.

27 They wrought among them His manifold
signs, and wonders in the land of Ham.

-‫ אֶת‬,‫מָרו‬-‫ וַיַחְשִךְ; וְלֹא‬,ְ‫ כח שָלַח חֹשֶך‬28 He sent darkness, and it was dark; and
‫(דבריו (דְבָרו‬.
they rebelled not against His word.
-‫ אֶת‬,‫וַיָמֶת‬
‫דְגָתָם‬.

;‫מֵימֵיהֶם לְדָם‬-‫כט הָפַךְ אֶת‬

29 He turned their waters into blood, and
slew their fish.

,‫ל שָרַץ ארְצָם צְפַרְדְעִים; בְחַדְרֵי‬
‫מַלְכֵיהֶם‬.

30 Their land swarmed with frogs, in the
chambers of their kings.

‫גְבולָם‬-‫ בְכָל‬,‫כִנִים‬

31 He spoke, and there came swarms of
flies, and gnats in all their borders.

‫אֵש לֶהָבות‬
‫בְארְצָם‬.

;‫ וַיָבֹא עָרֹב‬,‫לא אמַר‬.

;‫לב נָתַן גִשְמֵיהֶם בָרָד‬

32 He gave them hail for rain, and flaming
fire in their land.

‫ עֵץ‬,‫וַיְשַבֵר‬
‫גְבולָם‬.

;‫ ותְאֵנָתָם‬,‫לג וַיַךְ גַפְנָם‬

33 He smote their vines also and their figtrees; and broke the trees of their borders.

‫ וְאֵין‬,‫וְיֶלֶק‬
‫מִסְפָר‬.

;‫ וַיָבֹא ארְבֶה‬,‫לד אמַר‬

34 He spoke, and the locust came, and the
canker-worm without number,

,‫עֵשֶב בְארְצָם; וַיֹאכַל‬-‫לה וַיֹאכַל כָל‬
‫פְרִי אדְמָתָם‬.
-‫ לְכָל‬,‫רֵאשִית‬
‫אונָם‬.

35 And did eat up every herb in their land,
and did eat up the fruit of their ground.

;‫בְכור בְארְצָם‬-‫ לו וַיַךְ כָל‬36 He smote also all the first-born in their
land, the first-fruits of all their strength.

‫ בְכֶסֶף וְזָהָב; וְאֵין‬,‫לז וַיוצִיאֵם‬
‫בִשְבָטָיו כושֵל‬.

37 And He brought them forth with silver
and gold; and there was none that stumbled
among His tribes.

‫נָפַל‬-‫כִי‬

38 Egypt was glad when they departed; for

:‫לח שָמַח מִצְרַיִם בְצֵאתָם‬

‫פַחְדָם עֲלֵיהֶם‬.

the fear of them had fallen upon them.

‫ לְהָאִיר‬,‫לט פָרַש עָנָן לְמָסָךְ; וְאֵש‬
‫לָיְלָה‬.

39 He spread a cloud for a screen; and fire to
give light in the night.

,‫וְלֶחֶם שָמַיִם‬
‫יַשְבִיעֵם‬.

40 They asked, and He brought quails, and
gave them in plenty the bread of heaven.

‫ בַצִיות‬,‫הָלְכו‬
‫נָהָר‬.

;‫ וַיָבֵא שְלָו‬,‫מ שָאל‬
;‫ וַיָזובו מָיִם‬,‫מא פָתַח צור‬

41 He opened the rock, and waters gushed
out; they ran, a river in the dry places.

‫אבְרָהָם‬-‫אֶת‬
‫עַבְדו‬.

;‫דְבַר קָדְשו‬-‫ אֶת‬,‫זָכַר‬-‫ מב כִי‬42 For He remembered His holy word unto
Abraham His servant;

-‫ אֶת‬,‫בְרִנָה‬
‫בְחִירָיו‬.

;‫מג וַיוצִא עַמו בְשָשון‬

43 And He brought forth His people with
joy, His chosen ones with singing.

‫ ארְצות גויִם; וַעֲמַל‬,‫מד וַיִתֵן לָהֶם‬
‫לְאֻמִים יִירָשו‬.

44 And He gave them the lands of the
nations, and they took the labour of the
peoples in possession;

‫ וְתורֹתָיו‬--‫ יִשְמְרו חֻקָיו‬,‫מה בַעֲבור‬
‫;יִנְצֹרו‬
‫יָה‬-‫הַלְלו‬.

45 That they might keep His statutes, and
observe His laws. {N}
Hallelujah.

Psalms Chapter 135
‫יָה‬-‫א הַלְלו‬:
‫ עַבְדֵי יְהוָה‬,‫הַלְלו‬

1 Hallelujah. {N}
Praise ye the name of the LORD; give
;‫שֵם יְהוָה‬-‫ אֶת‬,‫הַלְלו‬.
praise, O ye servants of the LORD,

‫ בֵית‬,‫ בְחַצְרות‬--‫ בְבֵית יְהוָה‬,‫ ב שֶעֹמְדִים‬2 Ye that stand in the house of the LORD, in
‫אֱלֹהֵינו‬.
the courts of the house of our God.
3 Praise ye the LORD, for the LORD is
‫ כִי‬,‫טוב יְהוָה; זַמְרו לִשְמו‬-‫ כִי‬,‫יָה‬-‫ג הַלְלו‬
good; sing praises unto His name, for it is
‫נָעִים‬.
pleasant.
,‫ בָחַר לו יָה; יִשְרָאֵל‬,‫יַעֲקֹב‬-‫ד כִי‬
‫לִסְגֻלָתו‬.

4 For the LORD hath chosen Jacob unto
Himself, and Israel for His own treasure.

;‫גָדול יְהוָה‬-‫ כִי‬,‫ה כִי אֲנִי יָדַעְתִי‬
‫אֱלֹהִים‬-‫ מִכָל‬,‫וַאֲדֹנֵינו‬.

5 For I know that the LORD is great, and
that our Lord is above all gods.

‫ עָשָה‬,‫חָפֵץ יְהוָה‬-‫ו כֹל אֲשֶר‬:
‫תְהֹמות‬-‫ וְכָל‬,‫ בַיַמִים‬--‫בַשָמַיִם ובָארֶץ‬.

6 Whatsoever the LORD pleased, that hath
He done, {N}
in heaven and in earth, in the seas and in all
deeps;

‫ מִקְצֵה הָארֶץ‬,‫ז מַעֲלֶה נְשִאִים‬:
,ַ‫רוח‬-‫בְרָקִים לַמָטָר עָשָה; מוצֵא‬

7 Who causeth the vapours to ascend from
the ends of the earth; {N}

He maketh lightnings for the rain; He
bringeth forth the wind out of His treasuries.

‫מֵאוצְרותָיו‬.
-‫ עַד‬,‫מֵאדָם‬
‫בְהֵמָה‬.

--‫ בְכורֵי מִצְרָיִם‬,‫ח שֶהִכָה‬

8 Who smote the first-born of Egypt, both of
man and beast.

9 He sent signs and wonders into the midst
:‫בְתוכֵכִי מִצְרָיִם‬--‫ אותֹת ומֹפְתִים‬,‫ט שָלַח‬
of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon
‫עֲבָדָיו‬-‫ ובְכָל‬,‫ בְפַרְעֹה‬.
all his servants.
‫ מְלָכִים‬,‫וְהָרַג‬
‫עֲצומִים‬.

;‫ גויִם רַבִים‬,‫י שֶהִכָה‬

10 Who smote many nations, and slew
mighty kings:

ְ‫ מֶלֶך‬,‫ ולְעוג‬,‫ מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי‬,‫יא לְסִיחון‬
‫ מַמְלְכות כְנָעַן‬,‫הַבָשָן; ולְכֹל‬.

11 Sihon king of the Amorites, and Og king
of Bashan, and all the kingdoms of Canaan;

,‫ נַחֲלָה‬--‫יב וְנָתַן ארְצָם נַחֲלָה‬
‫לְיִשְרָאֵל עַמו‬.

12 And gave their land for a heritage, a
heritage unto Israel His people.

ָ‫ זִכְרְך‬,‫יְהוָה‬
‫וָדֹר‬-‫לְדֹר‬.

13 O LORD, Thy name endureth for ever;
thy memorial, O LORD, throughout all
generations.

,‫עֲבָדָיו‬-‫וְעַל‬
‫יִתְנֶחָם‬.

;‫ שִמְךָ לְעולָם‬,‫יג יְהוָה‬
;‫יָדִין יְהוָה עַמו‬-‫יד כִי‬

14 For the LORD will judge His people, and
repent Himself for His servants.

,‫ כֶסֶף וְזָהָב; מַעֲשֵה‬,‫טו עֲצַבֵי הַגויִם‬
‫יְדֵי אדָם‬.

15 The idols of the nations are silver and
gold, the work of men's hands.

,‫עֵינַיִם לָהֶם‬
‫וְלֹא יִרְאו‬.

16 They have mouths, but they speak not;
eyes have they, but they see not;

;‫ וְלֹא יְדַבֵרו‬,‫לָהֶם‬-‫טז פֶה‬

-‫יֶש‬-‫ אֵין‬,‫ וְלֹא יַאֲזִינו; אף‬,‫ יז אזְנַיִם לָהֶם‬17 They have ears, but they hear not; neither
‫רוחַ בְפִיהֶם‬.
is there any breath in their mouths.
-‫ כֹל אֲשֶר‬--‫ יִהְיו עֹשֵיהֶם‬,‫יח כְמוהֶם‬
‫בֹטֵחַ בָהֶם‬.

18 They that make them shall be like unto
them; yea, every one that trusteth in them.

‫יְהוָה; בֵית‬-‫ בָרְכו אֶת‬,‫יט בֵית יִשְרָאֵל‬
‫יְהוָה‬-‫ בָרְכו אֶת‬,‫אהֲרֹן‬.

19 O house of Israel, bless ye the LORD; O
house of Aaron, bless ye the LORD;

‫יְהוָה; יִרְאֵי‬-‫ בָרְכו אֶת‬,‫כ בֵית הַלֵוִי‬
‫יְהוָה‬-‫ בָרְכו אֶת‬,‫יְהוָה‬.

20 O house of Levi, bless ye the LORD; ye
that fear the LORD, bless ye the LORD.

‫שֹכֵן יְרושָלִָם‬
‫יָה‬-‫הַלְלו‬.

21 Blessed be the LORD out of Zion, who
dwelleth at Jerusalem. Hallelujah. {P}

--‫ מִצִיון‬,‫כא בָרוךְ יְהוָה‬:

Psalms Chapter 150
‫יָה‬-‫א הַלְלו‬:
‫ בִרְקִיעַ עֻזו‬,‫הַלְלוהו‬

;‫אֵל בְקָדְשו‬-‫הַלְלו‬.

1 Hallelujah. {N}
Praise God in His sanctuary; praise Him in
the firmament of His power.

‫ כְרֹב‬,‫הַלְלוהו‬
‫גֻדְלו‬.

;‫ב הַלְלוהו בִגְבורֹתָיו‬

‫ בְנֵבֶל‬,‫הַלְלוהו‬
‫וְכִנור‬.

;‫ בְתֵקַע שופָר‬,‫ג הַלְלוהו‬

‫ בְמִנִים‬,‫הַלְלוהו‬
‫וְעֻגָב‬.

;‫ בְתֹף ומָחול‬,‫ד הַלְלוהו‬

2 Praise Him for His mighty acts; praise
Him according to His abundant greatness.
3 Praise Him with the blast of the horn;
praise Him with the psaltery and harp.
4 Praise Him with the timbrel and dance;
praise Him with stringed instruments and the
pipe.

,‫שָמַע; הַלְלוהו‬-‫ה הַלְלוהו בְצִלְצְלֵי‬
‫בְצִלְצְלֵי תְרועָה‬.

5 Praise Him with the loud-sounding
cymbals; praise Him with the clanging
cymbals.

‫יָה‬-‫הַלְלו‬

6 Let every thing that hath breath praise the
LORD. {S} Hallelujah. {P}

:‫ תְהַלֵל יָה‬,‫ו כֹל הַנְשָמָה‬.

You may download audio files (in Hebrew!) from here:
http://www.briskodesh.org/tikkun-klali.htm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful