You are on page 1of 14

UFOlar ve METAFZK ve CN - EYTAN

Din Belgesel Derleme


merpaa Sk. Mehmet Efendi Apt. 84/7 ErenkySTANBUL Tel ; 0 216 386 45 78 0 555 339 13 27

smet Keml GNEN - mimar - yl : 2009

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

D K K A T.! Bu Belgesel Kitapta


* KUR'AN-I KERM'den - yet'i Kerme'ler, * Hads'i erf'ler - Hz.Muhammed'in szleri,s.a.v. * Din Bykleri'nin - Bu konudaki - rnek szleri.. Bulunmaktadr. Bu sebeple BU KTABA GEREKL SAYGI-HRMET GSTERLMELdir. dolaysyla ; BU KTAP, GEL GZEL YERLERDE BULUNDURULMAMALI ve ABDEST'li OKUNMASI TAVSYE EDLR...
----------*****---------Ez billhi mineeytnirracm Bismillhir'Rahmnir'Rahm. Kovulmu eytandan Allaha snarak, Esirgeyen balayan, Allah adyla balarm... Essalt- vesselm al Resuln Muhammed-in ve Al lih ve sahbih ecmn ve selmn alelMrseln... bdet ve hayr-hasentlarmzn sevplar ile selmlarmz en yce insan-Peygamber Hz.Muhammede ve btn sahbeye olsun, ve btn Peygamberlere ve Evliyya da selm olsun... Ettehiyyt lillhi ves'selevt vet'tayyibt." Btn varlm ; gerek sevgili olan Allah'n sevdii, beendii btn yollara fed olsun... ----------*****---------N BLG ; -------BU KTABI HAZIRLAMAA, det MECBUR EDLDM.! nk, yllarca bu hususlarda pek-ok belge derlemitim. Zamanmzda -> UFO ismiyle belirtilen varlklar artk, Dnya zerinde ok yerde grld iin KURAN- KERMi bilmeyen veya inanmayan MSPET LM ADAMLARInn KEYF.! bilgileriyle veya HERZE denen SAMA-SAPAN aklamalarla, bilgisiz ve CHL insanlar etkilenmektedir... Bu sebeple, UFO ve CN ve EYTANn, DN BELGELERdeki, yer ve durumunun gerek ekli bu kitapta derlendi... ----------*****----------

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

BESMELE -> BismillhirRahmnirRahm.


Hadis-i erifte : BESMELE ile BALAMAYAN HBR de HAYIR YOKtur... Buyurulmu. BESMELE, Dini-Dnyevi her iyiliin BAI-ANAHTARI kabl ediliyor. 96/1.ALK Sresinde buyurulmu ki : Ikrebismi Rabbikellez halk, Ey Muhammed.! YARATAN RABBNN ADIYLA OKU... Rh-l Beyn da : Rivayete gre ; ALLAH TEALnn 3.000 SM VARdr. BUNLARIN HEPSNN ANLAMI ; ALLAH ve RAHMN ve RAHM isimlerinde toplanmtr. Bunlar bilen ve syleyenler, Cenb- Hakk btn isimleriyle zikretmi - anm olur. diye belirtilmi... STZE = Ez besmele okuyarak Allaha snmak... demektir. Huzura girmek iin kapy vurup izin istemeye benzer. Demiler ki ; Dncenin-Gnln-Dilin, bilhassa EYTANn errinden korunmas iin, KURAN-I KERM okumaya balamadan nce EZ ile beraber Besmele sylenmesi emredilmi ve bylece dini bir farz olarak ; ALLAH TEALnn KORUMASINA SIINILMAKTAdr... Rh-l Beyn da : eytanlarn VESVESE ve ARPMA ve ZARAR VERME gibi fiillerinden, STZE okuyarak Allaha snlr. eytanlarn erkekleri ve diileri de vardr ve doumla oalrlar.! eytanlar -> CNlerin bir trdr... diye belirtilmi... KURAN- KERM de ; Kinatta yaratlanlar apak belirtilmi.. Bu bilgilere gre ; NSANLAR gibi CNler de bir gerektir.. Cinlerden en ktleri olan EYTANLARn, insanlar zerinde baz etkinlikleri de muhakkaktr ve bunlardan korunma arelerinin en banda olan ey -> aadaki yette belirtilmi ; 16/98.yet ; ( Ez billhi mineeytnirracm ) Kuran okuyacan zaman, nce kovulmu eytandan Allaha sn. Ez billhi mineeytnirracm - Bismillhir'Rahmnir'Rahm. Kovulmu eytandan Allaha snarak, Esirgeyen balayan, Allah adyla balarm. 7/200.201.yetler -> Bak->41/36.yet de benzer yet. Eer eytann fitnesi, Sana tesir ederse, hemen ALLAHa SIIN. phe yok ki Allah, her eyi duyar ve bilir... Allaha kar gelmekten saknanlar, eytann bir VESVESEsine uraynca ALLAH HATIRLAR-ANARLAR, HEMEN DORU YOLU GRRLER.

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

NDEK KONULAR SAYFA --------------------------------------------------- ----1. Giri ve Dikkat.! . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Besmele - iindekiler FHRST.. . . . . . . . . . 3-4 Bir hikye VAKIF Hk............ . . . . . . . . . 5 Yurt dna tanan eski kitaplar hk. lber ORTAYLI. 6 MADDE->Beden MN->RH.. Felsefe Mesnevi 4/549.. 7 AKIL GAYB ve DNLER TARH ve YARATIKLAR Hk. . . . 8 4-Byk Dini Kitap RIZIK yetleri. . . . . . . . . 9 KURAN Hakknda baz yetler.. . . . . . . . . . . . 10-11 DNYA YAAMI AMASI 2-LM. KALBN NRU->DN.... 12 GZL LMLER ve Baz yetler .. . . . . . . . . . . 13 MRTEC Hk... ERMEN Hk. iir. . . . . . . . . . . . 14 2.Ksm METAFZK = AKIL TES iler olaylar. . . . 3.Ksm MELEKler . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NANMAYANLARA -> SORULAR.!

15-64 65-100

4.Ksm CN PER ve EYTAN. . . . . . . . . . . . . 101-120 5.Ksm EYTANlar ve etkinlii . . . . . . . . . . . 121-156 6.Ksm - BY SHR ve NAZAR . . . . . . . . . . . . 157-172

BAZI BLGLER ;

LEM kelimesinin, MADD ve MNEV olmak zere 2-yn var.. LEM = KNT olarak bilinen, dnyamzn da iinde olduu, Gzle grlebilen ve grlemeyen bir uzay ile, Grlemeyen ve bilinemeyen mnevi bir yaamdr... LEM = Almetten Niandan, alnm bir kelimedir ve ALLAH TEALdan baka her eyi iine alyor... Said bnl MSEYYEBe gre ; Bak->Envrl kn S; 415. -------------------------600 DENZDE ve.....400 KARADA OLMAK ZERE, ALLAH TEALnn -> 1.000 LEMi var.. Mukatil ise 40bini DENZDE -> 40.000 de KARADA OLMAK ZERE, ALLAH TEALnn > 80.000 LEMi var.... demi. Vehbe gre ALLAH TEALnn -> 18.000 LEMi var. ve DNYA, BU LEMLERDEN SADECE BRNE DAHLmi. Ve Kbl AHBRa gre ; ALLAH TEALnn LEMLERN, KENDSNDEN BAKA KMSE BLMEZ.. Nitekim Mddesr sresinde 74/31.yettin sonunda buyrulmu ki : RABBNN ORDULARINI, KENDSNDEN BAKA KMSE BLMEZ... NOT ; En doru sz -> 74/31.yete uygun olandr... u halde, dierleri nereden uydurmu.? Anlalamyor.!

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

N BLGLER ; ----------5KISIMda DERLEDMZ BU KTAPTA, MUHKEM... = Herkesin kavrayabilecei bilgileri derleyerek, MTEBH = Aklanmas gereken bilgileri de EVLY dediimiz, Kutsal DN LMLERnin belgelerinden alarak, nsanlarn bu GZEML konuda, bilgi sahibi olmasn diledik... METAFZK = AKIL TES anlamnda bir kelimedir ve MN tamamlanmam insanlar -> Bu konulara kolay inanamaz... Bu sebeple, Bak-> Bata Hz.MEVLNAnn,r.a. -> Mesnev 6'cilt olmak zere, eski Evliy'larn -> tm kitaplarn neririz... Bu byk eserleri - tercme ederek, insanlk lemine hizmet edenlere minnet ve kranlarmz, arz ediyoruz... Maalesef Dnya ve insanlk lemi -> mrn tamamlamak zeredir. HR ZAMANDA -> mn ilmi yok olaca iin, Kkl kltrle yeni neslin arasndaki DN ve AHLK kprlerinin ykldnn belgesi -> aada zetlenmi... Ondan nce gizemli bir METAFZK hikye ile al yapalm ; VAKIF'lara ait, bir HKAYE, Hz.Mevlna.r.a.- Mesnev'de buyurmu ki : --------------------------------------Hz.SLEYMAN, nsanlar, Hayvnat ve Cin'lerden oluan ordusunu topladnda, HDHD KUU'nun ok gecikmesine kzar ve kua ; * Ey Hdhd kuu.! gecikmenin geerli sebebi yoksa cezalsn.? szne kar Hdhd kuu cevaben : * Y Sleyman.! Beni haksz yere cezalandrrsan, SARAYINI BAINA YIKARIM.! deyince, bu szlere aran Hz.Sleyman alayla - glerek derki : * Ey kendi minik sz byk ku.! haddini aan bu ii, nasl yapacaksn.? deyince, kendinden emn ku, * Y Sleyman.! VAKIF TOPRAINDAN BR MKTAR ALIR, SARAYININ BR GEDNE YERLETRRM, O'BU E YETER.! deyince, Hz.Sleyman minik kuun kendisine anlatmak istedii HKMET'i anlar ve kua yumuak - sevecen davranr... Ben ahsen Antalyada, 30'yl ikametim srasnda ; BAZI VAKIFLARI TALAN EDENLERN, ac kbetlerine ahit oldum... KIZILAY - T.H.KURUMU - S.S.K ve ESK VAKIFLAR' talan ediliin CEZASI -> zamanmzdaki EKONOMK BELLAR olamaz m.? ----------*****---------Bir deyi ; --------EDEP ve LM EHL, KEREMden HL KALMAZ, EDEPSZ LM OKUSA, ASLA LM OLAMAZ... ----------*****----------

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

OK ZC BRETL BR BELGE ; Bak->14. ve 41.Sayfaya.! ERKAM takvimi - 7.mart.2002'den ; (ERKAM = Rakamlar - Yazlar) ------------------------------YURT DIINA TAINAN HAZNE ; (Balk) SAHAFLAR EYH -> diye bilinen Muzaffer ZAK'la yaplm eski bir rportajn - olu tarafndan bulunarak, yeniden neredilmi nshasndan bir blm - yle ; ------------------------------------------------"Yabanclar, ne tip kitaplar alyorlar.? Sorusuna, Muzaffer ZAK'n cevab yle : Onlarn bir ksm, bulduklarn alrlar... Bir de yle mteriler var ki bunlar ne alacan iyi bilirler. Ve YIIN-YIIN KTAPLAR BUNLARIN ELYLE DIARIYA TAINMItr.. Zaten bizim eserler, bu devirde yama oldu... (Yamaland.!) Bunun sebebi de ; HARF NKILABI'nn baz memurlarca -> yanl anlalmasdr.. Bu memurlar, EVLERDE NE KADAR KTAP VARSA KUYUlara DOLDURUYORlard.! yle bir hl almt ki ; Bir adamn evinde kitap saklamas, KOBRA YILANI saklamasndan beterdi.! Herkes korkudan, kitaplarn bandan defetmeye alyordu.! Ben askerdeyken, bir olaya hit olduk ; ANKIRI MEVLEV HANESnin btn kitaplar topraa gmlmt... Bana gsterdiler. Ancak O'kadar kitabn iinde, rmemi bir-tek kitap bulabildim -> NESM DVANI... ou ev halk, DAYAK ve SOPA altnda, kitaplarn kuyulara dkmek zorunda braklmt... Keke, BTN KTAPLARI -> AVRUPALILAR DIARI TAISAYDI.! nk bu ; yle veya byle, ESERLERMZN, NSANLIIN HZMETNE SUNULMASINA YARAYACAKTI.. Sonra u var ; O'devirde SLM LEMnin kitap ii Trklerin elindeydi... Bir MATBAA-i AMRE'yi dnn.! (Emreden-Byk matbaa.) En muteber eserler, burada baslrd.. Harf inklbndan sonra ; Matbaa-i mrenin basm talar -> MISIR'a satld... Bir tek ta kald onlardan... ok ilgin olan u'ki ; satlan bu talar VAKIF't.! ----------*****---------Fazilet takvimi - 31.Ocak.2002'den. Prof.Dr.lber ORYAYLI - Tarihi'den ; ----------------------------------TUHAF BR HALMZ VARDIR BZM.! NEDENN-NNN BLEMYORUM. MULLAKTA BR MESELEDR. ARATIRILMAYA MUHTATIR. O'DA U : Bizim insanmz yalnz kalamyor. Bir keye ekilip, kendi bamza oturamyoruz - yazamyoruz - dnemiyoruz ... Biz, ille birini bulur, VIDI-VIDI konuuruz.! RANLI'lar bile bizden ok okur... imdi de byleyiz, Osmanl zamannda da byleydik. Bu itibarla ; MATBAA'nn GECKMES, BZE BR EY KAYBETTRMEMtir.."

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

MADDE -> BEDENdir ve MN -> CANdr.. CANsz bedeni -> hemencecik tkarlar Mezara... VATAN -> BEDENdir... KTAP-LM-KLTR de -> CANdr... MNEV varlklarn yitirenlerin de sonu zillet ve LM... DN DL KLTR -> AVRUPALIlama yoluna sokulmutur ve Bedeni yok edemeyenler, CAN karmay bu yollarda aryor... Ayrca, lkede FTNE kararak Bizi-> bize drmektedirler.. ----------*****---------DNYADA, artk ANLAILMItr ki : HER'EY, AKIL ve MANTIK'a DAYANAN -> FELSEFE ile ZLEMYOR... METEFZK denen AKIL'TES yeni-yeni iler - her an kmaktadr. Bunlarn en arpcs, gncelliini yitirmeyen "UFO.!"lardr. DNYA ve KNATa ait Dini Metafizik bilgilerin kayna, EDLLE-i ER'YYE = Din bilgilerinde kesin kaynaklar anlamnda, Mctehid'lerin, temel dayana ve kaynadr dr ki, Sras yle ; 1.Kur'an- Kerm.... Allah Teal'n yetleri - en geerli delil. 2.Hads-i erif'ler. Hz.Muhammed'in szleri - 2.derecede delil. 3.cm-i mmet...... Eshb- Kirm veya byk mam olan Tb'in, cm = szbirlii ile belirttikleri eyler... 4.Kys- Fkah.... Fkh limi belgelerine gre kyaslamak... Yukardaki geerli kaynaklarda -> DNYADA ve UZAYDA VAR OLAN BTN YARATIKLARIN -> RH + MELEK + CN-EYTAN + NSAN + HAYVAN, Ve TABAT iindeki BTKLER ve GZLE GRNMEYENLERden baka, UFO gibi bir varlktan sz edilmemitir... CNlerden haber veren YARATICI, bir bakasn niin gizlesin.? Felsefeci limler Profesrler, MSPET ilimlerde ne kadar ilerleseler veya Metafizii ne kadar inkr etseler de artk, bir yerden sonra iin iinden kamadklarn grmelerine ramen, inatla, kendi fikirlerinde, cizliklerinde direnmektedirler.! Ayrca, baz konularda birbirleriyle de elime iindeler... "BZE ZAMAN VERLSE HER'EY ZEBLRZ.!" diyerek avunuyorlar. Bunlar, ounluk olan cahilleri de, pelerine takabiliyor, pek tabii ki hepsi de aldanyor bouna oyalanyorlar.! Hayret.! Gerek olan Metafizik sistemler, tamamen DN'e bal olduundan, "Dinin, insanlar iin var olduuna," deil.! "nsanlarn, Dini icat ettiine...!" inanan baz insanlar ; KNAT'taki akl almaz olaylar, Akl-Mantkla zmeye alp ou zaman, ya almaz duvarlara tosluyorlar.! veya ; Din lbirentinde yolu-yordam kaybedip bir bahne uyduruyorlar.. Bunlar, Kinatn azametli - muhteem yapsna kar uyuyor. Uyanmalarnn da ancak, lm deinde olaca bildirilmi.. Fakat artk ok getir ve REANKARNASYON = yeniden dnyaya 2.kez dn de mmkn olmadndan, SAPIKLAR ok piman olacaklarm.!

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

AKIL -> ancak grnen bilinen hususlar anlayabiliyor ve GZ ve DENEY Akln dayanaklardr... GAYB -> grnmeyen bilinmeyen hususlara ..... deniyor ve KALP GNL MN ALMET, Gaybn dayanaklardr... Bu hususlar, Metafizik dosyasnda grlebilir... DNYA TARHNE -> ksa bir bak ; -------------------------------Hz.DEM ile HAVVA, Cennetten karlp -> DNYAya indirilmesi Ve bunlarn ocuklar oalp da, DNYADA LK NESL-JENARASYON lk topluluk oluunca, FZKi ilimlerde bu devirler ; --------------------TA > YONTMA TA > LLI TA devirleri - olarak aklanm. DNler tarihinin de, byle balam olduu anlalyor... Aadaki KURAN yetlerinden anlalaca gibi ; Dinler tarihinin NH Milleti ile balad anlalyor nk, Hz.DEM ile Hz.NH arasndaki Milletlerden hi bahsedilmiyor. Bu ilkel Devirlerde, nsanlarn OK CHL ve TECRBESZ olduu, herkesin mlumudur.. Bu sebeple YCE YARATICI -> insanlara, geim iin > RIZIK TEMN, TEDV, BARINMA gibi konularda, her eit yardm yapt muhakkaktr... NSANLAR, Dnyada var olular veya Kinttaki gizlilikler iin -> NN NASIL sorularna, her devirde cevap aradklar da herkesin mlumudur... nk, GAYB denen bilinmeyen gizlilikleri, MERAK, BLME ve ARATIRMA duygusu insana yaratlta verilmi. Bu sebeple, nsanlar oaldka -> SORUNlar da artm ve Sorunlar arttka.. -> AREler Yce Yaratcnn katndan, bildirilmi olduu da, Dini kitaplardan anlalmaktadr... DNLER TARHNDEN anlalan ana hususlar unlar ; ------------------------------------------------1.DNYA ve KNATta var olan bir-Tek yaratc var ve LH TANRI olarak bilinen varln ad -> ALLAH... Yaratlmam ve hibir eye muhta deil... 2.DNYAda YAAYAN YARATIKlar ; Karada ve Denizlerde olarak, * GRLEBLENLER -> NSAN HAYVAN BTK ve BCEKLER v.s. * GRLEMEYENLER -> MKROP BAKTER v.s... 3.KNATta YAAYAN YARATIKlar ; * 8-MELEK > AR tayanlar............... Bak->40/7. 69/17. * 4-MELEK > leri idare edenler........... Bak-> * YAZICI MELEKler, insann 2-omzunda....... Bak-> * CNler > ATEten yaratlan varlklar... Bak-> * DNYADAN GEN -> Peygamberler, Evliylar, ehitler... Btn bunlar -> GAYBdr Gizlilikler iindedir... Bildirilmesi gerenler, nce DN KTAPlarda bildirilmi ve

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

nsanla, 4-byk LH KTAP verilmi. Bunlar srasyla, --------------------------------------------------------1.TEVRAT - Hz. MS'ya AS....... Bak-> 7/144-145.yetler. 2.ZEBR - Hz. DVUD'a AS....... Bak->17/55.yet. 3.NCL - Hz. S'ya AS....... Bak-> 5/46.yet. 4.KUR'AN - Hz. MUHAMMED'e SAV... Bak-> 3/7.yet - 7/52.yet. Bak->20/100.yet. Hz.Eb Zer GIFRnin bildirdii Hads-i erf-te buyurulmu ki: --------------------------------------------------------------Hz.BRHMe, SUHF = Sahifeler, Ramazandan 3gece geince, Hz.DVUTa... ZEBR - Ramazandan 18gece geince, Hz.Sya.... NCL - Ramazandan 13gece geince, indirildi. Hz.MUHAMMEDe KURAN- KERM -- Ramazann 24nde indirildi... nsanla, (17/106.yet) gerektike ve yeterince verilen bu kitaplar, zamann artlarna uygun olarak, Peygamberler vastasyla insanla ulatrlm lh emirleri, ibret alacamz gemitekilerin rnekleri ile gsteriyor. lh emirlerin, temelinde bir deiiklik olmad, Ancak ; zamann artlarna uygun olarak, baz deiikliklerin yapld da bildirilmi... RNEK baz yetler -> RIZIK ve KURAN hakkndadr... --------------------------------------------------13/26. ALLAH, KM DLERSE ONUN RIZKINI BOLLATIRIR veya DARLATIRIR... Ve onlar, dnya yaay ile marr ve bbrlenirler..! Oysa, hiretin yannda, dnya hayat ; deersiz ve sresi az ve geici bir yaamdan bir faydalanmadan ibarettir... 16/71. Andolsun ki Allah, RIZIK hususunda baz kimseleri stn kld.. Buna ramen, bol rzka kavuanlar da, emirleri altnda bulunan insanlarn rzkn kendileriyle eit - benzer olarak vermezler. Bylece onlar, Allahn nimetini bile-bile inkr m ediyorlar.? 17/20. Onlara da - bunlara da, herkese de Rabbinin nmetinden veririz. Zaten, Rabbinin nmeti, dnyada kimseden men edilmemitir... 29/60. Nice yaratklar var ki, kendi rzklarn elde edemez veya yannda tayamaz. Onlar da ve sizleri de rzklandran ancak Allahtr ve Allah her eyi iitir ve bilir... 42/27. Allah, eer kullarnn rzkn hepsine eit olarak ve bol-bol vermi olsayd, yeryznde azgnlklar yaparlard.! Fakat Allah Rzk diledii lde indirir. Muhakkak ki Allah, kullarn gryor ve kullarnn her hlinden haberdardr... 67/21. Eer ALLAH, SZE VERD RIZKI KESVERSE, SZE KM RIZIK VERR.? Evet.! Onlar inatla, azgnlkta direnmektedirler...

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

10

KUR'AN YETLER > Deitirilemez, NOKSANSIZ ve KUSURSUZ ;


Bismillhir'Rahmnir'Rahm. NSANLIK LEM -> Hz.NHun soyundan devam ettirilmi ; 29/14.yet, Andolsun ki Biz NHu milletine Peygamber olarak gnderdik de ilerinde bin yldan elli yl eksik kald. (950 YIL) ve Nihayet, onlar zulmlerini srdrrken TUFN onlar yakalayverdi.! 37/77->79. Ve yalnz NHun soyunu - zrriyetini, dnyada devam ettirdik... Ondan sonra gelen mmetler iinde, Ona Y BR NM braktk.. BTN LEMLER NDE, NHa SELM OLSUN... 42/13. ALLAH : Dine balann ve dinde ihtilfa - ayrla dmeyin. diyerek, NHa EMRETT EYLER SZE de DN OLARAK EMRETMtir. Ey Muhammed.! Sana VAHYettiimiz gibi, BRHMe ve MSya ve Sya da vahyettik. Fakat Putperestleri inanmaya ardnz eyler, onlara pek zor, byk gelmektedir. Allah, diledii kimseyi kendisine seer ve her kim, Allaha doru ynelir - dnerse, onu doru yola eritirir... KURAN- KERM hakknda birka yet yle ; 4/82. Onlar KURAN- biraz olsun DNMYORLAR MI..? Eer Kuran, Allah katndan deil de baka yerden gelmi olsayd elbette onda birbirini tutmaz-elikili birok ey bulurlard... 6/38. Yeryznde yryen HAYVANLAR ve kanatlaryla uan KULAR da, sadece sizin gibi birer topluluktur ve BZ, KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Sonra hepsi Rabbinin huzurunda toplanacak. 6/59. GAYBn anahtarlar Allahn katndadr. Bunlar ; Ondan bakas bilmez. Karada ve denizlerde ne varsa, hepsini bilir. Onun bilgisi dnda BR YAPRAK BLE DMEZ.! Yerin karanlklarndaki, bir tek tneyi de bilir. YA ve KURU ne varsa, hepsi apak Kitaptadr... 6/114. Onlara de ki : Allahtan baka bir hakem mi arayaym.? Halbuki Osize, muhta olduunuz her eyi aklayan Kitab indirmitir. Kendilerine Kitap verdiimiz kimseler KURAN-n Rableri katndan indirildiini gerekten bilirler. Sakn phelenenlerden olma.! 6/115. RABBNN SZLER ; DORULUK ve ADALET BAKIMINDAN TAMdr ve ONUN SZLERN > DETRECEK H KMSE YOKtur ve O, HER EY GEREKTEN DUYAN ve BLENdir... 7/185. Onlar, GK'lerin ve YER'in hkmranln ve Allah'n yaratt, her eyi ve LM alarnn yaklatn dnmyorlar m.? Onlar, KURANdan sonra, baka hangi szlerle inanacaklar.?

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

11

10/61. Ey Muhammed.! Ne i yaparsan yap ve bu ie dair Kur'an-dan ne okursan oku ve ey insanlar.! ne yaparsanz yapn, yaptklarnza daldnz anda, Biz sizi mutlaka grrz... Yerde ve gkte hibir zerre, Rabbinden gizli deildir.. Bundan daha da kk - byk hibir ey yoktur ki, Apak Kitapta tespit edilmi olmasn.! (Levh-i Mahfz-Kuran) 12/111. Andolsun ki, Onlarn ibretli hikyelerinde, akl sahipleri iin nice BRETler vardr ve KURAN, UYDURULACAK BR SZ DELdir. Ancak ; kendinden nceki Kitaplar tasdik eder ve inananlara da, her eyi aklayan, doru yol gsteren bir REHBER ve RAHMETtir. 17/77. Ey Muhammed.! Senden nce gnderdiimiz Peygamberlerimize de, UYGULADIIMIZ KANUN - YASA byledir... Sen bizim yasamzda hibir deiik - sapma bulamazsn... 17/105.106. BZ KURAN-, ancak Hakk-gerek olarak indirdik ve Oda gerei getirdi. Ey Muhammed seni de, mjdeci-uyarc olarak gnderdik. Ve KURAN- yava-yava okuman iin, blm-blm, yet-yet gnderdik ve gerektii gibi en uygun ekilde indirdik... 18/27. Ey Muhammed.! Rabbinin Kitabndan, sana VAHYedileni oku... Onun szlerini - kelimelerini deitirebilecek kimse yoktur... Ondan baka snlacak - gvenilecek kimseyi de bulamazsn... 18/54. Andolsun ki Biz, bu KUR'AN-da insanlara her trl rnei verip akladk. Fakat insanlar her iten daha ok TARTIMA yapyor.! 30/58. Andolsun ki Biz ; bu Kuran da, insanlar iin her eit misli ibretli - hikmetli rnei verdik... Buna ramen eer sen, onlara bir mcize getirmi olsan bile inkrclar yine de : SZ ANCAK, BTIL-YALAN EYLER ORTAYA IKARANLARSINIZ. derler. 33/62. Allahn, evvelki gelip - gemilere uygulad kanunu budur. Ve sen, Allahn kanununda - detinde bir deiiklik bulamazsn. 35/24. Biz seni, mjdeleyici ve uyarc olarak Hak-gerekle gnderdik. Gelip-gemi her mmet iinde de mutlaka bir uyarc bulunmutur. 48/22.23. Eer Kfirler, sizinle savaa giriselerdi, mutlaka arkalarn dnp kaacaklar, sonra bir dost bir yardmc bulamayacaklard. nk Allahn, gelip-gemilere uygulanan kanunu budur ve sen, Allahn kanunlarnda asla bir deime - elime bulamazsn. 87/16->19. Fakat siz, dnyay tercih ediyor ve dnyay diliyorsunuz.! Hlbuki hiret, daha hayrl ve sreklidir... phe yok ki bunlar ; nceki Kitaplarda da, BRAHM ve MSnn sayfalarnda da vard...
* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

12

DNYA YAAMI - AMASI ; Cansz veya bedensiz yaanmyor. N S A N D N -> CANdr. Sa kanat Sa kol. METAFZK-> Mn-Tasavvuf Gne-Elektrik-Elektronik 3'metafizik gerek. -----------------* Kur'an- Kerm. * Hads-i erfler. * Evliya szleri ve * Metafizik ilimler. D N Y A -> BEDENdir. Sol kanat Sol kol. FZK-> Madde-Felsefe Hava-Su-Toprak 10'fizik gerek. --------------1.Adalet. meyyide + Ceza 2.lim ve eitim. 3.Devlet effaf siyset. 4.Zaman - vakit-nakittir. 5.Ticaret Hell kazan. 6.Ekonomi - sanayi. 7. ve alma-Aln teri. 8.Teknik ve teknoloji. 9.Kudret. varlk ve enerji 10.Sosyal kurumlar ; Hastane-Vakf-Kzlay Sigorta-Emeklilik v.s.

DNYAda NSANlara 2-LM VERLM ; ----------------------------------1.FZK LMLER.... -> MADD ve KISMEN MNEVdir... 2.METAFZK LMLER -> Tamamen DN ve MNEVdir... Bu sebeple Ermilerden Hz.Mirza SAD - buyurmu ki : ---------------------------------------------------KALBN NRU > DN LMLERdir... AKLIN NRU > FEN LMLERdir... kisinin biraraya gelmesiyle hakikat ortaya kar... Kii uacak kanat bulur.! Sdece DN ilimlerinden ----> TAASSSUP doaca gibi.. Sdece FEN ilimlerinden de > HLE ve PHE doar..... te bu sebepledir ki ; Gnmz dnyasndaki NSANLARIN, TAASSUBA - RTCAYA bulamalar PHEYE DMELERNN sebebi; DN ADAMLARININ > FEN ilimlerinden, FEN ADAMLARININ > DN ilimlerinden, uzaklamalardr... Bu sebeple olsa gerek, bazlar TAM ADAM ARIYORLARBULAMIYORLAR. nk ; TAASSUP veya RTC, yalnz DN adamlarna ait deildir. Bak->6.14.41.sayfalara.! Maalesef bu noksanlk giderek telfi edilecei yerde, giderek artmaktadr ki ; Bu husus KIYMET ALMETLERNDEN-dir..

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

13

Bir HADS'i erf-te ; -------------------LM 2-dir ; BRS, KALPte olan LM ki bu, FAYDA VEREN LMdir. BRS de, DL'de olan LM ki bu da, ALLAH'n DEMoluna KARI HCCET'dir." Hccet = veska-senet. Hfz-l MUNZRYY, rivyetle demi ki ; --------------------------------------phesiz gizli bir LM vardr ki ; Onu ancak RFi billh olanlar bilirler. Ondan bahsedildii zaman, ALLAH'tan GAFL olanlar, onu inkr ederler... HIZIR Aleyhisselm'n MS'ya aklad ilim bu eitten di. Bu sebeple demiler ki : CHL CESURdur ve BU CESARET ONU, TELFS MKNSIZ SULAR LEMESNE SEBEP OLUR.! LM TEDBRLdir ve BU TUTUMU ONU, PMN OLACAI ve MAHCUP OLACAI BROK YANLITAN KORUR.. LM - HAKKINDA BAZI YETLER ; 2/30.31. Rabbin Meleklere : "Ben,yeryznde bir HALFE yaratacam." demiti. Melekler de : "Orada bozgun karacak ve kan dkecek birini mi yaratacaksn.? Oysa biz Seni verek yceltiyor ve Seni Kutsal sayyoruz." dedi. Allah da: "phesiz ki Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi. Ve Rabbin dem'e, her eyin ismini retti. Sonra onlar, meleklere gsterdi ve : "Eer sznzde sammiyseniz, bu eyalarn isimlerini, Bana syleyin..!" dedi. 2/32. MELEKLER de : "Y Rab.! Seni noksan sfatlardan tenzh ederiz-rettiklerinden baka bir bilgimiz yoktur. phesiz ki, her eyi hakkyla bilen ve her eyi hikmetle yapan, yalnz Sen'sin..." dediler. 2/140. Yoksa, BRHM ve SML ve SHK ve YKUP ve TORUNLARInn ; Yhudi veya Hristiyan olduklarn m sylyorsunuz.? Peki ; SZLER M - yoksa ALLAH MI DAHA Y BLR.? Allah tarafndan, kendisine bildirilen gerei gizleyenden daha zlim kim vardr.? Allah, yaptklarnzdan habersiz deildir... 3/7. SANA KTABI NDREN ODUR. KTAPTA, KTABIN TEMEL-ASLI OLAN, KESN ANLAMLI (Muhkem.) YETLER VARDIR. DERLER de ETL ANLAMDAdr.. (Mtebih.) KALPLERNDE ERLK OLAN KMSELER ; FTNE IKARMAK BUNLARIN ETL ANLAMDA OLANLARINI, KEND SAPIKLIKLARINA GRE YORUMLAR ve UYDURURLAR.! OYSA, BUNLARIN YORUMUNU ANCAK ALLAH BLR. Fakat BLMDE DERNLEM OLANLAR : Biz Ona inandk. Hepsi, Rabbimizin katndandr. derler ve bunu ancak, AKIL sahipleri dnebilir...
* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *

* UFO > CN ve EYTAN ile ilgili DN derleme *

14

bankas yayn Y VATANDA - Y NSAN Sayfa:163 ; -------------------------------- Bak->6. ve 41.Sayfaya.! En ileri memleketlerde de, GERC = MRTEC soyundan insanlar, her zaman mevcut olmutur. Bizde, geriliin mutlaka medreseden yetimiler arasnda bulunduunu zannetmek hatadr... Din terakkiyi nleyici deil, hzlandrc olarak grenler, SARIKLI'larmz arasnda vardr. Buna mukabil ; Ecnebi memleketlerinde tahsilini yapm - diplomalar alm ; ylelerine de tesadf edilebilir ki, bunlar ; BRER GARP MODEL GERCDEN BAKA BREY DELLERdir. Denmi. Yni; Gericilerin ve rticann tm - Dindarlardan deil... AYDIN'denen okumularn bir takm da GERC ve NANKR. te gnmzdeki RNEK ; ERMEN SOYKIRIMI -> FTRAsn kabl ederek, bu Milletin ekmeini yiyip - suyunu itikten sonra, EHTlerimize FTRA atarak, ERMENlere yadanlk olan ve GERE BLMEDEN - ERMENlerden ZR dileyen -> MZDEK, TRK ve MSLMAN DMANI olan baz HNler iin yazlm, bu iiri CESUR yrekli smail TRT okumu ve bu iir, 9.5.2009 Haber TRK gazetesinden alnd ; Bu kimseler, muhakkak ki 2-AIRI UTA olan sahte AYDINlardr. ------------------------------------------------------------Sahte AYDIN gmlei giyenler -> kulak versin.! Mesl diye u Milleti yerenler kulak versin.! HEPMZ ERMENyiz diyenler-> kulak versin.! KIBLEye kar yapt, alaynz ini... Sizin gibi AYDINn.. 7-den -> 70-ini.! Alaynz NOBELlik bir-> Hatt bana gre ondan da TRKn can yand m -> KR olur grmezseniz -> Sizin gibi AYDINn..... Orhan PAMUKsunuz... YAMUKsunuz... GZLER YUMUKsunuz.! ERMENnin gemiini. 7-den -> 70-ini.!

Mehur ataszdr -> DOMUZ GN POST OLMAZ... ERMENden dost olur, asla sizden dost olmaz.! Bir lkede de HNET, bu kadar serbest olmaz.. Ey ahmaklar.! Bulmak zor TRKYEnin eini, Sizin gibi AYDINn..... 7-den -> 70-ini.! ----------*****---------ATATRK, byk NUTUKda -> Bu gnlere iret etmi ve, imizde DAHL BEDHHlar olacan, bize haber vermi... Ayrca ; DN ileri ok hassastr...... HEPMZ ERMENyiz diyenler, belki MSLMANlktan karlm ve omuzdaki YAZICI MELEKLER tarafndan ERMEN olarak tescillenmi de olabilir... nk ALLAH TEAL > DNE HNET balamyor... Bu sebeple MSLMANLAR, szlerine dikkat etmelidir... ----------*****----------

* KTAP haline getirilebilir SATILAMAZ *