Vrele  noći  na  Kipru  
  Bio  je  junak  njenog  detinjstva,  prvi  mladić,  verenik,  a  onda  se  desilo  nešto  što  se   isprečilo  njihovoj  ljubavi.  Kada  su  se,  nakon  tri  godine,  ponovo  sreli,  Leon  je  Bei   pokazao  koliko  je  još  uvek  želi.  Njihova  stara  veza  obnavlja  se  na  ostrvu  ljubavi,  Kipru.   Ona  uzaludno  pokušava  da  odoli  njegovom  zavođenju,  ali  sa  svakim  danom  koji   provede  u  njegovoj  vili  pored  mora,  njena  strast  sve  više  se  razbuktava...      

1.  poglavlje  

    Bea  se  osvrtala  po  prepunoj  dnevnoj  sobi.  Stereo  uređaj  bio  je  toliko  pojačan  da  su   basovi  grmeli,  a  lajtšou  je  bacao  svetlost  na  parove  koji  su  plesali.  Bea  se  smešila.   Trebalo  bi  da  je  dobro  raspoložena  jer  je  žurka  bila  organizovana  povodom  njenog   dvadeset  i  prvog  rođendana,  ali  bolela  ju  je  glava.   Okrenula  se  i,  gledajući  kroz  prozor  u  noć,  odlutala  u  mislima  i  prinela  čašu  usnama.   Šampanjac  joj  nije  nimalo  prijao,  osećala  se  prazno  i  znala  je  da  će  je  ova  žurka  samo   još  više  oneraspoložiti.  Sledećeg  dana  otputovaće  u  London  da  bi  od  ponedeljka   mogla  da  počne  da  radi  novi  posao.   Uvozno-­‐izvozno  preduzeće  osnovao  je  njen  otac  Džon  Stefan,  u  saradnji  sa  svojim   prijateljem  Nikom  Gregorisom,  Grkom  sa  Kipra.   Obojica  su  umrli,  a  preduzeće  je,  u  međuvremenu,  doživelo  ekspanziju  i  postalo   moćan  koncern  koji  je  investirao  u  mnoge  privredne  grane.  Za  njega  se  Bea  nije   plašila,  bila  je  spremna  na  sve  izazove.   Jedino  čega  se  pribojavala  bio  je  ponovni  susret  sa  Leonom  Gregorisom.   On  je  bio  rukovodilac  firme  i  vrhunski  menadžer,  a  njegova  je  uvek  bila  poslednja  pri   donošenju  odluka.  Nakon  smrti  svog  oca,  osnivača  firme  Nika  Gregorisa  i  njegovog   partnera,  preuzeo  je  rukovođenje  kompanijom.  Bea  je  bila  i  suviše  mlada  da  bi   brinula  o  svojih  trideset  posto  vlasništva,  pa  je  on  upravljao  i  njenim  delom  firme   koji  je  nasledila  od  oca.   Bea  i  Leon  poznavali  su  se  veoma  dugo.  On  je  bio  njen  veliki  prijatelj  i  zaštitnik,   četrnaest  godina  stariji  od  nje.  Kada  je  bila  mala,  gledala  je  na  njega  kao  na  starijeg   brata,  međutim,  takav  njihov  odnos  umnogome  se  promenio  nakon  smrti  njenog   oca.  Poslednje  tri  godine  odnos  između  nje  i  Leona  bio  je  isključivo  poslovne   prirode.   Ponekad  su  se  čuli  telefonom,  a  sve  važne  stvari  regulisali  su  njihovi  advokati.   Kada  joj  je  otac  umro,  Bea  je  imala  sedamnaest  godina,  a  majka  joj  je  umrla  odmah   nakon  porođaja.  Njen  tata  nikada  nije  prežalio  pokojnu  suprugu  pa  se  nije  ponovo   oženio,  ćerkaje  bila  centar  njegovog  sveta,  a  kad  je  i  on  umro,  ona  je  živela  u  kući   svoga  oca  u  Mitfordu  na  severu  Engleske.  Budući  da  je  bila  suviše  mlada  da  bi  se   brinula  o  sebi,  na  nju  su  pazili  tetka  Lil  i  njen  muž  Bob.    

Sad  je  mislila  kako  će  joj,  kada  se  preseli  u  London,  njih  dvoje  mnogo  nedostajati.     Za  poslednje  tri  godine  veoma  se  vezala  za  njih.  Oni  nisu  imali  dece  i  nju  su  oduvek   smatrali  svojom,  a  ona  će  sad,  prvi  put  u  životu  biti  upućena  sama  na  sebe.     Čak  i  dok  je  studirala,  stanovala  je  u  Mitfordu,  a  putovala  je  svaki  dan  na  fakultet.   Sada  je  imala  diplomu  ekonomskog  fakulteta  i  od  ponedeljka  je  trebalo  konačno  da   počne  da  radi  u  očevoj  firmi.   Nesvesno  se  namrštila  kad  je  pomislila  da  se  plaši  susreta  sa  Leonom  i  duboko   uzdahnula.   Zašto  je  imala  tako  malo  samo  pouzdanja?  Najzad,  sada  je  odrasla  žena,  a  ima  i   diplomu,  nije  više  osamnaestogodišnja  devojčica  koja  je  verovala  da  voli  Leona,  a   u  stvari,  bila  je  zaljubljena  u  samu  zamisao  da  voli.  Ipak,  nikada  u  poslednje  tri   godine  nije  posumnjala  u  svoju  odluku,  bila  je  srećna  što  se  na  vreme  izvukla  iz   njegovih  kandži.   "Kako  sam  bila  glupa,  a  to  je  bilo  samo  pre  tri  godine!",  mislila  jeotpijajući  još  jedan   gutljaj  šampanjca.   Iz  razmišljanja  ju  je  trgnuo  dubok,  melodičan  glas,  od  kojeg  joj  se  bukvalno  digla   kosa  na  glavi.  Bilo  gde  da  se  nađe,  prepoznala  bi  taj  glas.   "To  je  nemoguće!",  pomislila  je.   Ipak,  njegov  lik  se  ogledao  u  prozorskom  staklu.  Okrenula  se  polako  pogledavši  u   par  koji  je  bio  na  nekoliko  metara  od  nje,  nije  bilo  sumnje  da  je  to  on.  Nešto  je   šaputao  devojci  pored  sebe,  grleći  je  oko  struka  dok  se  ona  usiljeno  smejala  i   privijala  uz  njega.  Žena  pored  njega  bila  je  vrlo  mlada,  srednje  visine,  plave  kose  i   svetle  puti.  Njene  oble  grudi  i  uski  bokovi  ocrtavali  su  se  ispod  veoma  kratke  svilene   haljine  koja  je  isticala  njene  duge  i  vitke  noge.  Pored  visokog  i  tamnokosog   muškarca  širokih  ramena  delovala  je  nežno  i  krhko.   I  on  je  izgledao  veoma  privlačno,  dugokos  sa  gotovo  ugaljcmim  očima.  "Samo  mu  je   duša  crnja",  pomislila  je  Bea  kada  se  okrenula  prema  njemu.   -­‐  Leone?  -­‐  bilo  je  sve  što  je  mogla  da  kaže  drhtavim  glasom  muškarcu  koji  se,   očigledno,  silno  zabavljao.   -­‐  Sta  ti  radiš  ovde?  Nisam  te  pozvala  -­‐  rekla  je  ne  vodeći  računa  o  lepom  ponašanju.   -­‐  Zar  si  pomislila  da  ću  propustiti  tvoj  dvadeset  i  prvi  rođendan,  Fibi?   Ali,  opraštam  ti  što  me  nisi  pozvala.   Leon  je  bio  jedini  čovek  koji  ju  je  zvao  pravim  imenom  koje  je  toliko  mrzela.  Taman   je  zaustila  to  da  mu  kaže,  ali  nije  uspela  pošto  ju  je  obuhvatio  oko  ramena  i  poljubio.   Zaboravila  je  šta  je  htela  da  kaže  i  zatvorila  je  oči  mada  je  trebalo  da  se  brani.   -­‐  Srećan  ti  rođendan,  draga  –  rekao  joj  je  na  uvo  tako  da  je  osetila  njegov  dah.   Podigao  je  glavu  i  pogledao  je  u  oči.  Malo  se  pribrala  i  sada  ga  je  besno  gledala.  Kako   se  samo  usuđuje  da  je  poljubi  pred  svima.     -­‐  Među  nama  još  uvek  ima  nečega,  Fibi.  Hajde  da  ti  donesem  još  jedan  šampanjac  -­‐   uzeo  ju  je  za  ruku.     -­‐  Hajdemo  u  biblioteku,  tamo  ćemona  miru  moći  da  razgovaramo.   Bea  je  zavrtela  glavom,  znala  je  da  mora  da  ga  se  čuva.  Nije  promenio  taktiku  za   protekle  tri  godine,  slomio  ju  je  jednim  poljupcem,  a  sad  će  pokušati  da  komanduje,   to  je  bio  njegov  stil.  

-­‐  Ne,  hvala,  popila  sam  već  dovoljno  -­‐  rekla  je  samouvereno  i  izvukla  ruku  iz  njegove.     -­‐  A  ne  znam  o  čemu  bismo  mogli  da  razgovaramo.  Osim  toga,  i  ako  imaš  nešto  da   kažeš,  to  može  da  sačeka  do  ponedeljka,  tada  ćemo  se  videti  u  kancelariji.   Veoma  se  ponosila  sobom  jer  je  uspela  da  ga  odbije.  Nikada  joj  do  sad  nje  pošlo  za   rukom  da  ovako  razgovara  sa  njim.   -­‐  Ako  želiš  da  popiješ  još  nešto,  posluži  se  sam.  Bar  je  u  trpezariji-­‐  sklonila  se  u   stranu  da  bi  mogao  da  prođe,  ali  ju  je  on  uhvatio  za  ruku  i  rekao:   -­‐  Nemoj  toliko  da  žuriš,  Fibi!  -­‐  u  tim  crnim  prodornim  očima  ogledala  se  rešenost,  ali   i  bes.  Ipak,  njeno  telo  je  reagovalo  potpuno  drugačije,  trudila  se  da  ignoriše  osećanja   koja  je  izazvao  njegov  dodir  pa  ga  je  pogledala:   -­‐  Ako  nisi  primetio,  imam  goste  o  kojima  moram  da  se  brinem.  Nakrivio  je  glavu  i   odmerio  je  od  glave  do  pete:   -­‐  A  ja  moram  da  se  brinem  o  tebi,  Fibi.  A  nas  dvoje?  -­‐  pitao  je  provokativno.  -­‐  Jesi  li   zainteresovana?   Bea  ga  je  pogledala.  Osmeh  mu  je  zavodljiv,  isti  kao  i  nekad,  ništa  se  nije  promenilo   za  protekle  tri  godine,  još  uvek  je  bio  neodoljivo  privlačan.  Osim  toga,  bio  je  bogat  i   moćan,  a  to  je  bila  kombinacija  kojoj  nijedna  žena  ne  može  da  odoli.   Nosio  je  elegantno  tamnoplavo  odelo  i  belu  svilenu  košulju.  Sako  je  bio  na   jednoredno  kopčanje,  a  pantalone  su  mu  ležerno  padale  na  bokovima.  Bio  je  u   odličnoj  formi.   -­‐  Dopadam  li  ti  se?  -­‐  primetio  je  da  ga  gleda,  a  ona  je  pocrvenela  zbog  njegovog   pitanja.  Ni  sama  nije  znala  da  li  je  to  bilo  od  besa  ili  zbog  zbunjenosti.   -­‐  Znači  li  tvoje  ćutanje  odobravan  je?  -­‐  pitao  je  on  ironično.   Energično  se  oslobodila  njegovog  dodira.   -­‐  Zar  ne  možeš  bez  flertovanja,  Leone?  To  sigurno  smeta  tvojoj  ženi  i  tvojoj   porodici...Trudila  se  da  zvuči  opušteno  mada  je  Leon  fatalno  delovao  na  nju.  Osetila   je  kako  je  razum  izdaje,  ali  ni  po  koju  cenu,  nije  smela  da  dopusti  da  on  to  primeti.   Ne  još  jednom!   Ustuknuo  je  jedan  korak:     -­‐  Moja  porodica  je  dobro,  maćeha  i  polusestra  još  uvek  žive  u  Kalifomiji,  pa  ih  retko   viđam,  samo  onda  kada  im  nešto  treba.  A  ženu  nemam.  Bea  ga  je  prezrivo  gledala,   primetila  je  da  je  ljut  i  da  pokušava  da  se  savlada.  Nije  želela  da  se  svađaju  pred   gostima.     -­‐  Tvoj  privatni  život  me  se  ne  tiče,  zaboravi  na  moju  glupu  primedbu  -­‐  rekla  je  malo   tiše.   Da  zaboravim?  -­‐  Leon  se  nasmejao  podrugljivo.     -­‐  Kako  bih  mogao  da  zaboravim  da  smo  se  skoro  venčali?     -­‐  Leon  je  povisio  glas  ne  obraćajući  pažnju  na  to  što  su  ih  drugi  slušali.     -­‐  Nažalost,  naša  veridba  se  završila  dramatično  -­‐  dodao  je  malo  tiše,  nekako  više  za   sebe.  Odjednom  joj  se  učinilo  da  je  videla  tugu  u  njegovim  očima,  a  primetila  je  da   gosti  sa  velikim  interesovan-­‐  jem  počinju  da  gledaju  u  nju  i  Leona.  Da  bi  izbegla   ogovaranje,  rekla  je:  -­‐  Mislim  da  nemamo  o  čemu  da  razgovaramo,  osim  toga,  sve   može  da  sačeka  do  ponedeljka.  Stavio  joj  ruku  oko  ramena  i  poveo  je  napolje,  a  ona   ga  je  netremice  posmatrala.  Sada  joj  je  odjednom  izgledao  stariji  nego  što  je  bio  u   njenom  sećanju.    

 -­‐  Ovde  sam  se  uvek  dobro  osećao  -­‐  rekao  je  i   zatvorio  vrata  za  sobom.  ta  kompanija  ne  bi  ni  postojala  da  nije  bilo  mog   oca.  imaćeš  sva  ovlašćenja.     Stavio  je  ruku  u  džep  sakoa  i  izvu  kao  neki  formular.  -­‐  Šta  je  to  što  ne  može  da   čeka  do  ponedeljka?  -­‐  prešla  je  odmah  na  stvar.   Imala  je  veoma  malo  šminke  koja  je  još  više  isticala  njenu  lepotu.  pokušali  smo  i  nije  funkcionisalo.     Veoma  ličiš  na  majku.  a  živi  u  istoj  četvrti  u  kojoj  je  i  apartman   tvog  oca.  dakle.  prćast  nos  sa  nekoliko  pegica  i   jarkocrvena  usta.  Divio  se  njenoj  lepoti.  samouverenost  i   odlučnost.   Mogli  bismo  još  jednom  da  pokušamo.  postala  si  prelepa  žena.  ništa  drugo  ne  dolazi  u  obzir!   Zabacila  je  glavu  i  pogledala  ga  krupnim  plavim  očima.  Pretpostavljam  da  ćeš  živeti  u  njegovom  stanu.  sa  oblinama  koje  bi  svaki  muškarac   poželeo.  međutim.   moram  da  budem  u  Njujorku  već  sutra.  To.  da  bismo  se  dogovorili  oko  formalnosti.  a  imao  je  i  nekoliko  sedih.  bila  je   odlučna  u  nameri  da  se  odupre  njegovom  zavođenju.     I  sa  sedamnaest  godina  izgledala  je  prelepo.  -­‐  Treba  da  potpišeš  i  od  ponoći   ja  neću  biti  upravnik  tvog  dela  firme.   On  je.  Uzeo  je  dokumenta  i  vratio  ih  u  džep:  -­‐  Molim  te.  -­‐  Dogovorio  sam  se   sa  Tomom  Džordanom  da  radiš  kao  asistent  kod  njegove  zastupnice.   .  draga  -­‐   pecnuo  ju  je  Leon.  sad  kad  je  shvatila  da  je  razlog  njegove  posete  zasita  poslovne  prirode.  Uveo  ju  je  u  biblioteku.  Duboko  je   uzdahnula.   kada  u  je  malo  bolje  osmotrio.  ali.  nismo  pro  bali.     Nekada  su  se  veoma  dobro  razumeli.  mali.  Mogu  da  budem  samo  šef.  -­‐  Maca  je.  Pre  tri  godine  uspela  je  da   izbegne  da  postane  samo  ime  na  njegovoj  listi  i  u  sebi  se  zak-­‐  injala  da  mu  ni  ovoga   puta  neće  pružiti  šansu.  naprotiv.  -­‐  Ako  si  došao  ovamo  da  mi  to  kažeš.   Bea  se  naljutila:  -­‐  Samo  trenutak!  Od  sada  meni  pripada  deo  firme.  to  mu  je  bila  omiljena  soba  i  ništa  u   njoj  nije  menjala  otkad  je  preminuo.  bio  pot  puno  opušten.  Margot  će  ti  se   sigurno  dopasti.   Odjednom  su  je  obu  zela  nežna  osećanja.  urazumi  se.  ali  sada.  ona  je  kompetentna  žena.  jednostavno  mu  nije  bila  dorasla.  To  je  iza   nas.  pokazala   svoje  kandže.  Sela  je  i  pokušala  da  se  opusti.  međutim.  Odrasla  sam  žena  sa  fakultetskom  diplo  mom  i  želim  da  aktivno   učestvujem  u  radu  firme.   nije  narušavalo  njegovu  lepotu.  -­‐  Razumem.  činio  joj  se  još  muževnijim  i  privlačnijim.  Sada  se  na  njenom  licu  očitavala  zrelost  odrasle  žene.  Potpisala  je   dokument  i.  -­‐  Koliko  se  ja  sećam.  Fibi.  nervozna  jer  je  ostala  sama  sa  njim.  Nisam  zbog  toga  studirala!  Nisam  više   devojčica.  Pomislio  je  koliko  mu  je  nedostajala  i  tiho  je  uzdahnuo  govoreći:   -­‐  Izgledaš  prelepo  večeras.  on  je  bio  njen  zaštitnik  i  sad  je  mislila  da  ipak   možda  mogu  ponovo  da  budu  prijatelji.  Avion  firme  čeka  na  aerodromu  u  Njukaslu.  ova  prostorija  podsećala  ju  je  na  oca.  Ne  pada  mi  na   pamet  da  budem  nečija  asistent-­‐  kinja.  Ipak.  Tek  sada  je  uspeo  malo  bolje  da  je   pogleda.  vilenkasta  plava  kosa  bila  joj  je  vezana  u  elegantnu   punđu  i  samo  nekoliko  pramenova  nehajno  su  padali  na  njeno  porcelansko  lice.  Pocrvenela  je.  Zato  sam  došao.  Ispod  gustih   trepavica  isijavala  su  dva  velika  plava  oka.  to  sam  oduvek  znao  -­‐  rekao  je   nakon  što  ju  je  nekoliko  trenutaka  posmatrao.   bila  je  razočarana.  Nije  je  video  tri  godine  i  činilo  mu  se  da  se  nije  mnogo  promenila.  zaboravi.  Trebalo  bi  da  je  osetila  olakšanje  što  će  otputovati  u  Njujork  jer  je   samo  pre  pola  sata  poželela  da  ne  mora  da  ga  sretne  u  Londonu.  video  je  na  njenom  licu  koliko  je  sazrela.  tako  da  te  neću  videti  prvi  dan  u  našoj   kancelariji  u  Londonu.  Osim  toga.Oko  očiju  su  mu  se  već  nazirale  sitne  bore.

 pa  ako  je  potrebno.  !  -­‐  skočio  je  iznenađeno.  a  ona  je  iskoristila  priliku  da  se  skotrlja  sa   kauča  na  pod.     -­‐  Do  đavola.  a  i  u   poslu.  što  ju  je   tako  napao.  a  on  ju  je  gurnuo  na  sofu  i  osetila  je  njegove  ruke  u  kosi.  Tom  i  Margot  bi  te  samo  uputili  u  pojedinosti  i  objasnili  ti  kako  je   organizovana  naša  kancelarija.  ali  bilo  ju  je  sramota.  To  si  lepo  smislio.  mala  veštice!  Povredila  si  me!  -­‐  S  pravom  -­‐još  uvek  je  bila  obuzeta  strašću.  konačno.  Pogledao  je  na  sat.  Ipak.  Ako  je  mislio  da  može  da  je  ubedi.  sada  si  žena.  kao  što  je  naše.  njegove  usne  na  svojima.  jer  bi  bila  asistenkinja  koja  je  u  istoj  poziciji  kao  i  oni.  Sa  nevericom  je  pogledao  u  nju:   -­‐  Ti.  Zamisli  samo  šta  bi  o  tebi  pisali  u  medijima.  onda  učini  onako  kako  ti  kažem.  prevario  se.  ali  je  on  to  iskoristio  da  je  polju  bi  još   strastvenije.  Sigurno  je  da  ne  bi  dugo  bila   početnica.  jer  si  to  i  zaslužila.  ma  koliko  inteligentna  bila.     Da  li  to  želiš?     .  svako  bi  prema  tebi   bio  otvoren  i  iskren.  niti  njegovoj  strasti.  a  kad  mu  je  postalo  jasno  šta  mu  pre  bacuje.  Leon  je  trebalo  da  bude  taj  koji  se  stidi.  Zapravo.  kao  što  si  mi  tada  rekla..   Branila  se.  Upoznala  bi  svakog  saradnika.  ali  pošto  to  nije  pomoglo.  ne  može   odmah  da  bude  partner-­‐  ka  u  tako  velikom  preduzeću.  Nije   ni  slutila  kako  deluje  na  njega.  Posmatrali  su  se  ćutke.  ogrebala  ga  je.  -­‐  Ah.  udarala  ga  pesnicama  u  grudi.  Bio  je  naviknut  da  sprovodi  svoju  volju.  potpuno  se  razbesneo.  odlično  mi  je  poznata  tvoja   taktika.  ali  od  besa.  Fibi.     -­‐  Izvini  -­‐  rekao  je.  Puls  joj  se  ubrzao.  Otvorila  je  usta  da  bi  se  pobunila.  Mislila  si  da  želim  da  kontrolišem  i  tvoj   deo  firme.  Svako  bi  rekao  da  si  na   toj  poziciji  samo  zbog  svog  oca.  takva  osećanja  njemu  su  bila  strana  i  u  privatnom  životu.  Gledao  ju  je  ne   shvatajući.  -­‐  Trebalo  bi  da  te  ošamarim.  Nije  mogla  da  veruje  svojim  ušima.   Ako  to  ipak  želiš.  Maločas  ju  je  umalo  silovao.   tako!  Sada  istina.   ako  bi  odmah  počela  kao  šefica.  ja  sam  mnogo  stariji  od  tebe   i  trebalo  je  da  se  kontrolišem.  Nisi  mi  verovala!  Konačno  je  shvatio!  Bea  bi  se  najradije  nasmejala  izrazu   njego  vog  lica.     -­‐  Nikada!     Uhvatio  ju  je  za  ruku.  Obrazi  su  joj  goreli  i  otežano  je   disala.  -­‐  Da.  Pošto  je  firma   do  sada  odlično  poslovala.  Zato  ćeš  i  dobiti  odgovarajuću  kaznu.  jer  niti  je  mogla  da  se  usprotivi  njegovoj  snazi.  Pritisnuo  ju  je  ćelom  težinom  tela  na  kauč.  Jesmo  li  se  dogovorili?  -­‐  Oh.  Leone.   Potpuno  je  ignorisao  njeno  odupiranje  svlačeći  joj  haljinu  sa  ramena  i  mazeći  je  po   grudima.  dolazi  na  videlo.  -­‐  Bio  sam  ishitren.  a   sad  se  izvinjava.   Trebalo  je  bolje  objasniti  tvoju  poziciju  u  firmi.  -­‐  Izvinjavaš  se?  -­‐  pitala  je  ironično.  Prošao  je   rukom  kroz  kosu  i  zavrteo  glavom.  -­‐   Učinićeš  kako  ti  kažem.  Uplašila   se..  a  ona  je  pružala  sve  manje   otpora.  bio  si  spre  man   čak  i  da  se  oženiš  mnome.   Tako  će  veličanstveni  Leon  moći  da  ostane  kralj.  Pusti  malu  Fibi  da  glumi  bogatu  naslednicu  i  drži  je  daleko  od  firme.  ti  si  postala  veoma  bogata  žena.   Nikada  mi  nije  palo  na  pamet  da  mi  nisi  verovala  -­‐  rekao  je  pokajnički.  svi  bi  se  okrenuli  protiv  tebe.  a  ne  od  strasti.  Međutim.   ponovo  je  počela  da  se  bori  ogrebavši  ga  po  licu.  Potražila  je  zaklon  iza  pisaćeg  stola.  ali  ti  više  nisi  mala.  Tek  kada   je  osetila  njegovu  ruku  među  svojim  nogama  i  videla  da  joj  je  haljina  podignuta.Nijedna  žena  sa  dvadeset  i  jednom  godi  nom.   kao  što  si  i  sama  rekla.  Nije  znala   zašto.  njegovo   ponašanje  bilo  je  nepodnošljivo.  Čak  ne  moraš  ni  da  radiš.  samo  da  bi  me  držao  izvan  bitke.  Prešao  je  rukom  preko  obraza  i  video  krv.  i  na  silu.  Znači  da  ti  nisi  raskinula  veridbu  zbog   toga  što  sam  ja  star.

 želim  da   saznam  sve  o  strukturi  preduzeća.  to  je  tvoja  stvar.  tek  kada  stekne  poverenje  zaposlenih.   Za  trenutak  je  ostala  nepomična.   pod  njegovim  rukovodstvom  firma  se  brzo  razvila.   Siguran  sam  da  si  postala  opasna  žena  i  da  ćeš  biti  ozbiljna  konkurencija.  iako  sam  se   baš  za  to  spremala  na  univerzitetu.  kosa  joj  je  u  pramenovima  padalapreko  lica.  to  je  nemoguće.  jedino  Tom  i   Margot  znaju  ko  si  ti  zapravo.  Do  sada.  Moja  želja  je   bila  da  ti  bar  u  prvim  mesecima  u  novom  svetu  pružim  zaštitu.  mada  znam  da  ti  uvek  radiš  ono  što  si  sama  smislila.   Uglavnom  su  to  bile  poznate  manekenke  ili  glumice.   Možda  ću  i  ja  jednom  raditi  u  stranom  predstavništvu.   -­‐  Sačekaj.  a  onda  je  otvorila  kutijicu.   -­‐  Ne.  Znao  je  da  je  izbaci  iz  takta  svojim  ponašanjem.  to  ne  želim.  Kome  ćeš  ti  još  ispričati.   -­‐  Pogledaj  se  u  ogledalo  pre  nego  što  kreneš  među  goste  -­‐  rekao  je  i  izašao  iz   prostorije.   Važio  je  za  pravog  Don  Žuana.  Izvukao  je   iz  džepa  kutijicu.  obrazi  su  joj   .  Naravno  da  mi  nedostaje  iskustva.   Na  paparaco  fotografijama  u  tab  loidima  svaki  put  je  bio  sa  drugom  devojkom.  Prišao  joj  je  i  uhvatio  je  za  ruke:   -­‐  Zašto  da  ne?  Ove  godine  London.  Hong  Kongu  i  Atini.  ispratiću  te  do  vrata.  a  zatim  ju  joj  je  pružio  rekavši:   Srećan  ti  rođendan  i  mnogo  sreće  u  ponedeljak  -­‐  potom  je  krenuo  prema  vratima.  Njegovo  ime  sa  respektom  je   pominjano  u  svim  privrednim  magazinima  i  svi  su  se  divili  brzom  usponu  firme.  Možda  ću  već  sledeće  godine   moći.  tvoji  prijatelji  bi  mogli  da  izvuku  pogrešan  zaključak.  zanimalo  ju  je  sve  u  vezi  sa  preduzećem  i  želela  je  da  to  što  bolje  nauči.   -­‐  Slažem  se  sa  tobom.  Bio  je  u  pravu.   Pogledala  ga  je  zbunjeno.   -­‐  Mislim  da  to  nije  dobra  ideja.     Ali.  Zato  sam  ti  i  predložio  ovakav  početak.  preuzeće  poziciju   koja  joj  pripada.  umesto  tebe.  ali  je  zaista  bio  veoma   velikodušan.  tamnoplavim  safirom  uokvirenim  malim  briljantima.  Njoj  zaista  nije  bilo  stalo  da  odmah  počne   da  šefuje.  Bio   je  on  omiljen  i  u  drugim  časopisima.  sledeće  ceo  svet!   Bea  je  zabacila  glavu  i  pogledala  ga:   -­‐  Stvarno  tako  misliš?   Pustio  joj  je  ruku  i  poljubio  je  u  čelo.Nikada  nije  posmatrala  stvari  iz  te  perspektive.   Pogledala  se  u  ogledalo.  da  idem  u  Njujork  -­‐  rekla  je  potpuno  iskreno.   Pokazaće  koliko  vredi  i.  Na  crvenoj  svili  bio  je   lančić  sa  priveskom.  Mislio  sam  da  čak   nekoliko  prvih  nedelja  ostanem  pored  tebe  u  Londonu.  Stavila  ga   je  oko  vrata.   Firma  se  sada  razvila  i  imamo  predstavništva  i  u  Njujorku.  Ili  ih  možda  i  ne   čitaš?   -­‐  Naravno  da  ih  čitam  -­‐  nasmešila  se  i  prišla  na  korak  ispred  njega.  Bea  se  pitala  zašto  je  Leon  tako  brzo  otišao.  to  sigurno  znaš  iz  poslovnih  izveštaja  koje  redovno  dobijaš.   -­‐  Naravno.  Zaista  ne  bi  bilo  dobro  da  odmah  počnem  kao  šef.   Priznala  je  da  je  ovoga  puta  bio  u  pravu.   Gledajući  u  predivan  privezak.  pre  svega  zbog  svoje  privlačne  pojave  i  mnoštva   afera.  Nažalost.  Zašto  nije   sačekao  da  otvori  poklon?  Rekao  joj  je  da  nešto  sa  njenim  izgledom  nije  u  redu.  Shvatila  je  da  je  on  mislio  na  sve.   -­‐  To  sam  i  mislio.

 za  bogatog  čoveka  kakav  je  on.  Takođe.  Srela  je  Džeka  i  Neda.  Pripisivane  su  mu  brojne  afere  sa  raznim   lepoticama.   Kasnije  je  postala  svesna  da  je  to  zapravo  bio  početak  njene  ljubavi  prema  Leonu.  bilo  najstrože  zabranjeno.         2.  koji  ju  je.   Još  uvek  je  mogla  da  se  seti  kako  ga  je  tada  zagrlila  i  jecajući  mu  rekla  da  je  on  njen   heroj.  mislila  je  o  Leonu.  umro  je  stari  gospodin   Gregoris.  Kao  tinejdžerka.  Da  li  će  ikada   uvideti  da  Leon  nije  ništa  nego  običan  bezobzirni  biznismen?     Došao  je  ovamo  da  bi  joj  nametnuo  svoju  volju  i  čim  je  to  ostvario.  inače.  umorna  i  veoma  razočarana  jer  je  sasvim  drugačije   zamišljala  proslavu  dvadeseti  prvog  rođendana.  jednom  mu  je  to  pomenula.   ni  ovaj  lančić.  a  potom  sve  ispričao  njenom  ocu.  ipak  nije  mogla  da   zaspi.  a   da  ni  prstom  nije  makla.  Još  kao  dete  primetila  je  da  ima   mnogo  više  od  svojih  školskih  drugarica.  Bilo  je  strašno  što  ima  toliko  novca.   Gospodin  Gregoris  im  je  sa  svojim  sinom  bio  ceo  taj  dan  u  poseti.No.  saznavala  je  sve   pojedinosti  iz  njegovog  ljubavnog  života.  Konačno  je   bila  sama..   Kasnije  ga  je  viđala  dva  ili  tri  puta  godišnje  doživljavajući  ga  kao  starijeg  brata  koji   sve  zna  bolje  od  nje.  Svukla  se  i  spustila  lančić  na  policu.  a  kada  je  imala  petnaest  godina.  koja  je   sve  vreme  provela  sa  odraslima.  uprkos  umoru..  Osećala  je  moralnu  obavezu.  zaboravivši  da  je  sve  to  samo  igra.  a  njen  sadašnji  poslovnipartner  bio  je  kriv  za  to.  što  joj  je.  čitajući  tabloide.  zavezali  za  drvo  i  složili  se  da  je  iseckaju.  Zato  se  toliko  trudila  da  odmah  preuzme  važnu  funkciju  u   firmi.  Uzdahnula  je.bili  crveni.  ali  od  očeve  smrti  nikada  nije  ni  razmišljala   o  tome  koliko  je  ogromno  bogatstvo  nasledila.  a  Leon  je  nakon  toga  veoma  retko  dolazio  u  Mitford.  a  potom  zaključalavrata.  a  ruž  razmazan.  U  tom  momentu  pojavio  se  Leon  koji  je  džogirao  posle  večere.   .  nije  ništa  više  od  malog  znaka  pažnje.   a  kada  je  još  jednom  pogledala  u  privezak.  za   kaznu.  Otišla  je  u  kupatilo.  a  potom  se  kiselo  nasmejala.  poglavlje       U  dva  sata  posle  ponoći  duboko  je  uzdahnula.poslao  bez  večere  u  krevet.  Bila  je   veoma  iznenađena  kada  je  shvatila  da  je  on  iznenada  izgubio  smisao  za  humor  i   odbrusio  joj  da  nije  pametno  verovati  u  sve  što  novine  pišu.  ali  je  bila   suviše  iscrpljena  da  bi  razmišljala  o  tome.  Setila  se  tada  kako  je  kao  osmogodišnja  devojčica  ležala  u   ovom  istom  krevetu  i  mislila  na  njega  kad  ju  je  otac  poslao  u  sobu  jer  se  nije  lepo   ponašala.  Maloj  Bei.  dvojicu   starijih  dečaka  iz  sela  izaigrala  se  sa  njima.  Sa  njenim  ocem   obično  se  viđao  u  Londonu.  Ona  je  bila  Indijanka  koju  su  ova  dvojica   kauboja  uhvatili.  Kada  je  napunila  jedanaest  godina.  postalo  je  dosadno  pa  se  provukla  kroz  dvorišna   vrata.  U   dvadeset  i  drugoj  godini   bio  je  već  odrastao  pa  je  uhvatio  Džeka  i  Neda  i  bacio  ih  na  zemlju.  Održao  joj  je  pridiku.   Znala  je  da  je  nepravedna  jer  je  i  sama  bila  bogata.shvatila  je  da  joj  je  on  poznat.  nestao  je.  Kada  je  Ned  izvukao   džepni  nož  i  uhvatioje  za  kosu.  počela  je  da  vrišti   iz  sveg  glasa.

 ali  je.  vodio  je  u  ekskluzivne   restorane  i  pozorište.  odakle  će  odleteti  za  Atinu.  Bila  je  tužna  što   odlazi.  -­‐  Čula  sam  vas  da  dolazite  pa  sam  skuvala  kafu  -­‐  rekla  je  Lili   ulazeći  u  dnevnu  sobu..  Osećala  se  tada  kao  u  bajci.  umorna  od  naporne  večeri.  u  tvojim  godinama  trebalo  bi  da  znaš  bolje  da  se  ljubiš..  uspećemo  da  pobegnemo   nepoverljivoj  tetki  Lili.   Bio  je  rođeni  Kazanova.   -­‐  Nemoj  da  budeš  tužna.  tešio  je.  ali  od  Leona  je  dobijala  pažnju  kakvu  je   samo  poželeti  mogla  svaka  devojka..  Slao  joj  je  cveće  i  nakit.  Dobro   je  znao  kako  se  ona  oseća.  kada  su  se  vratili  kući.   -­‐  Je  li  ti  bilo  lepo.nije  se  više  ponašao  prema  njoj  kao  stariji  brat.  draga?  -­‐  pitao  ju  je  ne  čekajući  da  odgovori.  Poklanjao  joj  je  više  pažnje  i  stalno  ju  je  zvao.  Sada  je  već  bio  prestar  za  nju.  čini  se.  Bio  je  visok  gotovo  dva  metra  i  zaista  je  izgledao   neodoljivo.  to  je  pokazivao   svakim  gestom.  Bea  je  uskoro  otišla  na  spavanje.   Bio  je  predivan  prolećni  dan.  Fibi!  Hajde  da  se  malo  prošetamo.   Od  tada  se  prema  njoj  ponašao  kao  prema  veoma  privlačnoj  ženi.  možda  se  nepotrebno  brineš  -­‐  rekao  je  on  iznenada.  Do  tada  su   joj  se  udvarali  samo  dečaci  iz  škole.  -­‐  Imam  još  šest  nedelja  do   završetka  školske  godine.  Želela   je  da  mu  kaže  da  joj  je  žao  što  odlazi.  prethodne  večeri  bili  su  u   ekskluzivnom  restoranu  a.  izustio:   -­‐  Fibi.   Spustio  je  novine  na  sto  i  ustao.  a  ti  ćeš  da  putuješ  po  svetu  i  da  flertuješ   sa  najlepšim  ženama  -­‐  rekla  je  to  jer  je  pretpostavljala  da  se  on  proteklih  dana  samo   poigravao  sa  njom.  Fibi?  Nemaš  razloga  za  to.  Bio  je  dobar  prema  njoj  samo  zato  što  mu  je   bilo  žao  jer  je  izgubila  oca.   Poneki  hrabriji  dečak  pozvao  bi  je  u  bioskop.  Fibi.  Sedela  je  preko  puta  Leona  znajući  da  će  sutra  u  podne   stići  kola  i  odvesti  ga  na  aerodrom.  Sat  vremena  kasnije  ležala  je  u   krevetu  pitajući  se  šta  je  hteo  da  je  pita.  sedeli  su  u  dnevnoj  sobi  i  on  ju  je   privukao  u  zagrljaj.  –  Želim  da  te  pitam   nešto.  Održao  je  obećanje.  Promenu  je  primetila  već  prilikom  pozdravljanja   kada  ju  je  privukao  u  zagrljaj  i.  ali  se   u  međuvremenu  veoma  promenio.  sve  bio  zaboravio.  on  je.   već  ju  je  tretirao  kao  odraslu  ženu.   Zadrhtala  je  u  krevetu  pokrivši  se  do  brade.   Razgovarali  su  o  njenim  ocenama.  Preporučio  joj  je  da  se  Lili  i  Bob  usele  kod  nje  ukuću  i  posle   nedelju  dana  je  otputovao.  A  neiskusna  Bea  tada  ništanije  znala.  objasnio  joj  šta  piše  u  testamentu  i  insistirao  na   tome  da  završi  školu.  Pošto  više   nisu  bili  sami.Imala  je  sedamnaest  godina  kada  joj  je  umro  otac  i  tada  ga  je  ponovo  videla.  On  je  svoju  ulogu  igrao  maestralno.   .  Jutro  nakon  toga.  a  ona  je   znala  da  je  pred  njom  bio  period  napornog  učenja  jer  su  joj  bile  potrebne  odlične   ocene  da  bi  se  upisala  na  fakultet.  Poslednjih  pet  dana  bilo  joj  je  prelepo.  ali  se  nije  usudila.  ali  je  ipak  delovao  tako  muževno  i   elegantno..  Muškarac  poput  njega  nije  mogao  da  bude  ozbiljno   zainteresovan  za  devojku  kakva  je  ona.   -­‐  Dođi.  obećavši  joj  da  će  doći  za  Uskrs.   -­‐  Jesi  li  ljubomorna.  slali  joj  tajne  porukice  koje  nisu  ni  potpisivali.  a  imao  je  i  adut  kojem  malo  koja  žena  može  da  odoli  –  bio  je  moćan.  fakultetu  i  planovima  za  budućnost.  Čitao  je  novine.  dok  ga  je  ljubila  u  obraz.  Kako  je  tada  bila  glupa!   Umislila  je  da  on  to  misli  ozbiljno  i  bila  počastvovana  njegovom  pažnjom.  Sela  je  sa  njima  i  pitala  ih  kako  su  proveli  veče.  ubrzo   zaspala.  nje  govom  šarmu  i  humoru  nije  mogla  odoleti  ni  najhladnija   žena  od  karijere.  Moram  da  učim.  Znam.  Uz  malo  sreće.  mislim  da  bi  trebalo  da   se  pobrinem  za  tvoje  vaspitanje  -­‐  nakon  čega  je  osetila  njegove  usne  na  svojima.

 ali  joj  on  to  nije  dozvolio.Privukao  ju  je  u  zagrljaj:   -­‐  Danas  bih  te  rado  odveo  u  svoju  sobu.  Slepo  ga  je  sledila.Kada  su  se  udaljili  od  kuće.  kada  napuni  osamnaest  godina.   Početkom  avgusta  primila  je  pismo  sa  rezultatima  ispita  -­‐  položila  je.  ne  gledaj  me  tako.  Leone  -­‐  nasmejala   se  znajući  da  ne  misli  ozbiljno.  -­‐  Jesi  li  posle  videla  nekog  od  te   dvojice  momaka?   -­‐  Džek.  Osetila  je  vrtoglavicu  od  pritiska  njegovih  ruku  i   topline  njegovog  tela.   -­‐  Stvarno?  Nadam  se  da  će  slomiti  nogu  -­‐  u  šali  je  rekao.  odmah  otputuje  kod  njega.  Fibi.   -­‐  Nije  mi  ni  potreban  –  prošaputao  joj  je  na  uvo  i  pritisnuo  je  celom  težinom  uzv   stablo.  telefonirala  je  skoro  puna  dva  sata  da  bi  obavestila  sve  prijatelje  o   velikom  uspehu.  svakog  dana  u  dogovoreno  vreme  zvao   ju  je  i  to  su  joj  bili  najradosniji  trenuci.  o  tome  koliko  jedno  drugom  nedostaju  i  zajedničkoj  budućnosti.  a  onda  je  iza  sebe  začula  poznati  glas:   -­‐  Jesam  li  ti  nedostajao.  Pristajala  je  na  sve  što  bi  on  predložio.  Nije  joj   rekao  razloge  zašto  to  ne  želi.   Posmatrao  ju  je.  pokazao  joj  je  ogromno  drvo:   -­‐  Sećaš  li  se?  Ovo  je  drvo  za  koje  si  bila  vezana.  a  ona  može  i  da  studira  ako  to  bude  želela.  On  je  sportista.  Pričali  suo  svemu.  Grozan  si.  ali  nisu  se  slagali  samo  oko  jedne  stvari.  To  ne  mogu  da  izdržim  –  naslonio  se  na  drvo  i   ponovo  je  privukao  u  zagrljaj.   predstaviće  je  kao  svoju  ženu.   -­‐  Ne.  Nedavno  mi  se  javio  sa  skijanja  u  Švajcarskoj.   -­‐  Nemaš  konopac  -­‐  tiho  je  rekla.   -­‐  Molim  te.  lako  nije  bio   pored  nje.  njen  om   učenju.   Okrenula  se  i  zagrlila  Leona:   -­‐  Vratio  si  se?   .  Završila  je   školu.  nosila  je  uske  farmerke  i  plavu  majicu  ispod  koje  su  joj  se  jasno   ocrtavale  grudi.  Venčaće  se.  imala  je  utisak  da  ga  je  za  to  vreme  veoma  dobro  upoznala.   Bila  je  presrećna.  samo  sam  pravedan.  njegovom  poslu.  Uz  njegovu  pomoć  postala  je  veoma   samouverena  mlada  žena.  Morala  je  da  se  sav  lada.  Sledećeg  dana  stigao  joj  je  buket  crvenih  ruža  sa  pismom  u  kojem  joj   je  objasnio  da  ne  može  da  izađe  u  susret  njenoj  želji  zbog  poslovnih  obaveza  u   inostranstvu.  onda  ću  to  biti  ja  -­‐  rekao  je  i   okrenuo  je  tako  da  je  sad  bila  naslonjena  na  drvo.  a   onda  će  je  on  povesti  sa  sobom  na  Kipar  i.  onaj  stariji.   Celo  leto  je  provela  učeći  i  misleći  na  njega.  Nežno  ju  je  poljubio.  Spremala  se  sa  mnogo   elana  za  prijemni  ispit.   Tada  joj  se  činilo  kako  je  Leon  sve  odlično  isplanirao.  Ona  je  želela  da  u   julu.  sada  mi  je  dobar  prijatelj.  kada  je  ovde.  ali  Bea  tada  nije  sumnjala  u  ispravnost  bilo  koje   njegove  odluke.  krećemo  se  u  istom   društvu.  čim  se  škola  završi.  Jedino  je  on  u  njoj  budio  tu  želju.   Bea  se  nasmejala:   -­‐  Kako  bih  to  mogla  da  zaboravim!  Zbog  tebe  sam  ostala  bez  večere.  Zvao  ju  je  svako  ga  dana.  On  nije  hteo  da  me  isecka.  Ako  neko  treba  da  te  veže.  Obećao  je  da  ćebiti  pored  nje  najkasnije  za  njen  rođendan  u  avgustu.   -­‐  Zašto?  -­‐  pitala  je  iako  joj  se  ta  zamisao  odmah  dopala.  -­‐  Želiš  li  dobrovoljno  da  se  vežeš  za  mene?  Da  li  bi  se   udala  za  mene?  Naravno  da  je  rekla  da.  Sad  je  na   četvrtom  semestru  u  Oksfordu  i.  Fibi?  Njena  sreća  je  bila  potpuna.  često  se  viđamo.  a  snagu  joj  je  davalo  to  što  je  znala  da  je  Leon  voli.  Tada   su  se  na  brzinu  dogovo  rili  da  će  veridbu  držati  u  tajnosti  dok  ona  ne  završi  školu.  nikada  ranije  nije  osetila  želju  za   nekim  muškarcem.

 Zatvorila  je  oči.  bio  je  to   prelepi  safir  uokviren  briljantima.  ali  ga  je  ona  zaustavila.   Bili  su  vereni.  dragi?   Slušaj  šta  imam  dati  kažem.  možda  te  onda  ona  više  neće  zanimati.  uzdahnula  je  i  stavila  ruku  pod  glavu.  videla  je  Selinu  i  Leona  koji  je  krenuo  prema   vratima.  Mislila  sam  da  stižeš  tek  sutra.   Imaš  pravo  na  pravu  prvu  bračnu  noć.  Spustila  je  knjigu  i   uživala  u  pogledu.   -­‐  Leone.  Selina  i   Tenina  kćerka  gledale  su  je  sa  visine.  Sada  je  mogla  da  vidi  Selinu  kako  grli  njenog   verenika.  Fibi  -­‐  rekao  je  teško  dišući.  Učinilo  joj  se  da  čuje  njegov  glas  kako   je  doziva  pa  je  pomislila  da  se  vratio.  koja  joj  se  veoma  dopala.  Bea  je  ležala  na  ležaljci  pored   bazena  pokušavajući  da  čita.   -­‐  Ne.   Samo  je  jedna  senka  padala  na  njenu  sreću.   U  vili  se  skupilo  veliko  društvo  i  u  jednom  trenutku  on  ju  je  zagrlio  i  objavio  njihovu   veridbu.  Još   malo  pa  će  njena  sreća  biti  potpuna.  još  pre  nekoliko   meseci  rekao  sam  ti  da  je  među  nama  gotovo.  a  u  daljini  su   se  videli  brodići  koji  su  plutali  na  plavičastoj  morskoj  vodi.  On  nije  delovao  oduševljeno.  Bilo  je  nepodnošljivo   vruće  i  ona  je  nosila  bikini.   Njegova  vila  nalazila  se  u  brdima  u  grčkom  delu  Kipra.  Vi.  ali  nije  mogla  da  se  skoncentriše.  Smeškala  se  gledajući  kako  njen  verenički  prsten  blista  na  suncu..on  ju  je  dopratio  do   sobe  i  prvi  put  te  večeri  ostali  su  sami.   -­‐  Nedostajao  si  mi.  Osećala  je  da  i  on  nju  želi.  Jedino  joj  se  nije  dopala   njena  kćerka  iz  prvog  braka.  -­‐  Gubiš  vreme.   Objašnjavao  joj  je  razloge.   Uzdahnula  je  i  legla.  ne  ponašate  se  nimalo  emancipovano.   -­‐  Pusti  me.  Ona  je  ćele  noći   plesala  sa  čovekom  kojem  je  pripadalo  njeno  srce.  a  samo  su  ih  vrata  delila  od  njenog  kreveta.   .  ne  razgovaraj  tako  sa  mnom.  pomislila  je.  Umesto  da  odete.  nije  mogla  da  veruje  da  je  to  istina.   -­‐  Možemo  sačekati  još  deset  dana.  svi  su  bili  oduševljeni  i  čestitali  im.Uhvatio  ju  je  za  bradu  i  pogledao  u  oči.  ali  je  odlučila  da   ostane  još  malo  pored  prozora.  vi  pravite  pozorište.  Dok  je  prilazila  prozoru.   Proslava  je  bila  kao  iz  snova.   -­‐  Selina.  ali  gaona  nije  slušala.  Dvorište  prepuno  cveća  bilo  je  oivičeno  belim  zidom.   -­‐  Promenio  sam  planove.  Bea  je  posmatrala  ovu  scenu  sa  velikim   interesovanjem.  a  ona  je  prošaputala  sa   žudnjom:  -­‐  Leone.  Ustala  je  sa  ležaljke  i  krenula  prema  kući  da  ga   potraži.  Bila  je  presrećna  što  je  tu  i  mislila  je   da  će  tako  biti  zauvek.  okrenula  se  na   stomak.  žene  od  karijere.  koja  je  sa  sobom  povela  prijateljicu  Selinu..  Bea  je  bila  zapanjena.  Strasno  juje  poljubio.  sutra  moram  da  se  vratim  u  Atinu.  ste  sve  iste.   tvrdite  da  možete  da  imate  vezu  zasnovanu  samo  na  seksu.  Proteklo  veče  bilo  je  nezaboravno.  Ne  zaboravi  da  sam  ti  bila  ljubavnica  poslednje   tri  godine.  upoznala  je  mnoštvo  njegovih   prijatelja  i  njegovu  maćehu  Teni.  Selina  -­‐  odgurnuo  ju  je  nimalo  nežno.  zaslužila  si  to  iako  znam  da  će  nam  biti  teško   da  se  savladamo.   -­‐  Zoveš  svoju  nevinu  ženicu.  Pošto  su  gosti  otišli.  a  kada  vam  se  kaže  da  je   kraj.  ne  postoji  ništa  što  bi  ti  mogla  da  mi  kažeš  -­‐  odbrusio  je.  Prećutno  ga  je  poslušala  i  polako  ušla  u  sobu  duboko  uzdišući.

 Pred  očima  su  joj   neprestano  bili  Leon  i  Selina.   Svukla  je  bikini  i  istuširala  se  ledenom  vodom.  I   ranije  je  izlazila  sa  mladićima  svojih  godina.   Trebalo  je  da  zna  da  iskusan  muškarac.  oči  su  joj  bile  crvene  i  otečene.-­‐  Leone.   -­‐  Nemoj  da  zaboraviš  na  jednu  sitnicu.  Leone.   Pitala  se  šta  bi  se  desilo  da  nije  saznala  ovu  gorku  istinu  i  da  se  udala  za  njega.  Izgubila  je  osjećaj  za  vreme.  Nije  plakala.  morao  je  da  ima  druge  motive.  Molim  te.  Verovala  mu  je.  bar  za  sedam  meseci  kada  se  rodi  naše   dete  -­‐  rekla  je  Selina  u  jednom  dahu.  veštice!  To  si  namerno  uradila!  -­‐  Bea  nikada  Lea  nije  videla  tako  besnog.  Kako  je  samo  mogla  da  bude  tako   glupa.  A  ona  je   bila  toliko  glupa  i  potpuno  se  povinovala  svim  njegovim  željama.  nemoguće  je  da  voliš  ovu  školarku.   Polako  se  udaljila  od  prozora  i  krenula  prema  dvorišnom  ulazu  u  kuću.  baš  je  njega  bilo  briga  za  nju.  ne  može  da  bude   zainteresovan  za  klinku  poput  nje.     Želudac  joj  se  skupio  i  bilo  joj  je  muka.  Čak  i   tvoja  maćeha  kaže  da  ti  tom  vezom  samo  želiš  da  ojačaš  svoju  poziciju  u  firmi  -­‐   preklinjala  ga  je  bivša  ljubavnica.  U  tvom  interesu  je  da  odeš.  dovoljno  je  čula.   Odmahnula  je  glavom.  bila  je  blijeda.  a  potom  završio  u  mom  krevetu.  -­‐  To  je  nemoguće.  slavio.   Više  nije  slušala.  ali  ti  poljubci  se   ni  u  kom  slučaju  nisu  mogli  uporediti  sa  Leonovim.   -­‐  Moji  razlozi  se  tebe  ne  tiču.  koji  su  je  čak  i  poljubili.  Otišla  je  u  kupatilo  i  pogledala  se  u   ogledalo.  Znam  da  me  voliš.  Nisi   imao  kondom  pa  smo  to  obavili  bez  njega  -­‐  pobedonosno  je  rekla.  To  što  je  odabrao  nju.  Pala  je  na  prvog  muškarca  koji  je  u  njoj  probudio  strast.  Željelja  je  da  što  pre  pobegne  iz  ove  kuće.  idi.  ako  ništa.  u   protivnom  ću  morati  da  te  izbacim  -­‐  zaustavio  se  i  besno  je  pogledao.  ali  joj  nije  pomoglo.  Stigao  si  sa  aerodroma.  Lako  mu  je  pošlo  za   rukom  da  je  zavede.  Nemamo  više  šta  da  kažemo  jedno   drugom  -­‐  očigledno  više  nije  želeo  da  razgovara  sa  njom  i  okrenuo  se  u  nameri  da   ode.  sela  je   u  krevet.  kakvav  je  bio  on.  Kada  se  isplakala.  Sećaš  se  žurke  kod  Mekenzijevih  pre   dva  meseca.   .  Kako  je  samo  bila   naivna!  Kako  je  bila  glupa!       3.  nečujno  se   popela  u  svoju  sobu.   sigurno  nije  bilo  zbog  toga  što  se  zaljubio.  ali  je  ustanovila  da  je  napolju  mrak  a  potom   zaključila  da  Leonu  nije  stalo  do  nje.  poglavlje       Bea  je  protrljala  čelo.     Još  uvek  je  bila  u  šoku.  skinula  bikini  i  obukla  majicu  i  šorts.  -­‐  Moramo  da  razgovaramo.   -­‐  Selina.  Kako  je  samo  mogla  da  bude  tako  naivna  i  da   pomisli  da  joj  je  tokom  svih  tih  meseci  razdvojenosti  bio  veran.  Već  godinama  je   čitala  o  njemu  u  novinama  i  dobro  je  znala  kakav  je  zavodnik.  Nije  je  ni  potražio.  saslušaj  me.  a  onda  je  počela  da  plače.  a  on  ju  je  iskoristio  samo  da  bi  osigurao  svoju  poziciju  u  firmi.  sad  je  stvarno  dosta.  samo  je  nemo  zurila  u  plafon.  Nije  željela  nikada  više  u   životu  da  ga  vidi.a  onda  su  svi  njegovi  ciljevi  bili  ostvarivi.   Udarala  je  pesnicama  po  krevetu.  a  zatim  se  bacila  u  krevet  .  Izdao  ju  je.

 Morala  je  da  prikupi  svu  hrabrost.  –Izvinte.  verovatno  zato  nije  hteo  da  spava  sa  njom.   ispranu  haljinu.  a  za  nekoliko  mjeseci  će  dobiti  i  bebu.   Skočila  je  toliko  naglo  da  je  prevrnula  stolicu.  Odlučila     je  da  prestane    da  sažaljeva  samu  sebe.  -­‐  Jesi   li  dobro.  Nimalo  joj  ga  nije  bilo  žao.  sigurno  je  koštao  ćelo   bogatstvo..  "Gomila  licemera".  ali  je  njen  nastavak  mogao   jedino  da  glasi  da  je  Leon  prestar  za  nju.  a  onda  je  ustao   i  spustio  ruku  na  njeno  rame.  to  je  i  zaslužio.  što  nije   neuobičajeno  za  mlade  pred  venčanje.  mislila  je  ne   mogavši  više  da  izdrži  napetost.  a  onda  se  okrenula  prema  njemu  i  pogledala  ga  pravo   u  oči.  to  je  više  bila  ljuta.ali  to  ga  nije  sprečavalo  da  i  dalje   spava  sa  svojom  dugogodišnjom  ljubavnicom.  "Ti  hladnokrvni  lazove".  I  uspela  je   da  izdrži  njegov  prodorni  pogled.  Želela  je  da  se  što  pre  završi  farsa  i  da  ode  kući.  Ni  za  šta  ona  nije  bia  kriva  i  dobro  je  što  je  na   vreme  otkrila  istinu.  Obećavam  ti  da  će  sve  biti  u  redu  -­‐  umirivao   ju  je.  Imaće  perfektno  venčanje  i  prvu  bračnu  noć!  Sve  je  to  bila  velika  laž!   Možda  Leon  i  ne  misli  da  je  privlačna.  Gadio  joj  se.Voljeli  su  se  vec  tri  godine.  Fibi.  Nije  ni  morala  da  je  završi  rečenicu.  Nije  ni  pokušao  da   odbaci  tvrdnju  da  je  dete  njegovo.  a  upravo  to  joj  je  i   bila  namera.  odjednom  joj  je   sinula  ideja.  To  je  više  nije  čudilo.  S  teškom  mukom  uspeva  da  je  ignoriše.  Samo  je  bio  bijesan  što  ga  je  Selina  prevarila  i  to   pomoću  najstarijeg  trika  na  svetu.   Znala  je  da  će  u  tome  delovati  kao  šesnaestogodišnja  devojčica.  Sada  je  znala  kako  da  raskine  veridbu  a  da  ne  otkrije  da  je  čula  njegov   razgovor  sa  Selinom..  Želim  da  idem  kući.  a  potom  je  bez  komentara  izvukao  stolicu  i   seo  pored  nje.  Što   je  duže  razmišljala.  Gorko  se   nasmejala  setivši  se  strsnih  poljubaca  od  predhodne  noći  i  njegovog  viteškog   držanja..  Ne  želim  da  se  udam  -­‐  izgovorila  je  u  jednom  dahu.   Emi  i  Selina  bile  su  elegantno  obučene.  shvatajući   šta  namerava.  Njen  verenički   presten!  Kakva  farsa!  Leon  ju  je  za  Uskrs  zaprosio.  vezala  sam  se  za  tebe  er  mi  je  bila  potrebna  zamena  za   tatu.  Kada  je  sela  da  se  našminka.  Leon  je  ustao  i  prišao  joj.  Teni.  Drugi  su  već  sedeli  za  stolom  kada  se  ona  pojavila  u  trpezariji.  svi  su   .  I  šta  ti  je  sa  očima?  -­‐  zabrinuto  ju  je  upitala.   Bilo  je  jednostavno.  Ti  si  već.  Pogledala  ga  je  bez  reci.  brzo  okrenula  glavu  ustranu  tako  da  je  izbegla  njegov  poljubac.   Svi  su  je  zapanjeno  posmatrali.  -­‐  nije  završila  rečenicu.  danas  sam   shvatila  da  sam  napravila  veliku  grešku.  Još  uvek  nije  bilo  kasno  da  se  izvuče  iz  svega.  Bila  joj  je  muka  i  od  samog  pogleda  na  prisutne.  -­‐  Sedite.  -­‐  Uvidela   sam  da  sam  premlada  da  se  obavezujem.  molim  vas  -­‐  zamolila  je  Teni.  Primetila  je  kako  je  Leon  posmatra  zamišljeno.-­‐Ovde  je  lepo.  ali  ja  želim  da  idem  kući.  Fibi?  -­‐  pitao  je  zabrinuto.  Samo  si  se  uplašila.  -­‐  Gde  ti   je  prsten?  Nisi  ga  valjda  izgubila?  Koliko  ja  poznajem  Leona..  Sve  oči  su  sada  bile  uprte  u   nju.  Nisam  gladna.  a  ona  je.  Žao  mi  je.  -­‐  Ništa  neće  biti  u  redu  jer  ja  neću  da  se  udam  za  tebe.   nedostaju  mi  Lili  i  moji  prijatelji.  tako  da  je  morao  da   primeti  kako  su  joj  oči  crvene.  skinula  prsten  i  stavila  ga  na  stočić.  Teni  je  prva  primetila.  Odustala  je  od  šminkanja.  Ali  ti  .  pomislila   je  i  oslobodila  se  njegove  ruke.  vezala  je  kosu  u  rep  i  obukla  staru.  -­‐  Smiri  se.  jedino  nije   mogla  da  veruje  da  je  u  svojoj  naivnosti  verovala  da  može  da  ga  promeni.  Njegova  ruka  ju  je  gotovo  pekla.  Mislim  da  se  sve  ovo  dogodilo  samo  zato  što  je  moj   otac  tako  iznenada  umro.  Suza  joj  je  potekla  niz  obraz  i  tako  njenu  priču   načinila  uverljivijom.   Želim  da  studiram.  a  to  nije  dovoljan  razlog  za  udaju.  -­‐  Hajde  konačno   da  jedemo!  Zabrinuto  ju  je  posmatrao.  Sa  osamnaest  definitivno  još  uvek  nisam   dovoljno  zrela.   Posle  tuširanja  se  vratila  u  sobu.  U  očima  mu  je  videla  nev-­‐  ericu  i  bes.

 naravno.  Leon  više  nije  bio  pretnja.  verovatno   spremačica.U   London  je  stigla  brže  nego  što  jeočekivala.  niko  nije  imao  ključ  od  stana.  a  već  si  našla  prijatelja!  Kako  ti  je  to  pošlo  za   rukom?  -­‐  pitala  ju  je  iako  je  znala  je  da  je  Bei  dovoljno  da  prođe  ulicom  i  da  se  za   njom  okrenu  svi  muškarci.  Potom  se  trgla  iz   misli  i  nije  želela  da  bude  sentimentalna.  Bea?   Nasmešila  se  Margot.  koja  je  stajala  pored  njenog  pisaćeg  stola  i  gledala  netremice  u   nju.  ona  je  bila  ta  koja  raskida  veridbu.  Sutra  za  nju  počinje  život  samostalne  žene.  Gušeći  se  u  suzama.  Na  stolu  je  stajao   ogroman  buket  ruža  za  koji  je  bila  zakačena  kartica.   -­‐  Džeka  poznajem  još  od  detinjstva.  ipak.  Bio  je  to  mali  stan  u   starom  delu  Londona.  Krenula  je  prema  kuhinji   da  skuva  čaj.  vodio  ju  je  u  duge  šetnje  po  Londonu.  -­‐  Ovde  si  tek  dve  nedelje.  Sada  se.  Tada  je  provodila  najlepše   trenutke  sa  njim.   -­‐  Ako  nemaš  nikakve  planove.  Bio  je  to  najlepši  period  njenog   detinjstva.  Nije  bilo  gužve  na  putu  i  već  oko  pet  sati   parkirala  je  kola  ugaražu.  bila  je  dirnuta  ovim  gestom.   Htela  to  ili  ne.  išli  su  u  zoološki  vrt  i  u  pozorište.  -­‐  Žao  mi  je.  Zevnula  je  i  protegnula  se  u   krevetu.  ništa   nije  uspeo  da  joj  kaže  do  trenutka  kada  je  istrčala  iz  sobe.  čak  i  flašu  vina.  Nije   želela  da  mu  pokaže  koliko  je  povređena.  Bila  bi  suviše  glupa  da  istu  grešku  ponovidva  puta.  Poželeo  joj   je  uspešan  prvi  radni  dan  i  napisao  da  pogleda  u  frižider.  Od  Leona.  Selina  i  Emi  su  se  nasmejale.  mogle  bismo  da  odemo  u  italijanski  restoran  -­‐   predložila  je  Margot.  Pitala  se  kako  je  uspeo  to  da  izvede.  ali   to  senikada  više  neće  dogoditi.  prisećajući  se  tog  srećnog  vremena.  Očigledno  mu  je  neko  pomogao.  -­‐  Čini  mi  se   da  je  on  interesantan  čovek.  pokazivao  joj  je  znamenite   građevine.     Uskoro  će  ga  dobiti  samo  za  sebe  a  i  rodiće  mu  bebu.  Za  ovo   kratko  vreme  prirasla  joj  je  za  srce.  stari  nameštaj  i  požutele  tapete  nimalo   nisu  smetali.   -­  Jesi  li  gotova.  Bio  je  to.  Nekoliko  trenutaka  kasnije  začulo  se  kucanje   na  vratima.  Leon.  a  onaga  je  posećivala  samo  preko  raspusta.  Toliko  toga  mu  je  dugovala  i  verovala  je  da  je  on  još  uvek   na  neki  način  štiti.  seo  je  pored  nje  i  pomilovao  je  po  kosi.   Njegovi  poljupci  odprethodne  noći  su  je  zatekli.   Osim  nje.  Tamo  je  pronašla  sve  što   joj  je  bilo  potrebno  za  večeru.   Unela  je  torbe  u  spavaću  sobu  a  zatim  raspakovala  stvari.  Kada  joj  je  Leon  rekao  da  će  naslednica   kompanije  doći  da  radi  za  njih  i  kada  je  predložio  da  počne  od  njenog  i  Tomovog   .  iako  nije  više  sa  njom.  zbog  poslovnih  obaveza.  zastala  je  zapanjena.  ali  već  sam  se  dogovorila  sa  jednim  prijateljem  u   gradu.  alikad  je  ušla  u  kuhinju.  ali  mu  ništa  nije  pomoglo.  naravno.  morala  je  da  bude  čvrsta  da  bi  uspešno   nastavilaposlove  svog  oca.  a  zatim  unela  kofere  u  stan  koji  je  nasledila  od  oca.  Asistentkinja  Toma  Džordana  bila  je  elegantna  crvenokosa  žena  stara  trideset  i   osam  godina.  rastužila.  provodio  mnogo  vremena  u   Londonu.  ali  njoj  visoki  plafoni.   Naravno  da  je  primenio  sve  zavodničke  sposobnosti.  Leon  je  bio  pogođen.odlično  razumeli  poentu.   Snagu  joj  je  davalo  to  što  je  znala  da  njegova  ljubavnica  sedi  za  stolom  i  čeka.  bila  je  popila  previše  šampanjca.  Lepo  se  provedi  -­‐  kolegiinica  joj  je  namignula.   otrčala  je  u  sobu  i  bacila  se  na  krevet.  za  njega  su  je  vezivale  lepe  uspomene  iz  vremena   kad  joj  je  otac  još  bio  živ.  On  je.  I  on  je  iz  Mitforda  –  objasnila  joi  je.  Kupio   ga  je  kadaje  sedište  firme  bilo  preseljeno  iz  Njukasla  u  London.   Vratila  mu  je  prsten  i  već  sutradan  se  vratila  kući.  Volela  je  ovaj  stan.

-­‐  Možete  ići!  Sve  ću   sam  obaviti!-­‐  rekao  je.  Tamo  su  bila   dva  tuša  sa  kabinama.  nije   imala  ni  vremena  za  izlaske  i  upoznavanje  sa  ljudima.  ne  samo  da  joj  je  ta  žena  bila  odlična  ispomoć.  Bea  je  tako  saznala  mnoge  stvari.  nenapadna.  Ulazeći.  Tuširanje  joj  je  veoma   prijalo.   .   Pogledala  je  na  sat.  ti!  -­‐  Leon  je  stajao  ispred  nje.  neizmer-­‐   no  se  radujući  predstojećoj  večeri.  a  Bein  radni  sto  bio  je  smešten   između  Margotine  i  Tomove  kancelarije.   zaposlio  se  u  velikoj  londonskoj  banci  gde  radi  poslednje  dve  godine.   naravno.   Slegnula  je  ramenima.sektora.  Uzela   je  peškir  i  neseser  iz  ormarića  i  krenula  ka  tuš-­‐kabini.  izašla  napolje.   Udahnula  je  sa  olakšanjem  kada  je  isključila  kompjuter  i  izašla  iz  kancelarije.  pa  se  zbunila  kada  je  začula  šum  iz   Margotine  kancelarije.  nego  je  bila  i  iskrena   prijateljica.  Zaključala  je  sva  vrata  a  zatim.  Ugasila  je  svetio  i  izašla  na  hodnik.  a  žene  su  bile  zaljubljene  u  njega.  To  što  su  živele  u  istom   bloku  bila  je  još  jedna  prednost.  kada  se  pogledala  u  ogledalo.  kulturna.  Tako  da  se  često  nalazila  sa   komšinicom  da  popiju  po  šoljicu  kafe  i  mirno  porazgovaraju  o  poslu.  Zatim  se  ponovo  našminkala  i.  Bila  je  ubeđena  da  je  reč  o  razmaženoj  klinki  koja  će  im   samo  praviti  probleme.   a  on  je  u  međuvremenu  izgradio  uspešnu  karijeru.   Kancelarije  firme  nalazile  su  se  na  prvom  spratu.  a  svaki  službenik  imao  je  i  svoj  ormarić  za  lične  stvari.  ali  je  onda  primetila  da  je  Margot  zaboravila  rezervni  ključ  na   stolu.  Bilo  je   šest  i  odlučila  je  da  pozove  taksi  radujući  se  tom  susretu.   Nekoliko  meseci  nakon  raskida  veridbe  sa  Leonom.  iako  razočaran.  Margot  se  zabrinula.  odmah  je  znala  da  je   pogrešila:  bila  je  skromna.  Kada  je  Bea  prvi  put  ušla  u  kancelariju.  Nije  ga  videla  godinu  dana.  mila  devojka.  Bea  se  nasmešila  čim   ju  je  ugledala.  Radovala  se  zbog  nejga  i  jedva  je  čekala  da  čuje  čitavu  priču.  Muškarci  su  ga  se  bojali.  Margot  ga  je  veoma   poštovala.  Dvoumila  se  da  li  da  skupi  ili  da  pusti  kosu  kada  je  začula   neki  zvuk  iz  hodnika.  -­‐  Ti  misliš  da  tvoje  dečje  šale  još  uvek   mogu  da  me  zabave!  Zar  nikada  nećeš  odrasti?  -­‐  uhvatio  ju  je  za  ruku  i  protresao.  Bea  nije  imala  mnogo  prijatelja  u  Londonu.   Poslednji  put  kadasu  razgovarali  telefonom.  Leon  je  zaista  bio  u  pravu.  Ona  njega.  prihvatio  je  da  i  dalje  budu  samo  prijatelji.   Petkom  je  uvek  bilo  posebno  mirno  u  zgradi.  Jedino  su  njih  dvoje  znali  da  je  ona   suvlasnica  firme.  pa  čak  i  otkrivala  ko  je   kakav  radnik  i  na  koga  treba  da  obrati  pažnju.  a  mladić  je  nestao  bez  reci.  Posle  završetka  Oksforda.  Džek  joj  je  priznao  da  je  od   detinjstva  zaljubljen  u  nju.  bio  je  veoma  raspoložen  i  otkrio  joj  je   da  je  srećno  zaljubljen.  bila  je  potpuno   zadovoljna  onim  što  vidi.  Bea  je  pogledala  u  Leona   iznenađeno  nemajući  pojma  šta  se  dešava.  Nije  bilo  bojazni  da  bi  neko   mogao  da  uđe  u  kupatilo  jer  su  već  svi  bili  otišli  kućama.  Nije  mogla  da   dočeka  da  čuje  novosti  od  njega.  tako  i  to  mu   je  otvoreno  rekla.  Ušla  je  u  toalet  da  popravi  šminku.  Mnogo  joj  je  značio  i  ne  bi  podnela  da  ga  izgubi.  Džek.  Imala  je  dogovor  sa  Džekom  da  se  nađu  u  kafeu  u  gradu.  a  porednjega  je  bio  čuvar.  primetila  je  da  su  otvorena  vrata  Tomove  kancelarije.  međutim  nikada  nije  posmatrala.  stavila  parfem  i   vratila  stvari  u  ormarić.  odlično  su  se  slagale.  Margot  bi  joj   tada  potanko  objašnjavala  kako  funkcionišu  stvari  u  firmi.  a   ona  mu  je  bila  zahvalna  zbog  toga.  Očešljala  je  kosu  i  na  brzinu  je  pokupila  u  rep.  Margot  je  bila  prijatna  i  neusiljena  i  već  prvoga  dana  predstavila  ju   je  svim  saradnicima  govoreći  da  je  Bea  tek  završila  fakultet  i  da  želi  da  se  upozna  sa   svim  sektorima  pre  nego  što  preuzme  posao  u  finansijama.  -­‐  To  sam  i  mislio!  To  si.  ali  i  veoma  fer   šefa.  sva  srećna  i  zadovoljna.   saznala  je  i  to  da  Leona  svi  zaposleni  doživljavaju  kao  autoritativnog.

 Pustio  ju  je  odmaknuvši  se  korak  unazad.  Sako  je  imao  dubok  izrez  koji  je  otkrivao  deo  njenih  prelepih   grudi.  -­‐   To  i  ja  mislim..  a  kosa  raščupana.  Na  vratima  sam  sreo  Margot  koja  mi  je  rekla   da  su  ključevi  od  Tomove  kancelarije  na  stolu  -­‐  objasnio  joj  je.  obrazi  su  joj  bili  crveni.   -­‐  Nemam  pojma  o  čemu  pričaš  -­‐  rekla  je  iskreno  odmerivši  ga  od  glave  do  pete.  nisam  hteo  da  se  svađam  sa  tobom.   Kada  ju  je  Leon  pustio  i  ugledao  njeno  crveno  lice.  da  ne  zakasniš  -­‐  ugurao  ju  je  u  lift.  pogrešio   sam.  možda  ona  zaista  nije  znala  da  je  bio  unutra.   Bilo  joj  je  lako  da  izlazi  na  kraj  sa  njim  kada  je  bio  besan  ali  ne  i  kada  je  bio   šarmantan.  namerno  si  me   zaključala  uTomovoj  kancelariji.  rekao  je:  -­‐  E  ovako  sam  zamišljao   naše  pozdravljanje.  -­‐  Ne.  -­‐Onda  sam  se  setio  čuvara.  pa  je  i  on  počeo  da  se  smeje..  počela  je  da  se  smeje.  -­‐  Hajde.  a  potom  nije  imala  snage  da   mu  se  odupre.  Ovo  je  bilo  prvi  put  u  životu  da  ga  je   videla  nemoćnog.  Onda  je  pogledala  na  sat  i  rekla:   -­‐  Moram  da  idem.  Ti  si  lud!  -­‐  uzviknula  je.  Shvatio  je  da   je  preterao.  -­‐  To  govori   ekspert  -­‐  rekla  je  Bea.  -­‐  Ne  mislim  da  je  smešno  -­‐  bilo  je  očigledno  da  mu  je  povređen   ego.   Nosio  je  tamnoplavo  odelo  i  belu  košulju  i  izgledao  je  veoma  elegantno.  Predivno  mirišeš.  mislim  da  mi  je  dužnost  da   odmerim  tog  mladića  -­‐  otkrio  je  svoju  nameru.  Pobunila  se:   -­‐  Samo  polako.  -­‐  Ja  ću  te  odvesti.  Osećala  se  bespomoćno.  sada  sigurno  nećeš  uhvatiti  taksi.   U  prvi  mah  bila  je  suviše  iznenađena  da  bi  se  branila.  požuri.  Bea  je  zamišljala   situaciju:   -­‐  A  ja  sam  mislila  da  je  sirota  Margot  zaboravila  ključeve.   Pre  nego  što  je  uspela  išta  da  kaže.  nosila  je  uski  kostim  sa   kratkom  suknjom.  Bilo  joj  je  dosta  njegovog  zastrašivanja.  Gledao  ju  je  besno.  nazvao  sam  ga  i  on  je  došao  sa  rezervnim   ključevima.  inače  bih  odavno  izgubio  strpljenje  sa  tobom  -­‐  obraćao  joj  se  kao  da   joj  je  deset  godina.  stigao  sam  pre  tri  sata  i  hteo  da  odem  pravo  u  hotel  i  da  te  pozovem   odande.  on  se  pojavio  iznenada  i   zaista  joj  ništa  nije  bilo  jasno.  -­‐  Zahtevam  objašnjenje  -­‐  rekla  je.  Onda  ju  je  ponovo  pogledao   rekavši:   -­‐  Margot  ti  je  sigurno  rekla  da  sam  ovde?   -­‐  Ne.  Namignula  mu  je.  ali  mi  je  kancelarija  bila  bliže.   -­‐  Zavidim  tom  muškarcu  -­‐  rekao  je  zavodnički.  -­‐  Ali.  ne  želim  da  zakasniš  zbog  mene  –  njegova   ponuda  zvučala  je  kao  naredba.  Zamišljao  je  ostatak  njenog  vitkog  tela.  ti  umišljeni.  Osim  toga.  privukao  ju  je  i  poljubio.  Opet  je  uspeo  da  probudi  u  njoj  osećanje  kojem  jednostavno  nije   mogla  da  se  odupre.  ona  je  otišla  pre  pola  sata.   -­‐  Prokletstvo!  A  ti  si  zaključala  sve  kancelarije  pre  nego  što  si  krenula  u  toalet  -­‐  sada   mu  je  konačno  sve  bilo  jasno.   Nije  više  mogla  da  izdrži.  Bio  je  nepopravljiv.  Bea  se  malo   sabrala  a  potom  istrgla  svoju  ruku  iz  njegove.  -­‐  Naravno  -­‐  potvrdila  je  ona.  Zatvorio  je  oči  i  duboko  udahnuo.Razrogačila  je  oči  od  iznenađenja.   -­‐  Možeš  da  zamisliš  moju  paniku  kada  sam  pomislio  da  ću  ceo  vikend  biti  zaključan  -­‐   nastavio  je.  -­‐  Ja  tebe  zaključala  u  kancelariji?  Nisam  imala   pojma  da  si  ovde.  lice  mu  je  bilo  crveno.  a  to  ju  je  vređalo.  Predivno   je  izgledala.  Izvini.   -­‐  Imaš  pravo.   .  -­‐  Odakle   dolaziš?  Pogledao  ju  je  pravo  u  oči:-­‐  Ne  gledaj  me  tako  nedužno.  imam  dogovor.  -­‐  Onda  izvini.  hvala  -­‐  rekla  mu  je  znajući  zbog  čega  želi  da  je   odveze.  Nije  imala  pojma  da  će  on  doći  u  firmu.

 Prikupila  je  svu  hrabrost  i  pogledala  ga  u   oči.  smešeći  se.  smogla  je   snage  da  ga  odgurne.   -­‐  Dva  naređenja  -­‐  rekao  je.   -­‐  Ne  dodiruj  me  i  ne  zovi  me  Fibi  -­‐  besno  se  otrgla.  Uzdahnula  je.  a  to  je  da  me  ostaviš  na  miru.   samo  vršim  probu  na  primerku  -­‐  osvrnuo  se  oko  sebe.  Njegovi  postupci  jednostavno  su  je   izbacivali  iz  takta.  Kolena   su  joj  otkazivala  i  snažno  je  reagovala.  Samo  bi  trebalo  lepo  da  me  zamoliš.  u  njeno  besno  lice.  kada  nešto  naumi.  ali  je  nije  pustio.  Nije  shvatala  šta  joj  se   to  događa.  stajala  je  nasred  ulice  dopuštajući  mu  da  je  ljubi.  Ponašao  se  prema  njoj  kao  da  je  još  uvek  dete..samokontrola  nije  mogla  pomoći.  -­‐  Upozoravam  te.  -­‐  Jesi  li  ti  lud?  -­‐  pitala  je  bez  daha  dok  se  on  smešio  -­‐  Nisam  lud.  onda   ne  smeš  tako  da  ga  gledaš  -­‐  privukao  ju  je  i  poljubio  strasno..  Ne  kažem  da  mi  to  smeta.  ali  na  tvom  mestu  ja  se  ne  bih  tako  brzo  kretao.  tu  joj  .   Mislio  je  da  i  dalje  može  da  ima  potpunu  kontrolu  nad  njom.Ugrizla  se  za  usnu  i  ćutala  prkosno.   -­‐  Hvala  ti  što  si  me  dovezao  –  rekla  je  i  zalupila  vratima  od  kola.  Tek  kada  je  jedna  grupa  mladića  prošla  pored  njih  i  zazviždala.  a  on  ju  je  već  stigao  i  uhvatio  za  ruku.  nego  ja  -­‐  podsetila  ga  je  i  navela  mu  ime  kafea..   -­‐  Ne.  Leon  je  izgleda  nije  ni   čuo  jer  se  potpuno  bio  koncentrisao  na  saobaćaj.  -­‐  Fibi.  ako  zaista  želiš  da  te  neki  muškarac  ostavi  na  miru.  ili  je  jednostavno  hteo  daje   ignoriše.  Znala  je  da  je  veoma  tvrdoglav  i  da.   -­‐  Ti  mene  upozoravaš?  Treba  upozoriti  sve  žene  sveta  na  tebe.  nezasiti  seksualni   manijače!  -­‐  sav  bes  izbio  je  iz  nje.  -­‐  Imam  samo   jednu  želju.  I  to  nije  bilo  sve.  ali  se  savladala  u  poslednjoj  sekundi.  čak  ga  je  zagrlila  i  prepustila  mu  se  na   trenutak.     Poželela  je  da  ga  udari  nogom.  a  Bea  je  već  odvezala  pojas  i  izašla  iz  njih.   -­‐  Čini  šta  hoćeš.  Ja  sam  samo  normalan  muškarac  koji  voli  lepe   žene.  moram  date  razočaram.   -­‐  Gde  smo  se  tačno  dogovorili  sa  tim  tipom?  -­‐  pitao  je  najzad.  naprotiv.  -­‐  Hajde!  Tamo  preko  puta  -­‐  odlučila  je  da  se   ne  nastavlja  sa  njim.  Mi.  Morala  mu  se   suprotstaviti.  ti.   -­‐  Nažalost.  odavde  je  pogled  zaista   predivan.   Gotovo  da  nije  ni  zaustavio  kola.  ali  tebi  bih  ispunio  i  najperverznije  želje.  poglavlje         Bea  je  sela  na  suvozačevo  mesto  i  dobacila  Leonu  otrovan  pogled:   -­‐  Ovo  je  bilo  potpuno  nepotrebno..  jer  se  onda  vidi  da   nemaš  grudnjak.   -­‐  Ti  si  bio  i  ostao  perverzan  -­‐  pocrvenela  je  i  skupila  sako.  Mogla  sam  pozvati  taksi.  Kada  bi  bar  sklonio  ruku  sa  njenog  ramena!   Pokušala  je  da  ga  odgurne  energičnim  pokretom.  to  i   ostvari.  Nije  odmakla  ni   deset  koraka.       4.  Fibi.   Gledao  je.   -­‐  Nismo  se  dogovorili  mi.  -­‐  Ovo  nije  luksuzan  kafić  -­‐  rekao  je  sa  omalovažavanjem  kada  je  Bea  otvorila   .  ti  nevini  anđele.  Koštalo  ju  je  nerava  to  što   mora  da  mu  pruža  otpor.  -­‐  I  gde  ćemo  se  sresti  sa   tvojim  obožavaocem?  Srce  joj  je  još  uvek  divlje  kucalo.  -­‐  u  očima  mu  se  videla  odlučnost.

.  Pre  nego  što  je  išta   rekao.   Pogledala  je  u  njegove  oči  i  zadrhtala.  sa   gađenjem  posmatrajući  ljude  koji  su  glasno  pričali  i  smejali  se.  ali  mi  smo  se  tada  samo  igrali.   -­‐  U  pravu  si  -­‐  pogledao  je  prodorno  u  Džeka.  Potom  se  okrenula  prema  Džeku:  -­‐  Džek.  "Utoliko  bolje  što  mu  se  ne  dopada".  -­‐  Nemoj  da  dozvoliš  da   nam  ovo  pokvari  raspoloženje.  Možete  me  zvati  Leon.  Mogu  li  vas  pozvati  na  piće?  Međutim.  a  Bea  je  još   uvek  u  mislima  bila  sa  Leonom.  bila  je  zamišljena.   Nije  mu  sesviđalo  to  što  je  toliko  bliska  sa  tim  mladićem.  Međutim.  znam  da  imaš   mnogo  posla  -­‐  pognula  je  glavu  i  prišla  Džeku.   -­‐  Leone.  pozvao  si  me  da  ćaskamo  uz  vino.  izabrao  si  kafić  u   kojem  je  najveća  gužva  -­‐  rekla  mu  je  nakon  što  su  se  poljubili  u  obraz.  Zabavite  se.  Bea  -­‐  rekao  je  Džek.  Ipak  vas  upozoravam.  Ovo  nije   atmosfera  u  kojoj  se  on  oseća  dobro  -­‐  nije  spustila  pogled  kada  ju  je  on  besno   pogledao.  Svi  su  sada   gledali  u  njih.   plav  i  veoma  zgodan  mladić  gurao  se  kroz  gužvu  mašući  joj.  a  Bea  je  videla  da  je  Džek  pocrve-­‐neo.  pa  je  osetila  želju  da  ga  udari.   Namerno  je  izblamirao  i  nju  i  Džeka.  deco  -­‐  mahnuo  im  je  i  nestao.  samo  je  Džek  imao  mladalački  izraz  lica.  on  se  samo  nasmešio.  -­‐  Predstavi  me  svom  prijatelju.  lako  se  nalazila  u  veselom   društvu.  -­‐  Leone.  Fibi.  ovo  je  moj  stari  prijatelj  Džek.  Fibi  je  pod  mojom   zaštitom  -­‐  Leon  je  poklonio  Bei  blistav  osmeh.vrata.  a  tada  ga  je  i  Džek  primetio..  -­‐  Ponaša  se  kao   robovlasnik.  to  ste  bili  vi!  Sada  sam  se   setio.  Obojica  su  bili  visoki  i  imali  atletske  figure.  dok  je  Leonov  izraz  bio  strog.  -­‐  Vino  ćeš  odmah  dobiti  -­‐  rekao  je  i   poljubio  je  u  usta.  a  tačno  je  znao  kako  se  ona  oseća.  on  se  ponašao  arogantno.  Džek  ju  je  pogurao  kroz   gužvu.  Bea  je  netremice  gledala  u   dvojicu  muškaraca.  -­‐  Ovde  sam."  Prišla  je   baru  i  osvrnula  se  oko  sebe..  Na  trenutak  se  uplašila  da  je  otišla   predaleko.  -­‐  Ne  zaboravi   da  sutra  u  sedam  dolazim  po  tebe.  -­‐  Drago  mi  je  -­‐  rekao  je  Džek  smešeći  se..  Džek  se  dugo  bavio  sportom  i  to  se  videlo  na   njegovoj  figuri.  ovo   je  moj  šef  Leon  Gregoris.  Potpuno  je  zaboravila  na   Leona.  Društvo  je  postajalo  sve  opuštenije  sa  svakom  čašom   vina.   -­‐  Hvala.  -­‐  Leon  mu  nije  odgovorio  osmehom.  osećala     je  da  je  veoma  ljut.  Ne  želim  da  te  zadržavam.  onda  se  nadam  da  ste  u   međuvremenu  prerasli  takve  gluposti.  Bea  mu  se  nasmešila  radosna  što  ga  vidi.  Pogledom  je  tražila  Džeka.  -­‐   Sirotice!  I  ti  moraš  da  radiš  za  takvog  čoveka  -­‐  rekao  je  Džek.  Nosio  je  sivo  firmirano   odelo  u  kojem  je  zaista  ostavljao  utisak.  -­‐  Razvedri  se.  povikala  je  izvan  sebe  od  besa.   gospodine  Gregoris  -­‐  Džeku  je  očigledno  bilo  veoma  neprijatno.  lako  je  delovao  veoma  muževno.  pa  se  i  ona  polako  opustila.  prošlo  je  tako  mnogo  vremena  od  tada.   -­‐  Takođe.  pa  su  seli  za  sto  za  kojim  je  sedelo  već  petoro  njegovih  prijatelja.  sve  dok  joj  nije  stavio  ruku  na  rame.  Fibi  -­‐  rekao  je  hladno.  bili  su  veoma   privlačni.  -­‐  On  me  je  samo  dovezao  jer  sam  kasnila.  -­‐  Znao  sam  da  vas  poznajem!  -­‐   odjedanput  je  povikao  glumeći  iznenađenje.  pomislila  je..  -­‐  Vi  ste  jedan  od  one  dvojice  koji  su   vezali  malu  devojčicu!   Odjednom  je  zavladala  tišina.  -­‐  Dobro.  -­‐  Ah.  Šta  mu  je  značilo  to  što  je  rekao  da  će  doći  po  nju  u   sedam?  Nisu  se  ništa  dogovorili  i  ona  neće  ni  ići  sa  njim..  "Možda  će  otići.  ali  je  uspeo  da  se   savlada  i  nekako  izgladi  ovu  neprijatnu  situaciju.  Na  kraju  su  pozvali  dva  taksija  i  otišli  u   .  Bea!  Jedan  visok.  ali  moram  priznati  da  ima  odlično  pamćenje.  -­‐  Nemaš  pojma  koliko  se  radujem  što  te  vidim.  Bea  je  odbila  umesto  njega.  Leone.  Dođi  da  te   predstavim  svojom  prijateljima  -­‐  povukao  ju  je  za  ruku.  -­‐  Džek.  -­‐  Koliko  se   sećam.  -­‐  Hvala  ti  što  si  me  dovezao..  Leon  je   skeptično  gledao  u  mladića.

 Teško  je  bilo  objasniti  ono   što  je  osećala.  Međutim.  ali  sa  njim  nije  želela  da  priča.  -­‐  Ne  želim  da  idem  sa  tobom.  -­‐  Endi!  -­‐   pozvala  je  zgodnog  mladića  sa  italijanskim  naglaskom.  Ipak.  Znala  je  da  je  do  jutra   bila  u  nekom  noćnom  klubu.  kod  kuće  si.   .  -­‐  Nazvao  sam  te  samo  da  ti  kažem  da  ću  zakasniti.  bio  je  nepopravljivi  Don  Žuan.  Nije  imala  snage  da  se  raspravlja  sa  njim.  Poznavala  ga  je  od  detinjstva.  Doći  ću  po   tebe  oko  pola  osam.  morala  je  sada  da  prizna  sebi.  onda  se   vidimo  -­‐  rekla  je  i  spustila  slušalicu.  pomogao  joj  da   odraste.  Moraće  da  se  odupre  njegovom  šarmu  i  da   bude  prema  njemu  što  hladnija.  Do  kraja   večeri  trudila  se  da  ne  misli  na  Leona.  a  sada   je  već  bio  pored  druge.  -­‐  Dobro  je   što  imaš  tako  određeno  radno  vreme!  Međutim.  koji  je  bio  zaostao  za  njima.   gledala  je  za  njima  dok  su  izlazili  iz  restorana.  dobrog  raspoloženja  je  nestalo  kada  su  tamo   ugledali  Leona.  -­‐   Znači.  kao  odrasla  žena.  nego  će  u  potpunosti  uživati  u  životu.  Nosio  je  perfektno  odelo.  Samo  ju  je   jedna  osoba  na  svetu  zvala  tako.  Nas  dvoje  smo  poslovni  partneri  i   sve  možemo  da  razrešimo  u  kancelariji.  Da  joj  je  Leon  bio  neveran.novootvoreni  restoran.   osećala  se  mnogo  bolje.  Dakle.  Leon  i  manekenka  su  ustali  i  krenuli  prema  vratima.  Kao  skamenjena.  ali  mi  ipak  reci  jesi  li   naga.  Nešto  se  slomilo  u  njoj  jer  je  u  tom  trenutku  shvatila   da  njih  dvoje  više  nemaju  nikakve  šanse.  Jesi  li.   Osećala  je  vrtoglavicu  i  sa  mukom  je  došla  do  kupatila.  Do  sada  je  o  njegovom  ljubavnom  životu  čitala  samo  iz   novina.  -­‐ Hoćeš  li  da  plešemo?  –  neodoljivo  mu  se  nasmejala.  I  sama  pomisao  na  to  kako  se  njih  dvoje  grle  bila  joj  je  tada   nepodnošljiva.  Nisam  mislio  da  ti  je  zanimljiv  seks  preko  telefona.  Sedeo  je  dovoljno  daleko  da  je  ne  može  primetiti.  Uzdahnula  je  i  priključila  se  ostalima.  Misli  da  joj  je   Endi  pozvao  taksi  i  da  ju  je  dopratio.  Prevrtala  se  po  krevetu  sa   užasnom  glavoboljom  pokušavajući  da  se  priseti  protekle  noći.  ljubav  i  seks  nisu  isto  i  od   sada  ni  ona  neće  imati  skrupula.  -­‐  Dobro..  -­‐  To  je  interesantno   pitanje.  Uvek  joj  je  bio  prijatelj.  Ovo  je  za  nju  bila  važna  lekcija.  Znala  je  da  je  on  Don  Žuan.  od  ponedeljka  do  petka.  -­‐  Šta  želiš.  -­‐  Fibi?  -­‐  začula  je  muški  glas.  zadrhtala  je.?  -­‐  Prestani  sa  glupostima  –  besno  mu  je  rekla.  Glas  mu  je   zvučao  hladno.  On  će  za  nju  od  sada  definitivno  biti  samo  dobar  prijatelj  jer  je  kao   muškarac  potpuno  nepouzdan.  kad  se  istuširala.  bilo  joj  je  muka  i   vrtelo  joj  se  u  glavi.  Nije  zaboravila  šta  je  odlučila  prethodne  noći.  ja  sam  spreman  da  za  dobrobit   firme  radim  i  vikendom.  ali  sada  je  imala  priliku  da  ga  prati  svojim  očima..  ali  nije  mogla  da  se  seti  kako  je  stigla  kući.  Uplašio  sam  se  da  nećeš  doći.  a  sada  je.  Sakrila  se  iza  Džeka  da  je  ne  bi  primetio.  Polako  se  pridigla  u  krevetu.  preko  njega  je  otkrila  svoju  čulnost.   drugačije  gledala  na  to.  a  pored  njega  je   sedela  poznata  manekenka.  Pre  nekoliko  sati  strasno  ju  je  poljubio.  Leone?  -­‐  želela  je  da   skrati  priču.  Biće  joj  žao  svake  žene  koja  se  u  njega  bude  zaljubila.     Bila  je  loše  volje  i  smetala  joj  je  svetlost  i  trebalo  joj  je  samo  malo  mira  dok  joj  je  sve   drugo  izgledalo  nevažno.  Gde  je  bila  i  kada  je  došla  nije  bila  njegova  stvar.  To  je  bio  jedan  deo  priče.  obukla  se  i  skuvala  kafu.  -­‐  Da  -­‐  odgovorila  je.  još  uvek  je  stajala   nepomično.  između  devet  i  pet  -­‐   trudila  se  da  zvuči  odlučno.  Sa  druge   strane.  budi  spremna!  –  on  je  bio  još  odlučniji.  Polako  je  spustila  noge  preko  ivice  kreveta.  I  pre  nego  što   su  naručili.  ali  je  ona  imala   odličan  pogled  na  njega  i  njegovu  pratilju.  ali  ga  je   kao  tinejdžerka  smatrala  interesantnim  i  zabavnim.  I  kada  su  nestali.   Misleći  o  ovome.  -­‐  Ti  stvarno  misliš  da  me   poznaješ  -­‐  rekao  je.  Zazvonio  je  telefon.  zaključila  je  kroz   Selinin  i  njegov  razgovor.  Ali  to  što  je  Leona  videla  sa  ovom  manekenkom  nabolje  je  što  joj  se   moglo  dogoditi.

 ekskluzivni  restoran  u  kojem  joj  je  bilo  veoma  prijatno.   Tako  je  mislila  i  kada  je  zazvonio  na  vratima.   -­‐  Izvini  -­‐  rekla  je  tiho.  objašnjavao  joj  je  organizaciju  posla  i  pažljivo  i   pažljivo  slušao  njena  zapažanja.  Morala  je  da  prizna  da  mu  je  izbor  bio   odličan.  a  kada  je   sela.  Pogledao  ju  je   smešeći  se.  a  zatim  podigao  čašu:  -­‐  Za  predivnu  ženu  i   nemogućeg  čoveka!  Pogledao  ju  je  pravo  u  oči.  Opet  je   osetila  poznati  strah.  smešeći  se.  Bila  je  zadovoljna.  razgovaraće  o   poslu  .  Mogla  je  to  da  razume.   Leo  je  naručio  hranu  i  najkvalitetnije  vino.  tamno-­‐plavu  satensku  haljinu  bez  bretela  i   sandale  sa  visokom  potpeticom.  krenuo.   Brzo  je  uzela  čašu  i  sabrala  se.   -­‐Neotesanko!  –  rekla  je  i  otvorila  vrata.  Osvrnula  se  diskretno  po   restoranu.Bila  je  zadovoljna  što  je  stvar  sa  Leonom  najzad  rešena.  Sinoć  se  sve  razjasnilo.  hrana  je  zaista  bila  izvrsna.  Međutim.  Kako  si  samo  tako  ljubazna  prema  meni.  ali  ću  biti  džentlmen.  Nije  ni  slutila  da  vreme  provedeno  sa  njim  može  biti  tako   prijatno.     Ajlajner  je  naglašavao  njene  plave  oči.  -­‐  Drago  mi  je  -­‐  rekao  je  Leon.  a  onda  će  se  vratiti  kući.  šta   misliš  o  tome  da  te  pokrijem  i  poljubim  za  laku  noć.  -­‐  Bespotrebno  se  uzbuđuješ.   konačno  ga  je  videla  pravim  očima.  izgledala  je  elegantno.  tačno  je  znao  kako  on   deluje  na  žene  i  besramno  je  to  koristio.  atraktivan  i  bogat.  -­‐  Smiri  se.  -­‐   Opusti  se.  bio  je   zgodan.  ošamariće  ga.  Zašto  ne  bi  uzeo  ono  što  mu  se  nudi?  Nije  bilo  njeno  da   kritikuje  njegov  životni  stil.  a  bila  je  umislila  da  Leon  za  nju  više  ne  predstavlja  opasnost.   Ponašao  se  kao  pravi  svetski  čovek.  Toplina  njegovog  tela  i   njegov  parfem  uticali  su  na  nju.  Potrudila   se  i  oko  šminkanja.  mala  Fibi?  -­‐  umiljavao  joj  se.  Pomislila  je  da  bi  ipak  trebalo  da  bude  na  distanci.  Većina  prisutnih  žena  zurila  je  u  njega.  -­‐  Mogao  bih  iz  toga  da  izvučem  neke   zaključke.  ali  je  ipak  pronašla   sredstvo  da  se  odupre  njegovoj  privlačnosti.  pogledala   se  još  jednom  u  ogledalo.  -­‐  Uopšte  se  ne   uzbuđujem  –  rekla  je  prkosno.  Pocrvenela  je.  ponovo  se  našla  u  opasnosti.   -­‐  Čuo  sam  te.  Nasmešila  mu  se:  -­‐  Nemoguć  si.   Naprskala  je  malo  parfema  iza  uha  i  krenula  prema  vratima.  to  šta  on  radi  i  kako  živi  samo  je  njegova  stvar.  Izgleda  da  baš   nisi  sigurna  na  tako  visokim  štiklama.  Zazvonio  je  i  po  drugi   put.  Ako  to  učini.  Odmah  bi  zamislila  sliku  njega  i  prelepe   manekenke  i  to  ju  je  momentalno  odbijalo  od  njega.  namerno  se  odlučila  za   sandale  za  izrazito  visokim  štiklama.  najhitnije   je  da  nju  pusti  da  živi  po  svome.  Fibi.   Po  tvom  ćutanju  treba  da  zaključim  da  mi  nećeš  ispuniti  tu  želju?  -­‐  teatralno  se   uhvatio  za  srce.  Izaći  će  sa  njim  kao  sa  prijateljem.  kada  je   Leon  ustao  od  stola  i  zagrlio  je.  Nervirao  ju  je  njegov  smeh.  -­‐  Znam  da  hodam  u  cipelama  na  štikle  -­‐  branila  se.   Pogled  joj  se  povremeno  zaustavljao  na  njegovim  usnama.  Izabrao  je  mali.  uplašila  se  da  će  uzeti  sebi  za  slobodu  da  ponovi  sa  njom  ono  što  je  prethodne   večeri  radio  sa  manekenkom.  Otvorio  joj  je  vrata.  -­‐  Za  posao  -­‐  rekla  je  i  nazdravila.  Nije  baš  često  nosila  te  cipele.  ali  ona  je  spustila  pogled.  a  onda  je.  Po  prvi  put  je  imala  osjećaj  da  je  uzima  za  ozbiljno.  Brzo  ćeš  biti  u  svom  krevetu.  -­‐  Zašto  me  stalno  zoveš  Fibi?  Svi  me   .  ali  je  ipak  znala   da  se  kreće  u  njima.  Fibi!  Uhvatio  sam  te  za  ruku  samo  da  izađemo  iz  restorana.  -­‐  Bilo  je  odlično  -­‐  rekla  je  kada  je  pojela   poslednji  zalogaj.  Pre  nego  što  mu  je  otvorila.  a  zatim  je  odveo  do  parkinga.   Uzeo  je  šampanjac  i  sipao  im  ga  u  čaše.  a  tamni  ruž  puna  usta  činio  još  punijim.  a   ona  se  s  teškom  mukom  odupirala  njegovom  laskanju.  Pošto  nije  bila  visoka.  Nosila  je  usku.  To  je  bo  njen  plan.

 Bila  si  veoma  nemirno  dete  i  pala  si   niz  stepenice.   -­‐Ta  priča  sad  mi  je  važna  otprilike  kao  lanjski  sneg  –  rekla  je  ona  zevajući.  Tog   dana  se  nije  bila  dovoljno  odmorila  od  predhodne  noći.  moja  primjedba  je  zaista  bila  neprikladna.  sunčeva  svetlost  ti  je  direktno  padala  na  lice.  -­‐  Upravo  sam  se  setio  nečeg  drugog.  pa  je  bila  spremna  da  pristane  na  sve  što  se   od  nje  traži.  Učinilo  joj  se  da  on  zaisata  gaji  neke  emocije  prema   njoj.  Prvi  put  sam  te  video  kada  sam  došao  kod  vas  u   Englesku.  Ja  sam  nedužan.   -­‐Nedužan?   Čovek  kakav  je  bio  Leon  Gregoris  očigledno  nije  znao  ni  šta  ta  reč  znači.  Zaista  mi  je  bilo  lepo.  možeš  li  mi   objasniti  zašto  imaš  tako  loše  mišljenje  o  meni?  Ti  si  dovoljno  inteligentna  da  bi   mogla  za  razumiješ  žutu  štampu.  prethodne  noći   gotovo  da  nisam  spavala.  a  tetka  Lili  te  je  podigla  i  odnela  u  sobu  –  zvučao  je  potpuno   drugačije  dok  joj  je  ovo  pričao.  Ugrizla  se  za  usnu  kada  je   pomislilia  na  taj  bolni  trenutak  svog  života.zovu  Bea  -­‐  pitala  ga  je.   Bea  se  nasmešila  i  naslonila  glavu  na  sedište  iznenada  osjećajući  neopisiv  umor.  očarao  je  svojim  nježnostima.   -­‐  Nisi  mi  dosadan  -­‐  rekla  je.  –  Koliko  se   sećam.  Fibi..   -­‐  Strašno  si  plakala.  nije  bio  nimalo  arogantan  niti  napadan.   -­‐Ne  moraš  o  drugima  zaključivati  sudeći  prema  sebi.  Svi  su  je  zvali  Bea.  ali  nekako  gorko.   pričao  je  mnogo  o  tebi.  ali  bilo  je  besmisleno  sada  mu   .  Bilo  je  leto.  nosila  si  belu  haljinu.  –  Dosadan   sam  ti?  Pogledala  ga  je  primećujući  da  je  ljut.  on  je   oduvek  želeo  da  ima  žensko  dete.  a  ti   si  tog  trenutka  izgledala  upravo  tako.  a  da  ne  odu   sa  njim  u  krevet.  blistav".  Kako  si  došla  na  ideju  da  sam  hteo  da  se   oženim  tobom  samo  zbog  tvojih  akcija?  To  si  mi  rekla  na  rođendanu.  Pristala  je  jer  je  on  majstroski  znao   kako  da  iskoristi  njenu  tek  probuđenu  seksualnost.  Ako  ti  se  nekom  ženom  ne   možeš  da  budeš  prijatelj.  Rado  ću  se  odreći  saveta   Kazanove.  Okrenula  se  da  bi  izbjegla  njegov  pogled.  Najradije  bi   mu  rekla  istinu.  spavala  si  sa  Džekom!  –  osetila  je  bes  u  njegovom  glasu.  Kosa  ti  je  blistala  na  suncu.  Poigrao  se  njome  jer  je  bio  stariji   i  iskusniji.     5.  to  ne  znači  da  i  drugi  ne  mogu  imati  prijatelja.   -­‐  Drugim  rečima.  igrala  si  se  napolju  sama.  Željela  je  da  što  pre  legne  da   spava.  Pričao  mi  je  kako  si  ti  jedna  divna  mala  devojčica.  da  je  znala  da  je  Selina  godinama  bila  njegova  ljubavnica  koja  je   zatrudnela  sa  njim  nakon  što  je  nju  zaprosio.  ali  sam  umorna.  -­‐  To   ime  ti  ne  odgovara  -­‐  rekao  je.  ti  si  ta  koja  je  pre  tri  godine  raskinula  veridbu.  To  ime  potiče  iz  grčkog  jezika  i  znači  "svetao..  Tada  sam  shvatio  da  ti   ime  Fibi  zaista  odgovara.  Nije  joj  se  sviđalo  njeno  pravo  ime.  moj  privatni  život  te  se  ne  tiče.  Osim  toga.   -­‐  Ja  se  toga  ne  sjećam  –  rekla  je  tiho  ne  skrivajući  da  su  je  njegove  riječi  dirnule.  a  kada  si  se  okrenula   prema  meni.  Kada  nas  je  tvoj  otac  prvi  put  posetio  na  Kipru.  Ipak.  poglavlje         Izvinjavam  se.  Većina  onoga  što  je  tamo  pisalo  o  meni  je  ili   preterivanje  ili  laž  –  nasmejao  se  dok  je  ovo  govorio.  –  Zašto?   Najpre  sam  saznao  da  se  zoveš  Fibi.

 a  verovatno  i  tvoj.  kapci  su  joj  bili  teški  i  neprestano  je   zevala.  potrebna  ti  je.  Šta  ti  je  otac  pričao  o  počecima  firme?  -­‐  Moramo  li.   stidim  se  što  mi  pripada  čak  trideset  posto  preduzeća..  Njegovi  prsti  su  se  našli  na  njenom  nagom   ramenu.   bio  joj  je  preblizu.objašnjavati  koliko  ju  je  pogodila  njegova  izdaja.  U  daljini  se  začulo   crkveno  zvono  i  to  ju  je  otreznilo.  -­‐  sve  je  bilo  uzaludno.  Zadovoljno  se  nasmejao.  draga.  Ne.  Zabacio  je  glavu  i  zadivljeno  je  posmatrao.  draga.   Pre  nego  što  se  okrenula.  mirno  je  rekla:   -­‐Nećeš  mi  vjerovati.  posao  i   ljubav  jednostavno  ne  idu  zajedno.  -­‐  Stvarno  si  skuvao  kafu?  -­‐  Nisam   baš  takav  kakvim  me  zamišljaš  -­‐  rekao  je  on  nežno  i  spustio  poslužavnik  na  sto.  -­‐  Zaista  izgledaš   umorno.   -­‐  Tvoj  privatni  život  me  se  ne  tiče.  u  poslednje  dve  nedelje  saznala  sam  mnogo  toga  o  firmi.  Kao  da  ju  je  hipno-­‐tisao  tim  tamnim  očima.   bio  je  zadovoljan  time  da  ima  veliku  firmu  i  bezbrižan  život.  otpratiću  te  do  stana  -­‐  zagrlio  ju  je  i  poveo  prema  vratima.  umesto  da  mi  je  pokazala  vrata?".   -­‐  Kasno  je.   -­‐  Nisam  te  pozvala  na  kafu  -­‐  rekla  je  ona  bespomoćno  tražeći  ključeve  po  torbi.   Kao  biznismen  Leon  je  zaista  zasluživao  svaku  pohvalu.  Svukao  je  sako  i  otkopčao  tri  dugmeta  na  košulji.  -­‐  Zaboravi  -­‐  stajao  je  ispred  njei  gledao  je   netremice.  Veoma  te  poštujem  zbog  toga.  "Zašto  se  dovela  u  ovu  situaciju.  draga.  Nije  rekao  ništa.  ona  je  ušla.  Zaista  je  bio  toliko   privlačan  da  mu  je  bilo  teško  odoleti.   -­‐  Leone.  kao  što  se  ni  tebe  ne  tiče  šta  ja  radim  u  slobodno   vreme  -­‐  rekla  je.  Moj  otac.  Hvala  ti  za  izlazak  -­‐  rekla  je.  jer  se  Leon  nije  oženio  njome.  Izgledao  je  neodoljivo.  Jednom  ju  je  povredio  i  dobila  je  lekciju.  Već  su  stajali  ispred  vrata  njenog  stana  i   Leon  ju  je  zamolio  za  ključ.  a  to  je  da  što  pre  odeš.  Laku  noć  –  rekla  je  bez  daha.  a  pre  svega.  bio  je  suviše  muževan  i  fascinantan.   pitao  se  Leon"..  U  međuvremenu  je  sazrela.  -­‐  Prestani  da  me  zoveš  "draga"  -­‐  bila  je  ljuta  i   na  sebe  i  na  njega.   -­‐  To  nije  potrebno.   neće  mu  reći  ono  što  zna.  našao  se  pored  nje  i  otvorio  joj  vrata.  molim  te.  Iskreno  rečeno.  U   izvjesnom  smislu  sada  joj  je  čak  bilo  žao  Seline.  -­‐  Bea   je  pokušala     .  Što  se  tiče  njegovog   privatnog  života..  -­‐  Imam   samo  jednu  želju.   -­‐  lako  nisam  emancipovan  muškarac.   -­‐  Za  danas  da.  Sedi  i  raskomoti  se  .  Mislim  da  si  pravi   genije.  Ponovo  je  osetila  slabost..  samo  ju  je  posma-­‐trao  zamišljeno.   -­‐  Ovaj  stan  ti  ne  odgovara.   -­‐  Ta  tema  je  završena.  sam  ću  se  snaći.  a   onda  seo  pored  nje.   Spustila  se  na  sofu..  -­‐  Molim?  -­‐  s  mukom  je  otvorila  oči.  ali  imam  veoma  visoko  mišljenje  o  tebi.  To  što  je  firma  prerasla   u  internacionalni  koncern  samo  je  tvoja  zasluga.  ali  je  onda  osetila  njegovu  ruku  na  ramenu.  -­‐  Ovo  je  za  mene  sasvim  novo  iskustvo:  moje  prisustvo  deluje  uspavljujuće  na   ženu.   -­‐  Ja  bolje  znam  šta  je  za  tebe  dobro.  izgleda  da  je  tačno  znao  šta   ona  oseća.  to  se  nje  nije  ticalo.  izula  cipele  i  podigla  noge.  Kada   je  otključao  vrata.   -­‐  U  pravu  si.   tek  sada  je  primetila  da  drži  poslužavnik  u  rukama..   Umesto  toga.  ipak  ću  ti  skuvati  i  kafu.  -­‐  Pokaži  mi  kuhinju.  Je  li  ti  to  dovoljno?  Ja.  -­‐  Izgleda  da  je  besmisleno  da  ti  objašnjavam  da  ne  želim  kafu.  Otvorila  je  vrata   u     nameri  da  izađe.

  Sad  je  hteo  da  joj  stavi  do  znanja  da  ju  je  zaprosio  zbog  lojalnosti  i  zbog  poslednje   želje  njegovog  oca.  Možda  sada  možeš  da  dokučiš  zašto  sam  se  sinoć  tako   poneo  prema  tvom  prijatelju.  a  ne  zbog  toga  što  ju  je  voleo.   Bea  je  klimnula  glavom.  Uvek  joj  je  bilo  teško  kada  se  prisećala  oca.   -­‐  Nisam  očekivao  tako  mnogo  entuzijazma.  Teško  mi  pada  činjenica  da  više  nisi  mala  devojčica   nego  odrasla  žena.da  izbegne  pitanje.  u  jednom  lokalu  došlo  je   do  tuče.  ja  tako  osećam.  ja  sada  ne  bih  bio  ovde.   -­‐  Nije  baš  jednostavno.   Slegnula  je  ramenima.   Zato  su  premestili  sedište  firme  u  Grčku.  Moj  otac  je  tada  izgubio  gotovo  čitav  posed  i  opet  mu  je  tvoj  otac   pomogao.  Otac  joj  je  uvek  govorio  da  mu   je  taj  ožiljak  od  povrede  u  vojsci.   -­‐  To  me  podseća  na  nešto  –  rekla  je.   Pogledao  je  na  sat.  Fibi.   -­‐  Hvala.   -­‐  Mislim  da  dramatizuješ  prošlost.  To  je  bilo  veoma  mudra  odluka.  -­‐  Shvati  me.  To  nije  bilo  tipično  za  njega.   Ozbiljnost  sa  kojoma  je  govorio  dirnuli  su  je.   -­‐  Ne  brini.  području  koje   pripada  Turcima.  Fibi.  Sada  je   razumela  njegovu  preteranu  brigu  za  nju.  ali  nikad  neću  prestati  da  te  štitim.  Ipak.   -­‐  Zašto  mi  sve  to  pričaš?   -­‐  Zbog  tvoje  primedbe  da  se  osećaš  krivom  jer  poseduješ  trideset  posto  firme.   -­‐  Otac  mi  je  ispričao  da  je  vojsku  služio  na  Kipru  i  daje  tamo  upoznao  tvog  oca.  Ono  što  moja  porodica  tebi  duguje.  Tvoj  otac  je  spasao  život  mom  ocu.  Nadam  se  da  ćeš  mi  makar  dopustiti  da  uvek  budem  uz  tebe.   -­‐  Dakle.  ja  ti  ne   mogu  nadoknaditi  novcem.  a  ocu  sam  na  samrtnoj  postelji  obećao  daću   uvek  misliti  na  to  šta  dugujem  tvojoj  porodici.   Obećao  sam  mu  da  ću  negovati  prijateljstvo  među  našim  porodicama  i  da  ću  se   brinuti  za  tebe.   -­‐  Varaš  se.  Nedavno  je  na  vestima  čula  da  je  na  Kipru  ponovo  kriza.  znam  da  učim  na  greškama  i  svestan  sam  da  se  nikad  nećeš  udati  za  mene.   -­‐  To  nije  sve.  Ipak.  ja  sam  Grk.  a  tvoj  otac  je  napadaču  oteo  nož  kojim  je  ovaj  hteo  da  ubode  mog  oca  –   objasnio  joj  je.  morala  je  sebi  da  prizna  da  uživa  i  u  samoj   pomisli  na  njegovu  zaštitu.  Imaš   pravo  na  svaki  peni.  mada  do  sada  nije  bilo  otvorenih   sukoba.  Tada  sam  bio  mladić  i  živeli  smo  u  severnom  Kipru.  rekla  si  da  sam  prestar  za  tebe  i  sada  mi  stalno  govoriš  da   mi  ne  veruješ.  posetio  ga  je  j  tada  su  odlučili  da  osnuju  firmu.  u  Atinu.   Kada  si  mi  vratila  prsten.  Tako  je  bilo  sve  dok  naša  firma  nije  ponovo  sagrađena.  Leone  -­‐  gorko  se  nasmešila.  a  firma  je  preživela   samo  zbog  toga  što  je  tvoj  otac  bio  lojalan  mom  ocu  i  što  je  bio  uz  njega.  učini  mi  uslugu.  otuda  mu  ožiljak  na  ruci  -­‐  bila  je  iznenađena.  potrudiću  se  ubuduće.  a  i  više  od  toga.   Da  nije  bilo  tako.  Kada   je  odslužio  vojsku.  a  ona  je  odmah  pomislila  da  sigurno  ima  dogovor  sa  nekom   devojkom.   -­‐  Molim  te.  osećao  je  odgovornost  i  obavezu  koja  se   prenela  na  njega  kada  su  njihovi  očevi  umrli.  Čini  se  da  je  sve   bilo  jednostavno.  Naši  očevi  su  bili  partneri.  Ali  šta  je  želeo  Leon?  Sigurno  nije  hteo  da  diskutuje  o  politici.   .  da   se  nesuglasice  između  Grka  i  Turaka  ne  smiruju.

 dok  se  u  njoj  lomila  prava  bura  osećanja.   Zvučao  je  hladno  i  distancirano.   -­‐  Možda  -­‐  bilo  joj  je  sve  teže  da  se  normalno  ponaša.  jer  ja  već   u  ponedeljak  putujem.   Bea  je  zadržala  dah:  -­‐  Molim  te.  Jedini   luksuz  koji  posedujem  jesu  automobili.  draga.  ali  stisak  je  bivao  sve  jači.  šta  god  nosiš.  Mada  ti.  Veoma  si  me  obradovao.  ja  to  ne  želim.  a  bradavice  su  joj  se  ukrutile.   "Prijatelji  su  sigurno  njegove  ljubavnice".   Bea  je  zevnula.   -­‐  Moram  da  te  razočaram.  trebalo  bi  da  nosiš  luksuznije  haljine.  Njujorku  i  Hong  Kongu  ne  pripadaju  meni.  idi!   -­‐  Ne  tako  brzo.   -­‐  Znači.   Pokušala  je  da  se  oslobodi  njegove  ruke.  Na  primer.  Da  li  je  i  on  osećao  istu  požudu  kao  i  ona?   -­‐  Pošto  smo  sada  ovo  razjasnili.  želim  još  nešto  da  ti  kažem  –  tiho  je  rekao.  Pošto  si  sutra  sprečena.  iskoristi  ono  što   imaš.  koža  joj  je  gorela  pod  njegovom   rukom.  pomislila  je.   -­‐  Kakvu  ti  sigurno  imaš  -­‐  rekla  je  ona  hladno.   -­‐  Mrtva  sam  umorna  -­‐  želela  je  da  ode  što  pre.  Ipak.  -­‐  Ali.  –  Tvoj  otac  je  bio   štedljiv  čovek.   -­‐  Nisam  često  u  Londonu.  Fibi.  da  treba  da  trošim  novac?   -­‐  Tačno.   -­‐  Ono  što  želim  da  ti  poklonim.   -­‐  U  tom  slučaju  moram  da  iskoristim  ovaj  trenutak  -­‐  povukao  ju  je  prema  sebi  i   zavukao  joj  ruku  pod  haljinu.   Apartmani  u  Atini.  Nije  greh  biti  bogat.  Ruka  mu  je  skliznula  na  njena  ramena.   Pogled  joj  se  potom  slučajno  zaustavio  na  vazi  sa  cvećem:   -­‐  Hvala  ti  za  ruže.  a  kada  sam  tu.  ali  već  sam  se  dogovorila.  Osećala   je  njegov  dah  pa  je  uzdrhtala  misleći  kako  je  krajni  čas  da  okonča  ovu  situaciju.Oči  su  mu  sijale  kada  joj  je  prišao  posve  blizu.  u  svakom  od  tih  gradova  imam  po  jedan   sportski  automobil  i  jedino  vilu  na  Kipru.   -­‐  Nemoj  da  osećaš  grizu  savesti  zbog  novca.  izgledaš  fantastično.  sada  zaista  moram  u  krevet  -­‐  bilo  je  jedino  što  joj  je  palo  na  pamet  da  kaže  u   tom  trenutku.   -­‐  Doći  ću  po  tebe  sutra  oko  deset  -­‐  rekao  je  dok  je  ustajao.  Brzo  je   spustila  tacnu  na  sto  oslobađajući  se  njegove  ruke.  ostaje  nam  samo  još  ova  noć.  možeš  i  ti  da  ih  koristiš.  stanujem  ili  kod  prijatelja  ili  u  hotelu.  Džek  i  ja  idemo  kod  moje  prijateljice  Nen.   Namerno  je  prećutala  da  je  Nen  Džekova  devojka.  ti  možeš  da  živiš  u  vili.  nego  firmi.  ne  može  da  se  kupi  -­‐  rekao  je  ne  puštajući  je.  Možeš  da  imaš  i  najskuplje   modele  svetskih  dizajnera.   -­‐  Leone.   -­‐  I  ja  želim  u  krevet  -­‐  rekao  je  strasno.  Hajde  da  nam  bude  lepo!  Odrasla  si  žena  i  ništa  nas  ne   sprečava  da  se  zabavimo.  Stanovi  pripadaju  i  tebi  kao  i  meni.  a  on  joj   je  potom  ponovo  stavio  ruku  na  ramena.   -­‐  A  tek  ovaj  stan!  -­‐  Leo  je  mahnuo  rukom  i  napravio  grimasu.  a  njegova  blizina   ju  je  izluđivala.   -­‐  Blago  tebi!   -­‐  I  tebi.   .   -­‐  Žao  mi  je.  ali  vremena  su  se  promenila.   osetila  je  kako  su  mu  se  mišići  napeli.   -­‐  A  gde  stanuješ  kadasi  u  Londonu?  -­‐  upitala  je  nervozno  sedeći  na  ivici  sofe.  osećala  je  da  će  napraviti  neku  glupost  ako  on  odmah  ne  krene.  Uzbudila  se.

  a  znam  da  i  ti  mene  želiš  -­‐  rekao  je  dok  mu  je  pogled  lutao  njenim  telom.   Podatno  se  izvijala  prema  njemu.  ovo  je  otišlo  predaleko.  Gospodin   Gregoris  me  je  samo  dovezao  kući  posle  poslovne  večere.  srce  joj  je  divlje  udaralo.  Mislim  da  moram  malo  bolje  da  pazim  na  svoju  partnerku.   -­‐  Trebalo  je  da  mi  kažeš  da  imaš  posetioca  -­‐  rekla  je.  -­‐  Moram  da  otvorim.  Daj  nam  šansu.  Nikada  u  životu  nije  želela  ništa  više  od  ovoga.  -­‐  Ne!  -­‐  odjedanput  se  pobunila  osećajući  se  kao   vosak  u  njegovim  rukama.  okrenuo  ju  je  tako  da  je  sada  on  ležao  na  njoj..  htela  ti  to  da  priznaš  ili  ne.  hajde  da  vidimo  kuda  će   nas  to  odvesti..  Oživele  suuspomene  na  vreme  dok  su  bili  vereni  i  sve  je  jače  žudela  za   njegovim  nežnostima.  Margot  više  nisu  zanimali  detalji  o  Endiju.  -­‐  Bio   je  to  Endi  -­‐  rekla  je  Bea.   U  tom  trenutku  neko  je  zazvonio  na  vratima.  Ne  želim  da  smetam  dok  razgovarate  o  najnovijim  osvajanjima  -­‐  cinično  se   .  a  ja  sam  morao   toliko  da  te  čekam.  a  potom  i  drugu  bradavicu.  Drago  mi  je  da  se  brineš  za  našu  novu  sarad-­‐nicu.  Ne  bi  bila  ništa  više  nego  još  jedna  recka  u  njegovim   osvajačkim  pohodima.  Bea.  zaista   izgleda  kao  ljubavnik  iz  holivudskog  filma!  Hajde  da  popijemo  kakao  pa  da  mi   ispričaš  sve  o  tom  tipu.  -­‐  Zdravo.  Zamišljeno  je  gledala  u  Leona.  on  joj  je  vrelim  poljupcem  pomutio  razum  i  nije  više  imala  snage  da  se   brani.Kiptela  je  od  besa.  Stajao  je  pored  kamina.  Osećala  je  njegovu  težinu  na  sebi  i   gotovo  da  nije  mogla  da  diše.  Želela  ga  je  dok   mu  je  prelazila  prstima  preko  brade.   Margot.  –Ne  razmišljaj.   Obuhvatio  joj  je  lice  rukama  i  strasno  poljubio.   -­‐  Svejedno.  Iznenada  ju  je  napustila  hrabrost.   -­‐  Vrata  -­‐  rekla  je  ona.  ona  znala  kuda  to  vodi.   Međutim.  sedela  mu  je  u  krilu.   -­‐  Zdravo.  zabacila  je  glavu.   Zvono  ju  je  spasio.  –  Da.  Uzdahnuo  je  i   obasuo  joj  vrat  poljbcima  a  onda  su  njegove  usne  ponovo  pronašle  njene  grudi.   Uzvratila  je  na  njegove  dodire.  Kada  joj  je  zadigao  haljinu.  -­‐  Želim  te.  -­‐  Gospodine   Gregoris!  -­‐  šokirano  je  zviknula  kad  ga  je  ugledala.   -­‐  Videla  sam  te  sinoć  kada  si  se  dovezla  taksijem.   Kao  da  je  primjetio  njeno  dvoumljenje.   -­‐Čekaj-­‐rekao  je  Leon  zakopčavajući  joj  haljinu.  Upravo  je  krenuo.   Ugrizla  se  za  usnu  u  slatkom  užitku.  –  On  je  zaista  fin.  znala  je  da  je  iskusan  ljubavnik.  Gorim  od  radoznalosti   da  čujem  šta  se  sinoć  dogodilo  -­‐  rekla  je  Margot  ušavši  u  hodnik.  pa  je  zadrhtala.  -­‐  Jesi  li  sigurna?  –  prošaputao  je  kada  joj  je  zadigao   haljinu.  Margot.  Videla  sam  svetio  pa  sam  pomislila  da  svratim.  a  noge  su  joj   podrhtavale.  -­‐  Neko  je  na  vratima.  -­‐  Inače  će  tvoj  posetilac  pasti  u   nesvest.  Zagrlila  ga  je  kako  bi  ga  intenzivnije  osetila  ne  opirući  se  i   uzvraćajući  na  njegove  poljupce.  osećaj!  Među  nama   postoji  hernija.  –  rekla  je  Margot  ulazeći  u  dnevnu  sobu.  kao  da  je  tek  sad  ukapirala  šta  se  dogodilo.  uzvratio  je  on.  Onda  je   spustio  glavu  do  njenih  grudi  i  poljubio  prvo  jednu.  ali  to  joj  nije  smetalo  jer  to  što  mu  je  bila  tako  blizu   dovodilo  ju  je  do  potpunog  ludila.  sada  će  mu  konačno  reći  šta  misli.  -­‐  Ostani.   Ali.  Zavukla  je  ruku  u  njegovu  košulju.  potrčala  je  prema  vratima.  -­‐  Fibi!  Tako  si  lepa  i  strastvena.   -­‐  Ko  je  tako  drzak  da  ti  smeta  u  ovo  vreme?  Srce  joj  divlje  kucalo.  Bila  je  šokirana.  a  i  veoma  je  uspešan  u  poslu.  Umesto  odgovora  otkopčavala  mu  je  pantalone  osećajući  kako  su  mu  se   mišići  napeli.  -­‐   Naravno.  Pratio  te  je  neki  muškarac.  ali  je  za  razliku  od   njega.  Prsti   su  mu  klizili  po  njenom  telu.  i  mene  bi  zanimale  te   intimne  pojedinosti.

 -­‐  Bea.  izostavila.  koliko  je  sati?  -­‐  pitao  je  Leon.  Bila  je  odlično  raspoložena  čitavog  dana.  bila  je  ubeđena  da  Bea  zaista  vlada  svojim  životom.  -­‐  Smem  li  da  budem  iskrena?  –  pitala  je  Margot  posmatrajući   Beinu  neurednu  frizuru.  a   on  ju  je  uhvatio  za  ruku.  Nisam  imala  pojma  da  je  gospodin  Leon  ovde.  Skoro  ceo  dana  nije  ni  pomislila  na  Leona.  -­‐Isprati  me  do  vrata.  uskoro  će  i  njemu   biti  jasno  da  njih  dvoje  ne  mogu  biti  zajedno  i  njegova  ubeđivanja  će  prestati.  –  Starija  sam  od  tebe  i  prošla  sam  mnogo  toga.  Kada   je  Margot  najzad  krenula  kući.         6.  možeš  biti  sigurna  u  to  -­‐   poljubio  ju  je  i  izašao  iz  stana.  poglavlje     U  ponedjeljak  ujutro.  -­‐  Odmah.  Bea  se  nadala  da  Margot  nije  primetila  ništa.  pri  čemu  se  njegov  pogled  najduže  zadržao  na  njenim  prelepim  nogama.  njegova  jedina  mana  jeste  ta  što  je   slab  na  žene.  kako  bi  postigla   pravi  efekat  i  istakla  svoju  vitku  figuru.  Pogledala  je  kroz  prozor.  moraće  da  preduzme  nešto  u  vezi  sa  svojom  garderobom.  Ne  vjerujem  da  se  ponaša  kao  tvoj  stariji  brat.   -­‐  Šta  mislite.  dozvaće  se  ona  pameti.   To  je  i  ona  mislila  sledećeg  dana.   Nije  trebalo  da  dođem  nenajavljena.  Bila  je  slaba  jer  je  bila  umorna.  ali  je  odlučila  da   više  neće  predstavljati  opasnost  za  nju.  Beu  je  odme-­‐rio  od  glave  do   pete.  moje  dame.  -­‐  Obuci  sako  i  idi!  -­‐  rekla  je  tiho.  a  ono  što  se  dešavalo  između  nje  i  Leona  je.  Leon  je  bio   u  pravu.  Putovanje  je  bilo  uspelo  i  kući  se   vratila  tek  posle  ponoći.  Nije  želela  da  pravi  veliku  buku  ni  oko  čega.   naravno.  ali  jednog  dana  ću  te  imati.  Stajala  je  na  vratima  koja   su  vodila  do  Margotine  kancelarije.   Sigurno  bi  njeno  dobro  raspoloženje  bilo  upropašteno  da  je  u  kolima  parkiranim  na   drugoj  strani  ulice  videla  besno  lice  vozača.nasmejao.  Margot  znam  da  pazim  na  sebe.  -­‐   Zaboravi.   Džek  i  Nen  bili  su  veoma  veseli  mladi  ljudi  koji  su  maksimalno  znali  da  iskoriste   vikend.  kada  su  se  nečujno  otvorila  vrata  Tomove   kancelarije.  koji  je  nosila  u  petak  i  jedan  crni  u  istom   stilu.  Ne  brini.  -­‐  Nije  moja  krivica  što  ti  svaku  ženu  sa  kojom  izađeš  na  večeru  želiš  da   odvedeš  i  u  krevet.  Posebno  je  mnogo  pričala  o  Endiju.  bio  je  prelep  sunčan  dan  i  odlučila  se  za  kratku   haljinu  od  tamnozelene  svile  sa  kratkim  rukavima.  čim  je  ustala.  Endi.  Margot  je  izašla  iz  kuhinje  sa  dve  šolje  kakaoa.   Ispričala  joj  je  kako  ga  je  zaključala  prethodnog  dana  i  kako  je  posle  toga  bila  u   noćnom  životu.  Bea  je  pogledala  sadržaj  svog  plakara.  Ispričala  joj  je  potom  da  će  sutra   ići  sa  Džekom  i  Endijem  u  Brajton.  Loen   Gregoris  je  privlačan  muškarac  i  moćan  čovjek.   -­‐  Izgleda  da  me  nisi  razumela.  gospodine  Gregoris.  Došle  smo  deset  minuta  ranije  -­‐  rekla  je   .   "To  ćemo  još  videti".  Margot.  -­‐  Sada   je  osam  i  dvadeset.  bilo  joj  je  jasno  zašto  je  držao  sako   ispred  sebe.  Za  odlazak  na   posao  imala  je  zapravo  samo  plavi  kostim.  tako  mi  je  žao.  Bea.  ali  ja  ga  tako  doživljavam.  Kada  je  ušla  u   dnevnu  sobu.  Obrazi  su  joj  se  upalili   kad  je  pod  rukom  osetila  njegovu  muškost.  a  Endi  ju  je  na  rastanku  poljubio.  Bila  je  zadovoljna.  ali  nešto  mi   duguješ  -­‐uzeo  ju  je  za  ruke  i  dodao:  -­‐  Vidiš  šta  si  mi  učinila.  mislila  je  ona.   -­‐  Možda.  Stavila  je  i  kaiš.

 Bilo  je   manje  zlo  praviti  se  da  je  laka  devojka  koja  voli  da  se  zabavlja.  Možda  je  napravila  neku  grešku.  a  ja  potom  putujem.  Za  sve  to  vreme  nije  pokazao  nimalo  naklonosti   prema  njoj.  a  trebalo   je  da  se  vrati  u  subotu.  Kada  su  završili  sa  ručkom.  ili  da  se  brinete  -­‐  počeo  je   .  ničim  je  nije  izdvajao  od  ostalih.   To  je  u  redu.  u  Tomovu  kancelariju!  -­‐požurivao  ih  je.  bilo  joj  je  jasno  da  je  Sofija  videla  kada  ju  je  Leon  zagrlio.  Ipred  vrata  se  oprostio  od  Margot  i  Toma  koji  su  odmah  ušli  u  svoje   kancelarije.  -­‐  Bea.  privukao  je  u  zagrljaj  i  poljubio.  Ako  se  i  oženi.  -­‐  Hajde.  Bea  je   bila  šokirana.  uživala  je  dok  ga  je  posmatrala  kako  radi.  -­‐  Očigledno  je  i  Sofija  bila  na  Leonovoj  listi.  Leon  je  ustao:  Sada  idemo  da  jedemo.  odahnula  je  i  taman  kada  je  krenula  da  za  Margot  i  Tomom  uđe  u  kancelariju.  neprestano  ju  je  zvao  telefonom.   Zaista  je  voleo  posao  kojim  se  bavio.  bez   obzira  na  to  što  je  završila  fakultet.  ali  joj  to  nije  smetalo.  nego  da  otkrije  da  je   kao  i  Leon  Gregoris.   Savršeno  je  vladao  situacijom  i  za  svaki  problem  odmah  je  imao  savršeno  rešenje.  Trenutno  je  bio  u  Hong  Kongu.  Bio  je  bied  u  licu.  Pazi  šta  radiš!  –  prošaputao  je  joj  je  na  uvo  i  otišao.  Upijala  je  svaku  njegovu  riječ.  postavljajući  im  mnoštvo  pitanja.   Bea  ga  je  pogledala  u  čudu.   -­‐  Bea.  Od  kada  je  Leon   otputovao.  Trgla  se  iz  misli  i  na  vratima  ugledala  Toma.  Sigurno  neće  oženiti  jednu  od  nas  koje   moramo  da  zarađujemo  novac  radeći.  Bea.  imamo  mnogo  posla  -­‐  rekao  je  Leon  strogo.   Tom  i  Bea  bili  potpuno  iscrpljeni.  ali  joj  je  ipak  to  malo  i  smetalo.  stresla  se.  Moram  da  razgovaram  sa  vama.  dok  su  Margot.  vratili  su  se  u   kancelariju.  Ljudi  poput  njega  ne  mešaju  se  sa  nama  "običnima".  a  ona  se  odlično  snalazila  u  Londonu.  Bila  je  impresionirana.  Onda  se  okrenuo  prema  njoj.  Sedeo  je  za  Tomovim  radnim  stolom   i  telefonirao  predstavništvu  u  Atini  i  Njujorku.  Bea  je  bila   zadužena  za  kafu.   začula  je  glas  sekretarice  Sofije:  -­‐  Da  niste  možda  postavili  previsok  cilj?  Pocrvenela   je.  -­‐  To  nema  veze.  Nije  znala  da  je  baš  toliko  strog  sa  službenicima.  smatrala  je  da  se   ponaša  veoma  profesionalno.  naslednica  kompanije.  Tog   prepodneva  shvatila  je  koliko  je  energije  imao.   Rekao  je  to  sa  toliko  entuzijazma  zadovoljan  poslom  koji  je  obavio.  njegova  žena  biće  neka  bogata   naslednica.  Sa  olakšanjem  je  ustanovila  da  u  blizini  nije  bilo  nijednog  poznatog   lica.  a  on  ih  je  sve  vreme   informisao  o  novoj  strategiji  poslovanja  na  Dalekom  istoku.   Tom  i  Margot  stajali  su  pored  njega  i  samo  mu  donosili  podatke.  ne  želim  da  se  uzbuđujete.  Kada  je  sastanak   bio  gotov.  Moraće  nekako  da  se   izvuče  iz  ove  situacije.  Mi  im  služimo  samo   za  zabavu  -­‐  sekretarica  je  bila  ogorčena.  Tom  ju  je   zamolio  da  sedne.Margot  pravdajući  se.  Kada  se  setila  da  je  mislila   da  to  može  od  prvog  dana.  ali  da  se  nikada  neće  oženiti.  -­‐  Dođite  u  moju   kancelariju.  Dani  su  postajali  sve  kraći  i   osećalo  se  da  se  bliži  jesen.   Poželela  je  da  i  ona  jednog  dana  ima  sve  konce  u  rukama.  Oni  to   nikako  nisu  zaslužili.  Nije  bila  spremna  za  rukovođenje  firmom.  Samo  ne  smete  da  zaboravite  da  je  Leon  Gregoris  veličanstven   ljubavnik.  Volim  da  se  zabavljam  –  rekla  je  i  podigla  glavu.  nije  mogla  da  ne  gleda  u  njegove  usne  i  ne   priseća  se  njegovih  vatrenih  poljubaca.  To  joj  se  svidelo.  -­‐  Verovatno  -­‐  rekla  je  Bea  ulazeći  u  svoju   kancelariju.  lako  je  obećala  sebi  da   će  od  sada  biti  hladnokrvna  prema  njemu.   -­‐  Ja  nemam  zacrtane  ciljeve.  Njegov  ton  je  bio  čudan  ii  ona  se   plašila  da  će  joj  saopštiti  nešto  loše.   Sedeli  su  oko  sat  vremena  u  malom  talijanskom  restoranu.  -­‐  Treba  da   znaš  da  ću  te  kontrolisati.

 Leon  je  oslobođen.  ali  mi   moramo  da  razmišljamo  i  o  akcionarima.  imate  najveći  udeo  u  akcijama.  kada  Leona  oslobode.  niko  osim  nje  i  Toma   nije  smeo  da  zna  šta  se  dogodilo.  nije  im  mogla  mnogo  reći   jer  o  Leonovom  privatnom  životu  nije  znala  ništa.  biće  vam  potreban  neko  ko  ga  poznaje  -­‐   zaplakala  je  zamišljajući  Leona  vezanog  u  mraku.  -­‐  Šta  se  dogodilo?  Nesreća?   -­‐  Ne.  Naravno.  to  zaista  jeste  njegov  privezak  za  ključeve.  Kancelarija  u  Atini  juče  je  inform-­‐isana  iz  Hong   Konga  da  je  Leon  kidnapovan.  Ne.  -­‐  Tu  nema  šta  da  se  razmišlja.  Možda  je  bio  već  mrtav!   -­‐  Moram  otputovati  u  Hong  Kong  -­‐  rekla  je  odlučno.  Imamo  problem.   Kada  je  stigla  kući.  treba  da  odlučite  da  li  će  otkupnina  biti   plaćena.   Kidnaperi  su  uhapšeni  prilikom  primopredaje  novca.  Za  dvadeset  i  prvi  rođendan  poklonio  joj  je  privezak.  Ipak.  Bea  se  osećala  kao  u  zatvorskoj  ćeliji.  Leon  joj  je  bio  prijatelj  i  sad  je   zaboravila  na  duboko  razočarenje  u  njega.   očigledno.  Stefan  Gregoris  je  uspešna  firma.  Bea.  Možda  je   najgore  od  svega  bilo  to  što  ni  sa  kim  nije  mogla  da  razgovara  o  onome  što  je  muči.  mislila  je  samo  na  lepe  stvari.  U  pitanju  je  život!  -­‐  Znao  sam  da  ćete  tako   odreago-­‐vati.  Pošto  vi.  U   jedanaest  će  doći  neko  iz  "Skotland  jarda"  da  razgovara  sa  vama.  Odmah  ću  pozvati  Atinu.  Potpisivala  je  punomoć  i  čekove  koje  je  Tom  bio  pripremio  i   razgovarala  sa  službenicima  iz  "Skotland  jarda".  Držali  su  ga   .  -­‐  Ne  mora  da  znači  da  je  ključ  od   njegovih  kola.  Ostatak  dana  bio  joj  je   prava  noćna  mora.  u  ponedeljak  stigao  u  Hong  Kong.  Policija  će  učiniti  sve  da  ga  pronađe.  Inspektor  joj  je  rekao  da  kid-­‐ napovanje.  ne!  -­‐  Bea  se  zabrinula.  Inspektor  joj  je  još  rekao  da  će  biti  pod   stalnim  nadzorom.  ako  ga  nađete.  ne  možeš  sakriti  da  se  ipak  nešto  dešava.  -­‐  Policija  polazi  od  toga  da  je  to  delo  poznate  gangsterske   bande.  Odmah  su  obavestili  policiju.  -­‐  Ništa.  pored   Leona.  ta  kriminalistička  organizacija  imala  je  svoje  veze  i  u  Londonu.  a  i   kosa  pripada  Evropljaninu.  Međutim.  Umesto  njega  u  kancelariju  im  je  stigao  zahtev  da  se  isplati  preko   dvadesetmiliona  funti  za  njegovu  otkupninu.  neće  biti  sam.  Ceo  vikend  provela  je  u   stanu.  -­‐  Ja  ću  odmah  otputovati   tamo!  -­‐  htela  je  da  ustane.  u  svakom  slučaju.  preporučili  su  da  se  spremi  dosta   novca  jer  je  veoma  teško  pronaći  nekoga  u  Hong  Kongu.  Tek  tada  je  shvatila  koliko  je   situacija  ozbiljna.  Tom  je  bio  u  pravu.  Vama  je  mesto  ovde.  zaista  se  ništa  ne   dešava  -­‐  nije  se  usudila  da  pogleda  u  oči  svojoj  prijateljici.  a   nije  mogla  ni  da  jede.  ni  da  spava.  kako  je  samo  mislio   na  njene  akcije.  mora  ostati  u  tajnosti.  za  koji  mu  se   čak  nije  ni  zahvalila.  Leon  je.  Bea.  koja  nema  nikakvu  imovinu  i  koja  zavisi  od  njega.  ali  ju  je  Tom  zadržao.  bio  je  uz  nju  i  kada  joj  je  otac  umro.  nešta  slično.  -­‐  Sa  mnom?  -­‐   Dvadeset  miliona  funti  ogromna  je  suma.  ali  se  u  utorak  nije  pojavio  u   kancelariji.   Nemirno  se  prevrtala  po  krevetu.  ima  on  tamo   prijatelje.  morate  da  ostanete  ovde.  U  pismu  je  bio  ključ  od  njegovih  kola  i   pramen  kose.   -­‐  Upravo  sam  primio  poziv  iz  Atine.  Isti  ste  kao  vaš  otac.   -­‐  Oh.  I  Lil  i  Bob  -­‐  rekla  je  Bea.  -­‐  Ali.  Bea  je  odahnula  sa  olakšanjem  i  pogledala  ga.ozbiljno.  -­‐  Policija  je  sve  ispitala.  Obično  se  novac  traži  od  porodice  li  Leon   ima  samo  maćehu.  Tom  joj  je  spustio  ruku  na  rame:   -­‐  Ne.  -­‐  Kidnapovan?  Uhvatio  ju  je  za  ruku.  a  ni  kosa  ne  mora  da  je  njegova  -­‐  jednostavno  je  odbijala  da  poveruje   u  ono  što  čuje.  Ipak.  Srce  joj  je  divlje  kucalo.  Kako  mu  se   samo  divila  dok  je  bila  dete.  Vreme  je  sporo  prolazilo.  Sledećeg  dana  na  pauzi  za  ručak  Margot  joj  se   obratila:  -­‐  Bea.  po  planu.  Posle  nedelju  dana  konačno  je  stigao  poziv  iz  Hong  Konga.  plašeći  se  da  će  propustiti  neki  važan  poziv.  Pozvala  je  Lil.

 plavog  muškarca..  Moram  ti  se  zahvaliti  što  si  bila   spremna  da  platiš  otkupninu..   odlučila  je  da  ode  u  grad.   gospodine  Gregoris?  -­‐  pitao  ga  je  reporter.  Dan  je  bio  beskonačno  dug.  To  je  bila  ona.  sada  si  poznata  -­‐  rekla  je...  ali  ju   je  ispustila  kada  je  na  ekranu  videla  Leona.  Drhtala  je  celim  telom.  kao  i  fotografije  njene  kuće  u  Mitfordu.  ali   tada  je  došla  Margot  i  upalila  televizor.  Toliko   sam  se  brinula!  Kada  dolaziš?   -­‐  Ne  moraš  da  se  brineš...  ovde   Leon.  a  još  je  čudnije  bilo  što  je  to   Leon  dopustio.   Bilo  je  neobično  da  neko  drugi  govori  u  njegovo  ime.  ali  nije  mogla  da  radi.  niti  je  imao  bilo  kakvu  primedbu.  sav  presrećan.  Držala  je  kese  u  rukama  i  samo  odgovarala  sa  "da"  i  "ne".  Leon  je  bio  dobro.  dao  kratak  izveštaj  o  njenoj   biografiji  i  opisao  njen  poslovni  odnos  sa  Leonom  Gregorisom.   potpuno  iscrpljena.  Bio  je  to  on.  izašla  je  iz  taksija  sa   mnoštvom  kesa.  ali  srećna.  Nije  pričao   opušteno  kao  ranije.  Otišla  je  u   kancelariju.  Bea  nije  mogla  da   shvati  šta  se  dešava.  ali  nešto  ipak  nije   bilo  u  redu.   Bila  je  subota.  Hvala  ti.  tek  sad  shvatajući  šta  je  sve  Leon   preživeo  sa  novinarima.  istuširala  se.  Jednom  rukom  zagrlio  je  izrazito   visokog.  -­‐  Leone!  Ne  možeš  ni  da  zamisliš  koliko  mi  je  drago  da  čujem  tvoj  glas.   narednih  nekoliko  nedelja  provešće  u  sanatorijumu..   Najzad  je  uspela  da  stigne  do  ulaznih  vrata.  ali  zvučao  je  drugačije.  gde  joj  je  čuvar  pomogao  zatvorivši   reporterima  vrata  pred  nosom.  Kada  se  najzad  našla  u  stanu.  -­‐  Nemojte  to  pokušavati  sami  kod  kuće-­‐   pokušavao  je  da  bude  duhovit.  a  Bea  je  ćelo  pre-­‐podne  spremala  stan.  drugom  prelepu  Azijatkinju.  Jedino  se  nije  promenilo  to  što  je  u  zagrljaju  već  imao  prelepu  ženu.   Nikada  ranije  nije  imala  priliku  da  joj  novinari  postavljaju  pitanja  i  nije  znala  kako   da  reaguje.  Ispred  ulaznih  vrata  bilo  je  mnogo  ljudi.  Tada  ju  je  pozvao  Leon.  Sledećeg  dana  nije  mogla  rano  da  ustane.  pozvao  Beu  i  Margot  da  izađu  u  jedan  lokal  gde  su  slavili  ćelu   noć.  ne.   Intervjuisali  su  ga  uživo.  -­‐  Gospodin  Gregoris  odgovorio  je  na  dovoljno  pitanja   -­‐  rekao  je  čovek  pored  njega.  Upalila  e  TV  i  usula  vino  u  čašu.  a  onda  će  dati  izjavu  u  policiji.  ostaće  još  jedan  dan  u  bolnici.  sela  je  u  fotelju.  -­‐  Kako  ste  se  osećali  dok  ste  bili  vezani  u  mračnoj  prostoriji.  proživljavajući   tako  najstrašnijh  pola  sata  u  životu.  Pozvala  je  taksi.  -­‐  Ali.  a  kada  je  došla  kući.  naslednica.  -­‐  Šta  ste  osećali  u  trenucima  dok  je  Leon  bio  kidnapovan?  -­‐  Je  li   tačno  da  ste  vi  organizaovali  da  se  isplati  otkupnina?  Bila  je  potpuno  zbunjena.  srećna  sam  što  nisi  povređen.  to  se  podrazumeva.  dobro  sam.  Ipak.   -­‐  Dvadeset  miliona  je  mnogo  novca.  Intervju  je  završen.  Komentator  ju  je  nazvao  naslednicom.  -­‐  Da..   ..   Pet  sati  kasnije  vratila  se  kući  potpuno  iscrpljena.  sa  kesama  sa  natpisima  ekskluzivnih  prodavnica   u  Londonu.  a  i  tvoj  novac.  ne  znam.  svet  je  ponovo  izgledao  lepše.  U  nedeljnim  novinama  sledećeg  jutra  pojavilo  se  još  više   pojedinosti.  Po  savetu  lekara..  imala  je  mnogo  posla.  Ugrizla  se  za  usnu.  spremila  nešto   za  jelo  i  razmišljala  daje  pred  njom  ceo  vikend.  Kada  je  popila  solju  čaja.  Kada  je  stigla  do  plakara.  -­‐  Prošao  je  toruru  i  sada  je  umoran.  lekari  nisu  ustanovili   ozbiljnije  povrede.vezanog  u  nekoj  mračnoj  prostoriji  punih  deset  dana.  jer  je  neprestano  mislila  na   Leona.  Nije  mogla  da   veruje  svojim  očima.  nije  flertovao.  -­‐  Fibi.   Tom  je.   Desilo  se  nešto  još  gore.  -­‐  To  je  ona!  To  je  ona!  -­‐   okupiralo  ju  je  nekolicina  radoznalih  muškaraca  i  žena  koji  su  joj  gurali  mikrofon   pred  lice.  -­‐  Gospođica  Stefan.  -­‐  Bea.

  Bea  toga  dana  nije  ni  otišla  na  posao.  I  bila  je  u  pravu.  probudio  ju  je  telefon.  Jedan  očevidac  je  tvrdio  kako  su  se  ljubili   ispred  kancelarije.  Jedino  su  se  Margot  i  Tom  ponašali   prema  njoj  kao  i  ranije.  Potrajalo  je  nekoliko  dana  dok  se  nije  navikla  na  novonastalu   situaci  ju.  a  to  je  primetila  čim  je  ušla  u  firmu.  i  ne  otvaraj  nikome  dok  ja  ne  dođem.  Biću  kod  tebe  za  dvadeset  minuta.   pomislila  je.   -­‐  Nažalost.  Bilo  je  neverovatno  šta  je  tamo  pisalo.   Endi.   -­‐  Dobro  jutro.  ali  ja  ću  ti  rado   pomoći.  nepopravljivi  Leon?!   -­‐  Fibi.  Ceo  dan  nije  izašla  iz  stana  a  i  spavala  je  veoma   loše.  Nije  ni  sačekao  na  njen  odgovor.         7.  Bea.  sa   dnevnim  novinama  u  rukama.   Bea  je  prišla  prozoru.  u  ponedeljak  će   novine  imati  već  neku  drugu  priču  na  naslovnoj  strani.  tu  je  čitava  vojska  novinara.  gde  ju  je  prva  pozdravila  Sofija.  Leon  je.Margot  ju  je  tešila:  -­‐  Uživaj  u  svojoj  slavi.  Ona  više  nije  bila  jedna  od  njih.  Kada  je  pred  zoru  zaspala.  Margot  je  bila  u  pravu.  tvrdili  su  da  ona  i  Leon  nisu  samo   poslovni  partneri  nego  i  da  su  u  vezi.  Moja   maćeha  je  pomenula  tvoje  ime  kada  ju  je  neki  novinar  pitao  za  otkupninu.  Pročitao  sam  novine  i  mogu  da  zamislim  kako  ti  je.  Žao  mi  je.  za  nju  je  rekao  da  je  pčelica  koja  se  ne  da  hvatati.   -­‐  Da  li  je  moguće  da  je  to  onaj  stari.   -­‐  Ti  si  u  Londonu?   -­‐  Da.  ali  je  svakoga  dana  bio  na   telefonskoj  liniji  sa  Tomom.  Ustala  je  i  prišla  prozoru  da  vidi   .  Ipak.  šteta  je   bila  učinjena.  ali  je  od  toga  napravio  priču  u  kojoj  je  ona  ispala  egzotična  mešavina   sadomazohistkinje  i  vamp-­‐žene.   -­‐  Kako  ?   -­‐  To  ću  ti  odmah  objasniti.  neki  ljudi  ne  mogu  da  drže  zatvorena  usta.   -­‐Fibi!   -­‐  Šta  želiš?   -­‐  Tebe  -­‐  rekao  je  Leon  svojim  uobičajenim  tonom.  I  drugi  saradnici  su   slično  reago-­‐vali.  "To  je  Leon".  To  neće  dugo  trajati.  stigao  na  Kipar.   -­‐  Šta  se  dogodilo?   -­‐  Pročitaj  sama  i  pogledaj  kroz  prozor.  Potom  je  sela  u  fotelju  da  pročita   novine.  mislim  ozbiljno.  Bea.  gospođice  Stefan  -­‐  rekla  je  ova  ljubazno  ali  hladno.  Ipak.  Znam  da  bi  i  sama  mogla  da  se  snađeš  sa  njima.  U  petak  ujutru  Margot  se  poja  vila  na  njenim  vratima.  poglavlje       Još    neko  vreme  gledala  je  u  slušalicu  telefona.  to  bi   se  svakako  saznalo.   Sama  odluči  da  li  ćeš  da  ideš  u  kancelariju.   To  je  mogla  da  bude  samo  Sofija.  a  onda  ju  je  spustila.   A  kruna  svega  bio  je  intervju  sa  čovekom  koji  je  tvrdio  da  ju  je  video  sa  Leonom  i  još   nekim  muškarcem.  Taj  je  verovatno  čuo  razgovor  između  Džeka  i  Leona.  koga  je  smatrala  za  prijatelja.  onaj  o   dečjoj  svađi.  u  međuvremenu.

  -­‐  Ne  brini.  gubimo  dragoceno  vreme  -­‐  on  ju  je  odmerio  od  glave  do  pete.   zbog  tebe  sam  u  ovom  problemu.  očigledno  je  bio  veoma  oslabio.  Fibi.   bio  je  ošišan  nakratko.  Kada  se   vratimo.   -­‐I  šta  onda?   -­‐  Onda  ćemo  se  odvesti  do  aerodroma.  U  čemu  je  pogrešila?  Iz  nje  su  progovorila   iskrena  osećanja.  Posmatrala  ga  je.  rekla  je:   -­‐  Brzo.  opet  mu  je  uspelo  da  izvede  stvari  tako  da  se  ona  oseća  kao  guska.  Ali  nije  ga  to  činilo  manje  privlačnim.  sažaljenje  bi.  stan  joj  se  u   tom  trenutku  činio  kao  kavez.  Nebo  je  bilo  plavo.  moram  vas  razočarati.   -­‐  Prvo  svući  te  stare  farmerice  i  isprani  duks.   Kidnapovanje  je  ipak  ostavilo  traga  na  njegovom  licu.  Napad  je  najbolja  odbrana.  a  na  parkingu  su  opet  stajali  novinari.   -­‐  To  je  smešno.  pa  mu  je  prišla  i  zagrlila  ga.  Daću  kratku  izjavu  i  sa  tim  će  se  za  početak  zadovoljiti.   Pomislila  je  da  je  posle  svega  što  je  prošao  u  lošem  psihičkom  stanju  pa  je  zato  tako   reagovala.  Moje  brige  su  smešne  u  poređenju  sa  onim  kroz  šta  si  ti   prošao.  Ni   tamnosivo  odelo  mu  nije  više  stajalo  perfektno.  Do  tada  će  već  neko  drugi  biti  tema  broj   jedan  u  novinama.   -­‐  Ne  boj  se.kakvo  je  vreme  napolju.  Sada  imaju  i  moj  broj  telefona.  oni  su  me  svakako  prepoznali.  Nije  mi  potrebno  tvoje  sažaljenje.  prestaće  i  interesovanje  za  nas.  Fibi.   -­‐  Prestani  sa  tim.  Ovde  Dag  Brovn  iz  "Sandej  heralda".  -­‐  Tako  mi  je  žao.  bilo  gubljenje  vremena  –  rekla  je.  -­‐  Najzad.   Uhvatio  ju  je  za  ruke  i  odgurnuo.  ne  želim  da  te  zavodim.  to  je  sigurno  bio  pravi   pakao  za  tebe.   -­‐  Interesantno!  Nažalost.  Kada  se  obukla.  Fibi.  dok   .  bila  je  uverena  u  to  da  joj  je  i  Leonova   pomoć  bolja.  -­‐  U  pravu  si.  Kako  si?   -­‐  Osetila  je  da  je  napet.  Bio  je  nepravedan.  pa  mu  se  nasmešila.   -­‐  Zdravo.   -­‐  Molim?  Odakle  vam  moj  broj  telefona?  Ja  imam  tajni  broj.   Najzad  je  začula  zvono  na  vratima.  delovao  je  nekako   ozbiljnije  i  strože.  Kosa  mu  više  nije  bila  duga.  požuri.   Kada  je  ušao.  Sada  su  znali  i  njen  broj  telefona.  što  se  tebe  tiče.  a  on  se  ponaša  kao  da  ga  je  uvredila.  uzećemo  firmin  avion  i  odleteti  na  Kipar.   -­‐  Baš  sam  se  pitao  koliko  će  potrajati  dok  ne  počneš  da  mi  prebacuješ.  Mogao  bi  neko  da  nas  vidi  -­‐  unervozila  se.  molim  te  da  se  ne  svađamo.  a  i  tebi  će  promena  klime  prijati.  Ili  možda  misliš  da  sam  došao   preko  krova?   Pocrvenela  je.  Obuci  ono  što  si  nosila  na  intervjuu.   Telefon  je  ponovo  zazvonio.   Potrebno  mi  je  nekoliko  dana  mira.   Ponovo  je  sama  sebi  izgledala  glupo.   Odjednom  je  osetila  neopisivu  nežnost  prema  njemu.   -­‐  Molim?  -­‐  pogledala  ga  je  zapanjeno.   Spustila  je  slušalicu  i  isključila  telefon.     "Sandej  herald"  su  najgore  žute  novine.   -­‐  Nemoj  da  me  ismevaš.  ali  tvoja  garderoba  je  potpuno   neodgovarajuća.  tako  mi  je  žao.  Leone  -­‐  rekla  je  misleći  da  je  sigurno  nešto  zaboravio  da  joj  kaže.   zajedno  ćemo  izaći  iz  zgrade.  Više  nije  izgledao  kao  veseli  dečak  iz  njenog  detinjstva.   -­‐  Leone.  U  očima  mu  se  video  bes.   -­‐  Leone.  -­‐  Dakle.  to  je  tvoj  plan?  Da  odem  sa  tobom  na  godišnji  odmor.

 postaću  jedna  od  žena  koju  je  napustio  Leon  Gregoris.  meni  je  svejedno.  mislim  da  bi  bilo  pametnije  da  smo  im  rekli  istinu  -­‐  rekla  je.  ne  brini.  čim  su  izašli  iz  zgrade.  nastavimo  svako  svojim  putem.   -­‐  Zar  zaista  misliš  da  sam  hteo  da  se  oženim  tobom?  –  nasmejao  se  cinično.   Njegovo  ponašanje  bilo  je  jed  nostavno  nedopustivo.   -­‐  Ipak.   -­‐  Istinu.  nego  ovako.  nudim  ti  alternativu.   -­‐  Potrebno  mi  je  vremena  da  se  spakujem  -­‐  rekla  je  nesigurno.   -­‐  Šta  si  mislio.  To  je  ustanovila  već  deset   minuta  kasnije.  utoliko  bolje  za  tvoj  imidž!   Ali.  a  ti  se  odluči.   Kada  su  sišli  liftom.  izgledalo  je  da  mu  je  zaista  svejedno  šta  će  ona  odlučiti.  Obuci  se   da  možemo  da  krenemo.  najmanje  tuce   službenika  ćete  štititi  od  od  mene.   -­‐  Fibi  i  ja  smo  već  godinama  zajedno.  meni  si  tako  naudio.  Nećemo  biti  sami.   Nije  imala  izbora.   Otkopčao  je  gornje  dugme  na  košulji  i  izgledao  zadovoljno.   Sada  ne  postoji  razlog  da  to  odlažemo.  Leon  je  zaista  mislio  na  sve.  Kao   prijatelj.  Izvan  sebe  od  besa  okrenula  se   prema  njemu  koji  je  sedeo  potpuno  opušten.  sa  tobom  ili  bez   tebe.   Pocrvenela  je.  već  sutra  ujutro  ćeš  imati  sve  što  ti  je  potrebno.  ili  pak  da  se  zaključaš  u  stan.  pogurao  ju  je  na  zadnje  sedište  limuzine  i   seo  pored  nje.  Da  li  je   mogla  da  mu  veruje?  Ili  još  bolje.  Primetila  je  samo  da  se   novinari  zadovoljno  smeškaju.  reci  šoferu  da  okrene.   Potom  ju  je  iznenada  poljubio.  Ne  brini  se.  da  li  je  mogla  da  veruje  sebi?   -­‐  Mogu  ti  odgovoriti  na  pitanje  koje  te  muči.  Vila  u   Pafosu  sada  joj  je  izgledala  kao  raj  na  zemlji.   -­‐  Ponesi  samo  veš  i  neseser.  Osim  toga.  nosim  i  posao  sa  sobom.  a  šofer  je  krenuo  uz  škripu  guma.  kako  je  bilo  moguće  da  zna  o  čemu  razmišlja.   To  je  bilo  logično.  za  nekoliko  nedelja  će  izgubiti  interesovanje  za  nas  i  moći   ćemo  da.   Zavrtela  je  glavom  pitajući  se  ko  će  poverovati  u  takvu  glupost?   -­‐  Još  onda  smo  odlučili  da  se  venčamo  kada  ona  završi  fakultet.  Verili  smo  se  još  kada  je  imala  sedamnaest   godina  -­‐  govorio  je  gledajući  je  zaljubljeno.  bolje  mi  je  da  idem  i  u  stan.  zagrlio  ju  je  i  nasmešio  joj  se  ohrabrujuće:   -­‐  Budi  jednostavno  pored  mene  i  sve  mi  prepusti.  što  više  pričaš  o  ženama.  Možeš  i  dalje  da  igraš  ulogu  bogate   naslednice  i  da  se  sama  boriš  sa  novinarima.   -­‐  Uradi  ono  što  misliš  da  treba.  uplašila  se  južnjačkog   sunca  i  njegove  blizine  i  toga  da  će  izgubiti  kontrolu  nad  sobom.  Krećem  za  deset  minuta.ne  prođu  sve  te  priče?  Ne  znam  -­‐  uplašila  se  njegovog  plana.  Posle  toga.  a  šta  si   učinio?  Molim  te.  Ja  sam  Tomu  rekao  da  ti  je  potreban  odmor.  a  mi  ćemo  imati  mir.  To  je  najmanje  što  mogu  da  učinim  za   ženu  svog  života.  Margot  će  ti   kasnije  poslati  garderobu.  a  ona  nije  znala  šta  se  događa.  a  i  on  ne  zvuči  provokativno.  mogu  ti   garantovati  da  mi  sada  nije  ni  do  kakvih  avantura.  novinari  imaju  o  čemu  da  pišu.   -­‐  Mislim  da  si  potpuno  poludeo!  Obećao  si  mi  da  ćeš  me  osloboditi  novinara.  Fibi?  Treba  li  da  te  podsetim  da  si  i  ti  potvrdila  ono  što  sam  ja  rekao   reporterima.  Otputovaćemo  na  odmor  u  južnu  Afriku.  ali  je  Bea  imala  osećaj  da  je  on  imao  neki  drugi  cilj.  Posmatrala  ga  je.  sevnuli  su  blicevi  i  ona  je  zaklonila  oči.  gde   će  Fibi  izabrati  dijamant  za  svoj  prsten.  Moja   taktika  će  biti  uspešna.   Gledala  je  sa  nevericom  u  Leona.   .

-­‐I  ti  si  mene  ostavila  a  nisi  se  pitala  kako  je  meni.  On  je  bio  poznat  po  svojim   aferama.   Okrenula  se  prema  njemu.   -­‐  Meni  si  rekao  da  letimo  za  Pafos.  u  prostoru  za  putnike  bio  je  tepih.  otmičari  su  se  sakrili  na  zadnjem  sedištu.  To  sa  Afrikom  bilo  je  samo  za  novinare.  ali  o  njoj  će  se  kasnije  pričati  kao  o  ženi  koju  je  on  napustio.  Beino  raspoloženje  se  iznenada  popravilo.  kožne  fotelje.  Fibi.   Bila  je  šokirana  kada  su  prošli  kroz  gvozdena  vrata  pred  kojim  su  stajala  dvojica   naoružanih  čuvara.  Posluga  se  okupila  da  ih   pozdravi.  to  je  osećala  mada  nije  znala  o  čemu  se  tačno  tu  radi.  Ućutala  je  i  ponovo  postala  svesna  toga  kakvu  je  traumu  Leon  proživeo.  To  mi  se  neće   ponoviti.  Ponovo  se  pitala   da  li  je  napravila  grešku  što  je  krenula  sa  njim.  Zato  budi  mirna  i  čini  ono  što  ti   kažem.  imala  je   sasvim  drugačiju  sliku  o  položaju  na  Kipru.   -­‐  Leone!   -­‐  Stigli  smo  kući  -­‐  rekao  je  on  kratko.  a  šta   je  od  toga  zapravo  tačno?   -­‐  Naravno  da  idemo  za  Pafos.  i  to  ju  je   razbesnelo.  sto  od  stakla   bio  je  bio  pričvršćen  za  pod.   -­‐  Ti  zaista  znaš  da  živiš.  Sela  je  u  jednu  od  kožnih  fotelja  ne  progovarajući.   I  let  za  Kipar  je  protekao  u  sličnom  raspoloženju.  Sećala  se  jedino  stare  domaćice  Ane  i  njenog  muža   Spirosa.   -­‐  U  poslednje  vreme  na  Kipru  su  bili  zategnuti  odnosi  između  Grka  i  Turaka.   Vozač  je  zaustavio  ispred  stepeništa  od  belog  mermera.  a  bio  je  tu  i  bar.  ali  sad  je   bilo  kasno  da  razmišlja  o  tome.   Za  Leona  je  sve  ovo  bilo  jednostavno  i  veoma  logično.  nikada  nisam  pomislila  da  ću  doživeti  da   vidim  kako  neko  vozi  moćnog  Leona  Gregorisa  -­‐  rekla  je  iznenada.     -­‐  Ovaj  automobil  me  sve  više  iznenađuje.   -­‐  Mora  biti  tako  -­‐  tiho  je  izustio.   -­‐  Da.  sunce  je  sijalo  i   bilo  je  veoma  toplo.  Ona  nikada  ranije  nije  letela   privatnim  avionom.   -­‐  Ali.  Kada  sam  u  Hong  Kongu  točio  gorivo  i   otišao  na  kasu  da  platim.  Uvek  se  govorilo  samo  o  verbalnim   sukobima.  Fibi.  pa  sam   pojačao  obezbeđenje.   -­‐  Naučio  sam  na  sopstvenim  greškama.   Kada  su  izašli  iz  aviona.  Leone.   Promenio  se.  Gledajući  vesti.  izgledao  joj  je  kao  potpuni   stranac.   -­‐  Ja  znam  bolje.  Imaš  petnaest  minuta  da  se  osvežiš  i  da  siđeš  na  čaj  na   terasu.   -­‐  Pokazaću  ti  tvoju  sobu.  a  njih  je  čekala  limuzina  koja  ih  je  odvezla  u  brda.   -­‐  Tvoj  dom  više  podseća  na  logor  -­‐  rekla  je.  Fibi.  Nikada  ranije  nije  ovako  razgovarao  sa  njom.   Osvrnula  se  oko  sebe  i  posmatrala  limuzinu.  sigurno  nije  tako  loše!  –  nije  mogla  da  ga  poveruje.     -­‐  Ovo  sve  pripada  i  tebi.  želeo  sam  da  ih   navedem  na  pogrešan  trag.   .  koje  je  upoznala  pre  tri  godine.  Leon  je  predstavio  Beu.  a  novinarima  si  rekao  da  putujemo  u  Afriku.  Nervozno  se  ugrizla  za  usnu.  ali  se  ne  sećam  ove  kapije.

 postala  je  svesna  činjenice  da  je  ova  vila  zaista  pravi  raj.  ali  on  je  nije  puštao.  na  stolu  su  stajali   kolačići  i  čaj.  odmah  se  skinula  i  otišla  da  se  istušira.  Leonov  plan  nije  bio  tako  loš.  Nosio  je  beli  sako.-­‐  Lepo  od  tebe  -­‐  nasmešila  se.  -­‐  Onda  ću  joj  se  kasnije  zahvaliti.  Ipak.  I  Leon  se  pojavio.  požurio  bih.  ali  čim  sunce  zađe.  -­‐   I  zašto  nosiš  večernju  garderobu?  Odjednom  je  nestalo  onog  intenzivnog  osećanja   koje  je  osetila  na  balkonu.     -­‐  Čekanje  se  isplatilo.  Uzeo  ju  je  za  ruku  i  povukao:   -­‐  Dođi  da  vidiš.  morala  je  to  da  mu  prizna.  -­‐  Već  sam  ti  rekao  da   si  ti  za  Anu  važan  gost  kome  se  mora  ukazati  najveća  čast.   -­‐  Da  sam  znao  da  ti  nedostajem.  Zalazak  sunca.  treba  da  obavim  još  nekoliko  telefonskih  poziva.  -­‐  U  oktobru  su  dani   ovde  još  uvek  sunčani  i  topli.  Odjednom  je  ponovo  osetila   napetost  i  htela  je  da  se  odmakne  od  njega.  Kada  je  mesec   konačno  izašao  iza  oblaka.  -­‐  Moramo  li  ovde  da  jedemo  –  pitala   je  i  ne  pozdravivši  ga.  Sunce  se  poput  crvene  lopte  gubilo  u   moru.   Okrenula  se  prema  njemu.   Kada  je  izašao.  Leon  je  stajao  pored  prozora.  Kao  kod  svih  lepih  stvari  u  životu  -­‐  nasmešio  se  i  poveo  je   nazad  u  kuću.  potpuno  se  opustila.   -­‐  Gde  si  ti  bio?   Kosa  mu  je  još  uvek  bila  mokra.  Između  njih  dvoje  pono  vo  je  zavladala  napeta  atmosfera.   Ako  sada  Gregorisa  da  bude  sam.-­‐  Pa?  -­‐  nije  mogla  da  izdrži  ćutanje.  Kada  su   izašli  u  vrt  da  bi  pos-­‐matrali  sunce  na  zalasku.  soba  je  imala  još  dvoja  vrata.  baš  onakav  kao  i  one  večeri  pre  tri  godine.  srećna  što  joj  Leon  nije  dao  istu  sobu  kao  i  prošli  put.   Ušla  je  u  trpezariju  iz  koje  se  pružao  pogled  na  zaliv.  -­‐  Sve  vreme  čekamo  na  vaš  povratak.  a  druga  u  kupatilo.  znao  je   da  je  neodoljiv.   -­‐  Nisi  mi  nedostajao.  Kada  se  na  vratima  pojavila  Ana.  a  on  je  pognuo  glavu  i  rekao  podrugljivo:  -­‐  Zahvali  Ani.  nije  imala  ništa  kod   sebe.  Pola  sata  kasnije.  samo  želim  da  te   ugrejem  da  se  ne  prehladiš.   Posmatrao  je  njenu  dugu  plavu  kosu  i  nasmešio  joj  se.  Ako  sada  Nije  znala  šta  da  joj  kaže.  osvrnula  se  oko  sebe.  Kada  je  ušla  u   sobu.     -­‐  Izvini  me  do  večere.  Ana  ju  je  dočekala  sa  osmehom  kada  je  izašla  na  terasu.  pa  je  veselo   ćaskala  sa  njim.  mnogo  toga  se  promenilo.  sveže  isfeni-­‐rana  i  našminkana..  postaje  hladno.  muževan  i  veoma  privlačan.  to  je  bila  njena  ideja..  Nije  morao  da  se  trudi.  Neka  to  učini  Leon.  jedna  su  vodila  u   gararobu.  Izašla  je  na  terasu  i  osetila  oštri  vazduh   pafoske  noći.  Posle  ogromnog  pritiska  poslednjih  dana  i  nedelja  konačno  se  osećala   slobodno.  to  se  promenilo  kada  ju  je  zagrlio.     Sledećih  pola  sata  Bea  je  išla  za  njim  dok  joj  je  pokazivao  novine  na  kući.  za  sto  je  moglo  da  se  smesti  čak   dvanaestoro  ljudi.  ostavio  je   takav  utisak  na  nju  da  je  nesvesno  uzdahnula.   Možda  se  namerno  tako  obukao  želeći  da  je  muči  uspomenama.  samo  sam  htela.  od  tvoje  poslednje  posete.  a   ne  meni.   Nije  imala  u  šta  da  se  presvuče  jer.   zamolila  ju  je  da  joj  ispegla  kostim.  Ne  bih  se  usudio  da  joj  se   .  osim  spavaćice  i  nesesera.  Sirota  Ana  je  verovatno  nešto  pogrešno  razumela.  sa  prekrasnom  igrom  boja.  sišla  je  u  trpezariju  u  belom   kostimu.   -­‐  To  je  prava  Fibi  -­‐  rekao  je.  Sa  čežnjom  je  pogledala  kroz  prozor  prema  bazenu.  Nosio  je  crnu  majicu  i  farmerke  i  delovao  veoma   opasno.   gospođice  Fibi  -­‐  rekla  joj  je  Ana.  ali  nije  želela  da   joj  ona  govori  istinu.  -­‐  Nije  dobro  za  gospodina  Gregorisa  da  bude  sam.  samo  je  bez  reci   klimnuia  glavom.

 Išao  je  tako   blizu  nje  da  je  mogla  da  oseti  njegov  topao  dah.  Sada  je  gotovo  sa  tim.   Jednom  rukom  ju  je  privukao  sebi.   Laku  noć.   Samo  jedan  poljubac…   Prestani!   Ukipila  se  kada  joj  je  otkopčao  sako.  ali  ni  to  joj  nije  pomoglo.   molim  te.usprotivim  -­‐  nasmešio  se  šarmantno  privukavši  joj  stolicu.  on  ju  je  grlio.   poslednjih  nekoliko  noći  kao  da  nisam  spavala  -­‐  rekla  je  i  krenula  prema  vratima.  molim  te  –  prošaptala  je  ona  uplašeno.  opraštajući  se  sa  tobom   ispred  vrata  spavaće  sobe.   Sve  oko  nje  je  počelo  da  se  vrti  u  krug  kada  je  Leon  spustio  glavu  na  njene  grudi  a   zatim  počeo  da  ljubi.  on  joj  je  prišao  tako  blizu  da  je   morala  da  mu  stavi  ruke  na  grudi  da  bi  ga  odgurnula.  U  početku  se  branila  udarajući  pesnicama  o  njegove  grudi.  Pocrvenela  je  i  prekrstila  ruke.  Malopre  se  od  Leona  opraštala  na  vratima.  jer  jednostavno  nije  mogla  da  se  odupre  strasti.  molim   te.   -­‐Onda  moraš  odmah  u  krevet.   -­‐  Ne.  a  drugu  joj  je  provukao  kroz  kosu  i  nagnuo  glavu.  Izgubila  je  apetit  i  postala  veoma  ćutljiva.  dovoljno  dugo  sam  bio  glup  i  ponašao  se  kao  džentlmen.   Ne.  Leone.  pokretom   ruke  svukao  joj  ga  sa  ramena  i  pustio  da  padne  na  pod.   A  zašto  me  onda  gledaš  kao  preplašeni  zec?  –  Nisam  preplašeni  zec!    –  Onda  mi  je  drago.  a  on  se  brinuo  da  njena  čaša  stalno  bude  puna.   Ali  i  još  nešto  što  nije  znala  da  rastumači.   Večera  je  bila  izvrsna.  Kako  se  samo  tako  olako  mogla   prepustiti  njegovom  planu?   Kada  je  spred  vrata  sobe  htela  da  mu  zaželi  laku  noć.  ispratiću  te  do  sobe.  popij  čašu  vina.   Iza  njenih  leđa  otvorio  je  vrata  i  ugurao  u  sobu.  On  je  nešto  planirao.  Umorna  sam  i  želim  u  krevet.  veoma  spretnim.  -­‐  Primetila  sam  da  Ana  misli  da  ću  ostati  ovde  duže   od  nekoliko  dana.  mada  se  Leon   trudio  da  sve  vreme  razgovaraju.  Stalno  je  imala  utisak  da  je  on  krišom  posmatra.  to  će  te  smiriti.  a  ona  se  topila  pod  njegovim  vrelim   poljubcima.  a  sada  je   stajala  sa  njim  u  sobi  napola  naga.  Rekao  si  da  ćeš  mi  biti  samo  prijatelj.  ali  je  onda   zamro  svaki  otpor.   Naravno  da  ne  –  slagala  je  i  pogledala  ga  direktno  u  oći.   -­‐Da  li  me  se  bojiš  mala  Fibi?  –  pitao  je  uhvativši  je  za  članke.  obećao  si.  onda  se  tako  i  ponašaj.  Onda  se  odmaknuo  jedan   korak  i  pogledom  prešao  preko  njenih  grudi.   Samo  si  napeta.  -­‐  Leone.  a   kada  je  predložio  da  popiju  kafu  u  salonu.  poglavlje     Bea  nije  znala  šta  se  događa.  opet  neću  moći  da  zaspim.  Međutim  ona   nije  mogla  da  se  opusti.  U  njima  je  vidjela  požudu.   .  -­‐  Već  sada?  -­‐  Zbog  cirkusa  sa  novinarima.  -­‐   Ako  popijem  kafu.  -­‐Ne!  -­‐  Insistiram.  jednim  jedinim.  loš  predosećaj  koji  je  mala  i  prilikom  izjave  za  štampu  sve  se  više   pojačavalo.   Sela  je  i  spustila  salvetu  u  krilo.     8.  Nije  bila  sigurna  da  li  je   tačno  to  što  govori.  ona  je  skočila  kao  oparena:  -­‐  Izvini.

 ali  ju  je  on  nežno  pogurao  do  kreveta.   Bea  je  polako  otvorila  oči.  Ja.  Potom  su  se  njegove  usne  spustile  do  njenih   bradavica.  je  uzdahnula.  Ponovo  je  pokušala  da  ga  odgurne.  a  ona  je  sklopila  oči  i  prepustila  se  njegovim  poljupcima.   Nije  uspela  da  završi  rečenicu  jer  je  on  mrmljao  nešto  nerazumljivo.  a  i  ti  mene  želiš.  Sada  je  dosta.  Kao  nagradu  za  to.   Šta  ona  radi  naga  u  krevetu  sa  Leonom?   Legao  je  preko  nje.  -­‐  Ne  moraš  da  me  moliš.  Obuhvatio   joj  je  kukove  i  podigao  je  visoko  klečeći  ispred  nje.   Ležala  je  nepomično.  ali  ja  sam  želeo  više.  na  grčkom.  godinama  si   me  vukla  za  nos.  molim  te..   -­‐  Bio  sam  glup.  Prešao  je  prstima  preko  njenih  grudi.  tako  da  se  nije   mogla  pomerati.  ti  me  ne  razumeš.   -­‐  Ne  možeš  to  da  mi  radiš  –  povikala  je  uplašeno.   Nije  mogla  da  razmišlja.   -­‐Ne!   .  Otpor  bi  bio  besmislen.  a   onda  joj  je  zatvorio  usta  poljupcem.  Nisam  jedan  od  glupih  mladića  sa  kojima  izlaziš.  veoma  uzbuđen  i  siguran  u  pobedu.  U  trenutku  je   svukao  i  sako  i  košulju.   -­‐Leone.  a  ona  je  ponovo  pokušala  da  ga  odgurne  zarivši  mu  nokte  u   ramena..  a   ovaj  pred  njom  podsećao  ju  je  na  statuu  grčkog  boga.  kako  te  je   samo  opisao  onaj  obožavalac  žute  štampe:  "Pčelica  koja  se  ne  da  uhvatiti".  udovoljiću  svim  tvojim  zahtevima..  ali  tvoje  telo  sve   govori..  Međutim.  Možeš  da  pričaš  šta  hoćeš.Nikada  mu  nije  bila  dovoljna  jedna  žena.   Osetila  je  kako  je  obuzima  panika.-­‐  Danas  pripadaš  meni  –  prošaputao  je  i  poljubio  je.  Posle  ćeš  se  stideti  zbog  ovoga  –  molila  ga  je.  Osetila  je   kako  ju  je  preplavio  talas  uzbuđenja  i  nesvesno.  Pokušala  je   ponovo  da  mu  se  usprotivi.  ali  je  bio  čovek  od  krvi  i  mesa.  Ja  ću  te  danas  učiniti  srećnom  što   sigurno  nije  nijedan  od  tih  mladića  -­‐  prekinuo  ju  je  arogantno.   Sad  joj  je  bilo  jasno  da  on  misli  da  je  ona  iskusna  žena.  Srce  joj  je  tako  snažno  kucalo  da   je  mislila  da  će  se  raspući.   -­‐  Prestani  da  se  braniš.  ne  čini  to.  ali  ipak  očarana  njegovim   mišićavim  telom.   -­‐  Ne  želim  da  znam  šta  su  ti  on  i  ostali  činili.  -­‐  Kako   ti  se  ovo  čini?  -­‐  smeškao  se  zadovoljan  što  su  joj  se  bradavice  ukrutile.   -­‐  Leone.   -­‐  Mogu  i  hoću.   Fibi.  To  je  bilo  to!  On  je  želeo   više.   -­‐  Endi  je.  pa  je  legao  nag  pored  nje.  Gledao  ju  je  sa  divljenjem:   -­‐  Tako  si  lepa.  Ali  on  je  njen  protest  sprečio   poljubcem.  želim  te.   -­‐  Ne  –  prošaputala  je  je  poslednjim  atomom  snage.  držao  je  nogu  preko  nje.  Telo  mu  je  bilo  perfektno   izvajano.   Onda  je  svukao  preostalu  odeću  i  bacio  na  pod.   -­‐  Onda  sam  se  prema  tebi  ponašao  sa  mnogo  obzira.  gurajući  je  kroz  sobu  prema  krevetu.  Mogao  sam  te  imati.  nikada  ranije  nije  videla  nagog  muškarca  pred  sobom.   Tek  sada  primetila  je  da  ju  je  potpuno  svukao.  otkopčao  joj  je  grudnjak.  ali   ju  je  on  uhvatio  za  ruke  i  podigao  ih  iznad  njene  glave.   Bez  daha  je  gledala  u  njegove  tamne  oči  u  kojima  je  videla  samo  požudu.   njene  reci  nisu  uticale  na  njega.

  Potpuno  iscrpljena.  ti  želiš  da  ja  to  činim  –  gledao  ju  je  pobednički  ljubeći  joj  bradavice.   Osetila  je  njegovu  ruku  ispod  ćebeta:   .   Isključio  je  lampu  i  zavladala  je  potpuna  tama.   Delićemo  krevet  ćele  noći.  Fibi.  ne  -­‐  zamolila  je  jer  je  još  uvek  bila  napeta  od  bola  kojije  osetila  kad  je  prvi   put  prodro  u  nju.   Ispružio  se  pored  nje  i  stavio  ruke  ispod  glave.  koji  ih  je  doveo  do  vrhunca.  Trudila  se  da   potisne  suze.  Bolje  će  joj  biti  da  se  izloži  novinarima.  ali   ovoga  puta  od  strasti.   Kako  je  samo  mogla  da  umisli  da  je  to  sa  njim  nešto  posebno?  Kako  je  mogla  biti   tako  naivna!  On  se  telesno  sjedinjavao  sa  mnoštvom  žena.  Konačno  je  iskusila  neopisivo  lep  osećaj  sjedinjavanja  dvaju  tela.  ni  za  šta  na  svetu.  zaronila  je  u  jastuke  i  uživala  u  trenutku  apsolutnog     zadovoljstva.   -­‐  Veruj  mi.   -­‐Bila  bih  ti  zahvalna  da  sada  odeš.  -­‐  Nisam  ni  slutio.   -­‐  Raci  mi  šta  želiš!   -­‐  Tebe  -­‐  prošaputala  je  ona.  a  na  svojoj  listi  možeš  dopisati  plus   za  novo  osvajanje.   Želim  da  spavam.   Mazio  ju  je  sve  dok  nije  uzdrhtala  i  glasno  uzdahnula.  Prilagodila  se  nje  govom  ritmu.  Najzad  ga  je   zagrlila.  Bea  je  raširila  noge.  a  onda  se  zaustavio  na   najosetljivijem  mestu.  ali  se  smirila  čim  ju  je  on  nežno  poljubio.   Vrisnula  je.  zadovoljan  i  opušten.  i  opusti  se  –  ponovo  ju  je  mazio  pa  je  zaboravila  na  bol.  a  za  njega  je  to  bila  jedna  od  seksualnih  avantura.   -­‐  Konačno  -­‐  Leon  je  uzdahnuo  drhteći  celim  telom.   -­‐Molim  te.   -­‐  Fibi?  Je  li  sve  u  redu?  Zašto  mi  nisi  rekla  da  nikada  ranije  nisi  spavala  sa   muškarcem?   -­‐  Da  li  bi  to  imalo  neke  veze?   -­‐  Ne.  Ona  se  izvila  prema  njemu  i  vrisnula  je.  ne  sada.   nego  da  bude  njegova  najnovija  igračka.  a  dušu  verovatno  nije  ni   imao.  jer  nije  želela.   -­‐  Ti  si  za  mene  pravo  iznenađenje.  osećala  se  kao  da   postoje  samo  njih  dvoje  i  njihova  uzbuđena  tela  potpuno  mu  se  prepuštajući.  Umesto  nežnih  reci  čula  je  komentare  koji  su  se   ticali  njene  seksualnosti.   Zaboravila  je  na  sve  osim  na  njega  i  emocije  koje  je  u  njoj  budio.  a  on  je   snažno  prodro  u  nju.  a  on  je  ležao  pored  nje.  Za  nju  je  ovo  što  je  upravo  doživela  sa  njim  bilo  najlepše   iskustvo  u  životu.   Navukla  je  ćebe  do  brade.   Odlučila  je  da  već  sledećeg  dana  otputuje.  da  primeti  koliko  ju  je  povredio.   -­‐  Ne.   Probudio  je  u  njoj  strast  kakvu  nikada  ranije  nije  osetila.  On  je  to  primetio  i   ponovo  se  strast  razbuktala  u  njemu.   -­‐  Ali.   -­‐  Možeš  li  mi  molim  te  razjasniti  o  čemu  pričaš?  Ti  pripadaš  meni.  Fibi.  bila  je  potpuno  izgubljena.  a  sada  idi!   -­‐  Nikada  u  životu.   Sada  ju  je  ponovo  spustio  na  zemlju.  To  je  za  tebe  bio  interesantan  eksperiment.Podigao  je  glavu  prelazeći  rukom  preko  njenog  stomaka.   -­‐  Budi  mirna  -­‐  prošaputao  je.  sve  oko  nje  kao  da  je  tonulo.  Dobio  si  šta  si  hteo.

..  -­‐  pocrvenela  je  i  nije  znala  šta  da  kaže.  čini  mi  se.-­‐  Šta  radiš?   -­‐  Proširujem  tvoje  znanje.  -­‐  Doveo   sam  te  ovamo  da  te  zaštitim.  Zašto  da  ne  uživa  ćele  noći?   Otvorila  je  oči  kada  su  se  sunčevi  zraci  probili  u  sobu  i  osetila  je  miris  sveže  kafe.  -­‐  Tako?  –  Da.  pomislila  je.   -­‐  Želiš  da  kažeš  da  sam  te  zaveo?  -­‐  Leon  se  nasmejao.  moraće  da  ostane  u  čeljustima  lava.  onda  moraš  mnogo  da  naučiš.   -­‐  To  neće  biti  potrebno.  Pozvala  je  aerodrom  i   saznala  da  prvi  let  ima  tek  sledećeg  dana.  ali  ti  to.  Više  od  nedelju  dana  bio  sam  vezan  u  mraku  i  često   sam  se  pitao  da  li  moram  da  umrem.  Fibi.  Ti  si  sve  unapred  isplanirao!  Čak  si  to  rekao  i  Ani.  a  suze  su  joj  potekle  niz  obraze.   Poljubio  ju  je.   -­‐  Hvala.  -­‐  Tebi  nije  bilo  dovoljno!   Utrčala  je  u  kupatilo.  Svom  ocu  sam  na  samrtnoj  postelji  obećao  da  ću  paziti  na  tebe.  Dakle.   Bea  je  pomislila  na  prethodnu  noć  i  još  više  pocrvenela.  Ako  mi  ne  daš  avion.  zaklela   se  sebi.  -­‐  Znači.  I  šta  se   dogodilo?  Umesto  da  sam  se  ja  brinuo  o  tebi.  ti  ovo  nazivaš  zaštitom?  To  što  si  došao  u  moju   sobu  i  naterao  me  da  legnem  u  krevet!  -­‐  Ali.  "Dakle.   ali  je  bila  veoma  razočarana  jer  nije  mogla  da  pronađe  Anu.  ali  trenutno  je  na  tehničkoj  proveri.   Ana  se  nasmešila  sa  razumevanjem  i  diskretno  se  povukla.  jedino  tako  mogu  da   garantujem  tvoju  sigurnost.  Sišla  je  u  prizemlje.  Za  dve  nedelje  naša   veza  biće  i  legalna.  -­‐  Potreban  mj  je   firmin  avion  -­‐  prekinula  ga  je..   Zavesti  ženu  u  trenutku  slabosti  jedna  je  stvar  a.  Fibi.   -­‐  Razumem.  a   onda  se  vratila  u  spavaću  sobu.  ti  si  morala  da  pribaviš  otkupninu  za   mene.  ne  želite  da  probudim  gospodina  Gregorisa.  Razumem  te.  ne  razumeš..  Ana  –  rekao  je  Leon  iznenada.  -­‐Ne!  -­‐  Mi  smo  stvoreni  jedno  za  drugo.  Sam  si   rekao  da  mi  je  avion  na  raspolaganju.   -­‐  To  ti  ne  verujem.  Ana.   Htela  je  da  sedne.  sa   poslužavnikom  sa  kafom.  Ana  je  stajala  pored  kreveta.  -­‐  Naravno.   .  a  Bea  je  skočila  iz  kreveta   umotana  u  ćebe.  Na  sreću.  Pustio  sam  te  suviše  daleko  da  sama  ideš   svojim  putem.  Fibi.  dok  su  joj  oči  sevale  od  besa:   -­‐  Ana  je  donela  dve  šoljice  kafe.  ali  on  je  bio  u  pravu.  Videla  je  Leonovo   usnulo  lice  i  što  je  bilo  još  gore..  -­‐  Fibi.  Otišla  je  do  plakara  da  pronađe  nešto  od  odeće...  ti  si  rado  pristala  na  moj  zahtev  i  to  bi   sigurno  učinila  i  ponovo.  Trljala  se  tako  snažno  kao  da   želi  da  spere  sa  sebe  prethodnu  noć.   Ako  misliš  da  je  jednom  dovoljno  za  muškarca.  i  ona  je  opet  postala  slaba.  Leon  je  već  bio  otišao.  "Zašto  da  ne".   -­‐  Ana.   Sledećeg  dana  će  i  onako  otputovati.  -­‐  Lepo  što  si  opet   dobro  raspoložena.  Naučio  sam  da  mi  ništa  u  životu  nije   poklonjeno.  Ja.  -­‐  Želim  da  otputujem  još  danas.  želim  te.  To  je   bilo  samo  predjelo.  odvrnula  vodu  na  tušu.  "On  je  ovo  mislio  ozbiljno!"  Osetila  je  mučninu.  možemo  da  ostanemo  u   krevetu  dok  ne  stignu  tvoji  koferi.  odleteću  sutra  sa  aerodroma.  Začešljala  je  vlažnu  kosu.  Bilo  ju   je  sramota.  -­‐  Ne  možeš  me   naterati  da  osta  nem.  -­‐  Ti  si  lud!   -­‐  Gotovo  da  sam  poludeo.   Otvorila  je  vrata  njegove  radne  sobe  iako  prethodno  nije  pokucala.  Venčaćemo  se  i  ti  ćeš  ostati  pored  mene.  Venčaćemo  se.  a  želela  je  da  što  pre  stigne  do  aerodroma..  sama  mu  se  predala.  Ne  želim  da  mi  se  to  ponovo  dogodi.  Da  li  biste  mogli  da  mi  ispeglate  kostim?   To  je  bilo  jedino  što  je  imala  da  obuče.  a  sada  dolazi  glavno  jelo.  To  ti  je  bilo  prvi  put  a  žene.  a  onda  je  primetila  da  nije  sama  u  krevetu.  "Nikada  više  ovako  nešto  neće  učiniti".  nisu  bili  sami  u  sobi.

 Prebacio  si  joj  da  je  to  namerno  učinila.  Znala  sam  da  računam.  samo  nisam  znao  kada  će  to  biti.  Odlazim.  ali  to  ništa   ne  menja.  Ana  će  mi  pomoći.   Firma  sa  tim  nema  nikakve  veze.  otmica  mu  je  zaista  pomutila  razum.  samo  me  pusti  da  idem.  Stražari  imaju  naređenje  da  te  nikuda  ne   puštaju  samu.  Oni  znaju  da  ćemo  se  venčati  danas.  Za  nju  nas  dvoje  smo  sada  venčani.  Fibi.  Ana  je  Grkinja   i  prilično  je  staromodna.  Pre  će  tebi  biti   potreban.  Sada  sam   angažovao  i  privatno  obezbeđenje.  Sama  sam  sve  to  čula.  Poljubio  je  strasno.  Nije  mi  potreban  lekar.   Nemoj  sada  sve  da  upropastiš.  ne  moraš  da  se  ženiš  mnome.  a  ja  samo  želim  da  budeš  bezbedna.  možda  si  već  trudna.     9.  Znaš   da  odlično  odgovaramo  jedno  drugom.   Očigledno  je  mislio  ozbiljno.  ti  si  izgubio  razum.  Bila  ti  je  ljubavnica  tri  godine.  Zar  ne  shvataš  da  želim  da  te  zaštitim.  Okrenuo  se  i  izašao  iz  sobe.  u  velikoj  si  opasnosti.  Odluku   sam  doneo  u  trenucima  kada  sam  bio  kidnapovan  i  sama  si  mi  pomogla  da  brzo   donesem  odluku.  ako  se  radi  o  akcijama  firme.   -­‐  Još  pre  otmice  preduzeo  sam  neophodne  korake  osiguranja  vile.   Idealno?  Bea  je  drhtala  celim  telom.  sada  svi   znaju  da  si  bogata  žena.   Prebledela  je.  -­‐  Zašto  bih   razgovarala  o  tome  sa  tobom?  Da  čujem  pojedinosti?  -­‐  Kako  hoćeš.    bili  smo  vereni  pet   meseci.  a  Leon  jebio  tako  zamišljen!   Da  li  je  i  Selina  mislila  da  je  sve  idealno  kada  je  zatrudnela  sa  tobom?  Zar  ti  nije   dovoljno  jedno  dete?   -­‐  Ko…?   -­‐  Niko  mi  to  nije  rekao.  a  onda  si  me  optužila  da  samo  žeilm  tvoje   akcije!  Sve  si  lagala!  Čula  si  nešto  i  optužila  si  me.   Sa  njima  sam  već  razgovarao.  Mogu  da  ti  ponudim  sve  što  ti  srce  poželi.  a  sada  je  nju  hteo  da  učini  odgovornom  za  sve.  poglavlje     .  -­‐  Leone.  ali  ne  i  glupa.   -­‐  Rekla  si  mi  da  sam  prestar  za  tebe.  Fibi.  Sada  joj  je  sinulo  kako  je   došao  na  ideju  da  sve  potanko  isplanira.  će  sve  novine   izvestiti  javnost  o  našoj  veridbi.  bila  sam  na  terasi  kada  ti  je  Selina  to   saopštila.   Oduvek  sam  želio  da  se  oženim  tobom.  Leone.   -­‐  Ti  si  to  znala?   -­‐Bila  sam  neiskusna.  a  Selina  jebila  u  drugom  mjesecu  trudnoće.   Onda  ću  pozvati  Lil  i  Boba.   Ali  ne  mogu  da  ostanem  ovde.  a  da  predhodno  nisi  razgovarala  sa   mnom  o  tome!  Nisi  mi  verovala!   -­‐  Leone!  -­‐  On  je  bio  krivac.  Ćutke  ga  je  posmatrala.  Šta  ti  je  više  od  toga  potrebno?  I  u  krevetu  se   odlično  slažemo.  Fibi.  Fibi.  mislim  da   bi  trebalo  da  razgovaraš  sa  lekarima.otuda  sva  ta  zaštita!"  Kao  da  joj  je  čitao  misli.  Prodat  ću  ti  svoj   deo  firme.  Ti  ćeš  ostati  ovde  i  dalje  ćemo  deliti  krevet.   Leone.   Nakon  prethodne  noći  nemaš  izbora.  a  on  joj  je  prišao  i  zagrilo  je.  sve  je  idealno.  Leon  je  odgovorio  na  njeno   neizgovoreno  pitanje.

 đubre  jedno  -­‐  prošaputao  je.   Beino  raspoloženje  se  nije  popravilo  ni  za  večerom.  Kada  je  videla  da  je  to  nemoguće.   -­‐  Sada  te  imam.  ne!  -­‐  povikao  je  on.  Moraće  da  razmisli  šta  će  reći  novinarima.   Kasnije  je  ležala  sva  iscrpljena  i  nije  mogla  da  zaspi.  U   međuvremenu  su  stigli  njeni  koferi.  Zaspala  je  i  sanjala  predivan  san.  shvatila  je  ono  što   je  tako  dugo  potiskivala.  Ono  što  je  ranije  zamišljala  kao   nešto  nejlepše  između  dvoje  ljudi  sada  je  u  njoj  stvaralo  osećanje  stida.  Još  je  bila  pod  utiscima  sna.  Čovek  njenog  života  izjavio   joj  je  ljubav  i  zakleo  joj  se  na  vernost.   Mogla  je  da  učini  ono  što  je  on  tražio  od  nje:  udati  se.  Međutim.   Nakon  toga  je  bez  pozdrava  otišla  u  sobu.  Lice  mu  je  bilo  u  bolnom  grču.  ali  to  bi  bio  veštački  raj.   Poljubio  ju  je  strasno.  Nije  imalo  smisla  da  se  svađa  sa  Leonom.  a  ona  se  ponovo  osetila  bespomoćnom.  ali  je  bila  ljuta  što  njegova   uvek  mora  da  bude  poslednja.   .  pojavila  se   Ana  i  raspakovala  ih.  pa  mu  se  predala  sa  mnogo  strasti.   -­‐  Ne.   prijateljima.  Zaključala  je  vrata  i  legla.  Ljubio  joj  je  butine  i  grudi.  ali  nije  imala   apetita.  čvrsto  je  spavao  i  izgledao  kao  da  je  bar  deset  godina  mlađi.  vratila  se  u  sobu.   Njegove  ruke  su  klizile  po  njenom  telu.   Kada  je  Ana  donela  desert.   Ostala  je  budna  ćele  noći.   -­‐  Fibi?  Jesi  li  to  stvarno  ti?   -­‐  Da.   -­‐  Jesam  li  te  uplašio?   -­‐Ne.  Imao  je  noćnu  moru  i  nije  znala  kako  da  mu  pomogne.  ali  mu  to  nije  pomoglo.   -­‐  Leone.   Zastidela  se  što  je  stalno  zaboravljala  kroz  šta  je  prošao.  Volela  je  Leona  i  to  ju  je  rastužilo.  Možda  je  osećao  i  krivicu  zbog  toga  što  mu  je  ona  pribavila  otkupninu.   Pogledala  je  u  njega.   Razum  joj  je  govorio  da  je  on  još  uvek  bio  pod  utiskom  otmice  i  da  će  se  vremenom   oporaviti  od  te  traume  i  osloboditi  opsesivne  ideje  da  mora  da  je  štiti.  loše  si  sanjao.  Ustala  je  i  izašla  u  vrt  razmišljajući  da  bi  ipak  mogla   da  se  provuče  pored  stražara.  Nije  čak  ni  pokušala  da   se  brani.   -­‐  Leone!  Kako  si  ušao?   -­‐  Preko  balkona..   Ustala  je  i  prišla  prozoru.  a  onda  je  otvorio  oči  i  ugledao  Beu.  ugojit  ću  se.  a  on  ju  je  uhvatio  za  ručni  zglob.  Sedela  je  pored  njega  za  velikim  stolom.  Tada  će  imati   samo  muža  koji  je  ne  voli  i  koji  će  joj  sigurno  biti  neveran.  a  na  čelu  su  mu  bile   graške  znoja.  želeći  da  napravi   plan  kako  da  pobegne  u  Englesku.  on  je  bio   bolestan.  Leon  je  pokušao  da  započne   neobavezan  razgovor.  -­‐  Ti  si  strastvena  žena.  ustala  je  i  rekla:   -­‐Ne  želim  desert.   Primetio  je  njen  pogled:   -­‐Deset  dana  bez  hrane  je  predugo.  Lil  i  Bobu.   -­‐  Ti  me  želiš  -­‐  rekao  je.  Gledala  ga  je  kako  sipa  u  tanjir  po  drugi  put.  Prešla  mu  je   rukom  preko  čela.   -­‐  Leone!  -­‐  sela  je  pored  njega..   Mogla  je  živeti  na  ovom  predivnom  ostrvu  kao  u  raju.  uživati  u   fizičkoj  ljubavi  sa  njim  i  biti  stalno  u  njegovoj  blizini.Ručak  je  protekao  u  tišini.  Kada  su  prvi  sunčevi  zraci  obasjali  sobu.  Odlučila  je  da  ih  ne  dira.  pustiti  da  je  zaštiti.

  Činilo  joj  se  da  je  trajao  čitav  sat  i.  ponašala  se  prema  njemu  kao  da  je  vazduh.  Leon  je  stajao  sa  šolji  com  kafe  na   balkonu.  Kada  je  pao  mrak.  sigurno  ti  je  dosadno.   I  petog  jutra  sedela  je  u  krevetu  i  pila  kafu.   -­‐Da.   Bea  je  sedela  pored  Ane  ćele  noći.   Tako  je  bila  preko  dana.  bili  su  srećni  što  nije  oštećena.  a  on  se  u   tom  trenutku  okrenuo  i  pogledi  su  im  se  sreli.  pa  su  ga  odmah  prebacili  u  bolnicu.  Naslonila  je  glavu  na  njegove  grudi  i  zatvorila  oči  ne   znajući  koliko  je  zemljotres  trajao.  sva  obeshrabrena  i  deprimirana.  ali  noću  nije  mogla  dosledno  da  sprovodi  svoju  taktiku.   Pristala  je.  Bea  je  iznenada  osetila  želju  da  ga  zagrli.  on  je  svake  večeri  ulazio  u  njenu  sobu  i  za  nekoliko   minuta  ona  bi  mu  se  predavala.  želela  ga  je  i  on  je  to  znao.  a  noću  je  izgarala  od  strasti.  a  ubrzo  zatim  stigla  je  vest  iz  bolnice  da  je  Spiros  preminuo.  Zato  ju  je  veoma  pogodilo  kada  ju  je  iznenada   uhvatio  za  ruku  i  povukao  za  sobom.  Bio  je  to  čudan  odnos.   hajdemo  na  ručak  u  Pafos.   -­‐  Učiniću  te  srećnim.  na  obali  gde  je   nastala  saga  o  boginji  ljubavi.  zemljotres  sa  epicentrom  u  Pafosu  osetio  se  u  ćelom  Sredozemlju.   Činilo  joj  se  da  gubi  tlo  pod  nogama.  Tada  ti  ja  neću  biti  potrebna.  ali  je  Spiros  stajao  upravo  tamo  i  jedan  kamen  ga  je   pogodio  u  glavu.  Pokušavaš  da  iskoristiš  moj  trenutak  slabosti  i  da  mi  se   usprotiviš.  a  taj  poljubac   bio  je  obećanje  večne  vernosti.   -­‐  Konačno  je  zaspala  -­‐  bila  je  tužna  i  iscrpljena  i  samo  je  želela  da  je  Leon  zagrli.  Želim  da  viđam  svoje  prijatelje  i  da  svakodnevno   idem  u  firmu.   Ušla  je  Ana  sa  kafom.  Nije  mi  namera  da  te  držim  zatočenu  u  vili.  Bea  je  ležala  na  krevetu.  kad  je  zemlja  konačno  prestala  da  se  trese.   Propela  se  na  prste  i  nežno  ga  poljubila.  ja  želim  da  budem  kod  kuće.   -­‐  Je  li  Ana  dobro?  -­‐  pitao  je.   Dan  je  prelep.   ali  oporavićeš  se  od  toga  i  tvoji  strahovi  će  nestati.  -­‐  Ti  si  umislio  da  moraš  da  me  zaštitiš  jer  si  prošao  kroz  pakao.  ali  ona   je  sve  kategorički  odbijala.  U  Leonu  više  nije  videla  moćnog  čoveka  koji  drži  sve  konce  u   svojim  rukama.  Da  li  je  igralo   ulogu  to  što  je  on  ne  voli?  Možda  će  naučiti  da  je  voli?  Možda  bi  ipak  trebalo  da   iskoristi  šansu  koju  joj  sudbina  nudi?  Prišla  mu  je  u  nameri  da  mu  to  kaže.  delovao  joj  je  umorno  i  veoma  usamljeno.   Preko  dana  nije  mogla  da  ga  pogleda  u  oči.  Ponesi  i  kupaći  kostim.  Jedino  se  ograda  malo   urušila  na  jednom  mestu.   Odvezli  su  se  do  obale.  poveo   ju  je  do  kola.   Ljudi  su  upo  zoreni  da  se  sklone  na  sigurno  jer  se  očekuje  još  udara.  Ljubio  ju  je  kao  nikada  do  sada.   -­‐Prozreo  sam  tvoju  taktiku.   -­‐  Bežimo  sa  plaže.  Zemljotres  je!   Osetila  je  kako  tlo  podrhtava  pod  njenim  nogama.   Uključio  je  radio.  a  ujutru  je  pronašla  Leona  u  radnoj  sobi.  Ponudio  joj  je  da  idu  i  na  izlet.   -­‐Ali.   .   Ključa  od  sobe  nigde  nije  bilo.  sada  si  na  sigurnom.   Sledećih  dana  Leon  se  trudio  da  je  oraspoloži.  znam.-­‐  Nastavi  da  spavaš.  ponovo  su   osetili  zemljotres.  a  on  ju  je  povukao  na  skrovito   mesto  i  uhvatio  je  za  ruku.  Ovde.  Okrenuo  se  prema  njoj  i  nasmešio  se:   -­‐  Hajde  nešto  da  preduzmemo.   Kada  su  se  vratitli  u  vilu.

 Najmanje  što  mogu  da  ti  pružim  jeste  objašnjenje.   moraću  da  živim  sa  tom  krivicom.   -­‐  Ali.   Konačno  se  pojavio  oko  tri  sata.-­‐  A  kako  si  ti?   -­‐  Dobro  -­‐  imala  je  neki  loš  predosećaj.   -­‐  Dobro.   -­‐  Zar  nečeš  doručkovati?   -­‐  Ne  -­‐  rekao  je  i  izašao  ne  osvrćući  se.  ali  ja  to  nisam  hteo  da  prihvatim.  to  je  bio  nesrećan  slučaj.  naravno.   -­‐  Moraš.     Zaspala  je  sva  uznemirena  a  probudio  ju  je  vetar  koji  je  zviždao.  Verovatno  mu  je  dosadila.  ali  je  tamo  zatekla  samo  jednu  devojku  koja  joj  je   objasnila  da  je  Leon  odvezao  Anu  kod  rođaka.  Kada  je  najzad  uveče   došao  kući  i  kada  ga  je  ona  pitala  šta  želi  da  večera.  ali  bar  tebe  želim  da  oslobodim.  Razgovarao  sam  sa  patologom.   .   Uzela  je  knjigu  i  otišla  u  dnevnu  sobu.   Izgleda  da  se  ipak  izborio  sa  svojom  traumom.  Sišla  je  u  prizemlje.  ali  kada  se  ni   posle  nekoliko  sati  nije  pojavio.  ali  nije  mogla  da  se  koncentriše  na  čitanje.  bila  je  sigurna  da  Leon  nešto  oseća  prema  njoj.  nije  joj  čak  ostavio  ni   poruku.  Razmišljala  je   o  poljupcu  na  plaži.  želeo  sam  da  zaštitim  ne  samo  sebe  nego  i   svoje  prijatelje.   -­‐Ne.   Dva  puta  je  pogledala  na  sat  a  onda  ustanovila  da  je  već  devet  sati  i  da  je  vreme  za   ustajanje.   -­‐  A  gde  je  trebalo  da  budem?   Zabranio  si  mi  da  napuštam  imanje.  Sada  sam  i  sam  postao   svestan  toga.   Te  večeri  po  prvi  put  od  kada  su  bili  na  Pafosu.  Spiros  nije  umro  od  kamena  koji  ga  je  pogodio.  Otmica  je  na  meni  ostavila  traga.  otišla  je  sama  u  krevet.  To  je  značilo  da  ju  je  ostavio  samu.       10.  tragično  je  što  se  desio  zemljotres  i  što  sam  zbog  mera  opreza  i   pravljenja  ograde  sada  kriv  za  jednu  smrt.   -­‐  Ti  si  mi  ukazivala  na  to.   Sada  ju  je  ostavio  ćelu  noć  i  ceo  dan  samu.  nadao  sam  se  da  ću  te  zateći  ovde.  Želim  da  razgovaram  sa  tobom.  moram  da  odem  da  se  pobrinem  oko   sahrane.   -­‐  Da.   Ceo  dan  je  imala  osećaj  da  on  ne  želi  da  ima  ništa  sa  njom.   Volela  ga  je  i  mislila  je  da  joj  je  on  poljupcem  na  plaži  dao  do  znanja  da  i  on  voli  nju.  rekao  je  da  ne  želi  ništa.   -­‐  Ne.  nije  bilo  ispravno  što  sam  te  doveo   ovamo  i  nametnuo  ti  se.   nego  od  strujnog  udara  iz  električne  ograde.  Za  njega  više  ništa  ne  mogu  da  učinim.  očigledno  je  bio  ravnodušan  prema  njoj.  poglavlje       Njena  strahovanja  su  se  obistinila  kada  joj  je  devojka  donela  ručak  i  rekla  joj  da  Leon   neće  biti  tu  do  večeri.  počela  je  da  sumnja  u  to.  ne  duguješ  mi  objašnjenje  -­‐  nije  želela  da  ga  sluša  osećajući  da  on  želi  da   prekine  njihovu  vezu.  onda  te  mogu  ostaviti  samu  sa  Anom.   -­‐  Lepo  je  što  si  tu.

-­‐  Oslobodiš?  -­‐  želela  je  da  mu  kaže  da  za  nju  nema  slobode.  -­‐  činilo  se  da  će  još  nešto  reći.  O  tebi  sam  znala  sve  i  pre  nego  što  sam  te   upozriala.     Uveče  je  stigla  njegova  maćeha  Teni.  Istrčala  je  napolje  da  ne  bi  video  njene  suze.   Potrajalo  je  nekoliko  trenutaka  kada  je  počeo  da  govori  o  detetu.  ne  mogu  da  živim  sa  tim  da  budem  samo  jedna  od  njegovih  žena.   Leon  je  njen  odlazak  isto  tako  hladnokrvno  isplanirao  kao  i  njen  dolazak.  sve  što  želiš.  Posmatrala  sam  vas  za  večerom.  i  pored  toga  što  sam  za  to  saznala  iz  novina.  od  tebe  i  sa  ovog  groznog   ostrva.  a  ja  imam  još  samo  jednu   molbu:  ostani  do  sutra  kada  je  sahrana.  a  to  želi  i  sada.   -­‐  Sutra  će  za  sve  nas  biti  tužan  dan  -­‐  rekla  je  Leonova  maćeha.  jer  ga  voli.   Pogledala  ga  je  iznenađeno.  Zatvorio  je  vrata  i  šofer  je  krenuo.   -­‐  Odakle  ti  ta  ideja?   -­‐  Znam.  a  da  ti  se  ne  zahvalim  i  da  ti  ne  poželim  sve   najlepše  u  budućnosti.  Leon  je  zakucao  na  vrata.  ne  mogu  da  te  pustim  da  odeš.  srećna  sam  što  ste  vas  dvoje  najzad  resili  svoje  probleme.  a  Leon  se  smeškao  objasnivši  da  je  veridba  bila  samo  farsa  i  da   se  sad  interesovanje  novinara  umanjilo.   Bea  i  Teni  su  se  oprostile  od  Leona  i  sele  u  limuzinu  kada  se  Leon  još  jednom   okrenuo  i  otvorio  vrata  sa  Beine  strane.   -­‐  Ipak.   -­‐  Šta  želiš?  -­‐  pitala  je.  ali  znam  da  nisam  trudna  -­‐  slagala  je.  Želeo  je  da  se  oženi  tobom  još  kada  si  imala   osamnaest.  ali  se  onda   setila  Seline.  troškovi..   -­‐  Fibi.   .   -­‐  To  je  velikodušno  od  tebe.   -­‐  Ali.   Bea  je  plakala  u  snu.   -­‐  Ne  moraš  da  se  udaš  za  mene..   -­‐  Šta  je  ovakav  rastanak  trebalo  da  znači?  -­‐  pitala  je  Teni.  Oduvek  je  bio  fasciniran  tobom.   Drago  mi  je  što  ste  ponovo  vereni.  Želeo  sam  samo  da  ti  kažem   da  ću  ja  snositi  sve  posledice:  venčanje.  Vrati  se  u  London  i  živi  svoj  život.   -­‐  Žao  mi  je  ako  moram  da  te  razočaram..   Bea.   -­‐  Ali.   Kada  je  legla.  Kada  je  devojka  donela  desert.  Bea  se  izvinila  i  otišla  u  krevet.  ali  se  okrenuo  i  zatvorio  vrata  za  sobom.   Bea  je  spustila  glavu.  ja  ga  dobro  znam.  Sedeli  su  za  stolom  u  trpezariji..   -­‐Da?   -­‐  Ne  mogu  da  te  pustim  da  odeš.  a  znam  da  i  ti  njega  voliš.   Teni  je  bila  u  pravu.  ali  voli  jedino  tebe.  Sigurno  sam  bio  potpuno  poludeo  kada  sam  poželeo   da  se  oženim  tobom.   -­‐  Oh.  on  ljubavnice  menja  kao  čarape.  Nosio  je  samo  bade-­‐mantil.  pa  će  se  Bea  odmah  posle  sahrane  vratiti  u   London.   -­‐  Sutra  verovatno  nećemo  imati  vremena  za  razgovor.   -­‐  Ili  možda  želiš  da  ostaneš?   -­‐  Ti  baš  imaš  petlje!  Ja  želim  samo  jedno:  da  što  pre  odem.   -­‐  Ništa.   -­‐  Možda.  Ti  si  jedina  žena  do  koje  mu  je  stalo.  poslušaj  moj  savet!  Oprosti  mu  i  ostani  uz  njega.  Sada  mu   više  nije  bila  potrebna.

 Nije  živeo  kao  monah.  Potpuno  je  pogrešno  procenila  njegovu   vezu  sa  Selinom.  Kada  su  sleteli  u  London.  Leona  nije  bilo  nigde.  čekala   pogodnu  priliku.  Kako  sam  čula.   -­‐  Voleo  sam  te  još  dok  si  bila  dete.   Godinama  je  potiskivala  osećanja  prema  njemu  i  patila  jer  mu  nije  verovala.       11.-­‐  Draga  Bea.  Leon  ima  trideset  pet  godina.  Sve  je  pokušala.  Ona  je.  Fibi.   -­‐  Želim  da  me  voliš  onoliko  koliko  ja  volim  tebe  -­‐  rekla  je.  a  onda  ju  je  on  nežno  poljubio.  -­‐  Volim  te.  Bea  mu  je  sada  verovala.  veoma  su   srećni.   -­‐  Stvarno  me  voliš?   -­‐  Kako  možeš  da  sumnjaš  u  to?   Oduvek  te  volim  i  voleću  te  večno.   iznenadila  se  kada  ga  je  ugledala  u  svom  krevetu.  Bila  je  ponoć  i  iznenadila  se  kada  je   videla  da  nema  stražara  i  da  su  sva  vrata  otključana.  u  stvari.  Ti  i  Leon  ste  stvoreni  jedno  za  drugo.   Nisam  želeo  da  te  povredim.  ali   zašto  ju  je  onda  poslao  u  London?  Možda  je  imao  osećaj  krivice?  Možda  je  mislio  da   ju  je  zaveo?  Možda  je  bio  i  suviše  ponosan  i  nije  želeo  da  joj  otkrije  svoja  prava   osećanja?   Postojalo  je  samo  jedno  rešenje.   -­‐  Vratila  sam  se.  Preplavio  ju  je  osećaj  nežnosti.  Kada  je  ušla  u  sobu.   -­‐  Jesi  li  to  zaista  ti?  -­‐  zagrlio  ju  je  i  povukao  u  krevet.  a  to  je  bilo  da  se  vrati  na  Kipar  i  da  otvoreno   razgovara  sa  njim.  Leone.  vrati  se  na  Kipar.  Za  Beu  se  odjednom  srušio  ceo  svet.   Leone  -­‐  rekla  je  nežno.  a  da  sa  njim  razgovara  ujutro.  shvatio  sam  da  te  volim  kao   što  muškarac  voli  ženu.  a  on  ju  je  izbacio  napolje.  draga.  prestala  je  da  ga  proganja  tek  kada  je  počeo  da  insistira  na  testu  za   utvrđivanje  očinstva.  ali  znam  da  je  bio   potpuno  uništen  kada  si  mu  vratila  verenički  prsten.  poglavlje         Tokom  leta  Bea  je  razmišljala  o  Teninim  recima.  Bea.  čak  je  tvrdila  i  da  je   trudna.   Dugo  su  se  gledali  bez  reci.   Onoga  dana  kada  si  otišla.     KRAJ   .   Izgledao  je  tako  ranjiv.   -­‐  Hoćeš  li  ostati  kod  mene?   -­‐Da.  odlučila  je   da  ode  u  sobu  i  da  se  odmori.   -­‐  Fibi.   -­‐  Poslušaj  me.  Ona  je  tvrdila  da  je  Leon  voli.  Bea  se  oprostila  od  Teni  i  rekla  pilotu  da   je  vrati  u  Pafos  gde  je  taksijem  otišla  do  vile.   -­‐  Ti  me  voliš?   -­‐  Da.  Tada  se  udala  za  oca  svog  deteta.  Selina  je  pokušala  da  ga  teši.  Kada  si  postala  žena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful