Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

DENİZDE HABERLEŞME
Yelkenle olsun, olmasın, denizde yapılan tüm yolculuklarda Haberleşme büyük önem taşır. Hem seyir edenlerin güvenliği açısından, hem de çevredeki teknelerin güvenliği açısından, seyreden tüm teknelerin birbirleriyle her durumda haberleşmeye açık olmaları ve bunun anlaşılır ve açık bir dille yapılması gereklidir. Bu nedenle uluslararası anlaşmalarla, Denizde Haberleşme yöntemleri belirtilerek, tüm denizcilerin bu kurallar çerçevesinde iletişimlerini sağlamaları sağlanmıştır. Denizde Haberleşme amaçlarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz: Gemi/Tekne içi haberleşme Gemi- Gemi arası haberleşme Gemi- Kıyı arası haberleşme Kıyı- Gemi arası haberleşme Acil durum haberleşmeleri Denizde Haberleşme yöntemlerini şu başlıklar altında inceleyeceğiz: o Bayrak ve Flamalarla haberleşme o Cep telefonu ile haberleşme o Telsizle haberleşme o Uydu haberleşme sistemleri o Diğer haberleşme çeşitleri

1. Bayrak ve Flamalarla Haberleşme
Yelkenli veya yelkensiz her gemi, bağlı olduğu ülke bayrağını ve sularında gezdiği ülkenin bayrağını teknesine asmak zorundadır. Ülke bayrakları dışında bayrak ve flamalarla haberleşmek günümüzde eskisi kadar kullanılmamaktadır. Ticari ve yolcu gemilerinin bu yöntemi kullanabileceğini göz önüne alarak incelemekte fayda var. Örneğin; - Uluslararası tehlike işareti “NC” kod bayraklarının birlikte basılmasıdır. Özellikle, yelken yarışlarında, tüm start-finish ve haber işaretleri bayrak ve flamalarla gösterildiğinden yarışçıların kendilerine ait olan bayrakları bilmeleri gereklidir. Örneğin; B kod bayrağı, Protesto bayrağıdır, L kod bayrağı, “hakem botunu takip et” veya “ilan panosuna gel” anlamındadır, N kod bayrağı, “yarış abandone” işaretidir, P kod bayrağı, yarış başlama ön hazırlık işaretidir, .... Yarış ilanında ve uluslarası Yelken Yarış kurallarında tüm işaretlere ait, bayrak kodları verilmiştir.
NC kod bayrağı

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Yelkenli tekne üzerinde Bayrakların taşınması:
Yelkenli teknelerde, teknenin kayıtlı olduğu Ülkenin bayrağı teknenin kıç ıstralyasında baş hizasında taşınır. Eğer Türk bayraklı bir gemi, başka bir ülkenin karasularına girerse, o ülkenin bayrağını Teknenin Sancak gurcatasından geçen bir sancak ipine asmak zorundadır. Teknenin İskele gurcatasındaki sancak ipine ise, kulüp, takım veya özel bayraklar toka edilebilir. Haberleşme bayrakları da, iskele gurcatada bulunan sancak ipine toka edilir. ::::::: Ülke bayrağı : Kıç ıstralya Ev sahibi ülke bayrağı : Sancak Gurcata Külüp Forsu : İskele Gurcata ...... ......

Yelkenli teknelerde ülke bayrağı kıç ıstralyada bulunur.

Tüm bayrakların uluslarası anlamları en alttaki tabloda verilmiştir. Her HARF ve RAKAM’ın da kendi ait bir ulusal ve uluslarası okunma kodu vardır. Aşağıdaki tablo bu kodları da içermektedir.

Özellikle telsizle haberleşmelerde karışıklığı önlemek için kullanılır. Çağrı işareti, servis kısaltmaları ve kelimelerin hecelenmesi gerektiğinde kullanılır. Mesela; MARTI yatının adını, telsizle kıyıya bildirirken, kodlama biçimimiz şu şekilde olmalı: Mike – Alpha – Romeo – Tango – India (uluslarası kod) Merih – Aydın – Reis – Turgut – İstif (ulusal kod)

2. Cep telefonuyla Haberleşme
Cep telefonunun çektiği kıyıya yakın bölgelerde hemen telefon edip yardım veya bilgi istemeniz kolaydır. Bunun için denize çıkmadan önce en yakın sahil güvenlik, hastane ve limanların telefonunu almanız gerekir. Cep telefonunun sürekli kullandığımız özelliği haricinde, hava durumu tahminleri, önemli duyurular ve bilgiler alabileceğimiz Cep telefonuyla deniz enformasyonuna ulaşma servisleri de vardır. Kısa mesaj, WAP, GPRS gibi sistemler kullanılarak kullanılan bu sistemlerden
B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

yararlanmak gerekir. Özellikle meteoroloji ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla ulaşmak önemlidir. İnternetten meteoroloji kontrolü ile ilgili detaylı bilgiye www.sailing.boun.edu.tr web sayfasındaki Sailing bölümündeki dökümanı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

TURKISH CRUISER MATE Java destekli telefonlara özel hizmet sağlayan ayrı bir haberleşme sistemidir. Cep telefonundan aşağıdaki konularda bilgi edinilebilir. Deniz Tahminleri 3 günlük tahmin seçilen deniz için 6 saat çözünürlükte 4. ve 5. gün tahmin bölgesel olarak genel tahmin ayrı ayrı sunulmaktadır. (Deniz tahminleri, Karaağaç-Antalya ile 4. ve 5. gün için UOA dan diğer bölgeler için Poseidon dan derlenmektedir). Duyurular/İlanlar seçilen deniz için denizcilere ilanlar ve o deniz hakkında önemli haberler (Denizcilere İlanlar SHODB web sitesinden derlenmektedir) Önemli telefonlar ve mevkiiler sayfası eklenmiştir (Acil telefonları, marinalar, servis sağlayıcı telefonları vb)

3. Telsizle Haberleşme
Global Maritime Distress and Safety (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi) GMDSS : 1 Şubat 1992’ de başladı, 1 Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye girdi. DSC : Sayısal Seçmeli Çağrı NBDP : Dar band doğrudan yazılımlı telgraf tekniği EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi (Radio Beacon) SART : Arama ve kurtarma radar vericisi (Radar Transponder) NAVTEX: Karadan gemi yönünde NBDP tekniği ile acil bilgilerin gönderilme sistemi IN MARSAT : Uydular kanalıyla yapılacak haberleşmeyi organize eden kuruluş COSPAS SARSAT : Kutupsal yörüngeli uydu sistemi IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü ITU : Uluslararası Telekom Birliği GMDSS’e tabi olan gemiler : o Yolcu gemileri o 300 Grosstonun üstündeki yük gemileri o 12 kişi ve daha yukarı kapasitede uluslararası seyir yapan deniz araçları Deniz Bölgeleri : Denizler, çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar; o o o A1 : Kıyıdan 20-30 millik mesafede VHF DSC istasyonlarının duyulan mesafesi A2 : MF DSC istasyonlarının duyulma mesafesidir, A1’ in bittiği yerde başlar ve 100 mile kadar çıkar. A3, A4

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, başka bir ülke tarafından A1 olarak belirlenmişse, o bölge A1 bölgesi olur. A1 bölgesinde bulundurulması zorunlu cihazlar şunlardır: o VHF DSC o VHF DSC Watch Receiver o NAVTEX alıcısı o EPIRB : a) VHF EPIRB b) UYDU EPIRB : o i) INMARSAT EPIRB o ii) COSPAS SARSAT EPIRB o o Su geçirmez portatif VHF el telsizi (300 grosston-500 grosston’ a kadar 2 adet, 500 grt ’ dan büyük gemilerde 3 adet bulundurulması gerekir.) SART (300 grosston - 500 grosston’ a kadar 1 adet, 500 GRT’ dan büyük gemilerde 2 adet bulundurulması gerekir.)

*Aşağıda Telsizle haberleşme ile verilen bilgiler, amatör düzeyde olup, bir yatın telsiz sorumluluğunu almak, mutlaka GMDSS Telsiz kursuna gidilmeli ve telsiz ehliyetine sahip olunmalıdır. Bununla birlikte, sıkça kullanılan el VHF’leri (walkie-talkie) ile haberleşirken bile uyulması gereken kuralları bilmek, hem acil durumda yelkenciyi güç durumdan kurtarabilir hem de yanlış bir şey yapmasını engelleyecektir. Telsizle haberleşme, denizcilikte en çok kullanılan yöntemdir. Çoğunlukla VHF frekansı ile sinyal yollanarak haberleşme sağlanır. Yaklaşık 50 millik bir mesafe ile kurulan bağlantıya VHF görüşmesi diyebiliriz. Telsiz taşıyan tekneler hem alıcı hem de verici görevi yürütebilir. Bununla birlikte kıyıda kurulan istasyonlar da vardır. (marina, iskele vs...) VHF (Very High Frequency) telsiz bulundurması mecburi tekneler : 12 kişi veya daha fazla yolcu taşıyan özel yatlar, Balıkçı tekneleri, Ticari amaçlı yatlar, Göl ve deniz araçları, 300 Grosstona kadar olan gemiler, 25 Watt VHF telsiz bulundururlar. 1Watt : Gemi içinde, kanalda, limanda, boğazlarda kullanılır. VHF Frekans kuşağındaki yeri : 30 MHz – 300 MHz ( Metrik dalgalar ) Denize ayrılan bölüm : 156Mhz – 174 MHz Kanallar: 01 - 28 60 – 88 Toplam 55 uluslararası kanal vardır. 28+29=57 kanal 75 ve 76 nolu kanallar yoktur. ( 16. kanalın altına ve üstüne gelir.) DUPLEX (35 adet) : Gönderme ve dinlemenin farklı kanallarda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemilerle kara arasında yapılır. Duplex telefon gibidir. Aynı anda dinleme- konuşma yapılır. SIMPLEX (20 adet) : Gönderme ve dinlemenin aynı kanalda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemiler arasında yapılır. Simplex, bizim tanıdığımız telsizdir. Birisi konuşurken aynı anda dinleyemez.

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

KANAL 08 13 15 / 17 16 09 / 10 / 77 72 / 73 67

AÇIKLAMA Sahil Güvenlik Kanalı Seyir güvenliği için kullanılır Gemi içi haberleşmede kullanılır (1 Watt)

Acil Durum/ Çağrı / İlk Temas
Balıkçılara ayrılan kanallar

Yatlara ayrılan kanallar Meteoroloji Kanalı
(saat başlarından 5 dk. Önce ve 10 dk. Sonra haberleşme yasaktır) Seyir sırasında 16. kanal dinlenir.!!

DUAL WATCH: Haberleşme yaparken aralıklarla 16. Kanalı da dinleyebilen sistemdir. Kıyı istasyonları kurma ve işletme hakkı TÜRK TELEKOM’a aittir. Denetleme yetkisi TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nündür (TGM). TGM : Telsiz Genel Müdürlüğü yönetmelik gereği imtihanları Şubat-Haziran-Eylül aylarında yapar. Ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. Heceleme Alfabesi: Ulusal ve uluslarası alfabelerdir. Harfler ve okunuşları, yukarıdaki tabloda verilmiştir.

4. Telsizle Nasıl Görüşme Yapılır?
Haberleşmenin Öncelik Sırası: Tehlike Haberleşmesi – MAYDAY Acelelik Haberleşmesi – PAN PAN Emniyet Haberleşmesi – SECURITE Yön Bulma Haberleşmesi 4.1. Emniyet Haberleşmesi – SECURITE Deniz ve hava trafiğini engelleyen meteorolojik ya da diğer önemli olayların bildirilmesini sağlayan haberleşmedir. (Fener sönmesi, ışıklı şamandıra, yeni keşfedilmiş sığlık bildirmesi, askeri tatbikat, sürüklenen mayın, fırtına, su altı çalışması vb.) Emniyet mesajları tüm istasyonlara yayınlanır. 16. kanaldan yapılır. Başka kanala geçilir. 16. kanal, 1 dakikadan fazla veya test içinse 10 saniyeden fazla meşgul edilmez. Emniyet mesajlarının çağrısı yapılırken : Emniyet işareti SECURITE (3 kez) Tüm istasyonlar (All stations veya all ships veya bir istasyon adı) (3 kez) Burası (This is) ... Yayınlayan istasyon adı (3 kez)
B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Metnin başlangıcı ve teknenin bulunduğu koordinat Metnin okunuşu (açık, anlaşılabilecek bir ses tonuyla) Metnin bitişi Metni hazırlayanın imzası (Master: Gemi kaptanı) Mesajın bitişi SECURITE SECURITE SECURITE ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS THIS IS TURKRADIO TURKRADIO TURKRADIO .......mesaj....

4.2. Acelelik Haberleşmesi – PAN PAN : Geminin güvenliğiyle ilgili mesajlardır. (isyan, hastalık, yaralı, denize adam düşmesi ve bulunamaması, makine, dümen arızası vb.) Tıbbi yardım niteliği varsa MEDICAL eklenir. (PAN PAN MEDICAL) Tehlike mesajının çekilmesini gerektirmeyen durumlarda çekilen mesajdır. Gemi kaptanının sorumluluğundadır. Acelelik mesajlarının çağrısı yapılırken : Acelelik işareti PAN PAN (MEDICAL) (3 kez) Mesajı alması istenen istasyon (All stations veya bir istasyon adı) (3 kez) Burası (This is) .... Yayınlayan istasyon adı (3 kez) Metnin başlama yeri ve bulunduğu koordinat Metnin okunuşu (açık, anlaşılabilecek bir ses tonuyla) Metni hazırlayanın imzası (Master: Gemi kaptanı) Mesajın bitişi PAN PAN PAN PAN PAN PAN ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS MARTI MARTI MARTI MY POSITION IS 41 DEGREES 41 MINUTES NORTH AND 014 DEGREES 14 MINUTES EAST AT 0900 UTC MY SHIP IS NOT UNDER COMMAND AND DRIFTING SOUTHWEST ABOUT FOUR KNOTS, fullstop END OF INFORMATION 21ST MAY 2003 AT 0915 UTC MASTER OVER

4.3. Tehlike Haberleşmesi – MAYDAY : Bir geminin yardım isteği ve ona yapılan yardıma tehlike trafiği denir. SILENCE MAYDAY: Tehlikedeki deniz aracı ya da tehlike trafiğini yöneten istasyon tüm istasyonları susturabilir. Bir istasyon susturulacaksa, bu kez de o istasyon çağrılarak yapılır. İstasyonları susturma SILENCE MAYDAY işaretiyle olur. SILENCE DISTRESS: Tehlike trafiğini izleyen bir istasyon da gerektiğinde diğer istasyonları susturabilir. Bu kez SILENCE DISTRESS işareti kullanılır.
B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Tehlike mesajlarının çağrısı yapılırken : Tehlike işareti MAYDAY (3 kez) Burası (This is) ... Yayın yapan istasyon adı (3 kez) MAYDAY Tehlikedeki geminin koordinatları ve konumun saptandığı saat Tehlikenin cinsi (verebiliyorsa) Yardımda gerekli araç (verebiliyorsa) Tehlikenin detayları (verebiliyorsa) Mürettebatın durumu (verebiliyorsa) Hava Durumu Mesajı hazırlayanın imzası Mesajın bitişi MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS YACHT MARTI YACHT MARTI YACHT MARTI CALL SIGN: TANGO-CHARLIE 2367-765-877 MAYDAY MY POSITION IS 23 DEGREES 35 MINUTES NORTH, 43 DEGREES 47 MINUTES EAST AT 2300 UTC LISTING AND IN DANGER OF CAPSIZING, REPEAT, LISTING AND IN DANGER OF CAPSIZING NEED HELICOPTER, fullstop SHIP IS LISTING STARBOARD SIDE ABOUT 35 DEGREES AND GOING ON SLOWLY, fullstop ALL CREW ONBOARD AND READY FOR ABONDONING AHIP, fullstop WINDS NORTHERLY 7 BEAUFORT, SWELL NORTHERLY 3 METERS, fullstop MASTER OVER

Örnek: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY BURASI YAT KARINA, YAT KARINA, YAT KARINA YEŞİLKÖY FENERİNİN 10 MİL GÜNEYİNDEYİM SU YAPIYORUM, MOTORUM DURDU YEDEKLENMEYE İHTİYACIM VAR RÜZGAR POYRAZ 7 BOFOR, DALGA BOYU 2 METRE MÜRETTEBAT 3 KİŞİ, GÜVERTEDEYİZ TAMAM

4.4. Tehlike Mesajının alınması Tehlike mesajının alınmasını 1 kere RECEIVED veya 3 kere ROMEO belirtilir. - MAYDAY - YACHT MARTI, YACHT MARTI, YACHT MARTI - THIS IS TURKRADIO, TURKRADIO, TURKRADIO - RECEIVED MAYDAY Tehlikede olmayan bir tekne de aşağıdaki durumlarda tehlike mesajı verebilir: Yardıma giden teknenin yeterli olmadığını düşünürse,
B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Tehlike mevkiine uzak olan istasyon, tehlike çağrısına cevap verilmediğini görürse, Tehlikedeki tekne, çağrı yapamayacak durumda ise, Bu durumda MAYDAY RELAY (3 kez) mesajı verilir. Tehlikenin bittiğini veya yardımın başladığını gören yönetici PRU-DONCE çağrısı yapar. Tehlike tamamen bitmişse SILENCE FENNE mesajı verilir.

5. Navtex ile Bilgi Alma
Karadan denize (gemiye) yönünde acil bilgilerin, denizcilik uyarılarının ve meteorolojik bilgilerin NBDP tekniği ile yayınlanmasıdır. 400 millik bir alan için planlanmıştır. Gemilerde NAVTEX vericisi bulunmaz bu cihaz SADECE ALICIDIR, verici değildir. Navtex, donanımı, şu birimlerden oluşur: Alıcı / İşaret İşlemcisi / Yazıcı Alıcının hafizası en az 30 mesaj saklayabilecek kapasaitededir ve mesajlar 60-72 saat hafızada kalabilir. Navtex, öncelikli bir mesaj aldığında sesli bir uyarıyla haber verir. Örneği seyir ve meteoroloji uyarılarını, Navtex cihazı tanır ve kullanıcısını bu şekilde uyarır. Gemilerde kullanılan Navtex donanımı çok karışık değildir ve ekonomiktir. NAVTEX 518 kHz F1B frekansından her 4 saatte bir 10 dakika yayın yapar. Yayın dili İngilizcedir. 10 dakikalık sürede zaman kalırsa yayın yapan ülkeler kendi dillerinde de yayınlayabilirler. NAVTEX cihazları programlanmış bile olsalar aşağıdaki 3 yayın türünü muhakkak alırlar: A : A harfi denizcilik uyarıları B : B harfi meteorolojik İHBARLAR (fırtına ihbarları) D : D harfi arama ve kurtarma mesajları Türkiye Navtex İstasyonları İstasyon Tanıtıcı Harfi Frekansı (yayın sahası) İzmir I 518 Samsun İstanbul Antalya E D F 518 518 518 Yayın Zamanı (UTC) 01:20-05:2009:20-13:2017:20-21:20 00:40-04:4008:40-11:4016:40-20:40 00:30-04:3008:30-12:3016:30-20:30 00:50-04:5008:50-12:5016:50-20:50 Dili İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce

6. Uydu Haberleşme Sistemleri

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Denizde tehlikeli durumlar aniden çıktığı için, böyle durumlarda otomatik olarak uyarıma geçebilen, gerekirse tekneden ayrılıp bağımsız hale geçen ve bulunduğu konumun saptanmasına yarayacak bilgiler içeren cihazlara ihtiyaç duyulabilir. Epirb’ler bu işlevi yerine getirirler.

6.1. EPIRB : (Emergency Position Indicating Radio Beacon)
Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisidir. Epirb’in aktif hale geçmesi demek; • İşaret kaynağının tehlikede olduğu, • Terkedildiği ya da terkedilmeye karar verildiği, • Bir başka donanımla iletişim kuramadığı anlamı taşır. o o o Her Epirb, bağlı olduğu tekneye kayıtlıdır ve kendine ait bir seri numarası ile tanınır. Kuru bataryayla çalışır, şarj edilen tipte değildir. 30-70 cm boyunda ve 0,75-5 kg ağırlığındadır. Cihazın, geminin dışında kolay ulaşılabilecek ve kolay monte edilebilecek bir yerde bulunması lazımdır. (IMO’ nun-International Maritime Organization- gösterdiği yerde) Batma anında, 2- 2.5m derinlikte, önceden ayarlanmış basınç eşiği nedeniyle kendiliğinden gemiden kurtulur ve su üstüne çıkar. Kendi özel bağlayıcılarından başka bir malzemeyle bağlanamaz. Tanıtım numaraları vardır. (MID numarası işlenebilir) Epirb’in, test için birkaç saniyelik kullanımı hariç tehlike dışında kullanılmamasına dikkat edilir.

o o

EPIRB

EPIRB çeşitleri : VHF EPIRB : 156.505 MHz (70 channel) INMARSAT EPIRB : 1.6 GHz COSPAS SARSAT EPIRB : 406MHz – 406.1MHz ve 121.5 MHz

6.2. SART : (Search and Rescue Transponder)
Can sandallarında arama kurtarma amaçlı kullanılır. Kazazedelerin yerinin bulunması için kullanılır. SART gemi terk edilirken can kurtarma aracına alınır. Elle çalıştırılır, çalıştırıldıktan sonra üzerindeki savlosundan kurtarma aracına bağlanarak denize bırakılır. o o o o o o Kuru bataryalıdır. Can sandallarında, su yüzeyinden yüksekliği radar algılama yarıçapını artırır. SART cihazı, radarın gönderdiği sinyaller cihaza ulaşınca çalışmaya başlar. SART sinyalleri, radar ekranında belirgin olarak gözükür. Radar ekranında, SART yönünde 12 adet nokta çıkar. Bu noktalar, yaklaştıkça titreyen yay şeklini alırlar.

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

SART

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

o o o

1 milden daha az mesafe kaldığı zaman, noktalar daire şeklini alır. SART cihazında ince bir ses çıkar ve bir ışık yanar. Gemilerde radarın 6-12 mil konumuna getirilmesi önerilir.

7. Denizde Tehlike İşaretleri
Aşağıda yazılı işaretler birlikte veya ayrı ayrı kullanıldığı veya gösterildiği zaman tehlikeyi ve yardım ihtiyacını gösterecektir. o o o Yaklaşık olarak birer dakika arayla patlatılan bir top veya diğer patlayıcı işaret Herhangi bir sis işaret aletinin sürekli olarak çalınması. Kısa aralıklarla her seferinde kırmızı yıldızlar saçan roket veya mermi. (Yelkenli teknelerde bu tür patlayıcılar ateşlenirken yelkene veya donanıma zarar gelmemesine özen gösterilmeli.)

Kırmızı ışıklar saçan fişek

o

Mors kodu ile ... - - - ... (SOS) işareti yollanması veya telsizle yardım/acil durum çağrısı yapılması. NC işaret kod bayraklarıyla Uluslararası Tehlike İşaret Kodu’nun gösterilmesi. Üzerinde veya altında bir küre veya küreye benzer herhangi bir şekil bulunan dört köşe bayrak asılması.
Kolları iki sallamak yana

o

o

o o o o

Yanan bir katran veya yağ varili ile alevlerin tekne üzerinde gösterilmesi Paraşütlü bir roket maytabı veya kırmızı ışık gösteren bir el maytabı. Portakal rengi duman veren bir duman işareti. Her iki yana doğru açılan kolların ağır ağır ve tekrarlı olarak indirilip kaldırılması. (Teknede, botta, denizde veya sal üzerindeki bir kişinin iki kolunu bu şekilde sallaması yardım istediği anlamına gelir. Denizde selam amacıyla bu işaret kesinlikle yapılmaz.) Acil mevkileri belirtmek üzere radyo kerterizleri yayınlayan vericiler kullanılması.
Kare veya daire flama

o

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

HARF KODU

A B C D E F G H I J K L M

(bayrak rengi) Türkçe kodu / Uluslararası Kodu (beyaz/mavi) Aydın / Alfa (kırmızı) Burak / Bravo (mavi/beyaz/kırmızı) Cemal / Charlie (sarı/lacivert) Deniz / Delta (lacivert/kırmızı) Engin / Echo (beyaz üzerine kırmızı) Felenk / Foxtrot (sarı/lacivert çizgili) Gabya / Golf (beyaz/kırmızı) Halat / Hotel (sarı üzerine siyah) İstif / India (lacivert/beyaz/lacivert) Jale / Juliet (sarı/lacivert) Kalyon / Kilo (sarı/siyah) Levent / Lima (lacivert üzerine beyaz X) Merih / Mike

Bayrak Simgesi

Açıklama Türkçe /İngilizce Denizde dalgıcım var, ağır yolla geçiniz Diver Down Keep Clear Tehlikeli yük alıyor, boşaltıyor veya taşıyorum Dangerous Cargo Evet (Olumlu) Yes Benden açık durunuz, zorlukla manevra yapıyorum Keep Clear Rotamı sancağa değiştiriyorum Altering Course to Starboard Hareket edemiyorum. Benimle irtibat kurunuz Disabled Kılavuz istiyorum, ağlarımı topluyorum. Want a Pilot Gemimde kılavuz var Pilot on Board Rotamı iskeleye alıyorum Altering Course to Port Yanmaktayım, gemimde tehlikeli yük var, benden neta olunuz. On Fire Keep Clear Sizinle haberleşmek istiyorum Desire to Communicate Geminizi derhal durdurun. Stop İnstandly Gemim durdu ve yol yapmıyorum I am Stopped

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

N O P Q R S T U V W X Y Z
Sayılar

(beyaz/lacivert dama) Neptün/ November (sarı/kırmızı) Oruç / Oscar (lacivert ortasına beyaz) Poyraz / Papa (sarı) Sarı / Qubec (kırmızı üzerine sarı) Reis / Romeo (beyaz üzerine lacivert) Seydi / Sierra (kırmızı/beyaz/lacivert) Turgut / Tango (kırmızı/beyaz) Umman / Uniform (beyaz üzerine kırmızı X) Vatan / Victor (lacivert ortasına beyaz / kırmızı) Çıma / Whisky (beyaz üstüne lacivert) İkiz / X-ray (sarı/kırmızı çapraz) Yılmaz / Yankee (siyah/sarı/lacivert/kırmı zı) Zuhal / Zulu

Hayır (Olumsuz) No Denize adam düştü Man Overboard Limanda: Gemi hareket edecektir. About to Sail Denizde : Ağlarım bir engele takıldı Sağlık durumu normal, serbest pratika istiyorum Request Pratique

Makinalarım geri çalışıyor Engines Going Astern Benden açık durunuz, trol çekiyorum Keep Clear Tehlikeye gidiyorsunuz Standing into Danger Yardıma ihtiyacım var Require Assistance Tıbbi yardım isterim Require Medical Assistance Durunuz ve işaretimi bekleyiniz Stop Your Intention Demir tarıyorum Am Dragging Anchor Römorkör istiyorum Require a Tug

1 Unaone (Beyaz üzerine kırmızı) 2 Bissotwo (lacivert üzerine beyaz) 3 Terrathree (kırmızı/beyaz/lacivert) 4 Kartefour (kırmızı üzerine beyaz) 5 Pantafive

6 Soxisix (siyah/beyaz) 7 Setteseven (sarı/kırmızı) 8 Ottoeight (beyaz üzerine kırmızı) 9 Novenine (beyaz/siyah/kırmızı/sarı) 0 Nadazero

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

(sarı/lacivert)

(sarı/kırmızı/sarı)

B.U. Yelken- 2* Kitapçığı

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful