1.

0

PENGENALAN Tekanan merupakan ancaman baru yang utama terhadap masyarakat.

Masalah tekanan di tempat kerja beransur-ansur menjadi cabaran baru yang perlu dititikberatkan oleh pelbagai pihak. Suasana tempat kerja yang selesa dan selamat dapat meningkatkan kecekapan mutu kerja dan keseronokan bekerja. Manakala suasana tempat kerja yang kurang memuaskan boleh mendatangkan tekanan mental. Tekanan kerja yang sedikit sebenarnya perlu untuk meningkatkan daya produktiviti. Namun jika tekanan di tempat kerja berlebihan, ia boleh memberi kesan negatif. Masalah peribadi dan keluarga akan merumitkan lagi kesihatan mental seorang pengawai awam. Dalam menangani tekanan, seorang pegawai awam perlu melihat cara hidupnya secara keseluruhan dan mencari punca atau akibat tekanan ini. Ketabahan emosi dari aspek psikologi adalah amat perlu bagi seorang individu dalam mengatasi masalah ini. Menurut En. Thomas Eapen, Pn. Jamilah Harun, En. Roslan Hj. Mohamad dan Pn. Nor Maizura, tekanan merupakan tindak balas fizikal dan emosi yang berlaku apabila kehendak kerja tidak setanding dengan kemampuan, sumber dan keperluan pekerja. Tekanan juga adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh gangguan mental dan emosional yang boleh mewujudkan keadaan tidak selesa atau tegang jika situasi tersebut tidak mampu ditanggung oleh tubuh badan. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa tekanan ialah gangguan emosi, proses pemikiran dan keadaan fizikal seseorang. Orang yang menghidap tekanan biasanya menunjukkan beberapa perubahan dari segi sikap, fizikal dan emosi. Dari aspek perubahan sikap seorang pegawai awam akan mempunyai sikap cepat marah, mudah bosan dan bersikap negatif. Dari segi fizikal pula seseorang akan selalu sakit, kelihatan lesu dan letih serta dilanda perasaan sedih dan putus asa tanpa sebab dalam tempoh yang berpanjangan. Manakala emosinya pula mudah terganggu seperti menjadi sangat sensitif, cemburu dan perasaan bimbang yang keterlaluan.

Tekanan yang seterusnya ialah tekanan terhadap peranan dan fungsi pekerjaan yang telah diamanahkan. Oleh itu kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan kita akan menyebabkan tekanan kepada pekerja. ia boleh mendatangkan tekanan kepada pekerja.0 Punca-Punca Tekanan Alam pekerjaan merupakan satu cabaran yang amat mencabar. Sekiranya sering berlaku perubahan cara pengendalian kerja akan menyebabkan pekerja terpaksa belajar benda yang baru dan belum mahir dengan kerja yang sebelumnya.2. Setiap daripada kita mempunyai tekanan kerja dan keseronokan bekerja. Seterusnya ialah peranan kerja yang sentiasa berubah-ubah dan membahaya. Suasana di tempat kerja memainkan peranan penting bagi mewujudkan suasana kerja yang baik. dengan itu keseronokan bekerja amatlah penting di tempat kerja supaya tidak wujud tekanan di dalam diri seseorang pekerja. Sekiranya beban kerja yang berat telah diberikan dan memerlukan masa yang singkat untuk menyiapkan kerja yang telah diberikan akan meyebabkan tekanan kepada seseorang pekerja itu. Tekanan ini merupakan tidak pastian terhadap kerja. Ini kerana kerja yang di luar kemampuan akan menyebabkan pekerja takut untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diamanahkan. Selain daripada itu tekanan kerja yang berpanjangan dan perubahan cara pengendalian kerja juga boleh mendatangkan tekanan. maksudnya di sini kerjaya yang telah dipilih dan telah menjalankan tugas di tempat kerja. Sekiranya tugas yang telah diamanahkan di luar kemampuan akan meyebabkan tekanan kepada seseorang pekerja. Akibat daripada itu pekerja akan berasa tertekan dan berasa terbeban dengan cara kerja yang baru. Punca tekanan yang pertama ialah tekanan di tempat kerja. Sekiranya tiada daya usaha pada . Faktor ini boleh mendatangkan tekanan kepada pekerja bagi menjadi seorang pekerja yang baik. ia boleh memberikan kesan negatif. Antara punca tekanan di dalam kerjaya ialah kurang insentif terhadap kerja. Sekiranya tempat kerja tidak baik dan tidak menyeronokkan. Jika tekanan di tempat kerja berlebihan. Tekanan kerja yang sedikit adalah untuk meningkatkan daya produktiviti. Suasana di tempat kerja kurang memuaskan boleh mendatangkan tekanan mental. Tekanan yang ketiga ialah kerjaya.

Masa diperlukan untuk . Kesannya seseorang itu boleh tertekan dan mutu kerja semakin teruk dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan.seseorang pekerja itu untuk menambah ilmu atau kemahiran akan menyebabkannya berasa ketinggalan dan jauh lebih baik daripada rakan sejawat yang lain boleh juga mengwujudkan tekanan di dalam diri. kecewa dan tidak ada motivasi untuk berkerja. Punca tekanan yang seterusnya ialah dari aspek perhubungan di tempat kerja. Contohnya sekiranya perhubungan dengan pekerja lain kurang mesra dan pernah mengalami masalah mahupun pertelingkahan. Selain daripada itu. Sekiranya sering berlaku perubahan di dalam struktur dan organisasi akan menyebabkan pekerja tidak ada matlamat dan tumpuan ke atas kerjanya. contohnya dinaikan atau diturunkan pangkat. tekanan juga wujud sekiranya kecewa terhada kerja. Maksudnya di sini perhubungan yang terjalin di tempat kerja boleh mendatangkan tekanan kepada seseorang pekerja. Contohnya ada majikan yang pilih kasih. kesanya pekerja itu tidak ada komunikasai yang baik di tempat kerja. Ia boleh menyebabkan pekerja merasa malu. Selain daripada itu hubungan dengan majikan juga boleh mewujudkan tekanan di tempat kerja. Situasi ini akan menyebabkan pekerja belum bersedia untuk menerima cara baru untuk menjalankan kerjanya. Ini kerana pekerja sudah biasa dengan kerjanya sebelum ini dan tiba-tiba berlaku perubahan. Akibatnya timbul suasana kerja yang kurang selesa dan masingmasing membawa haluan sendiri. Seterusnya ialah kurang penghargaan daripada majikan. Keadaan ini akan menimbulkan tekanan kepada pekerja yang mengalaminya. Sekiranya tiada penghargaan daripada majikan akan menyebabkannya terasa tidak dihargai dan mutu kerja akan kekal sama sahaja. Ini kerana pengawai awam akan terasa dihargai dan berbaloi melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Keadaan ini akan mengwujudkan kekeliruan dan tekanan kepada pekerja. Konflik sesama rakan sekerja boleh mendatangkan tekanan kepada seseorang. Antaranya ialah berlaku perubahan di dalam struktur dan pengurusan organisasi secara mendadak. tidak memberikan peluang untuk maju ke hadapan dan sentiasa mencari masalah pekerjanya. Seseorang pekerja juga memerlukan penghargaan dan dorongan daripada majikan. Keadaan ini akan menimbulkan tekanan kepada seseorang. Perubahan dalam organisasi juga boleh menyebabkan tekanan di tempat kerja.

pemilihan kerjaya juga menjadi punca kepada tekanan terhadap kerjaya. Kesanya pekerja ini akan sentiasa berasa tertekan dengan kerjayanya. Pemilihan yang tepat haruslah dilakukan sebelum menerima sesuatu tawaran kerja yang telah diberikan kepada seseorang pekerja itu. Tekanan yang seterusnya masalah peribadi. Punca tekanan yang terakhir ialah tidak menjiwai kerjaya yang telah dipilih. Keadaan ini boleh mempengaruhi seseorang pekerja awam dan juga tiada komitmen terhadap kerja sewaktu menjalankan tugas di tempat kerja. maksudnya pekerja mempunyai masalah peribadi di rumah mahupun masalah dengan dirinya sendiri. Sebaliknya pekerja yang mengalami masalah ini akan bekerja dengan hati yang terpaksa dan hanya sekadar menjalankan tugas dan bukannya bersemangat meningkatkan kerjayanya. Oleh itu sekiranya berlaku keadaan sedemikian akan menyebabkan tekanan kepada pekerja yang mengalaminya. Contohnya ialah masalah suami isteri. Oleh itu. Sekiranya seseorang pekerja itu tidak minat dengan kerja yang telah diterimanya akan menyebabkan motivasi bekerja menurun dan tidak berusaha untuk memajukan diri di dalam kerjayanya sekarang. masalah keluarga. Maksudnya di sini ialah sekiranya pemilihan kerja yang tidak sesuai dan tepat boleh menyebabkan tekanan kepada seseorang pekerja itu. Penjiwaan terhadap kerja amat penting bagi mewujudkan keseronokan di dalam kerjaya. masalah kewangan. . masalah kesihatan dan lain-lain lagi.menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru.

Terdapat juga kes-kes membunuh diri kerana hilang kawalan disebabkan oleh kemurungan berkaitan tekanan berlebihan. Datuk Dr. Yang lagi memburukkan keadaan. kemungkinan besar akan cuba melepaskan tekanannya terhadap ahli keluarganya. Selain daripada kesan terhadap diri sendiri. tekanan juga akan memberi kesan terhadap ahli keluarganya.3. Kesan yang amat ketara ialah keganasan keluarga semakin berleluasa. Pengawai awam yang menghadapi tekanan yang tidak stabil emosinya. Abdul Aziz Abdullah. pengawai . “Tekanan berlebihan di tempat kerja terutama ke atas golongan muda menyebabkan mereka mengalami sakit jantung yang akhirnya membawa kematian.0 Kesan-kesan Tekanan Jika tekanan tidak dapat dibendung. sudah pastinya pengawai awam mungkin akan menghadapi masalah tatatertib kerana tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti. sudah tentu akan menjejaskan hidup seseorang dan membawa kesan terhadap kesihatan fizikal. Prestasi kerja akan menurun akibat daripada • • • • • • • • resah gelisah tidak sabar perasaan sensitif semasa berurus dengan pelanggan-pelanggan tidak yakin dengan diri sendiri takut untuk mencuba malas daya ingatan menjadi lemah/tidak dapat menumpu perhatian tidak hadir kerja tanpa sebab Dengan adanya perangai atau sifat bekerja yang sedemikian. Ini bukan sahaja akan menimbulkan masalah kepada diri sendiri.” kata Ketua dan Pakar Perunding Kanan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur (HKL). malah juga memberi kesan terhadap keluarga dan pekerjaan seseorang termasuklah menimbulkan masalah kepada rakan sekerja serta menjejaskan usaha untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada orang awam. kesihatan fisiologi dan psikologi dari segi diri sendiri.

Ini kerana pengawai yang lalai dalam kerja bukan sahaja memerlukan masa yang lebih . Sehubungan dengan harapan orang awam yang memang menaruh harapan tinggi bahawa anggota perkhidmatan awam dapat menghasilkan kerja yang berkualiti. pekerja yang tertekan mungkin bertindak dengan cara yang boleh merugikan organisasi seperti sabotaj. Sekiranya sabotaj berlaku. semangat bekerja berpasukan sudah tentu semakin pudar dan seterusnya menjejaskan prestasi kerja secara peringkat jabatan/pejabat. Ini jelas terbukti apabila berlakunya kemerosotan produktiviti kerja. Secara tidak langsung. pengawai awam yang tertekan gagal berkomunikasi baik dengan rakan sekerjanya atau orang awam yang sebagai pelanggan. Ini sudah pasti menjejaskan keberkesanan jabatan/pejabat kerana peratusan kesilapan operasi mungkin akan meningkat. Pekerja yang tertekan juga akan hilang tumpuan terhadap pekerjaan. Rakan-rakan sejawat akan berasa was-was apabila berurusan dengannya. orang-orang awam akan berasa hampa dan kecewa. Selain daripada itu. sudah tentu akan menjauhkan diri dengan pekerja berkenaan.perkhidmatan awam boleh menjejaskan kecekapan jabatan/pejabat dan seterusnya menjejaskan imej dan nama baik jabatan/pejabat. Kejadian sedemikian menyebabkan pengawai berkenaan gagal menonjolkan kebolehannya dengan berkesan. sebenarnya menjejaskan kerjaya diri sendiri. moral di tempat kerja akan merosot dan nilai harga diri akan berkurangan. ia akan menjejaskan rakan-rakan sejawat. Rakan sejawat yang takut akan sifat pengawai awam yang bersikap negatif seperti yang dibincangkan tadi. Lama-kelamaan. Ini jelas membuktikan bukan sahaja keberkesanan pekerja tertekan terjejas malah juga terhadap rakan-rakan sejawat yang lain supaya tidak bekerja dengan baik dan sebagainya. Tekanan yang dihadapi dapat menyebabkan suasana kerja yang kurang selesa dan masing-masing membawa haluan sendiri turut akan berlaku. Tambahan pula. pengawai awam yang kurang memberi perhatian akan selalu lalai dalam kerjanya dan mungkin akan berlaku pembaziran masa dan pembaziran bahan bekalan. Tambahan pula.

Setiap hari. Biasanya.panjang untuk menyiapkan kerja. . malah juga akan membazirkan bekalan bahan. orang yang tertekan akan bersifat pemarah dan tidak sabar. pengawai yang silap mengisi perlu mengisi semula borang permohonan. layanan yang tidak berkualiti akan diterima orang awam. Layanan sedemikian sepatutnya tidak akan dialami oleh orang ramai. Maka. terdapat ramai pengawai awam yang dalam keadaan tertekan semasa bekerja. Tekanan yang dihadapi pekerja awam sebenarnya juga akan memberi kesan terhadap orang awam. sudah tentu orang awam gagal mendapat perkhidmatan atau layanan yang sopan. Sekiranya. ramai orang awam yang ingin mendapatkan perkhidmatan awam di pelbagai jabatan/pejabat agensi awam. Contohnya.

Maka. nilaikan kesesuaian pada . Selain itu. Senaraikan masalah-masalah yang dihadapi mengikut keutamaan serta langkahlangkah yang sesuai untuk mengatasi tekanan. dengan perasaan demikian pekerja akan berasa seronok bekerja dan bekerjasama di antara pekerja-pekerja lain. Oleh itu. Kemudian. Sebagai seorang pengawai awam. Seorang pekerja awam yang bijak harus merancang kerja yang ingin dilakukan dengan baik. pengawai adalah digalakkan untuk mempertingkat kemahiran penyelesaian masalah yang dihadapinya. sebaliknya menumpukan pada tindak balas proaktif terhadap tekanan dengan menekankan pada pencegahan iaitu usaha mengatasi sebab-sebab tekanan. Pendekatan yang kini sedang muncul. dengan bercorakan pemulihan. Pekerja harus menghalusi masalahmasalah dengan rasional dan merancang penyelesaian secara sistematik. Kerja tidak sepatutnya ditangguh-tangguhkan dengan memberi alasan bahawa masa tidak mencukupi atau sukar diselesaikan.0 Langkah-langkah Mengatasi Tekanan Tekanan sering diambil pendekatan terhadapnya sebagai masalah yang harus ditandatangani. Pekerja perlu bersikap positif semasa melakukan kerja.4. Masa rehat yang tidak mencukupi akan mengakibatkan seseorang berasa tertekan dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya ketika bekerja. keutamaan perlu diberikan kepada kerja yang penting terlebih dahulu. Antaranya adalah bersikap realistik terhadap pekerjaan. Pengendalian masa yang sistematik amat penting untuk memastikan kerja yang dilaksanakan tepat pada masa berkenaan. Ini penting kerana mereka dapat memaksimumkan tahap bekerja terhadap kerja yang dipikul. Seorang pekerja perlu mengenali kelemahan dan kekuatan dalam diri agar mereka dapat memperbaiki kekurangan diri masing-masing. Ini bukan sahaja menunjukkan pekerja tersebut seorang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kerjaya tetapi juga tahu menghargai masa. cubalah mengelakkan diri daripada membawa tugasan balik ke rumah kerana ini akan menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat berehat atau meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga.

Di samping itu. Keadaan sedemikian secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh para pekerja. adalah penting untuk memperjelaskan. Rakan sekerja memainkan peranan yang penting kerana mereka perlu menghormati pandangan yang diberikan serta respon yang sepatutnya. Tujuan programprogram tersebut adalah untuk melahirkan pekerja yang sentiasa bersikap hati terbuka. tegas dan jelas merupakan cara yang betul untuk menyampaikan sesuatu perkara yang berkaitan. Di samping itu. pihak atasan juga boleh menyenaraikan individu dan organisasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Amalan komunikasi berkesan di tempat kerja perlu dipupuk di kalangan pekerja. Ini amat penting kerana pekerja yang bermasalah akan berasa selesa selepas masalah tersebut dikongsi. Perancangan yang rapi membolehkan pekerja untuk menangani perubahan tekanan secara teratur tanpa berasa tertekan. Dengan itu. Pengawaipengawai yang bekerja dalam satu jabatan/pejabat perlu berusaha membina perasaan saling percaya mempercayai yang diperlu untuk perhubungan yang terbuka. Sikap tegas (asertif) adalah penting dan harus diamalkan oleh pekerja terutamanya ketika membuat sesuatu keputusan yang penting. Mereka perlu menyesuaikan diri dalam apa-apa jua keadaan dengan matlamat untuk bekerja dengan baik. kempen pembangunan diri dan lain-lain perlu diadakan dari semasa ke semasa dengan harapan untuk memberi semangat bekerja kepada pekerjanya. maka langkah yang seterusnya ialah pekerja tersebut perlu mengambil tindakan secara wajar. bahawa pekerja yang berkongsi secara terbuka . pihak atasan jabatab/pejabat seharusnya mengambil inisiatif untuk menyediakan keadaan kerja yang kondusif kepada pengawai-pengawai awam. khasnya di kalangan pekerja tahap rendah. Pekerja perlu mempunyai sikap yang betul terhadap perubahan dalam kerja.setiap langkah penyelesaian untuk meninjau keberkesanannya. Luahan pendapat secara sopan. Terutama sekali. program seperti kursus motivasi. Perhubungan sosial antara rakan sekerja di tempat kerja perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan ikatan persahabatan sesama yang lain. bertolak ansur dan sabar terhadap apa-apa jua perubahan tekanan yang berlaku di tempat kerja. Pekerja bukan sahaja dapat berkongsi masalah dengan rakan sekerja tetapi juga kepada kawan-kawan yang sedia mendengar luahan perasaan. Sebaik sahaja penyelesaian yang dikenalpasti.

Tekanan negatif mengaktifkan beraneka macam gejala dan tanda fizikal dan emosi yang mengakibatkan penyakit serius jika keadaan berkenaan berlanjutan. Bersenam adalah digalakkan kepada setiap pekerja kerana “badan cergas otak cerdas”. Seseorang semestinya mempunyai tidur yang cukup iaitu sekurangkurangnya lapan jam setiap hari. Oleh itu. Kempen seperti kempen jauhi diri dari arak dan rokok harus diberi perhatian oleh semua pihak supaya mereka menyedari kepentingan kesihatan akan menjamin kecerdasan pemikiran seseorang. usaha untuk mengamalkan cara hidup sihat amat disarankan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun pendekatan-pendekatan yang diulaskan tersebut telah dilaksanakan. . diri sendiri yang memutuskan pendekatan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. serta idea mereka untuk mendapatkan perubahan dalam persekitaran kerja.perasaan mereka tentang tekanan dan keganasan berhubung dengan pekerjaan.

tetapi juga terhadap keluarga. Selain itu. Usaha ini memerlukan pengemblengan tenaga antara majikan. suatu usaha berterusan dan bersepadu perlu dilakukan untuk mencegah berlakunya tekanan di tempat kerja. Oleh itu. Majikan perlu menyediakan tempat kerja yang selamat. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.5. agensi kerajaan dan masyarakat. Oleh itu. semua pihak yang berkaitan hendaklah bersama-sama berganding bahu untuk mencegah tekanan kerja berlebihan di kalangan pegawai awam. . Semangat berkumpulan inilah yang mampu meningkatkan lagi tahap produktiviti individu dan budaya kerja cemerlang. pegawai awam dan agensi kerajaan.0 PENUTUP Tekanan kerja bukan sahaja mampu memudaratkan diri seseorang pegawai awam. Ini termasuklah membina perhubungan yang baik antara sesama rakan sekerja demi mewujudkan budaya tempat kerja yang berkualiti. individu itu sendiri haruslah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran tempat kerja. sihat dan menjamin kesejahteraan pekerja sejajar dengan tuntutan dalam Seksyen 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful