INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH/ PENDIDIKAN JASMANI/ BAHASA INGGERIS

MTE 3106 RESOS DALAM MATEMATIK

TUGASAN PROJEK KUMPULAN
NAMA : NURAINI BINTI MOHD. NOORDIN NO. K/P : 920522-03-5094 NO. MATRIK : 0610/1959 NAMA : NUR AIN ASILAH BINTI NOOR AZAM NO. K/P : 911220-05-5474 NO. MATRIK : 0610/1816 NAMA : NURUL FASIHAH BINTI MOHD TAMIZI NO. K/P : 920522-02-5398 NO.MATRIK : 0610/1819
KUMPULAN KELAS PENSYARAH TARIKH SERAHAN : : : : PISMP SEMESTER 3 AMBILAN JAN 2012 MATEMATIK B PUAN MARIANI BINTI ABDULLAH 19 MAC 2013

MATRIK KUMPULAN : : : NURAINI BINTI MOHD NOORDIN 0610/1959 PISMP MATEMATIK B NAMA NO.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR.MATRIK KUMPULAN : : : NUR AIN ASILAH BINTI NOOR AZAM 0610/1816 PISMP MATEMATIK B NAMA NO. PERLIS TELEFON : 04-9781522 FAKS : 04-9781593 PROFIL AHLI KUMPULAN KERJA KURSUS NAMA NO.MATRIK KUMPULAN : : : NURUL FASIHAH BINTI MOHD TAMIZI 0610/1819 PISMP MATEMATIK B .

guru Matematik perlu menitikberatkan penghafalan sifir dalam kalangan pelajar sekolah rendah agar konsep pendarapan nilai yang lebih besar tidak menjadi masalah. Ini bermakna mereka tidak faham konsep darab yang sebenar. Oleh itu. mereka akan gagal menguasai sifir yang merupakan komponen yang penting dalam operasi pendarapan. Beberapa punca kepada permasalahan pendaraban ini dalam kalangan pelajar telah dikenalpasti. seharusnya guru menggalakkan pelajar membaca sifir. Pembelajaran yang bermakna memerlukan pelajar untuk faham apa yang mereka pelajari sebelum mengingatinya. pendaraban akan menjadi mudah. Secara tidak langsung. sebesar manapun nilai atau angka yang diberikan. maka mereka tidak perlu lagi melihat atau merujuk jadual sifir yang diberikan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengingat sifir yang digunakan. guru perlu memperkenalkan konsep sifir ini sewajarnya agar dapat difahami pelajar. Dengan operasi darab. Antaranya. proses mengingati sifir adalah lebih mudah bagi pelajar. Pelajar juga akan lebih yakin untuk menjawab soalan yang lebih mencabar. pelajar hanya menghafal sifir secara membuta tuli. Jika setiap kali pelajar menjalankan operasi pendaraban yang sama. Selain itu. Oleh itu. hasilnya akan bertambah besar. Semasa melakukan operasi pendaraban. Hal ini kerana pelajar dapat mengingat dan menghafal sifir tersebut selepas diulang beberapa kali. Mereka tidak dapat melihat konsep darab iaitu gandaan sesuatu nombor. Sebenarnya.JUSTIFIKASI PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGHAFAL SIFIR Pelajar di sekolah kebangsaan sekarang sering manghadapi masalah terutamanya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan konsep pendaraban. Apabila sudah faham sifir . Oleh yang demikian. sekiranya murid telah mengingati semua sifir. . faktor lain yang menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai konsep darab adalah pelajar tidak suka bermain dengan angka yang besar. pelajar merasakan penggunaan nombor yang besar akan merumitkan proses-proses seterusnya.

carta ini turut menunjukkan sifir 2. Bagi sifir 2. kumpulan kami mencipta bahan manipulatif dengan menggunakan material kadbod untuk menghasilkan carta sifir. 4. Carta sifir yang kami perkenalkan ini bagi membantu pelajar menguasai standard pembelajaran 4. Tetapi.7. Maka. Setiap hasil tambah sesuatu digit iaitu hasil sifir 9 ialah 9. Sifir-sifir ini merupakan sifir asas untuk menyelesaikan soalan daripada aras yang mudah sehingga sukar. sifir4. Setiap kumpulan sifir mempunyai cara dan strategi yang spesifik untuk mengingatinya. Dalam tugasan berkumpulan. Standard pembelajaran yang ingin diperkenalkan adalah membina sifir 3. 6 dan 8 kerana ia saling berkait dengan sifir 3. Jadi. ia telah diperkenalkan ketika Tahun 2. Ini kerana daripada senarai jawapan sifir 5 akan terhasil senarai jawapan bagi sifir 6. Bagi sifir 5 dan sifir 6 pula saling berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya sifir 9 pula juga seperti sifir 7 yang mempunyai cara mengingat jawapan sifir itu. 6. Sifir 2. dan sifir 8 digabungkan kerana ketiga-tiga sifir itu saling berkaitan. 6 dan 8. Ekoran daripada itu guru-guru haruslah pandai dan kreatif dalam memilih serta menyediakan resos yang sesuai bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.8.2 KSSR Tahun 3. Ianya mempunyai turutan nombor daripada nombor 1 hingga 10 dalam kedudukan jawapan sifir 7 di salah satu bahagian digit. kefahaman dan kemahiran murid untuk mengingat sifir-sifir adalah sangat penting supaya menjamin prestasi yang baik dalam matematik dan berkemampuan menjawab sifir dengan pantas. 7. 4. Perkaitan bagi standard pembelajaran Tahun 2 dan Tahun 3 adalah perlu bagi membantu pelajar menguasai konsep darab yang lebih tinggi. 8. diharapkan setiap formula dan kaedah yang digunakan dapat membantu murid untuk lebih berminat mendalami ilmu matematik sehingga peringkat yang lebih mencabar. Manakala bagi sifir 7 pula mempunyai formulanya tersendiri.Resos adalah sesuatu bahan yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Matematik. dan 9. Bahan manipulatif yang baik mampu meningkat kemahiran murid untuk mengingati sifir dengan lebih mudah. . dan 9. Carta sifir tersebut terdiri daripada sifir 2 sehingga sifir 9. Kepentingannya dalam P&P tidak boleh dipertikaikan lagi. 6.

. Oleh yang demikian. murid dapat melihat perkaitan antara sifir-sifir tersebut. pelajar akan tertumpu kepada bahagian atau kolum sifir sahaja. Hal ini yang demikian kerana resos yang kami ketengahkan bagi penghafalan sifir adalah kaedah mengingat sifir berdasarkan pola bagi setiap kumpulan sifir. Sekiranya bahan bantu mengajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) menarik dan mudah untuk di manipulasikan. bahan manipulatif ini mementingkan kemahiran mudah mengingat. Ini akan memastikan mereka dapat mengingat kembali sifir yang kurang diingati. hadirnya minat tersebut akan membawa kepada pemahaman tentang sesuatu topik yang ingin guru fokuskan. kaedah ini mampu membantu mereka memahami konsep sifir seterusnya pendaraban dengan lebih bermakna. Bagi pelajar yang lemah. Murid akan lebih mengingat jika aspek penggunaan warna digarapkan dalam pendidikan. Kelebihan seterusnya ialah carta sifir yang diperkenalkan adalah lebih praktikal dan boleh diaplikasikan dalam peperiksaan. Jadi. Ia merupakan seni dalam mendekatkan diri pelajar untuk menghafalkan sifir mengikut arah susunan nombor yang berlainan warna yang diwakili fungsi masing-masing. Selain itu. Dalam menimbulkan minat murid terhadap bahan manipulatif yang dihasilkan. dengan cara ini. Malahan. Pola sifir ini akan menjadikan ingatan mereka kepada sifir tertentu lebih baik. kesalahan dalam mendarab dapat dikurangkan kerana apabila pola sifir ditulis. murid akan berminat untuk mendekatinya. kami tidak menggunakan grafik-grafik yang terlalu banyak dan grafik yang akan menghilangkan fokus pelajar ketika menghafal. murid dapat melihat perkaitan antara nombor-nombor tersebut.Carta sifir yang telah kami hasilkan pasti dapat memberikan keberkesanan bagi pelajar untuk menghafal sifir kerana ia mempunyai kesinambungan daripada satu sifir ke satu sifir yang lain di setiap carta sifir. mereka hanya perlu menulis sifir tersebut mengikut polanya. Oleh itu. maka. Bahan manipulatif ini juga dapat menarik minat murid. Sekiranya pelajar tidak dapat mengingat sifir-sifir tertentu ketika menjawab soalan peperiksaan. Carta sifir ini juga memiliki nombor yang telah diwarnakan untuk meningkatkan ingatan murid.

Bagi pelajar yang lemah dan tidak menghafal sifir pula. carta ini dapat membantu mereka dalam operasi pendaraban. Sebagai contoh. Secara keseluruhannya. sifir 4 dan sifir 8.Tambahan pula. Mereka hanya perlu menyusun sififr yang dikehendaki mengikut pola tertentu. carta sifir yang kami sediakan ini adalah bagi membantu pelajar untuk menghafal sifir dengan konsep yang berbeza dengan melihat corak bagi setiap kumpulan. gabungan sifir 2. Jika gabungan sifir tidak banyak maka saiz kadbod yang digunakan adalah kecil manakala jika sebaliknya maka saiz kadbod tersebut adalah sedikit lebih besar. sifat kadbod yang teguh dapat memastikan ketahanan bahan manipulatif itu sendiri supaya bertahan dalam jangka masa panjang. . Gabungan ketiga-tiga sifir ini memerlukan ruang yang lebar untuk menimbulkan jarak antara setiap jenis sifir supaya pelajar tidak keliru dan mencampuradukkan ketika cuba untuk menghafal sifir tersebut. Kami menggunakan kadbod yang dipotong mengikut kesesuaian sesuatu gabungan sifir itu. Apabila sudah melihat perkaitan antara kumpulan sifir dengan polanya. ia akan memudahkan pelajar mengingatinya.

Gambar rajah 2: Carta sifir gabungan sifir 5 dan 6 . 4 dan 8 yang saling berkait antara satu sama lain.Carta Sifir Ganbar rajah 1: Carta sifir gabungan sifir 2.

Gambar rajah 3: Carta sifir 3 yang tertumpu kepada sifir tersebut sahaja yang memerlukan susunan pola nombor tersendiri tanpa mengaitkan sifir lain. . Gambar rajah 4: Carta sifir 7 yang tertumpu kepada sifir tersebut sahaja dan menggunakan susunan pola nombor yang tersendiri tanpa mengaitkan sifir lain.

Gambar rajah 5: Carta sifir 9 yang memerlukan susunan pola jawapan dari atas ke bawah dan seterusnya bersambung dari nombor yang paling bawah menaik ke atas di bahagian yang bertentangan atau sebaliknya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful