SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) Semester 1 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

NO. KOD

:

RBT 3110

TARIKH: MASA :

Mei 2011 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A ( 20 markah ) B ( 40 markah ) C ( 40 markah ) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN/ MARKAH 1 - 20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

2. 3.

4.

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS INI MENGANDUNGI 13 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

Bon Saham biasa Perjanjian beli balik Sijil deposit boleh niaga Harga Promosi Keluaran Pengagihan Segmen pemasaran I. III. IV dan V sahaja I. semua perbelanjaan lain. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit berbanding setiap dengan setiap ringgit aset semasa dan aset tetap. III dan IV sahaja I. IV. 1. 2 SULIT . faedah dan cukai. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan berbanding dengan liabiliti jangka panjang.III. IV dan V sahaja II. dan V sahaja Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah margin untung bersih ? A B C D Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. II. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan.No. II. Suatu sekuriti ekuiti yang di dagangkan di pasaran modal Apakah instrumen tabungan dan pelaburan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas ? A B C D 3. Manakah antara berikut adalah elemen-elemen dalam campuran pemasaran ? I II III IV V A B C D 2.

Cikgu Razak berumur 30 tahun. Kirakan jumlah wang yang perlu disediakan dalam akaun persaraannya untuk memperolehi anuti yang dirancangkan.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar setiap empat bulan bagi tempoh 5 tahun Berdasarkan kenyataan di atas. maka semakin besar nilai wang tekumpul.00 RM 287 900. Bank A : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. merancang memperolehi anuiti berjumlah RM50. maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank A : Semakin rendah kekerapan pendiskaunan.00 RM 320 885. maka semakin besar nilai wang tekumpul. industri dan musim akan mempengaruhi prestasi syarikat di masa hadapan. 5. Perkembangan ekonomi.000 setahun selama 10 tahun apabila beliau bersara pada umur 60 tahun. A B C D Bank A : Semakin rendah kekerapan pengkompaunan.No. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pengkompaunan.00 RM 335 505. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pendiskaunan. Kod : 4.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar sekali setahun bagi tempoh 5 tahun Bank B : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. A B C D RM 282 510. Perubahan keadaan ekonomi akan menentukan jumlah jualan yang dapat dilakukan oleh sesebuah syarikat di masa hadapan. pilih bank yang paling sesuai dan berikan sebab mengapa membuat pelaburan di bank tersebut. 6.00 3 SULIT . maka semakin besar nilai wang tekumpul. Membantu membuat keputusan terhadap komitmen sejumlah wang bagi mendapat pulangan yang lebih besar dimasa hadapan. Kadar faedah ialah 9 peratus setahun. RBT 3110 Mengapakah konsep nilai masa wang penting kepada pengurus kewangan ? A B C D Memudahkan syarikat seluruh dunia membuat perbandingan nilai mata wang di antara negara.

00 RM 743 430. manakah bahagian perisian integrasi perniagaan yang paling sesuai dalam pernyataan di atas ? A B C D 9. IV dan V sahaja 4 SULIT . II dan III sahaja I. III dan IV sahaja II. Antara berikut. Kadar faedah diterima adalah 5 % setahun. RM 552 560.00 Satu repositori yang dikongsikan dengan semua jabatan dalam suatu firma.No. III dan V sahaja III.00 RM 680 190. produk dan peralatan dalam firma. Jaminan kualiti Pengukuran prestasi Sistem perancangan Pengkalan data teknologi Memproses pesanan adalah penting untuk mengurangkan kos pembelian. Antara berikut.00 RM 563 710.00 setiap tahun selama 5 tahun dalam bil perbendaharaan Malaysia. Kod : 7. Ia mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan. manakah perkara-perkara yang perlu diselaraskan di antara pembekal dan pembeli untuk memastikan pesanan yang berkesan? I II III IV V A B C D Invois Resit jualan Arahan pertukaran Notis penyampaian Reka bentuk produk I. RBT 3110 Sebuah syarikat melabur sebanyak RM 100 000. Kirakan nilai masa depan anuiti tersebut di atas. A B C D 8.

Sentiasa juga kemaskini katalog produk dalam portal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagaimanakah tandatangan digital dapat memastikan keselamatan urusniaga ? A B C D Tandatangan adalah hash-algorithm yang tidak dapat dicerobohi oleh orang lain Tandatangan digital adalah kod rahsia tentang maklumat pelanggan atau syarikat yang disimpan dalam pelayan. Tukarkan produk kepada perkhidmatan jangka panjang yang memberi kepuasan kepada pelanggan seperti on-line bank dan perkhidmatan teknikal dan sokongan. RBT 3110 Ahmad seorang pelajar menaip perkataan komputer dalam Google untuk mencari sebuah komputer riba yang sesuai untuk dirinya.No. Bertinda sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat dalam rangkaian. Buat penyelidikan untuk meningkatkan kualiti produk supaya dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 5 SULIT . Kumpul dan proses maklumat pelanggan yang melawat portal untuk menentukan keperluan dan kehendak mereka. Tandatangan digital adalah perisian khas untuk pembeli/syarikat bagi memastikan keselamatan urusniaga antara pembeli dengan syarikat. Kod : 10. D 12. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh enjin pencarian dalam pernyataan di atas ? A B C D Menyediakan ruang pengiklanan kepada syarikat-syarikat. Mengumpul maklumat tentang dokumen-dokumen yang ada dalam internet. Tandatangan digital adalah mesej rahsia pembeli/penjual yang boleh dibuka mengguna kunci yang mengesahkan pemilik tandatangan tersebut. Memperolehi meta-data daripada sampel-sampel untuk menerangkan dokumen 11. Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk memastikan pelanggan terus berkekalan menjadi pelanggan yang setia ? A B C Tingkat kemahiran teknikal dalam menyediakan maklumat terperinci tentang produk dalam portal syarikat. Pengiklanan dan reka bentuk portal sahaja tidak mencukupi untuk memastikan kesetiaan pelanggan.

Apakah akta yang memberi perlindungan terhadap pengkaryaan dalam bidang muzik. IV dan V sahaja 15. RBT 3110 Apakah tujuan Akta Jenayah Komputer diwujudkan pada 1997 ? A B C D Membentuk objektif-objektif dasar kebangsaan untuk sektor komunikasi dan multimedia Menghukum aktiviti yang tidak terkawal berkaitan dengan komputer seperti hacking dan memadam atau mengubah data. Antara berkut. III dan IV sahaja II. penerimaan dan penggunaan di peringkat antarabangsa. Kod : 13. Pelbagai syarat diperlukan untuk memastikan sesuatu persetujuan boleh diiktiraf sebagai satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang. apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam sesuatu kontrak ? I II III IV V A B C D Tawaran Penerimaan Perkhidmatan Persefahaman Kehendak bebas I. 14.No. II dan V sahaja I. Memastikan aktiviti jenayah seperti kecurian komputer dan pencerobohan kawasan keselamatan yang menyimpan maklumat sulit kerajaan terkawal. Apakah status hakmilik barangan yang diserahkan kepada penyewa selepas menandatangi perjanjian sewa beli ? A B C D Hakmilik peguam Hakmilik penyewa Hakmilik pemunya Hakmilik pihak yang berkepentingan 6 SULIT . buku. III dan IV sahaja II. Memastikan tandatangan digital Malaysia mendapat pengiktirafan. filem dan usaha kreatif ? A B C D Akta Hakcipta 1997 Akta Urusniaga Elektronik 2002 Akta Perlindungan Data Peribadi 2001 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 16.

Melihat pedagogi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan penyelidikan untuk memajukan amalan dalam bilik darjah Membangunkan standard iaitu pengetahuan dan kefahaman guru . perancangan. Mengapakah pengajaran reflektif penting kepada guru pelatih. RBT 3110 Apakah ciri-ciri perniagaan kecl mengikut Baumback ? I II III IV V A B C D Diuruskan secara perseorangan Mempunyai nilai aset yang rendah Diuruskan secara aktif oleh pemiliknya Dikendalikan dalam kawasan tempatan Memerlukan bantuan daripada agensi kerajaan I. Kebanyakkan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup melakukan kerja-kerja amali. Menggalakan pembangunan profesional guru untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan bukti. dan III sahaja I. IV dan V sahaja 18. pengajaran dan pengurusan kelas dan pemantauan. III dan IV sahaja II. guru permulaan dan guru berpengalaman ? A B C D Mempengaruhi faktor-faktor kemajuan murid seperti kemahiran mengajar guru dan iklim bilik darjah. Apakah elemen kontekstual yang terlibat dalam pengajaran tersebut di atas. pentaksiran dan merekod. 7 SULIT . Kod : 17. III dan V sahaja III.No. II. A B C D Mengalami Memindahkan Mengaplikasikan Menghubung kait (Experiencing) (Transferring) (Applying) (Relating) 19.

IV dan V sahaja III. Y dan Z dalam rajah 1 ? I II III IV V A B C D Mendefinisikan masalah Bertindak / pelaksanaan Mencari alternatif-alternatif Menilai kejayaan tindakan Mengubahsuai kaedah penilaian I. Kod : 20. II dan III sahaja I. IV dan V sahaja 8 SULIT . II dan IV sahaja II. RBT 3110 Mengenal pasti masalah X Mencari kemungkian penyelesaian Y Z Rajah 1 : Penyelesaian Masalah Apakah langkah-langkah X.No.

tetapi kurang tepat tentang konsep pemasaran” a. Ali Cikgu Abu “ Pemasaran adalah apabila kita membuat promosi tentang barangan sesebuat syarikat .No. Berdasarkan dialog di atas. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] 9 SULIT . Senaraikan lima jenis pasaran pelanggan. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b. nyatakan lima elemen penting dalam konsep pemasaran selain promosi mengikut definisi Pertubuhan Ahli Pemasaran Amerika. Kod : RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan.cikgu ” “ Baik jawapan tu Ali. 1.

iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b. 2009 Nisbah Harga Perolehan Perolehan 9. i Jelaskan konsep Nisbah Harga Perolehan _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Terangkan prestasi syarikat berdasarkan dua tahun tersebut. Senaraikan dua jenis nisbah kecairan dan tiga jenis nisbah aset.5 kali Huraikan apa yang anda faham tentang nisbah Harga Perolehan berdasarkan jadual di atas. _______________________________________________________ [1 markah] iii Apakah yang patut dilakukan oleh pihak pengurusan berdasarkan Nisbah Harga Perolehan pada 2009 berbanding dengan nisbah industri ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] 10 SULIT . i ii _______________________________________________________ _______________________________________________________ Nisbah Aset . RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Analisis kewangan adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. a. 3 kali 2010 11. Kod : 2. Nisbah kecairan .4 kali Nisbah Industri 13.No.

00 pada penghujung tahun keempat dengan kadar faedah 10 % setahun. _______________________________________________________ [1 markah] b.00. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Sesuatu pinjaman jangka panjang. kirakan wang pelaburan asal yang diperlukan [2 markah] 11 SULIT . [3 markah] ii Sekiranya kadar faedah dibayar dua kali setahun. Satu pelaburan menjanjikan pulangan sebanyak RM 30 000. i Kirakan wang yang perlu dilaburkan pada hari ini untuk mendapatkan pulangan RM 30 000. a. Kod : 3. RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Huraikan konsep nilai masa wang berdasarkan keadaan-keadaan berikut :i Sesuatu pelaburan yang mengambil tempoh beberapa tahun.No. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] iii Membuat penyelidikan dan pembangunan.

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [3 markah] b. i Nyatakan dua tujuan Akta Perlindungan Data Personel digubal ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii. E-dagang adalah salah satu usaha kerajaan untuk memajukan negara dalam bidang teknologi dan komunikasi. sebelum mengemukakan data peribadi dalam web. i Nyatakan satu perkara penting yang memastikan kejayaan E-dagang di Malaysia. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [4 markah] 12 SULIT . a RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem.No. Senaraikan tiga perkara yang dikawal oleh akta tersebut. Kod : 4. _______________________________________________________ [1 markah] ii Senaraikan empat inisiatif yang perlu diambil oleh kerajaan dan pihak swasta dari aspek keselamatan teknologi komunikasi dan maklumat.

No. [10 markah] 3. Keusahawanan dikaitkan dengan kejayaan perniagaan baru Huraikan lima ciri keusahawanan yang boleh diaplikasikan oleh pendidik untuk meningkatkan pengajaran mereka. Menarik pelanggan untuk membeli adalah tujuan utama syarikat. a. [10 markah] 2. Anda ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5. [10 markah] b. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab semua soalan. Bincangkan dua isu yang memberi implikasi terhadap kehidupan berkeluarga akibat menjalankan perniagaan dirumah. pilih seorang pelajar yang mempunyai tahap motivasi rendah. Huraikan lima peringkat kesetiaan pelanggan.Setiap faktor mesti ada dua sub-faktor. Huraikan lima jenis pengguna aktif internet. Selepas tamat mengajar. [10 markah] Syarikat perlu memastikan hubungan berterusan dengan pelanggan dan kesetiaan mereka. tajuk ialah membuka dan memasang kit model. b. 1. b. Mengenalpasti perlakuan pelanggan adalah satu kaedah untuk memastikan segmen pemasaran yang menggunakan laman web. a. Bidang pembelajaran ialah kajian reka bentuk dan kefungsian. a. [10 markah] © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 13 SULIT . Huraikan empat keperluan strategi berserta contoh yang sesuai bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Hurakan empat faktor utama tentang pelajar yang digunakan untuk mendapat maklumat supaya meningkatkan kefahaman guru terhadap keperluan murid. Keusahawan menggalakkan perniagaan dari rumah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful