Kelas inklusif

PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN. Perlaksanaan program ini dijalankan dengan cara: 1. Program Percantuman. Dimana pelajar pendidikan khas akan belajar didalam persekitaran kanak-kanak normal. Tetapi pelajar hanya belajar dalam kelas khas sahaja. Mereka borkongsi mengunakan segala kemuadahan sekolah. 4.2 Program Inklusif Sepenuhnya Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal, di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa.(Haji Sabri Salleh. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. 1996) Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.(Mohd Siraj Awang. 1996) Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. Yang baru hanyalah istilahnya, dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. Pada masa dahulu istilah "Program Percantuman’ atau ‘Integrated’ telah digunakan. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani, 1980) Matlamat utama pendidikan inklusif ialah untuk mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa. Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. Deno (1970), telah menghasilkan sebuah model tahap perkhidmatan pendidikan khas yang berupaya menampung tujuh pilihan yang berupa satu "Cascade" untuk menempatkan pelajar-pelajar seperti yang dicadangkan. 3. Program Pendidikan Separa Inklusif (Intergrasi)

Pengurangan masalah tempat bagi pelajar-pelajar yang berkepeluan khas. teknik mengajar. 4.Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan kanak-kanak normal. Oleh itu.2 Matlamat Pendidikan Spara Inklusif (Integrasi)  o Pendidikan spara inklusif menumpukan perhatian ke arah pengsealiran pelajarpelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini dengan mengambilkira aspek-aspek seperti masa. Integrasi Sosial Integrasi Akedemik (Kepada yang mempunyai kemajuan) Intergrasi Kemudahan Fizikal Sekolah 4. Peluang berinteraksi yang lebih positif antara pelajar-pelajar berkepeluan khas dengan pelajar-pelajar normal. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Pemberian peluang untuk pelajar-pelajar berkepeluan khas menyesuaikan diri di dalam masyarakat Pengalak kewujudan masyarakat penyayang yang dihasratkan di dalam wawasan. Dengan ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil Pengagihan sumber yang lebih meluas.  o Akan dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya.1. bahan.  . Rasional Pendidikan Spara Inklusif (INTERGRASI) Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat. Mereka hanya sekadar kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa.3.3. Dengan ini diharapkan pendidikan inklusifkan akan dapat:  o o o o o o o Pengongsian kemudahan serta alat-alat dengan sepenuhnya. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. budaya kelas. dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di Sekolah Menengah Seri Kota adalah berbentuk 1.1.

Peluang berinteraksi antara kanak-kanak Istimewa dengan kanak-kanak lain. bakat. Epilepsi dan sebagainya supaya dapat belajar di dalam kelas normal bersama rakan sebaya.o Kurikulum Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang Bermasalah Pembelajaran dengan kemahirankemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. taraf hidup dan budaya untuk meluaskan peluang pendidikan kepada semua warganegara. Down Sindrom. emosi. peluang untuk mereka menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan biasa dapat dialami dan seterusnya mewujudkan golongan yang berupaya. Pengagihan sumber yang lebih luas dan adil. jasmani. mampu berdikari dan berkeyakinan. KELAS INKLUSIF DI SK JELAI 1 (FELDA) Latar Belakang Pendidikan Inklusif menyediakan peluang bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti Slow Learner. Menerapkan nilai-nilai murni antara kanak-kanak istimewa dengan kanak-kanak . ini memberi peluang kepada kanakkanak istimewa untuk belajar di sekolah-sekolah normal dan menyertai aktiviti-aktiviti yang ada. v. Dengan ini. akhlak. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil. Pendidikan Seni dan lain-lain mata pelajaran dengan lebih berkesan. Perkongsian kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya. lain. nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Mereka diberikan alat sokongan khas seperti mendapat bimbingan dari guru kelas yang bekerjasama dengan guru kelas khas bagi membolehkan mereka mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani. Rasional Pendidikan Inklusif menjadi satu faktor terpenting dalam usaha meningkatkan intelek. ii. Matlamat Pendidikan Inklusif adalah merujuk kepada percampuran ( mainstreaming ) kanak-kanak Pendidikan Khas di sekolah-sekolah normal. vi. Program Inklusif akan dapat memastikan : i. Autisme. iii. Hakikatnya. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Kelas Pendidikan Khas mempunyai seramai 43 orang murid. terencat akal ringan. Peluang kanak-kanak Istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat. Seorang murid difikirkan layak mengikuti Program Pendidikan Inklusif ini. iv. rohani.

Menyediakan alat bantu mengajar mengikut keperluan kanak-kanak khas. Pilihan yang tepat ini sangaat penting dalam menjayakan Program Pendidikan Inklusif. 9. Menjalani P&P mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya ( role model ).    Apabila semua kategori kanak-kanak ditempatkan dalam kelas biasa bersama. Perlaksanaan yang dijalankan secara berperingkat ini bertujuan bagi memudahkan pihak pentadbiran mengenal pasti guru-guru kelas normal yang sesuai dan inovatif sebagai guru integrasi. . menganalisis data dan maklumat murid-murid Khas yang akan mengikuti Program Pendidikan Inklusif. kekurangan dan kecacatan. Kanak-kanak khas ini ditempatkan dalam kumpulan kanak-kanak normal semasa mengikuti sesi P&P di dalam kelas normal. 3. Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan fizikal kanak-kanak khas dalam bilik darjah biasa. Murid-murid normal mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan ‘Khas‘ sekelas mereka. Mengadakan sesi perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru kelas normal yang akan terlibat dengan perlaksanaan Program Pendidikan Inklusif. Mengumpul. Mereka juga dapat belajar memahami rakan-rakan ‘Khas’ ini tanpa mengira perbezaan. Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam perlaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah ini. 2. mereka dapat membina suatu hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan bersama. Meninjau sejauh mana kemahiran yang telah diajar di kelas normal. 7. 1. 8. 6.Objektif Kanak-kanak dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. Pada peringkat permulaan Pendidikan Inklusif dijalankan secara ‘Partikal Integration’ sahaja. Pendidikan Inklusif menyediakan peluang yang lebih kepada kanak-kanak istimewa untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. 5. Guru Pendidikan Khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak khas ini. Pada tahun 2006 sebagai tahun permulaan. Program Pendidikan Inklusif ini dijalankan secara ‘Partikal Inclusion’. 4. Mengadakan sesi suai kenal di antara Kanak-kanak khas dan kanak-kanak normal.

Keputusan peperiksaan murid pendidikan khas berkenaan hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Khas. Walau bagaimanapun had umur untuk menduduki peperiksaan berkenaan adalah sehingga 14 tahun sahaja.10. Jawatankuasa Program Inklusif Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Pen. Supardi (PPM) Pn Raja Rozidah Bt Raja Salim (Guru B. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen seperti :  Jawatankuasa Program Inklusif. Maka Murid A tadi akan diinklusifkan di kelas Tahun 5 dan akan mengambil peperiksaan UPSR apabila usianya 13 tahun. Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Program Inklusif bagi tujuan menyelia pelaksanaan program inklusif di sekolah. Jabatan Pelajaran N. Murid PPKI/BP yang di inklusifkan akan berada di kelas aliran perdana dan mengikuti jadual pembelajaran mereka.Sembilan dan salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah dalam masa 7 hari selepas keputusan rasmi UPSR diumumkan. Murid akan diinklusifkan di dalam kelas yang dirasakan sesuai dengan kebolehan mereka. Penilaian keberkesanan Program Pendidikan Inklusif dijalankan secara berperingkatperingkat. Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 AJK-AJK Pn Hjh Zaharah Bt Sarbini (Guru Besar) Pn Norrahmah Bt Hanafi (GPK PK) Pn Ku Mimi Khaimiza Bt Ku Md Ahir (Penyelaras Kurikulum) En Rosli B Mohamad (Penyelaras HEM) Pn Siti Zakiah Bt Abd Rahman (Guru Inklusif) Pn Norasikin B. .MelayuTahun5) Pn Noradlina Yeow Bt Abdullah(Guru B. Kelas ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada murid yang berpotensi untuk menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Murid-murid pendidikan khas sekolah rendah yang berkemampuan belajar hendaklah diberikan peluang untuk menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Murid akan di inklusifkan secara sepenuh masa atau separa masa. Walau bagaimana pun murid akan sentiasa diambil perhatian oleh guru Inklusif yang telah dilantik. Sebagai contohnya Murid A. Inggeris Tahun 5) En Mehad B Mahzan (Guru Science Tahun 5) Cik Siti Wahidah Bt Zabbri (Guru Mathematics Tahun 5) Fail Program Inklusif Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan guru-guru dalam Jawatankuasa Program Inklusif bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Program Inklusif. yang berusia 12 tahun tetapi mempunyai kebolehan akademiknya searas tahun 5.

 Sebelum : Jawatankuasa Program Inklusif di peringkat sekolah membuat pemilihan murid berdasarkan hasil laporan penilaian pencapaian oleh guru kelas khas. Semasa :    Guru Pendidikan Khas bertindak sebagai Guru Pendamping kepada murid.      2. Berbincang dengan murid berkenaan. Biodata murid yang diinklusifkan. Rekod prestasi murid. Membuat pemerhatian dari masa ke semasa. Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan. Rekod kehadiran murid ke kelas inklusif.        Kertas kerja perancangan dan pelaksanaan Program Inklusif. . Menyediakan Fail Program Inklusif bagi setiap murid yang diinklusifkan. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga. Laporan semasa pelaksanaan Program Inklusif. Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Program Inklusif. Jadual Waktu guru dan murid yang terlibat. Mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir sekolah dan guruguru di aliran perdana yang terlibat. Tugas Guru Inklusif 1. Menyediakan jadual waktu kelas yang disesuaikan dengan kelas inklusif. Guru Pendamping mendapatkan maklum balas dan berbincang dengan guru-guru yang terlibat serta mengambil tindakan susulan.

. Guru Pendamping memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid. Guru Pendamping memaklumkan perkembangan murid kepada ibu bapa atau penjaga. Selepas :    Guru Pendamping menilai kemajuan murid dan mencatatkan pencapaian akademik dan perkembangan kemahiran ke dalam Rekod Prestasi Murid.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful