1.

0 TAJUK KAJIAN:

KAJIAN TENTANG PENGANGKUTAN AWAM (BAS) DI KAMPUNG BARU TEPOH, KUALA NERUS, TERENGGANU DARUL IMAN
Oleh: Muhamad Ikram bin Mahtar @ Mokhtar

2.0 SENARAI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERKARA Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Kawasan kajian Kaedah kajian Dapatan kajian Rumusan Lampiran Rujukan

HALAMAN

3.0 PENGHARGAAN

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua ibubapa saya iaitu Encik Mahtar@Mokhtar bin Draman dan Puan Kasmani binti Muda yang telah banyak membantu terutamanya dari segi kewangan. 4. galakan dan dorongan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Akhirnya. Pengetua SMK Bukit Guntong kerana telah memberi kebenaran dan galakan untuk saya menjalankan kajian ini. tidak lupa juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada penduduk di Kampung Baru Tepoh di atas kerjasama yang diberikan khususnya kepada Encik Deraman bin Mahmud iaitu pemandu bas Syarikat SP Bumi. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan kumpulan saya di atas kerjasama yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan semua tugasan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada guru Geografi saya iaitu Encik Rosaidi bin Muda yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menjayakan kajian ini.0 PENDAHULUAN .Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengetua Tuan Haji Mohd Nor bin Ali.

Saya telah memilih tajuk Kajian Awam Bas di Kampung Baru Tepoh. teksi dan kereta sapu.0 OBJEKTIF KAJIAN . Kawasan Kampung Baru Tepoh dipilih sebagai kawasan kajian kerana di kawasan ini terdapat banyak kemudahan pengangkutan awam seperti bas. Kuala Nerus. Di sini terdapat stesen bas sementara dan juga stesen teksi. Terengganu Darul Iman sebagai tajuk kajian Geografi saya. Saya berjaya melengkapkan kajian ini dalam masa 8 minggu dengan menulis laporan kajian lengkap bermula dari bulan Februari. 5. Kawasan kajian ini juga mempunyai kepadatan penduduk yang agak tinggi yang mana penduduk amat memerlukan perkhidmatan pengangkutan awam untuk melaksanakan pergerakan harian.

Kajian tentang Pengangkutan Awam Bas di Kampung Baru Tepoh. Kuala Nerus. Terengganu Darul Iman ini adalah untuk mencapai objektif berikut: 1) Mengenalpasti konsep pengangkutan awam 2) Menyata dan menghuraikan jenis-jenis pengangkutan awam 3) Menyata dan menghuraikan kepentingan perkembangan pengangkutan awam 4) Menyata dan menghuraikan masalah perkembangan pengangkutan awam 5) Mencadang dan menghuraikan langkah mengatasi masalah perkembangan pengangkutan awam 6) Memupuk nilai murni atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. .

Kuala Nerus. Pandang darat fizikal kawasan ini terletak di kawasan pamah yang rata sesuai untuk dibina jalan pengangkutan dan penempatan. kawasan ini menjadi tumpuan penduduk untuk menggunakan pengangkutan awam.0 KAWASAN KAJIAN Kawasan kajian saya ialah meliputi kawasan dun Tepoh.6. Jarak relatif dari masa yang diambil dengan menaiki bas adalah lebih kurang 40 minit dari Bandar Kuala Terengganu. Kampung Wakaf Mersira dan sebagainya. Seterusnya saya mengambil kampung saya sebagai kawasan kajian iaitu Kampung Baru Tepoh. Kampung Gomok. Kawasan ini terletak Selatan Bandar Kuala Terengganu dan merupakan hub perhubungan di antara kampung-kampung yang lain. Kawasan ini terletak di dalam kawasan daerah Kuala Nerus. Antara kampung yang turut sama berkongsi perhubungan awam ini ialah Kampung Kedai Tepuh. Jarak mutlak kawasan Kampung Baru Tepuh dari Bandar Kuala Terengganu ialah 25 Kilometer. Oleh sebab itu. Terengganu. .

PETA DAERAH KUALA NERUS PETUNJUK Kawasan Kajian .

PETA KAWASAN KAJIAN Peta kawasan pengangkutan awam di Kampung Baru Tepoh U LAKARAN PETA KAWASAN KAJIAN .

0 KAEDAH KAJIAN .Lakaran Peta kawasan pengangkutan awam di Kampung Baru Tepoh 7.

4) Kaedah Rujukan : Saya telah menggunakan rujukan buku dan juga internet bagi memudahkan saya mendapat kan definisi dan huraian tentang konsep pengangkutan. masalah dan cadangan berkaitan dengan pengangkutan awam. Dalam borang tersebut terdapat 7 soalan yang berkaitan dengan kepentingan.0 DAPATAN KAJIAN . masalah perkembangan pengangkutan awam dan juga mendapatkan maklumat bekaitan dengan cadangan mengatasi masalah tersebut.Saya menggunakan beberapa kaedah kajian balam menjayakan kajian ini: 1) Kaedah Pemerhatian : Saya membuat pemerhatian jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Kampung Baru Tepoh 2) Kaedah Temubual : Melalui kaedah ini saya telah menemubual 5 orang responden untuk mendapatkan maklumat tentang kepentingan pengangkutan awam. 8. 3) Kaedah Soal Selidik : Sebanyak 20 orang telah saya temui untuk menjawab soalan kajian dari borang soal selidik yang telah saya sediakan.

bas. Terengganu Darul Iman Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua pengangkutan awam membawa maksud sistem pengangkutan bermotor seperti teksi. Pengangkutan awam sangat penting terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan sendiri atau berpendapatan rendah yang mana mereka tidak mampu untuk memiliki kenderaan sendiri. Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. teksi dsb. Pengangkutan awam ini juga merupakan pengangkutan utama di Tepoh. Kebanyakan daripada mereka . Terengganu. Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi. Meskipun istilahistilah tersebut secara amnya dianggap sebagai perkhidmatan rel dan bas. dan kereta api yang boleh digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang telah ditetapkan. feri. beli-belah atau institusi pendidikan. Kuala Nerus. definisi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual. iaitu Tepoh. maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja. Mana-mana sistem yang mengangkut orang awam. Kuala Nerus.8.1 Konsep Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian.

Terengganu ialah bas dan teksi serta kereta sapu. Pengangkutan awam yang paling utama di Kampung Baru Tepoh merupakan bas. Kuala Nerus. 1. Kuala Nerus ini.Jenis Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian Jenis-jenis pengangkutan di Kampung Baru Tepoh . Tepoh. Saya akan menggunakan perkhidmatan bas . Mengangkut penumpang Melalui pemerhatian.3 Kepentingan Perkembangan Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian Terdapat banyak kepentingan pengangkutan awam di Kawasan Tepuh. Antara kepentingan pengangkutan awam di sini ialah.ialah pelajar sekolah. bas persiaran. Pengangkutan bas sekolah sangat penting terutamanya bagi pelajar sekolah yang memerlukan pengangkutan ini setiap hari persekolahan manakala bas berhentihenti untuk pekerja yang bekerja di bandar Kuala Terengganu. 8.2 Jenis. bas sekolah dan juga bas ekspres. surirumah dan juga kepada penduduk kampung amnya yang senantiasa menggunakan kemudahan pengangkutan bas untuk membeli keperluan harian di pasaraya di bandar Kuala Terengganu. saya mendapati bahawa pengangkutan awam di Tepuh sangat penting untuk mengambil penumpang. pekerja-pekerja di Bandar Kuala Terengganu dan sebagainya. Saya juga menggunakan perkhidmatan bas awam ini untuk ke kawasan bandar Kuala Terengganu. 8. Pengangkutan bas yang terdapat di sini ialah bas berhenti-henti atau bas tabung.

Namun tambang yang diambil adalah sangat jauh bezanya berbanding perkhidmatan bas awam. Perubahan dalam penggunaan awam ini memberi banyak kelebihan kepada pengguna jalan raya yang lain. Ini kerana kapasiti jumlah penumpang sebuah bas adalah lebih kurang 44 orang bagi sebuah bas.00 petang. didapati bahawa apabila kita menggunakan pengangkutan awam ini ia secara tidak langsung akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. penggunaan perkhidmatan bas awam ini amat memberi makna kepada penduduk di sini.berhenti-henti untuk pulang ke rumah. Mengurangkan kesesakan lalu lintas Melalui pemerhatian yang telah saya lakukan. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas pada waktu perdana iaitu pada pukul 8. Ini terjadi jika kebanyakan penduduk di kawasan Tepoh ini menggunakan kenderaan awam untuk ke tempat kerja atau pun ke sekolah ataupun kolej. . 2. Namun begitu jikalau keadaan yang terpaksa saya akan menggunakan perkhidmatan teksi ataupun kereta sapu.00 pagi dan juga pada pukul 5. Maka di sini boleh disimpulkan bahawa penggunaan perkhidmatan bas awam ini memberi kesenangan dan kemudahan yang amat besar kepada penduduk di kawasan ini. Kesenangan ini telah banyak membantu setiap penduduk dalam menjalani setiap pekerjaan pada setiap hari. Oleh sebab itu.

Namun kita boleh menjimatkan penggunaan petrol ini kepada penggunaan pengangkutan awam. Menjimatkan kos Kiraan kos bulanan penggunaan minyak petrol akan bertambah sekiranya masing-masing menggunakan kenderaan sendiri. pemandu bas menganggap pekerjaan mereka ini adalah merupakan sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Melalui temubual yang dijalankan. Antara masalah yang sering kali diperdebatkan adalah: . Encik Deraman menyatakan bahawa membawa bas berhenti-henti ini merupakan sumber pendapatan beliau sejak 10 tahun yang lepas lagi. Secara tidak langsung penggunaan perkhidmatan bas awam ini lebih memberi kemudahan dan kesenangan kepada rakyat kerana ia telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di sini tanpa mengira umur dan bangsa.3. 4. Banyak juga timbul masalah bagi pengangkutan awam di kawasan Tepoh ini. 8. malahan pengguna dapat berah mesra dengan pengguna yang menggunakan perkhidmatan bas awam ini. Pengguna perkhidmatan bas awam ini bukan sahaja boleh menjimatkan kos penggunaan petrol.4 Masalah Perkembangan Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian Setiap kepentingan ada kekurangannya.

penggunaan diesel ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. saya dapati bahawa pengangkutan awam ini sangat berpotensi menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara sangat tinggi. Berbanding minyak petrol tanpa plumbum yang lebih bersih. Kebanyakan bas mengeluarkan kepulan asap yang hitam. Tambang Mahal Masalah lama yang sering diperkatakan oleh setiap penumpanh bas di kawasan ini adalah tambangnya yang mahal. Ini kerana penggunaan diesel ini boleh menyebabkan pencemaran udara yang sangat teruk. Pencemaran Bunyi Penggunaan perkhidmatan bas ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi.berbanding dengan kawasan di bahagian selatan tanah air yang mana kadar tambangnya adalah jauh lebih murah. Di dalam keterpaksaan pengguna perkhidmatan bas awam ini rela membayar kadar tambang yang ditetapkan tanpa mengira kadar yang tinggi telah ditetapkan. Bunyi yang agak kuat boleh menggangu penduduk dalam menjalani kehidupan harian. . 3.1. 2. Pencemaran udara Melalui pemerhatian yang telah dilakukan sepanjang melaksanakan kajian ini. Ini kerana bas yang digunakan mengeluarkan bunyibunyian yang boleh mengganggu ketenteraman penduduk di kawasan ini.

Masalah ini kerap mengganggu pengguna di kawasan Kampung Baru Tepoh kerana kurangnya kesedaran betapa pentingnya ketepatan masa kepada pekerja yang bekerja di bandar. Maka penguasaha bas dan juga pemandu bas perlu mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengatasi masalah ini. Keadaan ini boleh menyebabkan prestasi pekerjaan bagi pengguna perkhidmatan bas awam ini merosot. Kenderaan Lama Faktor kenderaan yang digunakan adalah kenderaan yang telah lama digunakan menjadi masalah kepada para pengguna. Jika berlaku kerosakan ia memberi kesan yang buruk kepada pengguna. Ini kerana ia boleh memberi keburukan kepada pengguna dan prestasi pengusaha bas itu sendiri. 5.4. Jangka Masa Lama Masalah yang memang tidak dapat dielakkan adalah masa menunggu yang lama boleh memberi kesa kepada pengguna perkhidmatan bas awam. . Ini kerana pengguna memerlukan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang bukan sahaja faktor masa malahan faktor kenderaan yang elok juga perlu.

. Aduan atau laporan perlu dibuat di Jabatan Alam Sekitar atau Jabatan Pengangkutan Awam.5 Cadangan Bagi Mengurangkan Masalah Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian Cadangan untuk mengatasi masalah perkhidmatan awam di Kampung Baru Tepoh. Penggunaan petrol tanpa plumbum Melalui pemerhatian saya.8. Jabatan ini akan membuat rondaan dan menahan pengangkutan awam yang bermasalah dan mendenda dengan denda yang setimpal. Kuat kuasa undang-undang. 2. 1. Melalui temubual yang saya lakukan. Terengganu Darul Iman ialah. Tindakan ini wajar dilakukan. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan. keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Kuala Nerus. Maka alternatif ini perlu dipandang berat kerana ia adalah salah satu penyelesaian kepada berlakunya pencemaran udara. pengeluran asap yang berlebihan dari bas-bas awam ini boleh dikurangkan dengan penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol ini walaupun agak mahal tetapi boleh mengurangkan pengeluran karbon monoksida dan seterusnya mencemarkan udara. tindakan tegas perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran bunyi dan udara ini.

penggunaan bahan api alternatif yang mesra alam amat digalakkan. bagi mengurangkan pembebasan asap hitam oleh pengangkutan awam seperti bas dan teksi yang menggunakan minyak diesel. Pendidikan alam sekitar Melalui temubual juga. Penapis asap /catalytic converter Melalui temubual juga saya dapati. saya dapati terdapat cadangan lain yang diutarakan oleh responden iaitu dalam usaha mengurangkan pencemaran udara akibat pelepasan asap hitam dari kenderaan bermotor (bas. NGV. Pendidikan ini boleh dijalankan oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. asap yang dibebaskan telah ditapis dan merupakan asap yang tidak mencemarkan udara. menggunakan diesel kelapa sawit. tenaga suria) Melalui temubual juga. Ini akan menyedarkan mengenai sikap bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar untuk generasi akan datang. Penggunaan bahan api alternatif (contoh. saya dapati pemandu-pemandu bas dan teksi ini perlu diberi pendidikan alam sekitar yang sewajarnya. pihak swasta dan NGO maka usaha ini mungin akan dapat dilaksanakan. Contohnya. penggunaan penapis asap amat dialu-alukan. Dengan ini. Walaupun kos penggunaan bahan ini agak tinggi namun jika adanya kerjasama antara kerajaan. kereta hibrid (menggunakan bateri) dan tenaga suria. 5.3. Semua perlu bekerjasama dalam mewujudkan kesedaran betapa pentingnya pendidikan alam sekitar ini kepada pengusaha bas dan juga teksi. teksi dan sebagainya). elektrik. . 4. lori.

. kemalangan di jalan raya dapat dielakkan jika pemandunya memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati. Disebabkan pengangkutan awam merupakan faktor utama di kawasan ini semua pihak bekerjasama dalam membantu bagi menyelesaikan masalah ini. Saya berbangga kerana penduduk di Kampung Baru Tepoh menyedari kesan-kesan yang menjejaskan kemampanan alam sekitar di sekeliling kawasan ini. Berikut merupakan peta minda bagi menggambarkan langkah-langkah pengurangan masalah yang timbul disebabkan oleh pengangkutan awam.6. pihak syarikat bas ekspres atau pihak kerajaan boleh mewajibkan pemandu bas/van/teksi mengikuti kursus pemanduan berhemah dengan tujuan memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan mematuhi peraturan jalan raya. Oleh itu. Kursus pemanduan berhemah Melalui temubual yang dilakukan.

Kuala Terengganu. MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG PENGGUNAAN PETROL TANPA PLUMBUM PENDIDIKAN ALAM SEKITAR LANGKAH MENGURANGKAN MASALAH PENGANGKUTAN AWAM PENGGUNAAN BAHAN API ALTERNATIF (CONTOH.PETA MINDA Peta minda di bawah menunjukkan langkah mengurangkan masalah pengangkutan awam di Kampung Baru Tepoh. TENAGA SURIA) PENAPIS ASAP /CATALYTIC Pendidikan alam sekitar CONVERTER KURSUS PEMANDUAN BERHEMAH . NGV. ELEKTRIK. Kuala Nerus.

jenis pengangkutan awam yang utama terdapat di Tepoh ini adalah bas. . dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. keselamatan penumpang terancam dan masalah penggunaan kenderaan lama. pendidikan alam sekitar.9. penggunaan bahan api alternatif (contoh. Antara kepentingan pengangkutan bas ini adalah menjadi sumber utama bagi pengangkutan kepada penumpang seharian. Saya juga mencadangkangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah pengangkutan awam ialah antaranya penggunaan petrol tanpa plumbum. tambang yang agak mahal. elektrik. Terdapat banyak nialai murni yang saya pelajari dan dapat saya terapkan dalam diri saya semasa menjalankan kajian ini. tenaga suria).0 RUMUSAN Sebagai kesimpulan. pencemaran bunyi . Pengangkutan bas ini mempunyai banyak kepentingan kepada penduduk di kawasan Tepoh. menjimatkan kos dan menambahkan sumber pendapatan.bersyukur dan menjadi warga penduduk yang bertanggungjawab. kemalangan. NGV. Antara nilai murni yang diperolehi semasa menjalankan kajian ini adalah seperti mencintai alam sekitar. penapis asap /catalytic converter dan kursus pemanduan berhemah. Kajian ini juga mempunyai kepentingan kerana kita dapat mengenalpasti permasalahan yang berlaku melalui penggunaan pengangkutan awam ini seperti pencemaran udara.

10. Surat Pengenalan Diri .0 LAMPIRAN 1.

2. Surat Kebenaran Membuat Kajian .

Yang benar. No. saya ………………………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….. saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah. jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya. Terima Kasih. Sekian. 2.3. membenarkan anak saya …………………………………………… dari tingkatan……… Untuk menjalankan Kerja Kursus Geografi bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Tiga dan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2009. Saya faham bahawa semasa mejalankan kajian ini. ………………………………. Surat Makluman Kepada Ibubapa Tarikh: Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato’/Datin Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Merujuk perkara di atas.. ( Alamat: ……………………………….Telefon: ) .

............................ 5. PENGANGKUTAN AWAM YANG KERAP DIGUNAKAN : ............................................ 2... KENAPA SUKA MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM? NYATAKAN. PEKERJAAN : ………………………………………………… 4...... Borang Soal Selidik KAJIAN TENTANG PENGANGKUTAN AWAM (BAS) DI KAMPUNG BARU TEPOH..... KUALA NERUS........ TERENGGANU DARUL IMAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG BORANG TEMU BUAL DISEDIAKAN OLEH: MUHAMAD IKRAM BIN MAHTAR @MOKHTAR 1......... NAMA : ……………………………………………………............ UMUR : ………………................... I) ………………………………………………… II) ………………………………………………… III) ………………………………………………… .......... 3....4..............

6. I) ………………………………………………… II) ……………………………………………… III) ……………………………………………… 7. MASALAH YANG SERING DIHADAPI KETIKA MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM. . CADANGKAN BAGAIMANA BOLEH MENGATASI MASALAH DI ATAS I) …………………………………………… II) …………………………………………… III) ………………………………………… TERIMA KASIH.

5. Gambar Tempat Kajian Gambar 1 Bas SP Bumi yang digunakan oleh penduduk Kampung Baru Tepoh Gambar 2 Perkhidmatan Teksi di Kawasan Tepoh .

Utusan Malaysia (2012) .

2004. Orang Sumber Enci Dagang bin Embong 460905115265 Kg. Kerajaan digesa ambil alih pengurusan pengangkutan awam. Habibah HJ.dbp.gov.aspx?k=pengangkutan+awam Akhbar Utusan Malaysia. Koh Lim.com/ Kampung Tepoh. 21060 Kuala Terengganu.org/wiki/Pencemaran_udara http://prpm. Khaw Ah Seng. 21060 Kuala Terengganu. Jabatan Alam Sekitar https://maps. Bhd. do e. 21060 Kuala Terengganu. Geografi Tingkatan 3.my/ https://maps. PTS Publications & Distributors Sdn. Nor. 21060 Kuala Terengganu.my/Search. Nur Najmi Nabihah binti Dagang 950123115086 No. .11. (2012). Baru Tepoh. Kg. Lateh. 2004. Siah binti Osman 511215115134 No. 21060 Kuala Terengganu. 21060 Kuala Terengganu.google. Laman Sesawang ht t p: // www. go v. Deraman bin Mahmud 501226115131 No. Ipoh.com. 127. Maizura binti Rani 950507115740 Kg Lerek.gov. Shah Alam Cerdik Publications.google. 127. 41 Maras.0 RUJUKAN Buku Teks Abdul Rahim Md. Malaysia http://ms. Baru Tepoh. Terengganu.wikipedia. Kg.my/ http://prpm.dbp. Buku Teks Geografi Tingkatan 3. Baru Tepoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful