SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) Semester 1 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

NO. KOD

:

RBT 3110

TARIKH: MASA :

Mei 2011 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A ( 20 markah ) B ( 40 markah ) C ( 40 markah ) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN/ MARKAH 1 - 20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

2. 3.

4.

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS INI MENGANDUNGI 13 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

Manakah antara berikut adalah elemen-elemen dalam campuran pemasaran ? I II III IV V A B C D 2.No. II. faedah dan cukai. IV dan V sahaja II. III. Bon Saham biasa Perjanjian beli balik Sijil deposit boleh niaga Harga Promosi Keluaran Pengagihan Segmen pemasaran I. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. 2 SULIT . Suatu sekuriti ekuiti yang di dagangkan di pasaran modal Apakah instrumen tabungan dan pelaburan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas ? A B C D 3. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit berbanding setiap dengan setiap ringgit aset semasa dan aset tetap. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan berbanding dengan liabiliti jangka panjang. IV dan V sahaja I. 1. semua perbelanjaan lain. II. dan V sahaja Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah margin untung bersih ? A B C D Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. III dan IV sahaja I. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. IV.III.

00 3 SULIT .00 RM 335 505. pilih bank yang paling sesuai dan berikan sebab mengapa membuat pelaburan di bank tersebut. Bank A : Semakin rendah kekerapan pendiskaunan. 5. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pengkompaunan. Perubahan keadaan ekonomi akan menentukan jumlah jualan yang dapat dilakukan oleh sesebuah syarikat di masa hadapan. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pendiskaunan. Kod : 4. maka semakin besar nilai wang tekumpul. maka semakin besar nilai wang tekumpul. Cikgu Razak berumur 30 tahun.000 setahun selama 10 tahun apabila beliau bersara pada umur 60 tahun. maka semakin besar nilai wang tekumpul.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar sekali setahun bagi tempoh 5 tahun Bank B : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. A B C D RM 282 510. Kirakan jumlah wang yang perlu disediakan dalam akaun persaraannya untuk memperolehi anuti yang dirancangkan. Kadar faedah ialah 9 peratus setahun.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar setiap empat bulan bagi tempoh 5 tahun Berdasarkan kenyataan di atas.00 RM 287 900. 6. industri dan musim akan mempengaruhi prestasi syarikat di masa hadapan.No. Perkembangan ekonomi. RBT 3110 Mengapakah konsep nilai masa wang penting kepada pengurus kewangan ? A B C D Memudahkan syarikat seluruh dunia membuat perbandingan nilai mata wang di antara negara. A B C D Bank A : Semakin rendah kekerapan pengkompaunan.00 RM 320 885. Membantu membuat keputusan terhadap komitmen sejumlah wang bagi mendapat pulangan yang lebih besar dimasa hadapan. maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank A : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. merancang memperolehi anuiti berjumlah RM50.

Antara berikut. Antara berikut. manakah bahagian perisian integrasi perniagaan yang paling sesuai dalam pernyataan di atas ? A B C D 9. III dan V sahaja III.No. RBT 3110 Sebuah syarikat melabur sebanyak RM 100 000.00 RM 563 710. III dan IV sahaja II. Ia mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan.00 RM 680 190. IV dan V sahaja 4 SULIT .00 RM 743 430. A B C D 8. produk dan peralatan dalam firma. II dan III sahaja I. Kirakan nilai masa depan anuiti tersebut di atas. Kadar faedah diterima adalah 5 % setahun. RM 552 560. Jaminan kualiti Pengukuran prestasi Sistem perancangan Pengkalan data teknologi Memproses pesanan adalah penting untuk mengurangkan kos pembelian. manakah perkara-perkara yang perlu diselaraskan di antara pembekal dan pembeli untuk memastikan pesanan yang berkesan? I II III IV V A B C D Invois Resit jualan Arahan pertukaran Notis penyampaian Reka bentuk produk I. Kod : 7.00 Satu repositori yang dikongsikan dengan semua jabatan dalam suatu firma.00 setiap tahun selama 5 tahun dalam bil perbendaharaan Malaysia.

No. Mengumpul maklumat tentang dokumen-dokumen yang ada dalam internet. Tukarkan produk kepada perkhidmatan jangka panjang yang memberi kepuasan kepada pelanggan seperti on-line bank dan perkhidmatan teknikal dan sokongan. Sentiasa juga kemaskini katalog produk dalam portal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tandatangan digital adalah mesej rahsia pembeli/penjual yang boleh dibuka mengguna kunci yang mengesahkan pemilik tandatangan tersebut. Pengiklanan dan reka bentuk portal sahaja tidak mencukupi untuk memastikan kesetiaan pelanggan. Buat penyelidikan untuk meningkatkan kualiti produk supaya dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Bagaimanakah tandatangan digital dapat memastikan keselamatan urusniaga ? A B C D Tandatangan adalah hash-algorithm yang tidak dapat dicerobohi oleh orang lain Tandatangan digital adalah kod rahsia tentang maklumat pelanggan atau syarikat yang disimpan dalam pelayan. 5 SULIT . Bertinda sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat dalam rangkaian. Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk memastikan pelanggan terus berkekalan menjadi pelanggan yang setia ? A B C Tingkat kemahiran teknikal dalam menyediakan maklumat terperinci tentang produk dalam portal syarikat. D 12. Kod : 10. Tandatangan digital adalah perisian khas untuk pembeli/syarikat bagi memastikan keselamatan urusniaga antara pembeli dengan syarikat. RBT 3110 Ahmad seorang pelajar menaip perkataan komputer dalam Google untuk mencari sebuah komputer riba yang sesuai untuk dirinya. Kumpul dan proses maklumat pelanggan yang melawat portal untuk menentukan keperluan dan kehendak mereka. Memperolehi meta-data daripada sampel-sampel untuk menerangkan dokumen 11. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh enjin pencarian dalam pernyataan di atas ? A B C D Menyediakan ruang pengiklanan kepada syarikat-syarikat.

Memastikan tandatangan digital Malaysia mendapat pengiktirafan. RBT 3110 Apakah tujuan Akta Jenayah Komputer diwujudkan pada 1997 ? A B C D Membentuk objektif-objektif dasar kebangsaan untuk sektor komunikasi dan multimedia Menghukum aktiviti yang tidak terkawal berkaitan dengan komputer seperti hacking dan memadam atau mengubah data. Apakah status hakmilik barangan yang diserahkan kepada penyewa selepas menandatangi perjanjian sewa beli ? A B C D Hakmilik peguam Hakmilik penyewa Hakmilik pemunya Hakmilik pihak yang berkepentingan 6 SULIT . Pelbagai syarat diperlukan untuk memastikan sesuatu persetujuan boleh diiktiraf sebagai satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang. Memastikan aktiviti jenayah seperti kecurian komputer dan pencerobohan kawasan keselamatan yang menyimpan maklumat sulit kerajaan terkawal. apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam sesuatu kontrak ? I II III IV V A B C D Tawaran Penerimaan Perkhidmatan Persefahaman Kehendak bebas I. penerimaan dan penggunaan di peringkat antarabangsa. Apakah akta yang memberi perlindungan terhadap pengkaryaan dalam bidang muzik. buku. filem dan usaha kreatif ? A B C D Akta Hakcipta 1997 Akta Urusniaga Elektronik 2002 Akta Perlindungan Data Peribadi 2001 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 16. II dan V sahaja I. III dan IV sahaja II. Antara berkut. III dan IV sahaja II.No. 14. Kod : 13. IV dan V sahaja 15.

Melihat pedagogi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan penyelidikan untuk memajukan amalan dalam bilik darjah Membangunkan standard iaitu pengetahuan dan kefahaman guru . Kod : 17. RBT 3110 Apakah ciri-ciri perniagaan kecl mengikut Baumback ? I II III IV V A B C D Diuruskan secara perseorangan Mempunyai nilai aset yang rendah Diuruskan secara aktif oleh pemiliknya Dikendalikan dalam kawasan tempatan Memerlukan bantuan daripada agensi kerajaan I. A B C D Mengalami Memindahkan Mengaplikasikan Menghubung kait (Experiencing) (Transferring) (Applying) (Relating) 19. Apakah elemen kontekstual yang terlibat dalam pengajaran tersebut di atas. II. pengajaran dan pengurusan kelas dan pemantauan. pentaksiran dan merekod. IV dan V sahaja 18. perancangan. dan III sahaja I.No. Mengapakah pengajaran reflektif penting kepada guru pelatih. III dan V sahaja III. guru permulaan dan guru berpengalaman ? A B C D Mempengaruhi faktor-faktor kemajuan murid seperti kemahiran mengajar guru dan iklim bilik darjah. 7 SULIT . Kebanyakkan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup melakukan kerja-kerja amali. Menggalakan pembangunan profesional guru untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan bukti. III dan IV sahaja II.

IV dan V sahaja III. IV dan V sahaja 8 SULIT . Y dan Z dalam rajah 1 ? I II III IV V A B C D Mendefinisikan masalah Bertindak / pelaksanaan Mencari alternatif-alternatif Menilai kejayaan tindakan Mengubahsuai kaedah penilaian I.No. Kod : 20. II dan III sahaja I. RBT 3110 Mengenal pasti masalah X Mencari kemungkian penyelesaian Y Z Rajah 1 : Penyelesaian Masalah Apakah langkah-langkah X. II dan IV sahaja II.

Kod : RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan.cikgu ” “ Baik jawapan tu Ali. 1. tetapi kurang tepat tentang konsep pemasaran” a.No. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] 9 SULIT . nyatakan lima elemen penting dalam konsep pemasaran selain promosi mengikut definisi Pertubuhan Ahli Pemasaran Amerika. Ali Cikgu Abu “ Pemasaran adalah apabila kita membuat promosi tentang barangan sesebuat syarikat . Senaraikan lima jenis pasaran pelanggan. Berdasarkan dialog di atas. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b.

i Jelaskan konsep Nisbah Harga Perolehan _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Terangkan prestasi syarikat berdasarkan dua tahun tersebut. Nisbah kecairan . Kod : 2. a.5 kali Huraikan apa yang anda faham tentang nisbah Harga Perolehan berdasarkan jadual di atas. i ii _______________________________________________________ _______________________________________________________ Nisbah Aset . RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Analisis kewangan adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan.4 kali Nisbah Industri 13.No. _______________________________________________________ [1 markah] iii Apakah yang patut dilakukan oleh pihak pengurusan berdasarkan Nisbah Harga Perolehan pada 2009 berbanding dengan nisbah industri ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] 10 SULIT . 3 kali 2010 11. Senaraikan dua jenis nisbah kecairan dan tiga jenis nisbah aset. 2009 Nisbah Harga Perolehan Perolehan 9. iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b.

RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Huraikan konsep nilai masa wang berdasarkan keadaan-keadaan berikut :i Sesuatu pelaburan yang mengambil tempoh beberapa tahun.00 pada penghujung tahun keempat dengan kadar faedah 10 % setahun.00. [3 markah] ii Sekiranya kadar faedah dibayar dua kali setahun. kirakan wang pelaburan asal yang diperlukan [2 markah] 11 SULIT . _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Sesuatu pinjaman jangka panjang. Kod : 3. a. Satu pelaburan menjanjikan pulangan sebanyak RM 30 000. _______________________________________________________ [1 markah] b. i Kirakan wang yang perlu dilaburkan pada hari ini untuk mendapatkan pulangan RM 30 000.No. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] iii Membuat penyelidikan dan pembangunan.

sebelum mengemukakan data peribadi dalam web. a RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. i Nyatakan satu perkara penting yang memastikan kejayaan E-dagang di Malaysia.No. i Nyatakan dua tujuan Akta Perlindungan Data Personel digubal ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii. E-dagang adalah salah satu usaha kerajaan untuk memajukan negara dalam bidang teknologi dan komunikasi. Kod : 4. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [3 markah] b. _______________________________________________________ [1 markah] ii Senaraikan empat inisiatif yang perlu diambil oleh kerajaan dan pihak swasta dari aspek keselamatan teknologi komunikasi dan maklumat. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [4 markah] 12 SULIT . Senaraikan tiga perkara yang dikawal oleh akta tersebut.

Selepas tamat mengajar. 1. [10 markah] Syarikat perlu memastikan hubungan berterusan dengan pelanggan dan kesetiaan mereka. [10 markah] b. Bincangkan dua isu yang memberi implikasi terhadap kehidupan berkeluarga akibat menjalankan perniagaan dirumah. Bidang pembelajaran ialah kajian reka bentuk dan kefungsian. Anda ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5. Hurakan empat faktor utama tentang pelajar yang digunakan untuk mendapat maklumat supaya meningkatkan kefahaman guru terhadap keperluan murid. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab semua soalan. Keusahawanan dikaitkan dengan kejayaan perniagaan baru Huraikan lima ciri keusahawanan yang boleh diaplikasikan oleh pendidik untuk meningkatkan pengajaran mereka. Huraikan lima peringkat kesetiaan pelanggan. a.Setiap faktor mesti ada dua sub-faktor. [10 markah] 3. Keusahawan menggalakkan perniagaan dari rumah. Mengenalpasti perlakuan pelanggan adalah satu kaedah untuk memastikan segmen pemasaran yang menggunakan laman web. b. pilih seorang pelajar yang mempunyai tahap motivasi rendah. b. Huraikan empat keperluan strategi berserta contoh yang sesuai bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual. a. Huraikan lima jenis pengguna aktif internet. tajuk ialah membuka dan memasang kit model. a.No. [10 markah] 2. [10 markah] © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 13 SULIT . Menarik pelanggan untuk membeli adalah tujuan utama syarikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful