UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ACTE NECESARE ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENŢĂ Sesiunea februarie 2013

Dosarul va cuprinde:
- Cerere tip - Fişa ALUMNI - Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă (care poate fi inserată în lucrarea de licenţă/diplomă)
-

1 exemplar din lucrarea de licenţă/diplomă (legată pe arc), însoţită de referatul cu propunerea de notă a profesorului coordonator +lucrarea pe suport electronic (CD) Situaţia şcolară încheiată a absolventului, prezentată în suplimentul la diplomă Diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată Copie legalizată după certificatul de naştere

-

-

- Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - Copie xerox după buletinul/cartea de identitate - Certificatul de competenţă lingvistică
-

Chitanţa de achitare a taxei de îndrumare a lucrării de licenţă/diplomă

- Chitanţa de achitare a taxei de licenţă/diplomă
-

Foaie de lichidare a eventualelor obligaţii, vizată de bibliotecă, cămin şi secretariat

- 3 fotografii format ¾
-

Dosar plic şi dosar cu elastic

Program înscrieri Secretariat – orele 12.00 – 16.Înscrierile se efectuează în perioada 24 – 31 ianuarie 2013.00 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful