‫דרק ב' מילר‬

‫נורבגי ללילה‬
‫מאנגלית‪ :‬אורי שגיא‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן — מוציאים לאור‬

11

‫דרק ב' מילר‬

‫‪12‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪13‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪14‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪15‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪16‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪17‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪18‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪19‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪20‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪21‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪22‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪23‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪24‬‬

25

‫דרק ב' מילר‬

‫‪26‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪27‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪28‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪29‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪30‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪31‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪32‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪33‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪34‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪35‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪36‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪37‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪38‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪39‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪40‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪41‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪42‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪43‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪44‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪45‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪46‬‬

‫נורבגי ללילה‬

‫‪47‬‬

‫דרק ב' מילר‬

‫‪48‬‬