Etapele Junimii I.

Etapa „ieșeană” – 1863 – 1874 - încep „prelecțiunile populare” (conferințe cu public, pe teme cultural-artistice), care aveau rolul de a forma gustul unui public receptiv la noile forme culturale - se impune un nou tip de orator - întâlnirile Cenaclului „Junimea” se desfășurau în casa lui Vasile Pogor, din Iași - se înființează revista „Convorbiri literare”, în 1867 - este achiziționată o tipografie, cu ajutorul căreia se vor tipări manuale școlare și cărți de știință și literatură - este abordate probleme legate de limba română și de ortografie, Maiorescu publicând acum articolul său critic „Despre scrierea limbei române” (1866) - Titu Maiorescu descoperă talentul lui Mihai Eminescu și îl invită pe acesta să facă parte din „Junimea”. La rândul său, Eminescu îl va coopta pe Ion Creangă, care prima dată va citi, în cadrul cenaclului, povestea „Soacra cu trei nurori” II. Etapa cu dublă desfășurare, la Iași și la București – 1874 – 1885 - Titu Maiorescu se mută la București, deoarece primește portofoliul de Ministru al Instrucțiunii Publice, de asemenea, o mare parte a membrilor „Junimii” intră în politică, de partea Partidului Conservator - redacția revistei „Convorbiri literare” rămâne la Iași, sub conducerea lui Iacob Negruzzi, dar ședințele de cenaclu se vor desfășura în ambele părți, și la Iași, și la București - continuă seria „prelecțiunilor publice” - activitatea principală a „Junimii” va consta, totuși, în această perioadă, în lectura operelor originale - este perioada în care „Junimea” atinge apogeul faimei sale în epocă și în care sunt publicate operele cele mai importante ale membrilor săi, inclusiv ale „Marilor clasici” ai literaturii române: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale și Ioan Slavici - societatea îi va ajuta cu burse de studiu în străinătate pe tinerii talenta ți, dar lipsi ți de mijloacele financiare necesare (printre aceștia s-a numărat și Eminescu, care a fost beneficiarul a două astfel de burse: la Berlin și la Viena) - în această perioadă, vor adera la principiile „Junimii” și vor deveni membri importanți ai acesteia alți doi „Mari clasici”: Ioan Slavici (cooptat tot de Eminescu) și I. L. Caragiale III. Etapa „bucureșteană” – după 1885 - societatea se mută la București odată cu plecarea din Iași a celor mai mulți dintre junimiști - redacția revistei „Convorbiri literare” se va muta, de asemenea, la București - este etapa în care „Junimea” cunoaște declinul, activitatea societății restrângându-se treptat la domeniul universitar - „prelecțiunile populare” se mai țin doar sporadic - în 1889 se vor stinge din viață trei membri importanți ai societă ții „Junimea”: Mihai Eminescu, Veronicla Micle și Ion Creangă Trăsăturile spiritului junimist, sintetizate de criticul literar Tudor Vianu: 1. înclinația spre filozofie 2. spiritul oratoric 3. spiritul clasicist 4. ironia 5. spiritul critic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful