TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Nyatakan empat tujuan penyelidikan dalam pendidikan. Bantu guru hadapi cabaran Keluarkan guru dri kongkongan amalan rutin Galak guru kongsi pengalaman Menjadi agen peribahan Beri kuasa utk buat kputusan dlm BD

Nyatakan empat ciri penyelidikan. Kesahan Kebolehpercayaan Kemudahtafsiran kebolehtadbiran

Dalam penyelidikan pendidikan yang bersifat inkuiri, terdapat tiga pendekatan. Nyatakan ketiga-tiga pendekatan. Positif (kuantitatif) Interpretif (natural/kualitatif) Kritikal

Terangkan beza antara pendekatan positivist, interpretive dan critical dalam penyelidikan. Positif (kuantitatif) Tekan kpd ketepatan bukti penyelidikan dengan guna data dlm bntuk numerikal Contoh: kajian eksperimen, kajian korelasi Interpretif (natural/kualitatif) Hurai sesuatu fenomena dgn guna data dalam bentuk deskriptiff verbal / Analisis secara verbal Contoh: kajian kes, kajian sejarah Kritikal Memperbaiki keadaan sosial dan kemanusiaan / bagaimana keadaan sosial diwujudkan Contoh: kajian: ??

-

-

Terangkan perbezaan antara penyelidikan yang berpendekatan kuantitatif dengan yang berpendekatan kualitatif.laku yg boleh dan xboleh dilakukan atas responden Memberi perlindungan kepada responden/ penyelidik Sebagai pengukur kepada “self-regulation” dalam profesion itu sendiri. melibatkan perserta2 yang mmpunyai kedudukan yang sama KAJIAN TUJUAN PENEGASAN UTAMA CIRI KHAS PENULISAN MODEL STATUS PENYELIDIK KUANTITATIF (POSITIF) Mengesan ilmu umum yg objektif. berikan satu contoh bagi setiapnya. konsep kendiri penyelidik diterima Gaya individu.objek penyelidik disembunyikan Subjektiviti ditolak Gaya umum Mendekati sains semula jadi Mendekati umum Mengapakah penting ada etika dalam penyelidikan pendidikan? Panduan kpd penyelidik dalam menjalankan penyelidikan Bimbing penyelidik kearah kesedaran diri ttg perkara2/t. penulisan kolaboratif Mendekati sains sosial Demokratik. KUALITATIF (NATURALIS) Mengejar ilmu individu Kepentingan penyelidik. Penyelidik perlu nyata latar belakang/identiti kpd responden Dpt persetujuan drpd responden Melindungi kerahsiaan responden Jujur/bertanggungjawab Xpaksa untuk bantu Xplagiat/ x bias . m’asing fakta dan nilai Pemisahan indiv kendiri. pemerhati ditonjol Subjektiviti diakui. Nyatakan 6 prinsip berkaitan dengan kod etika penyelidikan.

Kajian eksperimen Tentu keberkesanan sesuatu rangsangan. yg ramai iaitu ratus/ribu Nyatakan dan terangkan empat jenis penyelidikan kualitatif.TAJUK 2: JENIS-JENIS PENYELIDIKAN Nyatakan keempat-empat jenis penyelidikan. x dpt agih scr rawak Kajian korelasi Tentu perhubungan ntr 2 p’ubah kajian Kajian tinjauan Dguna’n utk dpt mklumat drpd resp. gunaan. Brdsr persekitaran sbnr Kajian kes Penerangan/analisian terperinci ssuatu fnmena/unit kcil Kajian sejarah Mncerita khidupan ssorg. tindakan dan penilaian. Kajian etnografi M’kaji.rawatan atau intervensi. Penyelidikan asas Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam sesuatu fenomena/libat kumpul data dlm situasi baru Penyelidikan gunaan Menyelesaikan masalah praktikal dengan guna teori sedia ada Penyelidikan penilaian Nilai keberkesanan sesuatu projek utk ketahui samada objektif asal trcapai atau x Penyelidikan tindakan Meningkatkan keberkesanan amalan dalam pendidikan tnpa buat generalisasi Nyatakan dan terangkan empat jenis penyelidikan kuantitatif.pnglmn .interpret sistem.budaya ssuatu kump. Kajian kuasi eksperimen Nilai keberkesanan suatu program apabila resp.analisis. Penyelidikan asas Penyelidikan gunaan Penyelidikan penilaian Penyelidikan tindakan Terangkan jenis-jenis penyelidikan asas.

boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi. Penyelidik adalah sebahagian SAMPEL KAJIAN daripada peserta kajian. Instrument seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data.Nyatakan 4 perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif KUALITATIF Temubual. Saiz sampel kecil dan dipilih METHOD KAJIAN secara bertujuan M’jana isu@soal m’selesaikn m’tmbhbaikn situasi kajian/ mslh/ TUJUAN KAJIAN . pemerhatian atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video.hukum baru Penyelidik adalah instrumen INSTRUMEN KAJIAN utama memungut data. mendengar dan memerhati sendiri Reka bentuk bersifat mudah REKA BENTUK KAJIAN lentur / fleksibel. Instrumen berfungsi sebagai alat pengukur dan menjadi alat perantaraan Reka bentuk ditetapkan sebelum data dipungut.teori. M’uji hipotesis/m’btk generalisasi. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji. KAJIAN BENTUK DATA KUANTITATIF Data berbentuk angka yang boleh diukur. Penyelidik mengkaji populasi atau sampel yang mewakili populasi. Penyelidik bukan peserta kajian.

.Bentuk hipotesis kajian .Merupakan hipotesis sekiranya hipotesis tidak dapat dibentuk dari tajuk penyelidikan.Tentu prosedur sampel .Memperolehi makna dan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah.Nyata kesahan/kebolehpercayaan .Mengenalpasti masalah sebenar .Buat tinjauan litratur .Keupayaan ujian mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat .Mengetahui status kajian itu diluar. .Menjelaskan tujuan penyelidikan akan dijalankan .Nyata masalah kajian . .Bina instrumen kajian . .Merancang metodologi yang sesuai Apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpercayaan instrumen kajian? Bagaimanakah dapat kita menentukan kebolehpercayaan instrumen? .Membina hipotesis kajian .Menggariskan sempadan atau skop sesuatu penyelidikan Beri tiga sebab mengapakah penting dijalankan tinjauan literatur. .Tentu prosedur kumpul data .Kumpul data .Rncg design kajian .Penentuan kebolehpercayaan instrumen dapat dibuat melalui pekali Alfa Cronbach Apakah yang dimaksudkan dengan kesahan instrumen kajian? Bagaimanakah dapat kita meningkatkan kesahan instrumen? .TAJUK 3: PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Nyatakan dan terangkan 15 langkah dalam prosedur penyelidikan pendidikan.Analisis dan hurai data . .Guna instrumen soal selidik.Mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja penyelidikan yang telah dibuat.Memberi idea mengenai pembolehubah . .Keupayaan item mengekalkan skor. .ujian .Kenalpasti masalah kajian .jika seseorang mengambil ujian yang sama beberapa kali.Bincang/lapor hasil kajian Mengapakah objektif/soalan kajian penting? Beri dua sebab.Memandu pengkaji utk menetapkan objektif kajian .Bentuk soalan kajian instrumen kajian .

Tingkatkan amalan kefahaman .Memperkenalkan idea kreativiti .Memperbaiki amalan profesional . .Berbentuk inkuiri dan refleksi penyelidik melalui amalan praktikal yang dilalui.Melibatkan proses berulang.Pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Nyatakan dan terangkan empat ciri penyelidikan tindakan. serta proses pusingan berulang .Menonjolkan kreativiti Terangkan tiga cara bagaimana kajian tindakan boleh membantu seorang guru dalam perkembangan profesionalismenya.Melihat proses pengajaran n pembelajaran .Perbaiki pengajaran n pembelajaran .Bab 4: PENYELIDIKAN TINDAKAN Beri definisi untuk penyelidikan tindakan. . .Penyelesaian masalah sosial .Meningkatkan kualiti amalan pendidik .Melibatkan mereflek P&P makin baik .Bertujuan penambahbaikan Terangkan empat kepentingan penyelidikan tindakan.Memperkenalkan inovasi .Salah satu bentuk penyelidikan gunaan . Apakah tujuan penyelidikan tindakan? .Berkisarkan Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran . .Salah satu proses mereflek kendiri .

Mengkaji amalan setempat .TAJUK 5: KAJIAN TINDAKAN Nyatakan kedua-dua jenis kajian tindakan.Kaji isu2 sosial yg hlg khdpan indvd .Kajian tindakan kritikal (penyertaan) melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghindarkan perkembangan pelajar.Dalam tajuk 1: PENDAHULUAN  Refleksi Pnp Lalu  Sorotan Literatur .Libat inkuiri b’asas indvd/pasukan .Lahir guru sbg penyelidik Beri dua contoh kajian tindakan dan dua contoh bukan kajian tindakan.Rancang .Fokus kpd pmbngunan guru/pmbljrn murid .Laksana - Perhati Reflek Bilakah refleksi dijalankan dalam kajian tindakan? . # JAWAPAN LAIN: Kajian individu Kajian sekolah - - Kajian kolaboratif Kajian tindakan daerah Terangkan perbezaan antara kajian tindakan kritikal dan kajian tindakan praktikal. Terangkan mengapa. .Tekan kesaksamaan kolaborasi . .Bukan kajian tindakan  ?  ? Nyatakan langkah kajian tindakan. (Lewin) . .Laksana plan tindakan .Lahir penyelidik yg bebas Kajian Tindakan Praktikal (Amalan) .Kajian tindakan  Murid xdpt ingt fakta syarat2 sah solat fardhu  Murid murid xdpt kenal huruf2 hijaiyah .Fokus kpd prubahan2 yg tingkat kualiti kehdpn .Kajian tindakan praktikal (amalan) Melibatkan peninjauan tentang amalan pengajaran guru dalam konteks isu-isu di dalam bilik darjah. Kajian Tindakan Kritikal (Penyertaan) .

apakah kaedah pengumpulan data yang sesuai? Terangkan jawapan anda.Penglibatan keluarga dalam P&P.2 Dengan ganjaran: 7.Sejauh manakah keberkesanan kaedah Mnemonik Jawi dapat membantu murid mengingati syarat-syarat wajib dan sah solat dengan betul. seorang guru memperoleh keputusan berikut bagi skor-skor lima orang murid: Tanpa ganjaran: 5.Rakaman audio n gambar . .Temubual .Senarai semak Dalam menentukan sama ada ganjaran boleh meningkatkan keupayaan murid mengingat kandungan pelajaran yang lepas. Beri contoh masalah atau isu yang tidak sesuai dijadikan masalah kajian tindakan.TAJUK 6: RANCANGAN DAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN Beri contoh soalan kajian tindakan.5.8. .Objektif kajian ini ialah untuk meningkatkan pencapaian murid dalam menyelesaikan operasi bahagi.3. Dalam kajian untuk menentukan sejauh manakah penggunaan lagu dapat meningkatkan penglibatan murid dalam pelajaran.Adakah penggunaan lagu “rukun negara” dapat meningkat kan keupayaan murid untuk mengingat prinsip-prinsip rukun negara? . . .7.4. Ibu bapa tidak boleh dijadikan sampel dalam masalah ini kerana ibu bapa tidak terlibat secara langung dalam P&P di sekolah. Beri sebabnya. Terangkan mengapa objektif berikut kurang sesuai sebagai objektif kajian tindakan: . .6 Buat analisis untuk data di atas dan laporkan keputusan analisis tersebut.Adakah kaedah Akrostik Jawi mampu membantu murid mengingati syarat-syarat wajib dan sah solat dengan betul.7. Kajian tindakan memerlukan sampleh kajian terlibat secara langsung sepanjang tempoh kajian bagi mendapatkan perubahan dan data yang authentik.

menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan.Pemerhatian .Tembuala x berstruktur. . Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan temu bual berstruktur.Senarai semak Beri definisi temu bual.Temubual berstruktur.Temubual separa berstruktur.Tempos sesi tembual .Catatan nota .Diari .Soal selidik . ad yang bertanya dan ada yang menjawab.Buku log . .Kaset .Perakam .bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. mempunyai komunikasi 2hala. .Teknik persoalan . .Stail .mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu fenomena n isu Senaraikan lima garis panduan dalam membina skedul temu bual.Temubual .Penggunaan bahasa .Menyimpulkan pemahaman . semi-struktur dan tidak berstruktur. Nyatakan 12 kaedah pengumpulan data. .Foto .Kemahiran mendengar .mengumpul data analiss scara kuantitatif-interaksi minumum .Menutup perbualan .Kandungan .Bab 7: KAJIAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN Terangkan mengapakah data dikumpul dalam penyelidikan.Perhubungan diantara individu dengan individu yang satu lagi.boleh tambah soalan-dicatatkan n dirakam-jawapan responden boleh dikembangkan .Ciri-ciri solan .Portfolio .mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. . .Aras bahasa .Susunan soalan Senaraikan lima garis panduan semasa menjalankan temu bual.Peneletian dokumen . .Rancang temubual .

kajian ini dikatakan mmpunyai kshan luaran yg baik.Kesahan dalaman sejauh mn bukti diperoleh menunjukkan kesan sebab-akibat .Lebih mudah berbanding soal-selidik.Kritikan luaran usaha mendptkan keaslian maklumat .Kritikan dalaman munasabah atau boleh dipercayai isi kandungan sesuatu sumber .Apakah kekuatan dan kelemahan temu bual? . Apakah yang dimaksudkan dengan kesahan luaran dan dalaman? .Keberkesanan temubual .Pendekatan menjalankan penyelidikan dengan menggunakan lebih daripada satu alat kajian tindakan. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan triangulasi – berapa jenis yang ada? Mengapa penting? .3 jenis – membanding pelbagai punca data  Membanding pelbagai keputusan responden  Membanding cara menganalisis data  Data trigulasi penting kerana mengesahkan hasil dapatan kajian dan keputusan TAJUK 8: PERTIMBANGAN SEMASA MENGUMPUL DATA KAJIAN TINDAKAN Terangkan empat tujuan analisis data. .Kelemahan . Ia boleh diaplikasikan ke atas kedua2 pndkatan iaitu kualitatif n kuantitatif. .Kesahan luaran merujuk kpd sama ada kajian yg dijalankan blh digeneralisasikan.Kekuatan . Apakah yang dimaksudkan dengan kritikan luar dan kritikan dalaman? Apakah bezanya? . Jika boleh. Terangkan bagaimana kita dapat meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan kajian semasa pengumpulan data.

analisis kand.Mengkodkan data Analisis data yang telah ditranskripsikan drpd temu bual/data catatan nota lapangan hasil pemerhatian yg dijalankan.Kata kunci (instrumen/responden) . Contoh: tema2yg diperoleh hasil analisis temu bual guru dgn murid berkaitan faktor2 yg menyebabkan murid.Keputusan kajian .Bacaan/memoing .Cadangan .Mengkategorikan data Digunakan dalam pemerhatian.Peratus . laman web .Ditulis dalam satu perenggan .Min - Pentafsiran Pengkelasan - Median/mod Sisihan piawai Pekali kolerasi Nyatakan apakah yang perlu ada dalam kandungan abstrak.Frekuensi . buku. Isu boleh dikenal pasti melalui tema yg didapati pd transkripsi temu bual manakala corak dan makna ditentukan melaui tema2 yg telah dikenal pasti.Masalah kajian (refleksi pnp) . . Contoh: analisis surat.Deskriptif .kutipan data scr naratif.temu bual mendalam. Cara analisis data kualitatif .Penerangan Bagaimanakah dianlalisis secara kuantitatif? .diari. .Metodologi .Objektif kajian .Menyusun data dalam grid analisis Data yang telah dikategori dan dikod ikut tema dimasuk’n dalam jadual analisis .Dapatan kajian .TAJUK 9: ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN Terangkan dengan memberi contoh teknik-teknik analisis data kualitatif berikut: .Mengenal pasti tema/corak dan makna. . Komunikasi iaitu transkripsi yg direkod melalui temu bual.Analisis kandungan Kaedah yang digunakan utk analisis kand.Rumusan .

Bertukar2 pendapat dan cara dalam menyelesaikan sesuatu masalah .Seminar . .Penerbitan .Rangkaian penyelidikan tindakan .Membentangkan laporan penyelidikan kpd org ramai . .Terangkan kepentingan seminar. Bagi setiap cara terangkan kelebihan dan kekurangannya.Meningkatkan Nyatakan tiga cara bagaimana anda dapat berkongsi dapatan kajian tidnakan dengan pendidikan lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful