Datoria profesionala- este una dintre cele mai importante categorii.

Aceasta categoei reprezinta notiunea care include in sine totalitatea normelor si principiilor etice inainte fata de personalitatea pedagogului de catre societate, la indeplinirea functiilor profesionale. Cu notiunea de onoare Onoarea este cinste, reputaţie, corectitu-dine, prestigiu, demnitate... Când vorbim despre onoare, vorbim de-spre atitudinea faţă de sine şi de atitudinea faţă de colectivul unde sedesfăşoară activitatea. Este legata reprezentarea despre demnitate. Onoarea este ca o insulă prăpăstioasă şi fără ţărmuri; odată ce ai ieşit din ea, nu te mai poţi întoarce. Notiunea de onoare dezvaluie a titudinea de apreciere, de consideratiune a omului fata de sine insusi, in primul rind. Onoarea constituie recunoasterea de catre comunitate a meritelor personale. Prin urmare, onoarea este recunoasterea de catre societate a demnitatii persoanale, a autoritatii lui. Onoarea este pur şi simplu moralitatea oamenilor superiori. Sunt 2 tipuri de onoare- onoarea generala- care semnifica: onoarea profesionala, a familiei, a patriei; si onoarea personala: care semnifica: onoarea pedagogica, a parintiilor, de cetatean.

3. ...ceva cu principiile morale orientate spre educarea spiritului uman 1) omenia ca calitate esenţială, caracteristica integrală a personalităţii omului. Ea se

dezvăluie în respectul faţă de om, recunoaşterea lui ca valoare supremă, toleranţă, prietenie, gătinţa de a înţelege, a ajuta, a susţine; 2) credinţa în om, în idealurile umaniste, prezenţa valorilor şi scopurilor umaniste în viaţă, slujire acestor idealuri; 3) voinţa către îndeplinirea obligaţiunilor, abilitatea de a atinge scopuri şi concomitent de a fi exigent faţă de sine, capacitatea de a se supune cerinţelor societăţii, a fi disciplinat; 4) responsabilitatea pentru faptele sale, capacitatea de a recunoaşte şi a corecta greşelile, a purta răspundere pentru consecinţele propriului comportament; 5) respectul faţă de tot ce e viu pe pămînt, în natură, conştiinţa şi conduita ecologică; 6) sinceritatea, principialitatea, echitabilitatea, exigenţa faţă de sine şi faţă de alţii, în îmbinare cu toleranţa, tactul; 7) stăpînirea de sine, conduita corectă în familie, înţelegerea rolului său în familie, capacitatea de a forma familia şi a trăi în ea.

Formele dreptatii: 1) Dreptatea distributive ( se refera la masura in care institutiile statului se asigura ca beneficiile sunt distribuie in mod corect)

2) Dreptatea corectiva sau retributive (implica alocarea justa a pedepselor, a sanctiunilor) 3) Dreptatea compensatory, reparatorie (priveste masura in care oamenii sunt comnepsati adecvat pentru pagubele suferite – proportional cu pierderea – de catre cei care le-au provocat) 4 conditii pe baza care pot asigura pedagogului eficienta la indeplinirea datoriei profesionale: 1) profesorulda dovada de initiative proprie la indeplinirea functiilor. El isi indeplineste programul de munca, este exigent fata de sine, se autoevaluiaza, creeaza conditii optime de dezvoltare a potentialului individual al elevului studentului, etc. 2) profesorul isi asuma obligatia sa-si perfectioneze continuu calificarea profesionala, sa-si completeze permanent, bagajul de cunostinte sa-si formeze si dezvolte competentele profesionale. 3) Profesorul va cultiva generatiei in crestere, prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, gerenozitate, harnice, patriotism si alte virtuiti. 4) Pedagogul va manifesta respect dar si exigenta fata de elevi si fata de parinti. 5) Pedagogul va forma deprinderi de a rezolva situatii de conflict in viata scolara, etc. incercuiti varianta corecta. raspunderea pedagogica vizeaza -adevarul -obligatoriul -posibilul

7. importanta onoarei si demnitatii profesionale a pedagogului conform celor studiate

Dreptul la onoare şi demnitate reprezintă un drept fundamental. Pe parcursul dezvoltării societăţii onoarea şi demnitatea au fost, în primul rând, nişte categorii morale. Dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională face parte din drepturile civile nepatrimoniale. Demnitatea provine de la cuvint lani, care înseamnă „fru-museţe, nobleţe", este conştiinţa omului despre rostul şi valoarea lui în societate. Sentimentul propriei demnităţi şi asocierea de către societatea valorii omului nu întotdeauna coincid. De aceea specialistul trebuie să cunoască opinia celor din jur, să analizeze spre a feri colegul deerori în apărarea onoarei şi demnităţii acestuia, astfel va putea pre întâmpina ambiţia şi vanitatea, care par să ţină de asemenea de onoare şi demnitate, dar nu trebuie confundate, deoarece ambiţia înseamnă do-rinţa arzătoare de a realiza ceva cu orice preţ, iar vanitatea este înfu-murarea sau setea de slavă şi cinste, pe care nu o merită. In momentultn care profesionistul îşi formează o imagine eronată despre sine, educăAcelaşi lucru şi celorlalţi, atunci când el îi dispreţuieşte şi înjoseşte pe cei din jur, dându-şi si e o importanţă mare de faptul că educă şi dez-voltă înjosirea, dispreţul etc. Pentru a-i învăţa pe oameni să-şi apereonoarea şi demnitatea, ei trebuie obişnuiţi să-şi analizeze faptele, săşiiprecieze corect acţiunile sau convingerile demne de personalitatea lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful