TAJUK 1 Pengelasan - Warna - Saiz - Bentuk - Jenis

PENGENALAN KEPADA MATEMATIK Konservasi - Dikaitkan dgn jisim, isipadu dan keluasan

Konsep Asas Matematik(Pra Nombor) Seriasi/turutan Hbgn satu kpd satu - Mengatur objek - Memadan benda yg mengikut jenis berpsgn yg sama - Mengatur objek - Memadan benda yg mengikut bentuk berpsgn yg x sama - Memadan bil yg sama - Memadan bil objek dgn simbol nmbr

Komponen Matematik Matematik Asas Matematik Sosial - Merangkumi mengenal, membilang, menulis - Pengiraan yang diaplikasikan dalam kehidupan dan melakukan operasi nombor seharian - Masa dan waktu, ukuran dan sukatan, timbangan - Fungsi: a. menjalankan proses jual beli scr lebih terancang b. mengurus kehidupan dgn lebih baik a/p mempunyai pengetahuan berkaitan masa dan waktu c. dpt mengira umur, hari, bulan dan tahun d. dpt menentukan jangka masa utk melakukan sst

Teori Pembelajaran Matematik

murid aktif membina kefahaman scr terus menerus sehingga perubahan konsep ke arah yg lebih terperinci d. Pra operasi c. dikawal dan diramal - - - - - - Teori Pembelajaran Sosial t/laku berubah akibat hasil interaksi ant persekitaran dgn skema kognitif individu itu sendiri melibatkan faktor luaran dan dalaman(persekitaran . hasil serta motivasi dan pengukuhan) Teori Perkembangan Kognitif . faktor peribadi. guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi Teori Tingkah Laku pembelajaran blaku a/p ada hbgn yg diwujudkn ant rangsangan dan gerak balas t/laku murid dipengaruhi o ganjaran t/laku murid blh diperhatikan. Operasi formal . pengetahuan x dpt dipindahkan c. Bbrp syarat keperluan bg peniruan yg efektif(tumpuan. Peringkat deria motor b. Operasi konkrit d. Tingkah laku terjadi melalui peniruan dan contoh perilaku b.Teori Konstruktivisme stp murid akan membina pgthn dan pengalaman dan bsifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lain bina pgthn sendiri melalui penjanaan idea berasaskan pengalaman lalu prinsip-prinsip: a. tingkah laku) 2 jenis pembelajaran(enactiv e learning.Perkembangan kognitif kanak2 berbeza dan berubah melalui 4 peringkat: a. pengertian diusahakan oleh murid sendiri b. pengekalan. vicarious learning) Prinsip: a.

- ciri-ciri: a. murid terlibat scr aktif b. maklumat baru harus bersatu dgn maklumat sebelumnya e. belajar bagaimana cara belajar d. inkuiri dan penemuan f. belajar scr bermakna c. Kesediaan afektif c. Kesediaan kognitif b. Kesediaan psikomotor . berorientasi pd pemecahan mslh TAJUK 2 PERKEMBANGAN DAN PEROLEHAN MATEMATIK Tahap Perkembangan Matematik Kesediaan Pembelajaran Matematik Kesediaan Terhadap Nombor Blh dilakukan dgn mengajar murid2 menggunakan latihan spt permainan ppn nmbr/menggunakan perisian yg bersesuaian Kesediaan Terhadap Belajar Matematik Pada Tahap Tinggi Pengetahuan dan kemahiran asas dikuasai - 3 jenis: a.

bantu murid2 pasif belajar scr lebih bermakna .libatkan pemahaman konseptual dan prosedural Semi konkrit/Konik Abstrak .guru sampaikan idea melibatkan pemahaman konkrit murid .Hieraki Pembelajaran Matematik Konkrit/Enaktif implikasi pnp: .

mslh pengamatan .guru .sekolah .fizikal .penempatan murid x sesuai • luaran .sikap .faktor2 mempengaruhi penguasaan mt • dalaman .kurang kecerdasan mental .) bahasa mslh dlm pmbljrn mt dlm kal murid pem.ibu bapa . operasi asas tanggapan visual/auditori metakognitif memori penyelesaian mslh fobia mt (mathophobia) .suasana pnp .faktor diri sendiri dan psikologi .x menguasai bhs pengantar .persekitaran(blk pem.kurikulum .

Model dlm Partitif btk a/b Mpy .Ayat .Nmbr .Nmbr 1 angka .Nmbr yg .Mempu matem nyai atik bg faktor penola pendar kan 1 ab satu digit angka drpd .Mempu 1/2 nyai 10 . turutan.Sist nisbah angka .Model objek Kuotati .Pemba pchn perhitu hagian perpulu ngan sst han . pengek alan.Pchn x bahagi setara bernmbr .Pertali yg mengg an mewak unakn menyo ili 10 sbg ngsang sebhgn asas dgn drpd .Dinyat f akan .Pchn faktor wajar pembaha .Kaedah penyatua n set dan pengukur an pd garis nombor Kombinasi penambaha n yg stp sebutan ialah nombor 1 digit Tolak Kaedah pengasin gan. menulis.Jg operasi keselur meruju darab uhan k kpd dan .Cantum 2 nombor utk menghasi lkan nombor ketiga . pelengka p dan penyekat an Darab Tambah berulangulang 3 set yang mengand ungi 2 objek 3x2 Bahagi Pecahan Perpuluh an Aspek Nombor Konsep Menghafal. menunjukk an. .TAJUK 3 KECEKAPAN MATEMATIK Penyeles aian masalah -1 proses kognitif yg menggu nakan mklmt sbg usaha mcari cara2 yg sesuai bg mcapai sst matlam at.Mslh rutin .Mslh x rutin Komponen Asas Matematik Pra Nombor Pengela san. nilai nombor. menyebut dan menulis nombor Fakta Asas .hu bungan satu kpd satu Tempat perpuluh an Konsep sebahagi an drpd keseluru han Operasi asas matematik Tambah .Pchn gi dan setara hasil . perbandi ngan.

digit dan hasilny a1 digit .Salinga n& pybt halimu nan .2 kaedah fakta asas: menge kalkan bilanga n yg dikelua rkan dan menge kalkan ilangan unsur dlm set asal fakta gandaa n nombor sendiri dan 45 fakta lain bersime tri bcamp ur .Pchn komple ks .

bulan dan tahun d. Dpt menentukan jangka masa utk melakukan sst Wang Masa Ukuran dan sukatan .Tolak denga n mengu mpul semula Kaedah penyeles aian matemati k secara teratur dan bertujuan untuk mengelak kan kesilapan Sonsanga n darab Komponen Matematik Sosial Fungsi: a. Mengurus kehidupan dgn lebih baik a/p mempunyai pengetahuan berkaitan dgn masa dan waktu c.Menulis ayat matemati k .Menamba h nombor 2 digit dengan nombor 2 digit . Dpt mengira umur.Tolak tanpa mengu mpul semula . Mjlnkn proses jual beli scr lebih terancang b.Penyelesa ian masalah bentuk lazim . hari.Menamba h nombor 2 digit dengan nombor 1 digit .Operasi .

langkah Unit formal: sm. mengingat dan menerangkan turutan peristiwa ttt) - Unit arbitrari: jengkal. klip kertas. l. tapak kaki. kg . denyutan jantung. tahun Tempoh Masa(4 pengalaman) Pengalaman 1(memulakan dan menghentikan sst melalui isyarat) Pengalaman 2(melalui pengalaman bercerita berkaitan dgn kadar pergerakan) Pengalaman 3(buat perbandingan mengikut selang masa) Pengalaman 4(menjangka. jam pasir Unit formal: jam. bulan. minggu. hari.- Perkaitan ant duit syiling dan wang kertas Cara menulis wang dlm btk simbol sen dan RM Menyatakan perbandingan nilai wang - Unit arbitrari: ayunan bandul. titisan air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful