KELEBIHAN MIN 1. Min adalah konsep yang sangat biasa di gunakan oleh orang ramai. 2.

Konsep purata yang sangat jelas, mudah difahami dan senang dikira. 3. Setiap set data sudah pasti mengandungi ukuran purata, jadi ia boleh digunakan pada semua jenis data. 4. Dalam sesuatu set data mempunyai hanya satu nilai purata. 5. Purata sangat berguna sebagai alat menganalisis maklumat berstatistik seperti membandingkan purata bagi beberapa set data. KELEMAHAN MIN 1. Apabila terdapat nilai-nilai melampau dalam sesuatu set data maka min mungkin kurang boleh dipercayai sebagai ukuran yang menggambarkan nilai keseluruhan data. 2. Bagi set data yang mempunyai hujung kelas terbuka maka min tidak boleh ditentukan. KELEBIHAN MEDIAN 1. Tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai melampau. 2. Mudah dikenalpasti dan dikira iaitu hanya perlu disusun dari kecil ke besar dan tentukan nilai ditengah-tengah. 3. Ukuran median boleh digunakan untuk data norminal. *( Data nominal adalah kategori yang tidak mempunyai makna numerikal seperti denominasi agama seseorang atau bandar atau kediaman. nilai tidak boleh secara logiknya ditambah, ditolak, atau bahkan disusun) KELEMAHAN MEDIAN 1. Median boleh digunakan untuk data norminal yang mempunyai bilangan dalam set data yang berbentuk ganjil, tetapi tidak boleh ditentukan seandainya bilangan set data adalah genap. KELEBIHAN MOD 1. 2. 3. 4. Paling banyak digunakan. Mod boleh didapati daripada data kualitatif dan kuantitatif. Tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai melampau. Mod boleh dikenalpasti bagi set data yang mempunyai hujung kelas yang terbuka.

KELEMAHAN MOD 1. Seandainya dalam sesuatu set data terdapatnya lebih satu mod(dwimod @ lebih) maka mod tidak boleh dipilih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful