Harta  Yang  Paling  Berharga     Ketahuilah   oleh   kamu,   wahai   Malik   bahawa   kami   menghantar   kamu   menjadi   Gabenor

  sebuah   negeri   yang   pada   masa   lalu   telah   mengalami   pemerintahan   yang   adil   mahupun   tidak   adil.     Orang   akan   memperhatikan   tingkah   laku   kamu   dengan   teliti   sebagaimana  kamu  pernah  meneliti  tingkah  laku  orang  sebelum  kamu  dan  orang  akan   bercerita  tentang  kamu  sebagaimana  kamu  bercerita  tentang  orang  lain.      Sebenarnya   orang  selalu  memuji  mereka  yang  berbuat  baik.    Merekalah  yang  menjadi  saksi  kepada   perbuatan   kamu.     Sebab   itu   harta   yang   paling   berharga   yang   patut   menjadi   idaman   kamu   ialah   perbuatan   amar   maaruf.     Kawallah   hawa   nafsu   kamu   dan   jauhkanlah   diri   kamu   daripada   perkara-­‐perkara   yang   ditegah   kerana   hanya   dengan   manahan   nafsu   sahajalah  kamu  dapat  membezakan  segala  yang  baik  dan  segala  yang  buruk  buat  kamu.     Tanamkanlah   semangat   cinta   akan   rakyatkmu   dalam   diri   kamu   semoga   rakyat   kamu   memperoleh   manfaat   dan   rahmat   daripadanya.     Janganlah   kamu   berkelakuan   seperti  orang  gasar  dengan  mereka,  dan  janganlah  kamu  menjadikan  milik  mereka  hak   kamu.     Ingatlah   bahawa   rakyat   negeri   kamu   terdiri   daripada   dua   golongan:   sama   ada   mereka   itu   saudara   seagama   dengan   kamu   ataupun   saudara   sebangsa   dengan   kamu.     Mereka   mempunyai   kelemahan   dan   pasti   akan   melakukan   kesilapan.     Malah   sesetengahnya   betul-­‐betul   melakukan   kesilapan.     Tetapi   ampunilah   mereka   sebagaimana  kamu  berharap  Allah  akan  mengampuni  kamu.       Ingatlah   kamu   dilantik   sebagai   pemimpin   mereka   sebagaimana   kami   dlantik   menjadi   pemimpin   kamu.     Dan   Allah   lebih   berkuasa   daripada   dia   yang   melantik   kamu   sebagai   Gabenor   supaya   kamu   dapat   menjaga   kebajikan   orang-­‐orang   di   bawah  

WARKAH  SAIDINA  ALI  IBN  ABI  TALIB   KEPADA     MALIK  BIN  AL-­‐HARIS  AL-­‐ASHTAR      

pimpinan   kamu   dan   menyempurnakan   keperluan   mereka.     Dan   orang   akan   menilai   kamu  berdasarkan  segala  yang  telah  kamu  lakukan  untuk  mereka.     Janganlah   kamu   memusuhi   Allah   kerana   kamu   tidak   berupaya   menanggung   kemurkaanNya  dan  kamu  tidak  dapat  lari  daripada  takluk  rahmat  dan  keampunanNya.     Janganlah   kamu   bersedih   kerana   kamu   terpaksa   memaafkan   seseorang   dan   janganlah   kamu   bergembira   kerana   kamu   telah   menghukum   seseorang.     Janganlah   kamu   lekas   marah  kerana  marah  itu  tidak  ada  faedahnya.     Janganlah   kamu   berkata:   “Akulah   Yang   Dipertuan   kamu   yang   berkuasa   ke   atas   kamu   dan   oleh   itu   kamu   mesti   tunduk   pada   perintahku:   sebab   itu   akan   merosakkan   jiwamu,   melemahkan   keimananmu   dan   menimbulkan   huru-­‐hara   dalam   negeri   kamu.     Seandainya   kamu   bermegah-­‐megah   dengan   kuasa   yang   ada   pada   kamu   atau   tersemat   rasa   angkuh   dan   sombong   walau   sedikit   sekalipun   di   sudut   hati   kamu   maka   cubalah   kamu   renungkan   kekuasaan   dan   keagungan   Allah   mentadbir   alam   yang   tidak   dapat   kamu  tandingi.    Ia  akan  mengembalikan  pertimbangan  kamu  yang  waras  dan  seterusnya   memberikan   ketenangan   dan   ketenteraman   kepadamu.     Ingatlah!   Janganlah   kamu   membandingkan   dan   menyamakan   keupayaan   kamu   dengan   kebesaran   Allah   yang   maha  Kuasa  kerana  Allah  mengutuk  umat  manusia  yang  engkar  dan  zalim.     Hendaklah   kamu   menghormati   hak   Allah   dan   hak   manusia   dengan   mengawasi   tindak-­‐tanduk   kamu   dan   menyuruh   sahabat-­‐sahabat   kamu   dan   saudara   mara   kamu   untuk  berbuat  demikian.    Jika  tidak,  kamu  menzalimi  diri  kamu  dan  umat  manusia  dan   akhirnya   umat   manusia   dan   Allah   akan   menjadi   musuhmu.     Tidak   ada   pengampunan   bagi  seseorang  yang  menjadi  musuh  Allah.    Dia  dianggap  sebagai  penderhaka  sehingga   dia   insaf   dan   memohon   keampunan.     Orang   yang   kejam   tidak   akan   mendapat   rahmatNya  tetapi  sebaliknya  Allah  murka  kepadanya.    Sesungguhnya  Allah  mendengar   doa  orang  yang  tertindas  dan  Allah  melaknati  para  penindas.    

2

    Allah   mengetahui   segala   yang   tersembunyi   dan   hanya   Dia   yang   boleh   menyelesaikannya.     Janganlah   kamu   mendedahkan   segala   yang   tersembunyi   tetapi   berusahalah   untuk   menghapuskan   kelemahan   yang   sudah   nyata.    Namun  demikian   rakyat   tidak   terlepas   daripada   kelemahan.     Ingatlah.Manusia  Biasa     Peliharalah   keadilan   dalam   pentadbiran   dan   hendaklah   kamu   berlaku   adil   dan   mencari  kata  muafakat  kerana  jika  ramai  orang  yang  tidak  berpuas  hati  maka  luputlah   kenikmatan   yang   dirasai   oleh   sebilangan   kecil   golongan   mewah   tetapi   rasa   tidak   puas   hati   orang   yang   sedikit   tidak   akan   ketara   di   kalangan   ramai   yang   menikmati   kemewahan.     Janganlah  kamu  terburu-­‐buru  mempercayai  orang  yang  suka  mengumpat  kerana  orang   itu  adalah  seorang  penipu  yang  menyamar  sebagai  sahabat.       3 .    Kerana  itu  hendaklah  kamu  sentiasa  berhubung  rapat  dengan  orang   ramai  dan  mengambil  tahu  akan  hal  kebajikan  mereka.    Sesungguhnya  orang   biasalah   yang   menjadi   tunggak   kekuatan   negara   dan   agama.     Dialah   yang   akan   menentang  musuh.     Adalah   menjadi   tanggungjawab   pemimpin   untuk   melindungi   mereka.    Hilangkan  perasaan  saling  benci-­‐membenci  antara  pentadbir  dengan   orang  ramai.     Cubalah   sedaya   upaya   kamu   untuk   menyembunyikan   kelemahan   rakyat   kamu   maka   dengan   itu   Allah   akan   menutup   kelemahan   yang   cuba   kamu   sembunyikan   daripada   pandangan  umum.       Jauhilah  orang  yang  suka  mendedahkan  kelemahan  orang  lain.     Jagalah   tingkah   laku   kamu   agar   bersesuaian   dengan   pangkat   kamu.   bahawa   kelompok   kecil   yang   menikmati   kemewahan   itu   tidak   akan   menolong   kamu   semasa   kamu   dalam   kesusahan:   mereka   akan   cuba   menghalang   keadilan.  dan  hapuskanlah  segala  sebab-­‐akibat  yang  boleh  menimbulkan  ketegangan   antara   kamu.  mereka  akan  meminta  lebih  daripada  yang  sepatutnya  dan  mereka  tidak  akan   menghargai  bantuan  yang  diberikan  kepada  mereka.    Mereka  cemas  menghadapi  ujian   dan  dugaan  namun  mereka  tidak  menyesali  kekurangan  mereka.

Para  penasihat     Jangan  sekali-­‐kali  kamu  mendengar  nasihat  orang  yang  kedekut  kerana  dia  akan   merosakkan  keseluruhan  budi  kamu  dan  menakut-­‐nakutkan  kamu  tentang  kemiskinan.     Dan   janganlah   kamu   mendengar   nasihat   orang   yang   tamak   kerana  dia  akan  menanamkan  rasa  tamak  haloba  dalam  diri  kamu  dan  membuat  kamu   menjadi  orang  yang  zalim.  pengecut  dan  tamak  membuat  manusia   tidak  yakin  kepada  Allah.     Orang-­‐orang   yang   mempunyai   sifat   seperti   ini   tidak   akan   sekali-­‐kali   menjadi   beban   kepada   kamu.     Penasihat   yang   paling   keji   ialah   orang   yang   pernah   menjadi   penasihat   kepada   pemimpin-­‐pemimpin   yang   tidak   adil   dan   turut   sama   bersubahat   melakukan   kemungkaran.  berpandangan  jauh   dan   berhati   suci.     Dan   janganlah   kamu   mendengar   nasihat   si   pengecut   kerana   dia   akan   membuat   kamu   lekas   hilang   semangat.   hendaklah   kamu  mengutamakan  mereka  yang  sentiasa  menyanjung  kebenaran.     Kamu   boleh   mendapat  orang  lain  yang  jauh  lebih  baik  daripada  itu.   orang   yang   tidak   pernah   membantu   raja   yang   zalim   melakukan   kezalimam   atau   menolong   seorang   penjahat   melakukan   kejahatan.    Sifat-­‐sifat  kedekut.  yang  pintar.  walaupun  kadang-­‐ kadang  sukar  bagi  kamu  untuk  membuat  pilihan  itu.  dan  seterusnya  pilihlah  orang-­‐orang   yang   tidak   suka   menunjuk-­‐nunjuk   kelembutan   hatinya   kerana   sifat   itu   tidak   diredhai   Allah.     Mereka   akan   menjadi   sahabat   kamu   dan   menjadi   orang   asing   kepada   musuh-­‐musuh   kamu.  Janganlah  kamu  mengambil  sebagai  penasihat  orang-­‐orang  yang  pernah   menjadi   sahabat   raja   yang   zalim   atau   bersubahat   melakukan   kejahatan.     Malah   di   kalangan   mereka   ini   pun.   Sebaliknya   pula   merekalah   sumber   bantuan   dan   kekuatan   kamu   pada   setiap   masa.     Pilihlah   orang-­‐orang   seperti   itu   sahaja   untuk   menjadi   sahabatmu   –   sebagai   teman   biasa   dan   teman   seperjuangan.       4 .

    Sentiasalah   mencuba   belajar   daripada   pengalaman   orang-­‐orang   yang   terpelajar   dan   orang-­‐orang   bijak   bistari   dan   selalulah   meminta   pendapat   mereka   dalam   hal   yang   berkaitan   dengan   negara   supaya   kamu   dapat   mengekalkan   keamanan   dan   silaturahim   yang  telah  ditetapkan  oleh  pemimpin  sebelum  kamu  di  negara  ini.     Orang-­‐orang   yang   mengamalkan  ajaran  mulia  ini  telah  menerima  ganjaran  mereka:  tetapi  adalah  menjadi   tanggungjawab  untuk  kamu  mempertahankannya  sekiranya  ajaran  ini  di  ganggu-­‐gugat.     Oleh   itu.    Berilah  pujian  pada  orang  yang   patut   menerimanya.   eratkanlah   silaturrahim   di   kalangan   rakyat   kamu   kerana   hanya   persahabatan   mereka   sahaja   dapat   menyelamatkan   kamu   daripada   kesusahan.Berdamping   rapatlah   dengan   orang-­‐orang   yang   jujur   dan   bertaqwa   dan   beritahulah   kepada   mereka   bahawa   kamu   sekali-­‐kali   tidak   gemar   mereka   memuji-­‐muji   kamu   dan   menyanjung   kamu   demi   kebaikan   yang   tidak   kamu   lakukan   kerana   pujian   yang   berlebih-­‐lebihan   dan   sanjungan   yang   tidak   kena   pada   tempatnya   membuat   manusia  menjadi  bongkak  dan  sombong.    Sebab  itu  akan  melemahkan  semangat  orang  yang  baik  untuk  berbuat  baik  dan   menggalakkan  orang  jahat  terus  melakukan  kejahatan.   dan   janganlah   kamu   melakukan   sesuatu   yang   mungkin   akan   mengurangkan   kesan   ajaran   tersebut.     Ingatlah   bahawa   perasaan   saling   percaya-­‐mempercayai   dan   muhibbah  antara  pemerintah  dengan  orang  yang  diperintah  hanya  akan  wujud  dengan   adanya   ehsan.       5 .   keadilan   dan   bantuan.     Janganlah   kamu   mengenepikan   ajaran   mulia   yang   diamalkan   oleh   orang-­‐orang   yang   terdahulu   daripada   kita   yang   mana   ajaran   ini   telah   memelihara   kerukunan   dan   menggalakkan   kemajuan   di   kalangan   rakyat.     Kemurahan   hati   kamu   terhadap   mereka   akan   mereka   balas   dengan   menaruh   kepercayaan   terhadap   kamu   dan   kezaliman   kamu   pula   akan   mereka   balas  dengan  memusuhimu.     Janganlah   kamu   memperlakukan   yang   baik   dan   yang   jahat   dengan   cara   yang   sama.

    Kita   ada  pasukan  tentera  yang  merupakan  tentera  Allah.   tetapi   mereka  juga  harus  memenuhi  keperluan  zahir  mereka  dan  dengan  itu  mereka  terpaksa   mengharapkan   gaji   yang   dibayar   kepada   mereka   daripada   hasil   negara.     Kemudian   ada   pula   kelompok   fakir   miskin   dan   adalah   menjadi   tanggungjawab  kelompok-­‐kelompok  lain  untuk  menjaga  kebajikan  mereka.    Merekalah  yang  menjalankan  perniagaan  dan  merekalah   yang   lebih   berupaya   daripada   kelompok   lain   untuk   memenuhi   tanggungjawab   masyarakat.       6 .     Pasukan   tentera   menegakkan   kedaulatan   agama   Islam  dan  memelihara  keamanan  negara.   badan   kehakiman.     Qadhi   mentadbirkan   undang-­‐undang   sivil   dan   undang-­‐undang   jenayah.     Kemajuan   satu-­‐satu   kelompok   itu   bergantung   kepada   kemajuan   kelompok-­‐kelompok   yang   lain   dan   tidak   ada   satu   kelompok   pun   yang   boleh   hidup   dengan   sendirinya.   pemungut   hasil   dan   pegawai   perhubungan   awam.   pasukan   tentera   tidak   dapat   wujud   tanpa   sokongan   negara.   tugas   dan   tanggungjawab   masing-­‐masing   yang   terkandung   dan   diterangkan  dalam  Al-­‐Quran  dan  As-­‐Sunnah.     Kemudian   ada   pula   dagang   santeri   dan   saudagar   yang   membantu   memperbanyak  hasil  negara.Golongan  Rakyat  Yang  Berlainan     Ingatlah  bahawa  masyarakat  terdiri  daripada  kelompok  manusia  yang  berlainan.     Rakyat   jelata   pula   terdiri   daripada   orang-­‐orang   Islam   dan   kaum   Zimmis   dan   antara   mereka   ada   saudagar   dan   tukang.   pasukan   tentera   itu   ibarat   benteng   rakyat   dan   melambangkan   kebesaran   negara.     Askar-­‐askar   kita   telah   membuktikan  bahawa  mereka  kuat  dan  gagah  apabila  berdepan  dengan  musuh  kerana   Allah   telah   mengurniakan   kelebihan   kepada   mereka   untuk   berjuang   keranaNya.    Begitu   juga   antara   badan   kehakiman   dengan   pegawai   awam   dan   pentadbirannya.   pegawai   awam   memungut   hasil   dan   menuruskan   pentadbiran   awam   dengan   bantuan   pekerja-­‐pekerja   jabatan.     Allah   telah   pun   menentukan   hak.    Begitu   juga.   penganggur   dan   orang   miskin.     Dengan   kurniaNya.    Kita  juga  ada  pegawai  awam  dan   pentadbirannya.    Tanpanya  negara  tidak  dapat  wujud.     Pihak   tentera   dan  orang  awam  yang  membayar  cukai  perlu  bekerjasama  antara  satu  sama  lain.

  mereka   yang   pada   saat-­‐saat   genting   dapat   menahan   diri   dan   mendengar   rungutan   serta   bangkangan   yang   munasabah   dengan   tenang.   demi   kebaikan   sekelian   rrakyat.   menjadi   kewajipannya   untuk   melaksanakan   tugas   itu   sendiri   dan   mengadapi   segala   kesulitan   yang  menjadi  sebahagian  daripada  tugas  ini  dengan  tekun  dan  sabar.   mereka   yang   dapat   membantu   orang   yang   lemah   yang   memerlukan   pertolongan   dan   menewaskan   orang   yang  kuat.   mereka  yang  pada  pendapat  kamu  amat  patuh  kepada  Allah  dan  Rasul  dan  setia  kepada   ketua.Allah   telah   menentukan   tugas   dan   tanggungjawab   tiap-­‐tiap   kelompok   dan   kelompok-­‐kelompok  ini  pula  mempunyai  kewajipan  terhadap  negara  yang  harus  diawasi   oleh   pemimpin.   kebaktian   dan   mempereratkan   7 .     Tugas   ini   tidak   mungkin   dapat   dilaksanakan   dengan   baik   melainkan   jika   pemimpin   sendiri   memastikan   perlaksanaannya   dan   memohon   pertolongan   daripada   Allah.       Jagalah   mereka   dengan   penuh   kasih   sayang   sebagaimana   kamu   menjaga   anak-­‐ anak   kamu   sendiri   dan   janganlah   kamu   bercerita   di   depan   mereka   tentang   kebaikan   yang  telah  kamu  lakukan  untuk  mereka  atau  janganlah  pula  kamu  tidak  mengendahkan   kemesraan   yang   ditunjukkan   oleh   mereka   sebagai   balasan   kerana   tingkah   laku   yang   sedemikian   menggalakkan   semangat   kesetiaan.  mereka  yang  tidak  mudah  menjadi  marah  apabila  disakiti  hatinya  dan  mereka   yang  tidak  akan  teragak-­‐agak  bertindak  pada  bila-­‐bila  masa  pun.   murah  hati  dan  bersedia  membantu  serta  suka  membuat  kebajikan.  kerana  orang-­‐orang   seperti  ini  adalah  teras  masyarakat.     Sesungguhnya.     Pihak  Tentera     Hendaklah   kamu   menjaga   kebajikan   mereka   yang   bertugas   dalam   tentera.     Berdamping   rapatlah   dengan   orang-­‐orang   daripada   keluarga   terhormat   dan   disanjung  zaman  berzaman  dan  dekatilah  orang-­‐orang  yang  berani  dan  berakhlak  mulia.

silaturrahim.   dan   hanya   sifat-­‐sifat   ini   sahajalah  yang  menyelamatkan  para  pemimpin.  dalam   menyempurnakan  keperluan  orang-­‐orang  di  bawah  perintahnya  dan  menjaga  kebajikan   kaum   keluarga   mereka   semasa   mereka   keluar   berjuang.     Sesungguhnya   kebahagiaan   dan   kesenangan   hidup   yang   sebenar   bagi   para   pemimpin   hanya   dapat   dirasai   dengan   menegakkan   keadilan   dalam   negeri   dan   memelihara   perhubungan  yang  mesra  antara  rakyat.  dan  orang  yang  betul-­‐betul  baik  hati.     Perpaduan   yang   sehaluan   ini   menambah   kekuatan   mereka   dalam   memerangi   musuh.    Bantulah  setiap  keperluan  mereka  walaupun  sedikit  dan  janganlah  kamu   hanya  berpuas  hati  dengan  bantuan  secara  am  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka   kerana  kadangkala  perhatiaan  yang  diberikan  tepat  pada  masanya  terhadap  permintaan   mereka   yang   kecil   itu   dapat   menyenangkan   hati   mereka.     Adalah   menjadi   kewajipan   kamu   untuk   melantik   sebagai   Panglima   Tertinggi   kamu   orang   yang   sanggup   memikul   tugas   dan   tanggunjawab   membantu   orang-­‐ orangnya.   sikap   yang   begitu   akan   menggalakkan   mereka   yang   berani   menjadi   lebih   berani   dan   mereka   yang   penakut   menjadi  berani.     8 .     Insya   Allah.     Nescaya   orang-­‐orang   ini   tidak   akan  melupakan  kamu  semasa  kamu  berada  dalam  kesusahan.  melebihi  pewagai-­‐pegawai  lain.     Segala  nasihat  yang  kamu  berikan  kepada  tentera  hanya  sia-­‐sia  belaka  melainkan   jika   kamu   dapat   mengambil   hati   para   pegawai   dan   askar   biasa   agar   mereka   tidak   menganggap  kerajaan  zalim  ataupun  menyebabkan  keruntuhannya.    Kasih  saying  dan  penghormatan  yang  mereka   tunjukkan   kepada   kamu   membayangkan   ketulusan   hati   mereka.     Teruskanlah  menyempurnakan  keperluan  mereka  dan  pujilah  mereka  berkali-­‐kali   demi   kebaktian   yang   dilakukan   oleh   mereka.     Teruskanlah   bersifat   murah   hati   terhadap   mereka   supaya   mereka   sentiasa   sayangi   akan   kamu.   sehinggakan   setiap   anggota   tentera   berasa   bahawa   mereka   bersama   dalam   suka   dan   duka.

  orang   yang   jarang   melakukan   kesilapan.Cubalah  kamu  fahami  perasaan  orang  lain  dan  janganlah  kamu  melebih-­‐lebihkan   kesilapan  seseorang  itu  daripada  kesilapan  orang  yang  lain.   orang   yang   tidak   mungkin   berpatah   balik   setelah   menemui   jalan   kebenaran.   orang   yang   tidak   mudah   digertak.     Ketua  Hakim     Pilihlah  sebagai  ketua  hakim  kamu  orang  yang  paling  baik  di  antara  rakyat  kamu   –   orang   yang   tidak   diganggui   oleh   masalah   rumahtangga.   seorang   yang   akan   menimbangkan   segala   keraguan   dengan   teliti   dan   mengumumkan   keputusan   dengan   jelas   setelah   membuat   9 .   seorang   yang   tidak   akan   membuat   keputusan   selagi   dia   tidak   mengetahui   keadaan   sebenar.     Panduan  Yang  Benar     Kembali  kepada  Allah  dan  RasulNya  untuk  mendapat  petunjuk  setiap  kali  kamu   berasa  was-­‐was  terhadap  sesuatu  yang  akan  kamu  lakukan.   dan   janganlah   kamu   sengaja   tidak   mahu   memberikan   ganjaran   yang   sewajarnya   kepada   seseorang  yang  banyak  berjasa  hanya  kerana  dia  daripada  golongan  bawahan.     Kemudian   jika   kamu   berbantah-­‐ bantah   (berselisih)   dalan   sesuatu   perkara.    Firman  Allah  kepada  orang-­‐ orang  yang  ingin  dipimpinNya  ke  jalan  yang  benar:  “Wahai  orang-­‐orang  yang  beriman.  dan  janganlah  tamak  untuk   memberikan   ganjaran   yang   sewajarnya.   maka   hendaklah   kamu   mengembalikannya     kepada   (Kitab)   Allah   (Al-­‐Quran)   dan   (Sunnah)   RasulNya.”     Kembali   kepada   Allah   sebenarnya   bermaksud   merujuk   kepada   Al-­‐Quran   dan   kembali   kepada   Rasul   ertinya   mengerjakan  perintah-­‐perintahnya  dan  menjauhi  larangan-­‐larangannya  dan  mencontohi   segala  pimpinannya.   seorang   yang   tidak   mementingkan   diri   sendiri   atau   tamak   haloba.   taatlah  kamu  kepada  Allah  dan  taatlah  kamu  kepada  Rasulullah  dan  kepada  Ulil  Amr  ”   (orang-­‐orang   yang   berkuasa)   dari   kalangan   kamu.     Pastikan   kamu   tidak   melebihkan   seseorang   yang   tidak   berbuat   apa-­‐apa   pun   semata-­‐mata   kerana   kedudukan   keluarganya.

    Sahkan   mereka   dalam   jawatan   mereka   setelah  mereka  melalui  tempoh  percubaan  dan  pengawasan  yang  dikehendaki.   orang   yang   tidak   mudah   tergoda   oleh   sanjungan   dan   orang   yang   tidak   sombong   dengan   kedudukannya.    Orang-­‐orang  yang  seperti  ini   tidak   mudah   menjadi   mangsa   godaan   dan   sentiasa   menjalankan   tugas   mereka   dengan   penuh   kesedaran   demi   kebaikan   orang   lain.    Dengan   10 .     Badan  Kehakiman  Rendah     Awas!   Pemilihan   pegawai-­‐pegawai   lain   dalam   badan   kehakiman   dilakukan   dengan   penuh   berhati-­‐hati:   kerana   jawatan   tinggi   ini   menjadi   idaman   setiap   orang   yang   ghairah   mencari   kekayaan   dan   tamak   haloba.   yakni  orang  yang  beriman  dan  daripada  keluarga  baik-­‐baik.    Jangan   sekali-­‐kali   kamu   melantik   orang   untuk   memegang   jawatan   yang   penting   semata-­‐mata   atas   sebab   hubungan   peribadi   atau   sebab-­‐sebab   lain   kerana   itu   mungkin   akan   menimbulkan  ketidakadilan  dan  kecurangan.     Berilah   kepadanya   kedudukan   yang   cukup   tinggi   dalam   mahkamah   kamu.   orang   yang   sabar   mendengar   perbalahan   para   peguamcara   dan   seorang   yang   meneliti   dengan   tekun   setiap   kenyataan   baru   yang   timbul   dan   orang   yang   betul-­‐btul   tidak   berat   sebelah   dalam   membuat   keputusan.     Kehidupan   yang   menyenangkan   dapat   mewujudkan  kemurniaan  rohani.     Tingkat   gaji   mereka   agar   mereka   dapat   hidup   dalam   keadaan   yang   memuaskan.     Apabila   kamu   sudah   mendapat   orang   yang   betul-­‐betul   sesuai   untuk   jawatan   tersebut.pertimbangan   yang   saksama.  bayarlah  dia  gaji  yang  mencukupi  supaya  dia  dapat  hidup  dalam  kesenangan   dan   setaraf   dengan   kedudukannya   –   supaya   dia   tidak   mudah   tergoda.     Lantiklah   orang   yang   berpengalaman   untuk   menjawat   jawatan   yang   penting.   Yang   tidak   pernah   dimimpikannya  agar  dia  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  fitnah  dan  hasutan.    Mereka  tidak  merasakan  perlu  untuk  memungut  cukai   daripada  pendapatan  orang  bawahan  mereka  untuk  mengisi  tembolok  mereka.    Tetapi  bukanlah  mudah  untuk  mencari  orang  yang  bersifat  demikian.

 kemarau  atau  hujan  yang  berlebihan  atau  kerana  tanah  tidak  subur  atau  banjir   merosakkan   tanaman   mereka   maka   hendaklah   kamu   menurunkan   cukai   supaya   keadaan   hidup   pulih   semula.     Janganlah   kamu   terlalu   memikirkan   hasil   mahsul   yang   hilang   disebabkan   oleh   keadaan-­‐keadaan   yang   disebutkan   tadi   kerana   pada   suatu   hari   nanti   kamu   akan   memperoleh   keuntungan   yang   berlipat   ganda   apabila   tanah   mengeluarkan   hasil   yang   lebih   banyak   dan   membolehkan   kamu   memperbaiki   keadaan   11 .     Suruhlah   orang-­‐orang   yang   taat   dan   berakhlak   mulia   untuk  mengawasi  mereka  tanpa  pengetahuan  mereka.     Tetapi   bilamana   salah   seorang   antara   mereka   dituduh   berkelakuan   tidak   jujur   dan   kesalahan  itu  disahkan  oleh  laporan  dari  Bahagian  Perisisikan  kamu.     Pentadbiran  Hasil     Pentadbiran  hasil  hendaklah  dilaksanakan  dengan  penuh  teliti  bagi  memastikan   kesejahteraan  orang-­‐orang  yang  membayar  cukai  kepada  kerajaan  kerana  kesejahteraan   mereka   menentukan   kemakmuran   hidup   orang   lain   terutamanya   kemakmuran   hidup   rakyat   jelata.    Boleh  jadi  mereka  akan  menjadi   orang   yang   betul-­‐betul   jujur   dan   benar-­‐benar   mengambil   tahu   akan   kebajikan   awam.     Kamu  hendaklah  mengutamakan  penjagaan  rapi  tanah  yang  diusahakan  lebih  daripada   kutipan   hasilnya   kerana   hasil   tidak   dapat   dikutip   melainkan   tanah   itu   subur   dengan   tanaman.  maka  anggaplah  itu   sudah   mencukupi   untuk   menghukumnya.         Sekiranya  para  petani  memohon  agar  cukai  tanah  dikurangkan  disebabkan  oleh   wabak.    Seseorang  pemerintah  yang   berbuat  demikian  tidak  akan  dapat  memerintah  lama.itu   mereka   tidak   mempunyai   sebab   untuk   melanggar   arahan   kamu   atau   menyalahgunakan   wang   negara.     Hukumlah   dengan   hukuman   dera   dan   hendaklah   dilaksanakan   dikhalayak   ramai   di   satu   tempat   khas   untuk   menjalankan   hukuman  tersebut.     Sesiapa   yang   meminta   hasil   tanpa   menolong   petani   memajukan   tanahnya   akan  menyusahkan  para  petani  dan  merosakkkan  negara.     Sesungguhnya   kemajuan   negara   bergantung   kepada   hasil   mahsulnya.

    Janganlah   kamu   memilih   orang   untuk   mengerjakan   tugas   tersebut   semata-­‐mata   berdasarkan   pandangan   pertama   kamu.     Pemilihan   hendaklah   dibuat   selepas  tempoh  percubaan  yang  sewajarnya  –  masa  untuk  menguji  kejujuran  seseorang.     Pentadbiran  Perkeranian     Awasilah   bahagian   pentadbiran   kamu   dan   jurutulis   kamu   untuk   urusan   surat-­‐ menyurat  kamu  yang  sulit.   orang   yang   tidak   akan   mengambil   kesempatan   daripada   kedudukan   mereka   yang   istimewa   untuk   menentang   kamu   dan   orang   yang   tidak   akan   tunduk   pada   hasutan   luar   semasa   mereka   merangka   perjanjian   kamu   sehingga   merosakkan   kepentingan   kamu   ataupun   gagal   menyelamatkan   kamu   daripada   kesusahan.   Rakyat   akan   menaruh   kepercayaan   kepada   cara   pengadilan   kamu.Bandar-­‐bandar   kamu   dan   menaikkan   nama   baik   negara   kamu.     Kamu   akan   disanjung   ramai.    Demikianlah  sifatnya  orang-­‐orang  yang  tidak  belajar  daripada   contoh  teladan  orang-­‐orang  yang  terdahulu  daripada  mereka.     Lantiklah   orang   yang   menyedari   peri   pentingnya   tugas   yang   dipikul   oleh   mereka  kerana  orang  yang  tidak  menyedari  kepentingan  tugasnya  sendiri  tidak  mungkin   dapat   menghargai   tugas   dan   tanggungjawab   orang   lain.     Kamu   boleh   menempatkan   seberapa   banyak   orang   di   satu-­‐satu   kawasan   tetapi   mereka  pasti  berasa  tidak  puashati  apabila  tanah  mereka  tidak  bertambah  maju.  angkuh  dan  bukan  daripada  keluarga  baik-­‐baik   dapat   menipu   walaupun   sepandai-­‐pandai   pemerintah.         12 .    Yang   menyebabkan   para   petani   mengalami   kehancuran   ialah   pemerintah   yang   hanya   berminat  untuk  mengumpulkan  harta  kekayaan  semata-­‐mata  kerana  mereka  takut  tidak   dapat  memerintah  lama.    Pilihlah  antara  mereka  orang  yang  mempunyai  akhlak  yang   mulia   dan   bersifat   amanah.   perasaan   kasih   sayang   kamu   atau   kebaikan   hati   kamu   kerana   sesungguhnya   ramai  orang  yang  sebenarnya  tidak  jujur.     Keyakinan   mereka  terhadap  kamu  akhirnya  ternyata  akan  menjadi  sumber  kekuatan  kamu  kerana   mereka  akan  bersedia  membantu  kamu  semasa  kamu  berada  dalam  kesusahan.

    Dan  ingatlah  bahawa  setiap  kelemahan  anggota  pentadbiran  kamu  dan  juru  tulis   kamu  yang  kamu  terlepas  pandang  akan  dicatat  di  dalam  kitab  amalan  kamu.     Mereka   mencintai   keamanan   dan   kedamaian.     Perdagangan  dan  Perusahaan     Laksanakanlah   rancangan   yang   berfaedah   untuk   mereka   yang   terlibat   dalam   bidang  perdagangan  dan  perusahaan  dan  bantulah  mereka  dengan  memberikan  nasihat   yang   bernas.     Lawatilah   setiap   ceruk   rantau   negeri   kamu   dan   jalinkan   perhubungan  secara  peribadi  dengan  kelompok  ini  dan  seringlah  bertanyakan  keadaan   mereka.   sesungguhnya   mereka   tidak   mungkin   menimbulkan   kekacauan.     Perdagangan   dan   perusahaan   merupakan  punca  keuntungan  negara.  seorang   yang  tidak  cemas  menghadapi  sebarang  tugas  yang  sulit  dan  tidak  marah  dengan  kerja   yang  banyak.     Sesetengah   daripada   mereka   tinggal   di   bandar   dan   sesetengahnya   berpindah  dari  satu  tempat  ke  satu  tempat  membawa  barangan  dan    peralatan  mereka   dan   mencari   nafkah   hidup   sebagai   buruh   kasar.    Bagi  setiap  bahagian  pentadbiran  biarlah  ada  ketuanya.  dari  tanah  semenanjung  dan   seberang   laut   dan   dari   gunung   dan   hutan   dan   tentu   sahaja   mereka   beroleh   keuntungan   sementara  orang  awam  tidak  perlu  bersusah  payah  menanggung  beban  ini.Apabila  kamu  melantik  mereka  tanpa  mengenakan  sebarang  tempoh  percubaan   pastikan  orang-­‐orang  yang  kamu  pilih  itu  mempunyai  pengaruh  dengan  orang  ramai  dan   memang  sudah  ternyata  jujur  orangnya.     Dagang   santeri   dan   saudagar   ini   adalah   kelompok   manusia   yang   mencintai   kedamaian   dan   kamu   tidak   perlu   takut   akan   sebarang   gangguan   daripada   mereka.     Tetapi   ingat.   kebanyakan   mereka   sangat   tamak   dan   sudah   biasa   melakukan   urusniaga   yang   tidak   jujur.     Mereka   menyorokkan   hasil   tanaman   dan   mencuba   13 .    Orang-­‐orang  yang  terlibat  dalam  bidang  kerja  ini   bersusah  payah  mengumpul  barangan  dari  jauh  dan  dekat.  kerana  pemilihan  seperti  itu  disukai  oleh  Allah   dan  para  pemerintah.

  maka   hendaklah  kamu  menghukumnya  dengan  hukuman  yang  berat.   miskin   dan   tidak   berdaya   -­‐     orang-­‐orang   yang   menjadi  mangsa  perubahan  peristiwa.  Ada   sesiapa   yang   melanggar   perintah   kamu   dan   melakukan   kesalahan   menyorok.     Pastikan   urusniaga   dijalankan   dengan   serba   kemudahan.   kerana   Allah   tidak   akan   menerima   sebarang   alasan   atas   pengabaian   kamu   terhadap   hak   mereka.    Antara  mereka.   yang   hidup   terbiar.w   melarang   perbuatan   ini.   alat   sukat   hendaklah   digunakan   dengan   betul   dan   harga   ditetapkan   agar   pembeli  dan  penjual  tidak  rugi.         Nama   baik   seorang   pemerintah   akan   terjejas   jika   beliau   tidak   menentang   perbuatan   yang   curang.   mereka  tidak  pergi  meminta  sedekah.   berilah   bahagian   mereka   yang   ada   di   Baitul   Mal.    Dan  sekiranya  setelah  kamu  memberikan  amaran.     Tegahlah   mereka   daripada   menyorokkan   barangan   kerana   Rasulullah   s.  ada  beberapa  orang  yang  tidak   menyesali   untung   nasib   mereka   dalam   kehidupan   ini   walaupun   mereka   hidup   susah.       Fakir  Miskin     Awas!  Takutilah  Allah  apabila  kamu  berdepan  dengan  masalah  fakir  miskin  yang   tiada   pembela.     Janganlah   kamu   menganggap   kesejahteraan   mereka   kurang   penting   daripada   kesejahteraan   kamu   dan   janganlah   kamu   melupakan   mereka   apabila   kamu   membuat   sebarang   ketetapan   yang   penting   dan   pulaukan   orang   yang   14 .a.     Hendaklah   kamu   berlaku   adil   kepada  hak  kedua-­‐duanya.    Untuk  meringankan  beban   hidup   mereka   .  lindungilah  hak  mereka  kerana   kamulah  yang  bertanggunghjawab  menyelamatkan  mereka.   tanpa   mengira   di   mana   sahaja   mereka   berada   sama   ada   dekat   ataupun   jauh.menjualnya   dengan   harga   yang   tinggi   dan   perbuatan   seperti   itu   amat   membahayakan   orang  awam.    Atas  nama  Allah.         Janganlah   kamu   lalai   sehingga   kamu   lupa   akan   tanggungjawab   kamu   terhadap   mereka.

      Dan   kewajipan   inilah   yang   biasanya   sukar   disempurnakan   oleh   para   pemerintah.       Mesyuarat  Secara  Terbuka     Berjumpalah   dengan   orang-­‐orang   yang   tertindas   dan   hina   dari   masa   kesemasa   dalam   satu   mesyuarat   yang   terbuka   dan   ingatlah   bahawa   Allah   berada   di   mana-­‐mana   sahaja.    Hanya  bangsa  dan  kelompok  masyarakat  seperti  itu  sahaja  yang  benar-­‐ benar   taat   akan   perintah   Allah   dalam   melaksanakan   kewajipan   mereka   terhadap   fakir   miskin.     Adakanlah   perbincangan   dari   hati   ke   hati   dengan   mereka.       Usahakanlah   untuk   mendapatkan   ganjaran   daripada   Allah   dengan   memberikan   hak   tiap-­‐tiap   orang   yang   memerlukan   tetapi   mempunyai   harga   diri   dan   anggaplah   tugas   menyempurnakan   keperluan   orang-­‐orang   tua   yang   tidak   mempunyai   mata   pencarian   tetapi   tidak   rela   meminta   sedekah   sebagai   satu   amanat   dan   tugas   yang   mulia.   kerana   kami   pernah   mendengar   Rasulullah   bersabda   bahawa   “tidak   ada   bangsa   atau  masyarakat  yang  dianggap  mulia  jika  orang  yang  kuat  tidak  membantu  orang  yang   15 .memandang   rendah   pada   fakir   miskin   dan   orang   yang   tidak   menceritakan   perihal   kehidupan  fakir  kepada  kamu.   tugas   ini   dilaksanakan   dengan   penuh  kerelaan.     Pilihlah   di   kalangan   pegawai-­‐pegawai   kamu   orang   yang   benar-­‐benar   taat   dan   bertaqwa   kepada   Allah   supaya   mereka   dapat   memberitahu   kamu   keadaan   hidup   fakir   yang  sebenarnya.   kerana   fakir   miskinlah    yang  paling  memerlukan  belas  ihsan  kamu.     Tetapi   dalam   sesebuah   masyarakat   yang   berpandangan   jauh.    Hendaklah  kamu  menyediakan  bantuan  untuk  orang-­‐orang  fakir  dan   miskin   agar   kamu   tidak   perlu   berdolak-­‐dalik   di   depan   Allah   di   akhirat   kelak.     Temuilah   mereka   secara  bersaorangan  tanpa  ditemani  oleh  pengawal  atau  pegawai  awam  kamu.  atau  pun   anggota  polis  dan  anggota  bahagian  perisikan  kamu.    Dengan  cara  begitu  wakil  fakir  dan   miskin  dapatlah  menyuarakan  rasa  tidak  puas  hati  mereka  tanpa  segan  silu  dan  takut-­‐ takut.

    Walaupun   demikian   Allah   akan   membuka  pintu  rahmatnya  kepada  kamu.     Perhubungan  Dengan  Tuhan     Janganlah   kamu   lupa   menguntukkan   waktu   yang   khusus   untuk   berhubung   dengan  Allah.     Terimalah   cadangan  yang  diberikan  oleh  para  pegawai  kamu  untuk  mengurangkan  perasaan  tidak   puas   hati   kakitangan   perkeranian   kamu.   jelaskanlah   kepada  mereka  dengan  penuh  ketulusan  hati.   janganlah   memanjangkan   sembahyang   kamu   sehingga   menyebabkan  makmum  resah  gelisah  atau  membuat  mereka  benci  untuk  sembahyang   berjamaah   atau   mengurangkan   kesan   sembahyang   berjemaah   kerana   dalam   jemaah   16 .         Walau   apa   pun   sahaja   yang   dapat   kamu   berikan   kepada   mereka.     Dan   apabila   kamu   menjadi   imam   sembahyang   berjemaah.  walaupun  setiap  detik  hidup  kamu  hanyalah  untuk  beribadat  kepadaNya.     Bereskanlah  kerja  pada  satu-­‐satu  hari  itu  pada  hari  yang  sama  juga  kerana  hari-­‐hari  yang   mendatang  akan  membawa  masalah  yang  lain  pula.     Sembahyanglah   kamu   pada   siang  dan  malam  hari  dan  untuk  bertaqarrub  sedapat-­‐dapatnya  janganlah  kamu  sengaja   sembahyang   lama-­‐lama   sehingga   membuat   kamu   bosan.  dan  janganlah  kamu  berasa  marah  sekiranya  mereka  tidak  dapat  menyampaikan   sebab-­‐sebab   mereka   tidak   berpuas   hati   dengan   jelas.lemah”.   berikanlah   dengan   rasa   ikhlas   dan   apa-­‐apa   sahaja   yang   tidak   mampu   kamu   berikan.     Masa  yang  kamu  khaskan  untuk  melakukan  ibadat  secara  khusyuk  hendaklah  digunakan   untuk   menunaikan   sembahyang   lima   waktu   setiap   hari.   dengan   syarat   waktu   dihabiskan   secara   jujur   dengan   berbakti   kepada   rakyat   kamu.     Ada   beberapa   perkara   yang   memerlukan   tindakan   yang   segera.     Pastikan   setiap   rayuan   atau   permohonan   yang   diajukan   untuk   pertimbangan   kamu   dibawa   ke   pengetahuan   kamu   pada   hari   itu   juga   walaupun   para   pegawai   kamu   mencuba   bersungguh-­‐sungguh   untuk   menghalangnya.   Hadapilah   kata-­‐kata   kesat   yang   digunakan   oleh   mereka   dengan   perasaan   tenang.

  rakyat   kamu   sendiri   akan   menjauhkan   diri   daripada   kamu.   kamu   tidak   akan   mengasingkan   diri   kamu   daripada   rakyat   kamu   tetapi   kamu   akan   mendengar   masalah   mereka   dan   menunaikan   permintaan   mereka.   bermakna   kamu  sengaja  tidak  mahu  mengambil  tahu  akan  hal  kebajikan  mereka.”     Pengasingan  Diri  Tidak  Disukai     Di  samping  mematuhi  perintah-­‐perintah  yang  telah  kami  nyatakan  tadi.  sifat  suka  mengasingkan  diri  itu  tidak  disukai  lebih-­‐lebih   lagi  memang  sudah  menjadi  kewajipan  kamu  untuk  menjaga  kebajikan  dan  kepentingan   17 .    Keadaan  itu  akan   membuat  pemerintah  mempunyai  gambaran  yang  salah  terhadap  satu-­‐satu  perkara  dan   menyebabkan  dia  tidak  dapat  membezakan  antara  kebenaran  dengan  kepalsuan.     Sebaliknya   pula   kalau   kamu   tidak   adil.    Sebenarnya  kamu  hanya   boleh  melakukan  satu  perkara  sahaja.  bagaimana  kami  patut  menjadi  imam  sembahyang  berjemaah  dengan  orang– orang   di   sana.         Sesungguhnya   permerintah   itu   hanyalah   manusia   biasa   dan   dia   tidak   mungkin   mendapat  gambaran  yang  sebenar  tentang  sesuatu  yang  tidak  dapat  dilihat.    Kalau   kamu   adil   orangnya.kamu   mungkin   ada   orang   yang   cacat   dan   orang   yang   perlu   menyelesaikan   tugas   yang   mendesak  dengan  segera.     Baginda   menjawab.  sama  ada  kamu  adil  atau  kamu  tidak  adil.  ingatlah   kamu  akan  satu  perkara.    Tidak  ada   tanda-­‐tanda   khusus   terpampang   pada   kebenaran   yang   membolehkan   seseorang   itu   membezakan  berbagai-­‐bagai  jenis  kebenaran  dan  kepalsuan.   sabdanya   “Lakukanlah   sembahyang   kamu   sebagaimana   orang   yang   lemah   antara   kamu   akan   melakukannnya   dan   tunjukkanlah   contoh  berlaku  adil  kepada  orang-­‐orang  yang  beriman.   kerana   apabila   kamu   berbuat   demikian.    Jangan  sekali-­‐kali  pada  bila-­‐bila  masa  pun  kamu  mengasingkan   diri   kamu   daripada   rakyat   kamu.     Apabila  kami  bertanya  kepada  Rasulullah  semasa  kami  menerima  perintah  untuk   ke  Yaman.     Apakah   kebaikan   yang   kamu   peroleh   daripada   mengasingkan   diri   kamu?    Pada  bila-­‐bila  masa  pun.

    Itu   akan   mencegah   mereka   daripada   merosakkan  kepentingan  orang  lain  dan  meyelamatkan  kamu  daripada  kemurkaan  Allah   dan  kemarahan  mansuia.   berilah   penjelasan   kepada   mereka   dan   hapuskanlah   segala   syak   wasangka   itu.     Janganlah   diamalkan   perbuatan   memberi   tanah   walau   sedikitpun   kepada   saudara-­‐mara   kamu.     Sedarilah   bahawa   orang-­‐orang   yang   rapat   dengan   kamu   akan   mencuba   menggunakan   kedudukkan   mereka   kerana   iri   hati   dengan   hak   milik   orang   lain   dan   mereka   akan   melakukan   perbuatan   yang   tidak   adil.    Terimalah  tawaran  itu  kerana  ia  akan  mendatangkan  kegembiraan  Allah.     Perdamaian   adalah   sumber   kegembiraan   bagi   tentera   dan   ia   mengurangkann   kebimbangan   kamu   serta   mengekalkan   keamanan   dalam   negeri.     Hendaklah   kamu   berlaku   adil   tanpa   mengira   saudara   atau   tidak.     Hapuskanlah   sifat   keji   seperti   itu   daripada   jiwa   mereka.     Dengan   18 .     Tetapi   awas!   Hendaklah  kamu  sentiasa  berwaspada  setelah  perjanjian  damai  ditandatangani    kerana   musuh-­‐mush   yang   tertentu   mengemukakan   syarat   perdamaian   semata-­‐mata   untuk   mengabui   mata   kamu   dan   mereka   akan   menyerang   kamu   apabila   kamu   leka.  hukumlah  mereka   mengikut  undang-­‐undang  yang  telah  ditetapkan  walaupun  tindakan  itu  akan  membuat   kamu  sedih  kerana  semua  ini  adalah  untuk  kebaikan  negara.     Janganlah   kamu   berasa   bosan   mendengar   setiap   aduan   tentang   penindasan  oleh  pegawai  kamu  atau  rayuan  untuk  mewujudkan  keadilan.rakyat   kamu.     Dengan   cara   begitu   kamu   akan  sentiasa  bersikap  adil  dan  orang  akan  mula  menyayangi  kamu.     Perdamaian  dan  Perjanjian     Ingatlah!   Janganlah   kamu   menolak   tawaran   untuk   berdamai   yang   dibuat   oleh   musuh  kamu.    Dan  harapan  kamu   agar  mereka  menaruh  kepercayaan  terhadap  kamu  akan  tercapai.     Jika   salah   seorang  saudara  atau  sahabat  kamu  tidak  mematuhi  undang-­‐undang.    Jika  ada  orang  mengesyaki   kamu   berlaku   tidak   adil   terhadap   mereka   pada   bila-­‐bila   masa   pun.

    Tidak   ada   perbuatan   yang   lebih   merbahaya   daripada   menumpahkan   darah.     hendaklah   kamu   mencuba   sedaya   upaya   kamu   untuk   menepatinya   kerana   walau   apa-­‐ apa   pun   pertentangan   yang   wujud   tentang   perkara-­‐perkara   lain.     Dan   setiap   kali   kamu   membuat   janji.     Malah   mereka   yang   paling   berkuasa   di   dunia   ini   pun   mengharapkan   janji   Allah   kerana   kamu   tidak   akan   ditipu.       Sesungguhnya   janji   Allah   merupakan   rahmat   bagi   setiap   insan.     Awas!   Jauhilah   pertumpahan   darah   tanpa   sebab   yang   munasabah.itu   hendaklah   kamu   sentiasa   berjaga-­‐jaga   dan   janganlah   percaya   dengan   tidak   menentu   pada  kata-­‐kata  mereka.     Oleh   itu   janganlah   berjanji   jika   tidak   dapat   dipenuhi   kemudiannya   atau   melanggar   perjanjian   yang   telah   kamu   setujui   atau   mungkir   janji.     Pada   hari   Khiamat   kelak   orang   yang   melakukan   pertumpahan   darahlah   yang   paling   dahulu   disoal.   namun   tiada   perkara   yang   lebih   mulia   daripada   menepati   janji.   maka   hendaklah   kamu   menyempurnakan   kewajipan   itu   dengan   amat   berhati   kerana   ia   adalah   satu   amanah   yang   mesti   dipegang   teguh.         Namun   demikian.   walau   bagaimana   sukar   sekalipun   pada   mulanya.     Pertumpahan   darah   membawa   kemusnahan   dan   darah   yang   tumpah   dengan   sia-­‐sia   hanya   akan   membawa   kemusnahan   kepada   negara.   sekiranya   di   bawah   perjanjian   damai   itu   kamu   telah   terima   sebarang   kewajipan   maka   hendaklah   kamu   menyempurnakan   kewajipan.     Dan   tunggulah   dengan   sabar   akan   hasilnya   yang   bermanafaat  kerana  itu  lebih  baik  daripada  memungkiri  janji  hanya  kerana  takut.   perbuatan   itu   juga   diterima   baik   di   kalangan  orang  bukan  Islam  kerana  mereka  sedar  akibat  tidak  menepati  janji.       Malah.    Oleh  itu   janganlah   kamu   sengaja   mencari   alasan   apabila   melaksanakan   tanggungjawab   ini   dan   jangan   sekali-­‐kali   kamu   mungkir   janji   atau   menipu   musuh   kamu   kerana   perbuatan   mungkir   janji   itu   dikutuk   oleh   Allah   dan   tidak   ada   orang   yang   akan   menentang   Allah   kecuali  orang  yang  mungkar.     Oleh   itu   awas!   Janganlah   kamu   19 .

bercita-­‐cita   hendak   membina   kekuatan   negara   kamu   dengan   melakukan   pertumpahan   darah   kerana   darah   yang   mengalir   itulah   yang   akhirnya   melemahkan   negara   dan   memudahkan   negara   ditawan   oleh   orang   lain.     Janganlah   melakukan   perbuatan   yang   salah   terus-­‐terusan   atau   lalai   membetulkan   perkara   yang   salah.  mati  semasa   menjalani  hukuman.  janganlah   kamu   mencuba   menyuarakan   pendapat   peribadi   kamu   dan   janganlah   kamu   lalai   melaksanakan   kewajipan   yang   harus   dipikul   kerana   orang   ramai   akan   sentiasa   memerhatikan   kamu   dan   kamu   bertanggungjawab   terhadap   segala-­‐gala   yagn   kamu   lakukan   utnuk   rakyat.     Demi   Allah   kami   bersumpah.  patuhilah  segala  perintah  dan  jauhilah  segala  larangan  dalam  Kitab  Allah  dan   Hadis   Nabi..   kamu   akan   menerima   balasan   yang   sewajarnya.     Adalah   menjadi   kewajipan   kamu   untuk   mengkaji   dengan   teliti   hukum-­‐hukum   yang  diamalkan  oleh  pemerintah  yang  baik  dan  adil  sebelum  kamu.    Sekiranya  kamnu  ditimpa  kesusahan  cubalah  kawal  pereasaan   kamu  kerana  kalau  tidak  itu  akan  menambah  kesusahan  kamu.  maka  janganlah  kekuasaan  negara  menjadi  penghalang  bagi  waris   si  mati  menuntut  diat.   tiada   keampunan  bagi  orang  yang  membunuh  dengan  sengaja.     Buatlah   sesuatu   itu   tepat   pada  masanya  dan  kena  pada  tempatnya.    Apabila  kata  sepakat  sudah  dicapai.     Sekiranya   kamu   abai   melaksanakan   tanggunjawab   kamu.     Hukuman  bagi  orang  yang  melakukan  jenayah  membunuh  ialah  hukuman  mati.     Kawallah   kemarahan   kamu   dan   jagalah   tangan  dan  lidah  kamu.   dan   ikutilah   segala   panduan   yang   kamu   peroleh   daripada   cara   kami   menguruskan   kerajaan.     Arahan  Yang  Terakhir     Janganlah  kamu  teburu-­‐buru  hendak  melakukan  sesuatu  sebelum  masanya  atau   mengabaikannya   apabila   tiba   masanya.     Berusahalah   dengan   sedaya   upaya   kamu   untuk   melaksanakan   20 .    Contohilah  Sunnah   Rasulullah.     Sekiranya  pesalah  yang  dihukum  dera  kerana  sebarang  jenayah  yang  kecil.

  kami   memerintahkan   kamu   supaya  jangan  suka  mengikut  kata  hati  atau  lari  daripada  menyempurnakan  tugas  yang   kami  amanahkan  kepada  kamu.     Selawat   dan   salam   ke   atas  Nabi  Muhammad  s.     Kami   memohon   keredhaan   Allah   dan   keampunanNya   semoga   Allah   menerima   kita   sebagai   syuhada   dalam   melaksanakan   suruhanNya.     Dan   kepadaNya   kita   akan   kembali.arahan-­‐arahan   yang   telah   kami   sebutkan   dalam   warqah   ini   dan   yang   kamu   sendiri   bersumpah   untuk   mematuhinya.a.                   21 .w  dan  ke  atas  keluarganya.     Dengan   perintah   ini.     Kami  memohon  perlindungan  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  Maha  Penyayang  dan   marilah   kita   berdoa   agar   kita   sama-­‐sama   mendapat   rahmatNya   untuk   melaksanakan   segala   perintahNya   agar   kita   tersisih   daripada   segala   kemungkaran   dan   semoga   orang   ramai   mendapat   manfaat   dan   agar   amal   kita   berterusan.