Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

MEDITAŢII CREŞTINE VOL I
Întăreşte-te cu meditaţii creştine! Lasă pildele şi învăţăturile Bibliei să îţi fie călăuză în viaţă şi sprijin la greu. Lectură plăcută!
=> http://www.ozibuna.net/categorie/meditatii-crestine

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

COLECŢIILE O ZI BUNĂ
Ori de câte ori ai nevoie de un cadou de suflet pentru tine sau cei dragi ţie.
=> http://colectii-cd.ozibuna.net

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

01. Va avea sămânţa roade?

Foto: tico_bassie @ Flickr

“Semănătorul a ieşit să semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost calcată în picioare, şi au mâncat-o păsările cerului.” Luca 8:5 Într-o noapte, o doamnă a visat că mergea printr-un nou magazin. În timp ce trecea de la un raion la altul, a rămas foarte surprinsă când L-a văzut pe Domnul Isus lucrând în spatele unei case de marcat. Ce este de vânzare la acest raion? a întrebat ea foarte curioasă. Tot ceea ce-ţi doreşte inima a răspuns Domnul! Era de necrezut pentru ea că putea să vorbească cu Domnul, faţă în faţă, iar Domnul tocmai îi spusese că poate să primească tot ceea ce-şi doreşte. De aceea, după ce s-a gândit puţin, acea doamnă a cerut Domnului: pace, dragoste, eliberare de frică şi multă fericire! Doresc aceste roade nu numai pentru mine, ci pentru toţi locuitorii pământului. Auzindu-i cererea, Domnul a zâmbit, apoi i-a zis: „Cred ca ai înţeles greşit draga mea. Aici noi nu vindem roade, ci numai seminţele acestora

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Domnul Isus a spus o pildă despre semănătorul care a mers să semene sămânţă. Nu toate seminţele pe care acesta le-a semănat au ajuns să germineze. Unele au căzut lângă drum şi au fost mâncate imediat de păsări. O altă parte au căzut pe stâncă unde nu au gasit sol adecvat pentru încolţire. Iar o altă parte au căzut între spinii ce au înăbuşit noile plante. Au fost însă şi seminţe care au căzut într-un pământ bun care au încolţit, au crescut şi au adus roadă. Unele 100% altele 60% iar altele 30%. Cred că mulţi dintre cei ce au ascultat această pildă îşi ziceau în inima lor: „Ce vrea să spună Domnul cu acest exemplu?” Ei se aşteptau să audă învăţături teologice mult mai profunde, iar Domnul le vorbea despre ceea ce era atât de cunoscut şi obişnuit pentru ei! Folosind însă aceste adevăruri arhi-cunoscute, Domnul Isus a dorit să arate că nu toate seminţele ajung să aducă roadă. Iar cele ce rodesc nu au aceiaşi măsura de rod! Sămînţa Cuvântului lui Dumnezeu care a ajuns în inima ta va aduce roadă? Iar procentul rodirii va fi de 100 %? Doamne Isuse, fii Tu grădinarul inimii mele şi ajută-mă să primesc, să păstrez şi apoi să las Cuvântul Tău să rodească deplin şi în viaţa mea. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

02. Alearga ca să câştigi

Foto: ecstaticist @ Flickr

„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” Evrei 12:1 Dacă te-ai înscris în competiţia vieţii, trebuie să alergi în aşa fel ca să câştigi! Pentru aceasta trebuie să fii dedicat şi disciplinat. Aceasta înseamnă să cauţi să împlineşti lucrarea pentru care Dumnezeu te-a creat. Să ştii încotro mergi şi unde trebuie să ajungi, împlinind cu credincioşie lucrurile pe care Dumnezeu ţi le pune înainte. Apoi trebuie să biruieşti orice lucru care te-ar distrage şi te-ar împiedica să ajungi la ţintă. Să îndepărtezi orice păcat din viaţa ta, care ţi-ar putea fi o povară şi să anticipezi gloria sfârşitului. Trebuie să fii pe deplin încredinţat că la sfîrşit nu vei ajunge pe un drum înfundat, ci vei trece linia de sosire spre Împărăţia lui Dumnezeu. Păstrând aceste reguli, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei fi învingător în tot ceea ce vei face. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să-mi aţintesc privirile la Tine; ca să pot învinge toate provocările vieţii, pentru Gloria Ta. Amin
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

03. Preţuieşte-i şi respectă-i pe semenii tăi

Foto: ecstaticist @ Flickr

„Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevarata viaţă.”I Tim 6:18-19 Domnul Isus putea să aibă toate lucrurile. Sfânta Scriptură ne spune însă că, de dragul tău şi de dragul meu, El “a renunţat la toate lucrurile”. În loc să se înalţe, El s-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte; şi încă moarte de cruce. Ştiţi ce s-a întâmplat ca urmare a acestei atitudini? Dumnezeu L-a înviat din morţi şi L-a înălţat, dându-i numele care este mai presus de orice nume. Aceasta este adevărata măreţie şi înălţare! Urmează exemplul Domnului Isus, concentrându-te asupra a ceea ce poţi să dai umblând în smerenie, şi apoi lasă reputaţia ta în grija lui Dumnezeu şi El te va înălţa! Viaţa lui Mahatma Gandi, a fost atinsă de Hristos şi profund influenţată de Evanghelie. El a spus odată: „eu am devenit creştin, nu numai m-am numit creştin”!

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

El nu s-a mulţumit doar să poarte un nume sau să împlinească un ceremonial. N-a condus masele ca un prelat având o autoritate şi o poziţie mai înaltă decât a lor. El s-a identificat cu cei din neamul său şi a fost în mijlocul lor în toate circumstanţele. Cei mai mulţi conducători ai Indiei s-au considerat a fi din casta superioară şi au stat departe de masele largi ale populaţiei din castele inferioare. Gandi, n-a lasat pe nimeni să fie mai josnic ca el, ci i-a apreciat şi i-a ajutat pe toţi. Dacă unii dintre conducătorii Indiei îl considerau pe cei din castele inferioare de neatins, ca şi cum s-ar îmbolnăvi de lepră, Gandi a stat tot timpul cu ei, redându-le demnitatea şi o nouă identitate. El îi numea pe cei din pătura cea mai de jos a societaţii: „Harijans”, „Oameni ai lui Dumnezeu”! Asemeni acestor oameni din castele inferioare ale Indiei, şi nouă Hristos ne-a dat un nou nume. Această demnitate n-o căpătăm prin ceea ce avem, ci prin ceea ce suntem: „Copii de Dumnezeu, moştenitori ai Împărăţiei Sale”! Doamne Isuse; îţi mulţumesc pentru ceea ce pot fi în meritele Tale. Ajută-mă să-i preţuiesc şi să-i respect pe semenii mei considerându-i ca pe Tine. Amin
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

04. Sâmburele de nădejde

Foto: _setev @ Flickr

„Am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepti si a celor nedrepti. De aceea ma silesc sa am todeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu si înaintea oamenilor”. Fapte 24:15-16 Misionarul Benjamin Weir, a fost arestat şi tinut ostatec în Beirut, timp de 16 luni. În această perioadă el a fost provocat cu tot felul de veşti şi scrisori pe care cei ce l-au întemniţat pretindeau că le-au primit de la familia lui. Prin toate minciunile pe care i le spuneau în fiecare zi, răpitorii doreau să-l ruineze din punct de vedere psihologic. Cu toate acestea, Weir a îndurat cu răbdare izolarea şi a suferit cu curaj şi demnitate faptul că a fost pus în lanţuri. În cartea pe care a scris-o mai târziu, intitulată: „Ostatecul legat, Ostatecul eliberat”, Weir a mărturisit pe larg despre ceea ce l-a încurajat şi l-a susţinut în tot acel timp cât a fost ţinut într-o pivniţă fără lumină.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Într-o zi când era scos la baie, a descoperit că dacă se urca pe vasul de la toaletă, poate să privească pe fereastră. Trăgând după sine mai mult lanţul cu care era legat, s-a ridicat şi a privit spre priveliştea de afară. Era o dimineaţă radiantă, cu un soare ce ilumina puternic valea Bekka. În întreaga vale, recoltele erau de un verde crud ce contrasta cu albul strălucitor al zăpezii care încă mai acoperea munţii înalţi din depărtare. Această panoramă i-a dat lui Weir o inspiraţie puternică, care l-a marcat profund. Acea privellişte; spunea el, mi-a descoperit mareţia Creatorului nostru şi mi-a vorbit de felul cum El poartă de grijă întregii lumi, binecuvântând chiar pe cei care se poartă cu atâta răutate. Această privelişte mi-a dat nădejde că într-o zi voi fi eliberat din acest întuneric. Ca întemniţat nu-i era permis să se uite pe geam. Pentru că a fost descoperit de cei care l-au capturat, aceştia i-au lăsat lanţul mult mai scurt, pentru ca nu cumva să ajungă să mai privească înafară. Cu toate că lanţul i-a fost scurtat, imaginaţia şi mintea lui au rămas libere. El îşi amintea mereu acea privelişte, încercând să fixeze fiecare amănunt. Acea vie amintire a fost pentru el ca un înger a lui Dumnezeu, care l-a susţinut şi motivat în cele mai grele clipe. Această experienţă ne arată că şi atunci când viaţa ajunge dificilă, Dumnezeu ne mai dă un sâmbure de nădejde. Doamne Dumnezeule, îţi multumesc pentru nădejdea ce-o am prin Hristos. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

05. Dumnezeu lucrează prin noi

Foto: Ehsan Khakbaz @ Flickr

„Drept răspuns, împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Mat. 25:40 Noi suntem mâinile prin care Dumnezeu lucrează, picioarele care îl duc pe El la cei bolnavi, şi vasele prin care Dumnezeu împlineşte nevoile celor din jur. Lacrimile din ochii celor ce plâng vor fi şterse, foamea ce-o trăiesc cei ce n-au ce mânca va fi alinată iar singurătatea celor ce n-au pe nimeni va fi alungată, pentru că noi le slujim fiind reprezentanţi ai Domnului Isus. Fiul lui Dumnezeu care răspunde oricărei nevoi, se exprimă prin noi. Ştiu că nu toţi cei care se numesc creştini sunt gata pentru această slujire. Redând această situaţie un autor necunoscut i-a prezentat pe unii dintre aceştia spunând: - Am fost flamând şi mi-ai vorbit de bogăţia cerului. - Am fost în temniţă şi te-ai rugat pentru eliberarea mea.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

- Am fost gol şi mi-ai spus care sunt hainele ce mi s-ar potrivi. - Am fost bolnav şi mi-ai recomandat un medic. - Am fost fără adăpost şi mi-ai predicat de ocrotirea lui Dumnezeu. - Am fost singur şi mi-ai spus să-mi caut un prieten. Arăţi a fi un om spiritual; dar cu toate acestea eu sunt flămând, fără haine şi adăpost, singur, în suferinţă şi fără să-L am pe Hristos în viaţa mea. Aceste cuvinte rănesc, nu-i aşa? Ele rănesc pentru că exprimă atitudinea fariseică a multora dintre noi. De aceea slujindu-L pe Dumnezeu şi slujindu-ne unii pe alţii, putem lucra împreună pentru o reală schimbare şi împlinirea multor nevoi. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă pun la dispoziţia Ta cu tot ce sunt, pentru ca şi prin viaţa şi slujirea mea, Tu să lucrezi împlinind nevoile altora. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

06. Împreună putem mai mult

Foto: ►Voj► @ Flickr

..” mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.” Fil.9:-11. La un târg de animale s-a desfăşurat un concurs neobişnuit, pentru a stabili care este cel mai puternic cal. Pe un suport asemănător unei sănii se aşezau greutăţi pe care calul înhămat trebuia să le tragă direct pe pământ. Marele campion a reuşit să tragă o sanie ce era încărcată cu 2.250 kg. Următorul cal a reuşit să tragă 2.200 kg. Unul dintre organizatori s-a întrebat: „Oare cât vor reuşi să tragă cei doi cai dacă vor fi înhămaţi împreună?„ Separat au reuşit să tragă greutăţi care însumate erau aproape de 4.500 kg. Când au fost înhămaţi împreună, toţi au fost surprinşi pentru că cei doi cai au reuşit să tragă aproape 6.000 kg. Ce forţă extraordinară poate rezulta atunci când lucram împreună ca o echipă! Dacă primul lucru pe care îl învăţăm este că reuşim să realizăm
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

lucruri mari, atunci când ne dăruim pe noi înşine altora şi suntem gata să le purtăm poverile; al doilea lucru pe care nu trebuie să-l uităm, este că: rezultatul slujirii noastre este mult mai mare atunci când ne unim eforturile şi lucrăm împreună ca o echipă. Slujind împreună, putem face ca lumea în care trăim să fie mai evlavioasă, iar numărul problemelor să fie tot mai mic. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu purtător de poveri şi să pot lucra în echipă. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

07. Darul perseverenţei

Foto: ricmcarthur @ Flickr

“Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.„ Isaia 58:11 Mulţi îl consideră pe Paul Newman a fi un om talentat. El a avut o carieră strălucitoare ca actor şi când a început cursele auto ca şi hobby, a dovedit că este foarte priceput şi în mânuirea volanului. Deşi unii oameni au o mulţime de abilităţi înăscute, acesta nu-i şi cazul lui Newman. Când el vorbeşte despre succesele sale aminteşte de greşelile făcute la început şi de multele ore de muncă intensă. El a spus despre sine: „eu n-am nici un dar pentru ceva! Am avut numai darul perseverenţei! Acesta este darul pe care l-aş recomanda pentru fiecare dintre noi.” Dacă avem multe succese la începutul carierei, uneori credem că întreaga viaţa va fi la fel. Dar realitatea este alta: Viaţa este grea; este ca un Maraton, o cursă lungă, în care trebuie să perseverezi. Făcând aşa Dumnezeu va fi cu noi la fiecare pas pe acest drum. Doamne Isuse, îţi mulţumesc că mă călăuzeşti şi mergi cu mine! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

08. Fii pregătit pentru cursă lungă

Foto: Mariano Kamp @ Flickr

„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.„ 2.Tim. 4:7 În 1990 în turul ciclistic „Tur de Trump”, în cea de-a unsprezecea zi a cursei, un sportiv rus, puţin cunoscut, conducea deja de şapte zile consecutive. A luat conducerea plutonului în ziua a treia şi n-a mai lăsat pe nici unul dintre cicliştii mai experimentaţi să-l detroneze, fiind în fruntea plutonului până în ultimile două zile. Într-un moment avea deja douăsprezece minute avans faţă de cel de-al doilea clasat. În ultimile două zile s-a întâmplat însă ceva. Acest sportiv a pierdut mereu teren şi a ajuns să fie cu aproape jumătate de oră în urma primilor clasaţi. De altfel a terminat cursa departe de podium, undeva pierdut în grupul celorlalţi ciclişti. Urmărind experienţa lui, putem spune: puţine lucruri în viaţă sunt ca un „sprint”. Cele mai multe sunt ca un „maraton”. De aceea punctul esenţial al vieţii nu este legat de felul cum începem, ci de felul cum terminăm cursa.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Mulţi dintre noi sunt buni sprinteori (au un început bun). Au talent, au entuziasm şi încep având laurii aprecierilor. Continuarea cursei în acelaşi fel este esenţialul. Cum suntem la sfârşit? Aceasta-i marea întrebare! Această realitate poate fi aplicată pentru predarea noastră faţă de Hristos, faţă de partenerul de viaţă, în slujire şi în multe alte activităţi! Dumnezeul începuturilor şi sfârşiturilor bune, ajută-mă să fiu dedicat până la capăt şi să am un sfârşit bun. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

09. El ne-a învăţat cum să iubim

Foto: Claudio.Ar - Hermes @ Flickr

„Eu sunt Domnul! Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.„ Exod 6:6 Fostul prim ministru Israelian Golda Meir, a spus odată: „Mi-am dat seamă că la înfăţisare nu sunt frumoasă. Dar lipsa frumuseţii exterioare a fost o binecuvântare ascunsă; pentru că m-a determinat să dezvolt frumuseţea din interior.„ Aşa cum a spus cineva: ”dezamăgirile” noastre sunt “oportunităţile” Lui (Hristos). Prin harul lui Dumnezeu, experienţele şi situaţiile dureroase ne ajută să creştem! John Kllinger, a spus odată o poveste provocatoare despre un cuplu al cărui băiat nou născut era retard mental. Cunoscând această boală, părinţii au fost distruşi. Deşi bolnav fiind, părinţii lui l-au iubit mult, pentru că nu mai aveau un alt copil. Ei au construit un dormitor cu pereţi de sticlă, pentru ca oriunde s-ar fi aflat în casă să-l poată supraveghea. Timp de 17 ani mama a dormit lângă băiatul său, punându-şi mâna lângă inima copilului. Dacă el avea

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

probleme cu respiraţia, mama se trezea repede şi îi punea aparatura pentru respiraţia artificială. Timp de 17 ani au trăit astfel! Într-o zi o fetiţă a unui vecin a căzut din pom şi şi-a rupt mâna. Mama a lăsat băiatul şi a mers cu maşina, să o ajute pe vecina sa să ajungă la spital cu fetiţa accidentată. Pe când aştepta în sala de urgenţe a spitalului cu micuţa ce urma să primească îngrijirile medicale, soţul ei a venit purtând pe braţe trupul băiatului lor. Acesta murise în timp ce mama se afla la spital, iar tatăl său a încercat în zadar să-l resursciteze. În timp ce băiatul aşezat în faţa lor, dormea somnul păcii; părinţii plângeau. În acele momente de durere cu mâinile prinse împreună, ei au mulţumit lui Dumnezeu pentru darul copilului lor despre care mama sa a spus: „El ne-a învăţat cum să iubim!„ Doamne Dumnezeule, mulţumesc pentru multele oportunităţi pe care mi le-ai dat pentru a învăţa cum să iubesc. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

10. Un nou început

Foto: MorBCN @ Flickr

„N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Luca 5:32 Un aspect deosebit este subliniat în paragraful de început al povestirii „Winnie – The Pooh”: ursuleţul coboară scările lunecând pe spate şi izbindu-se cu capul de fiecare treaptă. Este singurul mod pe care îl ştie pentru a coborâ treptele! Dacă s-ar putea opri pentru un moment şi ar judeca ar descoperi şi alte soluţii. Dacă şi tu îţi loveşti capul coborând scările; poate că este momentul să te opreşti şi să găseşti un alt mod pentru a face acest lucru! Uneori aşa numitele răniri, sunt simple semnale de alarmă care ne arată că suntem pe un drum greşit. Elie Wiesel a spus că, potrivit tradiţiei iudaice, creaţia nu s-a terminat cu omul; ci a reînceput cu el. Când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a încredinţat un secret. Acest secret a fost: cum să dea creaţiei un nou început. Cu alte cuvinte nu i s-a dat omului autoritatea pentru a crea noi lucruri (această autoritate aparţine numai lui Dumnezeu), omului i s-a

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

dat autoritatea ca lucrurilor create să le dea un reînceput (să le dea semnificaţie şi sens într-un nou cadru). Unii dintre noi au nevoie de un reînceput. Aceasta este tot ceea ce înseamnă pocăinţa! Doamne Dumnezeule, iartă-mă pentru că am urmat doar propriile-mi dorinţe, ce m-au depărtat de Tine, ajută-mă să mă pocăiesc pentru a avea un nou început! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

11. Învaţă să faci bine

Foto: Jeff Bauche._.·´¯) @ Flickr

„Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” Isaia 1:17 Într-un desen animat erau prezentate două veveriţe care de dimineaţa până seara, aleargau după alune. Pentru că fiecare dintre ele dorea să adune cât mai multe alune în defavoarea celeilalte, deseori între ele apăreau dispute serioase. Într-una din zile una dintre ele numită Lucy, vine la cealaltă numită Charlie Brown şi-i spune: „Crăciun Fericit, Charlie Brown. Deoarece suntem în acest sezon de sărbătoare, cred că este vremea să depăşim orice dispută şi să încercăm să trăim în pace.” Charlie Brown a întrebat-o: „De ce să fim în pace numai în acest timp ? De ce n-am trăi aşa tot anul?” Lucy o priveşte cu suspiciune şi apoi exclamă:

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

„Nu-ţi pare că ai ajuns la fanatism?” Pentru că avea o dispută mai veche de rezolvat cu Charlie, a avertizat-o apoi strigând: „Vrei să scapi profitând de sărbătoare? Nu vei reuşi! Am să te prind Charlie; şi când o să-mi cazi în mâini, o să-ţi turtesc nasul!” Charlie ce alerga cu toată viteza, s-a întors repede răspunzîndu-i: „Aşteaptă puţin! Păstrează tu totul; nu mai putem continua în acest fel. Nu avem nici un drept să ne certăm şi să ne hărţuim în continuu!” Lumea în care trăim, este plină de probleme şi conflicte interminabile. Sunt aşa de mulţi oamenii ce-i rănesc pe semenii lor şi nu-i înţeleg pe ceilalţi. Dacă noi care suntem „copii ai lui Dumnezeu” nu putem rezolva problemele minore; cum mai aşteptăm ca în societate să se rezolve problemele mari? Eşti gata să lucrezi pentru pace? Într-o lume învrăjbită, Dumnezeu are nevoie de mulţi făcători de pace! Dragă Doamne, îţi mulţumesc că mi-ai dăruit inimii mele pacea Ta! Ajută-mă să fiu şi eu un făcător de pace. Amin
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

12. Cine este mai mare

Foto: Stuck in Customs @ Flickr

„Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este mai mare.„ Marcu 9:34 Cred că aţi auzit de legenda turnului ce avea atârnat în vârful lui douăsprezece clopote. Fiecare dintre aceste clopote credea că este mai important decât toate celelalte. De aceea au avut o mare dispută pe acest subiect!

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Cel dintâi clopot a spus: - Eu, după cum ştiţi sunt numărul „unu”! Eu sunt cel mai important! Eu încep întodeauna melodiile; cred că nimeni nu se va îndoi de aceasta!. Numarul doi l-a întrerupt însă imediat: - Nu, Nu, Nu! „unu” n-are nici o valoare singur. Întotdeuna mai are nevoie de un ajutor. Deci unul şi cu unul fac doi. Eu sunt simbolul perechii! Dar numărul trei, nerăbdător să ia cuvântul, i-a contrazis mânios spunând: - Hei băieţi! Dacă aţi şti ceva teologie, ceea ce nu aveţi de unde, aţi cunoaşte că numărul „trei” reprezintă Divinitatea, şi asta-i tot ceea ce contează! Nici n-a terminat bine el declaraţia sa şi numărul patru a şi început: - Cu patru clopote aveţi un sunet plin, eu sunt cel ce întregesc pătratul şi deci mie mi se cuvine poziţia cea mai importantă. Supărat că primele clopote au dat buzna, cel de-al cincelea a sărit repede spunând: - Tot ceea ce clopotul patru pretinde a fi este adevărat, dar eu am şi ceva în plus, de aceea mie mi se cuvine poziţia cea mai importantă. Şase desigur n-a putut sa tacă, pretinzând aceeaşi poziţie a afirmat: - Şase este de două ori trei, mai aveţi ceva de adăugat? Mai cumpănit, a vorbit apoi şi şaptele: - Hei, sunt şapte daruri ale Duhului Sfânt, şapte virtuţi şi şapte vicii. În Apocalipsă, întreaga istorie se desfăşoară în jurul meu. Mai vreţi alte dovezi ca să-mi acordaţi poziţia pe care numai eu o merit? Numărul opt, puţin plictisit, a zis:

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

- Ştiţi voi ce primesc copiii la sărbători? Sfintişori, acesta este darul cel mai preţuit. Ei mă poartă peste tot! Iar dacă mă odihnesc puţin, eu reprezint infinitul. Mai poate spune cineva că merită locul întâi? Şi următoarele clopote au început să vorbească: nouă, zece, unsprezece şi doisprezece; dar discuţia a ajuns aşa de aprinsă încât ceea ce spuneau nu putea fi desluşit! N- au reuşit însă ca fiecare să rostească ultimul cuvînt, când „turnul” a intervenit: - Copiii mei, a zis turnul, opriţi-vă! Faceţi linişte! Aţi dus discuţia într-o direcţie greşită. Nici unul dintre voi nu are valoare de unul singur; ci numai împreună. Daca eu nu v-aş susţine, nici unul dintre voi nu ar putea spune nimic! Câţi dintre noi nu avem aceeaşi judecată şi privim lucrurile numai din perspectiva noastră? Suntem creaţi pentru a fi folosiţi de Dumnezeu şi numai pentru slava Lui. Avem semnificaţie şi valoare numai când lucrăm împreună. De aceea opriţi vorbăria şi argumentările fără sens, cântaţi şi lucraţi în armonie, pentru slava lui Dumnezeu! Doamne Dumnezeule; ajută-mă să înţeleg, în acest timp de sărbătoare, că sunt important numai atunci când Domnul mă foloseşte şi lucrez împreună cu ceilalţi. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

13. O neobişnuită pauză de pace

Foto: Jayel Aheram @ Flickr

„Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.„ Ps.29:11 În timpul primului război mondial, în seara de ajun a Crăciunului din anul 1914, a avut loc o întâmplare deosebită despre care cred că unii dintre voi aţi auzit. Pe frontul de Vest Francez, de la Canalul Englez, până la Alpii Elveţieni, era linişte. Războiul începuse numai de 5 luni de zile şi deja aproape 800.000 de oameni au fost răniţi sau omorâţi. În seara de ajun însă s-a întâmplat ceva deosebit; ceva unic în istoria războaielor omenirii. Soldaţii britanici au început să cânte colinde în tranşeele lor. De cealaltă parte, nemţii au răspuns în acelaşi fel. Nu după mult timp aceleaşi colinde răsunau în acelaşi timp din tranşeele nemţilor şi ale britanicilor! În ziua de Crăciun, soldaţi neînarmaţi din ambele tabere, aflaţi pe un teren al nimănui, s-au unit cântând colinde şi purtând o conversaţie liberă. Mai mult, şi-au făcut mici daruri, petrecând întreaga zi în pace. Această neobişnuită pauză de pace s-a întins pe mai multe mile de-a

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

lungul liniei frontului. Într-un anume loc, britanicii au jucat fotbal cu soldaţii nemţi, care au învins cu 3-2. În alte zone ale frontului această atitudine a continuat şi în ziua următoare, când niciuna dintre părţi nu îndrăznea să tragă primul foc. În cele din urmă, atunci când au venit trupe proaspete, iar comandanţii cu grade mai mari din ambele tabere au comandat atacul, bătălia a reînceput. Pentru o lume aflată în conflict şi lipsită de fericire, Crăciunul este un timp al bucuriei datorită faptului că Domnul Isus a venit să aducă o pace ce nu are sfârşit. Doamne Dumnezeule, îţi multumesc pentru pacea ce-o am prin Hristos! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

14. Asigurarea de fidelitate

Foto: sharaff @ Flickr

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari„ Evrei 13:4 O gingaşă voce feminină a răsunat la telefonul unei companii de asigurări întrebând: - Această companie face asigurări? - Da, a răspuns secretara; cu ce vă pot ajuta? Doamna care a sunat a continuat: - Aş dori sa vorbesc cu cineva pentru a-mi asigura fidelitatea soţului meu! - Nu facem acest tip de asigurare a continuat secretara, şi nici o altă companie de asigurări nu vă poate ajuta pentru acest tip de asigurare! Există însă cineva care poate să ne asigure de fidelitatea partenerului atunci când El are în stăpânire inimile celor doi soţi. Acesta este Hristos! Fidelitatea este întărită atunci când ambii parteneri sunt predaţi unul altuia, având convingerea că familia şi căsătoria este pentru todeauna.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Este oare căsnicie în cer? Nu, dar poate fi cerul în căsnicie, atunci când există dragoste, respect şi predare totală a celor doi soţi în curăţenie şi adevăr până la capătul vieţii! Doamne Dumnezeule; îţi mulţumesc pentru familia mea. Te rog să mă ajuţi să păstrez întodeauna în căminul meu o atmosferă de cer. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

15. Şi pace fie pe pământ

Foto: guyscoop @ Flickr

“Toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă slujba acestei împăcări.„ 2 Cor. 5:18-19 În acest pasaj, sfântul apostol Pavel ne spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, încredinţându-ne nouă slujba împăcării. Unii dintre noi trebuie să ne împlinim această datorie în situaţii dificile. Domnul Isus ne-a spus în „Predica de pe Munte”: „Binecuvântaţi sunt făcătorii de pace; pentru că ei vor fi numiţi copii ai lui Dumnezeu!” Nu toţi sunt conştienţi că împăcarea cu Dumnezeu vine numai prin Hristos, de aceea cei ce sunteţi „computeromani” şi cunoaşteţi şi adevărul Scripturii, veţi aprecia următorul pasaj apărut într-o revista de comedie creştină:

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

În seara zilei de ajun Domneşte iarăşi haosul În vechea-i casă Moş Crăciun Îsi mişcă numai mausul! Cu el aleargă pe ecran Să caute pe internet Neobositul veteran Un dar specific; eminent ! Trudise ore-n şir bătrânul Tastând cuvânt după cuvânt D-odată apare clar sloganul: „Şi pace fie pe pământ„ ! Mesajul este clar pe ecran Dar cum să fie pus în faptă? E-un dar măreţ; şi nu e SPAM Întreaga lume îl aşteaptă! Văzându-şi truda în zadar Se-ntreabă Moşul cu gând dus: Cine va aduce acest dar? Răspunsu-i Unul: E Isus! Pacea niciodată nu vine uşor; dar ea se poate găsi! A fost adusă de cel ce este numit „Domnul Păcii„. Oricât ar încerca omenirea să găseasca „Pacea” altfel sau prin altcineva, truda-i va fi zadarnică! Doamne Isuse, izbăveşte-mă de mine însumi şi fă pace şi în sufletul meu. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

16. Un singur trup

Foto: ronsho © @ Flickr

“De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi se vor face un singur trup.„ Gen 2:24 R.W. Dale, un om ruşinos şi emotiv, a fost unul dintre cei mai mari predicatori. Cu toate acestea a ajuns să fie ţinta multor ostilităţi, urât şi condamnat pentru crezul şi predicile sale. El predica condamnând păcatul şi multora nu le plăcea acest mesaj. Într-o zi cineva l-a întrebat cum de poate rezista în această împotrivire. Dale a răspuns foarte simplu: „Sunt fericit acasă, în familie.„ Se spune că atunci când Thomas Hardy a murit, inima i-a fost luată din trup. Cenuşa i-a fost depusă cu onoruri în catedrala Westminster Abbey,

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

dar inima i-a fost înmormântată în cimitirul bisericii unde a slujit, lângă soţia lui Emma. Tu eşti fericit acasă? Multe căsnicii au probleme astăzi! Singura motivaţie ce poate face un cuplu să fie împreună în mijlocul vicisitudinilor vieţii este dedicarea. Când soţul şi soţia, cuprinşi de dragostea lui Dumnezeu, sunt dedicaţi total unul celuilalt şi, împreună, lui Dumnezeu, nimic nu-i poate despărţi ! Doamne Dumnezeule, Tu te-ai dedicat pentru mine, ajută-mă să fiu şi eu dedicat total Ţie şi partenerului de viaţă. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

17. Eu sunt cu voi în toate zilele

Foto: dandy_fsj @ Flickr

„ ….iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin„ Mat 28:20 Crăciunul ne anunţă că Dumnezeu a venit la noi. Aceasta-i cea mai mare ştire a acestei sărbători! Isaia n-a trăit să-l vadă pe Mesia, dar el ştia că Dumnezeu este credincios promisiunilor Sale şi că într-o anume zi „Răscumpărătorul„ va veni! Stephen Brown a povestit o întâmplare deosebită despre un cuplu care a experimentat această veste bună. Ea era de 18 ani, iar el de 19 ani atunci când s-au întâlnit. S-au îndrăgostit din prima; iar un an mai târziu erau deja căsătoriţi. După şase ani aveau deja trei copii. Împovărată de treburile casei, soţia şi-a zis: „De că să mai stau aici în această bucătărie plină cu vase ce trebuie spălate şi cu scutece murdare aruncate peste tot pe podeaua casei?” A părăsit totul şi a plecat în grabă pe uşă, fără a se mai uita înapoi.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Din când în când soţia suna acasă şi întreba ce fac copii. Soţul îi răspundea cât de mult o iubeşte şi ce mult o aşteaptă toţi să se întorcă acasă! De fiecare dată însă ea refuza. După mai multe zile soţul a angajat un detectiv particular, care trebuia să afle unde este plecată soţia lui. Acesta a descoperit că locuia într-un hotel clasa a-II-a în localitatea Des Marines din Iowa. Soţul a încredinţat copiii vecinilor şi a luat autobuzul spre hotelul din acea localitate. A găsit hotelul şi s-a îndreptat spre camera soţiei lui. Când a început să bată la uşă, mâna a început să-i tremure, pentru că nu ştia ce răspuns îi va da soţia. Aceasta a deschis uşa, a stat un timp şi s-a uitat la el în linişte, apoi s-a aruncat în braţele lui. În acele momente soţia i-a şoptit: „Înainte dragostea ta era doar cuvinte; acum ştiu cât de mult mă iubeşti, pentru că ai venit!„ Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât “a venit”. Se poate ca uneori să fi ajuns la capătul disperării şi poate că te-ai gândit că nu mai poţi merge înainte. Trebuie să-ţi aminteşti acum că Dumnezeu încă nu te-a uitat! El a venit după tine. Doamne Dumnezeule, mulţumesc că ai venit şi după mine; ajută-mă să simt şi astăzi prezenţa Ta. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

18. Cele mai frumoase flori spirituale

Foto: Vivid Pixel @ Flickr

„Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie şi lumina adevărată şi răsare chiar.„ I Ioan 2:8 Floarea care împodobeşte cadrul specific al Crăciunului „poinsettia„ este o plantă specifică. Nu ştiu dacă cunoaşteţi care sunt regulile ce trebuie respectate pentru ca această plantă să înflorească. Trebuie să fie o alternanţă foarte precisă între timpul de întuneric şi cel de lumină; între atmosfera caldă şi cea racoroasă. Dacă nu se respectă aceste condiţii această plantă nu înfloreşte. Îmi imaginez cum florarii de pe tot cuprinsul ţării au pregătit aceste camere răcoroase ce poartă afişat pe uşă mesajul „Nu intraţi„ în cea mai mare parte a zilei. Înauntru mii de plante verzi sunt păstrate în întuneric. În acest timp de întuneric (cel puţin 12 ore pe zi) nimănui nu-i este permis accesul înăuntru. Lumina unei lanterne, a becului de la „Exit” sau chiar cea a farurilor unei maşini ce trece pe stradă ar afecta frumuseţea florilor de mai târziu. Luând în considerare specificul acestei flori, putem face o paralelă deosebită: Sunt şi în viaţa noastră acele vremuri de întuneric. Acele
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

vremuri când ne luptăm cu boala, amărăciunea, singurătatea şi disperarea. Acele vremuri când ni se pare că Dumnezeu este aşa de departe. Dar şi atunci Dumnezeu este cu noi! În acele momente însă, Dumnezeu are cea mai mare grijă de noi. El este „Maestrul Grădinar„ care ştie exact cât de mult trebuie să fie frigul şi întunericul pentru ca în viaţa noastră să ajungem să avem cele mai frumoase flori spirituale. Dumnezeul nădejdii, în acele momente întunecate ale vieţii mele, ajută-mă să nu-mi pierd nădejdea în Tine. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

19. Calea eliberării

Foto: - Javier - @ Flickr

“Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.„ Ps. 33:22 Lucrurile interzise deseori ne ademenesc. Gândiţi-vă puţin ce provocări sunt în această societate decăzută! O societate în care soţul şi soţia nu mai dau socoteală unul altuia, de sentimentele şi credoncioşia lor iar copiii nu mai pot fi siguri de un cămin liniştit având garanţia hranei şi-a ocrotirii. În societatea în care trăim oamenii aleargă după plăcere şi nu acceptă nici o formă de limitare sau responsabilitate a unuia faţă de celălalt! Presupunerea mea este că nimeni nu ar dori să trăiască într-un asemenea context. Nimic altceva nu poate distruge în aceeaşi măsură bucuria din inima oamenilor ca decăderea morală. Din această cauză, fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim serios ce fel de contribuţie avem în cadrul societăţii! Avem o situaţie asemănătoare experimentată de profetul Isaia, care a văzut cât de grozav este efectul păcatului în mijlocul poporului său; a
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

văzut nefericirea acestuia, şi multele tragedii pe care păcatul le-a adus. Mai rău chiar, pentru poporul ce se afunda în păcat nu întrezărea nici o cale de întoarcere! Profetul Isaia a privit neputincios la deteriorarea morală din jurul său şi pe lângă frustrarea lui; el chiar îl acuza pe Dumnezeu că îi lasă pe cei din poporul Israel în păcat şi le şi împietreşte inima ca să nu se pocăiască! (Isaia 17:63) Toţi cei dintre noi care am avut pe unul dintre cei dragi cufundaţi în păcatul din care nu mai puteau ieşi înţelegem inima lui Isaia. Ce frustrare; este atât de greu să aştepţi şi iar să aştepţi ca aceştia să se întoarcă! Domnul Isus a venit în mijlocul lumii noastre şi sărbătorim acest fapt în acest sezon, arătându-ne că mai există speranţă. Nădejdea aceasta ne-a fost adusă prin Mântuitorul trimis de Dumnezeu, care ne iubeşte cu toate că am căzut atât de adânc ! Doamne Dumnezeule, ajută-mă să văd calea eliberării ce mi-ai pregătit-o prin Fiul Tău! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

20. Atenţie! Pericol de absorbţie

Foto: Sister72

„Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaş să te roage la vreme de nenorocire şi la vreme de necaz„! Ieremia 15:11 La o centrală nucleară din Florida, un scafandru a fost absorbit de vârtejul de apă creat de o pompă către o coloană de aducţiune a apei. Ofiţerul de pază l-a văzut la timp şi l-a salvat, ajutându-l să se depărteze de zona periculoasă. După acest incident, purtătorul de cuvânt al centralei a anunţat că locul este marcat cu semnale de averzizare şi un panou cu inscripţia: „Atenţie! Pericol de Absorbţie„ este atârnat chiar deasupra gurii acestei coloane. Pentru ca cineva să fie absorbit trebuie să înoate foarte aproape de această zonă. Descrierea purtatorului de cuvânt al acestei centrale nucleare, poate fi o bună prezentare a modului cum unii oameni sunt atraşi în păcat şi apoi absorbiţi de valul acestuia. Aceştia au ajuns în primejdie pentru că n-au luat seama la avertizări şi s-au apropiat foarte mult de zona unde păcatul este iminent.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Nu mai este cale de întoarcere când ispita te cuprinde. De aceea nu te apropia de raza ei de acţiune; şi, dacă ai ajuns în vârtejul ei; mai există o şansă: Dumnezeu însuşi este cel ce intervine! Doamne Dumnezeule, intervino şi în viaţa mea şi ajută-mă să pot ieşi din vîrtejul păcatului care m-a prins. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

21. Dreptate şi adevăr

Foto: Norma Desmond @ Flickr

„Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur care se arată puţintel şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” Iacov 4:14-15 Malcom Emory, un student al Universităţii Northeastern, în anul 1970 a fost învinuit de violenţă şi condamnat din confuzie de către un ofiţer de poliţie care l-a acuzat că ar fi participat la o manifestaţie împotriva războiului. Cazul a fost susţinut de mărturia ofiţerului de poliţie Vincent Logan, care a spus că Emory a aruncat cu pietre. În faţa tribunalului Emory a arătat că n-a fost implicat în nici un fel în demonstraţie. El a ieşit din librărie cu un braţ de cărţi si n-a aruncat nici o piatră. S-a oprit numai pentru câteva momente să vadă demonstraţia. Tribunalul n-a luat în seamă mărturiile aduse şi l-a condamnat la închisoare cu suspendare a pedepsei. Această condamnare l-a costat exmatricularea de la Universitate, încetarea muncii de cercetare pentru domeniul naval şi sfârşitul planurilor sale pentru o carieră în domeniul fizicii.
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Deşi nu a trebuit să meargă la închisoare, această condamnare l-a afectat profund. După patru ani încă mai era supărat pe ceia ce i se întâmplase şi astepta ca situaţia să se îndrepte. Văzând că nu se întrevede nici o schimbare, după cinci ani a hotărât să-şi vadă de cursul vieţii! După douăzeci de ani a fost găsită o fotografie a unui fotoreporter care îl înfăţişa pe Emory cu braţele pline de cărţi. Un tribunal superior a preluat cazul lui şi a început un mare proces. De acestă dată decizia tribunalului a fost corectă. Nu i s-a gasit nici o vină! Emory a fost scos de sub acuzaţia iniţială. Mai mult, i s-a oferit o bursă pentru a studia fizica la aceeaşi Universitate dacă ar fi dorit. Emory a refuzat, afirmând că este fericit că în sfârşit i s-a făcut dreptate şi cazul este închis. Nu există nici o garanţie că justiţia de acum înainte va fi corectă şi va rezolva cazurile mult mai repede. Unele dintre acestea vor fi rezolvate corect şi repede, dar altele vor trebui să aştepte poate alţi douăzeci de ani, iar unele dintre ele chiar judecată finală a lui Dumnezeu. Sunt situaţii când tot ceea ce putem face este să aşteptăm. Alteori numai să ne rugăm. Dar va fi o vreme când dreptatea şi adevărul vor birui! Doamne Dumnezeule, ajută-mă să am rabdare şi să aştept cu nădejde vremea îndreptării tuturor lucrurilor. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

22. Darul unei inimi curate

Foto: LunaDiRimmel @ Flickr

„Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte, este de la diavolul căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” I Ioan 3:7-8 C.S. Lewis a spus: „atât Dumnezeu cât şi diavolul sunt interesaţi de viaţa mea.” De aceea micile decizii pe care le luăm azi pot avea o importanţă infinită. Micile fapte bune de azi sunt calea prin care pregăteşti victoria deosebită de peste câteva luni, biruinţa la care nici nu te-ai gândit. O oarecare indulgenţă faţă de mânie şi pofte astăzi e semnul pierderii unui atac major al puterii întunericului îndreptat împotriva ta mâine. O doamnă locuia în vecinătatea unei grădini zoologice private. Într-o zi a anunţat poliţia că are un sconcs în pivniţa casei. - Deschide uşa de la intrarea în pivniţă, i-a răspuns ofiterul. Ia apoi o pâine şi presară fărâmituri din beci până în grădină şi aşteaptă ca acest
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

animal să le culeagă pâna va ajunge afară. Când acesta a ajuns în grădină, închide repede uşa! După o jumătate de oră femeia a sunat din nou zicând poliţistului: - Am făcut ceea ce mi-aţi spus. - Şi?… a întrebat poliţistul. - Acum am doi sconcsi în pivnita ! Pentru a nu mai avea sconcsi în beciul casei acea doamna nu trebuia să-l roage pe acel sconcs să iasă şi să păstreze uşa deschisă! Trebuia să ia o capcană, să-l prindă, să-l arunce afară şi să păstreze uşa închisă ca nu cumva să vină altul în locul lui. În viaţa spirituală nu-i deajuns să încerci să schimbi unul sau două din obiceiurile rele. Ceea ce trebuie este să ne schimbăm inima! Pentru a nu mai fi stăpâniţi de păcat avem nevoie de o nouă natură şi de o dedicare totală. Numai aşa putem trăi în curăţenie dacă lăsăm ca Dumnezeu să scoată afară din inima noastră tot ceea ce este murdar. Cum ne pregătim pentru a-l întâlni pe Domnul Isus? Mărturisindu-ne păcatele, căutând neprihănirea şi trăind în adevăr putem păstra o inimă curată. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu neprihănit în fiecare domeniu al fiinţei mele. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

23. Dumnezeu a trimis pe Fiul său

Foto: Martin LaBar @ Flickr

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit .” Romani 10: 9 Cu câţiva ani de zile în urmă, Harry Reasoner, redactorul emisiunii de televiziune „Sixty Minutes”, a scris pentru acest program ceva foarte interesant referitor la Crăciun: El credea că este ceva cu privire la Crăciun ce trece dincolo de logica umană. De aceea a spus: „Ceea ce generează în lumea de astăzi în această perioadă această avalanşă de cumpărături şi festivităţi, este acel eveniment liniştit şi neobservat, petrecut cu mult timp în urmă; „actul întrupării Domnului Isus”. Despre acest eveniment depun marturie creştinii, anunţând că Dumnezeu a trimis pe Fiul său să se întrupeze în

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

mijlocul acestei lumi. Pentru mulţi însă, sărbătoarea Crăciunului a îmbrăcat multe aspecte păgâne! Sunt trei moduri în care poţi privi Crăciunul: Unul este cel „Cinic”; atitudine prin care este privită această sărbătoare doar cu un interes material. Un timp în care să faci mai mulţi bani, profitând de creşterea comerţului. Al doilea mod de a privi Crăciunul este cel „Ceremonial”. Aceasta este în general atitudinea celor necredincioşi. Ei respectă tradiţia Crăciunului, trimit felicitări, împodobesc bradul şi oferă cadouri. Toată sărbătoarea pentru ei înseamnă repetarea şi conservarea unor tradiţii! Al treilea mod de a privi Crăciunul este cel „Reverenţial”. Aceasta este atitudinea celor ce cred că sărbătoarea Crăciunului este aniversarea venirii Domnului Isus în mijlocul lumii! Pentru mulţi pare ilogică relatarea Biblică, despre naşterea Domnului Isus. Scriptura arată că un înger a anunţat o fecioară, că va avea un copil, fără ca aceasta să fi cunoscut un bărbat. Dumnezeu, pentru împlinirea planului Său, poate însă să lucreze depăşind chiar şi logica umană. Chiar dacă naşterea Domnului Isus nu poate fi explicată logic şi înţeleasă deplin din punct de vedere teologic, este un fapt real şi de necontestat. Venirea pe lume a unui copil într-o familie aduce o nouă experienţă şi generează experienţe unice. La fel ca noii părinţi şi cei credincioşi la sărbătoarea Crăciunului trăiesc emoţii şi sentimente specifice. Pentru ei bucuria sărbătorii nu-i generată numai de primirea unor cadouri sau împlinirea unui ritual, ci de o vie experienţă cu Cel întrupat. Poate că nu ai trăit niciodată această experienţă la sărbători. Este timpul să înţelegi că Dumnezeu te iubeşte, chiar dacă nu eşti perfect. Atingerea dragostei Lui îţi poate da şi ţie adevărata bucurie. Doamne Dumnezeule, schimbă-mi inima pentru ca să pot primi plinătatea dragostei şi a harului Tău! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

24. Perfect! Chiar Perfect!

Foto: Cajie @ Flickr

„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:14 Pastorul M.L.Lindvall a primit de Crăciun o scrisoare deosebită. Cel care i-a trimis această scrisoare arăta că în biserica lui, s-a prezentat aceiaşi scenetă de Crăciun, cu acelaşi conţinut şi cu aceiaşi dirijoare timp de 47 de ani. Tot ceea ce s-a urmărit în aceşti ani a fost: „perfecţiunea”. Linii perfecte, costumaţie perfectă, mişcări scenice perfecte; totul perfect! Dorinţa dirijoarei pentru perfecţiune i-a respins însă pe copii. Aceasta spunea: ”când sunt împreună prea mulţi adolescenţi, aceştia nu mai pot fi ţinuţi sub control!” După cum vedeţi, dedicarea dirijoarei pentru perfecţiune a fost mai mare decât cea faţă de copii. Anul acesta însă, aşa cum era relatat în scrisoare, s-a întâmplat ceva deosebit: Un comitet care-i includea pe părinţii ai căror copii au fost respinşi anul trecut, au făcut un anunţ deosebit: ”Toţi copiii care doresc

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

să facă parte din sceneta pentru Crăciun, sunt bineveniţi şi aşteptaţi la biserică! Pentru fiecare dintre ei se va găsi un rol.” Acest anunţ a fost ceva de neacceptat pentru vechea dirijoare, care şi-a dat demisia în mânie şi dezgust. Potrivit mărturisirii pastorului Lindvall, sceneta n-a mai mers şnur, aşa cum s-a întâmplat cu vechea dirijoare, dar a fost ceva deosebit: Faţă de scenariul anterior acum erau o duzină de păstori şi peste 20 de îngeri şi un mare număr de oi. Ştiind cum behăie oile, cei mai mici dintre copii îmbrăcaţi în costume specifice, le imitau răspândiţi peste tot prin biserică. Un moment deosebit s-a petrecut atunci când Maria şi Iosif au intrat în scenă. Maria purta pe braţe o păpuşă înfăşată într-o păturică albastră. Iosif s-a apropiat de ea, iar povestitorul urma să citească descrierea biblică ce prezenta familia aleasă, în drumul lor spre Betleem. Ani în şir s-a citit versiunea traducerii King James, care spunea că: „Maria a rămas grea!” Una dintre mamele tinere şi-a dat seama că cei mici nu vor înţelege această versiune şi a cerut povestitorului în ultimul moment să citească aceeaşi relatare dar din traducerea Good News. Aşa că în timp ce Maria şi Iosif au intrat în scenă, povestitorul a început să citească: ”Iosif a mers să se înregistreze împreună cu Maria, logodnica sa, care era însărcinată”. Când ultimul cuvânt a fost amplificat de sistemul audio, micuţul Iosif, auzind pentru prima dată această versiune, s-a oprit, a privit-o îndelung pe Maria, apoi s-a întors spre sală şi-a zis: „Însarcinată? Ce însemnă aceasta?” Nu mai este nevoie să vă spunem ce s-a întâmplat după aceea: Întreaga biserică a izbucnit în hohote de râs, unii chiar fiind de neoprit! Fosta dirijoare s-a uitat în jur spunând: „V-am spus eu că aşa o să se întîmple! Când s-a cântat însă „O noapte preasfinţită„ s-a petrecut ceva neaşteptat: Întâi copiii care au interpretat rolul oiţelor au coborât de pe scenă şi au mers în jurul fostei dirijoare, care-i exclusese din scenetă anul trecut. Alături de ei au venit şi ceilalţi copii. Când zăpada artificială a început să cadă, s-a făcut linişte.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Acest timp de tăcere n-a fost planificat în scenariu, dar nimeni nu îndrăznea să spună nimic. Se auzeau doar copiii mici, behăind în diferite zone ale bisericii. Era o linişte ce dovedea prezenţa lui Dumnezeu şi bucuria şi multumirea ce nu puteau fi exprimate în cuvinte. Această linişte a fost întreruptă de soţia pastorului care a rostit cu voce tare, ca toţi să o poată auzi: „Perfect! Chiar Perfect!” Şi a fost perfect! Nu a fost perfect în modul în care vechea scenetă era perfectă. A fost „perfect” în modul în care Dumnezeu face lucrurile perfecte! El acceptă limitările şi imperfecţiunile noastre, îmbrăcându-le în harul Său! Doamne Isuse, îţi mulţumesc pentru harul ce mi L-ai dat, prin care îmi acoperi imperfecţiunile. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

25. Dând valoare locului celui mai neînsemnat

Foto: krisdecurtis @ Flickr

„Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” Ps.51:10 Anul trecut a fost un articol deosebit publicat de revista „Money” din S.U.A. Această revistă a întocmit un clasament al zonelor preferate de americani pentru a-şi aşeza locuinţa. Localitatea Bethlehem din Pennsylvania, a fost ultima dintre cele 300 de localităţi apărute pe listă! „Nu mi se pare aşa de rău„ a remarcat Diane Abeles, o lucrătoare din târgul local al Bethlehemului. „Uh” a oftat primarul Joseph Daddona, din Allentown, cel care a lucrat la întocmirea acestui sondaj, cuprins în revista Money. Mama lui Lee Iacocca locuieşte aici, credeţi că acest miliardar şi-ar lăsa mama să locuiască într-un oraş care nu este propice pentru vieţuire? Revista financiară „Money” a arătat că Allentown - Bethlehem, ocupa pe drept ultima poziţie din această clasificare datorită nesiguranţei economice din această zonă care nu oferă alte avantaje. Dacă Bethlehemul din Pensylvania, a fost cotat al 300-lea pe lista întocmită de revista Money, pe ce loc oare s-ar fi situat Betleemul din Iudeia? Dacă ni s-ar cere astăzi să menţionăm un loc pentru a se naşte

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

„Regele Regilor”, mă îndoiesc că Betleemul şi-ar găsi locul pe această listă! „O Betleem oraş micuţ„ cântam noi, şi-a fost cu adevărat un oraş mic şi neînsemnat. Betleemul avea o tradiţie bogată, dar era departe de a fi un centru de influenţă şi putere în lumea din timpul naşterii Domnului Isus. Nimeni n-ar fi recomandat Betleemul pentru a fi locul naşterii lui Mesia. De fapt Magii din Răsărit, când l-au căutat pe noul „Rege” au mers la Ieruisalim şi la casa lui Irod! Dar acest oraş micuţ şi neînsemnat în ochii oamenilor a fost mai mult decât perfect în ochii lui Dumnezeu, pentru ca aici să se nască Fiul Său. Se pare că Dumnezeu are standarde diferite faţă de standardele noastre, pentru a evalua perfecţiunea. Betleemul a fost oraşul de baştină a lui David. N-a fost perfect în ochii oamenilor, dar a fost locul de obârşie a regelui ales de Dumnezeu, considerat a fi: ”omul după inima lui Dumnezeu” Care sunt criteriile după care noi evaluăm oamenii? Dumnezeu priveşte la ceva diferit faţă de ceea ce noi numim perfecţiunea. Dumnezeu se uită la inima şi la atitudinea pe care o avem faţă de El. Acesta este punctul esenţial al istoriei Crăciunului; Domnul Isus a venit la cei care au fost gata să-L primească, dând valoare locului celui mai neînsemnat! Doamne Dumnezeule, ajută-mă să ajung la starea dorită de Tine şi să pot fi „un om dupa inima Ta”. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

26. Mai aproape de El sau mai nemulţumit?

Foto: Alex // Berlin _ as+photography@ Flickr

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău , cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.„ Luca 10:27 Unul dintre cei mai vestiţi compozitori şi cântăreţi americani este Irving Berlin. Ceea ce îl face deosebit este că nu poate să citească notele muzicale. Oriunde merge el poartă un pian adaptat special pentru el. Ori de câte ori doreşte să cânte folosind diezi sau bemoli acţionează o pedală specială care schimbă întreaga claviatură. El nu ştie să folosească clapele negre, iar vocea lui este îngrozitoare; răguşită ca mieunatul unui motan căruia i-a fost prinsă coada în uşă. Cu toate acestea, atunci când Irving începe să cânte, din piepturile ascultătorilor erup ca un vulcan cele mai deosebite aclamaţii. Unii dintre aceştia sunt gata să strige până ce ei înşişi răguşesc. El cântă propriile-i compoziţii şi toţi se manifestă cu sălbaticie. Ciudăţenia vocii lui şi limitările în folosirea pianului nu-i pot împiedica

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

efectul cântecelor sale. Irving este cu adevărat fantastic atunci când interpretează: „I am dreaming of a white Christmas”! În timp ce el cântă, gândul fiecărui ascultător se întoarce spre familie, prieteni, la zilele fericite şi la momentele frumoase petrecute cu cei dragi . Cum a-ţi explica sau a-ţi descrie ceea ce înseamnă Crăciunul în viaţa voastră? Norman Vincent Peale a vorbit despre doi oameni ce aşteptau la culoarea roşie a semaforului, pe strada Fifth Avenue din New York, în seara sărbătorii Crăciunului. Unul dintre ei era profund iritat din cauza traficului. „Acest oraş este dezorganizat complet, a murmurat el. Priveşte ce nebunie şi ce trafic, este teribil! Trebuie să se facă ceva!” Celălalt a fost mult mai filozofic: „Gândeşte-te puţin, a adăugat el, ştii s-a născut un copil într-o familie simplă de ţărani, ce nu aveau nici bani şi nici poziţie socială, undeva departe de locul acesta, acum aproape două mii de ani, şi iată că acest fapt a provocat acest blocaj de trafic pe această stradă; una dintre cele mai sofisticate din lume. Acest fapt te nemulţumeşte şi te irită? Ar trebui mai degrabă să te fascineze! Cu adevărat, ceea ce se întâmplă sub ochii noştri ar trebui să ne fascineze! Un copilaş născut într-un sat obscur din Iudeia, având parinţi simpli cu un statut doar de refugiat, a făcut ca în acestă perioadă specială a anului, milioane de oameni să fie provocaţi de naşterea Sa. Slava lui Dumnezeu pentru acest impact! Acest eveniment te va provoca să te apropii de Dumnezeu sau să-ţi exprimi nemulţumirea tot mai crescândă a inimii tale ? Dragă Dumnezeule, ajută-mă în acest sezon să am inima deschisă, ca naşterea Fiului Tău să-mi schimbe comportamentul şi să-mi umple inima cu pace! Amin
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

27. Asemeni mie

„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.„ Ioan 1:14 Într-o zi a anului 1979, Pat Moore , s-a deghizat într-o batrână care la înfăţisare arăta de peste 80 de ani. Ea a deschis uşa apartamentului unde locuia în New York, şi a început să urce scările ce o duceau la etaj. Şi-a sprijinit bastonul pe treapta din faţa ei şi ezitând a început să păşească pe prima treaptă a scării. Picioarele i se mişcau încet tremurînd. Un pas! Încă unul! Şi apoi altul! Până ce a reuşit să păşească peste toate cele douăsprezece trepte până la etaj. Când a ajuns la celălalt capăt al scării a întâlnit camerista care a exclamat: „Oh! Îmi pare rău, aşteptam pe altcineva!”

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

- Nu mă recunoşti, a întrebat Pat? Vocea-i era răguşită şi tremurândă. - Nu doamnă, a răspuns camerista uitându-se curioasă la bătrîna firavă. - Eu sunt Pat Moore, a răspuns apoi bătrâna râzând cu poftă. În timp ce urmărea expresia de nedumerire de pe faţa cameristei, a înţeles că a trecut testul ! Pat Moore, nu era o bătrână de peste 8o de ani şi nici nu avea o vârstă apreciabilă. Ea era o tânără atrăgătoare de 26 de ani, specialistă în design industrial. Fiind preocupată de nevoile persoanelor în vârstă, cel puţin o dată pe săptămână în următorii trei ani şi-a pus pe faţă masca şi s-a îmbrăcat cu hainele ce o deghizau. În acest fel a vizitat 14 state americane, travestită într-o bătrânică. În aceste călătorii a întâlnit sute de oameni care nu i-au descoperit niciodată adevărata identitate. Pat Moore a dorit să aibă o experienţă personală despre ceea ce înseamnă să fii bătrân în America. Pentru ca să cunoască cum trăim noi şi să împărtăşească aceleaşi experienţe, Domnul Isus a făcut o călătorie mult mai lungă. De pe tronul de slavă, până în ieslea Betleemului. El nu numai că s-a deghizat într-o asemănare cu noi, ci s-a golit de slava pe care o avea, a îmbrăcat un trup ca al nostru şi-a aceptat limitările şi neputinţele noastre, ca să ne poată ajuta. Aceasta-i adevărata dragoste! Doamne Isuse, îţi mulţumesc că te-ai făcut asemeni mie, pentru ca să mă ajuţi să fiu ca Tine! Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

28. Să creşti zi de zi

Foto: puja @ Flickr

„Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.„ Mat 5:48 A-ţi cunoscut pe cineva care este „perfecţionist”? Cu aceşti oamnei este foarte greu de trăit. Când fac această referire, nu-i am în vedere pe oamenii care caută excelenţa. În muzeul din Londra se află păstrată în ediţie finală, lucrarea lui TOMAS GARY, intitulată: „Elegie scrisă în curtea unei biserici de ţară„. Iubitorii de literatură engleză se minunează cum fiecare cuvânt este aşa de bine ales şi potrivit cu celelalte. Aceasta este o mare realitate! Ce s-a întâmplat de fapt, cum de s-a ajuns la această performanţă? Gary nu a fost mulţumit cu prima ediţie, de aceea a rescris lucrarea. Apoi a îmbunătăţit poemul a treia oară. Şi a continuat aşa, timp de opt ani. Cu toate modificările şi ajustările făcute, Gary nu a considerat niciodată că poemul său are deja forma finală. În muzeul din Londra sunt expuse copiile acestei lucrări în forma succesivă, un total de şaptezeci şi cinci de manuscrise diferite, toate scrise de mână!

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Aceasta este o dedicare pentru excelenţă. Dar noi nu vorbim despre astfel de oameni. Vorbim despre aceia care niciodată nu pot accepta că a fost un poem şi în primul manuscris. Aceştia nu înţeleg ceea ce înseamnă perfecţiunea şi aplică înţelegerea lor pentru Creştinism. Ei iau cuvintele Domnului Isus din Matei 5, în care se spune să fim desăvârşiţi, după cum şi Tatăl nostru din ceruri este desăvârşit şi pun egal pentru ceea ce trebuie să fie creştinii. După cum tatăl este perfect (desăvârşit) şi creştinul trebuie să fie desăvârşit, fără nici un păcat sau greşeală. Cei ce interpretează în acest fel perfecţiunea, uită că dacă noi am reuşi singuri să ajungem să nu mai avem nici un păcat sau greşeală, atunci Domnul Isus n-ar fi avut nici un motiv să meargă la cruce. A fi desăvârşiţi asemenea Tatălui Nostru, înseamnă a intra în acest proces de sfinţire care are ca finalitate desăvârşirea. Este îndoielnic să credem că Domnul Isus a vrut să ne spună că trebuie să atingem această stare de desăvârşire chiar în momentul când am crezut! Ci această stare este ceea ce El doreşte să fim la Final. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu plin de dragostea Ta şi să cresc zi de zi în asemănare cu Tine. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

29. Darul dătător de speranţă

Foto: c.a.muller @ Flickr

“Însă nădejdea acesta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” Rom.5:5 În cartea sa, J.Wallance Hamilton povesteşte despre una dintre cele mai ciudate licitaţii din istorie, care a avut loc în Washington D.C. în anul 1926. În timpul acestei licitaţii au fost expuse 150.000 de patente ale unor invenţii vechi, depăşite tehnic. Toate aceste exponate au fost oferite spre vânzare publicului prin licitaţie. Cei ce vizitau expoziţia puteau vedea obiecte ca: gândaci de bucătărie uriaşi special confectionaţi pentru a-i îndeparta pe ceilalţi gândaci. Apoi o pisică care lumina construită cu intenţia de-a speria şoarecii. Era expus şi un sistem care să prevină sforăitul. Acesta era prevăzut cu un fel de trompetă pe care cel ce sforaiă trebuia să o ţină în gura în timpul somnului. Acest sistem era în aşa fel conceput ca să-l trezească pe sforăitor şi nicidecum vecinii acestuia.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

Mai era expus şi un amvon reglabil, care putea fi înălţat sau coborât în funcţie de înălţimea predicatorului. Alături de acestea, în cartea sa Hamilton a prezentat multe alte ciudăţenii despre cele 150.000 de exponate. Deşi unele dintre aceste invenţii stârnesc râsul, privind în profunzime la cele expuse putem descoperi că cele 150 000 de invenţii vechi, reprezintă 150.000 de vise sfărâmate. Toate împreună exprimau un munte de dezamăgire. Poate este nepotrivit să vorbesc despre vise neîmplinite şi despre dezamăgire, acum când ne aflăm atât de aproape de Crăciun! Vremea Crăciunului trebuie să fie un timp de bucurie! Dar cu siguranţă, nu se pot bucura toţi; nu-i aşa? Pentru cei care şi-au pierdut pe cei dragi, acesta este timpul din an în care se confrunta cu cea mai grea singurătate. Când toate familiile se adună pentru a sărbători Crăciunul, ei nu mai au pe nimeni! Într-o lume în care este glorificat materialismul, toţi cei ce au probleme financiare pot găsi această vreme fiind timpul celor mai mari frustrări. În mijlocul tuturor acestor dureri şi dezamăgiri, Dumnezeu ne-a trimis un dar dătător de speranţă şi împlinire prin Hristos. Aceasta nădejde care nu dezamăgeşte poate fi şi motivul bucuriei tale la aceste sărbători! Doamne Isuse, ajută-mă ca în durerile şi dezamăgirile vieţii să-mi pot găsi împlinirea în Tine. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

30. Există viaţă şi speranţă

Foto: metamerist @ Flickr

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.” I Petru 1:3-4 Ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit odată la Domnul Isus şi l-au întrebat: „Tu eşti Acela care trebuia să vină; sau să aşteptăm pe altul?” Acestei întrebări Domnul Isus i-a răspuns: „Duceţi-vă şi spuneţi lui Ioan, ceea ce vedeţi şi auziţi! Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se predică Evanghelia.” Ce răspuns interesant! Domnul Isus i-a provocat pe acei ucenici, să se convingă personal de identitatea Lui, prin ceea ce puteau vedea şi auzi. Ziua Domnului sosise; şi acestea erau evidenţe ce atestau că Împărăţia lui Dumnezeu, a început. Ca să descoperiţi realitatea: doar „priviţi în jur” a spus Domnul Isus,”vedeţi ceea ce se întâmplă!” Cu sute de ani înainte de venirea Domnului Isus, profetul Isaia a anunţat ce se va întâmpla atunci când va veni Mesia. În mesajul său Isaia prevesteşte aceleaşi fapte: ”Ochii orbilor se vor deschide, urechile
www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

surzilor se vor destupa, iar ologii vor sări ca o căprioară! De ce alte semne mai era nevoie?” Charles Kuralt, în timpul călătoriilor sale prin Statele Unite, a observat un ienuper crescând într-un loc neobişnuit din Munţii Stâncoşi. Pomii ca să crească au nevoie de un pământ bun şi de o vreme bună, dar în locul unde creştea acest arbuşt, nu era un sol propice. Ce să mai spunem de vreme? Observând pomul, Kuralt, foarte surprins a afirmat: “nu poate creşte nimic aici sus; cu atât mai puţin probabil un pom!” Pentru toţi trecătorii acest pom era considerat o minune. Fiind aproape de o arteră de circulaţie, înaintea Crăciunului, nu se ştie cine, a ornat acel pom împodobindu-l ca pom de Crăciun. Aceasta se întâmpla în fiecare an! Singurul pom din zonă devine pom de Crăciun. Pomul care nu a avut probleme să crească pe o stâncă şi care a supravieţuit în cele mai vitrege situaţii, a ajuns o atracţie. Oamenii ce locuiesc la sute de kilometri distanţă în toate direcţiile, ştiu pomul şi-l iubesc. Privind acest pom poţi să înţelegi cât de imprevizibilă este viaţa pe pământ. Pomul, prin singurătatea lui şi prin rezistenţa lui în faţa tuturor vicisitudinilor naturii poartă un mesaj pentru toţi trecătorii! Un mesaj asemănător cu cel al Crăciunului: „Există viaţă şi speranţă chiar în mijlocul acestei lumi împietrite şi secetoase!” De fapt Isaia a scris: „Pustia şi ţara fără apă se va bucura; pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul.„ Isaia 35:1. Această speranţă de viaţă este prin Hristos; care a venit să ne aducă binecuvîntarea. Doamne Dumnezeule; îţi mulţumesc că în Fiul Tău găsesc sursa vieţii. Ajută-mă să am o nădejde vie şi să nu mă îndoiesc niciodată. Amin.
Sursa: www.misiune.ro

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

SĂ-ŢI MEARGĂ BINE!

Să nu laşi să treacă o zi fără să vezi, fără să asculţi sau fără să citeşti ceva frumos... ... şi bineînţeles fără să zâmbeşti.
=> www.ozibuna.net

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!