You are on page 1of 52
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici Rdzenne rozszerzenia Joomla! Opracowanie wg James Ramsay: Joomla! Core
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
Rdzenne rozszerzenia Joomla!
Opracowanie wg James Ramsay: Joomla! Core Features
Stefan Wajda [zwiastun]
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty 2 Moduły 3 Dodatki 4 Szablony 5 Języki © Polskie
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1 Komponenty
2 Moduły
3 Dodatki
4 Szablony
5 Języki
© Polskie Centrum Joomla!
2
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty A. Reklama B. Kontakty C. Doniesienia D. Sondy E.
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
A. Reklama
B. Kontakty
C. Doniesienia
D. Sondy
E. Szukaj
F. Zakładki
© Polskie Centrum Joomla!
3
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Reklama Przeznaczony do prowadzenie kampanii
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Reklama
Przeznaczony do prowadzenie kampanii promocyjnych, ale może być dostosowany do
innych celów. Reklamy porządkowane są w kategoriach i przypisywane klientom.
Na karcie „Reklamy” znajduje się lista reklam opublikowanych i nieopublikowanych.
Możliwe jest dodawanie nowych oraz poprawa szczegółów istniejących reklam.
Na karcie „Klienci” znajduje się lista zamawiających reklamy oraz dane kontaktowe.
Karta „Kategorie” umożliwia porządkowanie reklam i zmianę stanu publikacji.
Każdą reklamą zarządza się indywidualnie za pomocą różnych parametrów, takich jak
„Wykupione odsłony” czy „Adres strony”
© Polskie Centrum Joomla!
4
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Kontakty Umożliwia stworzenie księgi adresowej osób,
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Kontakty
Umożliwia stworzenie księgi adresowej osób, urzędów, instytucji, firm, organizacji, biur,
która ułatwi użytkownikom witryny kontakty za pomocą poczty elektronicznej albo
klasycznych środków komunikacji.
Na karcie „Kontakty” wyświetlana jest lista kontaktów opublikowanych
i nieopublikowanych. Możliwe jest dodawanie nowych oraz poprawa szczegółów
istniejących kontaktów.
Karta „Kategorie” umożliwia porządkowanie kontaktów i zmianę stanu publikacji.
© Polskie Centrum Joomla!
5
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Doniesienia Umożliwia zasilenie witryny streszczeniami
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Doniesienia
Umożliwia zasilenie witryny streszczeniami wiadomości z innych witryn (kanałami
informacyjnymi RSS). Z całymi tekstami wiadomości można zapoznać się na
udostępniających je witrynach po połączeniu z nimi.
Karta „Doniesienia” zawiera listę opublikowanych i nieopublikowanych adresów
źródłowych , sygnalizuje ilość wiadomości i czas przechowywania w pamięci podręcznej.
Karta „Kategorie” umożliwia porządkowanie kanałów informacyjnych i zmianę stanu
publikacji.
© Polskie Centrum Joomla!
6
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Sondy Opinie użytkowników na dowolny temat zbierzesz i
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Sondy
Opinie użytkowników na dowolny temat zbierzesz i zaprezentujesz w generowanym
automatycznie atrakcyjnym zestawieniu danych zilustrowanych wykresem. Ankieta może
liczyć 12 pytań lub 12 opcji odpowiedzi na jedno pytanie sondażowe. Na każdej stronie
witryny można opublikować inną ankietę.
Sondami łatwo zarządzać dzięki takim parametrom, jak „Opcje”, na które odwiedzający
mogą głosować oraz „Opóźnienie” (czas między głosowaniami) .
© Polskie Centrum Joomla!
7
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Wyszukiwarka Dostarcza statystyk wyszukiwanych w witrynie
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Wyszukiwarka
Dostarcza statystyk wyszukiwanych w witrynie słów i fraz. Współdziała z dodatkami
przeszukującymi.
Komponent wyświetla dane jako prostą listę szukanych fraz i ilości zapytań oraz
zwróconych wyników.
© Polskie Centrum Joomla!
8
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 1 Komponenty Zakładki Obsługuje gromadzenie, porządkowanie i
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
1
Komponenty
Zakładki
Obsługuje gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie adresów stron i innych zasobów
internetowych (dokumentów, plików). Umożliwia zgłaszanie przez zarejestrowanych
użytkowników nowych pozycji.
Na karcie „Adresy” wyświetlana jest lista opublikowanych i nieopublikowanych zakładek
uporządkowanych w kategoriach.
Zakładki są grupowane w kategorie i konfigurowane za pomocą parametrów „Otwórz”,
np. „W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym”, oraz „Opis”.
© Polskie Centrum Joomla!
9
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły A. Archiwum B. Gościmy C. Doniesienia D. Kolporter RSS E.
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2
Moduły
A. Archiwum
B. Gościmy
C. Doniesienia
D. Kolporter RSS
E. Logowanie
F. Menu
© Polskie Centrum Joomla!
10
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły c.d G. Migawki H. Obraz losowy I. Pokrewne i Nowości
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły c.d
G. Migawki
H. Obraz losowy
I. Pokrewne i Nowości
J. Reklama
K. Sekcje
L. Sonda
© Polskie Centrum Joomla!
11
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły c.d M. Stopka N. Statystyka O. Szukaj P. Ścieżka powrotu
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły c.d
M. Stopka
N. Statystyka
O. Szukaj
P. Ścieżka powrotu
Q. Tematy pokrewne
R. Własny kod HTML
S. Wpinacz
© Polskie Centrum Joomla!
12
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Archiwum Wyświetla odnośniki do stron z przeglądami
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Archiwum
Wyświetla odnośniki do stron z przeglądami artykułów archiwalnych, których publikacja
wygasła automatycznie lub została zakończona przez operatorów.
Odnośniki w module są listą wyboru miesięcy – lat. Artykuły uporządkowane są według
daty stworzenia – najpierw nowsze, potem starsze.
W module wyświetlane są jedynie odnośniki do tych miesięcy, w których znajdują się
artykuły archiwalne.
© Polskie Centrum Joomla!
13
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Gościmy Może wyświetlać ilość połączonych aktualnie z
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Gościmy
Może wyświetlać ilość połączonych aktualnie z witryną anonimowych gości
i zarejestrowanych użytkowników oraz listę użytkowników zalogowanych.
© Polskie Centrum Joomla!
14
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Doniesienia Odczytuje i wyświetla nagłówki wiadomości ze
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Doniesienia
Odczytuje i wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie pojedynczego źródła
RSS – innej witryny (kanału informacyjnego).
Parametry modułu umożliwiają ustawienie ilości nagłówków oraz zakresu prezentowanych
treści – ilustracje, tytuły wiadomości, ilość słów w wiadomości.
© Polskie Centrum Joomla!
15
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Kolporter RSS Moduł „Kolporter RSS” [Syndykator]
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Kolporter RSS
Moduł „Kolporter RSS” [Syndykator] wyświetla graficzny odnośnik do generatora kanału
informacyjnego z Twojej witryny.
Moduł współdziała ze wszystkimi rdzennymi komponentami Joomla!, generując
nagłówki wiadomości z każdej strony, na której zostanie osadzony.
Administrator witryny, który chce zasilić wiadomościami swój serwis, albo użytkownik,
który chce dodać wiadomości do swojego czytnika RSS, może skopiować adres kanału
RSS, klikając prawym przyciskiem myszki jego ikonę.
© Polskie Centrum Joomla!
16
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Logowanie Moduł umożliwia logowanie się na witrynie bez
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Logowanie
Moduł umożliwia logowanie się na witrynie bez przechodzenia na specjalną stronę,
rejestrację oraz wysłanie próśb o przypomnienie nazwy lub ustalenie nowego hasła.
Konfiguracja modułu udostępnia zmianę różnych parametrów, np. włączenie lub
wyłączenie opcji „Pamiętaj mnie”.
© Polskie Centrum Joomla!
17
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Menu Moduł „Menu” wyświetla różne menu witryny
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Menu
Moduł „Menu” wyświetla różne menu witryny definiowane w „Projektancie menu”.
Witryny Joomla! posiadają co najmniej jedno menu główne, którego nie można usunąć.
W odrębnych modułach menu można wyświetlać nowe menu lokalne albo menu
z pozycjami podrzędnymi do aktualnie wybranej pozycji jednego z menu, np. głównego.
Moduł posiada różne parametry, m. in.: „Nazwa menu”, „Styl menu” oraz preferencje
wyświetlania pozycji submenu.
© Polskie Centrum Joomla!
18
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Migawki Przy każdym odświeżeniu strony wyświetla jedną
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Migawki
Przy każdym odświeżeniu strony wyświetla jedną lub więcej wiadomości z kategorii
wskazanej w konfiguracji modułu.
Typowe własności modułu pozwalają określić jego „Szczegóły” i „Przypisanie do
stron/menu”, a parametry ustalić kategorię, z której będą wybierane artykuły, ilość
wiadomości oraz sposób ich prezentacji.
© Polskie Centrum Joomla!
19
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Obraz losowy Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Obraz losowy
Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych w specjalnym katalogu.
Wyświetlane w module obrazki mogą być odnośnikami do dowolnego zasobu
w Internecie (np. galerii zdjęć, repozytorium plików).
Dostępne są typowe własności – „Szczegóły” oraz „Przypisanie do stron/menu”.
Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie rozmiaru grafik.
© Polskie Centrum Joomla!
20
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Popularne i Nowości Służą promocji artykułów. Moduł
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Popularne i Nowości
Służą promocji artykułów. Moduł „Popularne” wyświetla odnośniki do artykułów
najczęściej przeglądanych. Moduł „Nowości” odnośniki do artykułów ostatnio dodanych
i modyfikowanych.
Parametry umożliwiają ustalenie ilości wyświetlanych odnośników i ograniczenie zakresu
do wybranych sekcji i kategorii
Dostępne są typowe własności – „Szczegóły” oraz „Przypisanie do stron/menu”.
© Polskie Centrum Joomla!
21
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Sekcje Wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Sekcje
Wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów prezentowanych w układzie strony typu
przegląd artykułów w sekcji.
Gdy w preferencjach globalnych włączona jest opcja „Pokaż wszystkim łącza”, lista
odnośników ograniczona jest tylko do tych sekcji, które użytkownik ma prawo przeglądać.
© Polskie Centrum Joomla!
22
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Sonda Wyświetla formularz głosowania w ankiecie wskazanej w
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Sonda
Wyświetla formularz głosowania w ankiecie wskazanej w konfiguracji modułu oraz łącza
do poglądu wyników i listy innych sond.
Parametry modułu umożliwiają wybór sondy, która będzie prezentowana w module,
oraz określenie stron, na których moduł będzie wyświetlany.
© Polskie Centrum Joomla!
23
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Tematy pokrewne Wyświetla odnośniki do artykułów
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Tematy pokrewne
Wyświetla odnośniki do artykułów pokrewnych tematycznie z aktualnie przeglądanym.
Pokrewieństwo ustalane jest na podstawie słów kluczowych. Moduł wyświetla odnośniki
do tych artykułów, którym przypisano choć jedno ze słów kluczowych, jakimi opisany
jest przeglądany artykuł.
© Polskie Centrum Joomla!
24
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Statystyka Wyświetla zestaw podstawowych informacji
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Statystyka
Wyświetla zestaw podstawowych informacji statystycznych: dane serwera – system
operacyjny, wersja PHP i MySQL, bieżący czas, ilość artykułów, odsłon artykułów, ilość
adresów w katalogu stron, ilość zarejestrowanych użytkowników, włączeniu lub
wyłączeniu pamięci podręcznej i kompresji GZIP.
© Polskie Centrum Joomla!
25
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Stopka Wyświetla informację o autorstwie, prawach
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Stopka
Wyświetla informację o autorstwie, prawach własności i licencji Joomla!. Można w nim
umieścić własne treści i odnośniki, np. do warunków korzystania z witryny.
„Copyright © YYYY [Nazwa witryny]. Wszystkie prawa zastrzeżone.”
“Joomla! jest wolnym programem wydanym na warunkach licencji GNU/GPL.”
© Polskie Centrum Joomla!
26
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Szukaj Wyświetla prostą wyszukiwarkę, umożliwiając
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Szukaj
Wyświetla prostą wyszukiwarkę, umożliwiając przeszukiwanie witryny.
Parametry umożliwiają m.in. ustalenie wyglądu modułu, tekstu wyświetlanego w polu
wyszukiwarki, ustalenie położenia i etykiety przycisku uruchamiającego wyszukiwanie.
Moduł eliminuje konieczność nawigacji na specjalną stronę z wyszukiwarką.
© Polskie Centrum Joomla!
27
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Ścieżka powrotu Wyświetla listę odnośników
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Ścieżka powrotu
Wyświetla listę odnośników pokazujących węzłowe punkty pośrednie między stroną
główną i aktualnie wybraną. Ułatwia nawigację wstecz do stron umożliwiających wybór
innych kategorii lub pozycji treści.
© Polskie Centrum Joomla!
28
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Własny kod HTML Wyświetla własne treści – tekst,
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Własny kod HTML
Wyświetla własne treści – tekst, grafiki, animacje lub inne obiekty osadzone za pomocą
kodu HTML.
Moduł może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. gdy chcemy umieścić
na stronie mapowany obraz albo skopiować kod z PayPal, Amazon czy innej witryny.
© Polskie Centrum Joomla!
29
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 2 Moduły Wpinacz Moduł „Wpinacz” [Wrapper] umożliwia
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
2 Moduły
Wpinacz
Moduł „Wpinacz” [Wrapper] umożliwia wyświetlanie treści innych witryn oraz
niezależnych aplikacji internetowych nieobsługiwanych przez Joomla! w zwykłym trybie
np. stron dHTML, galerii, katalogów.
W obszarze modułu prezentowana jest cała witryna lub aplikacja tak, jakby były
integralną częścią witryny, ale z własnym interfejsem umożliwiającym nawigację. Jeśli
strona w module jest szersza lub wyższa niż moduł, można uaktywnić paski przewijania.
© Polskie Centrum Joomla!
30
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki A. Uwierzytelnienie B. Obsługa artykułów: Koloruj
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3
Dodatki
A. Uwierzytelnienie
B. Obsługa artykułów:
Koloruj składnię
Maskuj email
Nawigacja
Ocenianie
Podział strony
Wpinacz modułów
© Polskie Centrum Joomla!
31
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki c.d C. Edytory HTML: Prosty TinyMCE XStandard Lite D.
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki c.d
C. Edytory HTML:
Prosty
TinyMCE
XStandard Lite
D. Rozszerzenia edytorów:
Przycisk Grafika
Przycisk Podział strony
Przycisk Więcej
Przycisk Przełącz edytor
© Polskie Centrum Joomla!
32
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki c.d C. Wyszukiwarki D. Systemowe Dawne adresy [System -
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki c.d
C. Wyszukiwarki
D. Systemowe
Dawne adresy [System - Backlink]
Diagnostyka [System - Debug]
Dziennik zdarzeń [System - Log]
Pamięć podręczna [System - Cache]
Pamiętaj mnie [System - Debug]
Proste adresy [System - SEF]
Spuścizna [System - Legacy]
E. Użytkownik – Joomla!
F. XML - RPC
© Polskie Centrum Joomla!
33
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Uwierzytelnienie Włączają obsługę sprawdzania
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Uwierzytelnienie
Włączają obsługę sprawdzania tożsamości logujących się użytkowników.
„Uwierzytelnienie – Joomla” : obsługuje standardowe uwierzytelnianie.
„Uwierzytelnianie – OpenID”: obsługuje logowanie za pomocą konta OpenID
„Uwierzytelnianie – Gmail ”: obsługuje logowanie za pomocą konta Gmail.
Domyślnie włączone jest tylko standardowe uwierzytelnianie Joomla!.
© Polskie Centrum Joomla!
34
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Koloruj składnię Dodatek „Artykuły – Koloruj
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Koloruj składnię
Dodatek „Artykuły – Koloruj składnię”
[Content – Code Hightlighter (GeSHi)]
formatuje fragmenty kodu
komputerowego wstawiane do
artykułów.
Dodatek wykorzystuje bibliotekę
GeSHi. W Joomla! formatuje
w zróżnicowany sposób 8 języków
skryptowych - CSS, HTML4 (strict)
JavaScript, PHP, PHP brief, SQL, XML
oraz INI.
Cytowany kod musi być objęty
znacznikiem <pre
xml:lang=”nazwa_jezyka”>
</pre>.
© Polskie Centrum Joomla!
35
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Maskuj email Dodatek „Maskuj email” [Email Cloaking]
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Maskuj email
Dodatek „Maskuj email” [Email Cloaking] ukrywa adresy poczty elektronicznej przed
robotami wykorzystującymi je do rozsyłania niechcianych przesyłek (spamu).
Dodatek koduje adresy za pomocą JavaScript tak, że są poprawnie wyświetlane na
witrynie i interpretowane jako łącza do programu pocztowego, ale niewidoczne dla
robotów przeszukujących kod HTML.
Adresy mogą być zapisane następująco:
konto@mojadomena.com
<a href=“mailto: konto@mojadomena.com”> konto@mojadomena.com </a>
<a href=“mailto: konto@mojadomena.com”>napisz do administratora!</a>
© Polskie Centrum Joomla!
36
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Nawigacja Dodatek „Nawigacja” [Page nawigation] między
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Nawigacja
Dodatek „Nawigacja” [Page nawigation] między kolejnymi artykułami na stronach
wywoływanych z pozycji menu typu przegląd bądź lista artykułów umieszcza pasek
nawigacji (Poprzedni → Następny)
Pasek nawigacji wyświetlany jest tylko wówczas, gdy w konfiguracji globalne artykułów
oraz w konfiguracji pozycji menu zostanie włączony parametr „Nawigacja”.
Pasek nawigacji może być umieszczony nad artykułem lub listą artykułów albo poniżej.
© Polskie Centrum Joomla!
37
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Ocenianie Dodatek „Ocenianie” umożliwia odwiedzającym
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Ocenianie
Dodatek „Ocenianie” umożliwia odwiedzającym ocenę artykułów w skali od 1 do 5.
Wyniki głosowania wyświetlane są pod tytułem artykułu za pomocą 5 obrazków –
gwiazdek sygnalizujących średnią ocen.
Standardowo dodatek jest wyłączony.
© Polskie Centrum Joomla!
38
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Wpinacz modułów Dodatek „Wpinacz modułów” [Load
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Wpinacz modułów
Dodatek „Wpinacz modułów” [Load module] obsługuje osadzanie i wyświetlanie
w artykułach modułów.
Moduły osadzamy w artykułach instrukcją: {loadposition xxxxx}, gdzie xxxxx to nazwa
pozycji modułu.
Pozycjom przeznaczonym na osadzanie modułów w artykułach nadajemy nazwy różne od
pozycji umieszczonych w szablonach witryny.
Parametry modułu umożliwiają określenie stylu prezentacji modułów.
© Polskie Centrum Joomla!
39
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Edytory Edytor prosty (zwykły, ang. No Editor): zwykły
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Edytory
Edytor prosty (zwykły, ang. No Editor): zwykły obszar tekstowy umożliwiający
redagowanie tekstu i opisywanie go znacznikami HTML. Umożliwia także osadzenie np.
kodu JavaScript
Edytory wizualne: w niewidoczny dla użytkownika sposób osadzają
w tekście kod HTML opisujący strukturę i własności elementów treści. Ułatwiają
umieszczanie artykułów i opisów. Od skrótu angielskiego zdania What You See Is What
You Get, czyli „co widzisz, otrzymasz” nazywane edytorami WYSIWYG:
TinyMCE: domyślny edytor wizualny
XStandard Lite: alternatywny, tylko w systemie Windows, wymaga dodatkowo
instalacji w Widnows
Domyślny edytor ustawiany jest na stronie „Konfiguracja globalna”.
© Polskie Centrum Joomla!
40
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Rozszerzenia edytorów Wzbogaca edytory o przyciski
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Rozszerzenia edytorów
Wzbogaca edytory o przyciski obsługujące dodatkowe lub alternatywne funkcje.
Przycisk „Grafika” umożliwia osadzenie ilustracji w treści artykułów. Otwiera
Bibliotekę mediów, umożliwia wybór istniejącej lub wczytanie nowej grafiki i określenie
własności prezentacyjnych ilustracji.
Przycisk „Podział na strony” dzieli dłuższe artykuły na części wyświetlane na
kolejnych stronach witryny oraz dodaje spis treści.
Przycisk „Więcej” wstawia do artykułu znacznik podziału na wprowadzenie i tekst
główny oraz odnośnik „Więcej” wyświetlany na stronach przeglądów artykułów.
Przycisk „Przełącz edytor” umożliwia zmianę trybu pracy z wizualnego na HTML
i odwrotnie
© Polskie Centrum Joomla!
41
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Spuścizna Dodatek „Spuścizna” [Legacy] zapewnia
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Spuścizna
Dodatek „Spuścizna” [Legacy] zapewnia obsługę przestarzałych rozszerzeń
zaprojektowanych dla Joomla 1.0.
Domyślnie dodatek „Spuścizna” jest wyłączony, ale może być w razie potrzeby
włączony.
Zalecane jest jednak, aby korzystać przede wszystkim z rozszerzeń napisanych dla
Joomla 1.5 (natywnych).
© Polskie Centrum Joomla!
42
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Pamięć podręczna Dodatek „Pamięć podręczna"
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Pamięć podręczna
Dodatek „Pamięć podręczna" [Cache] włącza możliwość przechowywania niektórych
treści witryny w pamięci podręcznej, zmniejsza obciążenie serwera i czas wczytywania.
W efekcie włączenia dodatku dynamiczne treści stron są chwilowo przechowywane
w specjalnych plikach i wykorzystywane podczas serwowania stron użytkownikom.
Zwiększenie wydajności serwera uzyskane dzięki ograniczeniu ilości wykonywanych
operacji jest zauważalne w przypadku dużego ruchu na witrynie.
© Polskie Centrum Joomla!
43
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Proste adresy Dodatek „Proste adresy” [SEF] zamienia
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Proste adresy
Dodatek „Proste adresy” [SEF] zamienia skomplikowane adresy internetowe generowane
przez Joomla! na proste, łatwiejsze do zapamiętania i „przyjazne” dla wyszukiwarek
indeksujących strony internetowe. Działa bezpośrednio na kodzie HTML, nie wymaga
żadnych znaczników.
© Polskie Centrum Joomla!
44
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Wyszukiwarki Wyposażają komponent „Szukaj” w zdolność
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Wyszukiwarki
Wyposażają komponent „Szukaj” w zdolność przeszukiwania konkretnych rodzajów
treści gromadzonych na witrynie.
Każdy z dodatków obsługuje przeszukiwanie innego rodzaju treści, np.:
Szukaj – Artykuły [Search – Content]: obsługuje przeszukiwanie tytułów i tekstów
Szukaj – Kategorie [Search – Categories ]: obsługuje przeszukiwanie tytułów i opisów
Szukaj – Kontakty [Search – Contacts] : obsługuje przeszukiwanie nazw kontaktów,
stanowisk, adresów, numerów telefonów i faksów oraz dodatkowych informacje.
Szukaj – Spinacz RSS [Search – NewsFeeds]: obsługuje przeszukiwanie tytułów
i opisy kategorii kanałów informacyjnych oraz nazwy i opisy źródeł RSS
Szukaj – Zakładki [Search – Weblinks] ]: obsługuje przeszukiwanie tytułów i opisów
kategorii zakładek oraz nazwy i opisy adresów internetowych.
Dzięki tej metodzie możliwe jest również przeszukiwanie treści gromadzonych za
pomocą dodatkowych komponentów po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku.
© Polskie Centrum Joomla!
45
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki Użytkownik – Joomla! Dodatek obsługuje synchronizację
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
Użytkownik – Joomla!
Dodatek obsługuje synchronizację kont użytkowników z danymi w rozszerzeniach, które
tego wymagają (jeśli synchronizacja jest możliwa).
Standardowo dodatek jest wyłączony.
© Polskie Centrum Joomla!
46
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 3 Dodatki XML - RPC Umożliwiają korzystanie w Joomla! z usług
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
3 Dodatki
XML - RPC
Umożliwiają korzystanie w Joomla! z usług sieciowych:
„XML-RPC”: (Rozszerzalny Język Znaczników – Zdalne Wywołanie Procedur)
rozszerza możliwości korzystania w Joomla! z usług sieciowych!
„XML-RPC Blogger API”: umożliwia zdalną obsługę redakcyjną Joomla! (dodawanie,
usuwanie, korygowanie, publikowanie artykułów) za pomocą zewnętrznych aplikacji,
takich jak Blogger czy Windows Live.
„XML-RPC Joomla! API”: rozszerzeniom Joomla! korzystającym z usług sieciowych
obsługę Joomla! za pomocą kompatybilnych aplikacji zewnętrznych. Obsługuje interfejs
oprogramowania XML-RPC w Joomla!
© Polskie Centrum Joomla!
47
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 4 Szablony A. Rhuk Milkyway B. Beez C. JA Purity D. Khepri
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
4
Szablony
A. Rhuk Milkyway
B. Beez
C. JA Purity
D. Khepri
© Polskie Centrum Joomla!
48
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 4 Szablony Rhuk Milkyway Domyślny szablon Joomla!. Prosty projekt tego
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
4 Szablony
Rhuk Milkyway
Domyślny szablon Joomla!. Prosty projekt tego szablonu czyni go lekkim i szybkim.
W szablonie można skonfigurować trzy parametry: „Wariant kolorystyczny”, „Kolor tła”
oraz „Szerokość strony”.
© Polskie Centrum Joomla!
49
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 4 Szablony Beez Szablon “Beez” został zaprojektowany z
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
4 Szablony
Beez
Szablon “Beez” został zaprojektowany z przywiązaniem szczególnej wagi do standardów
projektowania dla Internetu, dostępności i elastyczności.
Szablon jest przykładem zastosowania nowych własności szablonów w Joomla 1.5. Może
posłużyć jako podstawa własnych projektów i modyfikacji.
© Polskie Centrum Joomla!
50
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 4 Szablony JA Purity Szablon “JA Purity” udostępniony przez
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
4 Szablony
JA Purity
Szablon “JA Purity” udostępniony przez JoomlArt jest projektem obrazującym:
płynny układ strony (dostosowujący się rozmiarami do wielkości ekranu),
wykorzystanie rozwijalnego menu (kaskadowego) opartego na CSS,
wzbogacenie w ułatwienia dla użytkowników (zmiana rozmiaru czcionki).
Walory szablonu:
trzy wbudowane motywy kolorystyczne (czarny, zielony i niebieski)
osiem formatek modułów (3 zależne od pozycji, 5 od zastosowania przyrostków _red,
_green, _blue, _black, _text)
zwijane/rozwijanie modułów w prawym pasku
czytelna typografia (wyróżnienia!)
© Polskie Centrum Joomla!
51
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici 4 Szablony Khepri Domyślny szablon zaplecza administracyjnego.
JoomlaJoomla!! –– momożżliwoliwośścici
4 Szablony
Khepri
Domyślny szablon zaplecza administracyjnego.
Elegancki, przejrzysty, szybki.
Może być zastąpiony szablonem zaprojektowanym samodzielnie bądź innych
projektantów.
© Polskie Centrum Joomla!
52