SOALAN ULANGKAJI EDU 3101

Kebolehan akan dinilai dan akuan guru merupakan

syahadah yang tidak ternilai dan tidak ditolak oleh mana-mana pihak pun. Bagi membuktikan kebolehan tersebut, pelajar hendaklah 1. Sejarah pendidikan di Malaysia telah bermula dari sekolah pondok sehinggalah kepada sistem pendidikan moden yang ada pada hari ini. (a) Bincangkan ciri-ciri kurikulum yang diamalkan di sekolah pondok sebelum merdeka JAWAPAN : • • Pembelajaran pondok adalah berbentuk tradisional Tiada had umur, jantina atau kebolehan tertentu yang mempraktik dan mengamalkan setiap titis ilmu yang dipelajari. Bagi pelajar-pelajar yang agak lemah, mereka dikehendaki mengulangi semula pelajaran tersebut sehinggalan mereka boleh menguasainya dengan baik sebelum menyambung ke peringkat seterusnya. • • Waktu pembelajaran di semua institusi pondok adalah

hampir serupa. Para belajar belajar tiga kali sehari; pagi, petang dan malam.

Waktu pembelajaran untuk sesi pagi ialah seusai solat Fajar sehingga jam 12.00 tengahari. Waktu untuk sesi petang pula adalah sebaik menunaikan solat Zohor sehingga masuknya waktu solat Asar. Manakala waktu pembelajaran pada sebelah malam bermula selepas menunaikan solat Maghrib sehinggalah waktu Isyak. • Melalui perolehan ilmu ini, mereka semua layak mendapat

diselaraskan bagi calon-calon pelajar yang berkeinginan belajar di institusi ini kecuali dua perkara, iaitu boleh membaca tulisan Jawi dan boleh membaca al-Quran. • • • Setiap orang sama ada lelaki atau perempuan, tua ataupun

muda berhak belajar di institusi ini. Tidak ada sebarang yuran pengajian yang dikenakan sama

gelaran alim ulama dan mampu untuk memegang jawatan sebagai muazzin atau bilal, tok imam, ustaz, kadi, ketua kampung, penggawa ataupun penghulu mukim. • Pemeringkatan dari satu tahap ke satu tahap dinilai

ada bayaran bulanan ataupun tahunan. Tempoh pengajian pula bergantung kepada keupayaan

pelajar itu sendiri. Jangka masa minimum adalah dua tahun, manakala jangka masa yang paling maksimum adalah sepuluh tahun. • Sistem penilaian seperti peperiksaan tidak diwujudkan

berasaskan kepada kitab-kitab yang dibaca oleh para penuntut ilmu. Murid-murid yang lebih tua atau senior akan menjadi “kepala mutalaah” atau pun guru penolong kepada murid-murid di peringkat permulaan. Disebabkan tidak ada peringkat-peringkat yang jelas dalam sistem pengajian pondok, maka tidaklah terdapat sistem penilaian seperti peperiksaan dan sebagainya.

sebaliknya seseorang pelajar dibolehkan menyambung ke peringkat yang lebih tinggi berdasarkan kemampuannnya memahami pelajaran atau kitab yang baru dipelajari.

1

ilmu Qaurafi dan ilmu Falak. ilmu Caruf. JAWAPAN: Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Semasa mengajar. Tafsir. Pada peringkat permulaan. Sirah dan Tasawuf. guru akan membaca kitab sebelum mensyarahkannya. kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. • Mata pelajaran umum dan bahasa asing seperti Bahasa Kaedah ketiga kaedah hafazan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saraf. Namun begitu. Tauhid. Tahap 1 : Mengenal Al-Quranul Karim Kaedah kedua pendekatan “‫ ”موحد‬ataupun dikenali sebagai pendekatan Tahap 2 : Belajar Kitab-kitab Jawi Kecil dan Asas Bahasa Arab Tahap 3 : Belajar Kitab-kitab Jawi Besar dan Kitab Arab Kecil Tahap 4 : Menghabiskan Kitab-kitab Pendidikan pada masa itu mempunyai matlamat untuk kesejahteraan dalam kehidupan baik untuk di dunia mahupun Kurikulum di pondok secara umum: bersepadu. Manakala mata pelajaran dalam ilmu alat pula adalah merangkumi bidang-bidang Nahu. Kaedah-kaedah Pengajaran di Sekolah Pondok Kaedah Pertama penerangan atau penyampaian. aspek-aspek latihan untuk berkomunikasi seperti Insyak dan Mutalaah kurang diberi perhatian. Balaghah dan Uslub bagi mendekatkan lagi murid dengan Bahasa Al-Quran. Saraf.• Mengenai mata pelajaran pula. Namun. Mustalah Hadis. Dalam kaedah ini. Manakala murid di dalam kitab akan menadah kitab yang sama sambil membuat catatan dalam kitab tersebut. Melayu juga tidak diajar dalam sistem pengajian pondok. syarak dan ilmu alat contohnya Fiqh. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Hadis. guru juga akan menjelaskan aspek-aspek Nahu. Pengajian ilmu-ilmu ini dijalankan dalam Bahasa Arab kerana ia adalah satu langkah untuk memahami ilmu-ilmu agama. Guru akan menterjemahkan ayat-ayat dari kitab Fiqh secara harfiah terlebih dahulu sebelum menerangkannya dengan lebih jelas kepada 2 . Usul al-Fiqh. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. murid akan menghafaz kitab-kitab yang dikarang secara ringkas umpamanya kitab “‫ ”متن‬dan “‫”مختصر‬. Balaghah. ia meliputi bidang ilmu murid. Biasanya pendekatan ini digunakan ketika mengajar Bahasa Arab. Tajwid.

Bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah. Penyata Razak ini mempunyai tujuan utama iaitu untuk menyatupadukan kaum di Malaysia yang mana pada waktu itu terpisah oleh bahasa dan budaya yang berbezabeza. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. sistem pendidikan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara.akhirat. liberal dan progresif. Dalam aktiviti pengajaran. Pembentukan Kabinet Persekutuan Tanah Melayu yang pertama merupakan tahap awal kepada terbentuknya Dasar Pendidikan di negara ini. Ini memberi satu tekanan kepada   Semua sekolah di Tanah Melayu mempunyai satu sukatan yang sama. sosial. Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan kaun dapat dikurangkan. hadis. Guru dalam pengajarannya menggunakan teknik hafalan. Parti Perikatan yang mencapai Terdapat pelbagai reaksi yang diperolehi dikalangan kaum termasuk parti politik kesan daripada Penyata Razak. terlatih. petang dan malam. Pembelajaran biasanya berlangsung di waktu lapang seperti pada waktu subuh. Yang Berhormat Dato‟ Tun Abdul Razak Hussien telah menubuhkan satu Jawatankuasa Pelajaran dan mensyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan. pembangunan rakyat tempatan pada ketika itu. taat setia dan keturunan mereka kepada negara asal. Orang Melayu tidak berpuas hati dan syak wasangka terhadap kedudukan Bahasa kemenangan dalam pilihanraya pada tahun 1995 di bawah pimpinan 3 . mempelajari fardhu „ain. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolahsekolah. hukum-hakam dan cara hidup Islam. Al-Quran adalah teras pembelajaran kerana tradisi masyarakat adalah menjadikan AlQuran sebagai pelajaran dasar di samping pelajaran-pelajaran yang lain. Pendidikan berbentuk nonformal juga biasa terdapat di institusi tersebut. Cadangan-cadangan penyata ini termaktub dalam Ordinan Pelajaran (1957). ekonomi dan politik. Dasar Pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa tahap perkembangan. beberapa langkah telah diambil dan menggubal satu Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. fardhu kifayah. Mewujudkan masyarakat yang toleransi. menghafal doa. Laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956).     Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah rendah dan menengah Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu. Ianya berkembang mengikut identiti. kanak-kanak membaca Al-Quran. berdisiplin. Antara matlamat utama Penyata Razak ini ialah : (b) Huraikan kepentingan Penyata Razak di dalam konteks perpaduan JAWAPAN: Pada zaman penjajahan.

Jawatankuasa ini mengsyorkan supaya pendidikan di peringkat sekolah rendah diberikan secara percuma. Dalam mencapai matlamat menyatupadukan kaum. Manakala Kesatuan Guru Sekolah Tamil menentang kerana berpendapat bahawa kemajuan Sekolah Tamil akan terencat. Pada tahun 1970. Secara umumnya Laporan Rahman Talib bersetuju dan menyokong hampir kesemua dasar yang dicadangkan oleh Laporan Razak. dalam rangka Dasar Pendidikan Kebangsaan yang wujud. Dalam laporan itu menyatakan tujuan jawatankuasa ini : “Mengkaji semula matlamat dan kesannya sisitem pendidikan termasuk kurikulumnya. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia. Laporan Rahman Talib keseragaman sistem persekolahan. Selain itu juga Kesatuan Guru Sekolah Cina dan akhbar Cina menentang Perkara 12 iaitu objektif akhir adalah untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. peperiksaan juga telah diadakan dalam satu bahasa iaitu sama ada Bahasa Melayu ataupun Bahasa Inggeris. dan terhadap beberapa usul tambahan. penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. dengan tujuan memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang. Bidang pendidikan menjadi teras penting untuk menjayakan objektif Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru iaitu mencapai perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. Melalui laporan Razak dan Laporan Rahman Talib ini terbentuklah Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 telah menggariskan tiga asas utama iaitu dipengerusikan oleh Tun Dr.Inggeris di sekolah. Semua sekolah yang menerima bantuann kerajaan ditukar menjadi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat 4 . Mahathir Mohammad yang pada ketika itu memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran Malaysia. Akta Pelajaran ini dibentuk bertujuan untuk mencapai perpaduan kaum di Malaysia melalaui sistem Pendidikan. Hasil semakan dan kajian semula yang dijalankan terhadap Laporan Razak. dan kurikulum serta peperiksaan sekolah yang sama dari segi kandungan dan bercorak kebangsaan. maka terhasillah Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. dan membolehkan kanak-kanak menikmati alam persekolahan dalam sistem pendidikan. Dengan ini perlbagai kaum dapat memelihara bahasa dan budaya masing-masing. Peristiwa rusuhan kaum memberi pengajaran yang besar kepada kerajaan untuk mengatasi masalah pertembungan antara etnik-etnik di Malaysia. Akibat terlalu banyak penentangan terhadap Penyata Razak maka satu jawatankuasa pula ditubuhkan untuk mengkaji semula Laporan Razak. Pemurnian Dasar Pendidikan untuk mencapai integrasi kaum berterusan apabila kerajaan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1974 yang bertujuan menyemak kembali Dasar Pendidikan Kebangsaan. Manakala untuk mewujudkan dan mengeratkan perpaduan kaum. kerajaan memperkuatkuasakan dua perkara penting iaitu Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru untuk mewujudkan keseimbangan di antara kaum-kaum dan memupuk perpaduan dikalangan rakyat di Malaysia.

pendidikan swasta. pendidikan teknikal dan pendidikan dilaksanakan bermula daripada saat negara bebas daripada penjajahan British sehinggalah ke hari ini. kerajaan telah meluluskan Akta Pendidikan 1996. Pusat Perkembangan khas. Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan utama untuk mencapai hasrat kerajaan. Penglibatan murid dalam aktiviti sebegini boleh memupuk semangat perpaduan dikalangan murid yang terlibat jika dipupuk dari peringkat kecil lagi. 2009: 100). Menjelang tahun 1995. dasar ini menyumbang kepada pertandingan yang sihat. tetapi masih menyokong matlamat menyatupadukan kepelbagaian kaum di Malaysia menerusi pendidikan. Ia dianggap dan meningkatkan nilai-nilai moral dan fizikal yang memberi satu landasan yang betul dalam mengintegrasikan pelbagai kumulan etnik kepada satu bangsa yang bersatu padu serta memupuk semangat cintakan negara. Akta ini menggantikan Akta Pendidikan 1961. Pada tahun 2011. Akta ini menampilkan beberapa perubahan besar terhadap dasar pendidikan negara dan dianggap sebagai dasar yang sangat liberal. seimbang dan bersepadu. Terdapat 3 fokus utama dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu yang pertama ialah perkembangan individu secara menyeluruh. Dari segi rasionalnya. intelek dan rohani. Kesimpulannya pelbagai Dasar Pendidikan telah membayangkan perubahan sikap masyarakat Melayu memenuhi beberapa impian masyarakat Cina. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyidddin Yassin telah melancarkan dasar 1 Murid 1 Sukan. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerajaan mewajibkan murid tahap 2 di sekolah-sekolah rendah terlibat dan menyertai aktiviti unit Kurikulum telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1983. Kedua adalah perpaduan rakyat dan yang ketiga pendidikan sepanjang hayat ke arah membina masyarakat yang aman dan makmur. emosi. Dalam seksyen 17 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaaan adalah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil. matlamat pendidikan Bahasa Malaysia ( Bahasa Melayu ) sebagai bahasa ilmu. toleransi dan memperkenalkan Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1988 untuk membentuk individu murid yang menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani. persatuan dan sukan. Antara fokus utama dasardasar ini di samping untuk memberi pendidikan kepada rakyat ianya 5 . semangat muhibbah. Kerajaan juga beruniform.negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu berdisiplin dan terlatih” (Mohamad Rodzi Abd Razak. pendidikan keguruan. Melalui laporan Jawatankuasa Kabinet juga. Dalam laporan ini. emosi dan jasmani. Laporan jawatankuasa ini adalah sama seperti laporanlaporan yang terdahulu iaitu untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pelajaran 1961. Menjadikan pendidikan sebagai alat utama untuk mencapai perpaduan di negara ini. bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat. kesefahaman. Akta ini juga memberi penekanan kepada peningkatan pendidikan prasekolah.

agama rasmi ialah agama Islam. Antara konsepnya ialah belajar untuk mengetahui (Learning to know). Di samping itu. Kons ep „belajar cara belajar‟ ini diterapkan oleh UNESCO (1995). Keseimbangan dalam aspek JERIS boleh dicapai dalam proses (b) Huraikan bagaimana Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dijadikan panduan guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan JAWAPAN: Unsur pertama dalam FPK ialah. Kemahiran Hidup. Matapelajaran yang dimaksudkan ialah Pendidikan Seni Visual. Di Malaysia. “pendidikan adalah satu usaha berterusan” hal ini dapat dilihat dan dihayati dengan sistem pendidikan negara kita.jelas menjadi alat terpenting untuk menyatupadukan dan hayat bagi menjayakan unsur „belajar sepanjang hayat‟. agama-agama lain bebas dianuti oleh penganut-penganut agama lain. membuka peluang kepada pelajar yang berbakat untuk menonjolkan bakat tersebut kepada khalayak antarabangsa. belajar untuk menjadi insane sempurna (Learning to Be) dan akhir sekali belajar untuk hidup bersama (learning to live together). Dalam diri manusia ini sebenarnya terkandung bakat yang terpendam. Guru bukan sahaja mencungkil bakat yang terpendam malahan memajukan serta mengintegrasikan etnik yang pelbagai di negara ini. Bagi menguatkan fizikal sekolah sepatutnya melakukan senaman regangan sebelum memulakan pelajaran. 2. bersatu padu untuk memacu negara ke arah kegemilangan dan mampu bersaing dalam arus golbalisasi yang semakin mencabar. Keseimbangan dalam aspek jasmani dipupuk melalui matapelajaran pendidikan jasmani. Mata pelajaran elektif yang diajar adalah bertujuan untuk mencungkil bakat pelajar. belajar untuk membuat (learning to do). Unsur kedua dalam FPK ialah memperkembangkan potensi individu. namun ia tidak lari daripada misinya yang asal iaitu membangunkan sesebuah negara di mana rakyatnya berbilang kaum. Pendidikan Jasmani dan suluruh matapelajaran yang diajar di sekolah-sekolah teknik dan vokasiaonal. 6 . yang tidak disedari dan harus dicungkil. Walaupun dasar ini seringkali berubah. Dasar-dasar ini berkembang dan berubah dari masa ke masa untuk memenuhi kehendak dan keadaan semasa. Guru-guru perlu mengajar anak-anak muridnya menguasai „belajar cara belajar‟ untuk belajar sepanjang P&P. Falsafah pendidikan memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan sesebuah negara (a) Jelaskan maksud kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan JAWAPAN: Unsur yang wajib diterapkan dalam setiap diri individu adalah kepercayaan kepada Pencipta kerana kehidupan beragama merupakan fitrah semula jadi bagi setiap manusia.

dirancang. Kurikulum merangkumi objektif pendidikan. • Kekuatan model ini dalam pendekatan terhadap teori kurikulum dan praktis: ia amat bersistematis dan mempunyai kekuatan untuk mengurus . dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? 2. Soalan2 tersebut adalah: 1. Semasa mereka kurikulum.3. • Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan praktikal yang diperkenalkan oleh Aristotle. • Suatu percubaan untuk menerangkan prinsip-prinsip dan ciriciri usul Pendidikan di dalam bentuk yang telus dan berupaya menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan (sila buat rujukan lanjut kepada transparensi). Bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? 4. pelajar dan ilmu pengetahuan. • Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di antara guru. 7 . beliau mementingkan empat soalan asas kurikulum. peranan ahli kurikulum dan guru bertukar menjadi ahli sains. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? 3. • Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah serta persedian-persedian yang dilakukan. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? Empat soalan ini juga merupakan empat prinsip asas bagi model kurikulum Tyler ini. segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar. JAWAPAN: Model Tyler Menurut Tyler. Mengikut Tyler lagi. Kurikulum merupakan panduan asas dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (a) Jelaskan maksud objektif pengajaran dalam proses pembentukan kurikulum berdasarkan Model Tyler dan Stenhouse. kurikulum ialah segala pembelajaran yang di arah. tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid. Beliau menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan dianggap alat untuk mencapai suatu tujuan. Penekanan terhadap pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan asal proses pendidikan: • Membawa perubahan yang signifikan terhadap pola tingkahlaku pelajar.dengan membentuk objektif tingkah laku – menyediakan idea yang jelas terhadap hasilan agar kandungan dan tatacara dapat disepadukan serta dapat dinilai hasilan tersebut Objektif Tatacara MODEL STENHOUSE Kandungan Kursus Penilaian Kurikulum sebagai Proses. dan menilai. Perubahan terhadap pelajar berlaku bagi setiap kali perubahan pernyataan objektif sekolah. Hasil daripada prinsip2 asas ini.

Kebebasan . dan . proses pembelajaran diberi penekanan yang utama).Hormat .  Melihat kurikulum sebagai suatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran ( suatu cara menterjemahkan idea pendidikan kepada hipotesis yang boleh diuji : menggalakkan pengujian secara kritis dan bukan menerima secara membuta tuli .Membinaintelek Mengembangkandayape mikiran Dikaitkandengankehidup anseharian 8 NILAI MURNI -Baikhati -Berdikari -Hemahtinggi . • Justifikasi : Pembentukan matlamat kurikulum yang boleh dikawal selia.Kasihsayang . pelajar bukannya objek pasif untuk diajar. • Mengikut model ini. Menawarkan untuk: Proses Perancangan: = prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar dan dipelajari = prinsip pembentukan strategi pengajaran: bagaimana ia patut diajar dan dipelajari = prinsip menentukan susunan pengajaran = panduan secara praktis untuk melaksanakan kurikulum dalam konteks sekolah yang berlainan.Kesederhanaan • Hasilan bukan lagi merupakan ciri asas yang penting dan bukan untuk mendefinisi fiturnya.Keadilan . meneliti secara empiris serta dapat dijadikan asas menjustifikasikannya.Berupaya untuk menyediakan asas bagi merancang sesuatu kursus. ciri bersepadu yang terdapat dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Selaras dengan prinsip KBSR. Kesepaduan boleh dilaksanakan melalui a) Kurikulum PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Memperkembangkanpel bagaikemahiran . dalam konteks para pelajar. Mereka perlu sama-sama menentukan bagaimana sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan. Fokus utamanya ialah terhadap proses interaksi (perubahan tumpuan daripada pengajaran kepada pembelajaran: bagi guru. situasi rakan sebaya dan persekitaran = maklumat mengenai kepelbagaian kesan hasil daripada pelbagai konteks situasi dan pelajar serta memahami faktor-faktor kepelbagaian tersebut. kesepaduan dalam bidang-bidang mata pelajaran merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi melahirkan insan yang seimbang perkembangannya.Keberanian . ia bukan sebagai kurikulum pukal yang direkabentuk dengan tujuan untuk disampaikan di mana-mana sahaja). Apa yang penting menurut model teori dan amalan kurikulum ini ialah kandungan dan cara akan berkembang maju apabila guru dan pelajar berinteraksi dan bukannya menentukan objektif tingkah laku yang ketat . (b) Huraikan dengan contoh2 yang jelas.

kelab atau sukan dan permainan. Kurikulum merupakan panduan asas di dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. persatuan. pendekatan pendidikan inklusif menjadi perkara penting dalam menghadapi cabaran dan isu-isu semasa pendidikan khas. menambahkan serta mengamalkan kemahiran murid yang telah dipelajari di bilik darjah JAWAPAN: Pendekatan Pendidikan Inklusif dilaksanakan di sekolah tertentu di seluruh negara bagi memenuhi keperluan murid dan juga permintaan ibu bapa.BAHASA Tumpuandiberikankepa daaspek-aspekbahasa yang betul BahasaMelayusebagaiba hasakebangsaanterusdip ertingkatdandimantapka n Penekanankepadaketep atanberkomunikasidala mpelbagaisituasi c) Budaya sekolah   Merangkumi seluruh persekitaran diri pelajar di sekolah Persekitaran yang baik dan kondusif akan menggalakan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan baik  Perkara utama yang perlu diberi penekanan :     Keadaan fizikal sekolah yang baik Aspek sosial sekolah yang dapat merangsang pembinaan insan yang baik Budaya ilmu yang positif Penggunaan bahasa yang baik 4. dan dasar tersebut diperkukuh oleh dasar „Pendidikan Wajib‟ dan „Pendidikan untuk Semua‟ yang kini menjadi asas perkiraan dalam perancangan pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia. (a) Huraikan objektif pendidikan inklusif b) Kokurikulum  Lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang dilaksanakan melalui pasukan pakaian seragam.  Mengukuhkan. Dasar sedia ada yang diterima pakai sekian lama memperuntukkan hak mendapat pendidikan formal bagi kanakkanak berkeperluan khas. Oleh itu terdapat keperluan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam arus perdana sistem pendidikan di Malaysia kerana merangkumi keperluan 9 . Dengan termaterai dua dasar tersebut.

Kajian menunjukkan bahawa kanakkanak menunjukkan prestasi akademik dan sosial yang lebih tinggi apabila mereka belajar dalam suatu persekitaran yang sama. Secara umumnya setiap individu berhak mendapat hak yang sama rata termasuklah keperluan pendidikan mengikut keupayaan masingmasing termasuklah untuk golongan kurang upaya. moral dan etika.sama menikmati hak kesamarataan termasuklah dalam aspek pendidikan yang lebih berkualiti. guru. pendengaran dan masalah pembelajaran (Bahagian H. 3. demokratik. Pendidikan Inklusif juga sebenarnya menjimatkan banyak masa. sosial. Pendidikan inklusif memberi peluang kepada individu untuk berada dalam persekitaran masyarakat yang sebenar melalui sistem pendidikan.2 Keperluan Pendidikan Berkualiti Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi kemajuan ekonomi. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. Situasi ini membantu pelajar untuk berinteraksi dengan persekitaran yang pelbagai serta melatih diri berhadapan dengan kehidupan masa depan kelak. dan kekuatan rohani. Oleh itu pendidikan inklusif merupakan strategi jangka masa panjang yang baik untuk meningkatkan taraf pendidikan golongan bekeperluan khas di Negara kita. Malahan mengasingkan kanak. liberal dan dinamik. Oleh itu golongan bekeperluan khas juga seharusnya diberi peluang untuk sama. Ini kerana pendidikan inklusif menjadi sebahagian daripada pendidikan arus perdana di Negara kita.kanak ke dalam kelas khas juga adalah suatu diskriminasi.ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. Pelbagai deklarasi antarabangsa menyokong bahawa pendidikan inklusif adalah suatu hak bagi kanak-kanak. konsep ketidakupayaan (disabled) adalah merangkumi murid yang mempunyai masalah penglihatan.kanak mempunyai hak untuk belajar dan dididik di persekitaran yang sama dengan rakan sebaya yang lain. Seksyen 41).kesamarataan hak asasi. memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. Akta Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan yang diberikan kepada rakyat Malaysia adalah pelbagai dan skop yang komprehensif agar memenuhi keperluan negara. 10 . Oleh itu keperluan pendidikan inklusif dan kaedah yang lebih sesuai bagi pendidikan ini dalam setiap kategori pendidikan khas haruslah dipertingkatkan untuk kemajuan golongan kurang upaya bukan sahaja dalam aspek pendidikan malahan segala aspek lain.1 Keperluan Kesamarataan hak asasi Malaysia mengamalkan sistem pendidikan berpusat dan Kementerian Pelajaran bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengurusan pendidikan formal untuk setiap kanak-kanak termasuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. tenaga dan material kepada pelbagai pihak seperti pelajar. Sistem pendidikan yang bertaraf dunia seharusnya memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi gagasan sesebuah Negara. Ketidakupayaan tidak boleh dijadikan alasan untuk keciciran mendapatkan pendidikan kerana pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam menyediakan perkhidmatan kepada golongan bekeperluan khas . keluarga. keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial. sekolah dan kerajaan. 3.pusat biasa untuk memudahkan akses pendidikan kepada golongan bekeperluan khas. Ini kerana pendidikan seharusnya menjadi asset kepada setiap individu termasuklah golongan bekeperluan khas. keadilan sosial. Dalam Akta Pendidikan 1996. Ini kerana semua kanak. Oleh itu pendidikan inklusif perlu dilaksanakan bukan sahaja di sekolahsekolah yang terpilih namun di setiap sekolah dan pusat.

Bagi tujuan jangkamasa panjang pendidikan inklusif membantu pelajar bekelerluan khas untuk berfungsi ke tahap optimum mengikut kemampuan diri sendiri serta mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Di Republik Korea dan Finland pula. hanya 7% mendapat 7A dan ke atas dalam SPM. takut dan tidak peduli terhadap golongan bekeperluan khas. (mementingkan tugasan permasalahan & projek).5 dan ke atas daripada 4. Mempertingkatkan Kualiti Guru Baru Secara Signifikan Setiap tahun.000 permohonan untuk menyertai profesion keguruan dan 20. Pengalaman daripada sistem sekolah berprestasi tinggi global menunjukkan bahawa prestasi pelajar akan hanya boleh ditingkatkan dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Melaksanakan aktiviti kreatif memperkembangkan kreativiti pemikiran. Memberi sokongan dan galakan untuk memupuk daya kreativiti dan membangkitkan semangat.3. Kerajaan akan mengambil pendekatan yang sistematik untuk meningkatkan kualiti guru baru serta menambah baik kualiti dan profesionalisme guru sedia ada. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Profesion keguruan di Australia atau Singapura sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. hanya 3% pemohon mempunyai purata gred terkumpul 3. Bagi Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula.3 Keperluan Sosial Pendidikan Inklusif bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada golongan bekeperluan khas malahan untuk mewujudkan hubungan kemanusiaan di antara ahli masyarakat. Ini kerana semua individu memerlukan pendidikan yang akan membantu mereka membina persahabatan dan persediaan untuk kehidupan di arus perdana. JAWAPAN: Meningkatkan Daya Tarikan Keguruan dan Menghasilkan Guru Terbaik Kualiti guru merupakan penentu utama kepada prestasi pelajar seperti ditunjukkan dalam Carta 5-7. meningkatkan prestasi mereka secara berterusan serta memupuk budaya berprestasi tinggi di sekolah.0. rasa hormat dan sikap memahami terhadap OKU. Ramai pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang sesuai untuk menjadi guru. KPM menerima lebih 175. JAWAPAN:    Guru memberi penekanan terhadap pembelajaran yang koperatif. Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion keguruan sebagai profesion yang hanya menerima calon terbaik. Ini kerana realitinya masyarakat terutamanya kanakkanak tidak didedahkan dengan golongan kurang upaya sehinggakan menimbulkan sikap prejudis. Dalam tempoh Rancangan. Daripada permohonan kemasukan ke program latihan perguruan di IPG pada tahun 2010.000 orang ditempatkan di sekolah. Pendidikan inklusif berpotensi untuk mengurangkan rasa takut dan membina persahabatan. kelayakan untuk memohon program latihan perguruan hanya terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik daripada setiap kohort. (b) Bincangkan implikasi sekolah berprestasi tinggi kepada usaha guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sistem sekolah berprestasi tinggi berupaya menarik dan menerima hanya calon terbaik sebagai guru. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam sistem pendidikan arus perdana mengajar kanakkanak untuk menerima golongan bekeperluan khas secara lebih semulajadi. 11 .

berakhlak mulia. jasmani dan kognitif. Melaksanakan penilaian diagnostik. Bincangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah bagi melahirkan insan yang harmoni dan seimbang dalam amalan hidup mereka. Mendedahkan dengan latihan olahraga dan aktiviti fizikal yang lain untuk membina daya tenaga.         menghayati ilmu pengetahuan mengalakkan pelajar dalam kepimpinan mengadakan bengkel atau seminar mengalakkan penglibatan pelajar dalam sukan mengadakan gotong-royong penghayatan dalam beragama bersifat penyayang dan membantu pelajar serta membimbing mereka menunjukkan kepimpinan melalui teladan kepada para pelajar. menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. Menerapkan kemahiran bertanya kepada pelajar. Antara cadangan aktiviti yang dapat dilaksanakan ialah meliputi intelek. mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram.   merancang aktiviti pelajar berdasarkan sukatan pelajaran dan melaksanakannya dalam bilik darjah mengikut strategi pengajaran yang sesuai.     Meningkatkan kecerdasan dan mempelbagaikan teknik  memotivasikan pelajar. bertindak sebagai pengurus bilik darjah seperti menyusun rutin bilik darjah. rohani. tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan orang lain. JAWAPAN: Insan yang seimbang dan harmonis bermaksud insan yang emiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. 12 .    7. menentu corak penyusunan meja dan sebagainya. 6. Huraikan implikasi perubahan-perubahan yang berlaku dalam KSSR terhadap guru JAWAPAN: Perubahan sistem pendidikan di negara kita bermula pada tahun lepas sedikit sebanyak memberikan beberapa imlikasi terhadap pendidikan negara dari segi perkembangan murid-murid di sekolah. diri. bersikap ikhlas. Konsep ibadah berkait rapat dengan tanggungjawab seorang guru terhadap agama. Bincangkan bagaimana anda dapat menerapkan konsep kerja sebagai ibadah. emosi. Menjadi contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada pelajar. daya tahan. membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan. bahan dan sokongan kurikulum. Melaksanakan aktiviti pengajaran dengan urutan sistematik. Merumuskan tujuan belajar dan mengaitkan dengan minat. JAWAPAN: 5. cara pengajaran dan pembelajaran. ketangkasan dan pergerakan yang cekap. masyarakat dan negara. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. jujur dan menghayati tugas dan peranannya sebagai ibadah.

Guru-guru perlu membuat pentaksiran setiap masa bagi mengelakkan murid-murid daripada keciciran dalam pelajaran.      Bersifat universal didasarkan kepada faktor sosial. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Hal ini akan melahirkan rakyat yang berjiwa murni dan sosial di negara kita akan terjaga daripada ancaman gejala sosial.prasarana sekolah. Bebas daripada sebarang percanggahan. dan penerapan nilai-nilai yang murni ke dalam diri setiap rakyat. Guru-guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian mengikut ketetapan peruntukan masa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. prinsip yang terdapat dalam FPI adalah seperti berikut:    Sesuai dengan roh Islam. Guru-guru tidak lagi menggunakan 100% sukatan buku teks. akidah dan undang-undang Islam. ekonomi dan lain-lain.  9. keluarga 13 masyarakat negara . Guru perlu menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan seperti kecintaan terhadap alam sekeliling melalui pengajaran subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas. Guru-guru perlu bijak dalam mengajar murid-murid di sekolah.   guru menyediakan modul pengajaran yang sesuai di sekolah. Pembinaannya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan. Bincangkan perkara-perkara yang menjadi dasar dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Islam JAWAPAN: Menurut Omar al-Syaibani (1991)merumuskan bahawa. Didasarkan dengan contoh yang jelas. malah mereka mengeluarkan dan mengaplikasikan idea-idea mereka dalam bentuk pengajaran di dalam kelas. Menerapkan nilai-nilai kepercayaan dan kesetiaan beragama dapat dipupuk melalui Pendidikan Agama Islam iaitu pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai holistik. budaya. Murid-murid juga digalakkan memberi idea dan pendapat semasa pembelajaran di dalam kelas. spritual. masyarakat dan negara   PERBEZAAN FPI:Melahirkanrakyatyang :        Mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Patuh kepada ajaran agama Berilmu pengetahuan Berketrampilan Berakhlak mulia Bertanggungjawab Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran :  8. JAWAPAN: PERSAMAAN    Pendidikan berterusan Perkembangan yang seimbang Untuk kesejahteraan diri. Bersifat memilih supaya ia sesuai dengan roh Islam. Guru perlu mempelbagaikan gaya pengajaran. Bincangkan dengan contoh-contoh yang jelas perbezaan dan persamaan FPK dan FPI.

sastera. moral. Kanak-kanakdididiksecarabersepadudanmenyeluruh. falsafah. gigih berusaha untuk capai kecemerlangan dalam pendidikan. Selain itu juga. Perubahan iklim di sekolah secara kondusif bagi melahirkan pelajar – pelajar yang amat mencintai ilmu dan seterusnya memupuk budaya membaca dalam kalangan mereka. dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang.kreatif membentuk iklim kondusif pembelajaran serta mahir           Menghormati kanak-kanakdanhakmereka. pakar. Kanak-kanakmenyerapmasukpengetahuandanmenggunakanya. reflektif. Kanak-kanakmelakukanaktivitiarahankendiri. JAWAPAN:Di dalam institusi pendidikan pada zaman ini kita dapat melihat perubahan yang amat ketara berbanding dengan institusi pendidikan pada zaman dahulu. Sejauhmanakah FPG memberikan implikasi positif terhadap sistem pendidikan negara. sosial. kaedah teacher-centered Peranan murid disiplin tinggi. sains. aktiviti –aktiviti budaya di sekolah telah mengalami perubahan bagi memupuk nilai – nilai murni dalam jiwa para pelajar. Huraikan secara kritis implikasi Laporan Rahman Talib kepada sisitem pendidikan kita. tamadun (Amerika Syarikat). Bincangkan sumbangan Maria Montessori di dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak JAWAPAN: 10.FPK: Melahirkan rakyat yang :            Memperkembangkan potensi individu Menyeluruh dan bersepadu Insan yang seimbang dan harmonis Unsur intelek Unsur rohani dan emosi Unsur jasmani Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang berupaya menikmati kesejahteraan diri Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan Keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara mengaplikasikan segala bentuk peneguhan. Hal ini bertujuan untuk memberi peluang terhadap para pelajar bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri para pelajar dari segi intelek. emosi. peranan murid dan peranan guru di bilik darjah. Huraikan ciri-ciri falsafah pendidikan essentialisme dari aspek kurikulum. 13. matematik. 3M. Peranan guru tokoh berwibawa dari segi ilmu dan teladan moral. Perubahan yang amat ketara dapat dilihat melalui perkembangan infrasturktur yang dibina di sekolah. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanakkanakbelajarsecarasendiri. ahli fikir. penguasaan konsep diutamakan. Menguasaikemahirandarimudahkesukar. rohani. Mata pelajaran kesarjanaan diutamakan. ganjaran mahupun menguruskan disiplin dan bilik darjah. Pentingnyadisiplindiri. Kanak-kanakmengajardirimerekasendiri. 14 . JAWAPAN: Aspek kurikulum kurikulum falsafah ini lebih memfokuskan masa hadapan. logik. Konsepkebebasan. kurikulum bersifat hirarki. banyak elemen latihan dan latihtubi. Aspek pedagogi Mengutamakan disiplin dan kegigihan. Terdapattempohsensitif yang berbezabagisetiapkanak-kanak. 12. 11. tumpuan kepada kandungan. pedagogi.

menengah. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah. serta membentuk akhlak atau peribadi mulia supaya menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Ini bermaksud. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. penggerak dan penasihat. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan 15 . Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:    Menjadi titik permulaan ke araH pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. tetapi secara praktikalnya. hubungan harmoni sesama manusia dan alam. malahan juga untuk masyarakat tentang hubungan. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. Guru adalah penyampai ilmu. 14. tok guru. Seorang pendidik haruslah memahami bahawa Islam adalah ad-Din bukan sekadar aqidah dan peribadatan tetapi suatu sistem hidup nizam al-hayat. meyakinkan pertemuan dengan Allah. menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran meliputi fardhu ain dan fardhu kifayah yang menjadi asas ubudiyah (pengabdian diri kepada Allah). Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini.mereka adalah pendidik. Peranan pendidik di dalam perspektif Islam bukanlah terhad kepada guru sahaja. Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras.dan menengah atas. Pendidik bukan sahaja berperanan untuk memberi kesedaran kepada diri sendiri.  Pendidikan akhlak dititikberatkan. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir.t. tok bilal dan siapa sahaja yang mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran.  Murid naik darjah secara otomatik  Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurangkurannya 15 orang. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan.JAWAPAN:Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. JAWAPAN: AGAMA ISLAM Peranan guru dalam perspektif Islam adalah sangat meluas. mengharapkan rahmatNya dan takutkan siksaanNya. komitmen dan hubungannya dengan hukum Allah s.  Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Sains Rumah tangga. Peranan guru dalam mendidik masyarakat amatlah besar dan luas. Keduadua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. ladang-ladang getah.w. Bincangkan peranan guru dari perspektif agama-agama besar yang terdapat di tempat anda. Antaranya ialah menyampaikan aqidah dan keimanan yang tulen untuk menghidupkan hati dan menghubungkan manusia dengan Allah.tetapi juga kepada ibubapa. tok imam. Seorang pendidik mestilah Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah:  Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma  Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. guru atau pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab yang mencabar. Sains Pertanian dan Perdagangan.

Mereka juga menghabiskan masa untuk memahami setiap ayat yang terkandung dalam kitab berkenaan. PERSPEKTIF BUDDHA Agama Buddha merupakan agama yang mempunyai penganut yang paling ramai di negara China. guru diberi penghormatan yang amat tinggi. konsep berguru amat diutamakan. PERSPEKTIF KRISTIAN Antara ciri-ciri personaliti yang terdapat dalam guru-guru mereka ialah membimbing dan membantu murid –murid mereka untuk melengkapi diri dengan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam kitab suci. Dari sudut sejarah menunjukkan hubungan di antara istana dengan tuan guru di mana ulam a‟ dan guru adalah rapat dan dimuliakan berbanding dengan jawatan-jawatan lain. guru merupakan pekerjaan yang mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat Hindu. termasuk mereka yang bukan penganut Buddha. Agama ini sangat mementingkan ilmu dan disiplin yang tinggi. lalu dibenarkan meninggalkan guru mereka. murid-murid mereka akan menjadi sempurna. murid-murid dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam dhamma. Apabila guru sudah berpuas hati. Tempat untuk belajar ajaran Buddha dinamakan Rumah Rahib atau disebut Sangha. guru merupakan jambatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Oleh itu. Dari sudut budaya. Kaedah penyampaian adalah secara lisan sahaja. Mereka dianggap sebagai „role model‟ kerana mereka mempunyai ilmu yang lengkap dan mendalam mengenai doktrin dan disiplin Buddha. iaitu kebenaran dan vinaya . AGAMA SIKH Menurut agama Sikh. Murid-murid amat menghormati guru mereka dan tetap mengikuti segala ajaran yang disampaikan agar memperoleh ilmu dan pengetahuan sama ada yang melibatkan akademik. Betapa mulianya profesion keguruan kerana guru dikaitkan dengan Tuhan bagi perspektif agama Sikh. Murid-murid pula perlu lah berusaha untuk membuat rujukan yang sesuai berdasarkan sumber bahan disyorkan oleh guru kerana guru tidak akan membekalkan semua ilmu yang akan dipelajari. Mereka menggunakan cara hafalan. Tanggungjawab ibu bapa hanyalah kepada kebajikan fizikal anak-anak. apa yang lebih penting ialah berguru untuk membina akhlak dan adab berilmu. Justeru. iaitu disiplin atau peraturan. Kemasukan bukan sahaja kepada rahib dan rahib perempuan sahaja tetapi kepada sesiapa sahaja yang berminat. Mereka juga mempunyai budi pekerti beliau yang baik dan ramah-tamah. rahib dan rahib perempuan dikehendaki menumpukan perhatian sepenuh kepada pengajian doktrin Buddha.menyedari hakikat bahawa pengajaran itu merupakan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan Kerja mendidik adalah sebahagian amal soleh manakala enggan menyampaikannya dosa yakni siksaan api neraka. Belajar bukan setakat untuk mendapatkan ilmu. PERSPEKTIF HINDU Menurut agama Hindu. bertafakur dan berhemah tinggi. menjadi senang hati dan bercantum menjadi satu dengan kebanaran. Mereka sebagai sumber di mana penganut memperoleh pahala melalui pemberian hadiah (berbentuk wang tunai atau barangan) dan sokongan moral. sosial dan keagamaan yang sempurna. berupaya mengatasi sebarang masalah yang dihadapi. Guru juga seorang yang bertanggungjawab untuk melindungi murid-murid daripada pengaruh-pengaruh negatif atau ajaran sesat. 16 . Guru Nanak adalah pengasas agama Sikh dan dikenali sebagai guru pertama dalam rantaian 10 orang guru. barulah mereka dikatakan sudah menamatkan pengajian mereka. Guru yang terakhir dalam rantaian itu ialah Guru Gobind Singh. Seorang guru yang baik akan menunjukkan jalan yang benar dan tepat kepada murid-murid dengan berpandukan kitab-kitab suci Seorang guru akan memberi dorongan yang wajar kepada murid-murid agar dapat meningkatkan prestasi murid-murid dalam menuntut ilmu yang lebih meluas. guru merupakan wakil yang dihantar oleh Tuhan ke dunia ini. Oleh itu. Guru merupakan orang yang sangat penting dalam masyarakat Sikh kerana mereka dianggap sebagai pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya. Sebagai balasan. Rahib dan rahib perempuan buddha juga amat dihormati oleh penganutnya. sementara guru bertanggungjawab terhadap kebajikan kerohanian anak mereka. Hal ini dapat dilihat melalui hieraki sosial masyarakat hindu.

Bagaimana guru boleh melahirkan modal insan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah JAWAPAN:     Guru sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif Guru berperanan menggilap potensi murid-murid Guru bertindak sebagai pembentukan nilai/role model Guru berperanan sebagai pembimbing  untuk melahirkan insan yang seimbang. 8. berfikiran kreatif. murid-murid diperkenalkan dengan pendidikan Moral bagi murid- 17 . kemanusiaan dan kerohanian. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. 4. mengekalkan struktur kekeluargaan. perkembangan fizikal dan estetika.  Nilai-nilai ini amat penting dalam kehidupan seharian memandangkan seorang manusia yang mampu mengamalkan nilai-nilai murni akan mendapat rasa dihormati dalam kalangan penduduk setempat. mempunyai nilai tinggi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. kreativiti dan inovasi. Seawal dari darjah satu lagi. kebolehan menggunakan teknologi komunikasi maklumat (ICT) dengan baik. Demi kecintaan terhadap ilmu. Malaysia tidak terkecuali daripada negara yang mencedok sedikit sebanyak falsafah pendidikan Confucius. memfokuskan kurikulum persekolahan rendah kepada kemahiran membaca. Sebagai contoh ialah Kung Fu Tze yang terkenal dengan Confucius.15. mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimanakah falsafah pendidikan timur mempengaruhi pembentukan kurikulum pendidikan di negara kita. dilengkapkan dengan kemahiran. 3. sebaliknya mengambil kira kemahiran penaakulan. Bincangkan rasional transformasi sistem pendidikan negara melalui pelaksanaan KSSR. Disebabkan itulah. JAWAPAN:  memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan. kurikulum di Malaysia juga menekankan aspek nilai-nilai murni diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajara. menggubal undang-undang serta mencapai kehendak ekonomi dan sosial. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan. kuat fizikal dan cerdik minda tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang sempurna dan murni untuk memikul amanah bagi membantu memajukan negara. terdapat beberapa ahli alsafah yang tampil membuat ajaran untuk dijadikan panduan untuk pengikut mereka. dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Banyak nila-nilai yang ditekankan dalam aspek moral seperti : 1. Menghormati ibu bapa Hormat orang yang lebih tua Ketekunan Kesetiaan Jimat cermat Tolak ansur Kebijaksanaan Keberanian 16. a) Kurikulum Falsafah pendidikan Confucius amat menekankan pengajaran pendidikan Moral. 17. komunikasi berkesan. sikap dan nilai 18. JAWAPAN: Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang dipandang tinggi oleh ahli falsafah Timur kerana mereka sentiasa beranggapan bahawa ilmu akan membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. 5. 2. sains dan teknologi. menulis dan mengira (3M). berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional. Sejauhmanakah KBSR dapat melahirkan modal insan yang seimbang dan harmoni bagi menghadapi cabaran globalisasi JAWAPAN:     mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Confucius membawa ajaran yang diikuti oleh penganutnya selama beribu tahun lamanya. 6. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. keterampilan diri. 7.

Tidak ada penyelarasan antara isi kurikulum kelas biasa dengan kelas pemulihan. atau ditempat yang tidak selesa seperti dibawah tangga. Mereka juga perlu belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan. Sebagai contoh. g. dan bilik yang terlalu kecil. Sesuai dengan tunjang kemanusiaan yang ditekankan dalam KSSR. tidak datang berjumpa guru walaupun diminta untuk datang berjumpa dengan guru. ia memberi gambaran yang negatif kepada guru lain sebagai tidak bertanggungjawab dan tidak bekerjasama. Tunjang keterampilan diri dalam KSSR juga menekankan murid terdidik dan dibimbing untuk mempunyai daya kempimpinan dan sahsiah yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum supaya modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. nilai murni mengenai kemasyarakatan ditekankan supaya murid-murid mempunyai penghayatan terhadap ilmu akademik dan ilmu kemasyarakatan. Tanggungjawab : Guru kelas biasa menjauhkan diri dari terlibat dengan program khas pemulihan. d. Keadaan ini menjejaskan pembelajaran murid. Pembahagian tugas : Guru bilik darjah biasa tidak memberi sokongan dan kerjasama kepada pengajaran pemulihan dan murid-murid berpendidikan khas yang diletakkan dalam kelas inklusif. 19. Hal ini amat jelas bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia bukan sekadar mahu melahirkan ilmuan yang bijak pandai sahaja. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif memerlukan kerjasama semua pihak agar keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dihasilkan. Kelengkapan asas juga tidak ada. atau tidak mencukupi. JAWAPAN: -sekolah klustera. Alatan / Kelengkapan : Keadaan bilik darjah untuk murid-murid Pendidikan Khas yang jauh terasing. Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. Hubungan dengan ibubapa yang mempunyai anak istimewa: Ibubapa kurang menunjukkan minat dalam pembelajaran anak-anak istimewa ini. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu. 18 . Untuk kelas inklusif yang berjaya. c. Penyelarasan pengajaran: Terdapat jurang perhubungan antara guru bilik darjah biasa dengan guru Pendidikan Khas.murid bukan Islam dan pendidikan Agama Islam bagi murid-murid beragama Islam. Hubungan dengan guru besar dalam program Pendidikan Khas : Guru besar kurang mendapat pendedahan mengenai program pemulihan atau kelas Pendidikan Khas. tetapi mereka mahu melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Oleh itu mereka diberikan tugas lain seperti menjadi Guru Sumber atau bilik sumber. Hal ini adalah disebabkan ibubapa tidak diberi penerangan tentang fungsi kelas pemulihan atau kelas khas yang dijalankan untuk anak-anak mereka. Beban tugas : Guru Pendidikan Khas banyak diberikan tugas kokurikulum dan lain-lain apabila mereka tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu memberi penekanan terhadap komunikasi semua guru yang terlibat dalam program ini mesti bersikap jujur dan terbuka dalam menangani segala masalah dan peranan yang timbul. Pendidikan Inklusif memberi peluang ke arah pemantapan sistem pendidikan untuk golongan bekeperluan khas di Negara kita sekaligus mengangkat martabat pendidikan Malaysia dipersada dunia. Bincangkan pro dan kontra perlaksanaan sekolah integrasi atau sekolah kluster di dalam sistem pendidikan negara kita. f. e. atau jawatan-jawatan lain. dekat dengan kantin. Guru Pendidikan Khas memisahkan diri dan pengajaran daripada kurikulum biasa. Keadaan ini ada kalanya menjadikan guru besar menganggap kerja dan tanggungjawab guru Pendidikan Khas senang dan ringan. b. Pembaharuan perlu dibuat bagi memastikan kejayaan pendidikan inklusif dan di akui untuk mengubah sikap itu untuk menerima pendidikan inklusif bukannya mudah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berpendidikan khas. Banyak kajian menunjukkan bahawa terdapat kurang kerjasama yang ditunjukkan oleh guru kelas biasa ini dan ini didapati salah satu yang menjadi faktor murid-murid menghadapi masalah dalam pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful