PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

__________________________________________________________________________
HBPE 2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF MEI 2012 _________________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line . Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 9hb hingga 17 Julai 2013 (ONLINE). Serahan selepas 17hb Julai 2012 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . modul

 Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Jika plagiarisme dikesan. 2 . markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan.

Sebelum memulakan latihan intensif. anda diarahkan untuk mencungkil bakat pelajar Tahun 5 atau Tahun 6 (4-5 orang sekumpulan) di sekolah anda bagi menyertai pertandingan tersebut yang bertemakan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.SOALAN TUGASAN Sekolah anda akan menyertai Pertandingan Pergerakan Kreatif antara sekolah-sekolah di daerah anda bagi tahun 2013. anda telah terlebih dahulu membuat perancangan persembahan bagi pertandingan Berdasarkan maklumat ini. anda dikehendaki membuat persediaan pertandingan berdasarkan perkara berikut: • • • • • • • • Tema persembahan pilihan berkaitan dengan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia Sinopsis persembahan Senarai watak atau peranan Jenis-jenis pergerakan Muzik jika ada Peralatan atau props Lakaran rekaan pergerakan persembahan (koreografi) Jadual latihan [Jumlah : 40 markah] MUKA SURAT TAMAT 3 . Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani.

2 Tema persembahan memenuhi hanya 2 ciri sahaja. Sinopsis persembahan memenuhi hanya 2 ciri yang ditetapkan. Watak dalam sinopsis hanya melibatkan 2 perkara sahaja. Sinopsis persembahan memenuhi hanya 3 ciri yang ditetapkan. Lain-lain berkaitan Sinposis persembahan Sinopsis persembahan menunjukkan ciriciri berikut: Kreatif Menarik Mempunyai aliran cerita Memberi makna Nilai-nilai sewarjagat Menggembirakan Lain-lain yang berkaitan Senarai watak atau peranan Senarai watak atau peranan melibatkan perkara-perkara berikut: Pelbagai watak Watak mudah dibawa oleh murid Watak berkaitan dengan tema 1 Tema pergerakan lari daripada tajuk 1 Tema hanya memenuhi hanya 1 ciri sahaja. Watak dalam sinopsis hanya melibatkan 4 atau lebih perkara sahaja. Sinopsis persembahan memenuhi hanya 4 atau lebih ciri yang ditetapkan.RUBRIK PEMARKAHAN KOD KURSUS : HBPE2103 SEMESTER : MEI 2012 Sangat Lemah Pemberatan 0 Tema Tema perersembahan mempunyai ciri-ciri berikut: Tepat dengan tema perpaduan. 3 Tema persembahan memenuhi 3 ciri sahaja. 4 1 Tiada senarai watak dicadangkan. Watak dalam sinopsis hanya melibatkan 3 perkara sahaja. 4 Tema persembahan memenuhi 3 atau lebih ciri. 4 4 . 4 Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Kriteria Markah Maksimum 1 Tiada sinopsis Sinopsis persembahan memenuhi hanya 1 ciri yang ditetapkan. Watak dalam sinopsis hanya melibatkan 1 perkara sahaja. Mempunyai nilai-nilai perpaduan Tema menarik Membawa makna kepada audiens.

Pilihan muzik hanya memenuhi 2 sahaja aspek yang diberikan. Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Markah Maksimum Pergerakan yang dipilih melibatkan 2 aspek sahaja. Pilihan muzik memenuhi 5 atau lebih sahaja aspek yang diberikan. 6 1. 8 1.Sangat Lemah Kriteria Watak memberi makna kepada tema Menarik Lain-lain berkaitan Jenis-jenis pergerakan Pergerakan yang pelbagai berikut: dipilih melibatkan Pemberatan 2 Tiada pilihan pergerakan. Pergerakan yang dipilih melibatkan 3 aspek sahaja.5 Tiada muzik sampingan. Pergerakan yang dipilih melibatkan 4 aspek sahaja. Pilihan muzik hanya memenuhi 3 sahaja aspek yang diberikan. Pilihan muzik memenuhi 4 sahaja aspek yang diberikan. Aliran Aras Bentuk badan Kreatif Mudah diikuti Menggalakkan penerokaan Penggunaan kawasan Meningkatkan kemahiran dalam pergerakan Boleh dilaksanakan dalam masa yang diperuntukkan. Props atau alatan memenuhi hanya 2 ciri Props atau alatan memenuhi hanya 3 ciri Props atau alatan memenuhi hanya 4 ciri Props atau alatan memenuhi hanya 5 atau 6 5 .5 Tiada props atau alatan. Lain-lain berkaitan Muzik Muzik yang dipilih memenuhi aspekaspek berikut: Sesuai dengan tema Boleh diikuti oleh pelajar Memberi makna Mempunyai nilai Menarik Sesuai dengan pergerakan Lain-lain berkaitan Props atau alatan Props atau alatan mempunyai ciri-ciri berikut: Pergerakan yang dipilih melibatkan 5 atau lebih aspek.

Jadual latihan hanya memenuhi 3 aspek sahaja. Lakaran koreografi memenuhi 5 daripada aspek yang disediakan. Lain-lain berkaitan JUMLAH MARKAH 40 6 . 4 dalam 1 Tiada jadual latihan. 4 Jadual latihan perlu memenuhi perkara berikut: • • • • • • Mempunyai data latihan Jadual bagi 8 minggu Mempunyai objektif Jenis-jenis latihan Mempunyai format tersusun.Sangat Lemah Kriteria Sesuai dengan tema Berwarna Pelbagai Mudah digunakan oleh pelajar Menarik Digunakan dengan maksimum Lain-lain berkaitan Lakaran koreografi Lakaran berikut: menunjukkan aspek-aspek Pemberatan Lemah sahaja. Sangat Baik lebih ciri sahaja. Jadual latihan hanya memenuhi 2 aspek sahaja. Lakaran koreografi hanya memenuhi 4 daripada aspek yang disediakan. Jadual latihan hanya memenuhi satu aspek sahaja. Markah Maksimum 1 Tiada lakaran koreografi. Aliran Aras Bentuk Kreativiti Mudah diikuti Penerokaan Penggunaan kawasan Meningkatkan kemahiran pergerakan Lain-lain berkaitan Jadual latihan Lakaran koreografi hanya memenuhi 3 daripada aspek yang disediakan. Lakaran koreografi memenuhi 6 atau lebih daripada aspek yang disediakan. Sederhana sahaja. Jadual latihan memenuhi 4 atau lebih aspek yang dikehendaki. Baik sahaja.

7 .

8 . Merujuk kepada buku-buku rujukan seperti: i) Tunas Cemerlang (Gimnastik Artistik dan Gimnastik Irama) ii) Buku Panduan Guru Pendidikan Pergerakan untuk sekolah rendah iii) Laman-laman web yang berkaitan dengan soalan tugasan (Contoh : Sport Coach) 4. 2. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap subtajuk. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Guna gaya APA. 4. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. 3. Membuat pencarian di Internet berkaitan pergerakan kreatif dan pendidikan pergerakan untuk mendapatkan pelbagai artikel yang berkaitan dengan tugasan. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain seperti jurnal atau sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Berbincang dengan guru Pendidikan Jasmani atau Sains Sukan sekolah bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kefahaman berkaitan perlaksanaan tugasan dan sumber. 3. Pandauan tugasan dan pemarkahan tugasan anda juga adalah berdasar kepada kriteria panduan rubrik.Lampiran II: PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Lampiran III: PANDUAN TUTOR 1. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. 2. 5. Sila rujuk dan teliti selain daripada soalan tugasan. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful