You are on page 1of 4

Gezamenlijke opdrachten week 4

Recht Juridische restricties

PBD-1iV Tutorgroep 43 Linda Wijker Max van de Laarschot Marcel Edens Brandon van het Nederend Rob van Osch

Overeenkomsten en verschillen tussen gebruikersvoorwaarden en privacybeleid


Vrijheid van meningsuiting: Op Wehkamp na hebben alle sites beperkingen op wat de gebruikers wel en niet op de website mogen plaatsen. Dit om er voor te zorgen dat niemand onheus bejegend wordt of illegale dingen plaatst. Wehkamp zal dit niet hebben omdat het geen interactief platform heeft. Auteursrecht: Wehkamp stelt dat alles wat op de site geplaatst is van hun is en door niemand gekopieerd mag worden. Dit is eveneens zo bij Werkspot, LinkedIn, Hyves en Faebook. Alle sites melden dat het logo, de naam en andere trademarks niet zomaar gebruikt mogen worden door derden. Portretrecht: Facebook is de enige site die iets meldt over het portretecht. Dit is namelijk dat Facebook de profielfotos en namen van personen mag gebruiken voor reclames die te zien zijn. De andere sites hebben hier niks over staan in hun privacy statements. Privacy: Alle websites maken gebruik van cookies en behouden zich het recht om opmerkingen te verwijderen of accounts te elimineren. Alle sites geven aan via een beveiligde site te werken, om de gegevens van alle gebruikers te waarborgen. Wehkamp verschilt met andere sites door aan te geven dat wanneer een gebruiker van adres is veranderd, hij/zij dit zelf moet doorgeven. Als dit niet gebeurt, blijft hij/zij verantwoordelijk voor alles wat naar het oude adres gestuurd wordt.

Wetten
Vrijheid van meningsuiting Artikel 7 GW Auteursrecht Artikel 25 AW Portretrecht Artikel 19 tot 22 AW Privacyregeling Artikel 10 GW

Hoe heeft Peugeot het geregeld?


Vrijheid van meningsuiting: Op de site van Peugeot staat niets aangegeven over wat er wel en niet geplaats mag worden op de site, dit komt ook omdat bezoekers niks op de site kunnen plaatsen. Wat op sites zoals Facebook en Hyves wel kan. Auteursrecht: Peugeot geeft aan dat alle auteursrechten op de inhoud van de internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, eigendom van Peugeot Nederland N.V. en haar leveranciers zijn. Alle informatie op de site, ongeacht de verschijningsvorm mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd worden zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben van Peugeot. Portretrecht: Peugeot meldt niets over het portretrecht. Privacy: Peugeot geeft aan te werken met cookies om haar terugkerende bezoekers te herkennen. Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem geplaats worden, dient u deze uit te schakelen in uw browser. Als de cookies geaccepteerd zijn, blijven deze gedurende vijf jaar op uw systeem staan. Ook stelt Peugeot dat als uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. verwerkt worden u het recht heeft deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Verder geeft Peugeot aan dat de persoonsgegevens die via haar website verstrekt worden voor eigen doeleinden zijn. Ze worden verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Ook worden uw gegevens niet zonder toestemming aan een andere Peugeot dealer gegeven.

Wat kan er verbeterd worden?


Vrijheid van meningsuiting: Omdat bezoekers niets kunnen plaatsen op de site van Peugeot, is het niet noodzakelijk om iets te melden over de vrijheid van meningsuiting. Toch kan Peugeot er voor kiezen om dit wel te doen, mocht er in de toekomst de mogelijkheid komen voor bezoekers om ook dingen, zoals feedback en dergelijke op de site te plaatsen. Auteursrecht: Peugeot stelt dat de informatie van de internetsite alleen mag worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd als er eerst schriftelijke toestemming verkregen is. Hier kan Peugeot verder niks aan verbeteren. Het is onmogelijk om te controleren of mensen wel eerst schriftelijke toestemming hebben gekregen voordat ze iets van de site wijzigen, of gebruiken. Portretrecht: Peugeot meldt niets over het portretrecht. Ze kunnen ervoor kiezen om hier iets over te melden, zodat ze eventueel fotos van medewerkers op de site kunnen plaatsen.

Privacy: Peugeot geeft aan te werken met cookies, echter als ik op de site ga krijg ik nergens de melding of ik cookies wil inschakelen. Verder stelt Peugeot dat de persoonsgegevens die via haar website verstrekt worden alleen naar de aangegeven dealer gaan. Dit kunnen ze ook veranderen. Als de persoonsgegevens naar elke dealer gaan, krijgen ze een beter beeld van wat de grootste hoeveelheid mensen wil en hebben ze toegang tot meer gegevens.