You are on page 1of 3

Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Mobil E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Halcu Razvan Laurentiu
Alba Iulia,nr.3,bl 60,ap.5,et.1 105800 Mizil,Prahova (Romania) 0727314646 razvanhalcu@yahoo.com Romana 03/06/1989 Bărbătesc

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 15/06/2010 - 01/10/2010 Executie Amenajari peisagistice,intretinere si mentenanta obiectivului(S.C. AGRAFOOD S.A. si S.C. BANVIT FNC S.A.) S.C. BIOSSERVICE S.R.L Bradului, 105800 Mizil (Romania) 14.06.2011-26.08.2011 Practicant(intern) amenajari peisagistice,ecologizari si mentenanta de mediu S.C. BIOSSERVICE S.R.L Bradului, 105800 Mizil (Romania)

Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea/diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Perioada Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare 2004 - 2008 Diploma de bacalaureat,ataestat informatica Liceul Grigore Tocilescu Mizil (sectia: Matematica-informatica) Mizil (Romania) 2008 - 2008 Curs „Succes profesional” Comunicare,intregrare in colectiv,respectarea ierarhiei intr-o firma

Junior Achivment (extrascolar) Mizil (Romania)

Perioada
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al Halcu Razvan Laurentiu

2008 - 2012
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

campanii de publicitate Proiect POSDRU in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare C1 Utilizator experimentat B1 Romana Înţelegere Citire Utilizator independent C2 Participare la conversaţie Vorbire Discurs oral C2 Utilizator experimentat B2 Scriere Engleza Utilizator experimentat Utilizator independent (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competenţe şi abilităţi sociale -Sociabil -Spirit de lucru in echipa -Adaptabil la nou -Dorinta de invatare si autodepasire Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienta in logistica.emiterea de oferte. managementul timpului si al prioritatilor Pagina 2 / 3 .Termodinamica tehnica.Electrotehnica. seriozitate.Politehnica Bucuresti (Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice) Bucuresti (Romania) Perioada Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare 2012 .Chimia Mediului.2012 Curs „De la cunoastere la practica prin Intreprinderea Simulata” -Abilitatea de a lucra in echipa.elaborarea de rapoarte folosind limbaj tehnic adecvat. Automatizari. Mecanica.eu.emiterea de facturi. Instalatii frigorifice si de climatizare.cedefop.experienta de a lucra intr-un birou.Desen Tehnic. Domeniul Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice Inginerie Mecanica.2014 Masterat in Ingineria si Managementul in Protectia Mediului Aprofundarea studiilor de licenta Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice.Politehnica Bucuresti Bucuresti (Romania) Perioada Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare 2011 .Curriculum vitae al Halcu Razvan Laurentiu Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass. 2002-2010 24082010 . folosirea stiintei si tehnicii materialelor pentru realizarea fizica a diferitelor structuri.Sisteme de dozare si ambalare etc.Rezistenta Materialelor.Ecologie.int © Uniunea Europeană. Sisteme pentru depoluare. Metode numerice. Exprimarea ideilor tehnice oral.Sisteme de Transport. Microbiologie. Matematica.Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Inginer.Protectia Mediului. Stiinta si ingineria materialelor.Actionari Hidraulice si Pneumatice. Mecanica Fluidelor.capacitatea de a estima erori si ordine de masura ale marimilor ce caracterizeaza procese. Informatica. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice. Acustica tehnica. Instalatii pentru reciclarea deseurilor. in scris si prin desen.

-cunostinte de programare : Pascal.elecrice.eu.elevatoare).hidraulice si pneumatice.cedefop. -intelegere asupra sistemelor automatizate Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului -Atestat de competente profesionale specializare matematica-informatica(Competente de operare pe calculator) -cunostinte de operare Microsoft Office. -cunostinte desen tehnic asistat de pc : AutoCAD si Solidworks.benzi. Permis de conducere Categoria B Pagina 3 / 3 . 2002-2010 24082010 .Competenţe şi aptitudini tehnice -cunoasterea si intelegerea actionarilor mecanice.Curriculum vitae al Halcu Razvan Laurentiu Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass. -capacitatea de analiza a unui sistem tehnic. -capacitatea de intelegere a sitemelor tehnologice complexe. MathCad.int © Uniunea Europeană. -cunoasterea si intelegerea sistemelor de transport(raclete.