TINGKATAN 4: REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PRODUK BAB 1: PENGENALAN  SEJARAH PERKEMBANGAN REKA CIPTA  Manusia pada zaman

batu hidup sebagai nomad – ………………………………………………………

 Cara hidup manusia zaman batu:
 Abad ke-17, ……………………………………………………. manusia berjaya mencipta peralatan dan mesin.  Sistem pembuatan domestik ini dikendalikan dengan menggunakan ………………………………………….  Abad ke-18, ……………………………………………………. , James Watt mencipta ………………………….. untuk digunakan sebagai kereta api.  Untuk tujuan pengangkutan, …………………………….. dan ………………………………… dibina.  ………………………………….. mencipta telefon untuk kemudahan perhubungan.  …………………………………………………… adalah di mana kehidupan manusia menjadi kompleks dan maju seiring dengan perubahan dan reka cipta yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia.  Adanya tenaga elektrik, manusia mencipta …………………………… dan ……………………………….  Kemajuan dalam bidang reka cipta memberi kesan kepada perkembangan industri seperti ………………………., ………… ………………………., …………………………………, dan ………………………………

 PEREKA DAN HASIL CIPTAAN  Perhubungan/Komunikasi

Saya Alexander Abraham Bell, mencipta ………… ……….

Televisyen dicipta oleh ………………………… …. pada tahun …………

1

TINGKATAN 4: REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PRODUK

 Pengangkutan Darat

Enjin stim dicipta oleh ……………………… pada tahun ………… Tayar getah berisi angina dicpta oleh ……………… … pada tahun ………

 Pengangkutan Udara

Kapal terbang dicipta oleh ………………… ……………..……… pada tahun …….

Gloster E.28/39 menggunakan enjin turbo jet yang dicipta oleh ………………………..

 Pengangkutan Air

Saya telah mencipta kapal selam. Nama saya ialah …………………… ……….

 Perubatan

2

TINGKATAN 4: REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PRODUK

Saya Antonie van Leeuwenhoek, mencipta ……………… pada tahun ………..

Radio graf ataupun x-ray merupakan ciptaan ……………….. Gambar ini merupakan tangan Albert von Kolliker

 Elektrikal

Saya ialah Joseph Wilson Swan yang mencipta ……………… …...…………. pada tahun … ……..

Wilbur dan Oville Wright – Kapal Terbang

Kapal terbang yang pertama yang berjaya diterbangkan

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful