Het onderwerp van mijn Webwandeling is Vincent van Gogh.

De webwandeling is geschikt voor kinderen uit de boevenbouw, groep 6/7.

Vincent van Gogh
Vincent van Gogh is een wereldberoemde kunstenaar. Maak met z’n 2en deze Webwandeling en ontdek de bekendste schilderijen van Vincent van Gogh.  Ga naar www.vangoghmuseum.nl Klik op HET MUSEUM Klik daarna op Vaste collectie En klik dan op Alfabetisch De aardappe le te rs Zoek dit schilderij

1a Stel je zit bij de aardappeleters aan tafel. Welke geuren zou je ruiken? Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 0 vlees 0 koffie 0 zweetsokken 0 parfum 0 aardappels 0 hond ………………… 0 olielamp 0 anders ………………………………………………

1b Kruis aan wat bij het schilderij De aardappeleters past. 1. Het is een landschap 0 juist 0 onjuist 2. Er zijn donkere kleuren gebruikt 0 juist 0 onjuist 3. Er zitten vijf vrouwen aan tafel 0 juist 0 onjuist 4. Op de klok in het schilderij is het 19.00 uur 0 juist 0 onjuist

5. De olielamp is het enige licht in de eetkamer 0 onjuist 6. Niemand kijkt elkaar aan 0 onjuist Ze l fpo r t re t a l s sch i l de r

0 juist 0 juist

Zoek dit schilderij 2a Als een kunstenaar een schilderij van zichzelf maakt, noem je dit een zelfportret. Kijk goed naar het zelfportret van Vincent. Hoe voelde hij zich denk je? Je mag meerdere antwoorden aankruisen. 0 vrolijk 0 somber 0 stoer 0 trots 0 onzeker 0 triest 0 misselijk 0 moe 0 boos 0 bang 2b Bekijk het schilderij eens van dichtbij. Welke kleuren zie je op het gezicht van Vincent?

Kijk nu eens van een afstand door je wimpers naar het schilderij. Je ogen mengen nu de kleuren. Welke kleur heeft Vincents gezicht nu?

2c Vincent wilde met dit portret laten zien dat hij schilder is. Waaraan kun je dat zien? 1._________________________________________________________________________ _ 2._________________________________________________________________________ _ 3._________________________________________________________________________ _

Het ge le hu i s Zoek dit schilderij Vincent woonde in het huis met de groene luiken. De groene deur was zijn voordeur. 3a Hoe heeft Vincent de blauwe lucht geschilderd? 0 met dikke klodders verf in één kleur 0 helemaal glad, in één kleur blauw 0 met dikke klodders verf in verschillende kleuren blauw 3b Welke geluiden hoorde Vincent als Een vliegtuig 0 Pratende mensen op het terras 0 Hinnikende paarden 0 Een stoomtrein 0 ja Spelende kinderen 0 Gerinkel van de tram 0 Piepende luiken 0 ja De s laapkamer Zoek dit schilderij 4a Dit was Vincents slaapkamer in het gele huis. Hoe zou je het vinden om in deze kamer te slapen? hij naar buiten stapte? ja 0 nee ja 0 nee ja 0 nee 0 nee ja 0 nee ja 0 nee 0 nee

4b Kijk goed naar het schilderij. Streep de woorden door die niet kloppen. In de slaapkamer is het lekker warm / een beetje koud. Als je naar het bed toe loopt kraakt de vloer heel erg / helemaal niet. Het bed is zacht / hard. Als je wakker wordt, kun je je gezicht wassen met de kan water / bij de kraan. Ernaast hangt een vieze / schone handdoek. Aan de muur hangen 2 schilderijen met portretten / bloemen.

Aan de kapstok achter het bed hangen kleren / handdoeken. Zonneb loemen Zoek dit schilderij

6a Om zijn huis op te vrolijken, schilderde Vincent deze zonnebloemen. Vind jij het een vrolijk of somber schilderij? En waarom? Ik vind dit en vrolijk / somber schilderij omdat:

6b Welke kleuren heeft Vincent in dit schilderij gebruikt?

Antwoorden voor de leerkracht
1a Koffie, zweetsokken, aardappels, olielamp. 1b 1. onjuist 2. juist 3. onjuist 4. juist 5. juist 6. juist 2a Somber, triest. 2b Dichtbij: geel, groen, bruin, blauw, rood, oranje, wit. Afstand: oranje, lichtbruin. 2c 1 Je ziet een schildersdoek 2 Je ziet een palet 3 Je ziet kwasten 3a Met dikke klodders verf in verschillende kleuren blauw. 3b Een vliegtuig Nee Pratende mensen op het terras Ja Hinnikende paarden Nee Een stoomtrein Ja Spelende kinderen Nee Gerinkel van de tram Nee Piepende luiken Ja 4a Fijn, een gezellige sfeer door de kleuren in de slaapkamer en de schilderijtjes aan de muur. 4b Goede antwoorden (die dus niet door gestreept zijn): Een beetje koud Heel erg Hard Kan water Vies Portretten Kleren 5a Vrolijk, zonnebloemen stralen vrolijkheid uit en door de kleuren (geel) ziet het schilderij er ook gezellig uit. 5b Geel, bruin, groen, blauw, zwart.